Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Грумеза Елена
Căutare avansată

Negru Alexandru

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1109-VIII din 26 februarie 2019, numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1014-VII din 26 februarie 2014 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău.

Anul naşterii 1985

Instruire/Diplome
2002 - 2007 facultatea de drept a Universităţii de stat din Moldova
2007 - 2008 studii de master, specializarea drept penal, la Universitatea Montesquie, or. Bordeaux, Franţa
31 martie 2012 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 9,81

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2005 - 2008 Întreprinderea municipală, Servicii Locative Rîşcani, consultant juridic şi cadre
2008 - 2010 Întreprinderea municipală „Servicii Locative Centru”, consultant juridic şi cadre
2010 - 2010 Biroul Asociat de Avocaţi, Facultatea de Drept

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1109-VIII din 26 februarie 2019, numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1014-VII din 26 februarie 2014 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău.

Anul naşterii 1985

Instruire/Diplome
2002 - 2007 facultatea de drept a Universităţii de stat din Moldova
2007 - 2008 studii de master, specializarea drept penal, la Universitatea Montesquie, or. Bordeaux, Franţa
31 martie 2012 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 9,81

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2005 - 2008 Întreprinderea municipală, Servicii Locative Rîşcani, consultant juridic şi cadre
2008 - 2010 Întreprinderea municipală „Servicii Locative Centru”, consultant juridic şi cadre
2010 - 2010 Biroul Asociat de Avocaţi, Facultatea de Drept

2010 - 2012 Institutul Naţional al Justiţiei, cursuri de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător
2012 - 2013 Biroul Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept”
2013 - 2014 Curtea de Apel Chişinău, asistent judiciar
26.02.2014 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1014-VII)

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 94/11 din 02 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Negru nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 104 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 95 ceea ce constituie 91,34%;
2017 au fost contestate în total 117 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 106, ceea ce constituie 90,59%;
2018 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 21 ceea ce constituie 87,5%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 461 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,03%;
2017, din 427 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,63%;
2018, din 235 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

Conform Hotărârii nr. 265/25 din 02 noiembrie 2021, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Alexandru Negru în calitate de formator la seminarul „Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO”, ce va avea loc la data de 04 noiembrie 2021.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 597/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor judecători de la Judecătoria Chișinău: 
- Bularu Sergiu;
- Mîțu Gheorghe; 
- Patrașcu Natalia; 
- Muntean Vasilisa; 
- Negru Alexandru; 
- Parfeni Oxana; 
- Galușceac Eduard; 
- Chisilița Violeta.

Prin Hotărârea 94/11 din 02 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Alexandru NEGRU de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 78 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 655/29 din 03 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibili cu interesele funcției de judecător următorii: Bejenaru Iurie Vasile, Gordilă Nicolae Vasili, Burdeniuc Ruslana Radu, Corolevschi Dumitru Iacob, Grosu Iulia Pavel, Procopciuc Stela Dumitru, Rățoi Eduard Ivan, Revenco Angela Cristofor, Rotaru Ala Vasile și Negru Alexandru Andrei.

Prin Hotărîrea nr. 9/1 din 24 aprilie 2013, a fost admisă candidatura domnului Negru Alexandru la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun.Chișinău.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 183/10 din 23 mai 2023, se autorizează delegarea judecătorului Alexandru Negru de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru participare în calitate de formator la seminarele de instruire cu genericul „Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CtEDO”, pentru zilele de 29 și 30 mai 2023.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 94/11 din 02 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Negru nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 104 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 95 ceea ce constituie 91,34%;
2017 au fost contestate în total 117 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 106, ceea ce constituie 90,59%;
2018 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 21 ceea ce constituie 87,5%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 461 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,03%;
2017, din 427 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,63%;
2018, din 235 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

Conform Hotărârii nr. 265/25 din 02 noiembrie 2021, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Alexandru Negru în calitate de formator la seminarul „Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO”, ce va avea loc la data de 04 noiembrie 2021.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 597/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor judecători de la Judecătoria Chișinău: 
- Bularu Sergiu;
- Mîțu Gheorghe; 
- Patrașcu Natalia; 
- Muntean Vasilisa; 
- Negru Alexandru; 
- Parfeni Oxana; 
- Galușceac Eduard; 
- Chisilița Violeta.

Prin Hotărârea 94/11 din 02 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Alexandru NEGRU de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 78 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 655/29 din 03 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibili cu interesele funcției de judecător următorii: Bejenaru Iurie Vasile, Gordilă Nicolae Vasili, Burdeniuc Ruslana Radu, Corolevschi Dumitru Iacob, Grosu Iulia Pavel, Procopciuc Stela Dumitru, Rățoi Eduard Ivan, Revenco Angela Cristofor, Rotaru Ala Vasile și Negru Alexandru Andrei.

Prin Hotărîrea nr. 9/1 din 24 aprilie 2013, a fost admisă candidatura domnului Negru Alexandru la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun.Chișinău.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 183/10 din 23 mai 2023, se autorizează delegarea judecătorului Alexandru Negru de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru participare în calitate de formator la seminarele de instruire cu genericul „Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CtEDO”, pentru zilele de 29 și 30 mai 2023.

 

Hotărârea nr. 183/10 din 23 mai 2023

Hotărârea nr. 265/25 din 02 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 597/28 din 18 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 94/11 din 02 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 655/29 din 03 octombrie 2017

Hotărârea nr. 42/5 din 31 martie 2017

Hotărîrea nr. 9/1 din 24 aprilie 2013

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 94/11 din 02 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Alexandru Negru nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

Prin Hotărârea nr. 41/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dimitrov Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1121s-1471p/m din 12 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 17 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Negru Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 167/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Stan Petru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 160s-207p/m, nr. 201s-274p/m din 12 martie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 10 februarie 2020 și 18 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Negru Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 10/2 din 21 Februarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de Paşcaneanu Tudor în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) Negru Alexandru, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 211/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a admis contestația dесlаrată dе сătrе Pașcaneanu Tudor, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 746s-798 p/m din 09 August 2019, privind faptele саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe ale judecătоrului Judecătoriei Chișunău (sediul Buiucani), Alexandru Negru și se гestituie cauza Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare рriп рrismа art.4 alin.(1) Iit.g) și i) din Legea cu рriviге la răsрundеrеа disciplinară а judесătоrilог.

Prin Hotărărea nr. 186/6 din 18 Mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Tomşa Serghei împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 12 ianuarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Tomşa Serghei cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani - Alexandru Negru şi Victoria Hadîrcă.

Prin Hotărârea nr. 267/10 din 15 septembrie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia administratorului SRL Catol Lux, Ţaran Igor, depusă împotriva Decizieie Inspecţiei judiciare, din data de 8 decembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară judecătorului Alexandru Negru, de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani).

Conform Hotărârii nr. 96/10 din 03 iunie 2016, Completul de admisibilitate a respins sesizarea depusă de Mocan Igor cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Alexandru Negru. Prin Hotărârea nr. 19/14 din 23 septembrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Igor Mocan împotriva Hotărârii nr. 96/10 a Completului de Admisibilitate nr. 2 din 03 iunie 2016, adoptată în rezultatul examinării sesizării depuse de Igor Mocan, cu privire la acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, Alexandru Negru.

Potrivit Hotărârii nr. 45/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate nr.1 al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de avocatul stagiar Codreanu Dumitru și Danu Andrei împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 12 august 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse, privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Alexandru Negru, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Iulia Cimpoi, Nicolae Craiu, Natalia Simciuc, și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Tatiana Vieru, Iuliana Oprea, Ion Corolevschi. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 94/11 din 02 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Alexandru Negru nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

Prin Hotărârea nr. 41/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dimitrov Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1121s-1471p/m din 12 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 17 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Negru Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 167/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Stan Petru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 160s-207p/m, nr. 201s-274p/m din 12 martie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 10 februarie 2020 și 18 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Negru Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 10/2 din 21 Februarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de Paşcaneanu Tudor în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) Negru Alexandru, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 211/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a admis contestația dесlаrată dе сătrе Pașcaneanu Tudor, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 746s-798 p/m din 09 August 2019, privind faptele саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe ale judecătоrului Judecătoriei Chișunău (sediul Buiucani), Alexandru Negru și se гestituie cauza Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare рriп рrismа art.4 alin.(1) Iit.g) și i) din Legea cu рriviге la răsрundеrеа disciplinară а judесătоrilог.

Prin Hotărărea nr. 186/6 din 18 Mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Tomşa Serghei împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 12 ianuarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Tomşa Serghei cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani - Alexandru Negru şi Victoria Hadîrcă.

Prin Hotărârea nr. 267/10 din 15 septembrie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia administratorului SRL Catol Lux, Ţaran Igor, depusă împotriva Decizieie Inspecţiei judiciare, din data de 8 decembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară judecătorului Alexandru Negru, de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani).

Conform Hotărârii nr. 96/10 din 03 iunie 2016, Completul de admisibilitate a respins sesizarea depusă de Mocan Igor cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Alexandru Negru. Prin Hotărârea nr. 19/14 din 23 septembrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Igor Mocan împotriva Hotărârii nr. 96/10 a Completului de Admisibilitate nr. 2 din 03 iunie 2016, adoptată în rezultatul examinării sesizării depuse de Igor Mocan, cu privire la acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, Alexandru Negru.

Potrivit Hotărârii nr. 45/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate nr.1 al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de avocatul stagiar Codreanu Dumitru și Danu Andrei împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 12 august 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse, privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Alexandru Negru, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Iulia Cimpoi, Nicolae Craiu, Natalia Simciuc, și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Tatiana Vieru, Iuliana Oprea, Ion Corolevschi. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 41/2 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 10/2 din 21 Februarie 2020

Hotărârea nr. 167/7 din 01 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 211/8 din 18 Octombrie 2019

Hotărărea nr. 186/6 din 18 Mai 2018

Hotărârea nr. 267/10 din 15 septembrie 2017

Hotărârea nr. 45/3 din 12 februarie 2016

Hotărârea nr. 19/14 din 23 septembrie 2016

Hotărârea nr. 96/10 din 03 iunie 2016

Știri
 • DOC// Opinie separată și… nu prea. Ce cuprinde soluția propusă de judecătorul Alexandru Negru în cazul achitării lui Alexandr Stoianoglo

  Opinia separată în cazul achitării lui Alexandr Stoianoglo, exprimată de judecătorul Alexandru Negru, nu este împotriva absolvirii de pedeapsă a acestuia. Magistratul este în fond de acord cu soluția și crede că faptele incriminate fostului procuror general nu se înscriu în învinuirea de exces de putere și depășire a atribuțiilor de serviciu, dar crede că ar fi fost oportună examinarea acțiunilor sale și din perspectiva neglijenței în serviciu.

  Conform Opiniei separate, judecătorul Alexandru Negru nu a fost împotriva sentinței de eliberare de răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, dar consideră că faptele lui Alexandr Stoianoglo urmau să fie verificate și sub aspectul admiterii de către acesta a neglijenței în serviciu.

  Opinia separată în cazul achitării lui Alexandr Stoianoglo, exprimată de judecătorul Alexandru Negru, nu este împotriva absolvirii de pedeapsă a acestuia. Magistratul este în fond de acord cu soluția și crede că faptele incriminate fostului procuror general nu se înscriu în învinuirea de exces de putere și depășire a atribuțiilor de serviciu, dar crede că ar fi fost oportună examinarea acțiunilor sale și din perspectiva neglijenței în serviciu.

  Conform Opiniei separate, judecătorul Alexandru Negru nu a fost împotriva sentinței de eliberare de răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, dar consideră că faptele lui Alexandr Stoianoglo urmau să fie verificate și sub aspectul admiterii de către acesta a neglijenței în serviciu.

  „Raportarea faptelor comise de Stoianoglo Alexandr (specificate la pct. 82- 85 din prezenta opinie separată) la semnele și elementele obligatorii ale componenței de infracțiune stabilite de art. 328 alin. (3) lit. b) CP, demonstreză cu certitudine că în acțiunile lui Stoianoglo Alexandr nu se regăsește latura subiectivă a infracțiunii incriminate. Ori, am indicat anterior că, la caz, nu a fost demonstrat că acesta la aplicarea rezoluției ”de acord” pe cererea din 22.01.2020 și la semnarea ordinului nr.104-p din 23.01.2020, ar fi acționat cu intenție directă sau indirectă, iar dubiile care persistă în speță, impun concluzia că acesta a manifestat neglijență la realizarea acestor acțiuni. 96. În mod evident, în astfel de condiții, faptele respective, nu pot fi calificate în baza art. 328 alin. (3) lit. b) CP, pe motiv că nu este întrunită latura subiectivă a respectivei componențe de infracțiune. Ori, așa cum a fost enunțat infracțiunea de la art. 328 poate fi comisă doar cu intenție directă sau indirectă care trebuie să cuprindă atît fapta prejudiciabilă (depășirea vădită a drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege) cît și rezultatul prejudiciabil (cauzarea prejudiciului considerabil drepturilor persoanei juridice). 97. Un alt motiv pentru care am formulat prezenta opinie separată este omisiunea admisă în sentința din 28.02.2024 de a analiza faptele reținute în sarcina inculpaților Stoianoglo Alexandr și Cobzari Maria prin prisma componenței de infracțiune stabilite de art. 329 CP care incriminează neglijenţa în serviciu adică neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice. 98. Consider că la caz, reținînd faptele specificate la pct. 82-85 din prezenta opinie, instanța avea obligația de a verifica dacă acestea nu conțin elementele infracțiunii amintite mai sus”, se arată în opinie.

   

  Totodată, magistratul consideră că Maria Cobzari urma să fie eliberată „de răspundere penală pentru comiterea faptelor care conțin toate elementele şi semnele calificative ale componenţei de infracţiune stabilite de art. 329 alin. (1) CP, în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală şi de a înceta procesul penal iniţiat pentru învinurea Mariei Cobzari în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală”.

   

  Fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, a fost achitat miercuri, 28 februarie, în dosarul în care era acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Instanța de fond a stabilit că faptele lui Stoianoglo nu întrunesc elementele unei infracțiuni. De altă parte, Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că va contesta sentința de achitare a fostului procuror general și a subalternei acestuia, Maria Cobzari.

  Cei doi sunt învinuiți că ar fi acordat ilegal o indemnizație fostului şef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS), Nicolae Chitoroagă, la plecarea din sistem. Procuratura Anticorupție a deschis pe numele ex-procurorului și un dosar penal în urma unei anchete a Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova -  „Afacerea camuflată a procurorului Chitoroagă de lângă pădurea de la Năpădeni”. Afacerea era înregistrată pe numele fratelui și a nașului său de cununie și nu a fost declarată de procuror. 
  Sursa: anticoruptie.md

 • На Александра Стояногло одного судьи мало. Что происходит с делом, и почему к нему подключили новых судей

  Спустя четыре месяца, после того как первое дело Александра Стояногло передали в суд, к рассмотрению подключили еще двух судей. На этом настоял прокурор Виктор Фуртунэ — чтобы дело рассматривал не один судья, а судейская коллегия. NM рассказывает, что происходит с уголовным делом Стояногло, и что известно о судьях, которым поручили рассматривать это дело.

  Что за дело

  Первое уголовное дело, которое открыли против отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло, передали в суд 13 декабря 2021 года. По этому делу Стояногло обвиняют в том, что он превысил полномочия, распорядившись выплатить экс-главе Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николаю Китороагэ 163 тыс. леев. Речь идет о том, что Китороагэ тогда фигурировал в уголовном деле и мог рассчитывать только на 50% пособия. Лишние деньги Китороагэ вернул в сентябре 2021 года. При этом сторона обвинения утверждает, что прокуратуре тем не менее нанесли ущерб, так как ведомство не могло использовать эти деньги, пока они находились у Китороагэ.

  Спустя четыре месяца, после того как первое дело Александра Стояногло передали в суд, к рассмотрению подключили еще двух судей. На этом настоял прокурор Виктор Фуртунэ — чтобы дело рассматривал не один судья, а судейская коллегия. NM рассказывает, что происходит с уголовным делом Стояногло, и что известно о судьях, которым поручили рассматривать это дело.

  Что за дело

  Первое уголовное дело, которое открыли против отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло, передали в суд 13 декабря 2021 года. По этому делу Стояногло обвиняют в том, что он превысил полномочия, распорядившись выплатить экс-главе Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николаю Китороагэ 163 тыс. леев. Речь идет о том, что Китороагэ тогда фигурировал в уголовном деле и мог рассчитывать только на 50% пособия. Лишние деньги Китороагэ вернул в сентябре 2021 года. При этом сторона обвинения утверждает, что прокуратуре тем не менее нанесли ущерб, так как ведомство не могло использовать эти деньги, пока они находились у Китороагэ.

  Кроме Стояногло, обвиняемой по этому делу проходит бывшая глава отдела кадров Генпрокуратуры Мария Кобзарь. Оба подсудимых утверждают, что Китороагэ получил пособие из-за технической ошибки.

  Почему к делу подключили еще двух судей

  В декабре 2021 года дело передали на рассмотрение судье Петру Пэуну. Он провел два заседания — 28 декабря и 1 марта. Первое заседание перенесли из-за того, что Стояногло и его адвокаты не успели ознакомиться с обвинительным заключением. Второе продлилось два часа, но к рассмотрению дела по существу не приступили.

  Как стало известно NM, 15 марта вице-председатель суда Кишинева Николай Шова одобрил ходатайство прокурора Виктора Фуртунэ и назначил на рассмотрение дела еще двух судей: Анжелу Катанэ и Александра Негру. При этом Катанэ назначили председателем коллегии, а Пэуна сделали судьей-докладчиком.

  Как объяснил Шова, коллегию из трех судей создают, если речь идет об «особо тяжком преступлении» или «особо сложном деле». По словам Шовы, дело Стояногло «повышенной сложности» и в нем  много участников. К тому же у этого дела большой общественный резонанс, добавил Шова.

  Что известно о судьях, которые ведут дело

  Судья Петру Пэун

  Петру Пэун работал адвокатом с 2011 по 2016 год. В апреле 2016 начал работать судебным ассистентом, а в феврале 2018 его назначили судьей. В декабре 2020 года Пэуна включили в специальную коллегию, которая должна была рассматривать дела, связанные с кражей миллиарда. Кроме него, в коллегию вошли судьи Анна Кучереску и Евгений Бешеля.

  Коллегия рассматривала дело фиктивных директоров компаний Caritas Group, Provolirom и Dracard, которые в 2014 году взяли многомиллионные кредиты в BEM. В ходе следствия все трое «директоров» признались, что получали в холдинге Илана Шора по $100-200 за подписи на документах и походы в банк. Летом 2021 года каждого из них приговорили к шести годам лишения свободы. При этом прокуроры просили для подсудимых условные сроки, так как они сотрудничали со следствием. Приговор первой инстанции прокуроры обжаловали в Апелляционной палате, отметив, что продолжают настаивать на условном наказании (подробнее об этом деле — в материале «Правосудие или показательная порка»)

  В августе 2021 года на рассмотрение этой же коллегии поступило дело депутата от партии «Шор» Дениса Уланова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег, связанном с одним из эпизодов кражи миллиарда. На первом же заседании судьи объяснили, что дела Уланова и «трех директоров» взаимосвязаны.

  Судья Пэун рассматривает и дело экс-депутата от Демпартии Константина Цуцу, которого обвиняют в незаконном обогащении.

  Судья Анжела Катанэ

  Анжела Катанэ стала судьей в 1996 году. С тех пор почти все время работала в кишиневском суде сектора Центр, а в 2019 году ее перевели в суд Буюкан. Катанэ специализируется на рассмотрении уголовных дел.

  В 2011 году дисциплинарная коллегия при Высшем совете магистратуры (ВСМ) вынесла Катанэ строгий выговор за то, что она амнистировала человека, которого ранее суд признал виновным в убийстве. В 2009 году его приговорили к 18 годам тюрьмы, затем АП отменила приговор и отправила подсудимого на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В 2011 году глава психиатрической больницы попросил суд отпустить мужчину, и Катанэ согласилась с его доводами. В дисциплинарной коллегии отметили, что Катанэ вынесла это решение, хотя у нее не было на руках материалов дела.

  Второй строгий выговор судье Катанэ вынесли в 2012 году, после того как она аннулировала постановление прокуроров о начале уголовного дела против женщины, которую подозревали в мошенничестве. Дисциплинарную проверку начали по настоянию тогдашнего генпрокурора Валерия Зубко. После этого Катанэ написала письмо министру юстиции, в котором заявила, что Зубко ее преследует из-за того, что она вынесла решение, с которым не согласились прокуроры. Зубко это обвинение отверг.

  По данным организации «Юристы за права человека», Молдова проиграла в ЕСПЧ одно дело, решение по которому принимала коллегия, в которую входила Катанэ.

  В ноябре 2020 года Катанэ назначили судьей в коллегию, которая рассматривает дела о краже миллиарда.

  Судья Александр Негру

  Александр Негру стал судьей в 2014 году. С того времени он работает в суде столичного сектора Буюканы. В 2017 году к нему на рассмотрение поступило дела экс-мэра Кишинева Дорина Киртоаки (его обвиняют в извлечении выгоды из влияния). Рассмотрение дела продолжается до сих пор.

  В ноябре 2020 года Негру включили в коллегию, которая рассматривает дела о краже миллиарда. В ту же коллегию входят судьи Ион Морозан и Анжела Катанэ.

  Негру к тому же является судьей-докладчиком по делу Дениса Уланова, от рассмотрения которого отказался Петру Пэун.

  ***
  Высший совет прокуроров разрешил начать уголовный процесс против Стояногло 5 октября 2021 года. Проверку поручили прокурору Антикоррупционной прокуратуры Виктору Фуртунэ. Менее чем через два часа Фуртунэ завел против Стояногло уголовное дело по нескольким обвинениям: злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий, пассивная коррупция. В тот же день сотрудники СИБ задержали Стояногло.
  Задержание произошло за 20 минут до брифинга, который должен был дать Стояногло. Отстраненного генпрокурора 72 часа продержали в изоляторе, а вечером 8 октября суд Чекан перевел его под домашний арест на 30 суток. В начале ноября Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток. 3 декабря суд Чекан продлил домашний арест Стояногло еще на 20 суток, а 9 декабря Апелляционная палата отменила это решение и освободила Стояногло под судебный контроль. В марте 2022 года суд Чекан полностью освободил Стояногло, однако Апелляционная палата вернула его под судебный контроль.

 • IMPORTANTE DOC/ A fost desemnat un nou judecător-raportor, al treilea la număr, în dosarul în care deputatul „ȘOR” Denis Ulanov este cercetat pentru „escrocherie”: ședințele au fost reluate

  Magistratul Alexandru Negru a fost desemnat în calitate de judecător-raportor în dosarul în care deputatul „ȘOR” Denis Ulanov este cercetat pentru „escrocherie”. Astfel, o nouă ședință de judecată în procesul în care deputatul Partidului Politic „ȘOR” Denis Ulanov este cercetat pentru escrocherie se desfășoară miercuri, 13 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediu Buiucani.

  Ședința în procesul în care este vizat deputatul Partidului „ȘOR” Denis Ulanov este programată pentru miercuri, 12 octombrie, cu începere de la ora 13:00.

  Magistratul Alexandru Negru a fost desemnat în calitate de judecător-raportor în dosarul în care deputatul „ȘOR” Denis Ulanov este cercetat pentru „escrocherie”. Astfel, o nouă ședință de judecată în procesul în care deputatul Partidului Politic „ȘOR” Denis Ulanov este cercetat pentru escrocherie se desfășoară miercuri, 13 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediu Buiucani.

  Ședința în procesul în care este vizat deputatul Partidului „ȘOR” Denis Ulanov este programată pentru miercuri, 12 octombrie, cu începere de la ora 13:00.

  Alexandru Negru este al treilea judecător-raportor pe caz, după ce la 22 septembrie partea apărării a cerut recuzarea judecătorului-raportor, Ion Morozan, cererea în acest sens fiind admisă. Morozan a fost numit raportor pe acest caz după ce la prima ședință de judecată în cazul lui Ulanov, în care este bănuit de „escrocherie”, întregul complet de judecători căruia i-a fost repartizată cauza a înaintat declarație de abținere de la examinarea dosarului, aceasta fiind acceptată.

  Alexandru Negru a fost numit în 2014 în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani. În 2019, prin decretul președintelui de atunci al R. Moldova Igor Dodon, Alexandru Negru a fost numit în funcția de magistrat până la atingerea plafonului de vârstă. În 2020, Alexandru Negru a declarat că obținut un salariu anual 266 781 de lei de la Judecătoria Chișinău, ceea ce constituie 22 231 de lei lunar. Anterior, acesta a examinat dosarul lui Dorin Chirtoacă, chiar dacă fostul primar a cerut recuzarea acestuia de mai multe ori. Potrivit Magistrat.md, înainte de a deveni judecător, Negru a activat la Întreprinderea municipală „Servicii Locative Rîșcani” și „Servicii Locative Centru”.

  Ședința de judecată în procesul în care este vizat deputatul Partidului Politic „ȘOR” Denis Ulanov care urma să aibă loc la 22 septembrie la Judecătoria Chișinău, sediu Buiucani, a fost amânată după ce partea apărării a cerut recuzarea noului judecător-raportor, Ion Morozan, cererea în acest sens fiind admisă.

  DOC/ Încă o ședința de judecată în procesul în care este cercetat deputatul Partidului „ȘOR” Denis Ulanov – amânată: noul judecător-raportor a fost înlăturat în urma cererii de recuzare depusă de parlamentar
  O altă ședință de judecată în procesul în care este vizat deputatul Partidului Politic „ȘOR” Denis Ulanov care a fost programată pentru luni, 13 septembrie, la Judecătoria Chișinău, sediu Buiucani, a fost amânată, întrucât, atunci, magistrata Angela Catană, care face parte din completul de judecători care examinează cauza, se afla în concediu medical.

  DOC/ Ședința de judecată în procesul în care este vizat deputatul Partidului ȘOR Denis Ulanov a fost amânată
  Anterior, ZdG a scris că Ion Morozan examinează dosarul fostului deputat PDM, Constantin Țuțu. Magistratul activează de 15 ani în sistemul judecătoresc.

  Prima ședință de judecată în procesul în care este vizat deputatul Partidului Politic „ȘOR” Denis Ulanov s-a desfășurat la 9 august. Atunci, ședința s-a încheiat în câteva minute de la începere, întrucât Completul de judecată căruia i-a fost repartizată cauza spre examinare a înaintat declarație de abținere de la examinarea acestei cauze penale, cererea în acest sens fiind aprobată. Judecătorul responsabil de caz era Eugeniu Beșelea.

  La 30 iulie curent, reprezentanții Procuraturii Generale (PG) au anunțat că Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care deputatul Partidului Politic „ȘOR” Denis Ulanov este acuzat de „escrocherie” și „spălare de bani”, ambele infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale. Rechizitoriul cuprinde 630 de file, iar întreg probatoriul însumează 81 de volume, spun reprezentanții Procuraturii Generale (PG).

  Cauză penală face parte din dosarul denumit generic „Frauda bancară”, iar pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, potrivit unui comunicat emis de PG, procurorii au instituit sechestre pe bunurile acestuia estimate la peste 9,7 milioane de lei.

  Deputatul partidului politic „Șor” Denis Ulanov a rămas fără imunitate parlamentară. Parlamentarii au votat la 22 martie curent pentru aprobarea cererii procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind ridicarea imunității pentru anchetarea și arestarea lui Ulanov, acesta fiind bănuit de „escrocherie” și „spălării de bani”.

  Ulterior, Ulanov a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior fiind eliberat și cercetat în stare de libertate. El se declară nevinovat.
  Sursa: zdg.md

 • CSM propune „desemnarea pe viață” a opt judecători. Cine sunt aceștia

  Opt judecători au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile acestora au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis să înainteze toate cele opt candidaturi președintelui pentru numirea lor „pe viață” în funcția de judecători.

  Decretele celor opt judecători pentru numirea în funcție pentru o perioadă de cinci ani au fost semnate de fostul președinte Nicolae Timofti în februarie 2014. Tot în grup, cei opt judecători urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de președintele Igor Dodon.

  Opt judecători au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile acestora au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis să înainteze toate cele opt candidaturi președintelui pentru numirea lor „pe viață” în funcția de judecători.

  Decretele celor opt judecători pentru numirea în funcție pentru o perioadă de cinci ani au fost semnate de fostul președinte Nicolae Timofti în februarie 2014. Tot în grup, cei opt judecători urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de președintele Igor Dodon.

  Cine sunt cei opt judecători numiți în funcție până la tingerea plafonului de vârstă

  Sergiu Bularu a  fost consilier al ex-preşedintelui PDM, actualul deputat, Marian Lupu. Ulterior, în 2014 acesta a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru.

  În 2014 Bularu avea un salariu ce circa 130 de mii de lei, obținut din activitatea de la Parlament, dar și cea de la Judecătorie. Acum salariul anual al judecătorului este de peste 220 de mii de lei, la care în 2018 s-au mai adăugat 11 mii de euro primiți de peste hotare. Bularu deține un apartament de 118 m2, un garaj, dar și un automobil de model Audi, procurat în 2017, și care are o valoare de 120 de mii de lei.

  Gheorghe Mîțu a fost numit în 2014 în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani. Potrivit Magistrat.md, anterior Mîțu a activat în calitate de lector la Catedra de drept Civil a USM, dar și concultant principal în Serviciul de Acte al Președintelui în cadrul Direcţiei de Drept și relații publice a Aparatului Președintelui Voronin. În 2017 judecătorul a ridicat un salariu de peste 210 mii de lei, la care s-a adăugat o indemnizația de circa 54 de mii de lei. Judecătorul deține un apartament de 80 m2, dobândit în 2018, dar și un autoturism de model Mercedes-Benz E 220 CDI.

  Natalia Patrașcu  este judecătoare la Judecătoria Centru. Din 2004 şi până în 2007, Patraşcu a fost grefieră la Curtea de Apel Chişinău, iar din 2007 şi până în 2014, asistent judiciar la Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie. Patrașcu a fost cea care a decis în 2014  interzicerea exploatării de către Ministerul Afacerilor Interne a R. Moldova a camerelor de supraveghere de pe străzile capitalei. Ulterior Curtea de Apel a casat această decizie.

  Alexandru Negru a fost numit în 2014 de judecător la Judecătoria Buiucani. Acesta examinează dosarul lui Dorin Chirtoacă, chiar dacă fostul primar a cerut recuzarea acestuia de mai multe ori. Potrivit Magistrat.md, înainte de a deveni judecător, Negru a activat la Întreprinderea municipală „Servicii Locative Rîșcani” și „Servicii Locative Centru”. În 2017 judecătorul a avut un salariu de peste 160 de mii de lei.

  Oxana Parfeni a fost numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014. Anterior funcției de judecător, Parfeni a activat în calitate de asistent judiciar la CSJ, specialist principal la CSM și grefier la Judecătoria Buiucani, scrie Magistrat. Potrivit declarației de avere și interese, Parfeni a obținut un salariu de peste 200 de mii de lei în 2017. Familia Parfeni deține un teren, un apartament și o casă de locuit.

  Vasilisa Muntean, judecătoare la Judecătoria Buiucani, a fost cea care a decis în august prelungirea mandatului de arest pe numele lui Chiril Lucinschi, dar și cea care în 2014 a suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank și a menținut-o în funcție pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş. În 2017 judecătoarea a avut un venit de peste 200 de mii de lei, la care se mai adaugă un venit de 65 de mii de ruble, primite de peste hotare.

  Eduard Galușceac a fost propus de CSM pentru numirea în funcția de judecător în ianuarie 2014, chiar dacă acesta a fost evaluat de CSCJ cu 75 de puncte, în condiţiile în care alţi 9 concurenţi au obţinut un punctaj mai mare sau cel puţin egal cu al „câştigătorului”. Salariu pentru 2017 a judecătorului a constituit circa 150 de mii de lei. Potrivit declarației de avere și interese, Galușceac are o casă de 149 m2, un apartament de 56 m2, la care se mai adaugă încă un apartament deținut de soția sa. Judecătorul mai deține două automobile: un Nissan Almera, anul de fabricație 1996, dar și un VAZ 2108, anul de fabrucație 1990.

  Violeta Chisilița a fost numită în 2014 judecătoare la Judecătoria Buiucani. Magistrat precizează că anterior aceasta a activat în calitate de lector la USM, șef-adjunct la cadetra „Administrație publică și drept” de la USM, dar și referent judiciat la CSM. Judecătoarea  a ridicat anul trecut un salariu de peste 200 de mii de lei.
  Sursa: zdg.md

 • Noul judecător, care va examina dosarul „Chirtoacă”, a fost desemnat. Cine este și ce avere are (VIDEO, DOC)

  Noul judecător, care va examina dosarul în care Dorin Chirtoacă este acuzat de trafic de influență și corupție, este Alexandru Negru - numit în iarna anului 2014 în funcția de magistrat în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) pe un termen de cinci ani.

  Astfel, astăzi, 11 octombrie, este prima ședință de judecată gestionată de el, după ce fostul judecător, Silvia Gîrbu, a fost promovată la Curtea de Apel.

  Potrivit magistrat.md, înainte de a deveni judecător, Alexandru Negru a fost timp de un an asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău. Acesta a absolvit cursurile de formare a Institutului Național al Justiției a candidaților la funcția de judecător.

  Noul judecător, care va examina dosarul în care Dorin Chirtoacă este acuzat de trafic de influență și corupție, este Alexandru Negru - numit în iarna anului 2014 în funcția de magistrat în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) pe un termen de cinci ani.

  Astfel, astăzi, 11 octombrie, este prima ședință de judecată gestionată de el, după ce fostul judecător, Silvia Gîrbu, a fost promovată la Curtea de Apel.

  Potrivit magistrat.md, înainte de a deveni judecător, Alexandru Negru a fost timp de un an asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău. Acesta a absolvit cursurile de formare a Institutului Național al Justiției a candidaților la funcția de judecător.

  În declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2016, judecătorul a indicat că a obținut un venit anual de 133.879,54 de lei de la locul de bază de muncă, ceea ce înseamnă că a ridicat un salariu lunar de la Judecătoria Buiucani, în medie, de peste 11.150 de lei.

  Totodată, acesta a obținut și venituri din donații și moșteniri în sumă de 33.694 de lei și un venit de 100.000 de lei din înstrăinarea unor bunuri.

  Mai mult, la secțiunea bunuri imobile, Alexandru Negru a indicat că are o cotă parte dintr-un apartament cu o suprafață de 76,5 metri pătrați în valoare de 484.699 lei, cu un contract investiţional încheiat din anul 2011, și o debara cu o suprafață de 7 metri pătrați, obținută printr-un contract de donație din anul 2016.

  Acesta mai are un autoturism de model Renault Megane (anul fabricării 2004) în valoare de 5 800 euro, dobândit prin procură încă în anul 2010.

  Realitatea.md amintește că Dorin Chirtoacă este învinuit în dosarul „parcărilor cu plată din Chișinău”, unde figurează mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Capitalei, precum Nistor Grozavu, cercetat în stare de libertate, și Igor Gamrețchi, condamnat de deja pe această cauză la doi ani de închisoare cu suspendare de prima instanță - sentință pe care instanța de recurs a modificat-o în 3 ani de închisoare cu suspendare.

  La 28 iulie, a fost suspendat din funcția de primar general al Capitalei, în urma unui demers al procurorilor anticorupție, funcția fiind preluată de viceprimarul Nistor Grozavu.

  Mai târziu, la începutul lunii septembrie, Procuratura Anticorupție a anunțat că primarul suspendat este cercetat penal într-o nouă cauză penală, în care este suspectat deja de depăşirea atribuţiilor de serviciu.

  Dorin Chirtoacă se declară nevinovat. Acesta se află, actualmente, în arest la domiciliu.
  sursa: realitatea.md

 • Justiţie cu nemurele: Mai mulţi judecători controversaţi, promovaţi în 2014

  Nu aduce anul cât aduce ceasul sau... relaţiile din sistem. 2014 s-a lăsat cu promovări pentru mai mulţi judecători controversaţi care s-au instalat în fotolii din instanţele superioare din capitală. Unii dintre ei au legături de rudenie cu membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, instituţia care le-a şi înaintat candidaturile spre numire. Alţii au prieteni influenţi. Deşi declară că vor să reformeze justiţia şi să transforme domeniul judiciar într-un sistem integru, autorităţile continuă să avanseze în funcţii candidaturi cu reputaţie dubioasă. 

  Nu aduce anul cât aduce ceasul sau... relaţiile din sistem. 2014 s-a lăsat cu promovări pentru mai mulţi judecători controversaţi care s-au instalat în fotolii din instanţele superioare din capitală. Unii dintre ei au legături de rudenie cu membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, instituţia care le-a şi înaintat candidaturile spre numire. Alţii au prieteni influenţi. Deşi declară că vor să reformeze justiţia şi să transforme domeniul judiciar într-un sistem integru, autorităţile continuă să avanseze în funcţii candidaturi cu reputaţie dubioasă. 


  Un alt magistrat din anturajul lui Gheorghe Avornic, Alexandru Negru, este cumnatul Veronicăi Negru. Acesta a absolvit în 2012 Institutul Naţional de Justiţie şi în februarie 2014 a fost desemnat de către CSM şi acceptat de şeful statului în calitate de magistrat la Judecătoria sectorului Buiucani.

  În curând s-ar putea bucura de o promovare cumnatul lui Gheorghe Avornic, magistratul Nicolae Craiu, de la Curtea de Apel Chişinău. Potrivit unor surse din cadrul CSM, Craiu figurează în lista concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante la Curtea Supremă de Justiţie, care se va desfăşura în timpul apropiat.

  Anterior, în 2013, sistemul judiciar şi opinia publică au fost bulversate de promovarea altor doi judecători - Oleg Melniciuc şi Ion Druţă. Oleg Melniciuc este preşedintele Judecătoriei sectorului 

 • Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указы о назначении на должность группы судей

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность сроком на пять лет, по предложению Высшего совета магистратуры, следующих магистратов:

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность сроком на пять лет, по предложению Высшего совета магистратуры, следующих магистратов:

  Эдуарда Галущака – судьей Суда Ботаника, Кишинэу;

  Анджелы Фурдуй - судьей Суда Ботаника, Кишинэу;

  Александру Негру - судьей Суда Буюкань, Кишинэу;

  Оксаны Парфени - судьей Суда Ботаника, Кишинэу;

  Виолеты Кисилица - судьей Суда Ботаника, Кишинэу;

  Василисы Мунтян - судьей Суда Ботаника, Кишинэу;

  Светланы Вышку - судьей Суда Чентру, Кишинэу;

  Серджиу Булару - судьей Суда Чентру, Кишинэу;

  Инги Вештиман - судьей Суда Чентру, Кишинэу;

  Наталии Патрашку - судьей Суда Чентру, Кишинэу;

  Ирины Максим - судьей Суда Чентру, Кишинэу;

  Георге Мыцу - судьей Суда Рышкань, Кишинэу;

  Татьяны Василикэ - судьей Суда Рышкань, Кишинэу;

  Виолеты Гырляну - судьей Суда Рышкань, Кишинэу;

  Игоря Барбакару - судьей Суда Рышкань, Кишинэу.

   

  Сегодня же другими указами были подтверждены в новых должностях до истечения срока полномочий следующие магистраты:

   

  Рената Попеску – судьей в Суде Анений Ной;

  Лудмила Холевицкая - судьей в Суде Рышкань, Кишинэу;

  Генадие Еремчук - судьей в Суде Бэлць;

  Владислав Клима – заместителем председателя Суда Чокана, Кишинэу;

  Валентина Крючкова - заместителем председателя Суда Кэлэрашь;

  Виорика Урсу - заместителем председателя Суда Криулень;

  Дорин Дулгиеру – председателем Суда Буюкань, Кишинэу.

   

 • Mai mulţi judecători au fost numiţi astăzi în funcţie de către președintele ţării

  Mai mulţi judecători au fost numiţi astăzi în funcţie de către președintele ţării Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

 • O nouă promoţie a INJ

  La 9 aprilie curent, Institutul Naţional al Justiţiei a marcat festivitatea organizată cu prilejul finalizării oficiale a studiilor şi înmînarea atestatelor absolvenţilor celei de-a patra promoţii a acestei instituţii – candidaţi la funcţiilor de judecător şi de procuror.

  La 9 aprilie curent, Institutul Naţional al Justiţiei a marcat festivitatea organizată cu prilejul finalizării oficiale a studiilor şi înmînarea atestatelor absolvenţilor celei de-a patra promoţii a acestei instituţii – candidaţi la funcţiilor de judecător şi de procuror.

  Evenimentul a fost onorat de prezenţa Preşedintelui Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, Procurorului General, Valeriu Zubco, Preşedintelui-interimar al Curţii Supreme de Justiţie, Constantin Gurschi, Preşedintelui-interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Corochii, viceministrului Justiţiei, Vladimir Grosu, Preşedintelui Consiliului INJ, Gheorghe Creţu, formatori INJ şi alte personalităţi care nu au ezitat de a-şi împărtăşi sincerele felicitări celor care au ales să urmeze una dintre aceste profesii cu o responsabilitate majoră în societate.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU