Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Жуганарь Марчел
Căutare avansată

Lavric Larisa

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 74-VIII din 15 martie 2017, a fost numită în funcția de judecător  la  Judecătoria  Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Lavric Larisa, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016, a susţinut examenul de capacitate în baza vechimii în muncă cu nota 8,15

Data numirii în funcție: 15 martie 2017Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 74-VIII din 15 martie 2017, a fost numită în funcția de judecător  la  Judecătoria  Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Lavric Larisa, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016, a susţinut examenul de capacitate în baza vechimii în muncă cu nota 8,15

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
11 decembrie 1996 grefier la Judecătoria Botanica, mun. Chisinău
01 iunie 1999, transferată în funcţie de secretară în Cancelaria Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău
17 septembrie 2001, transferată în funcţia de Sef de cancelarie în cadrul aceleiaşi instanţe
12 ianuarie 2009, transferată în funcţia de consultant
01 octombrie 2012, transferată în funcţia de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău

 

Prin Hotărârea nr. 86/10 din 02 iunie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Lavric Larisa pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 971/39 din 15 decembrie 2015, materialele în privinţa doamnei Larisa LAVRIC au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

Prin Hotărârea nr. 86/10 din 02 iunie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Lavric Larisa pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 971/39 din 15 decembrie 2015, materialele în privinţa doamnei Larisa LAVRIC au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

 

Hotărârea nr. 86/10 din 02 iunie 2016

Prin Hotărârea nr. 81/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Moldovan Vasile împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 80s-101p/m din 24 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 25 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Lavric Larisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 6/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Răzeșu Nicolae și a avocatului Brînză Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1248s-1777p/m din 07 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 21 octombrie 2021 și 27 octombrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Lavric Larisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 11/1 din 29 Ianurie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorilor și membrilor organului executiv al ÎCS OCN ”Total Leasing&Finance” SA, Ghenadie Lavric și Ivasiuc Nelea împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 902s-1385p/m din 02 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 01 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Lavric Larisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 9/2 din 21 Februarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizărilor administratorului SRL „Moldconstruct Service" - Şcerbina Angela, în privinţa acţiunilor judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) - Lavric Larisa, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 201/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația administratorului SRL „Moldconstruct Service”, Șcerbina Angela, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 608s-628p/m din 09 iulie 2019, de respingere a sesizariicu privire la faptele judecătorului Lavric Larisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare prin prisma art.4 al.1 lit. g) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Potrivit Hotărârii nr. 5/1 din 18 Ianuarie 2019, Colegiul disciplinar a constatat abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014, în acţiunile judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Lavric Larisa, şi a aplicat sancţiunea disciplinară prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. a) - avertismentul.

Prin Hotărârea nr. 14/3 din 15 Martie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării cet Stratan Gheorghe, în privinţa acţiunilor judecătorului judecătoriei Chişinău [sediul Centru], Lavric Larisa, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 242/9 din 03 Septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Paraschiv Andrei, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr.395 p/m-280s din data de 02 aprilie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani – Ionaşcu Olga şi Lavric Larisa.

Prin Hotărârea nr. 227/8 din 06 Iulie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Prohorov Vladimir împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 31 mai 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Prohorov Vladimir cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Lavric Larisa.

Prin Hotărârea nr. 226/8 din 06 Iulie 2018, Completul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Puşcaş Ruslan împotriva deciziei judecătorului-inspector superior din 24.05.2018 cu privire la respingerea sesizării nr. 444 s - 615 p/m depusă de Puşcaş Ruslan, cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Larisa Lavric.

Prin Hotărârea nr. 81/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Moldovan Vasile împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 80s-101p/m din 24 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 25 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Lavric Larisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 6/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Răzeșu Nicolae și a avocatului Brînză Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1248s-1777p/m din 07 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 21 octombrie 2021 și 27 octombrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Lavric Larisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 11/1 din 29 Ianurie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorilor și membrilor organului executiv al ÎCS OCN ”Total Leasing&Finance” SA, Ghenadie Lavric și Ivasiuc Nelea împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 902s-1385p/m din 02 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 01 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Lavric Larisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 9/2 din 21 Februarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizărilor administratorului SRL „Moldconstruct Service" - Şcerbina Angela, în privinţa acţiunilor judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) - Lavric Larisa, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 201/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația administratorului SRL „Moldconstruct Service”, Șcerbina Angela, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 608s-628p/m din 09 iulie 2019, de respingere a sesizariicu privire la faptele judecătorului Lavric Larisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare prin prisma art.4 al.1 lit. g) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Potrivit Hotărârii nr. 5/1 din 18 Ianuarie 2019, Colegiul disciplinar a constatat abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014, în acţiunile judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Lavric Larisa, şi a aplicat sancţiunea disciplinară prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. a) - avertismentul.

Prin Hotărârea nr. 14/3 din 15 Martie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării cet Stratan Gheorghe, în privinţa acţiunilor judecătorului judecătoriei Chişinău [sediul Centru], Lavric Larisa, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 242/9 din 03 Septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Paraschiv Andrei, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr.395 p/m-280s din data de 02 aprilie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani – Ionaşcu Olga şi Lavric Larisa.

Prin Hotărârea nr. 227/8 din 06 Iulie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Prohorov Vladimir împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 31 mai 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Prohorov Vladimir cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Lavric Larisa.

Prin Hotărârea nr. 226/8 din 06 Iulie 2018, Completul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Puşcaş Ruslan împotriva deciziei judecătorului-inspector superior din 24.05.2018 cu privire la respingerea sesizării nr. 444 s - 615 p/m depusă de Puşcaş Ruslan, cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Larisa Lavric.

Hotărârea nr. 6/3 din 25 februarie 2022

Hotărârea nr. 9/2 din 21 Februarie 2020

Hotărârea nr. 201/8 din 18 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 5/1 din 18 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 14/3 din 15 Martie 2019

Hotărârea nr. 242/9 din 03 Septembrie 2018

Hotărârea nr. 227/8 din 06 Iulie 2018

Hotărârea nr. 226/8 din 06 Iulie 2018

Știri
 • Patru judecători solicită numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile magistraților au fost respinse anterior de președinta Maia Sandu

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze marți, 24 octombrie, cererile unor judecători, respinși anterior de președinta Maia Sandu, privind înaintarea propunerii repetate de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Lista judecătorilor care solicită propunerea repetată pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă:

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze marți, 24 octombrie, cererile unor judecători, respinși anterior de președinta Maia Sandu, privind înaintarea propunerii repetate de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Lista judecătorilor care solicită propunerea repetată pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă:

  • Silvia Slobodzean, Judecătoria Strășeni, sediul central
  • Marcel Gandrabur, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani
  • Larisa Lavric, Judecătoria Chișinău, sediul Centru
  • Victoria Hadîrcă, Judecătoria Chișinău, sediul central

  CSM a mai încercat, în luna mai, să examineze o listă de 25 de judecători, dintre care 13 judecători respinși anterior de președinta Maia Sandu, care solicitau numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, dar chestiunea a fost amânată atunci.

  În demersul Președinției din 2022 se menționează că, în principal, candidaturile celor 13 magistrați au fost respinse din motivul unor sancțiuni disciplinare aplicate în cazul unor magistrați.

  Lista celor 13 magistrați respinși de președinta Maia Sandu:

   

  Victoria Hadîrcă, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Silvia Slobodzean, judecătoare la Judecătoria Strășeni
  Lucia Bagrin, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Rodica Berdilo, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Lorina Ciubotaru, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Olga Ionașcu, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Victoria Sanduța, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Angela Vasilenco, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Dragoș Crigan, judecător la Judecătoria Chișinău
  Marcel Gandrabur, judecător la Judecătoria Chișinău
  Veaceslav Martînenco, judecător la Judecătoria Chișinău
  Serafim Vasilache, judecător la Judecătoria Chișinău
  Iurie Movilă, judecător la Judecătoria Orhei

  Pe 15 septembrie 2023, CSM a decis să solicite repetat președintei Maia Sandu numirea a șapte judecători în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Lista judecătorilor care urma să ajungă pe masa șefei statului:

  1. Veaceslav Martînenco, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana)
  2. Serafim Vasilache, Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
  3. Eugeniu Beșelea, Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
  4. Dragoș Crigan, Judecătoria Chișinău(sediul Centru)
  5. Lucia BagrinJudecătoria Chișinău (sediul Centru)
  6. Nicolae Ghedrovici, Judecătoria Anenii Noi (sediul central)
  7. Igor Negreanu, Judecătoria Orhei (sediul Rezina)

  Tot marți, CSM urmează să examineze cererile unor judecători privind înaintarea propunerii de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Este vorba despre judecătorii Speranța Clima, Cristina Panfil, Taisia Prutean, Svetlana Bîcu, Eugen Popovici, Stanislav Sorbalo și Svetlana Tizu.
  Sursa: zdg.md

 • 33 de magistrați, numiți în funcție. Șeful statului a semnat decretele

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  La mijlocul lunii ianuarie, Consiliul Superior al Magistraturii a selectat 27 de magistrați noi pentru Judecătoria Chișinău, care au fost propuși șefului statului pentru numire. Aceștia sunt:
  Valentin Lastavețchi,
  Victoria Sanduța,
  Olga Ionașcu,
  Speranța Clima,
  Angela Vasilenco,
  Octavian Dvornic,
  Natalia Stratan,
  Vitalie Guțan,
  Larisa Lavric,
  Taisia Prutean,
  Cristina Panfil,
  Serafim Vasilache,
  Georgeta Grozav,
  Maria Frunze,
  Veaceslav Martânenco,
  Dragoș Crigan,
  Galina Ciobanu,
  Victor Sârbu,
  Marcel Gandrabur,
  Veaceslav Nicula,
  Eugeniu Beșelea,
  Irina Păduraru,
  Alexei Paniș,
  Lorina Ciubotaru,
  Diana Tricolici.

  La fel, șeful statului a acceptat transferul a două magistrate la Judecătoria Chișinău, de la Sângerei și Bălți. Este vorba de magistrata Cristina Cheptea, de la Judecătoria Sângerei, și magistrata Natalia Clevadî, de la Judecătoria Bălți.

  Amintim că Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana. Instanța și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU