Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ursachi Mariana
Căutare avansată
sursa: voxjust.md

Jomiru-Niculiță Veronica

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 30.10.2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1364-VIII din 11 decembrie 2019, doamna Veronica Jomiru-Niculiță a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost desemnată judecător specializat în materie civilă la Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Hotărârea nr. 364/18 din 24 iulie 2018, se suspendă din funcție judecătorul Veronica Jomiru-Niculiță de la Judecătoria Chișinău, pentru perioada aflării în concediul de maternitate, începând cu 16 iulie 2018 până la 18 noiembrie 2018, inclusiv.

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1361-VII din 30 octombrie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Instruire/Diplome
Institutul Național al Justiției, media generală de 9,74

Data numirii în funcție: 30.10.2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1364-VIII din 11 decembrie 2019, doamna Veronica Jomiru-Niculiță a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost desemnată judecător specializat în materie civilă la Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Hotărârea nr. 364/18 din 24 iulie 2018, se suspendă din funcție judecătorul Veronica Jomiru-Niculiță de la Judecătoria Chișinău, pentru perioada aflării în concediul de maternitate, începând cu 16 iulie 2018 până la 18 noiembrie 2018, inclusiv.

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1361-VII din 30 octombrie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Instruire/Diplome
Institutul Național al Justiției, media generală de 9,74

 

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 89/10 din 13 septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Veronica Jomiru-Niculiţă de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 27/4 din 04 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Veronica Jomiru-Niculiță nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 151 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 117, ceea ce constituie 77,48%;
2016 au fost contestate în total 83 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 62, ceea ce constituie 74,69%;
2017 au fost contestate în total 59 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 48, ceea ce constituie 81,35%;
2018 (ianuarie-iulie) au fost contestate în total 42 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 ceea ce constituie 73,80%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
2015, din 837cauze examinate, 34 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,06%;
2016, din 754 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,78%;
 2017, din 443cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,48%;
2018 (ianuarie-iulie) din 231 cauze examinate, 11 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,76%.

Prin Hotărârea nr. 340/20 din 19 septembrie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, a următorilor: Alexei Maria, Roșca Constantin și Jomiru-Niculiță Veronica de la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectele decretelor respective.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 89/10 din 13 septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Veronica Jomiru-Niculiţă de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 81 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 248/14 din 02 iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Veronica Jomiru-Niculiță, referitor la remiterea materialelor Colegiului pentru evaluarea performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 27/4 din 04 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 23/4 din 13 mai 2014, Colegiul pentru selecţia şi carierea judecătorilor a admis candidatura doamnei Jomiru-Niculiţă Veronica la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la una din instanţele judecătoreşti.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorilor Veronica JomiruNiculiță, Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat (sediul Comrat).

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 89/10 din 13 septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Veronica Jomiru-Niculiţă de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 27/4 din 04 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Veronica Jomiru-Niculiță nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 151 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 117, ceea ce constituie 77,48%;
2016 au fost contestate în total 83 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 62, ceea ce constituie 74,69%;
2017 au fost contestate în total 59 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 48, ceea ce constituie 81,35%;
2018 (ianuarie-iulie) au fost contestate în total 42 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 ceea ce constituie 73,80%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
2015, din 837cauze examinate, 34 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,06%;
2016, din 754 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,78%;
 2017, din 443cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,48%;
2018 (ianuarie-iulie) din 231 cauze examinate, 11 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,76%.

Prin Hotărârea nr. 340/20 din 19 septembrie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, a următorilor: Alexei Maria, Roșca Constantin și Jomiru-Niculiță Veronica de la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectele decretelor respective.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 89/10 din 13 septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Veronica Jomiru-Niculiţă de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 81 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 248/14 din 02 iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Veronica Jomiru-Niculiță, referitor la remiterea materialelor Colegiului pentru evaluarea performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 27/4 din 04 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 23/4 din 13 mai 2014, Colegiul pentru selecţia şi carierea judecătorilor a admis candidatura doamnei Jomiru-Niculiţă Veronica la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la una din instanţele judecătoreşti.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorilor Veronica JomiruNiculiță, Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat (sediul Comrat).

 

Hotărârea nr. 89/10 din 13 septembrie 2019

Hotărârea nr. 340/20 din 19 septembrie 2019

Hotărârea nr. 248/14 din 02 iulie 2019

Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018

Hotărârea nr. 364/18 din 24 iulie 2018

Hotărârea nr. 27/4 din 04 mai 2018

Hotărârea nr. 23/4 din 13 mai 2014

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2018), în privința judecătorului Veronica Jomiru-Niculiţă nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 27/4 din 04 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare în privința judecătorului Veronica Jomiru-Niculiță nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 144/5 din 27 aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de avocatul Croitor Alexei în interesele petiționarului Cucer Marcela împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 28 august 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse avocatul Croitor Alexei în interesele petiționarului Cucer Marcela cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Veronica Jomiru-Niculiţa.

Prin Hotărârea nr. 5/4 din 20 aprilie 2018, Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respis ca inadmisibilă contestaţia depusă de către Habarov Leonid împotriva Hotărârii nr. 312/16 din 15 decembrie 2017 a Completului de admisibilitate nr. 2, al Colegiului disciplinar asupra sesizării depuse de către Leonid Habarov privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Veronica Jomiru-Niculită.

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 02 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar se respinge contestaţia cet. Constantin Velin, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 25.04.2017, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani), Veronica Jomiru-Niculiţă.

Conform 
Hotărârea nr. 312/16 din 15 decembrie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia cet. Habarov Leonid, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 18.09.2017, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Jomiru-Niculiţă Veronica.

Prin Hotărîrea nr. 100/11 din 13 iulie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - Ion Prisăcaru împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 23 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - Ion Prisăcaru privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei 5 Rişcani mun. Chişinău, Veronica Jomiru-Niculiţă, şi judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Iulia Cimpoi, Nicolae Craiu, Maria Moraru. Petiţionarul a menţionat că, prin încheierea Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 05 decembrie 2014, cererea de asigurare a acţiunii depusă de ÎCS „Live Stock" SRL a fost respinsă. Ulterior, în data de 05 decembrie 2014, ÎCS „Live Stock" SRL a înaintat repetat o cerere de asigurare a acţiunii, care a fost respinsă prin încheierea Judecătoriei Rişcani mun. Chişinău din 08 decembrie 2014. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 7 sesizări, care au fost respinse.
 

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2018), în privința judecătorului Veronica Jomiru-Niculiţă nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 27/4 din 04 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare în privința judecătorului Veronica Jomiru-Niculiță nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 144/5 din 27 aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de avocatul Croitor Alexei în interesele petiționarului Cucer Marcela împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 28 august 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse avocatul Croitor Alexei în interesele petiționarului Cucer Marcela cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Veronica Jomiru-Niculiţa.

Prin Hotărârea nr. 5/4 din 20 aprilie 2018, Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respis ca inadmisibilă contestaţia depusă de către Habarov Leonid împotriva Hotărârii nr. 312/16 din 15 decembrie 2017 a Completului de admisibilitate nr. 2, al Colegiului disciplinar asupra sesizării depuse de către Leonid Habarov privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Veronica Jomiru-Niculită.

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 02 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar se respinge contestaţia cet. Constantin Velin, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 25.04.2017, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani), Veronica Jomiru-Niculiţă.

Conform 

Hotărârea nr. 312/16 din 15 decembrie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia cet. Habarov Leonid, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 18.09.2017, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Jomiru-Niculiţă Veronica.

Prin Hotărîrea nr. 100/11 din 13 iulie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - Ion Prisăcaru împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 23 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - Ion Prisăcaru privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei 5 Rişcani mun. Chişinău, Veronica Jomiru-Niculiţă, şi judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Iulia Cimpoi, Nicolae Craiu, Maria Moraru. Petiţionarul a menţionat că, prin încheierea Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 05 decembrie 2014, cererea de asigurare a acţiunii depusă de ÎCS „Live Stock" SRL a fost respinsă. Ulterior, în data de 05 decembrie 2014, ÎCS „Live Stock" SRL a înaintat repetat o cerere de asigurare a acţiunii, care a fost respinsă prin încheierea Judecătoriei Rişcani mun. Chişinău din 08 decembrie 2014. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 7 sesizări, care au fost respinse.
 

 

 

Hotărârea nr. 144/5 din 27 aprilie 2018

Hotărârea nr. 2/1 din 02 februarie 2018

Hotărârea nr. 5/4 din 20 aprilie 2018

Hotărârea nr. 312/16 din 15 decembrie 2017

Hotărârea nr. 100/11 din 13 iulie 2015

Știri
 • Judecator care are frica de art.445 CC RM

 • Президент Николае Тимофти подписал указы о назначении на должность шести магистратов

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня по предложению Высшего совета магистратуры указы о назначении на должность четырех судей сроком на пять лет:
  Константина Рошки – судьей Суда сектора Чентру мун. Кишинэу;
  Вероники Жомиру-Никулицэ – судьей Суда сектора Рышкань мун. Кишинэу;

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня по предложению Высшего совета магистратуры указы о назначении на должность четырех судей сроком на пять лет:
  Константина Рошки – судьей Суда сектора Чентру мун. Кишинэу;
  Вероники Жомиру-Никулицэ – судьей Суда сектора Рышкань мун. Кишинэу;

   

   

   

   
 • Timofti a refuzat să promoveze în funcție patru judecători

  Alte patru candidaturi propuse de CSM pentru postul de magistrat au fost însă acceptate de Timofti. Este vorba de Constantin Roșca, numit judecător la Judecătoria sectorului Centru, Veronica Jomiru-Niculiță – la Judecătoria Rîșcani, Grigore Botnaru – la Judecătoria Strășeni, și Maria Cozma – la Judecătoria sectorului Ciocana. Aceștia au fost numiți în funcție pe un termen de cinci ani.

  Alte patru candidaturi propuse de CSM pentru postul de magistrat au fost însă acceptate de Timofti. Este vorba de Constantin Roșca, numit judecător la Judecătoria sectorului Centru, Veronica Jomiru-Niculiță – la Judecătoria Rîșcani, Grigore Botnaru – la Judecătoria Strășeni, și Maria Cozma – la Judecătoria sectorului Ciocana. Aceștia au fost numiți în funcție pe un termen de cinci ani.

   

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU