Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Lupaşco Lilia
Căutare avansată
foto: zdg.md

Malîi Ala

Curtea de Apel Chişinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 30.09.2008

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 634-VIII din 12 martie 2018, doamna Ala MALÎI se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 104/6 din 20 februarie 2018, se transferă judecătorul Ala Malîi de la sediul Centru la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 39/3 din 23 ianuarie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, a judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Ala Malîi, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 800-VII din 18 septembrie 2013 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1863-IV din 30 septembrie 2008 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău.

Data numirii în funcție: 30.09.2008

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 634-VIII din 12 martie 2018, doamna Ala MALÎI se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 104/6 din 20 februarie 2018, se transferă judecătorul Ala Malîi de la sediul Centru la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 39/3 din 23 ianuarie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, a judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Ala Malîi, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 800-VII din 18 septembrie 2013 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1863-IV din 30 septembrie 2008 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău.

2015 - prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015  i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 12/2 din 17 februarie 2017, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Malîi Ala nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 56/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Malîi Ala nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Malîi Ala, a fost identificate ca obiect de examinare la CtEDO.

N.P. c. Moldovei, Hotărîrea din 06/10/2015, cererea nr. 40424/06, violarea art. 8 CEDO – încălcarea  dreptului la familie.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2010 - 70 contestate, menținute 29 - constituie 49,84%;
2011 - 99 contestate, menținute 52 - constituie 56,99%;
2012 - 82 contestate, menținute 43 - constituie 45,04%;
2014 au fost contestate 132 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 96 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 72,72%;
2015 au fost contestate 140 de hotărîri/sentinţeîncheieri, fiind menţinute 98 hotăriri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 70%;
2016 au fost contestate 58 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 42 hotăriri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 72.41%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 537 de cauze examinate, 36 hotărîri/sentinte/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,70%;
2015, din 540 de cauze examinate, 42 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,77%;
2016, din 413 de cauze examinate. 16 hotârîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,87%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârea nr. 45/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătoarei Malîi Ala pentru participare la concursul pentru promovare la o instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curţii de Apel.

Prin Hotărârea nr. 12/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 56/6 din 19 iulie 2013 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorului Ala Malîi de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărârea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Prin Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărârii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 12/2 din 17 februarie 2017, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Malîi Ala nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 56/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Malîi Ala nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Malîi Ala, a fost identificate ca obiect de examinare la CtEDO.

N.P. c. Moldovei, Hotărîrea din 06/10/2015, cererea nr. 40424/06, violarea art. 8 CEDO – încălcarea  dreptului la familie.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2010 - 70 contestate, menținute 29 - constituie 49,84%;
2011 - 99 contestate, menținute 52 - constituie 56,99%;
2012 - 82 contestate, menținute 43 - constituie 45,04%;
2014 au fost contestate 132 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 96 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 72,72%;
2015 au fost contestate 140 de hotărîri/sentinţeîncheieri, fiind menţinute 98 hotăriri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 70%;
2016 au fost contestate 58 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 42 hotăriri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 72.41%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 537 de cauze examinate, 36 hotărîri/sentinte/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,70%;
2015, din 540 de cauze examinate, 42 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,77%;
2016, din 413 de cauze examinate. 16 hotârîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,87%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârea nr. 45/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătoarei Malîi Ala pentru participare la concursul pentru promovare la o instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curţii de Apel.

Prin Hotărârea nr. 12/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 56/6 din 19 iulie 2013 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorului Ala Malîi de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărârea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Prin Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărârii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 63/9 din 16 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 600/28 din 18 decembrie 2018

Hotărârea 265/9 din 03 septembrie 2018

Hotărârea nr. 104/6 din 20 februarie 2018

Hotărârea nr. 39/3 din 23 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 45/8 din 31 martie 2017

Hotărârea nr. 12/2 din 17 februarie 2017

Hotărârii nr. 56/5 din 19 iulie 2013

Hotărârea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015

Hotărârea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014

Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011

Hotărârea nr. 98/5 din 02 aprilie 2009

Cauze CtEDO Malîi Ala

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 12/2 din 17 februarie 2017"de către Colegiul disciplinar în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Ala Malîi".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 56/5 din 19 iulie 2013 "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Malîi Ala".

Prin Hotărârea nr. 41/8 din 22 septembrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de Alexandr Ceban împotriva Hotărârii nr.115/5 din 26 mai 2023 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, emise în privinţa acțiunilor judecătorilor Silvia Gîrbu, Denis Băbălău, Ala Malîi de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 46/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sviridova Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1256s-1658p/m din 09 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 21 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Malîi Ala, Cotorobai Vitalie, Braga Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 180/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Cavcaliuc Fedosii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 500s-627p/m din 07 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 18 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Buhnaci Virgiliu, Guzun Maria, Malîi Ala de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 266/11 din 26 noiembrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL „S.C. S.D.M.-SIROCCO”, Lungu Veaceslav, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 952s-1405p/m din 01 octombrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 10 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Railean Victoria de la Judecătoria Căușeni (sediul central), Panov Ana, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga, Malîi Ala, Minciuna Anatolie, Muruianu Ion, Palanciuc Ecaterina de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 131/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 501s-780p/m din 11 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dutca Ina, Malîi Ala, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 126/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 455s-727p/m din 09 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 01 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dutca Ina, Malîi Ala, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Prin Hotărârea nr. 100/4 din 07 mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Niță Ștefan, Popovici Serghei, Gubenco Serghei, Lebediuc Serghei, Bivol Garri, Vornicescu Igor, Bîrnaz Ghenadie, Gîscă Valeriu, Andriaș Liliana, Hîrbu Iurie, Moraru Mihail, Us Aurica, Marchitan Gheorghe, Gorun Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 73s-99p/m din 21 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 63/9 din 16 noiembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a admis contestaţia depusă de către cet. Gociu Vasile, împotriva Hotărârii nr. 265/9 din 03 septembrie 2018 a Completului de Admisibilitate nr. 1, privind menţinerea deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 490s-668 p/m şi nr. 536 s-732 p/m din 14 iunie 2018, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala cu preluarea cauzei disciplinare spre examinare în fond.

Prin Hotărârea 265/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Gociu Vasile, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 14 iunie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău – Igor Mînăscurtă, Clima Vladislav, Malîi Ala.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014 - 2016, nu au fost inregistrate sesizări.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 12/2 din 17 februarie 2017"de către Colegiul disciplinar în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Ala Malîi".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 56/5 din 19 iulie 2013 "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Malîi Ala".

Prin Hotărârea nr. 41/8 din 22 septembrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de Alexandr Ceban împotriva Hotărârii nr.115/5 din 26 mai 2023 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, emise în privinţa acțiunilor judecătorilor Silvia Gîrbu, Denis Băbălău, Ala Malîi de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 46/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sviridova Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1256s-1658p/m din 09 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 21 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Malîi Ala, Cotorobai Vitalie, Braga Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 180/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Cavcaliuc Fedosii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 500s-627p/m din 07 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 18 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Buhnaci Virgiliu, Guzun Maria, Malîi Ala de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 266/11 din 26 noiembrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL „S.C. S.D.M.-SIROCCO”, Lungu Veaceslav, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 952s-1405p/m din 01 octombrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 10 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Railean Victoria de la Judecătoria Căușeni (sediul central), Panov Ana, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga, Malîi Ala, Minciuna Anatolie, Muruianu Ion, Palanciuc Ecaterina de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 131/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 501s-780p/m din 11 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dutca Ina, Malîi Ala, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 126/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 455s-727p/m din 09 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 01 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dutca Ina, Malîi Ala, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Prin Hotărârea nr. 100/4 din 07 mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Niță Ștefan, Popovici Serghei, Gubenco Serghei, Lebediuc Serghei, Bivol Garri, Vornicescu Igor, Bîrnaz Ghenadie, Gîscă Valeriu, Andriaș Liliana, Hîrbu Iurie, Moraru Mihail, Us Aurica, Marchitan Gheorghe, Gorun Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 73s-99p/m din 21 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 63/9 din 16 noiembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a admis contestaţia depusă de către cet. Gociu Vasile, împotriva Hotărârii nr. 265/9 din 03 septembrie 2018 a Completului de Admisibilitate nr. 1, privind menţinerea deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 490s-668 p/m şi nr. 536 s-732 p/m din 14 iunie 2018, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala cu preluarea cauzei disciplinare spre examinare în fond.

Prin Hotărârea 265/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Gociu Vasile, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 14 iunie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău – Igor Mînăscurtă, Clima Vladislav, Malîi Ala.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014 - 2016, nu au fost inregistrate sesizări.

 

Hotărârea nr. 46/2 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 180/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 266/11 din 26 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 131/7 din 03 august 2021

Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021

Hotărârea nr. 100/4 din 07 Mai 2020

Știri
 • Cum i-a făcut justiția milionari pe judecătorii care au anulat alegerile

  Majoritatea judecătorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din mun. Chişinău deţin averi de milioane: case, apartamente sau maşini scumpe. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Șirul hotărârilor judecătorești prin care alegerile locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase în fața lui Ion Ceban, au fost invalidate, a început prin hotărârea Rodicăi Berdilo, magistrată la Judecătoria Chișinău. Despre averea, cariera și dosarele gestionate de magistrată, ZdG a scris în ediția trecută. Ulterior, șase colegi de-ai ei, trei de la Curtea de Apel (CA) Chișinău și trei de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), au menținut hotărârea primei instanțe, confirmând, definitiv și irevocabil, anularea votului a 248 de mii de alegători din Chișinău.

  Majoritatea judecătorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din mun. Chişinău deţin averi de milioane: case, apartamente sau maşini scumpe. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Șirul hotărârilor judecătorești prin care alegerile locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase în fața lui Ion Ceban, au fost invalidate, a început prin hotărârea Rodicăi Berdilo, magistrată la Judecătoria Chișinău. Despre averea, cariera și dosarele gestionate de magistrată, ZdG a scris în ediția trecută. Ulterior, șase colegi de-ai ei, trei de la Curtea de Apel (CA) Chișinău și trei de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), au menținut hotărârea primei instanțe, confirmând, definitiv și irevocabil, anularea votului a 248 de mii de alegători din Chișinău.

  La CA Chișinău, decizia de invalidare a alegerilor a fost luată de un complet de judecători format din președintele ședinței, Vladislav Clima, și judecătorii Ala Malîi și Ecaterina Palanciuc. Toți trei au fost promovați la CA Chișinău în ultimul an și jumătate, iar doi dintre aceștia au fost promovați chiar dacă nu aveau cel mai mare punctaj în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Și la capitolul avere cei trei judecători au mai multe repere comune.

  Vladislav Clima este judecător din 2006, fiind numit în funcție la Judecătoria Ciocana. În februarie 2017, în temeiul unui decret al președintelui Igor Dodon, ajunge judecător la CA Chișinău. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă la trei ani de la accederea în funcția de judecător, prima disponibilă online, Clima indică o avere modestă: un venit anual, împreună cu soția sa, de 100 de mii de lei, un apartament de 70 m.p. și un automobil „Subaru Forester” fabricat în 2006 și cumpărat în leasing, inițial, de soacra sa, Vera Siminel, după care contractul de leasing fuseseră trecut pe Vladislav Clima.

  Clima în 2017: două apartamente şi o casă în construcţie într-o suburbie a Chişinăului

  Peste opt ani, în declarația de avere și interese pentru anul 2017, Vladislav Clima indică deja o avere de milioane: două apartamente, un garaj, o casă de locuit nefinalizată, un Land Rover Discovery Sport, fabricat în 2015 și achiziționat în 2016 cu 38 de mii de euro și, un Volkswagen Passat Comfortline, fabricat și cumpărat în 2017 cu 20 de mii de euro. În 2017, magistratul și soția sa, Maria, care a obținut anul trecut, din servicii de design interior în străinătate, suma de 8,6 mii USD, au contractat un credit de 38 de mii de euro, scadent în 2019. Tot în 2017, Vladislav Clima susține că a primit o donație de 10 mii de euro de la tatăl său, Nicolae Clima, fost judecător la CSJ, actualul șef al Inspecției Judiciare de la CSM.

  Casa nefinalizată, de peste 295 m.p la care face referire Vladislav Clima, amplasată într-o suburbie a Chișinăului, este construită pe un teren cu o suprafață de 12 ari, obținut de judecător în 2012, printr-un contract de superficie valabil până în 2020, semnat cu un oarecare Liviu Pahomi, proprietarul din acte al terenului. Conform datelor de la Cadastru, viitoarea locuință are suprafața de 295,7 m.p.

  Ala Malîi, judecătoarea care vindea maşini cu 10 mii de lei

  Și averea colegei de complet a lui Vladislav Clima, Ala Malîi, a crescut substanțial de când aceasta face justiție. Ala Malîi este judecătoare din 2008, fiind numită, prin decret prezidențial, pe un termen de 5 ani la Judecătoria Ciocana, Chișinău. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă la doar câteva luni de la numirea în funcție, judecătoarea nu indica nici casă, nici mașină, arătând că a venit în sistem practic fără nimic. Încet-încet, în declarațiile sale de avere, bunurile mobile și imobile s-au multiplicat.

  În mai 2016, ZdG scria că judecătoarea și soțul ei, fost inspector fiscal, au vândut un Hyundai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anunța că a vândut alte două mașini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soții Malîi au mai comercializat un autovehicul la un preț mult sub cel de piață, declarând doar suma de 5 mii de lei. În aceste condiții, în 2014, într-o suburbie a Chișinăului, soții Malîi au demarat construcția unei case de locuit, finalizată deja. Imobilul are imprimat pe fațadă inițialele celor doi soți, A&I, și costă, la preț de piață, peste patru milioane de lei.

  Judecătoarea a depus trei declaraţii de avere pentru 2017. În două a indicat doar salariul

  Pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI) sunt trei declarații de avere și interese depuse de judecătoarea Malîi pentru 2017. În două din ele, care datează din 28 martie 2018, judecătoarea nu a trecut decât salariul său și al soțului, fără a face trimitere la casa și la mașinile pe care le deține în proprietate. Doar într-o declarație depusă cu o zi mai devreme, pe 27 martie 2018, Ala Malîi declară patru terenuri și trei case de locuit (două din ele modeste, cu statut de donație), dar și trei automobile: Opel Ascona, Chevrolet Captiva și Toyota Auris, cumpărată în 2017 cu 9,5 mii de euro, bani luați în credit, care urmează a fi rambursat până în 2019.

  Ala Malîi a fost promovată de CSM la CA Chișinău în ianuarie 2018. În martie, președintele Dodon a și semnat decretul de numire în funcție. Malîi a câștigat concursul organizat de CSM, deși se afla, după punctaj, pe locul 3 dintre cei patru candidați. În hotărârea CSM se menționează că „exprimarea votului pentru un candidat sau altul e un drept exclusiv al membrului CSM”, dar și că „Ala Malîi e responsabilă, obiectivă, imparțială și exigentă, examinând cu diligență cauzele aflate în gestiune și exercitând cu verticalitate atribuțiile de serviciu”.

  CMC, obligat de instanţe să-i ofere magistratei Palanciuc un apartament

  Ecaterina Palanciuc, al treilea judecător din completul de la CA Chișinău care a invalidat alegerile, a venit în justiție în 2005, fiind numită în funcție la Judecătoria Centru. În 2011, Palanciuc a fost promovată în funcția de vicepreședintă a Judecătoriei Centru, iar în 2015 a deținut, pentru scurt timp, fotoliul de președintă interimară a acestei instanțe, imediat fiind promovată la CA Chișinău.

  În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă după patru ani de exercitare a funcției, aceasta indica un salariu de 18,6 mii de lei. Magistrata nu făcea referire la apartamente sau mașini. În 2017, însă, Palanciuc declară că a vândut, cu 556 mii de lei, un apartament de 90,8 m.p. construit de compania „Basconslux” special pentru judecători, la un preț de aproape două ori mai mic față de cel de piață. Judecătoarea declară două terenuri, unul extravilan și altul agricol, două apartamente, două garajuri și două automobile (Ford Tranzit și Opel Omega). Un imobil de 91 m.p. a fost cumpărat de soții Serghei și Ecaterina Palanciuc în 2017, în urma unui contract de investiții (nu se precizează dacă e același apartament vândut în 2017), iar altul, de 72 m.p., a fost obținut de soțul ei, conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru 2017, prin certificat de moștenitor testamentar, contract de vânzare-cumpărare și o hotărâre a instanței de judecată.

  În 2012, Ecaterina Palanciuc a acționat în judecată Consiliul Municipal Chișinău CMC), cerând să fie asigurată cu spațiu locativ. Atunci, toate instanțele i-au acceptat cererea, Consiliul fiind obligat să-i ofere judecătoarei un apartament.

  Averea declarată şi deciziile luate de judecătorul Ion Druţă

  Punctul final în procesul de invalidare a alegerilor locale din Chișinău a fost pus de trei judecători de la CSJ. La fel ca și în cazul colegilor lor de la Apel, carierele lui Ion Druță, Victor Burduh și Luiza Gafton au mai multe repere comune. Cei trei magistrați au ajuns recent la CSJ, fiind promovați direct din prima instanță, „sărind” peste o activitate într-o instanță de apel. Ion Druță a devenit judecător în 1994, fiind numit la Judecătoria Botanica. În 2006-2013, el a deținut funcția de președinte al acestei instanțe. De aici, în 2013, a fost instalat direct în fotoliul de judecător la CSJ, iar în mai 2018, fiind singurul candidat, ajunge președinte al CSJ, în locul lui Mihai Poalelungi, plecat la Curtea Constituțională.

  În 2015, procurorul general a solicitat tragerea la răspundere penală a magistratului, pentru cazul „Aroma-Floris”. CSM a respins demersul, iar Druță și-a continuat activitatea. În 2016, magistratul Druță a făcut parte din completul de judecată care a obligat statul să transfere companiei „Basconslux” SRL peste 14 milioane de lei pentru demolarea Stadionului Republican. Deși Colegiul Disciplinar a decis sancționarea cu „mustrare aspră” a patru judecători de la CSJ, Iulia Sârcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea și Ion Druță, CSM a anulat pedeapsa. În mai 2013, ZdG a scris despre palatul și afacerile de familie ale lui Ion Druță, pe atunci președinte al Judecătoriei Botanica. Acesta locuiește, din 2001, împreună cu familia, pe str. Malina Mică din Chișinău. Prin deczia CMC din 1 mai 2003, magistratul a obținut un teren cu o suprafață de 0,055 ha la Malina Mică. Pentru a înregistra terenul, acesta a plătit o taxă de 200 de lei. Conform informațiilor din declarația sa de avere și interese pentru 2017, familia lui Ion Druță a avut venituri de 426,5 mii de lei. Aceștia mai dețin, pe lângă casă, două terenuri, un apartament și două mașini: o Honda CRV și o Toyota Yaris, ambele cumpărate în 2009 și 2010. În 2016, familia Druță a contractat un credit în valoare de 50 de mii de euro.

  Doi judecători de la CSJ cu avere mai modestă

  Victor Burduh este judecător din 1999, când a fost numit în funcție la Judecătoria Hâncești. În 2003, ajunge la Judecătoria Ciocana. Ulterior, o scurtă perioadă de timp, deține interimatul funcției de președinte al acestei instanțe. Înainte de a ajunge la CSJ, în aprilie 2018, Burduh a fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău. În declarațiile de avere și interese pentru 2009-2010, Burduh indica o casă de locuit în comuna Gura Galbenei, r. Cimișlia, și câteva terenuri în aceeași localitate. În declarația din 2017, judecătorul Burduh arată că familia sa a vândut un apartament în sectorul Ciocana, cu suma de 60 de mii de euro (echivalentul a 1,2 milioane de lei). Conform datelor de la Cadastru, locuința a fost înregistrată doar pe numele Elenei Burduh, fiind cumpărată de ea în 2008-2011, în urma unui contract de investiții. Judecătorul Burduh mai declară că deține, cu titlu de posesie, un alt apartament, fără a indica suprafața sau valoarea sa. Elena, soția judecătorului, este implicată în activitatea a două firme: „Vip Magazin Grup” și PP „Revista Media” SRL. Din 2010 și până în 2018, familia Burduh anunță că a rambursat un credit în valoare de 200 de mii de lei.

  Luiza Gafton poartă robă de judecătoare din 1991, când a fost numită în funcție la Judecătoria Botanica. Din 2014, Gafton a condus această instanță, iar la început de 2017, după reformarea instanțelor, ea a fost aleasă vicepreședintă a Judecătoriei Chișinău. La scurt timp, în mai 2017, Gafton este promovată la CSJ, luând cel mai mare punctaj într-un concurs organizat de CSM. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009,Gafton declara un salariu de aproximativ 5 mii de lei pe lună și un automobil Land Rover cumpărat cu 424 mii de lei. În declarația de avere și interese pentru 2017 magistrata susține că a avut un salariu mediu lunar de aproximativ 25 de mii de lei și o pensie de aproximativ 10 mii de lei. Din 2013, Gafton este proprietara unui apartament de 51 m.p. și a patru terenuri agricole. Ea conduce același autoturism, Land Rover, fabricat în 2008 și cumpărat în 2009. În 2016, și-a cumpărat un alt autoturism, VAZ, fabricat în 2001, plătind 5 mii de lei. Într-un depozit la Victoriabank, judecătoarea păstrează 11 mii de euro.
  Sursa: zdg.md

 • Judecătoarea cu imobil de lux, care vinde maşini cu 10 mii de lei, a fost promovată de CSM la Curtea de Apel

  Ala Malîi, magistrată la Judecătoria Chișinău, vizată anterior într-o anchetă a Ziarului de Gardă despre averea sa, a fost propusă de Consiliul Superior al Magistraturii la funcția de judecătoare la Curtea de Apel Chișinău. 

  Pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău și-au depus candidaturile cinci persoane: Mihail Diaconu, Ala Malîi și Ina Dutca de la Judecătoria Chișinău, Boris Talpă de la Judecătoria Criuleni și Maria Chiperi de la Judecătoria Anenii Noi. Înainte de începerea concursului, Boris Talpă a depus cerere de retragere din cursă. Cel mai mare punctaj l-a avut Mihail Diaconu, evaluat de Colegiul de Selecție cu 82 de puncte.

  Ala Malîi, magistrată la Judecătoria Chișinău, vizată anterior într-o anchetă a Ziarului de Gardă despre averea sa, a fost propusă de Consiliul Superior al Magistraturii la funcția de judecătoare la Curtea de Apel Chișinău. 

  Pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău și-au depus candidaturile cinci persoane: Mihail Diaconu, Ala Malîi și Ina Dutca de la Judecătoria Chișinău, Boris Talpă de la Judecătoria Criuleni și Maria Chiperi de la Judecătoria Anenii Noi. Înainte de începerea concursului, Boris Talpă a depus cerere de retragere din cursă. Cel mai mare punctaj l-a avut Mihail Diaconu, evaluat de Colegiul de Selecție cu 82 de puncte.

  Dl Diaconu, problema nu e în dvs. Consiliul nu v-a denigrat, dar s-a ținut cont de specializarea în cauză. Dvs sunteți penalist, dar era nevoie de o persoană specializată în civil”, a punctat Victor Micu, președintele CSM, ținând să-l încurajeze pe Diaconu, care a participat în ultimul an și la alte concursuri, dar fără succes. „Sunteți un penalist bun și vom ține cont de asta”, a menționat și membra CSM, Nina Cernat. Mihail Diaconu a fost vizat anterior în articole de presă. În aprilie 2009, acesta a judecat tineri în incinta Comisariatului General de Poliţie.

  În mai 2016, ZdG a scris că declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătoarei Ala Malîi surprind prin sumele cu care aceasta cumpără şi vinde automobilele. În 2015, magistrata şi soţul ei, ex-inspector fiscal, au vândut un Hyundai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anunţa că a vândut alte două maşini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soţii Malîi au mai comercializat un autovehicul la un preţ mult sub cel de piaţă, declarând doar suma de 5 mii de lei. În aceste condiţii, acum trei ani, soţii Malîi au demarat construcţia unei case de locuit, care astăzi este aproape gata. Imobilul este unul cu două niveluri, iar construcţia acestuia ar costa mult peste veniturile declarate de cei doi soţi funcţionari în ultimii ani.

  Ala Malîi este judecătoare din 2008, când a fost numită, prin decret prezidenţial, pe un termen de 5 ani, la Judecătoria Ciocana din Chişinău. În 2013, ea a fost numită în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă. În iulie 2013, până la această numire, Ala Malîi a fost evaluată de Colegiul de Evaluare a Performantelor Judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), fiindu-i acordate 85 de puncte şi calificativul „foarte bine”. Membrii Colegiului au ajuns atunci la concluzia că judecătoarea „are o atitudine corectă, respectă termenele de numire a cauzelor spre judecare, graficul şedinţelor de judecată, este punctuală, şedinţele sunt petrecute solemn, are comportament politicos, iar pe parcursul şedinţei predomină disciplina”.

  Colegiul a constatat că, în baza informaţiilor de la Agentul Guvernamental, dosarele examinate de Ala Malîi nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană. Totuşi, „Juriştii pentru Drepturile Omului” constată că numele magistratei figurează într-un dosar pierdut de R. Moldova la Curte, în care statul a fost nevoit să plătească 8,5 mii de euro pentru încălcarea dreptului la familie.

  În 2009, nu avea nici casă, nici mașină

  În declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe anul 2009, depusă la doar câteva luni de la numirea în funcţie, judecătoarea Ala Malîi nu indica nici casă şi nici maşină, arătând că a venit în sistemul judecătoresc practic fără nimic. Încet-încet, în declaraţiile sale de avere, bunurile mobile şi imobile au început să se înmulţească. În declaraţia pentru 2010, aceasta preciza că şi-a cumpărat un Mercedes E200 cu 72 de mii de lei şi că ar fi vândut o Mazda 323 F cu 55 de mii de lei, pe care însă nu o declara anterior. În cea din 2011, magistrata nu mai face referire la maşinile declarate anterior, amintind doar că şi-a cumpărat un Ssangyong Musso cu 57 de mii de lei, exact cât salariul său din acel an.

  Din 2012, judecătoarea declară şi salariul soţului, de aproape 50 de mii de lei. Tot atunci ea menţionează că, în acel an, a înstrăinat două automobile: un Mercedes Benz, fabricat în 2004, cu 10 mii de lei (!), şi automobilul Ssangyong Musso, procurat cu un an mai devreme, tot cu 10 mii de lei (!). În acea declaraţie, magistrata indică trei terenuri cumpărate în 1996 şi 2008, două case, un garaj şi un alt bun imobil, toate dobândite în aceeaşi perioadă, prin acte de donaţie. Tot în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe 2012, Malîi susţine că şi-a cumpărat două automobile: un Hyundai Santa Fe, fabricat în 2006, cu 10 mii de lei, şi un Seat Toledo, fabricat în 2005, cu doar 3600 de lei. În declaraţia pe 2013, Ala Malîi nu indică vreo schimbare.

  Maşini subevaluate și soț ex-angajat Fisc

  În declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe anul 2014, judecătoarea Ala Malîi susţine că şi-a vândut maşina de model Seat Toledo din 2005 cu doar 5 mii de lei, deşi, preţul de piaţă al unei asemenea maşini este de cel puţin 10 ori mai mare. Tot în acea declaraţie, magistrata declară că a cumpărat un teren pentru construcţii şi o casă, nefinalizată, dar şi un nou automobil, Chevrolet Captiva, fabricat în 2013, cu doar 110 mii de lei, în condiţiile în care preţul de piaţă al unei asemenea maşini depăşeşte suma de 400 de mii de lei. Tot în 2014, Ala Malîi declară că şi-a mai cumpărat un Volkswagen Transporter, fabricat în 2005, cu 90 de mii de lei. Toate aceste achiziţii soţii Malîi le-au reuşit în condiţiile în care au declarat venituri cumulate, din salarii, de puţin peste 200 de mii de lei. În declaraţia pe anul trecut, 2015, judecătoarea anunţă că şi-a vândut, tot cu 10 mii de lei (!), şi automobilul Hyundai Santa Fe, fabricat în 2006, şi procurat în 2012 cu o sumă similară.

  Soţul Alei Malîi, Ivan Malîi, a fost, până anul trecut, inspector principal în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat, fiind angajat în cadrul DAF Botanica în iunie 2013. Suplimentar la informaţiile care se regăsesc în declaraţiile de avere ale soţiei, Ivan Malîi a declarat că terenul și casa nefinalizată, procurate în 2014, ar valora 182 de mii de lei.

  Casa de milioane a familiei Malîi

   

  Imobilul despre care soţii Malîi afirmau în 2015 că ar fi nefinisat, cumpărat de ei în 2014 cu aproape 200 de mii de lei (!), se află în or. Durleşti, mun. Chişinău. La faţa locului, însă, nu am găsit un imobil nefinisat, ci o impunătoare casă de lux, cu două niveluri, finalizată, cel puţin în exterior, recent. Casa de milioane are imprimate pe faţadă iniţialele celor doi soţi, A&I, şi costă, la preţul de piaţă, peste patru milioane de lei. De fapt, chiar şi construcţia unei asemenea case ar costa mult peste veniturile declarate în ultimii ani de către cei doi soţi funcţionari. Ivan Malîi, soţul magistratei, deţine o cotă-parte şi dintr-un alt imobil, din zona Gării de Sud. La această adresă, Ala şi Ivan Malîi au avut viza de reşedinţă. La faţa locului, am găsit o casă modestă, construită, probabil, prin anii ’90. Celelalte bunuri imobile ale familiei Malîi se află în s. Corbu, r. Donduşeni, şi în s. Mereni, r. Anenii Noi.

  În mai 2016, Ala Malîi a refuzat să discute cu noi la subiectul averii sale. Am contactat-o prin intermediul asistentului său, care, într-un final, după ce a discutat cu judecătoarea, spunându-i că o căutăm şi că dorim să discutăm cu ea, ne-a transmis că aceasta nu doreşte să vorbească şi că toate informaţiile despre averea sa se regăsesc în declaraţiile sale cu privire la venituri şi proprietate. Din ele putem constata, la un simplu calcul, că judecătoarea şi soţul ei au avut, în perioada 2009-2015, un venit de aproximativ 970 de mii de lei.
  Sursa: zdg.md

 • (VIDEO) Judecători vizați în articolele ZdG, discutați la ședinta CSM

  Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) a sesi­zat Inspec­ția Judi­ci­ară din sub­or­di­nea CSM în pri­vința jude­că­to­ri­lor vizați în două arti­cole publi­cate în Zia­rul de Gardă. Este vorba des­pre magis­tra­ți­i Ala Malîi și Oleg Ster­ni­oală, care au intrat în vizo­rul ZdG cu dife­rite pro­pri­e­tăți de lux nede­cla­rate.

  În ședința din 21 iunie 2016, CSM a exa­mi­nat demer­sul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ției, refe­ri­tor la arti­co­lele publi­cate în edi­ția săp­tă­mî­nală Zia­rul de Gardă din 26 mai și 02 iunie 2016, care îi au ca pro­ta­go­niști pe jude­că­to­rii Ala Malîi de la Jude­că­to­ria Cio­cana și Oleg Ster­ni­oală de la Jude­că­to­ria Buiu­cani din Chi­și­nău. În urma deli­be­ră­rii, Con­si­liul a decis să fie sesi­zată Inspec­ția Judi­ci­ară pen­tru a fi cer­ce­tate aceste infor­ma­ții difu­zate de mass-madia.

  Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) a sesi­zat Inspec­ția Judi­ci­ară din sub­or­di­nea CSM în pri­vința jude­că­to­ri­lor vizați în două arti­cole publi­cate în Zia­rul de Gardă. Este vorba des­pre magis­tra­ți­i Ala Malîi și Oleg Ster­ni­oală, care au intrat în vizo­rul ZdG cu dife­rite pro­pri­e­tăți de lux nede­cla­rate.

  În ședința din 21 iunie 2016, CSM a exa­mi­nat demer­sul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ției, refe­ri­tor la arti­co­lele publi­cate în edi­ția săp­tă­mî­nală Zia­rul de Gardă din 26 mai și 02 iunie 2016, care îi au ca pro­ta­go­niști pe jude­că­to­rii Ala Malîi de la Jude­că­to­ria Cio­cana și Oleg Ster­ni­oală de la Jude­că­to­ria Buiu­cani din Chi­și­nău. În urma deli­be­ră­rii, Con­si­liul a decis să fie sesi­zată Inspec­ția Judi­ci­ară pen­tru a fi cer­ce­tate aceste infor­ma­ții difu­zate de mass-madia.

  Arti­co­lele „Jude­că­to­rul Ster­ni­oală şi-a ascuns casa de lux” și „Jude­că­toare cu imo­bil de lux vinde maşini cu 10 mii de lei” difu­zate de Zia­rul de Gardă arată că magis­tra­ții dețin pro­pri­e­tăți care costă mult peste veni­tu­rile decla­rate legal, iar unele imo­bile și bunuri nici nu sunt decla­rate sau nu sunt decla­rate la valoa­rea reală.

  Ion Guzun, con­si­lier juri­dic la Cen­trul de Resurse Juri­dice din Mol­dova s-a ară­tat nedu­me­rit de deci­zia CSM, care nu a accep­tat demer­sul minis­tru­lui jus­ti­ției pen­tru sesi­za­rea Comi­sia Națio­nală de Inte­gri­tate (CNI) des­pre ave­rile unor jude­că­tori.  „Un mem­bru al CSM a men­țio­nat că nu se poate de sesi­zat CNI, deo­a­rece in baza art. 8 alin. (2) al Legii CSM, Con­si­liul poate sesiza Par­la­men­tul, Preşe­din­tele Repu­bli­cii Mol­dova şi Guver­nul. Totuși, cum rămâne cu pre­ve­de­rile art. 4 lit. e) și f) al ace­le­iași legi? Să înțe­le­gem că CSM nu poate să sesi­zeze nici o insti­tu­ție în stat des­pre decla­ra­ți­ile pe avere și pro­pri­e­tate ale jude­că­to­ri­lor?, întreabă Ion Guzun. 

  Extras din LEGEA cu pri­vire la Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii:

  • Art. 4 alin. 3 lit. e) soli­cită orga­ne­lor com­pe­tente infor­ma­ţi­ile refe­ri­toare la decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate ale jude­că­to­ri­lor;
  • Art. 4 alin. 3 lit. f) soli­cită orga­ne­lor fis­cale efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui veri­di­ci­tă­ţii decla­ra­ţi­i­lor des­pre veni­turi ale mem­bri­lor fami­li­i­lor jude­că­to­ri­lor
   sursa: zdg.md
 • Judecătoare cu imobil de lux vinde maşini cu 10 mii de lei

  Decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate ale jude­că­toa­rei Ala Malîi sur­prind prin sumele cu care aceasta cum­pără şi vinde auto­mo­bi­lele. În 2015, magis­trata şi soţul ei, ex-inspector fis­cal, au vân­dut un Hyun­dai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anu­nţa că a vân­dut alte două maşini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soţii Malîi au mai comer­ci­a­li­zat un auto­ve­hi­cul la un preţ mult sub cel de piaţă, decla­rând doar suma de 5 mii de lei. În aceste con­di­ţii, acum doi ani, soţii Malîi au dema­rat con­stru­cţia unei case de locuit, care astăzi este aproape gata. Imo­bi­lul este unul cu două nive­luri, iar con­stru­cţia aces­tuia ar costa mult peste veni­tu­rile decla­rate de cei doi soţi fun­cţio­nari în ulti­mii ani.

  Ala Malîi este jude­că­toare din 2008, când a fost numită, prin decret pre­zi­denţial, pe un ter­men de 5 ani, la Jude­că­to­ria Cio­cana din Chi­şi­nău. În 2013, ea a fost numită în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În iulie 2013, până la această numire, Ala Malîi a fost eva­lu­ată de Cole­giul de Eva­lu­are a Per­for­man­te­lor Jude­că­to­ri­lor de pe lângă Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), fiindu-i acor­date 85 de puncte şi cali­fi­ca­ti­vul „foarte bine”. Mem­brii Cole­gi­u­lui au ajuns atunci la con­clu­zia că jude­că­toa­rea „are o ati­tu­dine corectă, res­pectă ter­me­nele de numire a cau­ze­lor spre jude­care, gra­fi­cul şedinţe­lor de jude­cată, este punc­tu­ală, şedinţele sunt petre­cute solemn, are com­por­ta­ment poli­ti­cos, iar pe par­cur­sul şedinţei pre­do­mină dis­ci­plina”.

  Decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate ale jude­că­toa­rei Ala Malîi sur­prind prin sumele cu care aceasta cum­pără şi vinde auto­mo­bi­lele. În 2015, magis­trata şi soţul ei, ex-inspector fis­cal, au vân­dut un Hyun­dai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anu­nţa că a vân­dut alte două maşini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soţii Malîi au mai comer­ci­a­li­zat un auto­ve­hi­cul la un preţ mult sub cel de piaţă, decla­rând doar suma de 5 mii de lei. În aceste con­di­ţii, acum doi ani, soţii Malîi au dema­rat con­stru­cţia unei case de locuit, care astăzi este aproape gata. Imo­bi­lul este unul cu două nive­luri, iar con­stru­cţia aces­tuia ar costa mult peste veni­tu­rile decla­rate de cei doi soţi fun­cţio­nari în ulti­mii ani.

  Ala Malîi este jude­că­toare din 2008, când a fost numită, prin decret pre­zi­denţial, pe un ter­men de 5 ani, la Jude­că­to­ria Cio­cana din Chi­şi­nău. În 2013, ea a fost numită în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În iulie 2013, până la această numire, Ala Malîi a fost eva­lu­ată de Cole­giul de Eva­lu­are a Per­for­man­te­lor Jude­că­to­ri­lor de pe lângă Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), fiindu-i acor­date 85 de puncte şi cali­fi­ca­ti­vul „foarte bine”. Mem­brii Cole­gi­u­lui au ajuns atunci la con­clu­zia că jude­că­toa­rea „are o ati­tu­dine corectă, res­pectă ter­me­nele de numire a cau­ze­lor spre jude­care, gra­fi­cul şedinţe­lor de jude­cată, este punc­tu­ală, şedinţele sunt petre­cute solemn, are com­por­ta­ment poli­ti­cos, iar pe par­cur­sul şedinţei pre­do­mină dis­ci­plina”.

  Cole­giul a con­sta­tat că, în baza infor­ma­ţi­i­lor de la Agen­tul Guver­na­men­tal, dosa­rele exa­mi­nate de Ala Malîi nu au fost obiect de exa­mi­nare la Cur­tea Euro­peană. Totuşi, „Juri­ş­tii pen­tru Drep­tu­rile Omu­lui” con­stată că numele magis­tra­tei figu­rează într-un dosar pier­dut de R. Mol­dova la Curte, în care sta­tul a fost nevoit să plă­tească 8,5 mii de euro pen­tru încăl­ca­rea drep­tu­lui la fami­lie.

  În 2009, nu avea nici casă, nici mașină

  În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2009, depusă la doar câteva luni de la numi­rea în fun­cţie, jude­că­toa­rea Ala Malîi nu indica nici casă şi nici maşină, ară­tând că a venit în sis­te­mul jude­că­to­resc prac­tic fără nimic. Încet-încet, în decla­ra­ţi­ile sale de avere, bunu­rile mobile şi imo­bile au înce­put să se înmulţească. În decla­ra­ţia pen­tru 2010, aceasta pre­ciza că şi-a cum­pă­rat un Mer­ce­des E200 cu 72 de mii de lei şi că ar fi vân­dut o Mazda 323 F cu 55 de mii de lei, pe care însă nu o declara ante­rior. În cea din 2011, magis­trata nu mai face refe­rire la maşi­nile decla­rate ante­rior, amin­tind doar că şi-a cum­pă­rat un Ssan­gyong Musso cu 57 de mii de lei, exact cât sala­riul său din acel an.

  Din 2012, jude­că­toa­rea declară şi sala­riul soţu­lui, de aproape 50 de mii de lei. Tot atunci ea menţio­nează că, în acel an, a înstră­i­nat două auto­mo­bile: un Mer­ce­des Benz, fabri­cat în 2004, cu 10 mii de lei (!), şi auto­mo­bi­lul Ssan­gyong Musso, pro­cu­rat cu un an mai devreme, tot cu 10 mii de lei (!). În acea decla­ra­ţie, magis­trata indică trei tere­nuri cum­pă­rate în 1996 şi 2008, două case, un garaj şi un alt bun imo­bil, toate dobân­dite în ace­eaşi peri­oadă, prin acte de dona­ţie. Tot în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe 2012, Malîi susţine că şi-a cum­pă­rat două auto­mo­bile: un Hyun­dai Santa Fe, fabri­cat în 2006, cu 10 mii de lei, şi un Seat Toledo, fabri­cat în 2005, cu doar 3600 de lei. În decla­ra­ţia pe 2013, Ala Malîi nu indică vreo schim­bare.

  Maşini subevaluate și soț ex-angajat Fisc

  În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2014, jude­că­toa­rea Ala Malîi susţine că şi-a vân­dut maşina de model Seat Toledo din 2005 cu doar 5 mii de lei, deşi, preţul de piaţă al unei ase­me­nea maşini este de cel puţin 10 ori mai mare. Tot în acea decla­ra­ţie, magis­trata declară că a cum­pă­rat un teren pen­tru con­stru­cţii şi o casă, nefi­na­li­zată, dar şi un nou auto­mo­bil, Che­vro­let Cap­tiva, fabri­cat în 2013, cu doar 110 mii de lei, în con­di­ţi­ile în care preţul de piaţă al unei ase­me­nea maşini depă­şeşte suma de 400 de mii de lei. Tot în 2014, Ala Malîi declară că şi-a mai cum­pă­rat un Vol­k­swa­gen Trans­por­ter, fabri­cat în 2005, cu 90 de mii de lei. Toate aceste achi­zi­ţii soţii Malîi le-au reu­şit în con­di­ţi­ile în care au decla­rat veni­turi cumu­late, din sala­rii, de puţin peste 200 de mii de lei. În decla­ra­ţia pe anul tre­cut, 2015, jude­că­toa­rea anu­nţă că şi-a vân­dut, tot cu 10 mii de lei (!), şi auto­mo­bi­lul Hyun­dai Santa Fe, fabri­cat în 2006, şi pro­cu­rat în 2012 cu o sumă simi­lară.

  Soţul Alei Malîi, Ivan Malîi, a fost, până anul tre­cut, inspec­tor prin­ci­pal în cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal de Stat, fiind anga­jat în cadrul DAF Bota­nica în iunie 2013. Supli­men­tar la infor­ma­ţi­ile care se regă­sesc în decla­ra­ţi­ile de avere ale soţiei,Ivan Malîi a decla­rat că tere­nul și casa nefi­na­li­zată, pro­cu­rate în 2014, ar valora 182 de mii de lei.

  Casa de milioane a familiei Malîi

  Imo­bi­lul des­pre care soţii Malîi afirmă că ar fi nefi­ni­sat, cum­pă­rat de ei în 2014 cu aproape 200 de mii de lei (!), se află în or. Dur­leşti, mun. Chi­şi­nău. La faţa locu­lui, însă, nu am găsit un imo­bil nefi­ni­sat, ci o impu­nă­toare casă de lux, cu două nive­luri, fina­li­zată, cel puţin în exte­rior, recent. Casa de mili­oane are impri­mate pe faţadă ini­ţi­a­lele celor doi soţi, A&I, şi costă, la preţul de piaţă, peste patru mili­oane de lei. De fapt, chiar şi con­stru­cţia unei ase­me­nea case ar costa mult peste veni­tu­rile decla­rate în ulti­mii ani de către cei doi soţi fun­cţio­nari. Ivan Malîi, soţul magis­tra­tei, deţine o cotă-parte şi dintr-un alt imo­bil, din zona Gării de Sud. La această adresă, Ala şi Ivan Malîi au avut viza de reşe­dinţă. La faţa locu­lui, am găsit o casă modestă, con­stru­ită, pro­ba­bil, prin anii ’90. Cele­lalte bunuri imo­bile ale fami­liei Malîi se află în s. Corbu, r. Don­du­şeni, şi în s. Mereni, r. Ane­nii Noi.

  Ala Malîi a refu­zat să dis­cute cu noi la subiec­tul ave­rii sale. Am contactat-o prin inter­me­diul asis­ten­tu­lui său, care, într-un final, după ce a dis­cu­tat cu jude­că­toa­rea, spunându-i că o cău­tăm şi că dorim să dis­cu­tăm cu ea, ne-a trans­mis că aceasta nu doreşte să vor­bească şi că toate infor­ma­ţi­ile des­pre ave­rea sa se regă­sesc în decla­ra­ţi­ile sale cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate. Din ele putem con­stata, la un sim­plu cal­cul, că jude­că­toa­rea şi soţul ei au avut, în peri­oada 2009-2015, un venit de apro­xi­ma­tiv 970 de mii de lei.
  Decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate ale jude­că­toa­rei Ala Malîi sur­prind prin sumele cu care aceasta cum­pără şi vinde auto­mo­bi­lele. În 2015, magis­trata şi soţul ei, ex-inspector fis­cal, au vân­dut un Hyun­dai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anu­nţa că a vân­dut alte două maşini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soţii Malîi au mai comer­ci­a­li­zat un auto­ve­hi­cul la un preţ mult sub cel de piaţă, decla­rând doar suma de 5 mii de lei. În aceste con­di­ţii, acum doi ani, soţii Malîi au dema­rat con­stru­cţia unei case de locuit, care astăzi este aproape gata. Imo­bi­lul este unul cu două nive­luri, iar con­stru­cţia aces­tuia ar costa mult peste veni­tu­rile decla­rate de cei doi soţi fun­cţio­nari în ulti­mii ani.

  Ala Malîi este jude­că­toare din 2008, când a fost numită, prin decret pre­zi­denţial, pe un ter­men de 5 ani, la Jude­că­to­ria Cio­cana din Chi­şi­nău. În 2013, ea a fost numită în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În iulie 2013, până la această numire, Ala Malîi a fost eva­lu­ată de Cole­giul de Eva­lu­are a Per­for­man­te­lor Jude­că­to­ri­lor de pe lângă Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), fiindu-i acor­date 85 de puncte şi cali­fi­ca­ti­vul „foarte bine”. Mem­brii Cole­gi­u­lui au ajuns atunci la con­clu­zia că jude­că­toa­rea „are o ati­tu­dine corectă, res­pectă ter­me­nele de numire a cau­ze­lor spre jude­care, gra­fi­cul şedinţe­lor de jude­cată, este punc­tu­ală, şedinţele sunt petre­cute solemn, are com­por­ta­ment poli­ti­cos, iar pe par­cur­sul şedinţei pre­do­mină dis­ci­plina”.

  Cole­giul a con­sta­tat că, în baza infor­ma­ţi­i­lor de la Agen­tul Guver­na­men­tal, dosa­rele exa­mi­nate de Ala Malîi nu au fost obiect de exa­mi­nare la Cur­tea Euro­peană. Totuşi, „Juri­ş­tii pen­tru Drep­tu­rile Omu­lui” con­stată că numele magis­tra­tei figu­rează într-un dosar pier­dut de R. Mol­dova la Curte, în care sta­tul a fost nevoit să plă­tească 8,5 mii de euro pen­tru încăl­ca­rea drep­tu­lui la fami­lie.

  În 2009, nu avea nici casă, nici mașină

  În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2009, depusă la doar câteva luni de la numi­rea în fun­cţie, jude­că­toa­rea Ala Malîi nu indica nici casă şi nici maşină, ară­tând că a venit în sis­te­mul jude­că­to­resc prac­tic fără nimic. Încet-încet, în decla­ra­ţi­ile sale de avere, bunu­rile mobile şi imo­bile au înce­put să se înmulţească. În decla­ra­ţia pen­tru 2010, aceasta pre­ciza că şi-a cum­pă­rat un Mer­ce­des E200 cu 72 de mii de lei şi că ar fi vân­dut o Mazda 323 F cu 55 de mii de lei, pe care însă nu o declara ante­rior. În cea din 2011, magis­trata nu mai face refe­rire la maşi­nile decla­rate ante­rior, amin­tind doar că şi-a cum­pă­rat un Ssan­gyong Musso cu 57 de mii de lei, exact cât sala­riul său din acel an.

  Din 2012, jude­că­toa­rea declară şi sala­riul soţu­lui, de aproape 50 de mii de lei. Tot atunci ea menţio­nează că, în acel an, a înstră­i­nat două auto­mo­bile: un Mer­ce­des Benz, fabri­cat în 2004, cu 10 mii de lei (!), şi auto­mo­bi­lul Ssan­gyong Musso, pro­cu­rat cu un an mai devreme, tot cu 10 mii de lei (!). În acea decla­ra­ţie, magis­trata indică trei tere­nuri cum­pă­rate în 1996 şi 2008, două case, un garaj şi un alt bun imo­bil, toate dobân­dite în ace­eaşi peri­oadă, prin acte de dona­ţie. Tot în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe 2012, Malîi susţine că şi-a cum­pă­rat două auto­mo­bile: un Hyun­dai Santa Fe, fabri­cat în 2006, cu 10 mii de lei, şi un Seat Toledo, fabri­cat în 2005, cu doar 3600 de lei. În decla­ra­ţia pe 2013, Ala Malîi nu indică vreo schim­bare.

  Maşini subevaluate și soț ex-angajat Fisc

  În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2014, jude­că­toa­rea Ala Malîi susţine că şi-a vân­dut maşina de model Seat Toledo din 2005 cu doar 5 mii de lei, deşi, preţul de piaţă al unei ase­me­nea maşini este de cel puţin 10 ori mai mare. Tot în acea decla­ra­ţie, magis­trata declară că a cum­pă­rat un teren pen­tru con­stru­cţii şi o casă, nefi­na­li­zată, dar şi un nou auto­mo­bil, Che­vro­let Cap­tiva, fabri­cat în 2013, cu doar 110 mii de lei, în con­di­ţi­ile în care preţul de piaţă al unei ase­me­nea maşini depă­şeşte suma de 400 de mii de lei. Tot în 2014, Ala Malîi declară că şi-a mai cum­pă­rat un Vol­k­swa­gen Trans­por­ter, fabri­cat în 2005, cu 90 de mii de lei. Toate aceste achi­zi­ţii soţii Malîi le-au reu­şit în con­di­ţi­ile în care au decla­rat veni­turi cumu­late, din sala­rii, de puţin peste 200 de mii de lei. În decla­ra­ţia pe anul tre­cut, 2015, jude­că­toa­rea anu­nţă că şi-a vân­dut, tot cu 10 mii de lei (!), şi auto­mo­bi­lul Hyun­dai Santa Fe, fabri­cat în 2006, şi pro­cu­rat în 2012 cu o sumă simi­lară.

  Soţul Alei Malîi, Ivan Malîi, a fost, până anul tre­cut, inspec­tor prin­ci­pal în cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal de Stat, fiind anga­jat în cadrul DAF Bota­nica în iunie 2013. Supli­men­tar la infor­ma­ţi­ile care se regă­sesc în decla­ra­ţi­ile de avere ale soţiei,Ivan Malîi a decla­rat că tere­nul și casa nefi­na­li­zată, pro­cu­rate în 2014, ar valora 182 de mii de lei.

  Casa de milioane a familiei Malîi

  Imo­bi­lul des­pre care soţii Malîi afirmă că ar fi nefi­ni­sat, cum­pă­rat de ei în 2014 cu aproape 200 de mii de lei (!), se află în or. Dur­leşti, mun. Chi­şi­nău. La faţa locu­lui, însă, nu am găsit un imo­bil nefi­ni­sat, ci o impu­nă­toare casă de lux, cu două nive­luri, fina­li­zată, cel puţin în exte­rior, recent. Casa de mili­oane are impri­mate pe faţadă ini­ţi­a­lele celor doi soţi, A&I, şi costă, la preţul de piaţă, peste patru mili­oane de lei. De fapt, chiar şi con­stru­cţia unei ase­me­nea case ar costa mult peste veni­tu­rile decla­rate în ulti­mii ani de către cei doi soţi fun­cţio­nari. Ivan Malîi, soţul magis­tra­tei, deţine o cotă-parte şi dintr-un alt imo­bil, din zona Gării de Sud. La această adresă, Ala şi Ivan Malîi au avut viza de reşe­dinţă. La faţa locu­lui, am găsit o casă modestă, con­stru­ită, pro­ba­bil, prin anii ’90. Cele­lalte bunuri imo­bile ale fami­liei Malîi se află în s. Corbu, r. Don­du­şeni, şi în s. Mereni, r. Ane­nii Noi.

  Ala Malîi a refu­zat să dis­cute cu noi la subiec­tul ave­rii sale. Am contactat-o prin inter­me­diul asis­ten­tu­lui său, care, într-un final, după ce a dis­cu­tat cu jude­că­toa­rea, spunându-i că o cău­tăm şi că dorim să dis­cu­tăm cu ea, ne-a trans­mis că aceasta nu doreşte să vor­bească şi că toate infor­ma­ţi­ile des­pre ave­rea sa se regă­sesc în decla­ra­ţi­ile sale cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate. Din ele putem con­stata, la un sim­plu cal­cul, că jude­că­toa­rea şi soţul ei au avut, în peri­oada 2009-2015, un venit de apro­xi­ma­tiv 970 de mii de lei.
  sursa: zdg.md

 • Погорила Светлана

  Сегодня на заседании суда сектора Чокана судья Малый Алла довела до нашего с адвокатами сведения, что адвокат Валентины Киронда заявил o намерении отозвать обжалования своей клиентки. Валентина Киронда должна была прийти подписать их но не пришла. Валентина Киронда еще в 2012 году обжаловала два протокола о правонарушении, когда попросту избила меня на глазах у моей дочери, когда я пришла увидеть ее и внучек. Умелые судьи Обадэ Юрий и Малый Алла протянули процесс до 2014 года. 

  Сегодня на заседании суда сектора Чокана судья Малый Алла довела до нашего с адвокатами сведения, что адвокат Валентины Киронда заявил o намерении отозвать обжалования своей клиентки. Валентина Киронда должна была прийти подписать их но не пришла. Валентина Киронда еще в 2012 году обжаловала два протокола о правонарушении, когда попросту избила меня на глазах у моей дочери, когда я пришла увидеть ее и внучек. Умелые судьи Обадэ Юрий и Малый Алла протянули процесс до 2014 года. 

  Все бы хорошо, но в  действиях Валентины Киронда по рассматриваемых событиях присутствует состав уголовного преступления, плюс использование моей дочери для лжесвидетельства и давления на меня в ходе судебных заседаний с участием судьи Малый А.. Доказательств в деле более чем достаточно. Заседания перенесены на 16 мая в 9 и 10 часов. Судья Малый в очередной раз грубо нарушила Закон и не провела сегодня заседание не имея на это ни одного основания, грубо проигнорировала наши с адвокатом заявления о проведении заседания. Стороны были законно оповещены, одна из Сторон (Валентина Киронда) не явилась, что позволяет по Закону проводить заседание. Но судья Малый Алла в очередной раз обслужила свою клиентку.

   
 • Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей

  Президент Николае Тимофти подписал сегодня указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей по предложению Высшего совета магистратуры.

  Согласно указу, назначены на должность:

  Стела Блещага - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;

  Анджела Брага - суд Хынчешть;

  Людмила Караяну - суд Чадыр-Лунга;

  Адриан Чобану - суд Рышкань;

  Валентина Крючкова - суд Кэлэрашь;

  Ала Малый - суд сектора Чокана, муниципий Кишинэу;

  Президент Николае Тимофти подписал сегодня указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей по предложению Высшего совета магистратуры.

  Согласно указу, назначены на должность:

  Стела Блещага - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;

  Анджела Брага - суд Хынчешть;

  Людмила Караяну - суд Чадыр-Лунга;

  Адриан Чобану - суд Рышкань;

  Валентина Крючкова - суд Кэлэрашь;

  Ала Малый - суд сектора Чокана, муниципий Кишинэу;

   

 • Comunicat de presă

  Asociaţiile obşteşti au contestat hotărarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru că aceasta poartă un caracter general, nu este motivată şi nu se expune asupra fiecărei reclamaţii şi suspiciuni ridicate in plangerile depuse2 in privinţa a nouă judecători – Victor Micu, Oleg Melniciuc, Igor Vornicescu (Judecătoria Rişcani, mun. Chişinău), Igor Minăscurtă, Ion Bulhac, Ala Malii, Ludmila Cernei (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău) şi Elena Grumeza (Judecătoria Balti).

  Asociaţiile obşteşti au contestat hotărarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru că aceasta poartă un caracter general, nu este motivată şi nu se expune asupra fiecărei reclamaţii şi suspiciuni ridicate in plangerile depuse2 in privinţa a nouă judecători – Victor Micu, Oleg Melniciuc, Igor Vornicescu (Judecătoria Rişcani, mun. Chişinău), Igor Minăscurtă, Ion Bulhac, Ala Malii, Ludmila Cernei (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău) şi Elena Grumeza (Judecătoria Balti).

   

   

 • 8 judecători trecuţi cu vederea

  Judecătorului Ala Malîi, din judecătoria sect. Ciocana al mun. Chișinău, care la 10 aprilie 2009 a examinat materiale administrative în privința lui Trohin Vitalie și i-a aplicat arest administrativ pentru 10 zile ignorînd faptul că acesta avea leziunile corporale vizibile. Conform raportul de expertiză, Trohin Vitalie avea nasul spart în rezultatul maltratărilor în Comisariat.

  Judecătorului Ala Malîi, din judecătoria sect. Ciocana al mun. Chișinău, care la 10 aprilie 2009 a examinat materiale administrative în privința lui Trohin Vitalie și i-a aplicat arest administrativ pentru 10 zile ignorînd faptul că acesta avea leziunile corporale vizibile. Conform raportul de expertiză, Trohin Vitalie avea nasul spart în rezultatul maltratărilor în Comisariat.

   

 • Ajunge judecător cel care are bani în pungă sau spete late

  Să devii judecător în Chişinău este mai simplu decât îşi imaginează unii jurişti. Notele mari, reputaţia ireproşabilă şi rezultatele obţinute prin eforturi proprii „nu mai dau bine la CV”.

  Să devii judecător în Chişinău este mai simplu decât îşi imaginează unii jurişti. Notele mari, reputaţia ireproşabilă şi rezultatele obţinute prin eforturi proprii „nu mai dau bine la CV”. Este suficient ca cel care candidează să obţină majoritatea voturilor secrete din Consiliul Superior al Magistraturii şi să fie aprobat de către preşedintele Voronin. Numirea judecătorilor în funcţie a devenit în ultimii ani o procedură mai transparentă. Posturile vacante sunt anunţate public, lista candidaţilor şi notele obţinute sunt de asemenea postate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar deciziile de numire în funcţie sunt şi ele la vedere. Astfel, vedem că pe lista judecătorilor proaspăt selectaţi apar persoane ce au luat note mai mici la examenul de capacitate în comparaţie cu ale altor colegi, care şi acum îşi aşteaptă rândul. Pe lista candidaţilor la funcţia de judecător pentru judecătoriile Botanica şi Buiucani din toamna anului 2007 (11 octombrie) apar 24 de persoane care au obţinut medii la examenul de capacitate între 8,5 şi 9,5.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU