Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bondarenco Natalia
Căutare avansată

Corcea Nicolae

Judecătoria Chișinău, Judecător de instrucție

Date biografice

Data numirii în funcţie: 03.10.2012

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 1069 din 04 Ianuarie 2019, doamnul Corcea Nicolae se numește, prin transfer, în funcția de judecător la  Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 521/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a  domnului Corcea Nicolae în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Conform Hotărârii nr. 409/20 din 02 Octombrie 2018, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei) în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începând cu data de 08 octombrie 2018.

Prin Hotărârea nr. 98/6 din 20 februarie 2018, se prelungește perioada de transfer, pe termen limitat, al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), cu 6 luni, începând cu data de 19 martie 2018.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 420-VIII din 03 noiembrie 2017, dnl Nicolae Corcea se numește în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 596/27 din 12 septembrie 2017, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începînd cu data 18 septembrie 2017.

Data numirii în funcţie: 03.10.2012

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 1069 din 04 Ianuarie 2019, doamnul Corcea Nicolae se numește, prin transfer, în funcția de judecător la  Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 521/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a  domnului Corcea Nicolae în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Conform Hotărârii nr. 409/20 din 02 Octombrie 2018, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei) în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începând cu data de 08 octombrie 2018.

Prin Hotărârea nr. 98/6 din 20 februarie 2018, se prelungește perioada de transfer, pe termen limitat, al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), cu 6 luni, începând cu data de 19 martie 2018.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 420-VIII din 03 noiembrie 2017, dnl Nicolae Corcea se numește în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 596/27 din 12 septembrie 2017, se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începînd cu data 18 septembrie 2017.

Potrivit Hotărârii nr. 500/23 din 18 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei) la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 69/3 din 24 ianuarie 2017, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Bălți (sediul Sîngerei), Nicolae Corcea, începând cu 12 februarie 2017. 

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.

Conform Hotărârii nr. 938/38 din 27 decembrie 2016, se consideră transferat la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), începînd cu 01.01.2017, judecătorul Judecătoriei Bălți, Nicolae Corcea, pînă la 12 februarie 2017.

Potrivit Hotărârii Consiliul Superior al Magistraturii nr. 516/22 din 26 iulie 2016, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea.

Conform Hotărârii CSM nr. 461/19 din 23 iunie 2015, a fost prelungită perioada de transfer pe termen limitat a judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, cu 6 luni.

Prin Hotărârea CSM nr. 992/32 din 09 decembrie 2014, a fost transferat în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 6 luni, începînd cu data de 15 ianuarie 2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 311-VII din 03 octombrie 2012, numit în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, pe un termen de cinci ani.

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 90/10 din 28 iulie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Nicolae Corcea nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană

Conform Hotărârii nr. 211/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - hotărîri/încheieri contestate 2, menținute 0 - 0%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 24, menținute 11 - 45,83%;
2014 - hotărîri/încheieri contestate 3, menținute 1 - 33,33%;
2015 au fost contestate în total 103 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 68, ceea ce constituie 66,01%;
2016 au fost contestate în total 67 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 52, ceea ce constituie 77,61%;
2017 au fost contestate în total 5 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 5, ceea ce constituie 100%;

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 87, casate 2 - 2,29%;
2013 - cauze examinate 454, casate 10 - 2,20%;
2014 - cauze examinate 389, casate 4 - 1,02%;
2015, din 596 de cauze examinate, 35 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,87%;
2016, din 576 de cauze examinate, 14 hotărâri/sentinţe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%;
2017 (6 luni), din 3279 de cauze examinate, 17 hotărâri/sentinte, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,51%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 132/23 din 06 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admite candidatura judecătorului Corcea Nicolae pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Nicolae Corcea, în vederea unui eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Conform Hotărârii nr. 745/33 din 14 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți, referitor la acordarea gradului de calificare. 

Potrivit Hotărârii nr. 533/25 din 08 august 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor: 
- Sergiu Caraman (Judecătoria Soroca); 
- Nicolae Corcea (Judecătoria Bălți); 
- Victoria Grosu (Judecătoria Hîncești), înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărârea Nr. 90/10 din 28 iulie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 211/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 65/4 din 25 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătoruluii de la Judecătoria Chișinău, Nicolae Corcea.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 90/10 din 28 iulie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Nicolae Corcea nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană

Conform Hotărârii nr. 211/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - hotărîri/încheieri contestate 2, menținute 0 - 0%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 24, menținute 11 - 45,83%;
2014 - hotărîri/încheieri contestate 3, menținute 1 - 33,33%;
2015 au fost contestate în total 103 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 68, ceea ce constituie 66,01%;
2016 au fost contestate în total 67 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 52, ceea ce constituie 77,61%;
2017 au fost contestate în total 5 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 5, ceea ce constituie 100%;

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 87, casate 2 - 2,29%;
2013 - cauze examinate 454, casate 10 - 2,20%;
2014 - cauze examinate 389, casate 4 - 1,02%;
2015, din 596 de cauze examinate, 35 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,87%;
2016, din 576 de cauze examinate, 14 hotărâri/sentinţe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%;
2017 (6 luni), din 3279 de cauze examinate, 17 hotărâri/sentinte, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,51%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 132/23 din 06 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admite candidatura judecătorului Corcea Nicolae pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Nicolae Corcea, în vederea unui eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Conform Hotărârii nr. 745/33 din 14 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți, referitor la acordarea gradului de calificare. 

Potrivit Hotărârii nr. 533/25 din 08 august 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor: 
- Sergiu Caraman (Judecătoria Soroca); 
- Nicolae Corcea (Judecătoria Bălți); 
- Victoria Grosu (Judecătoria Hîncești), înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărârea Nr. 90/10 din 28 iulie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 211/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 65/4 din 25 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătoruluii de la Judecătoria Chișinău, Nicolae Corcea.

 

Hotărârea nr. 65/4 din 25 Februarie 2019

Hotărârea nr. 521/24 din 13 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 409/20 din 02 Octombrie 2018

Hotărârea nr. 98/6 din 20 februarie 2018

Hotărârea nr. 132/23 din 06 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 745/33 din 14 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 533/25 din 08 august 2017

Hotărârea nr. 91/10 din 28 iulie 2017

Hotărârea nr. 211/15 din 12 decembrie 2014

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, Nr. 90/10 din 28 iulie 2017, "pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Nicolae Corcea nu au fost intentate proceduri disciplinare".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 211/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Nicolae Corcea".

Prin Hotărârea nr. 263/9 din 03 Septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Jurcov Anatolie, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30.05.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Corcea Nicolae.

Prin Hotărârea nr. 190/6 din 18 Mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase şi avocatul Anatolie Lupaşcu împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 19 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Nicolae Corcea.

Inculpatul Dogotari Alexandra, la 01.04.2015, s-a adresat cu sesizare în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Sîngerei, N.Corcea menționînd că, în procedura de examinare a judecătorului se află cauza penală de învinuire a lui în comiterea infracțiunii prevazute de art.186 și 311 CP, care nu se examinează mai mult de 15 luni, considerînd că judecătorul a încalcat termenul rezonabil de examinare a cauzei, precum și nu a examinat plîngerile sale demise în baza art.313 CPP. Prin Hotărîrea nr. 107/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate a respins sesizarea înaintată privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea. 

La data de 21 mai 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Dicusara Nadejda, care și-a expus dezacordul la acțiunile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Corcea Nicolae, exprimate prin scoaterea de pe rol a cererii ei de chemare în judecată în legatură cu lipsa ei la ședința de judecată, cu toate că ea doar a întirziat la ședința de judecată. Prin Hotărîrea nr. 118/17 din 25 septembrie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Dicusară Nadejada privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Corcea Nicolae.  

Prin Hotărîrea nr. 68/8 din 04 iunie 2015  Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Melniţchi Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 384 p/m din 06 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Melniţchi Vasile privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Sîngerei, Ion Popescu, Nicolae Corcea şi Cristina Cheptea. În esenţă, în sesizarea depusă se arată că, judecătorul Nicolae Corcea, de fiecare dată îi restituie petenului cererea de chemare în judecată, pe motivul că nu corespunde cerinţelor art. 167 Cod de procedură civilă, însă, ulterior, încheierile de restituire a cererii de chemare în judecată sunt anulate de Curtea de Apel Bălți.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2012-2014 în privinţa judecătorului a fost depusă 1 petiție, neîntemeiată.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, Nr. 90/10 din 28 iulie 2017, "pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Nicolae Corcea nu au fost intentate proceduri disciplinare".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 211/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Nicolae Corcea".

Prin Hotărârea nr. 263/9 din 03 Septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Jurcov Anatolie, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30.05.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Corcea Nicolae.

Prin Hotărârea nr. 190/6 din 18 Mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase şi avocatul Anatolie Lupaşcu împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 19 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Nicolae Corcea.

Inculpatul Dogotari Alexandra, la 01.04.2015, s-a adresat cu sesizare în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Sîngerei, N.Corcea menționînd că, în procedura de examinare a judecătorului se află cauza penală de învinuire a lui în comiterea infracțiunii prevazute de art.186 și 311 CP, care nu se examinează mai mult de 15 luni, considerînd că judecătorul a încalcat termenul rezonabil de examinare a cauzei, precum și nu a examinat plîngerile sale demise în baza art.313 CPP. Prin Hotărîrea nr. 107/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate a respins sesizarea înaintată privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Nicolae Corcea. 

La data de 21 mai 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Dicusara Nadejda, care și-a expus dezacordul la acțiunile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Corcea Nicolae, exprimate prin scoaterea de pe rol a cererii ei de chemare în judecată în legatură cu lipsa ei la ședința de judecată, cu toate că ea doar a întirziat la ședința de judecată. Prin Hotărîrea nr. 118/17 din 25 septembrie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Dicusară Nadejada privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Corcea Nicolae.  

Prin Hotărîrea nr. 68/8 din 04 iunie 2015  Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Melniţchi Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 384 p/m din 06 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Melniţchi Vasile privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Sîngerei, Ion Popescu, Nicolae Corcea şi Cristina Cheptea. În esenţă, în sesizarea depusă se arată că, judecătorul Nicolae Corcea, de fiecare dată îi restituie petenului cererea de chemare în judecată, pe motivul că nu corespunde cerinţelor art. 167 Cod de procedură civilă, însă, ulterior, încheierile de restituire a cererii de chemare în judecată sunt anulate de Curtea de Apel Bălți.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2012-2014 în privinţa judecătorului a fost depusă 1 petiție, neîntemeiată.

 

 

Hotărârea nr. 263/9 din 03 Septembrie 2018

Hotărârea nr. 190/6 din 18 Mai 2018

Hotărîrea nr. 68/8 din 04 iunie 2015

Hotărîrea nr. 107/19 din 30 octombrie 2015

Hotărîrea nr. 118/17 din 25 septembrie 2015

Știri
 • Instanța de judecată a respins cererea avocaților lui Usatîi

  Instanța de judecată a respins,vineri, cererea de revocare, înaintată de avocații liderului „Partidului Nostru“ (PN), primarului de Bălți, Renato Usatîi, a judecătorului Nicolae Corcea care a dat cîștig de cauză, în mod repetat, „,în favoarea procurorului Vitalie Busuioc".

  După cum au comunicat persoane responsabile din cadrul PN, apărarea a trimis cererea de revocare în instanță în ajun.

  Instanța de judecată a respins,vineri, cererea de revocare, înaintată de avocații liderului „Partidului Nostru“ (PN), primarului de Bălți, Renato Usatîi, a judecătorului Nicolae Corcea care a dat cîștig de cauză, în mod repetat, „,în favoarea procurorului Vitalie Busuioc".

  După cum au comunicat persoane responsabile din cadrul PN, apărarea a trimis cererea de revocare în instanță în ajun.  Potrivit spuselor avocatului Anatolie Istrati, mai devreme judecătorul a respins cererea apărării de a-l obliga pe procuror să explice învinuirea înaintată față de Usatîi.

  „Mai mult decît atît, prin decizia aceluiași Corcea avocaților li s-a refuzat prezentarea dovezilor petiției Procuraturii Generale cătrte Regatul Unit referitor la acordarea asistenței juridice. Acolo, după cum se știe, a fost intentat un caz penal, similar cu cel deschis împotriva lui Usatîi în Moldova –referitor la tentativa de omor a bancherului rus Gherman Gorbunțov”, a amintit el.

  Avocatul consideră că judecătorul Corcea nu mai poate examina cererea de anulare a deciziei de prezentare a acuzațiilor.
  Sursa: noi.md

 • Ministrul Justiției cere sancționarea unui judecător pentru menținerea abuzivă în arest a unei persoane (FOTO)

  Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) asupra încălcării semnalate de un avocat, comisă de judecătorul Nicolae Corcea la examinarea necesității menținerii măsurii preventive sub formă de arest.

  În speță, avocatul a contestat necesitatea menținerii în arest a persoanei, atenționând instanța asupra faptului că riscul eschivării acesteia de la justiție nu este bazat pe fapte, deoarece acesta este căsătorit, cu doi copii minori la întreținere, fiind singurul întreținător al familiei, cu loc permanent de trai și de lucru și fără antecedente penale. Adițional, avocatul a atenționat instanța asupra faptului că din momentul plasării în arest (3 octombrie 2017) nu au fost întreprinse acțiuni procesuale în privința acestuia.

  Demersul avocatului a fost susținut de procurorul de caz, care a solicitat instanței eliberarea persoanei din arest preventiv, deoarece această măsură și-a pierdut actualitatea și nu mai există temeiuri care ar justifica menținerea persoanei în arest.

  Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) asupra încălcării semnalate de un avocat, comisă de judecătorul Nicolae Corcea la examinarea necesității menținerii măsurii preventive sub formă de arest.

  În speță, avocatul a contestat necesitatea menținerii în arest a persoanei, atenționând instanța asupra faptului că riscul eschivării acesteia de la justiție nu este bazat pe fapte, deoarece acesta este căsătorit, cu doi copii minori la întreținere, fiind singurul întreținător al familiei, cu loc permanent de trai și de lucru și fără antecedente penale. Adițional, avocatul a atenționat instanța asupra faptului că din momentul plasării în arest (3 octombrie 2017) nu au fost întreprinse acțiuni procesuale în privința acestuia.

  Demersul avocatului a fost susținut de procurorul de caz, care a solicitat instanței eliberarea persoanei din arest preventiv, deoarece această măsură și-a pierdut actualitatea și nu mai există temeiuri care ar justifica menținerea persoanei în arest.

  Cu toate acestea, judecătorul, fără nici un motiv, a dispus amânarea pronunțării deciziei pentru o altă dată, declarând ședința închisă cu menținerea în arest preventiv a persoanei pentru încă cel puțin următoarele 3 zile.

  În demersul său către CSM, Alexandru Tănase atenționează asupra faptului că astfel de acțiuni încalcă dreptul fundamental la libertate individuală și siguranța persoanei, garantat atât de prevederile articolului 25 din Constituție, cât și de articolul 5 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Or, potrivit articolului 25 alin. (6) din Constituție, eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele reținerii sau arestării au dispărut.

  Mai mult, tergiversarea examinării cererii habeas corpus, care este una prioritară, fără emiterea unei decizii, privează persoana de posibilitatea contestării acesteia în ordine de recurs, ceea ce o lipsește de un remediu efectiv, contrar articolelor 20 din Constituție și 13 din Convenția Europeană.

  În acest context, Ministrul Justiției a atenționat asupra faptului că, în cazul lipsei remedierii situației la nivel național, astfel de cazuri comportă riscul condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea drepturilor fundamentale.

  În concluzia demersului său, Alexandru Tănase solicită Consiliului Superior al Magistraturii ca, având în vedere gravitatea extremă a încălcărilor sesizate, să dispună investigarea neîntârziată a faptelor menționate și sancțiunarea disciplinară.

  De asemenea, Ministrul Justiției solicită repetat întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea ridicării gradului de informare a judecătorilor privind aplicarea arestului preventiv și excluderii cazurilor de detenție arbitrară.
  Sursa: realitatea.md

 • Cererea lui Străisteanu a fost scoasă de pe rol

  Fostul deputat, Gheorghe Străisteanu, m-a acționat în judecată pentru apărarea onoarei și demnității, a plătit chiar și taxa de stat, 3% din 1300 de lei și cere acum repararea prejudiciului pentru acest reportaj.
  Am cerut ajutorul Centrului pentru Jurnalism Independent, care au contractat-o pe avocata Tatiana Puiu să mă apere. Pentru că reclamantul, citat legal, nu s-a prezentat la ședință, apărătoarea mea a cerut scoaterea cererii de pe rol și instanța de la Sîngerei a acceptat

  Fostul deputat, Gheorghe Străisteanu, m-a acționat în judecată pentru apărarea onoarei și demnității, a plătit chiar și taxa de stat, 3% din 1300 de lei și cere acum repararea prejudiciului pentru acest reportaj.
  Am cerut ajutorul Centrului pentru Jurnalism Independent, care au contractat-o pe avocata Tatiana Puiu să mă apere. Pentru că reclamantul, citat legal, nu s-a prezentat la ședință, apărătoarea mea a cerut scoaterea cererii de pe rol și instanța de la Sîngerei a acceptat

  sursa: curaj.tv

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU