Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Malanciuc Ion
Căutare avansată

Ciobanu Sergiu

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost desemnat judecător cu atribuții de judecători de instrucție la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 307-VIII din 26 Iulie 2017  numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 328/18 din 06 iunie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Ciobanu Sergiu, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.
 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost desemnat judecător cu atribuții de judecători de instrucție la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 307-VIII din 26 Iulie 2017  numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 328/18 din 06 iunie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Ciobanu Sergiu, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.
 

 

Cauze CtEDO
Prin Hotărârea nr. 148/8 din 16 Octombrie 2020, hotărîri adoptate de judecătorul Sergiu CIOBANU de la Judecătoria Chişinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
Judecător de drept comun:
- în anul 2017 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 100%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 54 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 61,11%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 100%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 236 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 201 ceea ce constituie 85,16%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 213 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 178 ceea ce constituie 83,56%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:
- în anul 2017, din 67 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
- în anul 2019, din 288 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,29%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017, din 46 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
- în anul 2018, din 4355 cauze examinate, 35 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,80%;
- în anul 2019, din 1679 cauze examinate, 38 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,26%. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 148/8 din 16 Octombrie 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sergiu CIOBANU de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 71/9 din 26 mai 2016 a Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor i-au fost acordate 84 puncte.

Prin Hotărârea CSM nr. 57/2 din 27 ianuarie 2015 a fost considerat compatibil cu interesele funcției publice.

Cauze CtEDO
Prin Hotărârea nr. 148/8 din 16 Octombrie 2020, hotărîri adoptate de judecătorul Sergiu CIOBANU de la Judecătoria Chişinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
Judecător de drept comun:
- în anul 2017 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 100%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 54 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 61,11%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 100%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 236 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 201 ceea ce constituie 85,16%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 213 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 178 ceea ce constituie 83,56%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:
- în anul 2017, din 67 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
- în anul 2019, din 288 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,29%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017, din 46 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
- în anul 2018, din 4355 cauze examinate, 35 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,80%;
- în anul 2019, din 1679 cauze examinate, 38 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,26%. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 148/8 din 16 Octombrie 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sergiu CIOBANU de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 71/9 din 26 mai 2016 a Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor i-au fost acordate 84 puncte.

Prin Hotărârea CSM nr. 57/2 din 27 ianuarie 2015 a fost considerat compatibil cu interesele funcției publice.

 

Hotărârea nr. 148/8 din 16 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 71/9 din 26 mai 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Sergiu Ciobanu nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Conform Hotărârii nr. 35/3 din 22 martie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarilor Jomir Ala și Jomir Evghenii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1086s-1720p/m și sesizarea suplimentară nr. 262m din 06 februarie 2024, emise pe marginea sesizărilor depuse la 19 decembrie 2023 și 19 ianuarie 2024 asupra acțiunilor judecătorilor Gorceac Alina, Mazureț Roman și Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea Completului de examinare a contestațiilor nr.2 al Colegiului disciplinar nr. 207/9 din 27 octombrie 2023, s-a respins ca fiind neîntemeiată contestaţia depusă de Lungu Constantin, împotriva deciziei Deciziei Inspecţie Judiciare nr. 658s-919p/m, nr. 682s-954p/m,701s-976p/m din 24 august 2023, emise pe marginea sesizărilor depuse la 14 iulie 2023, 21 iulie 2023 şi 26 iulie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana. Prin Hotărârea nr. 245/17 din 07 mai 2024, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a menținut fără modificări Hotărârea Completului de examinare a contestațiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar nr. 207/9 din 27 octombrie 2023, emisă în privința judecătorului Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, prin care s-a respins ca fiind neîntemeiată contestaţia depusă de Constantin Lungu  împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 658s-919p/m, nr. 682s-954p/m, 701s-976p/m din 24 august 2023. 

Conform Hotărârii nr. 51/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Murzakoi Nadejda împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1160s-1527p/m din 27 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 29 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 176/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Paraschiv Filip împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 481s-601p/m din 14 iunie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 16 mai 2022 și 19 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Papuha Serghei și Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Teleucă Stelian, Chiroșca Igor, Gafton Alexandru, Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 26 martie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Paraschiv Filip împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 17s-23p/m din 05 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 13 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie, Chiroșca Igor de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 232/9 din 24 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mereuța Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 847s-1273p/m din 24 septembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 10 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) și Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 224/9 din 24 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Grate Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare din 30 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 03 septembrie 2020, 09 septembrie 2020 și 10 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc și a judecătorului Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-019), au fost înregistrate, 17 sesizări, care ulterior au fost respinse

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Sergiu Ciobanu nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Conform Hotărârii nr. 35/3 din 22 martie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarilor Jomir Ala și Jomir Evghenii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1086s-1720p/m și sesizarea suplimentară nr. 262m din 06 februarie 2024, emise pe marginea sesizărilor depuse la 19 decembrie 2023 și 19 ianuarie 2024 asupra acțiunilor judecătorilor Gorceac Alina, Mazureț Roman și Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea Completului de examinare a contestațiilor nr.2 al Colegiului disciplinar nr. 207/9 din 27 octombrie 2023, s-a respins ca fiind neîntemeiată contestaţia depusă de Lungu Constantin, împotriva deciziei Deciziei Inspecţie Judiciare nr. 658s-919p/m, nr. 682s-954p/m,701s-976p/m din 24 august 2023, emise pe marginea sesizărilor depuse la 14 iulie 2023, 21 iulie 2023 şi 26 iulie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana. Prin Hotărârea nr. 245/17 din 07 mai 2024, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a menținut fără modificări Hotărârea Completului de examinare a contestațiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar nr. 207/9 din 27 octombrie 2023, emisă în privința judecătorului Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, prin care s-a respins ca fiind neîntemeiată contestaţia depusă de Constantin Lungu  împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 658s-919p/m, nr. 682s-954p/m, 701s-976p/m din 24 august 2023. 

Conform Hotărârii nr. 51/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Murzakoi Nadejda împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1160s-1527p/m din 27 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 29 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 176/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Paraschiv Filip împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 481s-601p/m din 14 iunie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 16 mai 2022 și 19 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Papuha Serghei și Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Teleucă Stelian, Chiroșca Igor, Gafton Alexandru, Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 26 martie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Paraschiv Filip împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 17s-23p/m din 05 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 13 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie, Chiroșca Igor de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 232/9 din 24 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mereuța Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 847s-1273p/m din 24 septembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 10 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) și Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 224/9 din 24 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Grate Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare din 30 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 03 septembrie 2020, 09 septembrie 2020 și 10 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc și a judecătorului Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-019), au fost înregistrate, 17 sesizări, care ulterior au fost respinse

Hotărârea nr. 245/17 din 07 mai 2024

Hotărârea nr. 51/2 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 176/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 232/9 din 24 Noiembrie 2020

Hotărârea nr. 224/9 din 24 Noiembrie 2020

Știri
 • DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI JUDECĂTORILOR RECENT NUMIŢI ÎN FUNCŢIE, ÎN FAȚA PLENULUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

  În cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii din 08 august 2017, au depus solemn jurământul patru judecători, care au fost recent numiți în funcție, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 307-VIII din 26 iulie 2017, pe o perioadă de 5 ani.

  Judecătorii au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurământului a fost consemnată în procesul-verbal al ședinței plenare, de către Preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către noii magistrați.

  În cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii din 08 august 2017, au depus solemn jurământul patru judecători, care au fost recent numiți în funcție, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 307-VIII din 26 iulie 2017, pe o perioadă de 5 ani.

  Judecătorii au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurământului a fost consemnată în procesul-verbal al ședinței plenare, de către Preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către noii magistrați.

  Conform prevederilor art. 12 din Legea privind statutul judecătorului, înainte de a începe exercitarea funcției, judecătorul este obligat să depună jurământul, deoarece actele efectuate de judecător înainte de depunerea jurământului sunt nule.

  Amintim că, candidații la funcția de judecător, Arseni Ecaterina, Ciobanu Sergiu, Lupașcu Natalia și Rîmari Cristina, au fost propuși Președintelui Republicii Moldova, pentru numirea în funcția de judecător prin hotărârile CSM nr. 382/18383/18384/18 din 06 iunie 2017.

  De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis repartizarea judecătorilor, după cum urmează, Sergiu Ciobanu la Judecătoria Chișinău (sediul ), Natalia Lupașcu la Judecătoria Chișinău (sediul ), Viorica Ursu la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

  În cadrul aceleași ședințe, judecătorii Caraman Sergiu, Corcea Nicolae și Grosu Victoria au fost propuși Președintelui Republicii Moldova, pentru numirea până la atingerea plafonului de vârstă.
  sursa: csm.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU