Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bucur Svetlana
Căutare avansată

Avasiloaie Tatiana

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 15.03.2012

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, doamna Tatiana Avasiloaie, a fost desemnată judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, doamna Avasiloaie Tatiana se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653-VII din 26 iunie 2015 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

Prin Hotărîrea CSM nr. 966/31 din 02 decembrie 2014 transferată temporar, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, pe un termen limitat de 6 luni, începînd cu data de 02 ianuarie 2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 563-VI din 15 martie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni.

Instruire/Diplome
1997 - 2002 studii de licenţă la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2002 - 2003 studii de masterat la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2004 - 2004 jurist, Secţia metodică-organizatorică, Direcţia analiză şi control, Direcţia Generală de Documentare a Populaţiei, DTI
2004 - 2007 consultant principal în secţia grefă şi de contencios administrativ, Curtea Supremă de Justiţie
2007 - 2012 referent, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
15.03.2012 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Căuşeni, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 563-VI)

Data numirii în funcţie: 15.03.2012

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, doamna Tatiana Avasiloaie, a fost desemnată judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, doamna Avasiloaie Tatiana se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653-VII din 26 iunie 2015 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

Prin Hotărîrea CSM nr. 966/31 din 02 decembrie 2014 transferată temporar, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, pe un termen limitat de 6 luni, începînd cu data de 02 ianuarie 2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 563-VI din 15 martie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni.

Instruire/Diplome
1997 - 2002 studii de licenţă la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2002 - 2003 studii de masterat la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2004 - 2004 jurist, Secţia metodică-organizatorică, Direcţia analiză şi control, Direcţia Generală de Documentare a Populaţiei, DTI
2004 - 2007 consultant principal în secţia grefă şi de contencios administrativ, Curtea Supremă de Justiţie
2007 - 2012 referent, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
15.03.2012 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Căuşeni, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 563-VI)

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 50/5 din 19 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tatiana Avasiloaie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 22/3 din 27 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tatiana Avasiloaie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - din 27 hotărîri/încheieri contestate, 16 au fost menținute - 59,25%;
2013 - din 39 hotărîri/încheieri contestate, 28 au fost menținute - 71,79%;
2014 - din 64 hotărîri/încheieri contestate, 14 au fost menținute - 21,87%;
2015 au fost contestate 55 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 34,ceea ce constituie 62%;
2016 au fost contestate în total 77 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 76,62%;
2017 au fost contestate în total 84 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66, ceea ce constituie 78,57%;
2018 au fost contestate în total 71 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43 ceea ce constituie 60,56%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 203 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri au fost casate - 4,4%;
2013 - 272 cauze examinate, 8 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,9%;
2014 - 385 cauze examinate, 10 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,5%;
2015, din 400 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1%;
2016, din 495 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,63%;
2017, din 453 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,20%;
2018, din 409 cauze examinate, 19 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,64%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 50/5 din 19 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 104/07 din 17 Mai 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Tatiana Avasiloaie pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 59 (cincizeci și nouă) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei AVASILOAIE Tatiana (Judecătoria Chișinău), în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 22/3 din 27 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul IV (patru) de calificare judecătorului Avasiloae Tatiana, judecător, Judecătoria Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 50/5 din 19 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tatiana Avasiloaie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 22/3 din 27 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tatiana Avasiloaie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - din 27 hotărîri/încheieri contestate, 16 au fost menținute - 59,25%;
2013 - din 39 hotărîri/încheieri contestate, 28 au fost menținute - 71,79%;
2014 - din 64 hotărîri/încheieri contestate, 14 au fost menținute - 21,87%;
2015 au fost contestate 55 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 34,ceea ce constituie 62%;
2016 au fost contestate în total 77 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 76,62%;
2017 au fost contestate în total 84 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66, ceea ce constituie 78,57%;
2018 au fost contestate în total 71 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43 ceea ce constituie 60,56%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 203 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri au fost casate - 4,4%;
2013 - 272 cauze examinate, 8 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,9%;
2014 - 385 cauze examinate, 10 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,5%;
2015, din 400 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1%;
2016, din 495 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,63%;
2017, din 453 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,20%;
2018, din 409 cauze examinate, 19 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,64%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 50/5 din 19 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 104/07 din 17 Mai 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Tatiana Avasiloaie pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 59 (cincizeci și nouă) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei AVASILOAIE Tatiana (Judecătoria Chișinău), în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 22/3 din 27 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul IV (patru) de calificare judecătorului Avasiloae Tatiana, judecător, Judecătoria Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Hotărârea nr. 50/5 din 19 aprilie 2019

Hotărârea nr. 104/07 din 17 Mai 2019

Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019

Hotărârea nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 22/3 din 27 februarie 2015

Hotărârea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tatiana Avasiloaie nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilornr. 7/1 din 20 ianuarie 2017 ”de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare (2013-2015), nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Tatiana Avasiloaie”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 22/3 din 27 februarie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Tatiana Avasiloaie”.

Conform Hotărârii nr. 71/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Chițan Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1026s-1627p/m din 28 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Avasiloaie Tatiana, Ciumac Vitalii, Ciobanu Galina de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 209/10 din 23 Octombrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Cojocaru Catrina și Afanasiev Eduard în interesele lui Cojocaru Nicolae împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 704s-1047p/m, nr. 742s1098p/m, nr. 707s-2661m din 04 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 22 iulie 2020, 27 iulie 2020, 10 august 2020 asupra acțiunilor judecătorului Avasiloaie Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 44/2 din 20 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Podoleac Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1474s-1786p/m din 10 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 05 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Avasiloaie Tatiana și Paniș Alexei de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 245/9 din 24 Octombrie 2019, Colegiul de ехаmiпаге contestațiiloг al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația dерusă de Russu Denis îmроtгivа Deciziei Inspecției judiciare nг. 845s-919p/m d 26 septembrie 2019, emise ре marginea sеsizăгii depuse la 22 Iulie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Avasiloaie Tatiana de la Judесătоriа Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 240/9 din 24 Octombrie 2019, Colegiul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația declarată de către cet.  Russu Denis îmроtгivа Deciziei Inspecției judiciare nг. 1069s-1227p/m d 26 septembrie 2019.

Prin Hotărârea nr. 30/9 din 13 Septembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de cet. Vasilevici Lilia, în privinţa judecătorilor Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani], Guzun Corneliu şi Avasiloaie Tatiana, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Tatiana Avasiloaie, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 2 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2012-2014, au fost depuse 2 petiţii neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tatiana Avasiloaie nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilornr. 7/1 din 20 ianuarie 2017 ”de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare (2013-2015), nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Tatiana Avasiloaie”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 22/3 din 27 februarie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Tatiana Avasiloaie”.

Conform Hotărârii nr. 71/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Chițan Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1026s-1627p/m din 28 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Avasiloaie Tatiana, Ciumac Vitalii, Ciobanu Galina de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 209/10 din 23 Octombrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Cojocaru Catrina și Afanasiev Eduard în interesele lui Cojocaru Nicolae împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 704s-1047p/m, nr. 742s1098p/m, nr. 707s-2661m din 04 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 22 iulie 2020, 27 iulie 2020, 10 august 2020 asupra acțiunilor judecătorului Avasiloaie Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 44/2 din 20 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Podoleac Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1474s-1786p/m din 10 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 05 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Avasiloaie Tatiana și Paniș Alexei de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 245/9 din 24 Octombrie 2019, Colegiul de ехаmiпаге contestațiiloг al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația dерusă de Russu Denis îmроtгivа Deciziei Inspecției judiciare nг. 845s-919p/m d 26 septembrie 2019, emise ре marginea sеsizăгii depuse la 22 Iulie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Avasiloaie Tatiana de la Judесătоriа Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 240/9 din 24 Octombrie 2019, Colegiul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația declarată de către cet.  Russu Denis îmроtгivа Deciziei Inspecției judiciare nг. 1069s-1227p/m d 26 septembrie 2019.

Prin Hotărârea nr. 30/9 din 13 Septembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de cet. Vasilevici Lilia, în privinţa judecătorilor Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani], Guzun Corneliu şi Avasiloaie Tatiana, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Tatiana Avasiloaie, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 2 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2012-2014, au fost depuse 2 petiţii neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 71/5 din 07 mai 2021

Hotărârea nr. 209/10 din 23 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 44/2 din 20 Februarie 2020

Hotărârea nr. 240/9 din 24 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 245/9 din 24 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 30/9 din 13 Septembrie 2019

Știri
 • Numele judecătoarei în privința căreia ANI a stabilit o diferență de peste UN MILION de lei între venituri și avere: „A fost dispusă demisia din funcție și sesizată PG pe faptul îmbogățirii ilicite”. Controlul pe numele magistratei a fost iniți

  Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit o diferență substanțială de peste un milion de lei între averea și veniturile judecătoarei Tatiana Avasiloaie, magistrată din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, manifestată prin deținerea penthouse-ului situat în centrul capitalei. Investigația ANI a fost inițiată după o anchetă a ZdG, publicată în luna februarie 2020: Penthouse-ul din centrul Chișinăului în care o judecătoare, ZILNIC, „verifică să fie în regulă apa și căldura”.

  ZdG a scris în luna februarie 2020 că magistrata poate fi văzută, zilnic, în timp ce intră într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitalei.

  Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit o diferență substanțială de peste un milion de lei între averea și veniturile judecătoarei Tatiana Avasiloaie, magistrată din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, manifestată prin deținerea penthouse-ului situat în centrul capitalei. Investigația ANI a fost inițiată după o anchetă a ZdG, publicată în luna februarie 2020: Penthouse-ul din centrul Chișinăului în care o judecătoare, ZILNIC, „verifică să fie în regulă apa și căldura”.

  ZdG a scris în luna februarie 2020 că magistrata poate fi văzută, zilnic, în timp ce intră într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitalei.

  În context, în cadrul procedurii de control, reprezentanții ANI menționează că au fost audiate mai multe persoane, figuranți ai subiectului privind proprietatea acestui imobil, unul dintre care este și un cetățean din stânga Nistrului.

  „Astfel, din probatoriul acumulat, rezultă că datorită relațiilor de prietenie dintre mama judecătorului și persoana din regiunea transnistreană, aceasta a fost utilizată în calitate de persoană interpusă, ca urmare a faptului că locuiește în zona necontrolată de autoritățile Republicii Moldova, în scopul de a camufla tranzacția în folosul judecătorului. La această concluzie s-a ajuns  din probele și informațiile invocate în investigația jurnalistică, „unde mașina poate fi văzută practic zilnic în preajma blocului”, inclusiv și materialul fotografic, alegațiile martorului audiat, care preciza că judecătorula fost văzut împreună cu mama acestuia și personal la adresa indicată”, menționează reprezentanții ANI.

  La fel, în baza plăților pentru serviciile prestate, efectuate cu regularitate de pe cardul salarial deținut, responsabilii de la ANI au constatat că judecătoarea este beneficiara finală a imobilului din centrul capitalei. Totodată, inspectorul a analizat veniturile obținute în mod oficial și a identificat că magistrata nu deținea suma necesară pentru a intra în posesia imobilului dat. Respectiv, sursa provenienței sumelor bănești este una necunoscută.

  „Inspectorul de integritate a stabilit această diferență substanțială de peste  1 milion 300 de mii de lei manifestată prin deținerea apartamentului, fapt pentru care a dispus eliberarea din funcție a magistratei și sesizarea Procuraturii Generale pentru săvârșirea de către aceasta a infracțiunii privind îmbogățirea ilicită”, mai spun reprezentanții ANI.

  Deși ZdG a surprins dimineți la rând mașina judecătoarei Avasiloaie parcată în fața acelui bloc, aceasta a negat că ar locui în acel bloc. „Eu intru să verific… Să fie în regulă apa, căldura”, spunea judecătoarea.

  În cadrul anchetei din 2020, ZdG a scris că prețul de piață al unui asemenea imobil depășește suma de 120 de mii de euro. Imobilul nu se regăsește însă în declarațiile de avere și interese depuse de magistrată, acolo unde ea indica o casă în Chișinău, construită de părinți, dar și un automobil, înregistrat pe numele tatălui său, și el funcționar.

  Blocul în care poate fi văzută magistrata a fost dat în exploatare în 2015, iar un metru pătrat de spațiu locativ a costat, în perioada construcției, aproximativ 800 de euro. În 2020, un metru pătrat costa nu mai puțin de 1100 de euro, conform informațiilor plasate pe site-ul companiei care a construit blocul. ZdG a stabilit că Tatiana Avasiloaie intra într-un penthouse cu cinci odăi, amplasat la etajul șapte al acestui bloc. Imobilul, cu o suprafață de 155 de metri pătrați, a fost cumpărat în februarie 2017 și înregistrat pe numele Tatianei Șevciuc, medic într-o policlinică din stânga Nistrului.

  Deși ZdG a fotografiat mașina magistratei și seara, și dimineața, parcată în fața acestui bloc, iar ulterior a surprins-o pe magistrată cum intră și iese din acel bloc, Tatiana Avasiloaie a negat că ar locui în acel penthouse. Ne-a zis că are grijă de acel apartament, pentru că proprietara ar fi plecată în străinătate.

  Conform informațiilor de pe site-ul magistrat.md, Tatiana Avasiloaie este judecătoare din anul 2012, când a fost numită în funcție la Judecătoria Căușeni pe un termen de cinci ani.

  La scurt timp, în decembrie 2014, a fost transferată temporar, pe un termen de șase luni, la Judecătoria Botanica din Chișinău. În iunie 2015, ea a fost numită, prin transfer, în funcția de judecătoare la Judecătoria Botanica. În martie 2017, a fost numită în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Până a accede în funcția de magistrată, Avasiloaie a fost juristă în cadrul Direcției Generale de Documentare a Populației, iar între anii 2004 și 2012 a fost consultantă principală în secția grefă și de contencios administrativ și referentă în cadrul Curții Supreme de Justiție. 
  Sursa: zdg.md

   

 • ANI s-a autosesizat: va examina informațiile despre judecătoarea care verifică „să fie în regulă apa și căldura” într-un penthouse din centrul capitalei

  Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță prin intermediul unui comunicat de presă că s-a sesizat din oficiu în baza investigației publicate de Ziarul de Gardă în care este vizată judecătoarea Tatatiana Avasiloaie, care poate fi văzută, zilnic, în timp ce intră într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitaleiși care nu se regăsește în declarația sa de avere și interese personale.

  Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță prin intermediul unui comunicat de presă că s-a sesizat din oficiu în baza investigației publicate de Ziarul de Gardă în care este vizată judecătoarea Tatatiana Avasiloaie, care poate fi văzută, zilnic, în timp ce intră într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitaleiși care nu se regăsește în declarația sa de avere și interese personale.

  „Urmare relevanței informațiilor conținute în articolele publicate, în temeiul prevederilor Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, notele pentru verificarea prealabilă în vederea adoptării deciziilor, prin prisma existenței bănuielii rezonabile inițierii procedurilor de control a averii si intereselor personale, au fost transmise către Inspectoratul de Integritate, pentru verificare prealabilă”, este menționat într-un comunicat de presă al ANI.

  Magistrata Tatiana Avasiloaie, care face justiție la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, poate fi văzută zilnic ieșind sau intrând într-un bloc de locuit amplasat în inima capitalei, pe strada Bernardazzi. Blocul a fost dat în exploatare în 2015, iar un metru pătrat de spațiu locativ a costat aproximativ 800 de euro. Acum, un metru pătrat costă nu mai puțin de 1100 de euro, conform informațiilor plasate pe site-ul companiei care a construit blocul. Ziarul de Gardă a scris că deși a surprins dimineți la rând mașina judecătoarei parcată în fața acelui bloc, aceasta a negat că ar locui în el. „Eu intru să verific… Să fie în regulă apa, căldura”, susţine judecătoarea.
  Sursa: zdg.md

 • Penthouse-ul din centrul Chișinăului în care o judecătoare, ZILNIC, „verifică să fie în regulă apa și căldura”

  Tatiana Avasiloaie, judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, poate fi văzută, zilnic, în timp ce intră într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitalei.

  Prețul de piață al unui asemenea imobil depășește suma de 120 de mii de euro. Imobilul nu se regăsește însă în declarațiile de avere și interese depuse, anual, de magistrată, acolo unde indică o casă în Chișinău, construită de părinți, dar și un automobil, înregistrat pe numele tatălui său, și el funcționar.

  Tatiana Avasiloaie, judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, poate fi văzută, zilnic, în timp ce intră într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitalei.

  Prețul de piață al unui asemenea imobil depășește suma de 120 de mii de euro. Imobilul nu se regăsește însă în declarațiile de avere și interese depuse, anual, de magistrată, acolo unde indică o casă în Chișinău, construită de părinți, dar și un automobil, înregistrat pe numele tatălui său, și el funcționar.

  Deși ZdG a surprins  dimineți la rând mașina judecătoarei parcată în fața acelui bloc, aceasta a negat că ar locui în el. „Eu intru să verific… Să fie în regulă apa, căldura”, susţine judecătoarea.

  Magistrata Tatiana Avasiloaie, care face justiție la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, poate fi văzută zilnic ieșind sau intrând într-un bloc de locuit amplasat în inima capitalei, pe strada Bernardazzi. Blocul a fost dat în exploatare în 2015, iar un metru pătrat de spațiu locativ a costat aproximativ 800 de euro. Acum, un metru pătrat costă nu mai puțin de 1100 de euro, conform informațiilor plasate pe site-ul companiei care a construit blocul.

  Judecătoarea: „Eu intru să verific, pentru că dumneaiei nu locuiește, este plecată peste hotare”

  ZdG a stabilit că Tatiana Avasiloaie intră într-un penthouse cu cinci odăi, amplasat la etajul șapte al acestui bloc. Imobilul, cu o suprafață de 155 de metri pătrați, a fost cumpărat în februarie 2017 și înregistrat pe numele Tatianei Șevciuc, un medic într-o policlinică din stânga Nistrului.

  Tatiana Șevciuc are 65 de ani, locuiește în stânga Nistrului și este apropiată de familia Avasiloaie. Deși ZdG a fotografiat mașina magistratei și seara, și dimineața, parcată în fața acestui bloc, iar ulterior a surprins-o pe magistrată cum intră și iese din acel bloc, Tatiana Avasiloaie a negat că ar locui în acel penthouse. Ne-a zis că are grijă de acel apartament, pentru că proprietara ar fi plecată în străinătate. După ce i-am spus că Tatiana Șevciuc, locuiește, de fapt, în regiunea transnistreană și nu în străinătate, magistrata și-a nuanțat discursul.

  Redăm, mai jos, dialogul integral cu judecătoarea Tatiana Avasiloaie.

  — ZdG: Dvs. locuiți în centrul Chișinăului, pe str. Berdardazzi, într-un apartament care nu este indicat în declarațiile dvs. de avere și interese.
  — Tatiana Avasiloaie: Nu, eu locuiesc pe Drumul Viilor.
  — ZdG: Nu locuiți pe strada Bernardazzi? Acolo mașina dvs este fotografiată în fiecare zi. Sunt fotografii, inclusiv cum ieșiți din acel bloc.
  — T.A.: (Zâmbește) Nu, eu locuiesc pe Drumul Viilor.
  — ZdG: Știm despre casa părinților, dar cunoaștem că, de ceva timp, locuiți în acel bloc. Oamenii ne-au trimis fotografii.
  — T.A.: Care oameni, cine sunt ei?
  — ZdG: Eu nu pot să vă spun, dar sunt multe fotografii cu mașina dvs. parcată în acel bloc, inclusiv când ieșiți din el. Am înțeles că este un apartament de 155 m.p., înregistrat pe numele unei rude de-a dvs., dna Șevciuc Tatiana.
  — T.A.: Dna Șevciuc Tatiana nu este rudă de-a mea. Nici rudă de-a familiei mele. Eu nu locuiesc acolo.
  — ZdG: Sunt imagini cu mașina dvs. cum parchează în fiecare zi acolo. De asta vă contactez, pentru a face precizările de rigoare. 
  — T.A.: Doamna Șevciuc Tatiana nu este o rudă de-a mea și nici a familiei mele. Dumneaei are apartament, dar eu intru să verific, pentru că dnei nu locuiește, este plecată peste hotare.
  — ZdG: Știu că dnei locuiește în regiunea transnistreană, nu?
  — T.A. : Da.
  — ZdG: Înseamnă că nu e plecată peste hotare.
  — T.A.: Păi, în stânga Nistrului, bine.
  — ZdG: Deci, dvs. doar mergeți acolo pentru a verifica ce se întâmplă cu apartamentul?
  — T.A. : Da, să fie în regulă apa, căldura, să nu…
  — ZdG: Și acolo nu locuiește nimeni, da?
  — T.A.: Nu, nu locuiește nimeni. 

  Averea oficială: Mașină cumpărată de tata funcționar și drept de abitație în casa părinților

  În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, judecătoarea nu a indicat acest imobil. Ea a declarat, pentru anul 2018, venituri din salariul de judecătoare și din salariul de la Institutul Național al Justiției, în sumă de 225 de mii de lei, dar și bursa de o mie de euro pe care a primit-o copilul ei de la Universitatea din Debrecen, Ungaria. La capitolul bunuri imobile, judecătoarea a indicat o casă la sol, construită în 2001 de părinții ei. Avasiloaie a trecut în declarație că are „drept de abitație” în acest imobil, dar și viza de reședință. 

  Judecătoarea conduce un Mitsubishi ASX fabricat în 2015 și achiziționat de familia sa în 2017. Mașina poate fi văzută, practic zilnic, în preajma blocului din str. Bernardazzi. Nici mașina nu este însă în proprietatea judecătoarei, ci în folosință. Oficial, aceasta este înregistrată, la fel ca și casa, pe numele tatălui ei, Petru Avasiloaie, care a cumpărat-o, în rate, în 2016, cu 400 de mii de lei. Petru Avasiloaie este angajat, din 2018, în funcția de consultant principal în cadrul Direcției Financiare a Agenției Proprietății Publice. 

  Anterior, inclusiv în perioada în care a achiziționat mașina cu care se plimbă fiica sa judecătoare, Petru Avasiloaie a fost angajat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, unde, de-a lungul anilor, a ocupat mai multe funcții de conducere. El a fost șeful Direcției politici de piață în sectorul vitivinicol sau șef adjunct al Direcției Dezvoltare Rurală, statistică agricolă și marketing. Petru Avasiloaie a indicat în declarațiile sale de avere și interese personale că mai deține un apartament de 44 m.p., dobândit în 2016, dar și 33,3% din acțiunile firmei „Bimexom Prim” SRL, lichidată în 2018.

  Tatăl judecătoarei: „Noi am arendat de la ea”

  Petru Avasiloaie, solicitat de ZdG, a menționat că mașina condusă de fiica sa a fost procurată de el și soție, în leasing. „Mașina e înregistrată pe numele soției. Noi am cumpărat mașina în leasing, în credit. Încă achităm creditul. În declarație am indicat că e în leasing. Am cumpărat mașina inițial pentru mine, dar pe urmă i-am dat-o fiicăi”, a precizat tatăl judecătoarei.

  L-am întrebat pe acesta și despre penthouse-ul din centrul capitalei în care este văzută, zilnic, fiică-sa. Petru Avasiloaie a precizat că familia sa ar „arenda” locuința de la Tatiana Șevciuc, deși fiica acestuia preciza că doar are grijă de apartament. „Fiica locuiește cu noi… Acolo (pe Bernardazzi, n.r.) ea poate închiriază, câteodată, apartamentul, dar stă cu noi în casă. Clar că o cunosc pe dna Tatiana Șevciuc, dacă noi am arendat de la ea. Nu suntem rude cu ea. Suntem cunoscuți, da, și? Familia dumneaiei a cumpărat acel apartament, nu familia noastră”, a punctat Petru Avasiloaie.

  CV-ul magistratei cu o carieră de opt ani în sistem

  În 2012, când a acces în funcția de judecătoare, Tatiana Avasiloaie declara doar casa părinților din capitală, unde, la fel ca acum, are drept de abitație și viză de reședință. În 2014, magistrata indica în declarații un automobil Toyota Yaris, pe care-l conducea în urma unui contract de comodat. Mașina era, de asemenea, înregistrată pe numele părinților ei. 

  Conform informațiilor de pe site-ul magistrat.md, Tatiana Avasiloaie este judecătoare din anul 2012, când a fost numită în funcție la Judecătoria Căușeni pe un termen de cinci ani.

  La scurt timp, în decembrie 2014, a fost transferată temporar, pe un termen de șase luni, la Judecătoria Botanica din Chișinău. În iunie 2015, ea a fost numită, prin transfer, în funcția de judecătoare la Judecătoria Botanica. În martie 2017, a fost numită în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Până a accede în funcția de magistrată, Avasiloaie a fost juristă în cadrul Direcției Generale de Documentare a Populației, iar între anii 2004 și 2012 a fost consultantă principală în secția grefă și de contencios administrativ și referentă în cadrul Curții Supreme de Justiție. 
  Sursa: zdg.md

 • Șase magistrați au solicitat să fie evaluați pentru o eventuală promovare. La ce funcții aspiră

  Șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Chișinău au solicitat să fie evaluați pentru a putea fi promovați la instanțele ierarhic superioare. Este vorba despre Andrei Mironov, Victor Rațoi, Angela Braga, Viorelia Varaniță, Tatiana Avasiloaie și Stelian Teleucă. Lista acestora urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 26 februarie, și ulterior transmisă colegiilor specializate.

  Șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Chișinău au solicitat să fie evaluați pentru a putea fi promovați la instanțele ierarhic superioare. Este vorba despre Andrei Mironov, Victor Rațoi, Angela Braga, Viorelia Varaniță, Tatiana Avasiloaie și Stelian Teleucă. Lista acestora urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 26 februarie, și ulterior transmisă colegiilor specializate.

  Totodată, magistratele Natalia Moldovanu de la Judecătoria Chișinău și Elena Lupan de la Judecătoria Strășeni au solicitat să fie evaluate pentru a putea fi numite în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. De asemenea, alți doi judecători vor să fie evaluați pentru a fi transferați la o instanță de același nivel. Și anume, este vorba despre Roman Mazureț, de la Judecătoria Edineț și Ion Ghizdari, de la Judecătoria Bălți.

  De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii este inclusă solicitarea a patru persoane de a fi evaluate pentru a accede în funcția de judecător. Și anume:

  • Elena Croitor, lector universitar;
  • Mihai Țurcanu, procuror;
  • Ruslan Cimpoi, avocat;
  • Vitalie Costișan, procuror.

  După aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, dosarele solicitanților urmează să fie transmise Colegiul de evaluare şi/sau Colegiul pentru selecţie și carieră.
  Sursa: bizlaw.md

 • Alți zece magistrați numiți în funcție de șeful statului. În ce instanțe vor activa

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Printre judecătorii acceptați de președinte sunt:
  Ludmila Caraianu, judecător la Curtea de Apel Comrat
  Eugeniu Pșenița, vicepreședinte, Judecătoria Edineț

  La fel, Igor Dodon a numit în funcție opt judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Este vorba de:
  Tatiana Avasiloaie
  Ecaterina Buzu
  Natalia Clevadî
  Elena Costiuc
  Dumitru Bosîi
  Adrian Cerbu
  Igor Chiroșca
  Radu Holban

  Amintim că, săptămâna trecută, președintele țării a semnat decretele de numire pentru 33 de magistrați noi la instanțele de fond. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției. 25 de magistrați care activează deja la Judecătoria Chișinău și 8 – în judecătoriile din raioane.

  La ședința de ieri a CSM, cei 33 de magistrați au depus jurământul, iar de astăzi aceștia au început activitatea în cadrul instanțelor.
  sursa: bizlaw.md

 • Noi magistrați selectați de CSM pentru judecătoriile din țără

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Tatiana Avasiloaie – judecător, Judecătoria Chișinău
  Dumitru Bosîi – judecător, Judecătoria Cahul
  Svetlana Bucur – judecător, Judecătoria Soroca
  Adrian Cerbu – judecător, Judecătoria Bălți
  Igor Chiroșca – judecător, Judecătoria Strășeni
  Elena Costiuc – judecător, Judecătoria Comrat
  Marina Curtiș – judecător, Judecătoria Cahul
  Petru Cocitov – judecător, Judecătoria Soroca
  Maria Țugui – judecător, Judecătoria Căușeni

  Tot în ședința de astăzi, membrii CSM au selectat șase magistrați noi pentru judecătoriile din țară. Este vorba de candidații Viorel Botnăraș și Svetlana Bîcu, care au depus dosarul pentru Judecătoria Hâncești, cu sediul la Ialoveni. Alți doi candidați au fost propuși pentru numirea în calitate de judecători la instanța dinOrhei. Este vorba de Iurie Movilă și Eugen Popovici. Pentru Judecătoria Strășeni, cu sediul la Călărași a fost propusă Silvia Țurcan, iar pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți, cu sediul la Fălești, a fost propus Radu Holban.

  Totodată, CSM a anunțat concurs repetat pentru suplinirea funcției de președinte a Judecătoriei Comrat și vicepreședinte a Judecătoriei Strășeni și asta pentru că, pretendenții, care s-au prezentat în fața membrilor CSM, nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi promovați în funcție.

  Amintim că, săptămâna trecută, CSM a selectat 27 de candidați la funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău. Aceștia urmează să fie numiți în funcție de șeful statului.
  sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU