Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Roșca Tatiana
Căutare avansată

Rusu-Parii Rosița

Judecătorie Soroca, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 30 Iunie 2017

Prin Hotărârea nr. 161/13 din 16 iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a desemnat judecătorul Rosița Rusu-Parii la Judecătoria Soroca (sediul Florești) - pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant în perioada imposibilității de exercitare a sarcinilor de către judecătorul de instrucție de bază

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 252-VIII din 30 iunie 2017, doamna RUSU-PARII Rosița a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Soroca.

Instruire/Diplome
09-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei, nota 7,75 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2010 - 2016, procuror în Procuratura raionului Soroca

Publicații
Autoarea articolului ”Audierea copilului minor în condiţii speciale în cadrul procesului penal", cotidianul Ziarul nostru, nr. 15, din 24 aprilie 2015

Data numirii în funcție: 30 Iunie 2017

Prin Hotărârea nr. 161/13 din 16 iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a desemnat judecătorul Rosița Rusu-Parii la Judecătoria Soroca (sediul Florești) - pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant în perioada imposibilității de exercitare a sarcinilor de către judecătorul de instrucție de bază

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 252-VIII din 30 iunie 2017, doamna RUSU-PARII Rosița a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Soroca.

Instruire/Diplome
09-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei, nota 7,75 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2010 - 2016, procuror în Procuratura raionului Soroca

Publicații
Autoarea articolului ”Audierea copilului minor în condiţii speciale în cadrul procesului penal", cotidianul Ziarul nostru, nr. 15, din 24 aprilie 2015

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 143/8 din 16 octombrie 2020, hotărîri adoptate de judecătorul Victor Sandu de la Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%;
2018 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 64,44%;
2019 au fost contestate în total 119 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 50 ceea ce constituie 42,01%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2017, din 89 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,61%;
2018, din 879 cauze examinate, 45 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,11%;
2019, din 1189 cauze examinate, 119 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10%. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 143/8 din 16 octombrie 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Rosiţa RUSU-PARII de la Judecătoria Soroca, sediul Floreşti, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul „foarte bine”. 

Conform Hotărârii nr. 51/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Rusu-Parii Rosiţa pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 440/19 din 21 iunie 2016, materialele în privinţa doamnei Rusu-Parii Rosiţa au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

Potrivit Hotărârii nr. 346 din 07 decembrie 2012, Colegiul de calificare a aplicarat în privinţa procurorului în procuratura raionului Soroca Rusu-Parii Rosiţa a calificativului „ATESTAT”.  Prin Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 346 din 07 decembrie 2012.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea nr.12-126/14 din 03 iulie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea procurorului premiant al concursului „Cel mai bun discurs al procurorului în dezbaterile judiciare în cauzele penale”,  dna Rosiţa RUSU-PARII, procuror în procuratura raionului Soroca, cu conferirea „Diplomei de onoare a Procuraturii”.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 143/8 din 16 octombrie 2020, hotărîri adoptate de judecătorul Victor Sandu de la Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%;
2018 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 64,44%;
2019 au fost contestate în total 119 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 50 ceea ce constituie 42,01%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2017, din 89 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,61%;
2018, din 879 cauze examinate, 45 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,11%;
2019, din 1189 cauze examinate, 119 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10%. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 143/8 din 16 octombrie 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Rosiţa RUSU-PARII de la Judecătoria Soroca, sediul Floreşti, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul „foarte bine”. 

Conform Hotărârii nr. 51/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Rusu-Parii Rosiţa pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 440/19 din 21 iunie 2016, materialele în privinţa doamnei Rusu-Parii Rosiţa au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

Potrivit Hotărârii nr. 346 din 07 decembrie 2012, Colegiul de calificare a aplicarat în privinţa procurorului în procuratura raionului Soroca Rusu-Parii Rosiţa a calificativului „ATESTAT”.  Prin Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 346 din 07 decembrie 2012.

DISTINCȚII

Prin Hotărîrea nr.12-126/14 din 03 iulie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea procurorului premiant al concursului „Cel mai bun discurs al procurorului în dezbaterile judiciare în cauzele penale”,  dna Rosiţa RUSU-PARII, procuror în procuratura raionului Soroca, cu conferirea „Diplomei de onoare a Procuraturii”.

 

Hotărârea nr. 161/13 din 16 iunie 2020

Hotărârea nr. 143/8 din 16 octombrie 2020

Hotărârea nr. 51/8 din 31 martie 2017

Hotărîrea nr.12-126/14 din 03 iulie 2014

Hotărârea nr. 346 din 07 decembrie 2012

Hotărâreanr.12-8/13 din 17 ianuarie 2013

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Rosiţa Rusu-Parii nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 147/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului autorizat, Gîrleanu Natalia, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 424s-532p/m din 24 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 29 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Jamba Olga de la Judecătoria Soroca (sediul central) și Rusu-Parii Rosița de la Judecătoria Soroca (sediul Florești).

Potrivit Hotărârii nr. 52/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului autorizat, lichidatorul SRL „Sef Gaz”, Gîrleanu Natalia, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.127s-222p/m din 09 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 25 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Rusu-Parii Rosița de la Judecătoria Soroca (sediul Florești).

Prin Hotărârea nr. 61/2 din 21 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Slonovschii Feodot împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.1515s –1832p/m din 14 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 12 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Rusu-Parii Rosița de la Judecătoria Soroca (sediul Florești).

Prin Hotărârea nr. 238/9 din 24 octombrie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de consilierul juridic SRL ”Unigгain” Țurcan Luminița, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 20 august 2019, adoptată în urmа examinării sesizării depuse de dînsul cu рrivirе la faptele саге pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoгiei Sоrоса, sediul Flогеști, Rusu-Parii Rosița. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 14 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Rosiţa Rusu-Parii nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 147/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului autorizat, Gîrleanu Natalia, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 424s-532p/m din 24 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 29 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Jamba Olga de la Judecătoria Soroca (sediul central) și Rusu-Parii Rosița de la Judecătoria Soroca (sediul Florești).

Potrivit Hotărârii nr. 52/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului autorizat, lichidatorul SRL „Sef Gaz”, Gîrleanu Natalia, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.127s-222p/m din 09 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 25 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Rusu-Parii Rosița de la Judecătoria Soroca (sediul Florești).

Prin Hotărârea nr. 61/2 din 21 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Slonovschii Feodot împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.1515s –1832p/m din 14 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 12 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Rusu-Parii Rosița de la Judecătoria Soroca (sediul Florești).

Prin Hotărârea nr. 238/9 din 24 octombrie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de consilierul juridic SRL ”Unigгain” Țurcan Luminița, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 20 august 2019, adoptată în urmа examinării sesizării depuse de dînsul cu рrivirе la faptele саге pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoгiei Sоrоса, sediul Flогеști, Rusu-Parii Rosița. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 14 sesizări, care ulterior au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 147/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 52/4 din 29 aprilie 2021

Hotărârea nr. 61/2 din 21 februarie 2020

Hotărârea nr. 238/9 din 24 octombrie 2019

Știri
 • Judecători noi numiți în funcție. Cine sunt aceștia și unde vor activa

  Președintele Igor Dodon a semnat decretele privind numirea în funcții a mai multor judecători. Astfel, au fost numiți pentru prima dată în funcție, pe un termen de 5 ani, următorii judecători:
  Roșița Rusu-Parii – Judecătoria Soroca;
  Ala Ucraințeva – Judecătoria Strășeni;
  Alina Brăgaru – Judecătoria Chișinău;
  Livia Mitrofan – Judecătoria Chișinău;
  Petru Harmaniuc – Judecătoria Chișinău.

  Președintele Igor Dodon a semnat decretele privind numirea în funcții a mai multor judecători. Astfel, au fost numiți pentru prima dată în funcție, pe un termen de 5 ani, următorii judecători:
  Roșița Rusu-Parii – Judecătoria Soroca;
  Ala Ucraințeva – Judecătoria Strășeni;
  Alina Brăgaru – Judecătoria Chișinău;
  Livia Mitrofan – Judecătoria Chișinău;
  Petru Harmaniuc – Judecătoria Chișinău.

  De asemenea, șeful statului a acceptat transferul a doi magistrați. Este vorba de Aureliu Postică – judecător la Judecătoria Chișinău, și Ghenadie Mâra – judecător la Judecătoria Anenii-Noi. Totodată, Victoria Sârbu a fost promovată în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

  În cadrul discuției cu magistrații, președintele țării a atenționat magistrații asupra importanței reformării sistemului judiciar în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale și a respectării supremației legii.
  sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU