Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Клевады Валентина
Căutare avansată

Mardari Alexandru

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 19 Septembrie 2018

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 886-VIII din 19 septembrie 2018, MARDARI Alexandru se numește în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
Studii postuniversitare (Doctorat) la specialitatea 554-drept penal;
31 martie 2016 a absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător obţinând media generală de 9,37

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
05.02.2008 - 17.09.2010 ofiţer de informaţii în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;
18.09.2010-19.09.2011 avocat stagiar în cadrul Biroului asociat de avocaţi „Volghin Co”;
21.12.2011 avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, CA „ Alexandru Mardari”;
19 septembrie 2018 numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Publicații
Coautor la monografia „Infracţiuni cu caracter terorist, infracţiuni conexe terorismului şi unele infracţiuni cu caracter de terorizare”, Chişinău 2011;
Articol în Revista de studii şi cercetări juridice nr.3-4/2010 „Evoluţia reglementărilor naţionale ale Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii finanţării terorismului”;
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică a USEM, Chişinău 2009 „Impactul finanţării terorismului asupra securităţii naţionale”;
Articol în Российская академия юридических наук. Выпуск 10. Том 3. Москва 2010 „Терроризм и наркобизнес”.

Data numirii în funcție: 19 Septembrie 2018

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 886-VIII din 19 septembrie 2018, MARDARI Alexandru se numește în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
Studii postuniversitare (Doctorat) la specialitatea 554-drept penal;
31 martie 2016 a absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător obţinând media generală de 9,37

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
05.02.2008 - 17.09.2010 ofiţer de informaţii în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;
18.09.2010-19.09.2011 avocat stagiar în cadrul Biroului asociat de avocaţi „Volghin Co”;
21.12.2011 avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, CA „ Alexandru Mardari”;
19 septembrie 2018 numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Publicații
Coautor la monografia „Infracţiuni cu caracter terorist, infracţiuni conexe terorismului şi unele infracţiuni cu caracter de terorizare”, Chişinău 2011;
Articol în Revista de studii şi cercetări juridice nr.3-4/2010 „Evoluţia reglementărilor naţionale ale Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii finanţării terorismului”;
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică a USEM, Chişinău 2009 „Impactul finanţării terorismului asupra securităţii naţionale”;
Articol în Российская академия юридических наук. Выпуск 10. Том 3. Москва 2010 „Терроризм и наркобизнес”.

Prin Hotărârea nr. 28/7 din 24 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului MARDARI Alexandru pentru participare la concurs, în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482/20 din 05.07.2016, MARDARI Alexandru a fost recunoscut compatibil cu interesele funcţiei publice.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 270/12 din 19 aprilie 2016, materialele în privinţa domnului MARDARI Alexandru au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

Prin Hotărârea nr. 28/7 din 24 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului MARDARI Alexandru pentru participare la concurs, în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482/20 din 05.07.2016, MARDARI Alexandru a fost recunoscut compatibil cu interesele funcţiei publice.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 270/12 din 19 aprilie 2016, materialele în privinţa domnului MARDARI Alexandru au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

 

Hotărârea nr. 28/7 din 24 martie 2017

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482/20 din 05 iunie 2016

Prin Hotărârea nr. 104/5 din 26 mai 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depuse de Ianciuc Sergiu, director al S.C. „Uplink” SRL, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 229s-298p/m din 27 martie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 02 martie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 25/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a admis contestația depusă de avocatul Ivanov Oxana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1157s-1523p/m din 27 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 29 noiembrie 2022, 02 decembrie 2022 și 13 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), restituind cauza Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare.
 
Prin Hotărârea nr. 43/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Russu Olga împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1168s-1535p/m din 16 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 01 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Mardari Alexandru și Cușnir Svetlana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Conform Hotărârii nr. 9/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Ianciuc Sergiu, director al SRL ”Uplink”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1079s-1418p/m din 06 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 04 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 226/10 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Pușcașu Petru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 792s-1021p/m din 25 august 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 01 august 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Balan Tatiana, Mardari Alexandru, Arabadji Nina, Mămăligă Natalia, Cușnir Svetlana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 91/6 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația avocatului Coban Igor, în interesele petiționarei Țenu Galina, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 117s-148p/m din 09 martie 2022 emise pe marginea sesizării depuse la 04 februarie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 179/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Răilean Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 599s-924p/m din 14 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 28 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Stratan Vitalie de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Suvac Sergiu și Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 184/8 din 19 Septembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Jurcov Anatolie împotгiva Deciziei Inspecției judiciare nr. 641s-667p/m din 16 Iulie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 27 iunie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătoгului Маrdаri Alexandru de lа Judесătоriа Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 104/5 din 26 mai 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depuse de Ianciuc Sergiu, director al S.C. „Uplink” SRL, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 229s-298p/m din 27 martie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 02 martie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 25/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a admis contestația depusă de avocatul Ivanov Oxana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1157s-1523p/m din 27 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 29 noiembrie 2022, 02 decembrie 2022 și 13 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), restituind cauza Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare.
 
Prin Hotărârea nr. 43/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Russu Olga împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1168s-1535p/m din 16 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 01 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Mardari Alexandru și Cușnir Svetlana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Conform Hotărârii nr. 9/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Ianciuc Sergiu, director al SRL ”Uplink”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1079s-1418p/m din 06 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 04 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 226/10 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Pușcașu Petru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 792s-1021p/m din 25 august 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 01 august 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Balan Tatiana, Mardari Alexandru, Arabadji Nina, Mămăligă Natalia, Cușnir Svetlana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 91/6 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația avocatului Coban Igor, în interesele petiționarei Țenu Galina, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 117s-148p/m din 09 martie 2022 emise pe marginea sesizării depuse la 04 februarie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 179/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Răilean Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 599s-924p/m din 14 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 28 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Stratan Vitalie de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Suvac Sergiu și Mardari Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 184/8 din 19 Septembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Jurcov Anatolie împotгiva Deciziei Inspecției judiciare nr. 641s-667p/m din 16 Iulie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 27 iunie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătoгului Маrdаri Alexandru de lа Judесătоriа Chișinău (sediul Centru).

 

Hotărârea nr. 104/5 din 26 mai 2023

Hotărârea nr. 25/1 din 28 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 43/2 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 9/1 din 20 ianurie 2023

Hotărârea nr. 226/10 din 21 octombrie 2022

Hotărârea nr. 91/6 din 29 aprilie 2022

Hotărârea nr. 179/9 din 21 octombrie 2021

Hotărârea nr. 184/8 din 19 septembrie 2019

Știri
 • Mai mulți judecători, inclusiv doi vicepreședinți de instanță, numiți în funcție. Decretele au fost publicate în Monitorul Oficial

  Numărul magistraților care activează în sistemul judecătoresc din țara noastră a crescut. În Monitorul Oficial au fost publicate decretele de numire a funcție a zece judecători la instanțele de prim nivel, iar alții cinci – la curțile de apel. De asemenea, au fost numiți doi vicepreședinți de instanță, iar un magistrat a fost transferat pentru a activa la Judecătoria Chișinău. Numirile au fost făcute la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

  În funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău a fost numit Corneliu Guzun. Acesta va conduce sediul Rîșcani al instanței. Totodată, la Judecătoria Orhei, un magistrat a fost promovat la funcția de vicepreședinte. Este vorba despre Elvira Lavciuc. Judecătorii au fost numiți în funcția de conducere pentru un termen de patru ani.

  Numărul magistraților care activează în sistemul judecătoresc din țara noastră a crescut. În Monitorul Oficial au fost publicate decretele de numire a funcție a zece judecători la instanțele de prim nivel, iar alții cinci – la curțile de apel. De asemenea, au fost numiți doi vicepreședinți de instanță, iar un magistrat a fost transferat pentru a activa la Judecătoria Chișinău. Numirile au fost făcute la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

  În funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău a fost numit Corneliu Guzun. Acesta va conduce sediul Rîșcani al instanței. Totodată, la Judecătoria Orhei, un magistrat a fost promovat la funcția de vicepreședinte. Este vorba despre Elvira Lavciuc. Judecătorii au fost numiți în funcția de conducere pentru un termen de patru ani.

  Dintre cei cinci judecători numiți la instanțele de apel din țară, trei vor activa la Curtea de Apel Chișinău: Olga CojocaruMihail DiaconuAnatolie Galben. La Curțile de Apel Cahul și Comrat au fost numiți câte un judecător nou, Serghei Pilipenco și, respectiv, Dmitrii Fujenco.

  La instanțele de prin nivel, pentru un termen de cinci ani, au fost numiți 10 magistrați, dintre care patru – la Judecătoria Chișinău: Igor Pulbere, Alexandru Mardari, Tudor Stambol, Elena Ungureanu. Alți judecători numiți în funcție sunt:
  Alexandru Bogdan, Judecătoria Anenii Noi;
  Adrian Clevada, Judecătoria Bălți;
  Vladislav Schibin, Judecătoria Bălți;
  Victoria Popov, Judecătoria Cimișlia;
  Victor Potlog, Judecătoria Cimișlia;
  Alexandra Romanaș, Judecătoria Orhei.

  În Monitorul Oficial a fost publicat și decretul de transfer a judecătorului Angela Ciubotaru la instanța de nivelul întâi din municipiul Chișinău. Până acum, judecătoarea a activat la Judecătoria Cahul.
  Sursa: Bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU