Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Rîmari Cristina
Căutare avansată

Grădinari Lucia

Judecătorie Drochia, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 13.05.2008

Conform Hotărîrii CSM nr. 474/19 din 23 iunie 2015 a fost desemnată pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Drochia, în perioada de imposibilitate a judecătorului de instrucţie desemnat anterior, Vladimir Craveţ

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 647-VII din 23 mai 2013 numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 687-V din 24 decembrie 2010 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Drochia.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1476-III din 08 octombrie 2003 eliberată din funcția de judecător la Judecătoria Drochia.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 682-II din 21 iulie 1998 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Drochia.

Data numirii în funcţie: 13.05.2008

Conform Hotărîrii CSM nr. 474/19 din 23 iunie 2015 a fost desemnată pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Drochia, în perioada de imposibilitate a judecătorului de instrucţie desemnat anterior, Vladimir Craveţ

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 647-VII din 23 mai 2013 numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 687-V din 24 decembrie 2010 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Drochia.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1476-III din 08 octombrie 2003 eliberată din funcția de judecător la Judecătoria Drochia.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 682-II din 21 iulie 1998 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Drochia.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 53/6 din 17 mai 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Lucia Grădinari de la Judecătoria Drochia (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 24/2 din 13 mai 2016, hotărîrile adoptate de judecătorul Lupașcu Lucia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 4/1 din 05 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Drochia, Lucia Lupașcu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Procentajul hotărîrilor casate din cele contestate pe cauze civile pentru ultimii 3 ani este 30,68 %, respectiv 20 casate din 67 contestate. Pe cauze penale, are doar o sentință casată din 6 contestate.
2013 au fost contestate 47 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 28 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 59,57%;
2014 au fost contestate 64 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 42 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 65,62%;
2015 au fost contestate 76 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 53 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 69,73%;
2016 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 17 ceea ce constituie 44,73%;
2017 au fost contestate în total 28 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 17, ceea ce constituie 60,71%;
2018 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 47,54%.
În calitate de judecător de instrucție:
2014 au fost contestate 2 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 0 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 100%;
2015 au fost contestate 7 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 4 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 57,14%.
Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2013 - 347 cauze examinate, 15 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,22%;
2014 - 469 cauze examinate, 20 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,26%;
2015 - 338 cauze examinate, 16 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,73%;
2016, din 486 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,32%;
2017, din 863 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,27%;
2018, din 987 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,24%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 53/6 din 17 mai 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Lucia Grădinari de la Judecătoria Drochia (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 73 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 4/3 din 02 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Lupașco Lilia pentru promovare la instanța judecătorească ierarhic superioară de nivelui Curții de Apel.

Prin Hotărîrea nr. 24/2 din 13 mai 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 4/1 din 05 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84,2 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Lupașco Lilia.

Potrivit Hotărîrii nr. 283/13 din 27 aprilie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a conferit gradul III de calificare judecătoare Lupașcu Lucia.
 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 53/6 din 17 mai 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Lucia Grădinari de la Judecătoria Drochia (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 24/2 din 13 mai 2016, hotărîrile adoptate de judecătorul Lupașcu Lucia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 4/1 din 05 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Drochia, Lucia Lupașcu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Procentajul hotărîrilor casate din cele contestate pe cauze civile pentru ultimii 3 ani este 30,68 %, respectiv 20 casate din 67 contestate. Pe cauze penale, are doar o sentință casată din 6 contestate.
2013 au fost contestate 47 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 28 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 59,57%;
2014 au fost contestate 64 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 42 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 65,62%;
2015 au fost contestate 76 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 53 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 69,73%;
2016 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 17 ceea ce constituie 44,73%;
2017 au fost contestate în total 28 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 17, ceea ce constituie 60,71%;
2018 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 47,54%.
În calitate de judecător de instrucție:
2014 au fost contestate 2 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 0 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 100%;
2015 au fost contestate 7 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 4 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 57,14%.
Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2013 - 347 cauze examinate, 15 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,22%;
2014 - 469 cauze examinate, 20 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,26%;
2015 - 338 cauze examinate, 16 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,73%;
2016, din 486 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,32%;
2017, din 863 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,27%;
2018, din 987 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,24%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 53/6 din 17 mai 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Lucia Grădinari de la Judecătoria Drochia (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 73 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 4/3 din 02 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Lupașco Lilia pentru promovare la instanța judecătorească ierarhic superioară de nivelui Curții de Apel.

Prin Hotărîrea nr. 24/2 din 13 mai 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 4/1 din 05 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84,2 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Lupașco Lilia.

Potrivit Hotărîrii nr. 283/13 din 27 aprilie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a conferit gradul III de calificare judecătoare Lupașcu Lucia.
 

 

Hotărârea nr. 388/22 din 12 septembrie 2023

Hotărârea nr. 53/6 din 17 mai 2019

Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017

Hotărârea nr. 4/2 din 03 februarie 2017

Hotărîrea nr. 4/1 din 05 aprilie 2013

Hotărîrea nr. 683/46 din 20 decembrie 2011

Hotărîrea 283/13 din 27 aprilie 2016

Hotărîrea nr. 24/2 din 13 mai 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Lucia Grădinari nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 24/2 din 13 mai 2016"în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Lucia Lupaşcu".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 4/1 din 05 aprilie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătoarei Lupașcu Lucia".

Prin Hotărârea nr. 388/22 din 12 septembrie 2023, se încetează examinarea contestației împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 16/9 din 08 octombrie 2021, emise în privința judecătorului Lucia Grădinari de la Judecătoria Drochia, sediul Central.

Prin Hotărârea nr. 220/10 din 21 octombrie 2022,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Bogdan Raisa împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 731s-930p/m din 08 august 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 14 iulie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Grădinari Lucia de la Judecătoria Drochia (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 109/4 din 08 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sîrcu Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 245s-327p/m din 10 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 25 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Craveț Vladimir, Grădinari Lucia de la Judecătoria Drochia (sediul Central), Ciobanu Andrian, Garbuz Adriana, Grosu Iulia de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărârea nr. 146/6 din 201 Iunie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor а Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Moltov Igor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 424s-411р/m din 08 mai 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 13 Aprilie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Grădinaru Lucia de la Judecătoria Drochia (sediul Сепtrаl).

Prin Hotărârea nr. 151/6 din 20 Iunie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Petroșevski Alexandru, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 22 mai 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саге pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Drochia, Grădinari Ludmila.

Potrivit Hotărîrii nr. 88/8 din 08 aprilie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către reprezentantul SRL „Agrosalvia”, avocatul Harea Dumitru, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 05 octombrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 24 septembrie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Drochia, Lupaşco Lucia.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018|), nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013 - 2015 au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost încetate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătoarei au fost depuse 6 petiții, neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Lucia Grădinari nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 24/2 din 13 mai 2016"în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Lucia Lupaşcu".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 4/1 din 05 aprilie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătoarei Lupașcu Lucia".

Prin Hotărârea nr. 388/22 din 12 septembrie 2023, se încetează examinarea contestației împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 16/9 din 08 octombrie 2021, emise în privința judecătorului Lucia Grădinari de la Judecătoria Drochia, sediul Central.

Prin Hotărârea nr. 220/10 din 21 octombrie 2022,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Bogdan Raisa împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 731s-930p/m din 08 august 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 14 iulie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Grădinari Lucia de la Judecătoria Drochia (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 109/4 din 08 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sîrcu Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 245s-327p/m din 10 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 25 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Craveț Vladimir, Grădinari Lucia de la Judecătoria Drochia (sediul Central), Ciobanu Andrian, Garbuz Adriana, Grosu Iulia de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărârea nr. 146/6 din 201 Iunie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor а Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Moltov Igor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 424s-411р/m din 08 mai 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 13 Aprilie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Grădinaru Lucia de la Judecătoria Drochia (sediul Сепtrаl).

Prin Hotărârea nr. 151/6 din 20 Iunie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Petroșevski Alexandru, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 22 mai 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саге pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Drochia, Grădinari Ludmila.

Potrivit Hotărîrii nr. 88/8 din 08 aprilie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către reprezentantul SRL „Agrosalvia”, avocatul Harea Dumitru, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 05 octombrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 24 septembrie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Drochia, Lupaşco Lucia.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018|), nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013 - 2015 au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost încetate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătoarei au fost depuse 6 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 220/10 din 21 octombrie 2022

Hotărârea nr. 109/4 din 08 mai 2020

Hotărârea nr. 146/6 din 201 iunie 2019

Hotărârea nr. 151/6 din 20 iunie 2019

Hotărîrea nr. 88/8 din 08 aprilie 2016

Știri
 • De astăzi, mai avem 13 judecători numiţi pe viaţă

  Președintele Nicolae Timofti a semnat astăzi, 23 mai a.c., un decret de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a 13 judecători.
  Aceștia sunt: Olga Cojocaru – Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Cristina Cheptea – Judecătoria Sângerei;  Vitalie Cotorobai – Judecătoria Hâncești;  Serghei Dimitriu – Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău;  Ludmila Holevițcaia – Judecătoria Comrat;  Marcel Juganari – Judecătoria Călărași;  Svetlana Lazari – Judecătoria Telenești;  Lilia Lupașco – Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău;  Lucia Lupașcu – Judecătoria Drochia;  Ion Pâcaleu – Judecătoria Fălești;  Iurie Potânga – Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău;  Vitalie Stratan – Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău;  Nina Veleva – Judecătoria Cahul.

  Președintele Nicolae Timofti a semnat astăzi, 23 mai a.c., un decret de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a 13 judecători.
  Aceștia sunt: Olga Cojocaru – Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Cristina Cheptea – Judecătoria Sângerei;  Vitalie Cotorobai – Judecătoria Hâncești;  Serghei Dimitriu – Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău;  Ludmila Holevițcaia – Judecătoria Comrat;  Marcel Juganari – Judecătoria Călărași;  Svetlana Lazari – Judecătoria Telenești;  Lilia Lupașco – Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău;  Lucia Lupașcu – Judecătoria Drochia;  Ion Pâcaleu – Judecătoria Fălești;  Iurie Potânga – Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău;  Vitalie Stratan – Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău;  Nina Veleva – Judecătoria Cahul.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU