Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Грэдинаръ Лучия
Căutare avansată
Foto: captura imagini video publika.md

Daşchevici Grigore

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1848-VII din 27 noiembrie 2015, numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 769/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Grigore Dașchevici judecător la Judecătoria Călăraşi, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 192-VI din 04 iulie 2011 numit în funcţia de preşedinte la Judecătoria Călăraşi, pe un termen de patru ani.

Anul nașterii: 1971

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1848-VII din 27 noiembrie 2015, numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 769/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Grigore Dașchevici judecător la Judecătoria Călăraşi, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 192-VI din 04 iulie 2011 numit în funcţia de preşedinte la Judecătoria Călăraşi, pe un termen de patru ani.

Anul nașterii: 1971

Instruire/Diplome
1991-1996 facultatea de drept, USM

Activităţi profesionale pertinente
12.10.1990 - 21.08.1991 executor judecătoresc la Judecătoria Centru, mun. Chişinău
1991 - 1996 student la facultatea de drept USM
1996 - 1998 stagiar la Judecătoria sect. Centru, mun. Chişinău06.03.1998 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Călăraşi, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 509-II)
08.04.2003 numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1218-III)
28.03.2007 numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Călăraşi, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 1055-IV)
04.07.2011 numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Călăraşi, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 192-VI)

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 48/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Grigore Daşchevici de la Curtea de Apel Chișinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Grigore Dașchevici care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 132/9 din 20 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Călărași, Dașchevici Grigore, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 4, menținute 2 - 50%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 16, menținute 9 - 56,25%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 32, menținute 19 - 59,37%;
2014 au fost contestate 59 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 55,93%;
2015 au fost contestate 42 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23, ceea ce constituie 54,76%;
2016 au fost contestate 54 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 48, ceea ce constituie 88,88%;
2017 au fost contestate în total 127 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menţinute 103, cee ace constituie 81,10%;
2018 au fost contestate în total 256 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 209, ceea ce constituie 81,64%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 315, casate 2 - 0,66%;
2012 - cauze examinate 335, casate 7 - 1,98%;
2013 - cauze examinate 381, casate 13 - 3,41%;
2014, din 647 cauze examinate, 29 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,48%;
2015, din 522 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,02%;
2016, din 367 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,63%;
2017 din 628 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,82%;
2018 din 522 cauze examinate, 47 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 48/4din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore Daşchevici de la Curtea de Apel Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Bine cu punctajul acumulat în final de 56 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Insuficient acumulând un total de 60 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 98/10 din 22 iunie 2015 a fost admis judecătorul Dașchevici Grigore la concurs, pentru numirea în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 133/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 59 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 132/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 159/12 din 05 aprilie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 48/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Grigore Daşchevici de la Curtea de Apel Chișinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Grigore Dașchevici care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 132/9 din 20 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Călărași, Dașchevici Grigore, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 4, menținute 2 - 50%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 16, menținute 9 - 56,25%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 32, menținute 19 - 59,37%;
2014 au fost contestate 59 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 55,93%;
2015 au fost contestate 42 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23, ceea ce constituie 54,76%;
2016 au fost contestate 54 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 48, ceea ce constituie 88,88%;
2017 au fost contestate în total 127 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menţinute 103, cee ace constituie 81,10%;
2018 au fost contestate în total 256 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 209, ceea ce constituie 81,64%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 315, casate 2 - 0,66%;
2012 - cauze examinate 335, casate 7 - 1,98%;
2013 - cauze examinate 381, casate 13 - 3,41%;
2014, din 647 cauze examinate, 29 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,48%;
2015, din 522 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,02%;
2016, din 367 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,63%;
2017 din 628 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,82%;
2018 din 522 cauze examinate, 47 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 48/4din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore Daşchevici de la Curtea de Apel Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Bine cu punctajul acumulat în final de 56 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Insuficient acumulând un total de 60 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 98/10 din 22 iunie 2015 a fost admis judecătorul Dașchevici Grigore la concurs, pentru numirea în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 133/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 59 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 132/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 159/12 din 05 aprilie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 48/4 din 12 Aprilie 2019

Hotărârea nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 98/10 din 22 iunie 2015

Hotărârea nr. 132/9 din 20 iunie 2014

Hotărârea nr. 133/9 din 20 iunie 2014

Hotărârea nr. 159/12 din 05 aprilie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Grigore Daşchevici nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017, ”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Grigore Dașchevici a fost intentată 1 procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea CD nr. 9/2 din 28 martie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare cu clasarea procedurii”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 132/9 din 20 iunie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Călărași, Dașchevici Grigore".

Prin Hotărârea nr. 63/4 din 10 februarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Djulai Elena, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 16 decembrie 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Diaconu Mihail și a Curții de Apel Chișinău, Dașchevici Grigorii.

La 12 februarie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Călărași, Grigore Dașchevici, în baza art. 22 alin. (1), 11 și 12 al Legii cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorului. Prin Hotărârea nr. 9/2 din 28 martie 2014 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărârea nr. 426/15 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 9/2 din 28 martie 2014.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2018), au fost înregistrate 21 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului a fost depusă 1 petiție neîntemeiată.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Grigore Daşchevici nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017, ”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Grigore Dașchevici a fost intentată 1 procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea CD nr. 9/2 din 28 martie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare cu clasarea procedurii”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 132/9 din 20 iunie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Călărași, Dașchevici Grigore".

Prin Hotărârea nr. 63/4 din 10 februarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Djulai Elena, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 16 decembrie 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Diaconu Mihail și a Curții de Apel Chișinău, Dașchevici Grigorii.

La 12 februarie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Călărași, Grigore Dașchevici, în baza art. 22 alin. (1), 11 și 12 al Legii cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorului. Prin Hotărârea nr. 9/2 din 28 martie 2014 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărârea nr. 426/15 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 9/2 din 28 martie 2014.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2018), au fost înregistrate 21 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului a fost depusă 1 petiție neîntemeiată.

 

Hotărârea nr. 63/4 din 10 februarie 2017

Hotărârea nr. 9/2 din 28 martie 2014

Hotărârea nr. 426/15 din 15 mai 2014

Știri
 • Motivele pentru care judecătorii nu înregistrează şedinţele de judecată

  Bateriile prea slabe, dictafoane prea puţine, reparaţia din interiorul judecătoriilor, şedinţe de judecată ţinute în penitenciare, grefiere în concediu, iar altele neinstruite în folosirea programului sunt doar câteva dintre motivele pentru care judecătorii nu înregistrează audio şedinţele de judecată, expuse de judecători în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Marţi, 11 februarie, la şedinţa CSM au fost invitaţi preşedinţii judecătoriilor, dar şi judecătorii care nu înregistrează audio şedinţele de judecată, asta după ce, la 5 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, în cadrul căreia au fost prezentate Rapoartele de evaluare privind distribuirea aleatorie a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată. Încă de atunci, s-a anunţat că la şedinţă au fost invitaţi preşedinţii instanţelor de judecată din Bălţi, Călăraşi, Străşeni şi Orhei, în care s-a constatat o situaţie mai gravă privind neînregistrarea audio a şedinţelor.

  Bateriile prea slabe, dictafoane prea puţine, reparaţia din interiorul judecătoriilor, şedinţe de judecată ţinute în penitenciare, grefiere în concediu, iar altele neinstruite în folosirea programului sunt doar câteva dintre motivele pentru care judecătorii nu înregistrează audio şedinţele de judecată, expuse de judecători în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Marţi, 11 februarie, la şedinţa CSM au fost invitaţi preşedinţii judecătoriilor, dar şi judecătorii care nu înregistrează audio şedinţele de judecată, asta după ce, la 5 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, în cadrul căreia au fost prezentate Rapoartele de evaluare privind distribuirea aleatorie a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată. Încă de atunci, s-a anunţat că la şedinţă au fost invitaţi preşedinţii instanţelor de judecată din Bălţi, Călăraşi, Străşeni şi Orhei, în care s-a constatat o situaţie mai gravă privind neînregistrarea audio a şedinţelor.

 • Mihai Poalelungi i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară

  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară, pentru tergiversarea examinării dosarelor. El i-a atenţionat că vor urma sancţiuni dure, dacă până la sfârşitul acestui an, nu vor fi pronunţate decizii pe dosarele examinate mai mult de un an. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din ţară. "Aveţi termen până la anul nou. Le spuneţi tuturor judecătorilor care au dosare cu termen îndelungat în procedură că începând de la 1 ianuarie începem a verifica ce e cu aceste dosare şi atunci deja cu aplicarea sancţiunilor. E cinstit, e cinstit", a declarat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi.

  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară, pentru tergiversarea examinării dosarelor. El i-a atenţionat că vor urma sancţiuni dure, dacă până la sfârşitul acestui an, nu vor fi pronunţate decizii pe dosarele examinate mai mult de un an. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din ţară. "Aveţi termen până la anul nou. Le spuneţi tuturor judecătorilor care au dosare cu termen îndelungat în procedură că începând de la 1 ianuarie începem a verifica ce e cu aceste dosare şi atunci deja cu aplicarea sancţiunilor. E cinstit, e cinstit", a declarat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi.

  Judecătorii spun că vor încerca să se încadreze în termenul fixat de Poalelungi. "Factorul decisiv nu este vinovăţia judecătorilor. Părţile nu se prezintă sau avocaţii rup dosarele, pentru că sunt antrenaţi îm alte dosare din alte instanţe", a menţionat preşedintele Judecătoriei Donduşeni, Lilia Ţurcan. "Dacă nu se va rezolva problema cu fluxul de cadre, adică cointeresarea angajaţilor din sistemul judecătoresc să rămână în sistem, dar nu să lucreze câte două, trei luni şi să plece, după care urmează să-l învăţăm pe altul", a adăugat preşedintele Judecătoriei Călăraşi, Grigore Daşchevici.

  În cadrul şedinţei s-a discutat şi despre obligativitatea înregistrării audio a tuturor şedinţelor de judecată şi a publicării hotărârilor pe site-urile instanţelor.

 • Interes sporit pentru activitatea Judecătoriei din Călăraşi

  A fost un început bun. Astfel a calificat preşedintele Judecătoriei Călăraşi, Grigore Daşchevici, „Ziua uşilor deschise”, desfăşurată aici pe 25 octombri curent. Dînsul a recunoscut că nu s-a aşteptat la un interes atît de mare pentru activitatea instituţiei pe care o conduce, cu atît mai mult că este pentru prima oară cînd este organizată o asemenea activitate. Cu adevărat, aproape jumătate de zi, Judecătoria a fost pusă la dispoziţia cetăţenilor dornici să ia cunoştinţă de activitatea ei. Cea mai solicitată a fost Secţia evidenţă şi documentre procersuală, recent creată. De aici se dirijează fluxul de documente ce intră şi ies zilnic din instanţă: de la cererile şi dosarele depuse de oameni pînă la recursurile la deciziile judecătoreşti expediate instanţelor ierarhic superioare sau titlurile executorii ce urmează să fie aplicate în corespundere cu hotărîrile adoptate de magistraţi. Şefa secţiei respective, Tatiana Chiriac, a demonstrat că totul aici e ca la carte – poate şi pentru faptul că, anterior, dînsa a lucrat mulţi ani judecătoare.

  A fost un început bun. Astfel a calificat preşedintele Judecătoriei Călăraşi, Grigore Daşchevici, „Ziua uşilor deschise”, desfăşurată aici pe 25 octombri curent. Dînsul a recunoscut că nu s-a aşteptat la un interes atît de mare pentru activitatea instituţiei pe care o conduce, cu atît mai mult că este pentru prima oară cînd este organizată o asemenea activitate. Cu adevărat, aproape jumătate de zi, Judecătoria a fost pusă la dispoziţia cetăţenilor dornici să ia cunoştinţă de activitatea ei. Cea mai solicitată a fost Secţia evidenţă şi documentre procersuală, recent creată. De aici se dirijează fluxul de documente ce intră şi ies zilnic din instanţă: de la cererile şi dosarele depuse de oameni pînă la recursurile la deciziile judecătoreşti expediate instanţelor ierarhic superioare sau titlurile executorii ce urmează să fie aplicate în corespundere cu hotărîrile adoptate de magistraţi. Şefa secţiei respective, Tatiana Chiriac, a demonstrat că totul aici e ca la carte – poate şi pentru faptul că, anterior, dînsa a lucrat mulţi ani judecătoare.

 • Mihai Poalelungi i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară. Iată ce le-a reproşat preşedintele CSJ

  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară, pentru tergiversarea examinării dosarelor. El i-a atenţionat că vor urma sancţiuni dure, dacă până la sfârşitul acestui an, nu vor fi pronunţate decizii pe dosarele examinate mai mult de un an. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din ţară. "Aveţi termen până la anul nou. Le spuneţi tuturor judecătorilor care au dosare cu termen îndelungat în procedură că începând de la 1 ianuarie începem a verifica ce e cu aceste dosare şi atunci deja cu aplicarea sancţiunilor. E cinstit, e cinstit", a declarat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi. Judecătorii spun că vor încerca să se încadreze în termenul fixat de Poalelungi.

  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară, pentru tergiversarea examinării dosarelor. El i-a atenţionat că vor urma sancţiuni dure, dacă până la sfârşitul acestui an, nu vor fi pronunţate decizii pe dosarele examinate mai mult de un an. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din ţară. "Aveţi termen până la anul nou. Le spuneţi tuturor judecătorilor care au dosare cu termen îndelungat în procedură că începând de la 1 ianuarie începem a verifica ce e cu aceste dosare şi atunci deja cu aplicarea sancţiunilor. E cinstit, e cinstit", a declarat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi. Judecătorii spun că vor încerca să se încadreze în termenul fixat de Poalelungi.

  "Factorul decisiv nu este vinovăţia judecătorilor. Părţile nu se prezintă sau avocaţii rup dosarele, pentru că sunt antrenaţi îm alte dosare din alte instanţe", a menţionat preşedintele Judecătoriei Donduşeni, Lilia Ţurcan.

  "Dacă nu se va rezolva problema cu fluxul de cadre, adică cointeresarea angajaţilor din sistemul judecătoresc să rămână în sistem, dar nu să lucreze câte două, trei luni şi să plece, după care urmează să-l învăţăm pe altul", a adăugat preşedintele Judecătoriei Călăraşi, Grigore Daşchevici.

 • Глава ВСП попрекнул судей затягиванием рассмотрения судебных дел

  Руководство судебных инстанций получило накануне нагоняй от председателя Высшей судебной палаты Михая Поалелунжь. Досталось служителям Фемиды за затягивание рассмотрений судебных дел. Глава ВСП предупредил, что последуют жесткие наказания в случае, если до конца года не будут приняты решения по делам, которые рассматриваются уже больше года. Предупреждение было сделано в ходе встречи с руководителями судебных инстанций страны. «У вас есть срок до нового года. Передайте всем судьям, у которых на рассмотрении затяжные дела, что с 1 января мы начинаем проверку этих дел, и тогда последуют санкции.

  Руководство судебных инстанций получило накануне нагоняй от председателя Высшей судебной палаты Михая Поалелунжь. Досталось служителям Фемиды за затягивание рассмотрений судебных дел. Глава ВСП предупредил, что последуют жесткие наказания в случае, если до конца года не будут приняты решения по делам, которые рассматриваются уже больше года. Предупреждение было сделано в ходе встречи с руководителями судебных инстанций страны. «У вас есть срок до нового года. Передайте всем судьям, у которых на рассмотрении затяжные дела, что с 1 января мы начинаем проверку этих дел, и тогда последуют санкции.

  Это будет справедливо», - отметил Поалелунжь. Судьи говорят, что постараются вписаться в сроки, которые назначил им Михай Поалелунжь. «Решающий фактор не всегда вина судей. Или стороны не приходят, или адвокаты, потому что заняты другими делами в других судах», - заявила председатель Дондюшанского суда Лилия Цуркан. «Надо решить проблему текучести кадров, а также заинтересовать сотрудников судебной системы, чтобы они оставались в системе. А то они работают по два-три месяца и уходят, и приходится учить другого работника», - утверждает председатель Каларашского суда Григорий Дашкевич. На заседании также обсуждался вопрос обязательной аудиозаписи всех слушаний, и необходимость публикации принятых решений на сайтах судебных инстанций.

 • Judecătoria Călăraşi în reconstrucţie

  După ce, anul trecut, a fost investit un milion de lei pentru a schimba acoperişul, dar şi pentru alte lucrări de exterior ale sediului Judecătoriei Călăraşi, iată că acum au început lucrările de renovare a încăperilor din interior. Potrivit preşedintelui Judecătoriei, Grigore Daşchevici, reparaţia era mai mult decît necesară, căci în ultimii 30 de ani sediul nu a fost reparat niciodată. În prezent, se schimbă sistemul de încălzire, se lucrează la „recroirea” şi reamenjaraea unor birouri şi săli de şedinţe. „Sperăm ca spre finalul anului să avem condiţii optime pentru activitate”, a menţionat sursa citată. Ulterior, se va trece la o nouă etapă de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă: asigurarea logistică.

  După ce, anul trecut, a fost investit un milion de lei pentru a schimba acoperişul, dar şi pentru alte lucrări de exterior ale sediului Judecătoriei Călăraşi, iată că acum au început lucrările de renovare a încăperilor din interior. Potrivit preşedintelui Judecătoriei, Grigore Daşchevici, reparaţia era mai mult decît necesară, căci în ultimii 30 de ani sediul nu a fost reparat niciodată. În prezent, se schimbă sistemul de încălzire, se lucrează la „recroirea” şi reamenjaraea unor birouri şi săli de şedinţe. „Sperăm ca spre finalul anului să avem condiţii optime pentru activitate”, a menţionat sursa citată. Ulterior, se va trece la o nouă etapă de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă: asigurarea logistică.

  Este vorba de un sistem informaţional computerizat, ceea ce va permite reducerea timpului pentru şedinţele de judecată, dar şi o mai bună coordonare  internă.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU