Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Avasiloaie Tatiana
Căutare avansată
foto: facebook.com

Suruceanu Valentina

Judecătorie Hînceşti, Judecător de instrucție

Date biografice

Data numirii în funcție: 17.08.2012

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 500-VIII din 20 decembrie 2017, doamna SURUCEANU Valentina se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

Prin Hotărârea nr. 700/31 din 31 octombrie 2017, se transferă judecătorul Valentina Suruceanu de la Judecătoria Cahul, în funcţia de judecător la Judecătoria Hîncești, pe un termen de 6 luni.

Conform Hotărârii nr. 205/10 din 14 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Hîncești, Mihail Macar, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Valentina Suruceanu, de la Judecătoria Cahul, pe un termen de 6 luni. 

Potrivit Hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 653/27 din 04 octombrie 2016, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Hîncești, pe un termen de 6 (şase) luni, judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu.

Prin Hotărîrea nr. 87/4 din 16 februarie 2016 Consiliul Superior al Magistraturii a decis prelungirea perioadei de transfer pe termen limitat al judecătorului Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu, la Judecătoria Hînceşti, cu 6 luni, începînd cu data de 16 martie 2016.

Data numirii în funcție: 17.08.2012

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 500-VIII din 20 decembrie 2017, doamna SURUCEANU Valentina se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

Prin Hotărârea nr. 700/31 din 31 octombrie 2017, se transferă judecătorul Valentina Suruceanu de la Judecătoria Cahul, în funcţia de judecător la Judecătoria Hîncești, pe un termen de 6 luni.

Conform Hotărârii nr. 205/10 din 14 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Hîncești, Mihail Macar, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Valentina Suruceanu, de la Judecătoria Cahul, pe un termen de 6 luni. 

Potrivit Hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 653/27 din 04 octombrie 2016, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Hîncești, pe un termen de 6 (şase) luni, judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu.

Prin Hotărîrea nr. 87/4 din 16 februarie 2016 Consiliul Superior al Magistraturii a decis prelungirea perioadei de transfer pe termen limitat al judecătorului Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu, la Judecătoria Hînceşti, cu 6 luni, începînd cu data de 16 martie 2016.

Conform Hotărîrii CSM nr. 640/25 din 02 septembrie 2015 se modifică pct.2 al Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.500/20 din 30 iunie 2015 cu privire la demersul domnului Mihail Macar, preşedintele Judecătoriei Hînceşti, referitor la transferul temporar al judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu, care va avea următorul conţinut: ”2. Se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu, începând cu data de 15 septembrie 2015”.

Conform Hotărîrii CSM nr. 500/20 din 30 iunie 2015, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 242-VII din 17 august 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Cahul.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 21/3 din 17 martie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile adoptate de către judecătoarea Suruceanu Valentina nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 36/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate 16 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 8 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 50%;
2015 au fost contestate 104 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 51 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 49,03%;
2014 - 118 hotărîri/încheieri contestate, 91 au fost menținute - 77,11%;
2013 - 111 hotărîri/încheieri contestate, 92 au fost menținute - 82,88%;
2012 - 20 hotărîri/încheieri contestate, 15 au fost menținute - 75,00%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2016, din 304 de cauze examinate, 8 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,63%;
2015, din 474 de cauze examinate, 46 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,70%;
2014 - 487 cauze examinate, 27 hotărîri/încheieri au fost casate - 5,54%;
2013 - 592 cauze examinate, 18 hotărîri/încheieri au fost casate - 3,04%;
2012 - 183 cauze examinate, 8 hotărîri/încheieri au fost casate - 4,37%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 688/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea, prin transfer, a doamnei Valentina Suruceanu în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești, înaintând proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 104/17 din 22 septembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Suruceanu Valentina pentru participare la concursul pentru transfer în funcţia de judecător la o instanță judecătorească de același nivel.

Prin Hotărârea nr. 21/3 din 17 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 81 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Cahul, Suruceanu Valentina, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare pentru numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 36/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 75 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 4/1 din 15 Ianuarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare Valentinei Suruceanu, judecător, Judecătoria Hîncești.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 9/1 din 14 Ianuarie 2020, se deleagă pentru participare la conferinţa cu genericul „Recuperarea şi administrarea bunurilor infracţionale”, ce va avea loc în perioada 29 – 30 ianuarie 2020 în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, sala „Nistru”, ora 900 , următorii judecători:
- Micu Victor, membru CSM, detaşat de la CSJ; 
- Prisăcari Cristina, Judecătoria Edineţ; 
- Lavciuc Elvira, Judecătoria Orhei; 
- Nogai Vasile, Judecătoria Drochia; 
- Suruceanu Valentina, Judecătoria Hînceşti; 
- Creţu Constantin, Judecătoria Hînceşti.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 21/3 din 17 martie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile adoptate de către judecătoarea Suruceanu Valentina nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 36/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate 16 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 8 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 50%;
2015 au fost contestate 104 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 51 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 49,03%;
2014 - 118 hotărîri/încheieri contestate, 91 au fost menținute - 77,11%;
2013 - 111 hotărîri/încheieri contestate, 92 au fost menținute - 82,88%;
2012 - 20 hotărîri/încheieri contestate, 15 au fost menținute - 75,00%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2016, din 304 de cauze examinate, 8 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,63%;
2015, din 474 de cauze examinate, 46 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,70%;
2014 - 487 cauze examinate, 27 hotărîri/încheieri au fost casate - 5,54%;
2013 - 592 cauze examinate, 18 hotărîri/încheieri au fost casate - 3,04%;
2012 - 183 cauze examinate, 8 hotărîri/încheieri au fost casate - 4,37%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 688/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea, prin transfer, a doamnei Valentina Suruceanu în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești, înaintând proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 104/17 din 22 septembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Suruceanu Valentina pentru participare la concursul pentru transfer în funcţia de judecător la o instanță judecătorească de același nivel.

Prin Hotărârea nr. 21/3 din 17 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 81 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Cahul, Suruceanu Valentina, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare pentru numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 36/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 75 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 4/1 din 15 Ianuarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare Valentinei Suruceanu, judecător, Judecătoria Hîncești.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 9/1 din 14 Ianuarie 2020, se deleagă pentru participare la conferinţa cu genericul „Recuperarea şi administrarea bunurilor infracţionale”, ce va avea loc în perioada 29 – 30 ianuarie 2020 în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, sala „Nistru”, ora 900 , următorii judecători:
- Micu Victor, membru CSM, detaşat de la CSJ; 
- Prisăcari Cristina, Judecătoria Edineţ; 
- Lavciuc Elvira, Judecătoria Orhei; 
- Nogai Vasile, Judecătoria Drochia; 
- Suruceanu Valentina, Judecătoria Hînceşti; 
- Creţu Constantin, Judecătoria Hînceşti.

 

Hotărârea nr. 9/1 din 14 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 4/1 din 15 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 700/31 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr. 104/17 din 22 septembrie 2017

Hotărârea nr. 21/3 din 17 martie 2017

Hotărârea nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 36/4 din 27 martie 2015

Hotărârea nr. 688/31 din 31 octombrie 2017

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 21/3 din 17 martie 2017"de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, a fost examinată o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Valentina Suruceanu, însă prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 29/19 din 14 decembrie 2015, procedura disciplinară a fost încetată pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.”

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 36/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, în privința judecătorului Suruceanu Valentina nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri discilplinare”.

Prin Hotărârea nr. 305/12 din 26 Decembrie 2019, Colegiul de Admisibilitate al  Colegiului Disciplinar a respins ca fiind neîtemeiată contestația declarată de către avocatul Mocanu Seghei împotriva Deciziei Inspecției Judiciare din 04 Decembrie 2019, Nr. 1421s-1716 p/m.

La data de 19 mai 2015, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea șefului secției judiciar-penală al Procuraturii Generale, Vladimir Adam, prin care, solicită tragerea la răspunderea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu, care la înfăptuirea justiției pe cauza penală de învinuire a lui Perju Vitalie în comiterea infracțiunii prevazute de art. 264' alin. (1) Cod penal, a aplicat în mod intenționat, cu rea-voință, legislația contrar practicii judiciare uniforme, a acționat în procesul de înfăptuire a justiției în modul în care a făcut dovada incompetenței profesionale grave și evidente. Prin Hotărîrea nr. 39/18 din 14 decembrie 2015, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare, din motiv că nu au fost stabilite careva circumstanțe, ce ar confirma că, judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu a comis o abatere disciplinară.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 8 sesizări, dintre care a fost admisă doar una, fiind întocmit un raport în acest sens.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2012-2014, în privinţa judecătorului au fost depuse 5 petiții, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 21/3 din 17 martie 2017"de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, a fost examinată o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Valentina Suruceanu, însă prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 29/19 din 14 decembrie 2015, procedura disciplinară a fost încetată pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.”

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 36/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, în privința judecătorului Suruceanu Valentina nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri discilplinare”.

Prin Hotărârea nr. 305/12 din 26 Decembrie 2019, Colegiul de Admisibilitate al  Colegiului Disciplinar a respins ca fiind neîtemeiată contestația declarată de către avocatul Mocanu Seghei împotriva Deciziei Inspecției Judiciare din 04 Decembrie 2019, Nr. 1421s-1716 p/m.

La data de 19 mai 2015, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea șefului secției judiciar-penală al Procuraturii Generale, Vladimir Adam, prin care, solicită tragerea la răspunderea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu, care la înfăptuirea justiției pe cauza penală de învinuire a lui Perju Vitalie în comiterea infracțiunii prevazute de art. 264' alin. (1) Cod penal, a aplicat în mod intenționat, cu rea-voință, legislația contrar practicii judiciare uniforme, a acționat în procesul de înfăptuire a justiției în modul în care a făcut dovada incompetenței profesionale grave și evidente. Prin Hotărîrea nr. 39/18 din 14 decembrie 2015, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare, din motiv că nu au fost stabilite careva circumstanțe, ce ar confirma că, judecătorul Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu a comis o abatere disciplinară.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 8 sesizări, dintre care a fost admisă doar una, fiind întocmit un raport în acest sens.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2012-2014, în privinţa judecătorului au fost depuse 5 petiții, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 305/12 din 26 Decembrie 2019

Hotărîrea nr. 39/18 din 14 decembrie 2015

Știri
 • Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a numit prin decret prezidențial în funcția de judecători și șefi de instanțe judecătorești următoarele persoane:

  Andrei GUŢU – judecător de instrucţie la Judecătoria Bălţi (nr.153 din 2 iulie 2012)
  Grigori COLEV – judecător la Judecătoria Comrat, până la atingerea plafonului de vârstă (nr. 154 din 2 iulie 2012)
  Serghei CIOBANU – preşedinte al Judecătoriei Militare, pe un termen de patru ani (nr. 166 din 11 iulie 2012)
  Andrei MIRONOV – vicepreşedinte al Judecătoriei Taraclia, pe un termen de patru ani (nr. 167 din 11 iulie 2012)
  Anatolie RUSU – vicepreşedinte al Judecătoriei Edineț, pe un termen de patru ani (nr. 168 din 11 iulie 2012)
  Ghenadie PAVLIUC – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău, prin transfer (nr. 169 din 11 iulie 2012)
  Xenofon ULIANOVSCHI – vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău, pe un termen de patru ani (nr. 170 din 11 iulie 2012)
  Sergiu LEBEDIUC – judecător la Judecătoria Militară, prin transfer (nr. 171 din 11 iulie 2012)

  Andrei GUŢU – judecător de instrucţie la Judecătoria Bălţi (nr.153 din 2 iulie 2012)
  Grigori COLEV – judecător la Judecătoria Comrat, până la atingerea plafonului de vârstă (nr. 154 din 2 iulie 2012)
  Serghei CIOBANU – preşedinte al Judecătoriei Militare, pe un termen de patru ani (nr. 166 din 11 iulie 2012)
  Andrei MIRONOV – vicepreşedinte al Judecătoriei Taraclia, pe un termen de patru ani (nr. 167 din 11 iulie 2012)
  Anatolie RUSU – vicepreşedinte al Judecătoriei Edineț, pe un termen de patru ani (nr. 168 din 11 iulie 2012)
  Ghenadie PAVLIUC – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău, prin transfer (nr. 169 din 11 iulie 2012)
  Xenofon ULIANOVSCHI – vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău, pe un termen de patru ani (nr. 170 din 11 iulie 2012)
  Sergiu LEBEDIUC – judecător la Judecătoria Militară, prin transfer (nr. 171 din 11 iulie 2012)

  Alexandru GAFTON – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău , prin transfer (nr. 172 din 11 iulie 2012)
  Renata POPESCU – judecător la Judecătoria Cantemir, până la atingerea plafonului de vârstă (197 din 20 iulie 2012)
  Ion CAZACU – judecător la Judecătoria Glodeni, prin transfer (nr. 217 din 1 august 2012)
  Irina ŢONOV– vicepreşedinte al Judecătoriei Căuşeni, pe un termen de patru ani (nr. 221 din 8 august 2012)
  Serghei POPOVICI – vicepreşedinte al Judecătoriei Comrat, pe un termen de patru ani (nr. 222 din 8 august 2012)
  Veronica CUPCEA – judecător la Judecătoria Orhei, până la atingerea plafonului de vârstă (nr. 237 din 16 august 2012)
  Zinaida TALPALARU – preşedinte al Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie, pe un termen de patru ani (nr. 239 din 17 august 2012)
  Natalia IORDACHI – judecător la Judecătoria Sângerei, pe un termen de cinci ani (nr. 240 din 17 august 2012)
  Lilia DAŞCHEVICI – judecător de instrucţie la Judecătoria Ungheni, pe un termen de cinci ani (nr. 241 din 17 august 2012)
  Angela CIUBOTARU – judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de cinci ani (nr. 242 din 17 august 2012)
  Valentina SURUCEANU – judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de cinci ani (nr. 242 din 17 august 2012)

 • Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей, до достижения ими предельного возраста.
  Так, на должности судей были назначены:
  Ольга Кожокару - суд сектора Буюкань, муниципий Кишинэу;
  Кристина Кептя - суд Сынджерей;
  Виталие Которобай - суд Хынчешть;
  Сергей Димитриу - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Людмила Холевицкая - суд Комрата;
  Марчел Жуганарь - суд Каларашь;
  Светлана Лазарь - суд Теленешть;
  Лилия Лупашко - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Лучия Лупашку - суд Дрокии;
  Ион Пыкалеу - суд Фэлешть;
  Юрие Потынга - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Виталие Стратан - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Нина Велева - суд Кахула.

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей, до достижения ими предельного возраста.
  Так, на должности судей были назначены:
  Ольга Кожокару - суд сектора Буюкань, муниципий Кишинэу;
  Кристина Кептя - суд Сынджерей;
  Виталие Которобай - суд Хынчешть;
  Сергей Димитриу - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Людмила Холевицкая - суд Комрата;
  Марчел Жуганарь - суд Каларашь;
  Светлана Лазарь - суд Теленешть;
  Лилия Лупашко - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Лучия Лупашку - суд Дрокии;
  Ион Пыкалеу - суд Фэлешть;
  Юрие Потынга - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Виталие Стратан - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Нина Велева - суд Кахула.

  Судьи предварительно встретились с президентом в Государственной резиденции. Николае Тимофти принял решение о назначении после отдельного обсуждения с каждым из них.Глава государства призвал судей честно исполнять свой долг с тем, чтобы восстановить доверие населения к системе правосудия. Он подчеркнул важность судебной реформы, которая позволит искоренить коррупцию. "Так как у меня есть полномочия назначать на должность судей, я исключу из системы тех из них, кто пренебрегает законом", - сказал Николае Тимофти.

  На встрече присутствовал председатель Высшего совета магистратуры Никифор Корокий.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU