Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Stratan Vitalie
Căutare avansată

Corcea Nicolae

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 03.10.2012

Prin Hotărârea nr. 148/12 din 19 iulie 2022, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la sediul Buiucani la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău.

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 1069 din 04 Ianuarie 2019, domnul Corcea Nicolae se numește, prin transfer, în funcția de judecător la  Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 521/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a  domnului Corcea Nicolae în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Conform Hotărârii nr. 409/20 din 02 Octombrie 2018, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei) în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începând cu data de 08 octombrie 2018.

Prin Hotărârea nr. 98/6 din 20 februarie 2018, se prelungește perioada de transfer, pe termen limitat, al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), cu 6 luni, începând cu data de 19 martie 2018.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 420-VIII din 03 noiembrie 2017, dnl Nicolae Corcea se numește în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 596/27 din 12 septembrie 2017, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începînd cu data 18 septembrie 2017.

Data numirii în funcţie: 03.10.2012

Prin Hotărârea nr. 148/12 din 19 iulie 2022, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la sediul Buiucani la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău.

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 1069 din 04 Ianuarie 2019, domnul Corcea Nicolae se numește, prin transfer, în funcția de judecător la  Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 521/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a  domnului Corcea Nicolae în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Conform Hotărârii nr. 409/20 din 02 Octombrie 2018, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei) în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începând cu data de 08 octombrie 2018.

Prin Hotărârea nr. 98/6 din 20 februarie 2018, se prelungește perioada de transfer, pe termen limitat, al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), cu 6 luni, începând cu data de 19 martie 2018.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 420-VIII din 03 noiembrie 2017, dnl Nicolae Corcea se numește în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 596/27 din 12 septembrie 2017, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începînd cu data 18 septembrie 2017.

Potrivit Hotărârii nr. 500/23 din 18 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei) la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 69/3 din 24 ianuarie 2017, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Bălți (sediul Sîngerei), Nicolae Corcea, începând cu 12 februarie 2017. 

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.

Conform Hotărârii nr. 938/38 din 27 decembrie 2016, se consideră transferat la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), începînd cu 01.01.2017, judecătorul Judecătoriei Bălți, Nicolae Corcea, pînă la 12 februarie 2017.

Potrivit Hotărârii Consiliul Superior al Magistraturii nr. 516/22 din 26 iulie 2016, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea.

Conform Hotărârii CSM nr. 461/19 din 23 iunie 2015, a fost prelungită perioada de transfer pe termen limitat a judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, cu 6 luni.

Prin Hotărârea CSM nr. 992/32 din 09 decembrie 2014, a fost transferat în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 6 luni, începînd cu data de 15 ianuarie 2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 311-VII din 03 octombrie 2012, numit în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, pe un termen de cinci ani.

 

 

Cauze CtEDO
Prin Hotărârea nr. 149/8 din 16 octombrie 2020, hotărâri adoptate de judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Chişinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 90/10 din 28 iulie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Nicolae Corcea nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană

Conform Hotărârii nr. 211/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - hotărîri/încheieri contestate 2, menținute 0 - 0%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 24, menținute 11 - 45,83%;
2014 - hotărîri/încheieri contestate 3, menținute 1 - 33,33%;
2015 au fost contestate în total 103 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 68, ceea ce constituie 66,01%;
2016 au fost contestate în total 67 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 52, ceea ce constituie 77,61%;
2017 au fost contestate în total 5 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 5, ceea ce constituie 100%;
2018 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 70%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 89,18%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 68 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 86,76%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 46 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 ceea ce constituie 69,56%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 87, casate 2 - 2,29%;
2013 - cauze examinate 454, casate 10 - 2,20%;
2014 - cauze examinate 389, casate 4 - 1,02%;
2015, din 596 de cauze examinate, 35 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,87%;
2016, din 576 de cauze examinate, 14 hotărâri/sentinţe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%;
2017 (6 luni), din 3279 de cauze examinate, 17 hotărâri/sentinte, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,51%;
2018, din 19 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017, din 5170 cauze examinate, 64 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,23%;
- în anul 2018, din 3622 cauze examinate, 48 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,32%;
- în anul 2019, din 2132 cauze examinate, 119 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,58%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 149/8 din 16 octombrie 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Nicolae CORCEA de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 83 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 132/23 din 06 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admite candidatura judecătorului Corcea Nicolae pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Nicolae Corcea, în vederea unui eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Conform Hotărârii nr. 745/33 din 14 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți, referitor la acordarea gradului de calificare. 

Potrivit Hotărârii nr. 533/25 din 08 august 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor: 
- Sergiu Caraman (Judecătoria Soroca); 
- Nicolae Corcea (Judecătoria Bălți); 
- Victoria Grosu (Judecătoria Hîncești), înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărârea Nr. 90/10 din 28 iulie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 211/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 65/4 din 25 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătoruluii de la Judecătoria Chișinău, Nicolae Corcea.

Cauze CtEDO
Prin Hotărârea nr. 149/8 din 16 octombrie 2020, hotărâri adoptate de judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Chişinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 90/10 din 28 iulie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Nicolae Corcea nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană

Conform Hotărârii nr. 211/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - hotărîri/încheieri contestate 2, menținute 0 - 0%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 24, menținute 11 - 45,83%;
2014 - hotărîri/încheieri contestate 3, menținute 1 - 33,33%;
2015 au fost contestate în total 103 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 68, ceea ce constituie 66,01%;
2016 au fost contestate în total 67 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 52, ceea ce constituie 77,61%;
2017 au fost contestate în total 5 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 5, ceea ce constituie 100%;
2018 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 70%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 89,18%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 68 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 86,76%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 46 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 ceea ce constituie 69,56%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 87, casate 2 - 2,29%;
2013 - cauze examinate 454, casate 10 - 2,20%;
2014 - cauze examinate 389, casate 4 - 1,02%;
2015, din 596 de cauze examinate, 35 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,87%;
2016, din 576 de cauze examinate, 14 hotărâri/sentinţe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%;
2017 (6 luni), din 3279 de cauze examinate, 17 hotărâri/sentinte, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,51%;
2018, din 19 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017, din 5170 cauze examinate, 64 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,23%;
- în anul 2018, din 3622 cauze examinate, 48 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,32%;
- în anul 2019, din 2132 cauze examinate, 119 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,58%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 149/8 din 16 octombrie 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Nicolae CORCEA de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 83 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 132/23 din 06 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admite candidatura judecătorului Corcea Nicolae pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Nicolae Corcea, în vederea unui eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Conform Hotărârii nr. 745/33 din 14 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți, referitor la acordarea gradului de calificare. 

Potrivit Hotărârii nr. 533/25 din 08 august 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor: 
- Sergiu Caraman (Judecătoria Soroca); 
- Nicolae Corcea (Judecătoria Bălți); 
- Victoria Grosu (Judecătoria Hîncești), înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărârea Nr. 90/10 din 28 iulie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 211/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 65/4 din 25 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătoruluii de la Judecătoria Chișinău, Nicolae Corcea.

 

Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022

Hotărârea nr. 148/12 din 19 iulie 2022

Hotărârea nr. 149/8 din 16 octombrie 2020

Hotărârea nr. 65/4 din 25 februarie 2019

Hotărârea nr. 521/24 din 13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 409/20 din 02 octombrie 2018

Hotărârea nr. 98/6 din 20 februarie 2018

Hotărârea nr. 132/23 din 06 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 745/33 din 14 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 533/25 din 08 august 2017

Hotărârea nr. 91/10 din 28 iulie 2017

Hotărârea nr. 211/15 din 12 decembrie 2014

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Nicolae Corcea nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, Nr. 90/10 din 28 iulie 2017, "pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Nicolae Corcea nu au fost intentate proceduri disciplinare".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 211/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Nicolae Corcea".

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de avocatul Grigoriu Aurelia împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1128s-1479p/m din 22 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 21 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Potrivit Hotărârii nr. 142/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Adauge Dan împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 346s-414p/m din 26 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 05 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Morozan Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 123/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Statnîi Roman împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 332s-400p/m din 03 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 04 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 32/4 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Oală Oleg împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 23s-25p/m (conexată cu 42s-49p/m) din 03 februarie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 06 ianuarie 2022 și 12 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Conform Hotărârii nr. 178/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Barbaroș Veniamin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 475s-752p/m din 30 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 03 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 2016/10 din 23 octombrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Statnîi Roman împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 606s894p/m din 17 august 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 01 iulie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 308/12 din 26 decembrie 2019, Colegiul de Admisibilitate al  Colegiului Disciplinar a respins ca fiind neîtemeiată contestația declarată de către cet. Ruslan Nicorici împotriva Deciziei Inspecției Judiciare din 29 Noiembrie 2019 Nr. 1335s-1606 p/m.

Prin Hotărârea nr. 263/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Jurcov Anatolie, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30.05.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Corcea Nicolae.

Prin Hotărârea nr. 190/6 din 18 mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase şi avocatul Anatolie Lupaşcu împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 19 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Nicolae Corcea.

Inculpatul Dogotari Alexandra, la 01.04.2015, s-a adresat cu sesizare în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Sîngerei, N.Corcea menționînd că, în procedura de examinare a judecătorului se află cauza penală de învinuire a lui în comiterea infracțiunii prevazute de art.186 și 311 CP, care nu se examinează mai mult de 15 luni, considerînd că judecătorul a încalcat termenul rezonabil de examinare a cauzei, precum și nu a examinat plîngerile sale demise în baza art.313 CPP. Prin Hotărîrea nr. 107/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate a respins sesizarea înaintată privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea. 

La data de 21 mai 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Dicusara Nadejda, care și-a expus dezacordul la acțiunile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Corcea Nicolae, exprimate prin scoaterea de pe rol a cererii ei de chemare în judecată în legatură cu lipsa ei la ședința de judecată, cu toate că ea doar a întirziat la ședința de judecată. Prin Hotărîrea nr. 118/17 din 25 septembrie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Dicusară Nadejada privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Corcea Nicolae.  

Prin Hotărîrea nr. 68/8 din 04 iunie 2015  Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Melniţchi Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 384 p/m din 06 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Melniţchi Vasile privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Sîngerei, Ion Popescu, Nicolae Corcea şi Cristina Cheptea. În esenţă, în sesizarea depusă se arată că, judecătorul Nicolae Corcea, de fiecare dată îi restituie petenului cererea de chemare în judecată, pe motivul că nu corespunde cerinţelor art. 167 Cod de procedură civilă, însă, ulterior, încheierile de restituire a cererii de chemare în judecată sunt anulate de Curtea de Apel Bălți.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate, 20 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2012-2014 în privinţa judecătorului a fost depusă 1 petiție, neîntemeiată.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Nicolae Corcea nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, Nr. 90/10 din 28 iulie 2017, "pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Nicolae Corcea nu au fost intentate proceduri disciplinare".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 211/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Nicolae Corcea".

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de avocatul Grigoriu Aurelia împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1128s-1479p/m din 22 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 21 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Potrivit Hotărârii nr. 142/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Adauge Dan împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 346s-414p/m din 26 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 05 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Morozan Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 123/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Statnîi Roman împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 332s-400p/m din 03 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 04 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 32/4 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Oală Oleg împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 23s-25p/m (conexată cu 42s-49p/m) din 03 februarie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 06 ianuarie 2022 și 12 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Conform Hotărârii nr. 178/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Barbaroș Veniamin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 475s-752p/m din 30 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 03 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 2016/10 din 23 octombrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Statnîi Roman împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 606s894p/m din 17 august 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 01 iulie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Corcea Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 308/12 din 26 decembrie 2019, Colegiul de Admisibilitate al  Colegiului Disciplinar a respins ca fiind neîtemeiată contestația declarată de către cet. Ruslan Nicorici împotriva Deciziei Inspecției Judiciare din 29 Noiembrie 2019 Nr. 1335s-1606 p/m.

Prin Hotărârea nr. 263/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Jurcov Anatolie, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30.05.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Corcea Nicolae.

Prin Hotărârea nr. 190/6 din 18 mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase şi avocatul Anatolie Lupaşcu împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 19 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Nicolae Corcea.

Inculpatul Dogotari Alexandra, la 01.04.2015, s-a adresat cu sesizare în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Sîngerei, N.Corcea menționînd că, în procedura de examinare a judecătorului se află cauza penală de învinuire a lui în comiterea infracțiunii prevazute de art.186 și 311 CP, care nu se examinează mai mult de 15 luni, considerînd că judecătorul a încalcat termenul rezonabil de examinare a cauzei, precum și nu a examinat plîngerile sale demise în baza art.313 CPP. Prin Hotărîrea nr. 107/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate a respins sesizarea înaintată privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea. 

La data de 21 mai 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Dicusara Nadejda, care și-a expus dezacordul la acțiunile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Corcea Nicolae, exprimate prin scoaterea de pe rol a cererii ei de chemare în judecată în legatură cu lipsa ei la ședința de judecată, cu toate că ea doar a întirziat la ședința de judecată. Prin Hotărîrea nr. 118/17 din 25 septembrie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Dicusară Nadejada privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Corcea Nicolae.  

Prin Hotărîrea nr. 68/8 din 04 iunie 2015  Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Melniţchi Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 384 p/m din 06 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Melniţchi Vasile privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Sîngerei, Ion Popescu, Nicolae Corcea şi Cristina Cheptea. În esenţă, în sesizarea depusă se arată că, judecătorul Nicolae Corcea, de fiecare dată îi restituie petenului cererea de chemare în judecată, pe motivul că nu corespunde cerinţelor art. 167 Cod de procedură civilă, însă, ulterior, încheierile de restituire a cererii de chemare în judecată sunt anulate de Curtea de Apel Bălți.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate, 20 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2012-2014 în privinţa judecătorului a fost depusă 1 petiție, neîntemeiată.

 

 

Hotărârea nr. 12/1 din 20 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 32/4 din 04 martie 2022

Hotărârea nr. 142/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 123/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 178/9 din 21 octombrie 2021

Hotărârea nr. 2016/10 din 23 octombrie 2020

Hotărârea nr. 308/12 din 26 decembrie 2019

Hotărârea nr. 263/9 din 03 septembrie 2018

Hotărârea nr. 190/6 din 18 mai 2018

Hotărîrea nr. 68/8 din 04 iunie 2015

Hotărîrea nr. 107/19 din 30 octombrie 2015

Hotărîrea nr. 118/17 din 25 septembrie 2015

Știri
 • В судах Кишинева тасуют кадры. Кого из судей и куда перевели

  В судебных инстанциях Кишинева начались перестановки. Сразу шесть судей, работавших в суде Чекан, перевели в суды Буюкан и Центра. Теперь они будут заниматься не арестами, обысками и прослушками, а гражданскими и уголовными делами. NM рассказывает, что известно об этих судьях, кто из них связан с делами Александра Стояногло и Вячеслава Платона, кто жаловался на угрозу задержания, а кто избежал уголовного наказания.

  В конце ноября Высший совет магистратуры (ВСМ) обновил список судей, которые рассматривают вопросы, связанные с уголовным преследованием (ходатайства прокуроров об арестах, проведении обысков, прослушке и жалобы на действия прокуроров). При этом шесть судей суда Чекан, который занимается этими вопросами, перевели на работу в другие суды. Среди них и экс-председатель суда Чекан Геннадий Павлюк. Его и Григория Маноле перевели в суд сектора Центр. Они будут рассматривать гражданские дела. Судей Дорина Мунтяну, Сергея Булару, Николая Корчу и Елену Пастух перевели в суд Буюкан. Они будут рассматривать уголовные дела.

  В судебных инстанциях Кишинева начались перестановки. Сразу шесть судей, работавших в суде Чекан, перевели в суды Буюкан и Центра. Теперь они будут заниматься не арестами, обысками и прослушками, а гражданскими и уголовными делами. NM рассказывает, что известно об этих судьях, кто из них связан с делами Александра Стояногло и Вячеслава Платона, кто жаловался на угрозу задержания, а кто избежал уголовного наказания.

  В конце ноября Высший совет магистратуры (ВСМ) обновил список судей, которые рассматривают вопросы, связанные с уголовным преследованием (ходатайства прокуроров об арестах, проведении обысков, прослушке и жалобы на действия прокуроров). При этом шесть судей суда Чекан, который занимается этими вопросами, перевели на работу в другие суды. Среди них и экс-председатель суда Чекан Геннадий Павлюк. Его и Григория Маноле перевели в суд сектора Центр. Они будут рассматривать гражданские дела. Судей Дорина Мунтяну, Сергея Булару, Николая Корчу и Елену Пастух перевели в суд Буюкан. Они будут рассматривать уголовные дела.

  Геннадий Павлюк стал судьей в 2005 году. В 2014 году его перевели из суда Дондюшан в Кишинев. В 2015 году судья Павлюк поместил Илана Шора под домашний арест, хотя прокуроры требовали, чтобы его отправили в изолятор. Судья Павлюк также дважды продлевал предварительный арест экс-премьеру Владимиру Филату. Кроме того, Павлюк заменил на условный срок приговор экс-депутату парламента Валерию Гуме, которого суд Румынии в 2011 году приговорил к четырем годам тюрьмы по делу о коррупции. Гума должен был отбывать наказание в Молдове, но здесь ему заменили реальный срок условным.

  В 2016 году против Павлюка начали дисциплинарную проверку. Его заподозрили в том, что он обсуждал приговор Гуме с прокурором Адрианой Бецишор, хотя по закону приговор нельзя ни с кем обсуждать до его оглашения. В 2016 дисциплинарная коллегия ВСМ решила, что Павлюк не допустил нарушений.

  В 2017 году Павлюк стал вице-председателем суда Чекан. В июне 2019 года ВСМ отстранил его от должности, после того как судья Михай Мургулец пожаловался на давление председателей судов, в том числе Павлюка. Но последний обжаловал в Апелляционной палате решение о своем отстранении и вернулся к работе.

  В июле 2019 года Павлюка отправили в отставку с поста члена совета Нацинститута юстиции. С таким требованием в ВСМ обратилась тогдашний министр юстиции Олеся Стамате.
  Осенью 2019 Павлюк принимал активное участие в двух общих собраниях судей, на которых пытались отправить в отставку некоторых членов ВСМ. Венецианская комиссия усомнилась в законности этих собраний, а ВСМ продолжил работать в прежнем составе. Мандат председателя суда Чекан у Павлюка истек в мае 2021 года.

  В ноябре 2021 года СМИ опубликовали письмо Павлюка в ВСМ, в котором тот жалуется, что в ближайшее время его могут арестовать.

  Cудья Григорий Маноли
  Григорий Маноли стал судьей в 2015 году. Его назначили судьей суда сектора Центр. Маноли специализировался на гражданских делах. В мае 2021 года Высший совет магистратуры перевел его на работу в суд Чекан. При этом в решении ВСМ отметили, что Маноли согласился на перевод.

  Судья Николай Корча
  Николай Корча начал работать в 2012 году в Сынжерейском суде. В 2014 году по требованию тогдашнего председателя суда Иона Цуркану ВСМ на шесть месяцев перевел его на работу в суд Кишинева (сектор Центр). Через шесть месяцев он снова попросил оставить Корчу в суде Кишинева, объяснив это тем, что в суде слишком много работы. В итоге Корча «временно» работал в Кишиневе до 2018 года (каждый раз перевод продлевали на шесть месяцев). Запросы на его перевод подавал уже новый председатель суда Раду Цуркану. В 2018 году Корча прошел по конкурсу на пост судьи в Кишиневе и с 2019 года стал официально работать в суде Чекан, где с 2019 года работают все судьи по уголовному преследованию (аресты, обыски, прослушка).

  Корча получил известность, после того как в 2018 году выдал ордер на арест адвоката Анны Урсаки. При этом прокуроры подали ходатайство об аресте в 2016 году, возобновив расследование 1997 года. Спустя полтора года Корча решил его одобрить, отметив, что «учел серьезность вменяемого Урсаки преступления и личность обвиняемой, которая скрывается от следственных органов, и этим наносит ущерб нормальному ходу уголовного процесса».

  Анна Урсаки, напомним, стала известна, после того как в период правления Демпартии стала заниматься громкими делами и открыто выступать против тогда еще первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка. В частности, Урсаки представляла сторону защиты в делах «группы Петренко», лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, бизнесмена Вячеслава Платона.

  Осенью 2021 года Корча дважды выдал ордер на домашний арест генпрокурора Александра Стояногло. Когда Корча рассматривал ходатайство в третий раз, адвокаты Стояногло заявили ему отвод. Речь шла о том, что в 2020 году Корча рассматривал жалобу Вячеслава Платона на отказ начать ревизионную проверку по его делу. Корча аннулировал отказ в начале ревизионной проверки и обязал прокуроров «принять законное решение». При этом одно из обвинений Стояногло касается именно ревизии дела Платона, но Корча не взял самоотвод, пояснив NM, что «не видел для этого причин». Однако у судьи Григория Маноли, который рассматривал ходатайство об отводе, было другое мнение, и он одобрил отвод Корчи.

  Кроме того, как писал Rise Moldova, Корча был в числе судей, которые в 2017 году одобрили несколько ходатайств о прослушке представителей оппозиции, журналистов и гражданских активистов.

  Судья Дорин Мунтяну
  Дорин Мунтяну в 2009 году начал работать судьей в суде Басарабяски. В 2015 году его перевели на шесть месяцев работать в суд Кишинева, а еще через полгода перевод одобрили сразу на три года.

  В 2017 году Мунтяну получил известность, став обвиняемым по уголовному делу. Его обвинили в том, что в декабре 2016 года он незаконно не продлил арест некоему Вячеславу Агени, которого обвиняли в мошенничестве. При этом, как отмечал прокурор по делу Мунтяну, за месяц до этого он одобрил ходатайство об аресте Агении на 30 суток. Судья Мунтяну объяснил свое решение тем, что за месяц прокуроры не собрали доказательств, которые подтверждали бы необходимость продлить арест еще на 30 суток. В конце декабря 2016 года Апелляционная палата (АП) отменила решение Мунтяну, но за это время Агени успел скрыться от уголовного преследования.

  В апреле 2018 года адвокат Вячеслава Платона Анна Урсаки публично заявила, что на самом деле уголовное дело против Мунтяну возбудили из-за того, что он отказался выдать ордер на арест одного из адвокатов Платона. О ком именно идет речь, она не уточняла. В июне 2019 года, после падения режима Плахотнюка, имя Мунтяну включили в декларацию Парламентской ассамблеи совета (ПАСЕ) «Об освобождении политических заключенных в Молдове». Осенью 2019 года прокурор Антикоррупционной прокуратуры Владислав Бобров отказался от обвинений в адрес  Мунтяну, отметив, что в действиях судьи не было состава преступления. В ноябре 2019 года суд оправдал Мунтяну, а в декабре того же года Высший совет магистратуры восстановил его в должности.

  Отметим, Мунтяну, как и Корча, фигурировал в расследовании Rise Moldova о прослушках.

  Судья Сергей Булару
  Сергей Булару стал судьей в 2014 году. При этом с 2011 по 2014 год он был советником фракции Демпартии в парламенте Молдовы. В 2015 году Булару отклонил ходатайство прокуроров об аресте на 30 суток тогдашнего лидера «Нашей Партии» Ренато Усатого по делу об обнародовании телефонных переговоров людей с голосами, похожими на голоса бизнесмена Илана Шора и экс-премьера Владимира Филата.

  Отметим, Булару тоже фигурировал в расследовании Rise о прослушках.

  Летом 2020 года Булару одобрил ходатайство генпрокурора Александра Стояногло об освобождении из тюрьмы Вячеслава Платона на время ревизии его дела.

  Судья Елена Костюк
  Елену Костюк назначили судьей по уголовному преследованию Чадыр-Лунгского суда в 2012 году. В 2013 году ее на шесть месяцев перевели на работу в Кишинев. Этот срок продлевали до 2017 года. В июле 2017 года ее перевели на работу в суд Кишинева. С 2019 года всех судей по уголовному преследованию, включая Елену Костюк, перевели на работу в суд Чекан. В апреле 2018 года Костюк удовлетворила ходатайство прокурора об аресте на 30 суток восьми обвиняемых в подготовке покушения на тогдашнего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В 2021 году их всех оправдали.

  Как писал ZdG со ссылкой на свои источники, прокуроры Антикоррупционной прокуратуры готовили документы, чтобы предъявить Костюк обвинения в соучастии в деле о прослушках. Но, как отметили в Генпрокуратуре, было недостаточно доказательств, чтобы завести уголовное дело.

 • Un deputat BCS a depus o sesizare la CSM prin care a solicitat tragerea la răspundere a magistratului Nicolae Corcea care a dispus plasarea procurorului general suspendat în arest la domiciliu

  Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Vasile Bolea anunță marți, 12 octombrie, că a formulat și expediat în adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o sesizare prin care a solicitat evaluarea și sancționarea judecătorului Nicolae Corcea, unul dintre magistrații din Completul de judecători de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care a examinat și admis demersul procurorului anticorupție Victor Furtună cu privire la arestarea procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo.

  Potrivit deputatului, prin acțiunile sale magistratul Nicolae Corcea a încălcat flagrant legislația materială și legislația procesuală. În context, Vasile Bolea menționează că a solicitat CSM să dispună evaluarea activității judecătorului de instrucție Nicolae Corcea și deferirea justiției.

  Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Vasile Bolea anunță marți, 12 octombrie, că a formulat și expediat în adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o sesizare prin care a solicitat evaluarea și sancționarea judecătorului Nicolae Corcea, unul dintre magistrații din Completul de judecători de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care a examinat și admis demersul procurorului anticorupție Victor Furtună cu privire la arestarea procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo.

  Potrivit deputatului, prin acțiunile sale magistratul Nicolae Corcea a încălcat flagrant legislația materială și legislația procesuală. În context, Vasile Bolea menționează că a solicitat CSM să dispună evaluarea activității judecătorului de instrucție Nicolae Corcea și deferirea justiției.

  „Prin prezentul denunț solicit luarea atitudinii, evaluarea și deferirea justiției a judecătorului de instrucție Nicolae Corcea de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) care a judecat dosarul procurorului general Alexandr Stoianoglo prin care a dispus de a admite parțial solicitarea procurorului de caz și a stabilit arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Consider că prin acțiunile sale judecătorul Nicolae Corcea a încălcat flagrant legislația materială și legislația procesuală, fapt ce a dus la pronunțarea cu bună știință a încheierii de arest la domiciliu care este contrară legii”, se menționează în sesizarea formulată și depusă de Vasile Bolea la CSM.

  La 8 octombrie, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana au admis demersul înaintat de către procurorii anticorupție în privința procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, care a fost reținut marți seară, 5 octombrie, pentru 72 de ore. Atunci, în cadrul ședinței de judecată avocații lui Alexandr Stoianoglo au cerut recuzarea lui Nicolae Corcea motivând că „există suspiciuni cu privire la obiectivitatea magistratului”. Cererea de recuzare a fost respinsă. Detalii aici.

  Cine este judecătorul în privința căruia avocații procurorului general suspendat au cerut recuzarea de la examinarea demersului privind arestarea lui Stoianoglo
  Tot atunci, în fața Judecătoriei a fost organizat un protest în susținerea lui Stoianoglo, iar cinci deputați ai Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) declarau că au depus la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, o scrisoare de garanție cu suma prevăzută de lege, transferată pe contul instanței, drept garanție personală pentru eliberarea procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo. 

  Socialiștii au condamnat reținerea lui Stoianoglo, menționând că vor organiza duminică un protest în acest sens la care invită oamenii să participe declarând că este vorba despre o manifestație civică „fără drapele de partid” și „lozinci politice”.

  Miercuri, 6 octombrie, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au solicitat autorităților să publice informațiile pe care procurorul general suspendat Alexandr Stoiaoglo urma să le prezinte marți, 5 octombrie, în briefingul de presă anunțat care urma să aibă loc la ora 18:00, însă din cauza perchezițiilor și reținerii procurorului general nu a mai avut loc. 
  Sursa: zdg.md

 • Instanța de judecată a respins cererea avocaților lui Usatîi

  Instanța de judecată a respins,vineri, cererea de revocare, înaintată de avocații liderului „Partidului Nostru“ (PN), primarului de Bălți, Renato Usatîi, a judecătorului Nicolae Corcea care a dat cîștig de cauză, în mod repetat, „,în favoarea procurorului Vitalie Busuioc".

  După cum au comunicat persoane responsabile din cadrul PN, apărarea a trimis cererea de revocare în instanță în ajun.

  Instanța de judecată a respins,vineri, cererea de revocare, înaintată de avocații liderului „Partidului Nostru“ (PN), primarului de Bălți, Renato Usatîi, a judecătorului Nicolae Corcea care a dat cîștig de cauză, în mod repetat, „,în favoarea procurorului Vitalie Busuioc".

  După cum au comunicat persoane responsabile din cadrul PN, apărarea a trimis cererea de revocare în instanță în ajun.  Potrivit spuselor avocatului Anatolie Istrati, mai devreme judecătorul a respins cererea apărării de a-l obliga pe procuror să explice învinuirea înaintată față de Usatîi.

  „Mai mult decît atît, prin decizia aceluiași Corcea avocaților li s-a refuzat prezentarea dovezilor petiției Procuraturii Generale cătrte Regatul Unit referitor la acordarea asistenței juridice. Acolo, după cum se știe, a fost intentat un caz penal, similar cu cel deschis împotriva lui Usatîi în Moldova –referitor la tentativa de omor a bancherului rus Gherman Gorbunțov”, a amintit el.

  Avocatul consideră că judecătorul Corcea nu mai poate examina cererea de anulare a deciziei de prezentare a acuzațiilor.
  Sursa: noi.md

 • Ministrul Justiției cere sancționarea unui judecător pentru menținerea abuzivă în arest a unei persoane (FOTO)

  Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) asupra încălcării semnalate de un avocat, comisă de judecătorul Nicolae Corcea la examinarea necesității menținerii măsurii preventive sub formă de arest.

  În speță, avocatul a contestat necesitatea menținerii în arest a persoanei, atenționând instanța asupra faptului că riscul eschivării acesteia de la justiție nu este bazat pe fapte, deoarece acesta este căsătorit, cu doi copii minori la întreținere, fiind singurul întreținător al familiei, cu loc permanent de trai și de lucru și fără antecedente penale. Adițional, avocatul a atenționat instanța asupra faptului că din momentul plasării în arest (3 octombrie 2017) nu au fost întreprinse acțiuni procesuale în privința acestuia.

  Demersul avocatului a fost susținut de procurorul de caz, care a solicitat instanței eliberarea persoanei din arest preventiv, deoarece această măsură și-a pierdut actualitatea și nu mai există temeiuri care ar justifica menținerea persoanei în arest.

  Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) asupra încălcării semnalate de un avocat, comisă de judecătorul Nicolae Corcea la examinarea necesității menținerii măsurii preventive sub formă de arest.

  În speță, avocatul a contestat necesitatea menținerii în arest a persoanei, atenționând instanța asupra faptului că riscul eschivării acesteia de la justiție nu este bazat pe fapte, deoarece acesta este căsătorit, cu doi copii minori la întreținere, fiind singurul întreținător al familiei, cu loc permanent de trai și de lucru și fără antecedente penale. Adițional, avocatul a atenționat instanța asupra faptului că din momentul plasării în arest (3 octombrie 2017) nu au fost întreprinse acțiuni procesuale în privința acestuia.

  Demersul avocatului a fost susținut de procurorul de caz, care a solicitat instanței eliberarea persoanei din arest preventiv, deoarece această măsură și-a pierdut actualitatea și nu mai există temeiuri care ar justifica menținerea persoanei în arest.

  Cu toate acestea, judecătorul, fără nici un motiv, a dispus amânarea pronunțării deciziei pentru o altă dată, declarând ședința închisă cu menținerea în arest preventiv a persoanei pentru încă cel puțin următoarele 3 zile.

  În demersul său către CSM, Alexandru Tănase atenționează asupra faptului că astfel de acțiuni încalcă dreptul fundamental la libertate individuală și siguranța persoanei, garantat atât de prevederile articolului 25 din Constituție, cât și de articolul 5 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Or, potrivit articolului 25 alin. (6) din Constituție, eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele reținerii sau arestării au dispărut.

  Mai mult, tergiversarea examinării cererii habeas corpus, care este una prioritară, fără emiterea unei decizii, privează persoana de posibilitatea contestării acesteia în ordine de recurs, ceea ce o lipsește de un remediu efectiv, contrar articolelor 20 din Constituție și 13 din Convenția Europeană.

  În acest context, Ministrul Justiției a atenționat asupra faptului că, în cazul lipsei remedierii situației la nivel național, astfel de cazuri comportă riscul condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea drepturilor fundamentale.

  În concluzia demersului său, Alexandru Tănase solicită Consiliului Superior al Magistraturii ca, având în vedere gravitatea extremă a încălcărilor sesizate, să dispună investigarea neîntârziată a faptelor menționate și sancțiunarea disciplinară.

  De asemenea, Ministrul Justiției solicită repetat întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea ridicării gradului de informare a judecătorilor privind aplicarea arestului preventiv și excluderii cazurilor de detenție arbitrară.
  Sursa: realitatea.md

 • Cererea lui Străisteanu a fost scoasă de pe rol

  Fostul deputat, Gheorghe Străisteanu, m-a acționat în judecată pentru apărarea onoarei și demnității, a plătit chiar și taxa de stat, 3% din 1300 de lei și cere acum repararea prejudiciului pentru acest reportaj.
  Am cerut ajutorul Centrului pentru Jurnalism Independent, care au contractat-o pe avocata Tatiana Puiu să mă apere. Pentru că reclamantul, citat legal, nu s-a prezentat la ședință, apărătoarea mea a cerut scoaterea cererii de pe rol și instanța de la Sîngerei a acceptat

  Fostul deputat, Gheorghe Străisteanu, m-a acționat în judecată pentru apărarea onoarei și demnității, a plătit chiar și taxa de stat, 3% din 1300 de lei și cere acum repararea prejudiciului pentru acest reportaj.
  Am cerut ajutorul Centrului pentru Jurnalism Independent, care au contractat-o pe avocata Tatiana Puiu să mă apere. Pentru că reclamantul, citat legal, nu s-a prezentat la ședință, apărătoarea mea a cerut scoaterea cererii de pe rol și instanța de la Sîngerei a acceptat

  sursa: curaj.tv

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU