Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Павлюк Геннадие
Căutare avansată

Chirtoaca Ion

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 17 martie 2016

Prin Hotărârea nr. 280/14 din 29 mai 2018, se detașează judecătorul Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău în scopul suplinirii funcției de consultant în cadrul Secției instruire inițială, Direcția instruire și cercetare a INJ, pe un termen de 18 luni, începând cu 04 iunie 2018.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1976-VII din 17 martie 2016, numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Potrivit Hotărîrii nr. 14/2 din 26 ianuarie 2016,  Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Chirtoaca Ion în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 martie 2015 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 9,58

Data numirii în funcție: 17 martie 2016

Prin Hotărârea nr. 280/14 din 29 mai 2018, se detașează judecătorul Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău în scopul suplinirii funcției de consultant în cadrul Secției instruire inițială, Direcția instruire și cercetare a INJ, pe un termen de 18 luni, începând cu 04 iunie 2018.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1976-VII din 17 martie 2016, numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Potrivit Hotărîrii nr. 14/2 din 26 ianuarie 2016,  Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Chirtoaca Ion în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 martie 2015 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 9,58

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică 
24.07.2006 - serviciu în organele Afacerilor Interne
10.09.2010 - asistent la Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI
Publicații
Coautorul Ghidului pentru polițist ”Respectarea Drepturilor Omului în activitatea polițienească”.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 139/14 din 12 noiembrie 2015, a fost admisă candidatura domnului Chirtoaca Ion pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Pentru merite deosebite în activitatea Academiei ”Ștefan cel Mare” i-a fost decernat titlul de ”Cel mai bun profesor al anului de studii 2014-2015”.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 280/14 din 29 mai 2018, se detașează judecătorul Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău în scopul suplinirii funcției de consultant în cadrul Secției instruire inițială, Direcția instruire și cercetare a INJ, pe un termen de 18 luni, începând cu 04 iunie 2018.

Potrivit Hotărârii nr. 135/7 din 06 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Vitalie-Silviu Midrigan și Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău pentru participare în perioada 21-25 martie 2018 la Masa rotundă cu genericul „Prevenirea corupției în sistemul judiciar”, ce va avea loc la 22- 24 martie 2018 în or. Praga, Cehia.

Prin Hotărârea nr. 730/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Ion Chirtoacă, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu genericul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: aspecte civile”, desfășurat în perioada 6-7 noiembrie 2017 în incinta Institutului Național al Justiției, mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1.

Potrivit Hotărârii nr. 195/9 din 07 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediu Centru) Barbos Ludmila și Chirtoaca Ion pentru participare la cursul de formare în domeniul investigării infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, care va avea loc în perioada 19-23 martie 2017, la București, România.

Conform Hotărârii nr. 122/6 din 14 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Ion Chirtoacă, pentru participare, în calitate de formator, la seminarul cu genericul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: aspecte civile”, care se va desfășura la data de 16-17 februarie 2017, în incinta Institutul Național al Justiției.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 139/14 din 12 noiembrie 2015, a fost admisă candidatura domnului Chirtoaca Ion pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Pentru merite deosebite în activitatea Academiei ”Ștefan cel Mare” i-a fost decernat titlul de ”Cel mai bun profesor al anului de studii 2014-2015”.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 280/14 din 29 mai 2018, se detașează judecătorul Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău în scopul suplinirii funcției de consultant în cadrul Secției instruire inițială, Direcția instruire și cercetare a INJ, pe un termen de 18 luni, începând cu 04 iunie 2018.

Potrivit Hotărârii nr. 135/7 din 06 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Vitalie-Silviu Midrigan și Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău pentru participare în perioada 21-25 martie 2018 la Masa rotundă cu genericul „Prevenirea corupției în sistemul judiciar”, ce va avea loc la 22- 24 martie 2018 în or. Praga, Cehia.

Prin Hotărârea nr. 730/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Ion Chirtoacă, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu genericul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: aspecte civile”, desfășurat în perioada 6-7 noiembrie 2017 în incinta Institutului Național al Justiției, mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1.

Potrivit Hotărârii nr. 195/9 din 07 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediu Centru) Barbos Ludmila și Chirtoaca Ion pentru participare la cursul de formare în domeniul investigării infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, care va avea loc în perioada 19-23 martie 2017, la București, România.

Conform Hotărârii nr. 122/6 din 14 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Ion Chirtoacă, pentru participare, în calitate de formator, la seminarul cu genericul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: aspecte civile”, care se va desfășura la data de 16-17 februarie 2017, în incinta Institutul Național al Justiției.

 

Hotărârea nr. 280/14 din 29 mai 2018

Hotărârea nr. 280/14 din 29 mai 2018

Hotărârea nr. 135/7 din 06 martie 2018

Hotărârea nr. 730/32 din 07 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 195/9 din 07 martie 2017

Hotărârea nr. 122/6 din 14 februarie 2017

Hotărârea nr. 139/14 din 12 noiembrie 2015

Prin Hotărârea nr. 166/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de către avocatului Burac Victor împotriva deciziei Inspecției judiciare nr. 283 p/m - 202s din 12 martie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Chişinău, sediul Centru Chirtoacă Ion judecătoriei Chişinău, sediul Centru Chirtoacă Ion.

Prin Hotărârea nr. 132/3 din 10 martie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Vasilii Novacov împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 09.08.2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, Ion Chiitoacă.

Prin Hotărârea nr. 166/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de către avocatului Burac Victor împotriva deciziei Inspecției judiciare nr. 283 p/m - 202s din 12 martie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Chişinău, sediul Centru Chirtoacă Ion judecătoriei Chişinău, sediul Centru Chirtoacă Ion.

Prin Hotărârea nr. 132/3 din 10 martie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Vasilii Novacov împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 09.08.2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, Ion Chiitoacă.

 

Hotărârea nr. 166/6 din 03 mai 2018

Hotărârea nr. 132/3 din 10 martie 2017

Știri
  • COMUNICAT DE PRESĂ - cu privire la depunerea jurămîntului de către judecătorii recent numiţi în funcţie, în fața Consiliului Superior al Magistraturii

    La data de 29 martie 2016, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii, au depus jurămîntul doi judecători, Lucia Bagrin și Ion Chirtoaca, care au fost numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, prin Decretul nr. 1976-VII din data de 17 martie 2016, pe o perioadă de 5 ani și care vor activa în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău.

    La data de 29 martie 2016, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii, au depus jurămîntul doi judecători, Lucia Bagrin și Ion Chirtoaca, care au fost numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, prin Decretul nr. 1976-VII din data de 17 martie 2016, pe o perioadă de 5 ani și care vor activa în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău.

    Aceștia au jurat să respecte Constituţia RM şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurămîntului a fost consemnat în procesul-verbal de către Preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către magistrați.
    sursa: csm.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU