Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bulat Emilian
Căutare avansată

Avasiloaie Tatiana

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 15.03.2012

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, doamna Avasiloaie Tatiana se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653-VII din 26 iunie 2015 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

Prin Hotărîrea CSM nr. 966/31 din 02 decembrie 2014 transferată temporar, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, pe un termen limitat de 6 luni, începînd cu data de 02 ianuarie 2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 563-VI din 15 martie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni.

Instruire/Diplome
1997 - 2002 studii de licenţă la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2002 - 2003 studii de masterat la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2004 - 2004 jurist, Secţia metodică-organizatorică, Direcţia analiză şi control, Direcţia Generală de Documentare a Populaţiei, DTI
2004 - 2007 consultant principal în secţia grefă şi de contencios administrativ, Curtea Supremă de Justiţie
2007 - 2012 referent, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
15.03.2012 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Căuşeni, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 563-VI)

Data numirii în funcţie: 15.03.2012

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, doamna Avasiloaie Tatiana se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653-VII din 26 iunie 2015 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

Prin Hotărîrea CSM nr. 966/31 din 02 decembrie 2014 transferată temporar, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, pe un termen limitat de 6 luni, începînd cu data de 02 ianuarie 2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 563-VI din 15 martie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni.

Instruire/Diplome
1997 - 2002 studii de licenţă la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2002 - 2003 studii de masterat la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2004 - 2004 jurist, Secţia metodică-organizatorică, Direcţia analiză şi control, Direcţia Generală de Documentare a Populaţiei, DTI
2004 - 2007 consultant principal în secţia grefă şi de contencios administrativ, Curtea Supremă de Justiţie
2007 - 2012 referent, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
15.03.2012 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Căuşeni, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 563-VI)

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 50/5 din 19 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tatiana Avasiloaie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 22/3 din 27 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tatiana Avasiloaie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - din 27 hotărîri/încheieri contestate, 16 au fost menținute - 59,25%;
2013 - din 39 hotărîri/încheieri contestate, 28 au fost menținute - 71,79%;
2014 - din 64 hotărîri/încheieri contestate, 14 au fost menținute - 21,87%;
2015 au fost contestate 55 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 34,ceea ce constituie 62%;
2016 au fost contestate în total 77 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 76,62%;
2017 au fost contestate în total 84 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66, ceea ce constituie 78,57%;
2018 au fost contestate în total 71 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43 ceea ce constituie 60,56%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 203 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri au fost casate - 4,4%;
2013 - 272 cauze examinate, 8 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,9%;
2014 - 385 cauze examinate, 10 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,5%;
2015, din 400 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1%;
2016, din 495 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,63%;
2017, din 453 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,20%;
2018, din 409 cauze examinate, 19 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,64%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 50/5 din 19 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 104/07 din 17 Mai 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Tatiana Avasiloaie pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 59 (cincizeci și nouă) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei AVASILOAIE Tatiana (Judecătoria Chișinău), în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 22/3 din 27 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul IV (patru) de calificare judecătorului Avasiloae Tatiana, judecător, Judecătoria Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 50/5 din 19 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tatiana Avasiloaie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 22/3 din 27 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tatiana Avasiloaie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - din 27 hotărîri/încheieri contestate, 16 au fost menținute - 59,25%;
2013 - din 39 hotărîri/încheieri contestate, 28 au fost menținute - 71,79%;
2014 - din 64 hotărîri/încheieri contestate, 14 au fost menținute - 21,87%;
2015 au fost contestate 55 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 34,ceea ce constituie 62%;
2016 au fost contestate în total 77 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 76,62%;
2017 au fost contestate în total 84 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66, ceea ce constituie 78,57%;
2018 au fost contestate în total 71 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43 ceea ce constituie 60,56%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 203 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri au fost casate - 4,4%;
2013 - 272 cauze examinate, 8 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,9%;
2014 - 385 cauze examinate, 10 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,5%;
2015, din 400 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1%;
2016, din 495 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,63%;
2017, din 453 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,20%;
2018, din 409 cauze examinate, 19 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,64%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 50/5 din 19 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 104/07 din 17 Mai 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Tatiana Avasiloaie pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 59 (cincizeci și nouă) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei AVASILOAIE Tatiana (Judecătoria Chișinău), în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 22/3 din 27 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul IV (patru) de calificare judecătorului Avasiloae Tatiana, judecător, Judecătoria Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Hotărârea nr. 50/5 din 19 aprilie 2019

Hotărârea nr. 104/07 din 17 Mai 2019

Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019

Hotărârea nr. 7/1 din 20 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 22/3 din 27 februarie 2015

Hotărârea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tatiana Avasiloaie nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilornr. 7/1 din 20 ianuarie 2017 ”de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Tatiana Avasiloaie”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 22/3 din 27 februarie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Tatiana Avasiloaie”.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016/2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Tatiana Avasiloaie, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 2 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tatiana Avasiloaie nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilornr. 7/1 din 20 ianuarie 2017 ”de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Tatiana Avasiloaie”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 22/3 din 27 februarie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Tatiana Avasiloaie”.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016/2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Tatiana Avasiloaie, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 2 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii neîntemeiate.

 

Știri
 • Șase magistrați au solicitat să fie evaluați pentru o eventuală promovare. La ce funcții aspiră

  Șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Chișinău au solicitat să fie evaluați pentru a putea fi promovați la instanțele ierarhic superioare. Este vorba despre Andrei Mironov, Victor Rațoi, Angela Braga, Viorelia Varaniță, Tatiana Avasiloaie și Stelian Teleucă. Lista acestora urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 26 februarie, și ulterior transmisă colegiilor specializate.

  Șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Chișinău au solicitat să fie evaluați pentru a putea fi promovați la instanțele ierarhic superioare. Este vorba despre Andrei Mironov, Victor Rațoi, Angela Braga, Viorelia Varaniță, Tatiana Avasiloaie și Stelian Teleucă. Lista acestora urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 26 februarie, și ulterior transmisă colegiilor specializate.

  Totodată, magistratele Natalia Moldovanu de la Judecătoria Chișinău și Elena Lupan de la Judecătoria Strășeni au solicitat să fie evaluate pentru a putea fi numite în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. De asemenea, alți doi judecători vor să fie evaluați pentru a fi transferați la o instanță de același nivel. Și anume, este vorba despre Roman Mazureț, de la Judecătoria Edineț și Ion Ghizdari, de la Judecătoria Bălți.

  De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii este inclusă solicitarea a patru persoane de a fi evaluate pentru a accede în funcția de judecător. Și anume:

  • Elena Croitor, lector universitar;
  • Mihai Țurcanu, procuror;
  • Ruslan Cimpoi, avocat;
  • Vitalie Costișan, procuror.

  După aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, dosarele solicitanților urmează să fie transmise Colegiul de evaluare şi/sau Colegiul pentru selecţie și carieră.
  Sursa: bizlaw.md

 • Alți zece magistrați numiți în funcție de șeful statului. În ce instanțe vor activa

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Printre judecătorii acceptați de președinte sunt:
  Ludmila Caraianu, judecător la Curtea de Apel Comrat
  Eugeniu Pșenița, vicepreședinte, Judecătoria Edineț

  La fel, Igor Dodon a numit în funcție opt judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Este vorba de:
  Tatiana Avasiloaie
  Ecaterina Buzu
  Natalia Clevadî
  Elena Costiuc
  Dumitru Bosîi
  Adrian Cerbu
  Igor Chiroșca
  Radu Holban

  Amintim că, săptămâna trecută, președintele țării a semnat decretele de numire pentru 33 de magistrați noi la instanțele de fond. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției. 25 de magistrați care activează deja la Judecătoria Chișinău și 8 – în judecătoriile din raioane.

  La ședința de ieri a CSM, cei 33 de magistrați au depus jurământul, iar de astăzi aceștia au început activitatea în cadrul instanțelor.
  sursa: bizlaw.md

 • Noi magistrați selectați de CSM pentru judecătoriile din țără

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Tatiana Avasiloaie – judecător, Judecătoria Chișinău
  Dumitru Bosîi – judecător, Judecătoria Cahul
  Svetlana Bucur – judecător, Judecătoria Soroca
  Adrian Cerbu – judecător, Judecătoria Bălți
  Igor Chiroșca – judecător, Judecătoria Strășeni
  Elena Costiuc – judecător, Judecătoria Comrat
  Marina Curtiș – judecător, Judecătoria Cahul
  Petru Cocitov – judecător, Judecătoria Soroca
  Maria Țugui – judecător, Judecătoria Căușeni

  Tot în ședința de astăzi, membrii CSM au selectat șase magistrați noi pentru judecătoriile din țară. Este vorba de candidații Viorel Botnăraș și Svetlana Bîcu, care au depus dosarul pentru Judecătoria Hâncești, cu sediul la Ialoveni. Alți doi candidați au fost propuși pentru numirea în calitate de judecători la instanța dinOrhei. Este vorba de Iurie Movilă și Eugen Popovici. Pentru Judecătoria Strășeni, cu sediul la Călărași a fost propusă Silvia Țurcan, iar pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți, cu sediul la Fălești, a fost propus Radu Holban.

  Totodată, CSM a anunțat concurs repetat pentru suplinirea funcției de președinte a Judecătoriei Comrat și vicepreședinte a Judecătoriei Strășeni și asta pentru că, pretendenții, care s-au prezentat în fața membrilor CSM, nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi promovați în funcție.

  Amintim că, săptămâna trecută, CSM a selectat 27 de candidați la funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău. Aceștia urmează să fie numiți în funcție de șeful statului.
  sursa: bizlaw.md

 • Judecătoare nouă, s-a supărat că poate fi filmată

  Dmitri Salamatin a fost amendat de poliție pentru un protest pașnic, el a contestat procesul verbal de contravenție și a ajuns la o judecătoare numită recent în funcție, care însă reacționează exact ca cei vechi cînd are senzația că poate fi filmată, se isterizează.

  Dmitri Salamatin a fost amendat de poliție pentru un protest pașnic, el a contestat procesul verbal de contravenție și a ajuns la o judecătoare numită recent în funcție, care însă reacționează exact ca cei vechi cînd are senzația că poate fi filmată, se isterizează.


 • Против судьи из Каушан Дорина Коваля начато уголовное преследование

  Против судьи из Каушан начали уголовное преследование. Дорина Коваля подозревают в вынесении незаконного решения по делу об административном нарушении. Решение открыть уголовное дело принял Высший совет магистратуры по требованию генерального прокурора Корнелиу Гурина. При этом Высший совет магистратуры посчитал необоснованным запрос об открытии дела против судьи кишиневской апелляционной палаты Михая Чугуряну. В отношении трех других судей: Евгения Климы, Аллы Ногай и Валерия Харманюка ВСМ пока не определился. Генпрокурор Корнелиу Гурин сегодня предложил Высшему совету магистратуры лишить неприкосновенности пятерых судей, подозреваемых в принятии незаконных решений.

  Против судьи из Каушан начали уголовное преследование. Дорина Коваля подозревают в вынесении незаконного решения по делу об административном нарушении. Решение открыть уголовное дело принял Высший совет магистратуры по требованию генерального прокурора Корнелиу Гурина. При этом Высший совет магистратуры посчитал необоснованным запрос об открытии дела против судьи кишиневской апелляционной палаты Михая Чугуряну. В отношении трех других судей: Евгения Климы, Аллы Ногай и Валерия Харманюка ВСМ пока не определился. Генпрокурор Корнелиу Гурин сегодня предложил Высшему совету магистратуры лишить неприкосновенности пятерых судей, подозреваемых в принятии незаконных решений.

   

 • Трем судьям бельцкой апелляционной палаты вынесли предупреждение

  Высший совет магистратуры завершил череду заседаний традиционным рассмотрением вопросов, связанных с привлечением судей к дисциплинарной ответственности. Первое место среди нарушений служителей Фемиды по праву занимает волокита, которую судьи допускают при рассмотрении дел. Например, судья из Каушан Дорин Коваль — жалобу на него написала одна из сторон судебного процесса. Дело к судье поступило в конце мая, первое слушание было назначено на 18 июля, затем слушания перенесли на конец сентября, потом на середину октября. Хотя, по закону, административные дела должны рассматриваться в течение 30 дней. Судья ссылается на значительную нагрузку. Кроме того, он заявил, что «консультировался со многими и, я вам говорю, и до меня были такие случаи». На что Олег Ефрим, министр юстиции РМ, ответил, что в этом случае судье необходимо «пройти аттестацию». Члены Высшего совета магистратуры ошибку судье не простили и начали в его отношении дисциплинарное производство, ясно дав понять, что если он и в дальнейшем будет допускать столь серьезные нарушения, судьба его будет незавидная. Объясняться перед Советом пришлось еще трем судьям Апелляционной палаты Бельц, сообщают республиканские СМИ. Речь идет о вопиющем случае, когда вердикт, вынесенный коллегией судей, не совпал с письменным вариантом решения. Судья Алена Корченко, которая зачитывала решение, признается, что могла ошибиться, но при этом она сообщила, что ошибка сути решения не меняет. Тем не менее, трем бельцким судьям Высший совет магистратуры вынес предупреждение.

  Высший совет магистратуры завершил череду заседаний традиционным рассмотрением вопросов, связанных с привлечением судей к дисциплинарной ответственности. Первое место среди нарушений служителей Фемиды по праву занимает волокита, которую судьи допускают при рассмотрении дел. Например, судья из Каушан Дорин Коваль — жалобу на него написала одна из сторон судебного процесса. Дело к судье поступило в конце мая, первое слушание было назначено на 18 июля, затем слушания перенесли на конец сентября, потом на середину октября. Хотя, по закону, административные дела должны рассматриваться в течение 30 дней. Судья ссылается на значительную нагрузку. Кроме того, он заявил, что «консультировался со многими и, я вам говорю, и до меня были такие случаи». На что Олег Ефрим, министр юстиции РМ, ответил, что в этом случае судье необходимо «пройти аттестацию». Члены Высшего совета магистратуры ошибку судье не простили и начали в его отношении дисциплинарное производство, ясно дав понять, что если он и в дальнейшем будет допускать столь серьезные нарушения, судьба его будет незавидная. Объясняться перед Советом пришлось еще трем судьям Апелляционной палаты Бельц, сообщают республиканские СМИ. Речь идет о вопиющем случае, когда вердикт, вынесенный коллегией судей, не совпал с письменным вариантом решения. Судья Алена Корченко, которая зачитывала решение, признается, что могла ошибиться, но при этом она сообщила, что ошибка сути решения не меняет. Тем не менее, трем бельцким судьям Высший совет магистратуры вынес предупреждение.

 • Сразу трём судьям бельцкой Апелляционной палаты вынесли предупреждение

   Затягивание рассмотрения административного дела может стоить судье дисциплинарного наказания. Речь идет о судье Каушан, в отношении которого Высший совет магистратуры начал дисциплинарное производство. Жалобу на судью подала одна из сторон судебного процесса. Это дело поступило в суд в конце мая, первое слушание было назначено на 18 июля. Позже слушания перенесли на конец сентября, а затем на середину октября. Судья оправдывается плотным графиком.

   Затягивание рассмотрения административного дела может стоить судье дисциплинарного наказания. Речь идет о судье Каушан, в отношении которого Высший совет магистратуры начал дисциплинарное производство. Жалобу на судью подала одна из сторон судебного процесса. Это дело поступило в суд в конце мая, первое слушание было назначено на 18 июля. Позже слушания перенесли на конец сентября, а затем на середину октября. Судья оправдывается плотным графиком.

   

 • ПРОТИВ СУДЬИ ИЗ КЭУШЕНЬ ВОЗБУЖДЕНО ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

  Против судьи Дорина Коваль из Кэушень возбуждено второе уголовное дело. Такое решение принято на заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ) во вторник. Причина – фальсификация судьей документов дела, находившегося в его производстве. Как сообщил «ИНФОТАГ» председатель Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь, против судьи в августе 2013 г. уже возбуждалось дело – по факту получения им и его помощником взятки. «От одного из фигурантов дела они получили 500 леев и талоны на бензин. Несколько позже Коваль был отстранен ВСМ от должности и в его отношении начато уголовное расследование. Спустя полгода выяснилось, что еще в одном из дел он позволил себе действия недопустимые и противозаконные», - сказал глава ВСП. Действия судьи подпадают под статью 302 (1) «Вынесение неправосудного приговора, определения или постановления» УК РМ, предусматривающей штраф до 16 тыс. леев или до пяти лет тюрьмы с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок до пяти лет. ВСМ также вынес предупреждение судье Апелляционной палаты Кишинева Михаю Чугуряну. «Комиссия по профессиональной пригодности при ВСМ проверила дела, находившиеся в его ведении. Есть нарекания и замечания. Чугуряну дан год для исправления ситуации, в противном случае он будет уволен», - заключил Поалелунжь.

  Против судьи Дорина Коваль из Кэушень возбуждено второе уголовное дело. Такое решение принято на заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ) во вторник. Причина – фальсификация судьей документов дела, находившегося в его производстве. Как сообщил «ИНФОТАГ» председатель Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь, против судьи в августе 2013 г. уже возбуждалось дело – по факту получения им и его помощником взятки. «От одного из фигурантов дела они получили 500 леев и талоны на бензин. Несколько позже Коваль был отстранен ВСМ от должности и в его отношении начато уголовное расследование. Спустя полгода выяснилось, что еще в одном из дел он позволил себе действия недопустимые и противозаконные», - сказал глава ВСП. Действия судьи подпадают под статью 302 (1) «Вынесение неправосудного приговора, определения или постановления» УК РМ, предусматривающей штраф до 16 тыс. леев или до пяти лет тюрьмы с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок до пяти лет. ВСМ также вынес предупреждение судье Апелляционной палаты Кишинева Михаю Чугуряну. «Комиссия по профессиональной пригодности при ВСМ проверила дела, находившиеся в его ведении. Есть нарекания и замечания. Чугуряну дан год для исправления ситуации, в противном случае он будет уволен», - заключил Поалелунжь.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU