Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Prisacari Cristina
Căutare avansată
Foto: captura imagini video publika.md

Daşchevici Grigore

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1848-VII din 27 noiembrie 2015, numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 769/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Grigore Dașchevici judecător la Judecătoria Călăraşi, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 192-VI din 04 iulie 2011 numit în funcţia de preşedinte la Judecătoria Călăraşi, pe un termen de patru ani.

Anul nașterii: 1971

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1848-VII din 27 noiembrie 2015, numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 769/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Grigore Dașchevici judecător la Judecătoria Călăraşi, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 192-VI din 04 iulie 2011 numit în funcţia de preşedinte la Judecătoria Călăraşi, pe un termen de patru ani.

Anul nașterii: 1971

Instruire/Diplome
1991-1996 facultatea de drept, USM

Activităţi profesionale pertinente
12.10.1990 - 21.08.1991 executor judecătoresc la Judecătoria Centru, mun. Chişinău
1991 - 1996 student la facultatea de drept USM
1996 - 1998 stagiar la Judecătoria sect. Centru, mun. Chişinău06.03.1998 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Călăraşi, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 509-II)
08.04.2003 numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1218-III)
28.03.2007 numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Călăraşi, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 1055-IV)
04.07.2011 numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Călăraşi, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 192-VI)

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 48/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Grigore Daşchevici de la Curtea de Apel Chișinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Grigore Dașchevici care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 132/9 din 20 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Călărași, Dașchevici Grigore, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 4, menținute 2 - 50%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 16, menținute 9 - 56,25%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 32, menținute 19 - 59,37%;
2014 au fost contestate 59 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 55,93%;
2015 au fost contestate 42 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23, ceea ce constituie 54,76%;
2016 au fost contestate 54 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 48, ceea ce constituie 88,88%;
2017 au fost contestate în total 127 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menţinute 103, cee ace constituie 81,10%;
2018 au fost contestate în total 256 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 209, ceea ce constituie 81,64%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 315, casate 2 - 0,66%;
2012 - cauze examinate 335, casate 7 - 1,98%;
2013 - cauze examinate 381, casate 13 - 3,41%;
2014, din 647 cauze examinate, 29 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,48%;
2015, din 522 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,02%;
2016, din 367 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,63%;
2017 din 628 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,82%;
2018 din 522 cauze examinate, 47 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 48/4din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore Daşchevici de la Curtea de Apel Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Bine cu punctajul acumulat în final de 56 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Insuficient acumulând un total de 60 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 98/10 din 22 iunie 2015 a fost admis judecătorul Dașchevici Grigore la concurs, pentru numirea în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 133/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 59 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 132/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 159/12 din 05 aprilie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 48/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Grigore Daşchevici de la Curtea de Apel Chișinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Grigore Dașchevici care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 132/9 din 20 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Călărași, Dașchevici Grigore, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 4, menținute 2 - 50%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 16, menținute 9 - 56,25%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 32, menținute 19 - 59,37%;
2014 au fost contestate 59 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 55,93%;
2015 au fost contestate 42 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23, ceea ce constituie 54,76%;
2016 au fost contestate 54 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 48, ceea ce constituie 88,88%;
2017 au fost contestate în total 127 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menţinute 103, cee ace constituie 81,10%;
2018 au fost contestate în total 256 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 209, ceea ce constituie 81,64%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 315, casate 2 - 0,66%;
2012 - cauze examinate 335, casate 7 - 1,98%;
2013 - cauze examinate 381, casate 13 - 3,41%;
2014, din 647 cauze examinate, 29 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,48%;
2015, din 522 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,02%;
2016, din 367 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,63%;
2017 din 628 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,82%;
2018 din 522 cauze examinate, 47 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 48/4din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore Daşchevici de la Curtea de Apel Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Bine cu punctajul acumulat în final de 56 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Insuficient acumulând un total de 60 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 98/10 din 22 iunie 2015 a fost admis judecătorul Dașchevici Grigore la concurs, pentru numirea în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 133/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 59 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 132/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 159/12 din 05 aprilie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 48/4 din 12 Aprilie 2019

Hotărârea nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 98/10 din 22 iunie 2015

Hotărârea nr. 132/9 din 20 iunie 2014

Hotărârea nr. 133/9 din 20 iunie 2014

Hotărârea nr. 159/12 din 05 aprilie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Grigore Daşchevici nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017, ”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Grigore Dașchevici a fost intentată 1 procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea CD nr. 9/2 din 28 martie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare cu clasarea procedurii”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 132/9 din 20 iunie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Călărași, Dașchevici Grigore".

Prin Hotărârea nr. 68/2 din 21 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația reprezentantului Macovei Gheorghe în interesele administratorului SC „VLADNICOTRANS” SRL Candu Vladislav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 45s–60p/m din 27 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 16 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Panov Ana de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr.53/2 din 20 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului SRL „COLDIN-DC” Colisnicenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 78s-109p/m din 04 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 24 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 58/2 din 21 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Ftomovici Ina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1374s1655p/m din 09 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 11 noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Panov Ana de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 87/3 din 22 Martie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vasilevscaia Tatiana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 62s-1634p/m, nr. 82s-14p/m, nr. 87s-20p/m din 05 februarie 2019, emise pe marginea sesizărilor conexate, parvenite la 28 decembrie 2018, 09 ianuarie 2019, 10 ianuarie 2019, împotriva acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 63/4 din 10 februarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Djulai Elena, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 16 decembrie 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Diaconu Mihail și a Curții de Apel Chișinău, Dașchevici Grigorii.

La 12 februarie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Călărași, Grigore Dașchevici, în baza art. 22 alin. (1), 11 și 12 al Legii cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorului. Prin Hotărârea nr. 9/2 din 28 martie 2014 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărârea nr. 426/15 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 9/2 din 28 martie 2014.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2018), au fost înregistrate 21 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului a fost depusă 1 petiție neîntemeiată.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Grigore Daşchevici nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 133/116 din 27 noiembrie 2017, ”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Grigore Dașchevici a fost intentată 1 procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea CD nr. 9/2 din 28 martie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare cu clasarea procedurii”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 132/9 din 20 iunie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Călărași, Dașchevici Grigore".

Prin Hotărârea nr. 68/2 din 21 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația reprezentantului Macovei Gheorghe în interesele administratorului SC „VLADNICOTRANS” SRL Candu Vladislav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 45s–60p/m din 27 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 16 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Panov Ana de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr.53/2 din 20 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului SRL „COLDIN-DC” Colisnicenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 78s-109p/m din 04 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 24 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 58/2 din 21 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Ftomovici Ina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1374s1655p/m din 09 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 11 noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Panov Ana de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 87/3 din 22 Martie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vasilevscaia Tatiana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 62s-1634p/m, nr. 82s-14p/m, nr. 87s-20p/m din 05 februarie 2019, emise pe marginea sesizărilor conexate, parvenite la 28 decembrie 2018, 09 ianuarie 2019, 10 ianuarie 2019, împotriva acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 63/4 din 10 februarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Djulai Elena, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 16 decembrie 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Diaconu Mihail și a Curții de Apel Chișinău, Dașchevici Grigorii.

La 12 februarie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Călărași, Grigore Dașchevici, în baza art. 22 alin. (1), 11 și 12 al Legii cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorului. Prin Hotărârea nr. 9/2 din 28 martie 2014 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărârea nr. 426/15 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 9/2 din 28 martie 2014.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2018), au fost înregistrate 21 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului a fost depusă 1 petiție neîntemeiată.

 

Hotărârea nr.53/2 din 20 Februarie 2020

Hotărârea nr. 68/2 din 21 Februarie 2020

Hotărârea nr. 58/2 din 21 Februarie 2020

Hotărârea nr. 87/3 din 22 Martie 2019

Hotărârea nr. 63/4 din 10 februarie 2017

Hotărârea nr. 9/2 din 28 martie 2014

Hotărârea nr. 426/15 din 15 mai 2014

Știri
 • Семья судьи АП купила за 2,5 миллиона леев здание бывшей гостиницы в Калараше

  Семья судьи Григоре Дашкевича из Кишиневской апелляционной палаты недавно приобрела здание и земельный участок, на котором расположена бывшая гостиница в городе Калараше, а также прилегающие к строению земельные участки.

  Семья судьи Григоре Дашкевича из Кишиневской апелляционной палаты недавно приобрела здание и земельный участок, на котором расположена бывшая гостиница в городе Калараше, а также прилегающие к строению земельные участки.

  Согласно кадастровым данным, сделка состоялась менее двух недель назад. Между тем, ряд местных жителей говорят, что в последние дни возле старой гостиницы ведутся работы по вырубке деревьев, передает zdg.md

  Представители Примэрии Калараша утверждают, что земельный участок является частным, и подтверждают, что сейчас там проводятся «ремонтные работы».

  Судья указал в декларации об имуществе и интересах за 2019 год, что в июле 2019 года он подписал предварительный договор на приобретение недвижимости на общую сумму 2,52 млн. леев.

  Земельный участок, зарегистрированный в кадастре на имя судьи в апреле 2020 года

  Кадастровые данные, изученные ZdG, показывают, что недвижимость была продана по договору купли-продажи от 27 апреля 2020 года, а днём позже бывшая государственная гостиница «Кодру» была зарегистрирована в кадастре на имя судьи Апелляционной палаты Кишинева (АП) Григоре Дашкевича. Ранее здание и земельный участок принадлежали акционерному обществу АО «Baza de Transport Auto» («Автотранспортная база»).

  Все деревья перед зданием были вырублены

  Между тем, ряд местных жителей из Калараша утверждают, что вместе со сменой собственника бывшей гостиницы «Кодру» в последние дни на земельном участке, прилегающем к зданию, начали вырубать деревья.

  «Сегодня ночью все деревья перед старой гостиницей в центре Калараша были спилены», – говорится в одном из сообщений, опубликованных жителем Калараша.

  Примэрия Калараша подтверждает, что в бывшей гостинице «Кодру» проводятся ремонтные работы

  Представители Примэрии Калараша подтверждают, что «старая государственная гостиница «Кодру» находится в стадии реконструкции» и что у собственника есть все необходимые документы для проведения работ по обезлесению и ремонту.

  «В центре города, а именно старая государственная гостиница «Кодру» находится на реконструкции! Мы хотим поставить вас в известность, что земельный участок, прилегающий к зданию, находится в частной собственности, как и соответствующее здание. Собственники всех зданий в городе Калараш имеют право на их реконструкцию, включая прилегающие площади, при условии получения разрешения всех компетентных органов. Согласно компетенции, Примэрия Калараша проверила документы, собственника, который согласовал с Государственной экологической инспекцией, документы в порядке, и мы не имеем законного права запрещать вырубку деревьев, даже если у нас много приятных воспоминаний об этих деревьях», – уточняется в реакции Примэрии Калараша.

  Отвечая на вопросы ZdG, судья сообщил нам, что имущество, приобретенное 27 апреля 2020 года, было куплено вместе с его супругой, и что управлением зданием занимается супруга, которая работает нотариусом в Калараше.

  На первом этаже бывшей гостиницы «Кодру» будет располагаться нотариальное бюро
  ZdG связалась с супругой судьи, которая сообщила нам, что деньги на приобретение недвижимости они с супругом собирали в течение многих лет.

  Виорика Дашкевич сообщила нам, что на территории здания действительно ведётся серия работ, и на данный момент отремонтирован только один этаж старой гостиницы, и там будет открыто нотариальное бюро.

  «Я думаю, что вы обращались к сайту НОН, вы видели декларации об имуществе и интересах, этот факт также был указан там. Вам известно, что я работаю и нотариусом. На данный момент мы отремонтируем только первый этаж. На первом этаже будет нотариальное бюро. С другой площадью, на другом этаже, мы не знаем, что будет, мы все еще не знаем. Мы только начали ремонт, потому что мы ждали вступления во владение, чтобы стать собственниками, как ремонтировать то, что еще не принадлежало нам? Вы видели зарплату моего мужа. Деньги на недвижимость собирали годами, не сейчас. Конечно, невозможно собрать всю сумму за один год. 

  Земельный участок находится в частной собственности, если вы получите доступ к данным в кадастре, вы увидите, что это частная собственность. До того, как они были вырублены, там была растительность типа туи, если вы знаете. Перед тем, как вырубить растительность, я связалась с региональными ответственными лицами из Агентства по охране окружающей среды, и они подтвердили мне, что это частная собственность, соответственно мы имеем право вырубать то, что находится на территории. Это была старая сухая растительность, потому что, если вы посмотрите на фотографии, здание старое, вы видите, в каком оно состоянии? Им не занимались много, много лет. Оно было вынесено на продажу в 2000-х годах, много лет назад. В течение 8 лет вообще не было никакой деятельности. Здание было закрыто. Здание разрушалось, и об этой растительности, соответственно, не заботились. Хотя это частная собственность, мы связались со специалистом территориального отдела Агентства по охране окружающей среды из Калараша, и он подтвердил нам, что нам не нужно никаких дополнительных разрешений, и, соответственно, мы приступили к работам», – рассказала нам Виорика Дашкевич, супруга судьи Апелляционной палаты.

  Семья судьи заплатила за землю и здание более 2 миллионов леев

  Согласно декларации об имуществе и интересах, в 2019 году судья получил доход по основному месту работы в размере 264.841 лея, а его супруга получила в том же году доход почти в два раза выше – 509.511 леев – от нотариальной деятельности. Семья Дашкевичей владеет квартирой площадью 41 кв.м., приобретенной в 2017 году, и еще одна квартира находится у них в безвозмездном пользовании с 2012 года.

  Кроме того, согласно декларации об имуществе и личных интересах за 2019 год, судья также указывает, что владеет автомобилем «Volvo XC 90», изготовленным в 2008 году и приобретенным в 2018 году за 208000 леев, а также машиной «ВАЗ», произведенной в 1989 году, купленной в 2011 году.

  Судья указал в декларации об имуществе и интересах за 2019 год и способ, посредством которого он приобрел имущество. Так, магистрат уточняет, что 17 июля 2019 года был подписан предварительный договор купли-продажи земли и здания в Калараше на сумму 2,52 млн. леев с АО «Baza de Transport Auto».

  Григоре Дашкевич также указал в своей декларации, что на дату подписания предварительного договора за имущество был уплачен аванс в размере 1,5 млн. леев, а задолженность по предварительному контракту составила 1,02 млн. леев.

  Декларация об имуществе и интересах за 2019 год:

  Согласно информации с magistrat.md, Григоре Дашкевич является судьей с 1998 года, он был назначен в Каларашский суд сроком на 5 лет. Указом Президента Республики Молдова от 8 апреля 2003 года он был назначен судьей до достижения предельного возраста.
  В соответствии с указами Президента Республики Молдова от 28 марта 2007 г. и 4 июля 2011 г. Григоре Дашкевич был назначен председателем Каларашского суда сроком на 4 года. Впоследствии, указом Президента Республики Молдова от 27 ноября 2015 года, Григоре Дашкевич был переведен на должность судьи в Кишиневскую АП, где он работает в настоящее время.

 • Motivele pentru care judecătorii nu înregistrează şedinţele de judecată

  Bateriile prea slabe, dictafoane prea puţine, reparaţia din interiorul judecătoriilor, şedinţe de judecată ţinute în penitenciare, grefiere în concediu, iar altele neinstruite în folosirea programului sunt doar câteva dintre motivele pentru care judecătorii nu înregistrează audio şedinţele de judecată, expuse de judecători în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Marţi, 11 februarie, la şedinţa CSM au fost invitaţi preşedinţii judecătoriilor, dar şi judecătorii care nu înregistrează audio şedinţele de judecată, asta după ce, la 5 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, în cadrul căreia au fost prezentate Rapoartele de evaluare privind distribuirea aleatorie a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată. Încă de atunci, s-a anunţat că la şedinţă au fost invitaţi preşedinţii instanţelor de judecată din Bălţi, Călăraşi, Străşeni şi Orhei, în care s-a constatat o situaţie mai gravă privind neînregistrarea audio a şedinţelor.

  Bateriile prea slabe, dictafoane prea puţine, reparaţia din interiorul judecătoriilor, şedinţe de judecată ţinute în penitenciare, grefiere în concediu, iar altele neinstruite în folosirea programului sunt doar câteva dintre motivele pentru care judecătorii nu înregistrează audio şedinţele de judecată, expuse de judecători în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Marţi, 11 februarie, la şedinţa CSM au fost invitaţi preşedinţii judecătoriilor, dar şi judecătorii care nu înregistrează audio şedinţele de judecată, asta după ce, la 5 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, în cadrul căreia au fost prezentate Rapoartele de evaluare privind distribuirea aleatorie a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată. Încă de atunci, s-a anunţat că la şedinţă au fost invitaţi preşedinţii instanţelor de judecată din Bălţi, Călăraşi, Străşeni şi Orhei, în care s-a constatat o situaţie mai gravă privind neînregistrarea audio a şedinţelor.

 • Mihai Poalelungi i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară

  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară, pentru tergiversarea examinării dosarelor. El i-a atenţionat că vor urma sancţiuni dure, dacă până la sfârşitul acestui an, nu vor fi pronunţate decizii pe dosarele examinate mai mult de un an. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din ţară. "Aveţi termen până la anul nou. Le spuneţi tuturor judecătorilor care au dosare cu termen îndelungat în procedură că începând de la 1 ianuarie începem a verifica ce e cu aceste dosare şi atunci deja cu aplicarea sancţiunilor. E cinstit, e cinstit", a declarat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi.

  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară, pentru tergiversarea examinării dosarelor. El i-a atenţionat că vor urma sancţiuni dure, dacă până la sfârşitul acestui an, nu vor fi pronunţate decizii pe dosarele examinate mai mult de un an. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din ţară. "Aveţi termen până la anul nou. Le spuneţi tuturor judecătorilor care au dosare cu termen îndelungat în procedură că începând de la 1 ianuarie începem a verifica ce e cu aceste dosare şi atunci deja cu aplicarea sancţiunilor. E cinstit, e cinstit", a declarat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi.

  Judecătorii spun că vor încerca să se încadreze în termenul fixat de Poalelungi. "Factorul decisiv nu este vinovăţia judecătorilor. Părţile nu se prezintă sau avocaţii rup dosarele, pentru că sunt antrenaţi îm alte dosare din alte instanţe", a menţionat preşedintele Judecătoriei Donduşeni, Lilia Ţurcan. "Dacă nu se va rezolva problema cu fluxul de cadre, adică cointeresarea angajaţilor din sistemul judecătoresc să rămână în sistem, dar nu să lucreze câte două, trei luni şi să plece, după care urmează să-l învăţăm pe altul", a adăugat preşedintele Judecătoriei Călăraşi, Grigore Daşchevici.

  În cadrul şedinţei s-a discutat şi despre obligativitatea înregistrării audio a tuturor şedinţelor de judecată şi a publicării hotărârilor pe site-urile instanţelor.

 • Interes sporit pentru activitatea Judecătoriei din Călăraşi

  A fost un început bun. Astfel a calificat preşedintele Judecătoriei Călăraşi, Grigore Daşchevici, „Ziua uşilor deschise”, desfăşurată aici pe 25 octombri curent. Dînsul a recunoscut că nu s-a aşteptat la un interes atît de mare pentru activitatea instituţiei pe care o conduce, cu atît mai mult că este pentru prima oară cînd este organizată o asemenea activitate. Cu adevărat, aproape jumătate de zi, Judecătoria a fost pusă la dispoziţia cetăţenilor dornici să ia cunoştinţă de activitatea ei. Cea mai solicitată a fost Secţia evidenţă şi documentre procersuală, recent creată. De aici se dirijează fluxul de documente ce intră şi ies zilnic din instanţă: de la cererile şi dosarele depuse de oameni pînă la recursurile la deciziile judecătoreşti expediate instanţelor ierarhic superioare sau titlurile executorii ce urmează să fie aplicate în corespundere cu hotărîrile adoptate de magistraţi. Şefa secţiei respective, Tatiana Chiriac, a demonstrat că totul aici e ca la carte – poate şi pentru faptul că, anterior, dînsa a lucrat mulţi ani judecătoare.

  A fost un început bun. Astfel a calificat preşedintele Judecătoriei Călăraşi, Grigore Daşchevici, „Ziua uşilor deschise”, desfăşurată aici pe 25 octombri curent. Dînsul a recunoscut că nu s-a aşteptat la un interes atît de mare pentru activitatea instituţiei pe care o conduce, cu atît mai mult că este pentru prima oară cînd este organizată o asemenea activitate. Cu adevărat, aproape jumătate de zi, Judecătoria a fost pusă la dispoziţia cetăţenilor dornici să ia cunoştinţă de activitatea ei. Cea mai solicitată a fost Secţia evidenţă şi documentre procersuală, recent creată. De aici se dirijează fluxul de documente ce intră şi ies zilnic din instanţă: de la cererile şi dosarele depuse de oameni pînă la recursurile la deciziile judecătoreşti expediate instanţelor ierarhic superioare sau titlurile executorii ce urmează să fie aplicate în corespundere cu hotărîrile adoptate de magistraţi. Şefa secţiei respective, Tatiana Chiriac, a demonstrat că totul aici e ca la carte – poate şi pentru faptul că, anterior, dînsa a lucrat mulţi ani judecătoare.

 • Mihai Poalelungi i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară. Iată ce le-a reproşat preşedintele CSJ

  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară, pentru tergiversarea examinării dosarelor. El i-a atenţionat că vor urma sancţiuni dure, dacă până la sfârşitul acestui an, nu vor fi pronunţate decizii pe dosarele examinate mai mult de un an. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din ţară. "Aveţi termen până la anul nou. Le spuneţi tuturor judecătorilor care au dosare cu termen îndelungat în procedură că începând de la 1 ianuarie începem a verifica ce e cu aceste dosare şi atunci deja cu aplicarea sancţiunilor. E cinstit, e cinstit", a declarat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi. Judecătorii spun că vor încerca să se încadreze în termenul fixat de Poalelungi.

  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, i-a mustrat pe şefii judecătoriilor din ţară, pentru tergiversarea examinării dosarelor. El i-a atenţionat că vor urma sancţiuni dure, dacă până la sfârşitul acestui an, nu vor fi pronunţate decizii pe dosarele examinate mai mult de un an. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din ţară. "Aveţi termen până la anul nou. Le spuneţi tuturor judecătorilor care au dosare cu termen îndelungat în procedură că începând de la 1 ianuarie începem a verifica ce e cu aceste dosare şi atunci deja cu aplicarea sancţiunilor. E cinstit, e cinstit", a declarat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi. Judecătorii spun că vor încerca să se încadreze în termenul fixat de Poalelungi.

  "Factorul decisiv nu este vinovăţia judecătorilor. Părţile nu se prezintă sau avocaţii rup dosarele, pentru că sunt antrenaţi îm alte dosare din alte instanţe", a menţionat preşedintele Judecătoriei Donduşeni, Lilia Ţurcan.

  "Dacă nu se va rezolva problema cu fluxul de cadre, adică cointeresarea angajaţilor din sistemul judecătoresc să rămână în sistem, dar nu să lucreze câte două, trei luni şi să plece, după care urmează să-l învăţăm pe altul", a adăugat preşedintele Judecătoriei Călăraşi, Grigore Daşchevici.

 • Глава ВСП попрекнул судей затягиванием рассмотрения судебных дел

  Руководство судебных инстанций получило накануне нагоняй от председателя Высшей судебной палаты Михая Поалелунжь. Досталось служителям Фемиды за затягивание рассмотрений судебных дел. Глава ВСП предупредил, что последуют жесткие наказания в случае, если до конца года не будут приняты решения по делам, которые рассматриваются уже больше года. Предупреждение было сделано в ходе встречи с руководителями судебных инстанций страны. «У вас есть срок до нового года. Передайте всем судьям, у которых на рассмотрении затяжные дела, что с 1 января мы начинаем проверку этих дел, и тогда последуют санкции.

  Руководство судебных инстанций получило накануне нагоняй от председателя Высшей судебной палаты Михая Поалелунжь. Досталось служителям Фемиды за затягивание рассмотрений судебных дел. Глава ВСП предупредил, что последуют жесткие наказания в случае, если до конца года не будут приняты решения по делам, которые рассматриваются уже больше года. Предупреждение было сделано в ходе встречи с руководителями судебных инстанций страны. «У вас есть срок до нового года. Передайте всем судьям, у которых на рассмотрении затяжные дела, что с 1 января мы начинаем проверку этих дел, и тогда последуют санкции.

  Это будет справедливо», - отметил Поалелунжь. Судьи говорят, что постараются вписаться в сроки, которые назначил им Михай Поалелунжь. «Решающий фактор не всегда вина судей. Или стороны не приходят, или адвокаты, потому что заняты другими делами в других судах», - заявила председатель Дондюшанского суда Лилия Цуркан. «Надо решить проблему текучести кадров, а также заинтересовать сотрудников судебной системы, чтобы они оставались в системе. А то они работают по два-три месяца и уходят, и приходится учить другого работника», - утверждает председатель Каларашского суда Григорий Дашкевич. На заседании также обсуждался вопрос обязательной аудиозаписи всех слушаний, и необходимость публикации принятых решений на сайтах судебных инстанций.

 • Judecătoria Călăraşi în reconstrucţie

  După ce, anul trecut, a fost investit un milion de lei pentru a schimba acoperişul, dar şi pentru alte lucrări de exterior ale sediului Judecătoriei Călăraşi, iată că acum au început lucrările de renovare a încăperilor din interior. Potrivit preşedintelui Judecătoriei, Grigore Daşchevici, reparaţia era mai mult decît necesară, căci în ultimii 30 de ani sediul nu a fost reparat niciodată. În prezent, se schimbă sistemul de încălzire, se lucrează la „recroirea” şi reamenjaraea unor birouri şi săli de şedinţe. „Sperăm ca spre finalul anului să avem condiţii optime pentru activitate”, a menţionat sursa citată. Ulterior, se va trece la o nouă etapă de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă: asigurarea logistică.

  După ce, anul trecut, a fost investit un milion de lei pentru a schimba acoperişul, dar şi pentru alte lucrări de exterior ale sediului Judecătoriei Călăraşi, iată că acum au început lucrările de renovare a încăperilor din interior. Potrivit preşedintelui Judecătoriei, Grigore Daşchevici, reparaţia era mai mult decît necesară, căci în ultimii 30 de ani sediul nu a fost reparat niciodată. În prezent, se schimbă sistemul de încălzire, se lucrează la „recroirea” şi reamenjaraea unor birouri şi săli de şedinţe. „Sperăm ca spre finalul anului să avem condiţii optime pentru activitate”, a menţionat sursa citată. Ulterior, se va trece la o nouă etapă de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă: asigurarea logistică.

  Este vorba de un sistem informaţional computerizat, ceea ce va permite reducerea timpului pentru şedinţele de judecată, dar şi o mai bună coordonare  internă.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU