Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ваврина Галина
Căutare avansată

Patrascu Natalia

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1109-VIII din 26 februarie 2019, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Conform Hotărârii nr. 26/1 din 16 ianuarie 2018, se anulează suspendarea din funcţie a judecătorului Natalia Patrașcu, cu reîncadrarea sa în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 16 ianuarie 2018.

Prin Hotărîrea CSM nr. 744/29 din 13 octombrie 2015, se suspendă doamna Natalia Patraşcu din funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău, pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 15 octombrie 2015 pînă la 20 august 2018 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1015-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

2004 - 2007 - grefier, Curtea de Apel Chișinău
16 iulie 2007 - 2014 - angajată, prin transfer, în funcția de asistent judiciar, Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție
26.02.2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1109-VIII din 26 februarie 2019, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Conform Hotărârii nr. 26/1 din 16 ianuarie 2018, se anulează suspendarea din funcţie a judecătorului Natalia Patrașcu, cu reîncadrarea sa în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 16 ianuarie 2018.

Prin Hotărîrea CSM nr. 744/29 din 13 octombrie 2015, se suspendă doamna Natalia Patraşcu din funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău, pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 15 octombrie 2015 pînă la 20 august 2018 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1015-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

2004 - 2007 - grefier, Curtea de Apel Chișinău
16 iulie 2007 - 2014 - angajată, prin transfer, în funcția de asistent judiciar, Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție
26.02.2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 99/11 din 02 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Natalia Patrașcu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 46/5 din 31 martie 2017, hotărârile judecătoarei Natalia Patrașcu nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
- 2014 au fost contestate 26 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 18 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 69,23%;
- 2015 au fost contestate 22 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 18 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 81,81%;
- 2018 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
- 2014, din 361 de cauze examinate, 8 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,21%;
- 2015, din 124 de cauze examinate, 3 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,41%;
- 2018, din 314 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 597/28 din 18 decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor judecători de la Judecătoria Chișinău: 
- Bularu Sergiu;
- Mîțu Gheorghe; 
- Patrașcu Natalia; 
- Muntean Vasilisa; 
- Negru Alexandru; 
- Parfeni Oxana; 
- Galușceac Eduard; 
- Chisilița Violeta.

Prin Hotărârea 99/11 din 02 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Natalia PATRAȘCU de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 46/5 din 31 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 76 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 26/4 din 06 iunie 2013, a fost admisă candidatura doamnei Patrașcu Natalia la concurs pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Strășeni.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 388/20 din 02 octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Nalalia Patrașcu de la Judecătoria Chișinău.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 99/11 din 02 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Natalia Patrașcu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 46/5 din 31 martie 2017, hotărârile judecătoarei Natalia Patrașcu nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
- 2014 au fost contestate 26 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 18 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 69,23%;
- 2015 au fost contestate 22 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 18 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 81,81%;
- 2018 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
- 2014, din 361 de cauze examinate, 8 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,21%;
- 2015, din 124 de cauze examinate, 3 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,41%;
- 2018, din 314 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 597/28 din 18 decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor judecători de la Judecătoria Chișinău: 
- Bularu Sergiu;
- Mîțu Gheorghe; 
- Patrașcu Natalia; 
- Muntean Vasilisa; 
- Negru Alexandru; 
- Parfeni Oxana; 
- Galușceac Eduard; 
- Chisilița Violeta.

Prin Hotărârea 99/11 din 02 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Natalia PATRAȘCU de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 46/5 din 31 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 76 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 26/4 din 06 iunie 2013, a fost admisă candidatura doamnei Patrașcu Natalia la concurs pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Strășeni.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 388/20 din 02 octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Nalalia Patrașcu de la Judecătoria Chișinău.

 

Hotărârea nr. 597/28 din 18 decembrie 2018

Hotărârea nr. 99/11 din 02 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 388/20 din 02 octombrie 2018

Hotărârea nr. 46/5 din 31 martie 2017

Hotărârea nr. 26/4 din 06 iunie 2013

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 99/11 din 02 noiembrie 2018, ”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2018), în privința judecătorului în privința judecătorului Natalia Patrașcu nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 46/5 din 31 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Natalia Patraşcu nu a fost intentată nici o procedură disciplinară".

Conform Hotărârea nr. 36/3 din 22 martie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarilor Bîlba Ghenadie și Bîlba Larisa împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 50s-88p/m, nr. 63s-109p/m, nr. 86s-133p/m, nr. 95s-146p/m, nr. 98s-150p/m, nr. 99s-151p/m din 16 februarie 2024, emise pe marginea sesizărilor depuse la 24 ianuarie 2024,  26 ianuarie 2024, 31 ianuarie 2024, 01 februarie 2024, 02 februarie 2024 asupra acțiunilor judecătorilor Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Spoială Alexandru, Băbălău Denis, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 140/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Ceban Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 156s-194p/m din 15 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 14 februarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Mânăscurtă Igor, Robu Oxana, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 27/4 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația președintelui SRL „Moldcredit”, Ursu Gheorghe, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1549s-2177p/m din 13 ianuarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 15 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 213/8 din 18 octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Pașcaneanu Sergiu, împotriva deciziei Insресției judiciaгe nr. 963s-1049 p/m din 28 August 2019, de respingеrе а sesizării privind faptele judecătоrului Judecătoriei Сhișinău sediul Buiucani, Patrașcu Natalia, саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe

Prin Hotărârea nr. 270/9 din 29 noiembrie 2019, Completul de ехаminаге а contestațiilor alColegiului disciplinar a respins contestația declarată de сătге Perederii Liudmila imроtгiча Deciziei Inspectiei judiciare nr. 1129s- 1315p/m din 07 осtоmbгiе 2019, emise ре mаrginеа sesizării depuse la 18 septembrie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Patrașcu Natalia de la Judесătогiа Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 24/3 din 15 martie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de către cet. Chiţanu Tatiana şi a menţinut Hotărârea nr. 326/11 din 02 noiembrie 2018 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Patraşcu Natalia.

Prin Hotărârea nr. 326/11 din 02 noiembrie 2018, Completul de contestaţie a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de către cet.Chiţanu Tatiana împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.81 ls-1049p/m din 20 august 2018, de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Natalia Patraşcu.

Prin Hotărârea nr. 240/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Craveț Alexandru, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 12.03.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Patrașcu Natalia.

Prin Hotărârea nr. 219/7 din 19 Iunie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Racu Andrei împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 19 martie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Racu Andrei cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Patraşcu Natalia.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2018), au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2015, au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 99/11 din 02 noiembrie 2018, ”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2018), în privința judecătorului în privința judecătorului Natalia Patrașcu nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 46/5 din 31 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Natalia Patraşcu nu a fost intentată nici o procedură disciplinară".

Conform Hotărârea nr. 36/3 din 22 martie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarilor Bîlba Ghenadie și Bîlba Larisa împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 50s-88p/m, nr. 63s-109p/m, nr. 86s-133p/m, nr. 95s-146p/m, nr. 98s-150p/m, nr. 99s-151p/m din 16 februarie 2024, emise pe marginea sesizărilor depuse la 24 ianuarie 2024,  26 ianuarie 2024, 31 ianuarie 2024, 01 februarie 2024, 02 februarie 2024 asupra acțiunilor judecătorilor Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Spoială Alexandru, Băbălău Denis, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 140/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Ceban Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 156s-194p/m din 15 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 14 februarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Mânăscurtă Igor, Robu Oxana, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 27/4 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația președintelui SRL „Moldcredit”, Ursu Gheorghe, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1549s-2177p/m din 13 ianuarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 15 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 213/8 din 18 octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Pașcaneanu Sergiu, împotriva deciziei Insресției judiciaгe nr. 963s-1049 p/m din 28 August 2019, de respingеrе а sesizării privind faptele judecătоrului Judecătoriei Сhișinău sediul Buiucani, Patrașcu Natalia, саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe

Prin Hotărârea nr. 270/9 din 29 noiembrie 2019, Completul de ехаminаге а contestațiilor alColegiului disciplinar a respins contestația declarată de сătге Perederii Liudmila imроtгiча Deciziei Inspectiei judiciare nr. 1129s- 1315p/m din 07 осtоmbгiе 2019, emise ре mаrginеа sesizării depuse la 18 septembrie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Patrașcu Natalia de la Judесătогiа Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 24/3 din 15 martie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de către cet. Chiţanu Tatiana şi a menţinut Hotărârea nr. 326/11 din 02 noiembrie 2018 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Patraşcu Natalia.

Prin Hotărârea nr. 326/11 din 02 noiembrie 2018, Completul de contestaţie a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de către cet.Chiţanu Tatiana împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.81 ls-1049p/m din 20 august 2018, de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Natalia Patraşcu.

Prin Hotărârea nr. 240/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Craveț Alexandru, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 12.03.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Patrașcu Natalia.

Prin Hotărârea nr. 219/7 din 19 Iunie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Racu Andrei împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 19 martie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Racu Andrei cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Patraşcu Natalia.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2018), au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2015, au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

Hotărârea nr. 27/4 din 04 martie 2022

Hotărârea nr. 140/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 213/8 din 18 octombrie 2019

Hotărârea nr. 270/9 din 29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 24/3 din 15 martie 2019

Hotărârea nr. 326/11 din 02 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 240/9 din 03 septembrie 2018

Hotărârea nr. 219/7 din 19 iunie 2018

Știri
 • CSM propune „desemnarea pe viață” a opt judecători. Cine sunt aceștia

  Opt judecători au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile acestora au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis să înainteze toate cele opt candidaturi președintelui pentru numirea lor „pe viață” în funcția de judecători.

  Decretele celor opt judecători pentru numirea în funcție pentru o perioadă de cinci ani au fost semnate de fostul președinte Nicolae Timofti în februarie 2014. Tot în grup, cei opt judecători urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de președintele Igor Dodon.

  Opt judecători au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile acestora au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis să înainteze toate cele opt candidaturi președintelui pentru numirea lor „pe viață” în funcția de judecători.

  Decretele celor opt judecători pentru numirea în funcție pentru o perioadă de cinci ani au fost semnate de fostul președinte Nicolae Timofti în februarie 2014. Tot în grup, cei opt judecători urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de președintele Igor Dodon.

  Cine sunt cei opt judecători numiți în funcție până la tingerea plafonului de vârstă

  Sergiu Bularu a  fost consilier al ex-preşedintelui PDM, actualul deputat, Marian Lupu. Ulterior, în 2014 acesta a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru.

  În 2014 Bularu avea un salariu ce circa 130 de mii de lei, obținut din activitatea de la Parlament, dar și cea de la Judecătorie. Acum salariul anual al judecătorului este de peste 220 de mii de lei, la care în 2018 s-au mai adăugat 11 mii de euro primiți de peste hotare. Bularu deține un apartament de 118 m2, un garaj, dar și un automobil de model Audi, procurat în 2017, și care are o valoare de 120 de mii de lei.

  Gheorghe Mîțu a fost numit în 2014 în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani. Potrivit Magistrat.md, anterior Mîțu a activat în calitate de lector la Catedra de drept Civil a USM, dar și concultant principal în Serviciul de Acte al Președintelui în cadrul Direcţiei de Drept și relații publice a Aparatului Președintelui Voronin. În 2017 judecătorul a ridicat un salariu de peste 210 mii de lei, la care s-a adăugat o indemnizația de circa 54 de mii de lei. Judecătorul deține un apartament de 80 m2, dobândit în 2018, dar și un autoturism de model Mercedes-Benz E 220 CDI.

  Natalia Patrașcu  este judecătoare la Judecătoria Centru. Din 2004 şi până în 2007, Patraşcu a fost grefieră la Curtea de Apel Chişinău, iar din 2007 şi până în 2014, asistent judiciar la Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie. Patrașcu a fost cea care a decis în 2014  interzicerea exploatării de către Ministerul Afacerilor Interne a R. Moldova a camerelor de supraveghere de pe străzile capitalei. Ulterior Curtea de Apel a casat această decizie.

  Alexandru Negru a fost numit în 2014 de judecător la Judecătoria Buiucani. Acesta examinează dosarul lui Dorin Chirtoacă, chiar dacă fostul primar a cerut recuzarea acestuia de mai multe ori. Potrivit Magistrat.md, înainte de a deveni judecător, Negru a activat la Întreprinderea municipală „Servicii Locative Rîșcani” și „Servicii Locative Centru”. În 2017 judecătorul a avut un salariu de peste 160 de mii de lei.

  Oxana Parfeni a fost numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014. Anterior funcției de judecător, Parfeni a activat în calitate de asistent judiciar la CSJ, specialist principal la CSM și grefier la Judecătoria Buiucani, scrie Magistrat. Potrivit declarației de avere și interese, Parfeni a obținut un salariu de peste 200 de mii de lei în 2017. Familia Parfeni deține un teren, un apartament și o casă de locuit.

  Vasilisa Muntean, judecătoare la Judecătoria Buiucani, a fost cea care a decis în august prelungirea mandatului de arest pe numele lui Chiril Lucinschi, dar și cea care în 2014 a suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank și a menținut-o în funcție pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş. În 2017 judecătoarea a avut un venit de peste 200 de mii de lei, la care se mai adaugă un venit de 65 de mii de ruble, primite de peste hotare.

  Eduard Galușceac a fost propus de CSM pentru numirea în funcția de judecător în ianuarie 2014, chiar dacă acesta a fost evaluat de CSCJ cu 75 de puncte, în condiţiile în care alţi 9 concurenţi au obţinut un punctaj mai mare sau cel puţin egal cu al „câştigătorului”. Salariu pentru 2017 a judecătorului a constituit circa 150 de mii de lei. Potrivit declarației de avere și interese, Galușceac are o casă de 149 m2, un apartament de 56 m2, la care se mai adaugă încă un apartament deținut de soția sa. Judecătorul mai deține două automobile: un Nissan Almera, anul de fabricație 1996, dar și un VAZ 2108, anul de fabrucație 1990.

  Violeta Chisilița a fost numită în 2014 judecătoare la Judecătoria Buiucani. Magistrat precizează că anterior aceasta a activat în calitate de lector la USM, șef-adjunct la cadetra „Administrație publică și drept” de la USM, dar și referent judiciat la CSM. Judecătoarea  a ridicat anul trecut un salariu de peste 200 de mii de lei.
  Sursa: zdg.md

 • Mai mulţi judecători au fost numiţi astăzi în funcţie de către președintele ţării

  Natalia Patrașcu - judecător la Judecătoria Centru, Chișinău;

  Natalia Patrașcu - judecător la Judecătoria Centru, Chișinău;

   
 • Николай Тимофти утвердил в должностях 15 новых судей

  Президент Молдовы Николай Тимофти подписал в среду указ, утвердив в должностях 15 новых судей в кишиневских инстанциях, передает Инфотаг.
  Ими стали: Эдуард Галущак и Анджела Фурдуй (суд Ботаники); Александру Негру, Оксана Парфени, Виолета Кишилица, Василиса Мунтян (суд Буюкан); Светлана Вышку, Серджиу Булару, Инга Вештиман, Ирина Максим и Наталия Патрашку (суд Центра); Георге Мыцу, Татьяна Василикэ, Виолета Гырляну и Игорь Барбакару (суд Рышкановки).

  Президент Молдовы Николай Тимофти подписал в среду указ, утвердив в должностях 15 новых судей в кишиневских инстанциях, передает Инфотаг.
  Ими стали: Эдуард Галущак и Анджела Фурдуй (суд Ботаники); Александру Негру, Оксана Парфени, Виолета Кишилица, Василиса Мунтян (суд Буюкан); Светлана Вышку, Серджиу Булару, Инга Вештиман, Ирина Максим и Наталия Патрашку (суд Центра); Георге Мыцу, Татьяна Василикэ, Виолета Гырляну и Игорь Барбакару (суд Рышкановки).

   

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU