Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bușuleac Mihail
Căutare avansată
foto: captura imagini video presedinte.md

Postică Aureliu

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Anul naşterii: 1977

Prin Decretul Președintelui RM nr. 250-VIII din 30 iunie 2017, domnul POSTICĂ Aureliu se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 323/16 din 23 mai 2017, se prelungeşte perioada de transfer, pe termen limitat, al judecătorului Aureliu Postică de la Judecătoria Orhei, la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), cu 6 luni, începînd cu data de 23 mai 2017.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.

Prin Hotărârea nr. 584/24 din 13 septembrie 2016,  Consiliul Superior al Magistraturii a admis demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedinte al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Orhei, Aureliu Postică și a menținut atribuțiile judecătorului de instrucție, judecătorului Aureliu Postică, la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, în perioada 24.09.2016 pînă la 01.01.2017, iar începînd cu 02.01.2017 pînă la 01.05.2017 la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Anul naşterii: 1977

Prin Decretul Președintelui RM nr. 250-VIII din 30 iunie 2017, domnul POSTICĂ Aureliu se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 323/16 din 23 mai 2017, se prelungeşte perioada de transfer, pe termen limitat, al judecătorului Aureliu Postică de la Judecătoria Orhei, la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), cu 6 luni, începînd cu data de 23 mai 2017.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.

Prin Hotărârea nr. 584/24 din 13 septembrie 2016,  Consiliul Superior al Magistraturii a admis demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedinte al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Orhei, Aureliu Postică și a menținut atribuțiile judecătorului de instrucție, judecătorului Aureliu Postică, la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, în perioada 24.09.2016 pînă la 01.01.2017, iar începînd cu 02.01.2017 pînă la 01.05.2017 la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Potrivit Hotărârii nr. 245/11 din 12 aprilie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, pe judecătorul Aureliu Postică, în perioada 24 aprilie 2016 - 24 septembrie 2016, inclusiv.

Conform Hotărârii nr. 140/7 din 15 martie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a decis prelungirea perioadei de transfer a judecătorului Judecătoriei Orhei, Aureliu Postică, la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, cu 6 luni, începând cu 24 aprilie 2016. 

Prin Hotărârea CSM nr. 707/28 din 06 octombrie 2015, a fost transferat în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, judecătorul Judecătoriei Orhei, Aureliu Postică, pe un termen de 6 luni.

Prin Hotărârea nr.670/26 din 15 septembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a respins demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedinte al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, privind transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Orhei, Aureliu Postica, în calitate de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, pe un termen de 6 luni.

Conform Hotărârii CSM nr. 514/20 din 30 iunie 2015 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Orhei, judecătorul Aureliu Postică în perioada 03.08.2015 – 03.08.2016.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1423-VII din 30 decembrie 2014 reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria Orhei, pînă la expirarea împuternicirilor.

Prin Hotărârea 829/27 din 14 octombrie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a admis demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, cu privire la menţinerea încă pentru 6 luni a transferului judecătorului Judecătoriei Orhei, Aureliu Postica.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 475/16 din 27 mai 2014 judecătorul de instrucţie a Judecătoriei Orhei, Aureliu Postică, a fost transferat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, pentru o perioadă de 6 luni.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 240-VI din 01 august 2011 numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător de instrucţie  la Judecătoria Orhei.

Instruire/Diplome
1993 - 1996 facultatea de drep, Colegiul Republican de Informatică şi Drept
1996 - 2000 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
24.08.2000 - 16.10.2000 ajutor interimar al procurorului, Procuratura de transport
16.10.2000 - 30.05.2003 ajutor interimar al procurorului judeţului Chişinău
30.05.2003 - 28.03.2005 anchetator în Procuratura Anticorupţie
28.03.2005 - 26.05.2008  procuror în secţia exercitare a urmăririi penale în cauze excepţionale a Procuraturii Generale
26.05.2008 - 01.08.20011 procuror în Procuratura sect. Buiucani, mun. Chișinău
01.08.2011 numit în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Orhei, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 240-VI)
 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 79/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Aureliu Postică care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 11/1 din 25 martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de judecătorul Postică Aureliu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 175/12 din 31 octombrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de judecătorul Postică Aureliu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/încheieri contestate 28, menținute 21 - 75%;
2012 - hotărîri/încheieri contestate 74, menținute 49 - 66,21%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 97, menținute 85 - 87,62%;
2014 - hotărîri/încheieri contestate 180, menținute 146 - 81,11%;
2015 au fost contestate în total 450 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 392, ceea ce constituie 87,11%;
2016 au fost contestate în total 503 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 455, ceea ce constituie 90,45%;
2017 au fost contestate în total 343 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 313 ceea ce constituie 91,25%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 532, casate 7 - 1,31%;
2012 - cauze examinate 1527, casate 25 - 1,64%;
2013 - cauze examinate 1206, casate 12 - 0,99%;
2014 - cauze examinate 1399, casate 34 - 2,4%;
2015, din 1648 cauze examinate, 58 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,51%;
2016, din 2542 cauze examinate, 42 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%;
2017, din 2436 cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,23%. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 55/09 din 24 August 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Postică Aureliu pentru promovare în funcţie administrativă - vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana cu 48 (patruzeci și opt) puncte. 

Potrivit Hotărârii nr. 79/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Aureliu POSTICĂ de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Potrivit Hotărârii nr. 286/14 din 29 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Aureliu Postică de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o funcție administrativă cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, ulterior Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Prin Hotărârea nr. 120/21 din 10 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Postică Aureliu pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curţii de Apel.

Potrivit Hotărârii nr. 621/28 din 19 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Aureliu Postică, cu remiterea materialelor în privința acestuia Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță ierarhic superioară.

Conform Hotărârii nr. 18/4 din 13 februarie 2017Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Postică Aureliu pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 11/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 175/12 din 31 octobrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 79/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Aureliu Postică care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 11/1 din 25 martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de judecătorul Postică Aureliu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 175/12 din 31 octombrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de judecătorul Postică Aureliu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/încheieri contestate 28, menținute 21 - 75%;
2012 - hotărîri/încheieri contestate 74, menținute 49 - 66,21%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 97, menținute 85 - 87,62%;
2014 - hotărîri/încheieri contestate 180, menținute 146 - 81,11%;
2015 au fost contestate în total 450 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 392, ceea ce constituie 87,11%;
2016 au fost contestate în total 503 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 455, ceea ce constituie 90,45%;
2017 au fost contestate în total 343 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 313 ceea ce constituie 91,25%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 532, casate 7 - 1,31%;
2012 - cauze examinate 1527, casate 25 - 1,64%;
2013 - cauze examinate 1206, casate 12 - 0,99%;
2014 - cauze examinate 1399, casate 34 - 2,4%;
2015, din 1648 cauze examinate, 58 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,51%;
2016, din 2542 cauze examinate, 42 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%;
2017, din 2436 cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,23%. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 55/09 din 24 August 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Postică Aureliu pentru promovare în funcţie administrativă - vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana cu 48 (patruzeci și opt) puncte. 

Potrivit Hotărârii nr. 79/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Aureliu POSTICĂ de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Potrivit Hotărârii nr. 286/14 din 29 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Aureliu Postică de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o funcție administrativă cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, ulterior Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Prin Hotărârea nr. 120/21 din 10 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Postică Aureliu pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curţii de Apel.

Potrivit Hotărârii nr. 621/28 din 19 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Aureliu Postică, cu remiterea materialelor în privința acestuia Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță ierarhic superioară.

Conform Hotărârii nr. 18/4 din 13 februarie 2017Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Postică Aureliu pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 11/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 175/12 din 31 octobrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

 

Hotărârea nr. 55/09 din 24 August 2018

Hotărârea nr. 79/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 286/14 din 29 mai 2018

Hotărârea nr. 120/21 din 10 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 621/28 din 19 septembrie 2017

Hotărârea nr. 18/4 din 13 februarie 2017

Hotărârea nr. 11/1 din 25 martie 2016

Hotărârea nr. 175/12 din 31 octombrie 2014

Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012

Potrivit Hotărârii nr. 79/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Aureliu Postică a fost intentată o procedură disciplinară, care a fost încetată pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.


În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 11/1 din 25 martie 2016, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2014-2015 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Postică Aureliu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 175/12 din 31 octombrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2010-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Postică Aureliu".

Prin Hotărârea nr. 79/3 din 26 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Cojocaru Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 38s-49p/m din 27 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 15 ianuarie 2020 împotriva acțiunilor judecătorului Postica Aureliu de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 56/5 din 24 Mai 2019, Plenul Colegiului Disciplinar restituie fără examinare contestația depusă de petiționarul Iurii Sorochin împotriva Hotărârii nr. 58/2 din 22 Februarie 2019 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1, emisă în privința judecătorului Aureliu Postică, de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 58/2 din 22 Februarie 2019, Соmрletul de examinare a contestațiilor a respins coпtestația petiționаrului Sorochin lurie împotriva deciziei Inspecliei judiciare nr. 1227s-1545p/m din 09 Ianuarie 2019, emisă pe marginea acțiunilor judecătorului Judecătoriei Chișinău, Postică Aureliu, ca fiind neîntemeiată.

Prin Hotărârea nr. 55/2 din 22 februarie 2019, Completul de examinare a contestațiilor a respins contestația petiționarei Olar Maria împotгiva deciziei lnspecției judiciare nг. l276s-1596 din 11 Ianuarie 2019, emisă pe marginea acțiunilor judecătorului Judecătoriei Chișinău, Postică Aureliu, ca fiind neîntemeiată.

Prin Hotărârea nr. 158/5 din 27 Aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Mițcul Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 11 decembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Mițcul Alexandru cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani Postică Aureliu.

Potrivit Hotărârii nr. 19/2 din 09 Februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de către Iurie Sorochin împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 27 martie 2017, adoptată în urma sesizării depuse de Iurie Sorochin cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani Aureliu Postica.

Prin Hotărârea nr. 167/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Melnic Pavel, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 06 martie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău /sediul Rişcani/ Postica Aureliu.

Potrivit Hotărârii nr. 197/7 din 25 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet. Melinic Pavel şi Frunz Nicolai împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr. 270s-382p/m din 22 martie 2018, de respingere a sesizării depuse în privinţa acţiunilor ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale Consiliului Superior al Magistraturii, a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani Postica Aureliu şi asigurarea restabilirii drepturilor încălcate a APLP 52/65COOP.

Prin Hotărârea nr. 2/4 din 20 aprilie 2018, Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a respins ca inadmisibilă contestaţia depusă de Alexandru Mitcul împotriva Hotărîrii nr.6/1 din 02 lebruarie 2018, a Completului de admisibilitate nr. 1 al Colegiului discipliar, asupra sesizării depuse de A.Mitcul privind acţiunile judecătorilor Judecătoriei Chişinău {sediul Rîşcani) Galben A., Postică A.

Prin Hotărârea nr. 6/1 din 02 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet.Miţcul Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 16 februarie 2017, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Chişinău, (sediul Rîşcani), Anatolie Galben şi Aureliu Postica.


Potrivit Hotărârii nr. 213/8 din 16 iunie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de cet. Burciu Vitalie, împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 25 octombrie 2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse de către acesta, referitoare la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de către judecătorul Aureliu Postică de la Judecătoria Chişinău (sediul Râşcani).

Prin Hotărârea nr. 31/5 din 16 iunie 2017, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani, Aureliu Postică, în baza sesizării depuse de Gheorghe Sobieski-Camerzan, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 178/9 din 26 mai 2017, a respins contestaţia depusă de către cet.Ana Podolean împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 07 aprilie 2017 de respingere a sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani), Aureliu Postică.

Prin Hotărârea nr. 129/3 din 10 martie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Grijuc Veaceslav împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 15 septembrie 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de Grijuc Veaceslav privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Rîșcani, Anatolie Galben și Aureliu Postică.

Conform Hotărârii nr. 21/2 din 20 ianuarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet. Diomidova Ana, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 25 octombrie 2016 de respingere a sesizării acesteia din 13 octombrie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Postică Aureliu. 

Potrivit Hotărârii nr. 53/3 din 12 februarie 2012, Completul de admisibilitate Nr. 1 a respins contestația depusă de dl Vasile Novacov împotriva Deciziei lnspecției judiciare din 06.11.2015, privind dezacordul cu încheierea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 01.10.2015 emisă de judecătorul Aureliu Postica. 

Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar prin Hotărârea nr. 41/5 din 06 aprilie 2015 a respins contestaţia depusă împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 344 p/m din 25 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Vignan Igor, Domnica Manole, Eugenia Conoval, Olga Dorul privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de Preşedintele Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău, Oleg Melniciuc, şi judecătorului Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău, Aureliu Postică.

La data de 12.02.2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința dlui Aureliu Postică, judecător la Judecătoria din or. Orhei în baza art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) al Legii cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor și art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. h) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 12/2 din 28 martie 2014 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărârea nr. 428/15 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 12/2 din 28 martie 2014.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2012017), au fost înregistrate 41 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 au fost înregistrate 9 petiții neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului a fost depusă o petiție, fiind neîntemeiată.

Potrivit Hotărârii nr. 79/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Aureliu Postică a fost intentată o procedură disciplinară, care a fost încetată pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 11/1 din 25 martie 2016, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2014-2015 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Postică Aureliu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 175/12 din 31 octombrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2010-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Postică Aureliu".

Prin Hotărârea nr. 79/3 din 26 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Cojocaru Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 38s-49p/m din 27 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 15 ianuarie 2020 împotriva acțiunilor judecătorului Postica Aureliu de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 56/5 din 24 Mai 2019, Plenul Colegiului Disciplinar restituie fără examinare contestația depusă de petiționarul Iurii Sorochin împotriva Hotărârii nr. 58/2 din 22 Februarie 2019 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1, emisă în privința judecătorului Aureliu Postică, de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 58/2 din 22 Februarie 2019, Соmрletul de examinare a contestațiilor a respins coпtestația petiționаrului Sorochin lurie împotriva deciziei Inspecliei judiciare nr. 1227s-1545p/m din 09 Ianuarie 2019, emisă pe marginea acțiunilor judecătorului Judecătoriei Chișinău, Postică Aureliu, ca fiind neîntemeiată.

Prin Hotărârea nr. 55/2 din 22 februarie 2019, Completul de examinare a contestațiilor a respins contestația petiționarei Olar Maria împotгiva deciziei lnspecției judiciare nг. l276s-1596 din 11 Ianuarie 2019, emisă pe marginea acțiunilor judecătorului Judecătoriei Chișinău, Postică Aureliu, ca fiind neîntemeiată.

Prin Hotărârea nr. 158/5 din 27 Aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Mițcul Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 11 decembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Mițcul Alexandru cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani Postică Aureliu.

Potrivit Hotărârii nr. 19/2 din 09 Februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de către Iurie Sorochin împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 27 martie 2017, adoptată în urma sesizării depuse de Iurie Sorochin cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani Aureliu Postica.

Prin Hotărârea nr. 167/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Melnic Pavel, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 06 martie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău /sediul Rişcani/ Postica Aureliu.

Potrivit Hotărârii nr. 197/7 din 25 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet. Melinic Pavel şi Frunz Nicolai împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr. 270s-382p/m din 22 martie 2018, de respingere a sesizării depuse în privinţa acţiunilor ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale Consiliului Superior al Magistraturii, a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani Postica Aureliu şi asigurarea restabilirii drepturilor încălcate a APLP 52/65COOP.

Prin Hotărârea nr. 2/4 din 20 aprilie 2018, Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a respins ca inadmisibilă contestaţia depusă de Alexandru Mitcul împotriva Hotărîrii nr.6/1 din 02 lebruarie 2018, a Completului de admisibilitate nr. 1 al Colegiului discipliar, asupra sesizării depuse de A.Mitcul privind acţiunile judecătorilor Judecătoriei Chişinău {sediul Rîşcani) Galben A., Postică A.

Prin Hotărârea nr. 6/1 din 02 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet.Miţcul Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 16 februarie 2017, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Chişinău, (sediul Rîşcani), Anatolie Galben şi Aureliu Postica.

Potrivit Hotărârii nr. 213/8 din 16 iunie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de cet. Burciu Vitalie, împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 25 octombrie 2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse de către acesta, referitoare la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de către judecătorul Aureliu Postică de la Judecătoria Chişinău (sediul Râşcani).

Prin Hotărârea nr. 31/5 din 16 iunie 2017, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani, Aureliu Postică, în baza sesizării depuse de Gheorghe Sobieski-Camerzan, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 178/9 din 26 mai 2017, a respins contestaţia depusă de către cet.Ana Podolean împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 07 aprilie 2017 de respingere a sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani), Aureliu Postică.

Prin Hotărârea nr. 129/3 din 10 martie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Grijuc Veaceslav împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 15 septembrie 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de Grijuc Veaceslav privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Rîșcani, Anatolie Galben și Aureliu Postică.

Conform Hotărârii nr. 21/2 din 20 ianuarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet. Diomidova Ana, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 25 octombrie 2016 de respingere a sesizării acesteia din 13 octombrie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Postică Aureliu. 

Potrivit Hotărârii nr. 53/3 din 12 februarie 2012, Completul de admisibilitate Nr. 1 a respins contestația depusă de dl Vasile Novacov împotriva Deciziei lnspecției judiciare din 06.11.2015, privind dezacordul cu încheierea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 01.10.2015 emisă de judecătorul Aureliu Postica. 

Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar prin Hotărârea nr. 41/5 din 06 aprilie 2015 a respins contestaţia depusă împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 344 p/m din 25 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Vignan Igor, Domnica Manole, Eugenia Conoval, Olga Dorul privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de Preşedintele Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău, Oleg Melniciuc, şi judecătorului Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău, Aureliu Postică.

La data de 12.02.2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința dlui Aureliu Postică, judecător la Judecătoria din or. Orhei în baza art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) al Legii cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor și art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. h) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 12/2 din 28 martie 2014 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărârea nr. 428/15 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 12/2 din 28 martie 2014.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2012017), au fost înregistrate 41 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 au fost înregistrate 9 petiții neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului a fost depusă o petiție, fiind neîntemeiată.

 

 

Hotărârea nr. 79/3 din 26 Martie 2020

Hotărârea nr. 56/5 din 24 Mai 2019

Hotărârea nr. 55/2 din 22 februarie 2019

Hotărârea nr. 58/2 din 22 Februarie 2019

Hotărârea nr. 158/5 din 27 Aprilie 2018

Hotărârea nr. 19/2 din 09 Februarie 2018

Hotărârea nr. 167/6 din 03 mai 2018

Hotărârea nr. 197/7 din 25 mai 2018

Hotărârea nr. 2/4 din 20 aprilie 2018

Hotărârea nr. 6/1 din 02 februarie 2018

Hotărârea nr. 213/8 din 16 iunie 2017

Hotărârea nr. 31/5 din 16 iunie 2017

Hotărârea nr. 178/9 din 26 mai 2017

Hotărârea nr. 129/3 din 10 martie 2017

Hotărârea nr. 21/2 din 20 ianuarie 2017

Hotărâea nr. 41/5 din 06 aprilie 2015

Hotărârea nr. 12/2 din 28 martie 2014

Hotărârea nr. 428/15 din 15 mai 2014

Hotărârea nr. 53/3 din 12 februarie 2012

Știri
 • На вакантное место в Высшем совете магистратуры претендуют 9 судей. Что о них известно

  В Высшем совете магистратуры (ВСМ) после добровольной отставки и.о. главы совета Анатола Пахопола освободилось место. На него уже претендуют девять судей. Некоторые из них были замешаны в скандалах, другие — открыто критиковали действующий состав ВСМ и пытались отправить в отставку его членов. Нового члена ВСМ должны выбрать на общем собрании судей, которое запланировано на 23 октября, однако из-за эпидемии коронавируса его могут перенести. NM рассказывает, что известно о судьях, которые хотят стать членами Высшего совета магистратуры.

  В Высшем совете магистратуры (ВСМ) после добровольной отставки и.о. главы совета Анатола Пахопола освободилось место. На него уже претендуют девять судей. Некоторые из них были замешаны в скандалах, другие — открыто критиковали действующий состав ВСМ и пытались отправить в отставку его членов. Нового члена ВСМ должны выбрать на общем собрании судей, которое запланировано на 23 октября, однако из-за эпидемии коронавируса его могут перенести. NM рассказывает, что известно о судьях, которые хотят стать членами Высшего совета магистратуры.

   Геннадий Павлюк

   

  Геннадий Павлюк стал судьей в 2005 году. В 2014 году его перевели из суда Дондюшан в Кишинев. В 2015 году Павлюк поместил Илана Шора под домашний арест, хотя прокуроры требовали, чтобы его отправили в изолятор. Судья Павлюк также дважды продлевал предварительный арест экс-премьеру Владимиру Филату. Кроме того, Павлюк заменил на условный срок приговор экс-депутату парламента Валерию Гуме, которого суд Румынии в 2011 году приговорил к четырем годам тюрьмы по делу о коррупции. Гума должен был отбывать наказание в Молдове., но судьи решили заменить реальный срок условным.

  В 2016 году против Павлюка начали дисциплинарную проверку. Его заподозрили в том, что он обсудил приговор Гуме с прокурором Адрианой Бецишор, хотя по закону приговор нельзя ни с кем обсуждать до его оглашения. В 2016 дисциплинарная коллегия ВСМ решила, что Павлюк не допустил нарушений.

  В 2017 году Павлюк стал вице-председателем суда Чекан. В июне 2019 года ВСМ отстранил его от должности, после того как судья Михай Мургулец пожаловался на давление председателей судов, в том числе Павлюка. Но последний обжаловал решение о своем отстранении в Апелляционной палате и вернулся к работе.

  В июле 2019 года Павлюка отправили в отставку с поста члена совета Нацинститута юстиции. С таким требованием в ВСМ обратилась тогдашний министр юстиции Олеся Стамате.

  Осенью 2019 Павлюк принимал активное участие в двух общих собраниях судей, на которых пытались отправить в отставку некоторых членов ВСМ. Венецианская комиссия усомнилась в законности этих собраний, а ВСМ продолжил работать в прежнем составе.

  По данным ассоциации «Юристы за права человека», Молдова проиграла в ЕСПЧ одно дело, решение по которому принимал Павлюк.

  Согласно декларации о доходах, в 2019 году Павлюк заработал 296,5 тыс. леев. Также семья судьи получила наследство: €2,5 тыс., $ 2 тыс. и 45 тыс. леев. Кроме того, семья судьи продала имущество за €46,3 тыс. и 773 тыс. леев (какое имущество, не указано). Семья судьи владеет домом площадью 155,5 кв.м. за 578 тыс. леев и частью дома площадью 110,3 кв.м. Также в 2020 году семья судьи купила автомобиль Renault KADJAR за 272,1 тыс. леев и Lexus NX300h за 478,7 тыс. леев.

   Георгий Балан

   

  Георгий Балан начал работать судьей в 1996 году. Балан неоднократно выступал с критикой судебной системы и Высшего совета магистратуры и активно поддерживал партию «Платформа Достоинство и правда» (DA). В 2018 году, когда Балан работал в суде Буюкан, ВСМ отправил его в отставку. Причиной стала жалоба на него властей села Пугачены Новоаненского района. Они утверждали, что Балан нарушил закон, проконсультировав жителей Пугачен, которые были недовольны открытием песчаных карьеров.
  После отставки  против Балана начали вторую дисциплинарную процедуру. На этот раз дисциплинарная коллегия решила, что Балан вынес два необоснованных приговора. Он назначил штраф 50 тыс. леев вместо тюремного срока члену группировки, которая занималась торговлей наркотиками в особо крупных размерах, а также — штраф 20 тыс. леев по делу о домашнем насилии, которое закончилось смертью жертвы. Апелляционная палата была не согласна с его приговорами по этим делам, и оба решения заменила на реальные тюремные сроки.

  На парламентских выборах 2019 года Балан баллотировался от блока ACUM в Новоаненском одномандатном округе, но проиграл выборы.

  В июне 2019 года, после смены власти в Молдове, Балана назначили главой Генинспектората полиции. Однако, после того как в кадровых назначениях нового правительства нашли конфликт интересов, Балана сделали и.о. главы Генинспектората полиции. 15 ноября он подал в отставку с этой должности. К тому времени ему уже удалось оспорить решение о своей отставке с должности судьи, и в декабре 2019 года Балан вернулся на работу в суд Буюкан.

  Согласно декларации, в 2019 году Балан получил 44,2 тыс. леев за работу судьей, 84,8 тыс. за работу в Генинспекторате полиции и компенсацию за увольнение 6,3 тыс. леев. Семья Балана получила пожертвования € 3 тыс. и 60 тыс. леев. У судьи есть квартира площадью 65,7 кв. м, которую купили в 2001 году за €110 тыс.

   Виорика Пуйкэ

   

  Виорика Пуйкэ работает судьей с 2002 года, сейчас —. в суде столичного сектора Ботаника. Пуйкэ не раз публично критиковала положение дел в судебной системе. Она несколько раз претендовала на пост судьи Высшей судебной палаты (ВСП), но не набирала нужного числа голосов. Во время одного из таких конкурсов в 2017 году тогдашний генпрокурор и член Высшего совета магистратуры Корнелиу Гурин напомнил Пуйкэ, что она сказала в интервью, что «Генпрокуратура не является независимой». В том же 2017 году Пуйкэ баллотировалась в ВСМ, но не набрала нужного числа голосов.

  В июне 2020 года Пуйкэ снова приняла участие в конкурсе на пост судьи ВСП. Высший совет магистратуры из семи кандидатов выбрал только ее и отправил на утверждение в парламент.
  Однако на заседании юркомиссии депутаты от Партии социалистов (ПСРМ) и Демпартии (ДПМ) проголосовали против ее назначения. При этом они не объяснили причину своего решения. После этого 17 НПО подписали совместную декларацию, в которой призвали депутатов назначить Пуйкэ судьей ВСП. Также к декларации присоединился суд Кишинева. Пока парламент не рассмотрел вопрос о назначении Пуйкэ судьей ВСП.

  Согласно декларации о доходах, в 2019 году Виорика Пуйкэ заработала 268,8 тыс. леев в должности судьи и 11,5 тыс. леев за работу в Нациституте юстиции.

   Василий Шкёпу

   

  Василий Шкёпу начал работать судьей в Унгенском суде в 2003 году. В 2012 году он возглавил суд Унген. В 2018 году Шкёпу получил орден «Трудовой славы» от президента Игоря Додона.

  Согласно декларации о доходах, в 2019 году Шкёпу получил зарплату 239,8 тыс. леев и пенсию 79 тыс. леев. Также в 2019 году его жена получила в наследство дом площадью 99,4 кв. м и квартиру площадью 54,2 кв.м.

  Судья указал, что стоимость дома 10,8 тыс. леев, а стоимость квартиры 3,6 тыс. леев. Также семья судьи с 1992 года владеет домом площадью 146 кв.м.

   Наталья Клевады

   

  Наталья Клевады с 1999 года по 2005 год работала адвокатом. Затем она работала прокурором в прокуратуре Бассарабяски (с 2005 по 2006 год) и в прокуратуре Кишинева (с 2006 по 2007 год). Потом она снова вернулась в адвокатуру, а в 2011 году стала судьей в суде Бельц. В 2017 году ее перевели работать в Кишинев в суд Рышкановки, а с 2019 года она работает в суде Буюкан.

  Судебная коллегия под председательством Клевады рассматривала в первой инстанции дело «группы Петренко» и приговорила их к условным срокам от 3 до 4,5 лет. По словам Григория Петренко, судья неоднократно не давала подсудимым высказаться, запретила им заявлять отводы судьям и прокурору, и не пустила на последнее заседание. Этот приговор Высшая судебная палата отменила в 2020 году и вернула дело на пересмотр.

  В 2019 году, согласно декларации, судья заработала 258,6 тыс. леев. Семья судьи владеет квартирой площадью 73,9, которую купили в 2018 году за 503,3 тыс. леев.

  Чиприан Валах

  Чиприан Валах преподавал в нескольких университетах Молдовы. С 2005 по 2006 год он возглавлял главное управление международных экономических отношений при министерстве иностранных дел и евроинтеграции. С 2006 по 2014 год работал адвокатом, а в 2015 стал судьей в суде Буюкан.

  В июне 2019 претендовал на пост судьи Конституционного суда, но не прошел по конкурсу.

  В 2019 году судья заработал 247,5 тыс. леев. Семья судьи владеет квартирой площадью 42,9 кв.м, которую купила в 2014 году за 491,8 тыс. леев.

   Аурелий Постикэ

   

  Аурелий Постикэ начинал карьеру в 2000-х годах с должности помощника прокурора. В 2003 году он стал следователем в Антикоррупционной прокуратуре, а в 2005 — прокурором. В 2011 году Постикэ ушел из кишиневской прокуратуры и стал судьей. Сначала его назначили судьей по уголовному преследованию в суд Оргеева.

  В сентябре 2015 года тогдашний председатель суда столичного сектора Рышкановка Олег Мельничук обратился в ВСМ и попросил на полгода перевести Постикэ в суд Рышкановки, но ему в этом отказали. Через месяц Мельничук повторно обратился с ходатайством в ВСМ, и на этот раз его одобрили. Срок работы Постикэ в суде Рышкановки продлевали несколько раз, а в 2017 году перевели работать в суд Кишинева.

  Осенью 2019 года Постикэ принимал участие в общем собрании судей, на котором пытались отправить в отставку действующих членов ВСМ.

  В 2019 году судья заработал 247, 3 тыс. леев. Его жена получила 504 тыс. леев за работу в SRL DB Express Account (бухгалтерская компания, также занимается аудитом)

  Виктор Санду

  Виктор Санду с 2011 года работал адвокатом. В 2015 году он стал судьей. В 2017 году Санду признал дееспособным 24-летнего молодого человека с ограниченными возможностями. Судья подтвердил, что его незаконно признали недееспособным. Многие правозащитники одобрили это решение и назвали его «историческим». В 2015 году к Санду на рассмотрение поступило громкое дело Antifa Rezist. Оно до сих пор находится у него на рассмотрении.

  В 2019 году судья заработал 247, 9 тыс. леев. В его декларации о доходах не указано, что он владеет каким-либо движимым или недвижимым имуществом.

  Ион Киртоакэ

   

  Киртоакэ стал судьей в 2016 году. До этого он работал в МВД и преподавал в академии им.Штефана чел Маре, которая работает при МВД. Киртоакэ участвовал в написании гида «Соблюдение полицейскими прав человека». В 2019 году Киртоакэ активно участвовал в двух общих собраниях судей, на которых пытались отправить в отставку действующих членов ВСМ. Он открыто выступал с критикой совета и назвал его членов «бывшими палачами Демпартии». В частности, он был не согласен с тем, что ВСМ не поддерживал судей Домнику Маноле и Георге Балана, которых, по его мнению, преследовали по политическим мотивам. В октябре 2019 года Киртоакэ вошел в Совет по реформе юстиции при президенте Игоре Додоне.

  В 2019 году Киртоакэ получил 20,6 тыс. за работу судьей. Еще 323,3 тыс. он получил за работу в Нацинституе юстиции, 56,9 тыс. — за работу в академии им.Штефана чел Маре и еще € 5 тыс. — за научную работу при Совете Европы. Также у семьи судьи есть квартира площадью 39 кв.м. за 194,9 тыс. леев.

  Высший совет магистратуры — это орган самоуправления судей. Члены ВСМ решают, кого назначить судьей, а кого отправить в отставку. Также ВСМ следит за тем, чтобы судьи соблюдали нормы этики. Кроме того, специальная коллегия при ВСМ может начать дисциплинарные производства против судей. Согласно действующему законодательству, в ВСМ 15 членов: на основе конкурса в состав ВСМ выбирают шесть судей и шесть преподавателей права, а генпрокурор, министр юстиции и глава ВСП входят в совет по праву должности.

  Место в ВСМ освободилось после добровольной отставки с должности и.о. главы ВСМ Анатолия Пахопола, он также сложил мандат члена ВСМ. Подав заявление об отставке, Пахопол пояснил, что, после того как представители партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) оспорили в Конституционном суде правомерность его назначения на пост, у него нет морального права и дальше занимать эту должность, независимо от решения КС.

  Нового члена ВСМ должны выбрать на общем собрании судей, которое назначили на 23 октября, однако 2 октября Нацагенство общественного здоровья рекомендовало ВСМ не проводить собрание из-за эпидемии коронавируса.  ВСМ пока не сообщил проведет ли собрание суде.

 • Opt magistrați s-au înscris în concursul pentru funcția de membru al Colegiului pentru Evaluarea Performanțelor Judecătorilor

  Doi magistrați din partea Curților de Apel și șase din partea judecătoriilor s-au înscris în concursul pentru funcția de membru al Colegiului pentru Evaluarea Performanțelor Judecătorilor, subordonat Consiliului Superior al Magistraturii. Printre ei se numără judecătorul care l-a scăpat de pușcărie pe fostul deputat Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare, precum și magistratul care a suspendat executarea pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Cei doi participă și la concursul pentru funcția de membru al Colegiului de selecție și cariera judecătorilor.

  Dumitru Pușcă a fost numit în funcţia de magistrat la Judecătoria Soroca, în decembrie 2005. În iulie 2011 a fost transferat în funcţia de judecător la instanța de fond din Bălţi. Patru luni mai târziu a fost promovat la Curtea de Apel Bălți.

  Doi magistrați din partea Curților de Apel și șase din partea judecătoriilor s-au înscris în concursul pentru funcția de membru al Colegiului pentru Evaluarea Performanțelor Judecătorilor, subordonat Consiliului Superior al Magistraturii. Printre ei se numără judecătorul care l-a scăpat de pușcărie pe fostul deputat Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare, precum și magistratul care a suspendat executarea pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Cei doi participă și la concursul pentru funcția de membru al Colegiului de selecție și cariera judecătorilor.

  Dumitru Pușcă a fost numit în funcţia de magistrat la Judecătoria Soroca, în decembrie 2005. În iulie 2011 a fost transferat în funcţia de judecător la instanța de fond din Bălţi. Patru luni mai târziu a fost promovat la Curtea de Apel Bălți.

  Angela Bostan a fost numită judecătoare în octombrie 2006, la instanța de fond din Cahul. Un an mai târziu a fost transferată la Judecătoria Hâncești, iar șase ani mai târziu a fost promovată la funcția de vicepreședinte al instanței respective. În 2015 a fost avansată la Curtea de Apel Chișinău și apoi transferată la Curtea de Apel Comrat.

  La 20 septembrie 2019, un complet de judecată de la Curtea de Apel Chișinău, format din judecătoarele Angela Bostan, Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi de la Curtea de Apel Chișinău, a impus CSM să dea curs cererii magistraților de a convoca Adunarea Generală. Patru zile mai târziu, același complet de judecată a emis o încheiere prin care s-a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor, la 27 septembrie 2019, ora 10.00, în sediul Casei Sindicatelor. La 26 septembrie 2019, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de CSM împotriva Deciziei Curții de Apel Chișinău, din 20 septembrie, prin care Consiliul a fost obligat să convoace Adunarea Generală a Judecătorilor în ședință extraordinară. În același timp, CSM a lansat un apel către magistrați prin care îi anunță că nu există temei legal pentru a participa la această adunare.

  Ghenadie Pavliuc și-a început cariera de judecător în 2005. El a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău la sfârșitul lui ianuarie 2017. 

  Pavliuc a ajuns în vizorul public după ce a eliberat mandate de arestare controversate în dosare de rezonanță. El i-a aplicat lui Ilan Şor un mandat de arestare la domiciliu, deşi procurorii solicitau arest preventiv după gratii.

  Peste trei săptămâni, Pavliuc l-a eliberat Șor şi din arestul la domiciliu. Ulterior, la solicitarea procurorilor, l-a trimis după gratii pe Vlad Filat, ca apoi să-l salveze de la puşcărie pe fostul deputat, Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare. 

  În mai multe cazuri, inclusiv în dosarul lui Vlad Filat, avocații au cerut recuzarea lui Ghenadie Pavliuc pentru că judecătorul ar fi rudă cu liderul PD, Marian Lupu. Politicianul a respins legăturile de rudenie. La o ședință a CSM, Ghenadie Pavliuc a recunoscut că are o legătură de rudenie cu democratul. „Undeva, al patrulea grad, din partea soţiei”, a recunoscut judecătorul. 

  Pavliuc locuiește într-o zonă de lux din Chișinău, deși atât el, cât și soția acestuia - medic de profesie - au lucrat întotdeauna la stat. În 2014, judecătorul a mai primit, cu titlu de donație, o casă de 110 metri pătrați situată în raionul Dondușeni.

  Chiar și așa, el este printre magistrații care au beneficiat de apartamente la preț preferențial, potrivit unei anchete CIJM. Pavliuc a devenit proprietarul unui apartament de 66,1 metri pătrați într-un bloc de pe strada Ceucari și al unei parcări subterane pentru care a achitat în total 27.590 de euro. 

  Contactat de reporterii CIJM pentru un comentariu, Pavliuc a evitat să ne răspundă, motivând că a dat anterior explicații jurnaliștilor despre la averea sa. Ulterior, magistratul ne-a contactat și a subliniat că nu vede nicio problemă în faptul că a beneficiat de apartament la preț redus deși mai avea două case de locuit.

  „Din punct de vedere al moralității, mă simt foarte bine, deoarece eu cred că, având trei copii minori, am avut tot dreptul să solicit apartament”, a adăugat judecătorul.

  O hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat Ghenadie Pavliuc a fost obiect de examinare la CEDO. Este vorba despre cauza Ceaicovschi c. Republicii Moldova. După ce dosarul a fost pierdut, statul nostru a achitat prejudicii în mărime de 14 mii de euro.

  Sergiu Bularu a fost numit judecător în 2014. În 2011-2014, a fost consilier în cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. Jurnaliștii de la RISE Moldova au scris că Bularu a fost unul dintre judecătorii de instrucție care au autorizat interceptarea mai multor persoane incomode fostului regim controlat de liderul de atunci al PDM, Vladimir Plahotniuc.

  Recent, Bularu a ajuns din nou în atenția opiniei publice după ce a admis demersul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind suspendarea executării pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.

  Lilia Lupașco a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău, în mai 2008. În 2013, a fost numită în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. În aprilie 2020, a fost desemnată pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, până la completarea funcției în modul stabilit de lege.

  Lilia Lupașco a fost vizată într-o anchetă realizată de jurnaliștii de la RISE Moldova, despre magistrații care au beneficiat de apartamente la preț redus. „Lillia Lupașco, membră a grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor, a contractat două apartamente cu câte o cameră fiecare. Potrivit datelor cadastrale, Lupașco figurează drept proprietara unui apartament de peste 100 metri pătrați din sectorul Ciocana alături de fostul soț, Ivan Lupașco. Actualul soț al judecătoarei, Sergiu Dodon, este proprietarul unei case de 75 metri pătrați din orașul Durlești pe care a cumpărat-o în 2012. Totodată, acesta are la activ un contract de investiție într-un apartament și un garaj, potrivit ultimei declarații depuse Lilia Lupașco la CNI. Însă judecătorea a omis să indice faptul că actualul soț este administrator și asociat unic al Vizita Grup SRL. Compania, fondată la finele lui 2010, a fost preluată de Sergiu Dodon în toamna anului 2014. Odată cu această tranzacție, familia magistratei a preluat și dreptul de arendă a opt hectare de pădure de lângă Condrița, înscris pe numele firmei”, se arată în anchetă.

  Aureliu Postică a fost numit în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Orhei în 2011.

  În iunie 2017, Postică a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

  Ghenadie Mîra a devenit judecător în septembrie 2011, fiind numit pe un termen de cinci ani la Judecătoria Soroca.

  Șase ani mai târziu a fost transferat la instanța din Anenii Noi, unde la scurt timp a fost numit președinte.

  Oxana Parfeni a fost numită magistrată la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău, pe un termen de cinci ani, în februarie 2014.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Promovări în funcție, aprobate de membrii CSM

  În ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost aprobată cererea magistratului Aureliu Postică de a fi promovat de la Judecătoria Chișinău în instanța ierarhic superioară.

  În perioada 1993 – 1996, Postică a studiat la Facultatea de drept, Colegiul Republican de Informatică şi Drept, iar în perioada 1996 – 2000, la Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova.

  Pentru anul 2016, acesta declară un venit obținut la locul de muncă de bază în sumă de peste 170.000 de lei, precum și o indemnizație de 140 000 de lei. Totodată, Postică deține un apartament cu suprafața de 61 m.p. în valoare de 58.416 lei, dobândit în anul 2009 prin contract de privatizare, precum și un alt apartament cu suprafața de 80 m.p. în valoare de 436.492 de lei, dobândit în anul 2013, prin contract de investiții, scrie magistrat.md.

  Postică mai deține un autoturism model Toyota fabricat 2004, pe care l-ar fi cumpărat cu 10.000 lei, în anul 2014 și un autoturism model Mercedes, din 1998, în valoare de 1.200 de euro, cumpărat în anul 2015.

  Postică a fost numit prin Decretul Președintelui RM nr. 250-VIII din 30 iunie 2017, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

  În ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost aprobată cererea magistratului Aureliu Postică de a fi promovat de la Judecătoria Chișinău în instanța ierarhic superioară.

  În perioada 1993 – 1996, Postică a studiat la Facultatea de drept, Colegiul Republican de Informatică şi Drept, iar în perioada 1996 – 2000, la Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova.

  Pentru anul 2016, acesta declară un venit obținut la locul de muncă de bază în sumă de peste 170.000 de lei, precum și o indemnizație de 140 000 de lei. Totodată, Postică deține un apartament cu suprafața de 61 m.p. în valoare de 58.416 lei, dobândit în anul 2009 prin contract de privatizare, precum și un alt apartament cu suprafața de 80 m.p. în valoare de 436.492 de lei, dobândit în anul 2013, prin contract de investiții, scrie magistrat.md.

  Postică mai deține un autoturism model Toyota fabricat 2004, pe care l-ar fi cumpărat cu 10.000 lei, în anul 2014 și un autoturism model Mercedes, din 1998, în valoare de 1.200 de euro, cumpărat în anul 2015.

  Postică a fost numit prin Decretul Președintelui RM nr. 250-VIII din 30 iunie 2017, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

  De asemenea, membrii CSM au aprobat cererea de accedere în funcția de judecător a Elenei Croitor. Aceasta fiind doctor în drept și lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova.
  Domenii de cercetare:
  Drept procesual penal
  Criminalistică
  Activitate Specială de Investigații
  Etica activității procesual-penale
  Studii:
  Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012
  Tema tezei de doctorat: „Purtătorii tehnico-electronici de informaţie în calitate de înregistrări în probatoriul penal. Probleme de administrare şi admisibilitate”
  Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006
  Licenţă în drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2005
  Activitate profesională:
  Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2005- prezent;
  Expert, Institutul de Reforme Penale, 2009, 2012;
  Expert invitat, ABA ROLI, 2008, 2011, 2012.
  Alte responsabilităţi profesionale:
  Coordonator al cercului ştiinţific al Catedrei Drept Procesual penal şi Criminalistică, 2006-2009;
  Coordonator al activităţilor de pregătire pentru Olimpiada Republicană la Drept, disciplina Drept procesual penal, 2006-2010.
  LImbi străine cunoscute:
  Engleza (fluent)
  Rusa (fluent)
  Italiana (debutant)
  sursa: zdg.md

 • În ce sedii vor activa magistrații numiți recent la Judecătoria Chișinău

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis astăzi în ce sedii își vor desfășura activitatea cinci magistrați, numiți recent la Judecătoria Chișinău. Conform solicitării judecătorilor, aceștia au fost repartizați:

  Igor Bațalai – sediul Ciocana;
  Aureliu Postică – sediul Râșcani;
  Alina Brăgaru – sediul Botanica;
  Livia Mitrofan – sediul Ciocana;
  Petru Harmaniuc – Buiucani.

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis astăzi în ce sedii își vor desfășura activitatea cinci magistrați, numiți recent la Judecătoria Chișinău. Conform solicitării judecătorilor, aceștia au fost repartizați:

  Igor Bațalai – sediul Ciocana;
  Aureliu Postică – sediul Râșcani;
  Alina Brăgaru – sediul Botanica;
  Livia Mitrofan – sediul Ciocana;
  Petru Harmaniuc – Buiucani.

  Trei dintre judecători sunt foști absolvenți ai Institutului Național al Justiției și au depus jurământul în cadrul ședinței CSM. Este vorba de Alina Brăgaru, Livia Mitrofan și Petru Harmaniuc. Tot astăzi au mai depus jurământul Rosița Rusu-Parii, de la Judecătoria Soroca (sediul Florești) și Ala Ucraințeva, de la Judecătoria Strășeni (sediul Călărași). Magistrații au jurat să respecte Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce le revin.

  Toți cei cinci judecători nou-numiți în funcții își încep activitatea de astăzi, 11 iulie, iar mâine membrii CSM vor merge în instanțe pentru a-i prezenta.
  sursa: bizlaw.md

   

 • Cine sunt cei patru judecători propuşi de CSM la funcţia de magistrat la Judecătoria Chişinău

  Consiliul Superior al Magistraturii i-a propus marţi, 2 mai, la cele patru funcţii vacante de la Judecătoria Chişinău pe Petru Harmaniuc, Livia Mitrofan, Alina Brăgaru şi Aureliu Postică care ar urma să fie transferată de la Judecătoria Orhei.

  La concurs au patricipat 23 de candidaţi.  

  Consiliul Superior al Magistraturii i-a propus marţi, 2 mai, la cele patru funcţii vacante de la Judecătoria Chişinău pe Petru Harmaniuc, Livia Mitrofan, Alina Brăgaru şi Aureliu Postică care ar urma să fie transferată de la Judecătoria Orhei.

  La concurs au patricipat 23 de candidaţi.  

  Petru Harmaniuc, absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei, fiul fostului judecător Valeriu Harmaniuc, a fost vizat anterior într-o anchetă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice. Valeriu Harmaniuc, alături de alți trei foști colegi de-ai săi Aureliu Colenco, Eugeniu Clim și Ala Nogai, au ajuns în vizorul procurorilor Anticorupție după ce, în 2009, ar fi pronunţat decizii şi încheieri contrare legii. În decembrie 2014, oamenii legii au emis o ordonanţă privind încetarea şi clasarea urmăririi penale. În document, procurorii au invocat faptul că membrii CSM s-au opus demersului de a-i cerceta penal pe cei patru. În aprilie 2014, Valeriu Harmaniuc a depus o cerere de demisie, acceptată de preşedintele Nicolae Timofti.

  În aprilie 2013, după ce a absolvit Institutul Național al Justiției, Petru Harmaniuc a devenit asistent judiciar în cadrul Curții Supreme de Justiție. S-a concediat în martie 2015, iar peste câteva luni, în noiembrie, s-a reangajat în aceeași funcție la Judecătoria sectorului Centru din Chișinău. Ulterior, el a cerut CSM să-l promoveze de mai multe ori în funcţia de magistrat, dar nu a acumulat suficiente voturi. Despre Petru Har­ma­niuc autorii de la Ziarul de Gardă notau că este pro­pri­e­ta­rul unei case de locuit în comuna Stă­u­ceni, municipiul Chi­şi­nău. „Casa de lux, cu supra­faţa de 96,8 metri pătrați, valo­rează apro­xi­ma­tiv șapte mili­oane de lei. Potri­vit date­lor de la Cadastru, Petru Har­ma­niuc avea 18 ani când a cum­pă­rat lotul de pământ de la Stă­u­ceni prin con­tract de vânzare-cumpărare. Acesta şi-a con­struit casa pe tere­nul res­pec­tiv, iar în anul 2012 a făcut rece­pţia finală a între­gu­lui imo­bil”, se arată în articol. Potrivit ultimei declaraţii de avere, cea pentru anul 2015, asistentul judiciar avea în proprietate un Mercedes Benz E220, automobil fabricat în 2012 și cumpărat în 2013 cu 255.000 de lei. Totodată, deţine prin comodat alte două automobile: Toyota RAV4, mașină din 2002 și dobândită în 2009, dar și un autoturism de model BMW X5, fabricat în 2003 și dobândit în 2012.   

  El a mai declarat un teren intravilan cu o suprafaţă de şase ari şi cu o valoare cadastrală de peste 150.000 de lei. Pe parcursul anului 2015, candidatul la funcţia de judecător a avut un salariu de circa 35.000 de lei. 

  Livia Mitrofan şi Alina Brăgaru la fel sunt absolvente ale INJ. 
  sursa: anticoruptie.md

 • Averea declarată de judecători: case și mașini la prețuri de nimic

  O bună parte din judecători își subestimează bunurile mobile şi imobile pe care declară că le dețin oficial. La această concluzie au ajuns reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice, examinând cele peste 400 de declarații de venituri și proprietăți depuse de magistrați pentru anul 2014.

  Legislaţia prevede ca în declaraţia de avere să fie indicată estimarea cadastrală a imobilelor, care, în aproape toate cazurile, este mult sub valoarea de piaţă. În cazul automobilelor, este indicat prețul din contractul de vânzare-cumpărare, care la fel este, în foarte multe cazuri, mai mic decât cel real. Experții spun că este o practică vicioasă și acuză lipsa de moralitate și integritate a judecătorilor, care folosesc lacunele legislative pentru a tăinui valoarea reală a averilor.

  Lilia Lupașco cu Mercedes de 500 de euro

  Lilia Lupaşco de la Judecătoria sectorului Râşcani din Chișinău, care deține mandatul de judecător din 2008, este proprietara a două automobile. Unul e Chevrolet Captiva (anul de fabricație 2011), în valoare de 456.250 de lei, procurat în leasing în 2013. A doua mașină, un Mercedes-Benz E220, fabricat în 2008, figurează în declarația de avere ca fiind cumpărată în anul 2012 cu doar 10.000 de lei. Pe piaţa auto un astfel de automobil poate fi găsit acum la preț de 10.000 de euro, iar în 2012 ar fi costat şi mai mult. Colega sa din aceeaşi instanţă Aliona Miron indică în declaraţia de avere că deţine un automobil similar, doar că produs în anul 2004, pentru care a plătit 8.000 de euro.

  Magistrata Diana Cristian de la Judecătoria Străşeni indică în declaraţia de avere că deține un automobil Nissan Almira Tino (fabricat în 2006), pe care l-ar fi cumpărat în 2012 cu doar 5.000 de lei. Pe un portal de anunțuri din Republica Moldova, am găsit un autoturism de acest model, produs în anul 2005, la preț de 4.700 de euro.

  Judecătoarea Ludmila Holevițcaia activează în sistem din 2008, iar anul trecut a fost transferată de la Judecătoria raionului Comrat la cea a sectorului Râşcani din municipiul Chişinău. Magistrata indică în declaraţia de avere că în 2013 şi-a procurat un autoturism Mazda 6 (produs în 2003), pentru care ar fi achitat doar 10.000 de lei. În 2009 şi-a luat un BMW 525 d (din 2001), pentru care ar fi plătit şi mai puțin – 3.000 de lei. În prezent, un automobil Mazda 6, produs în 2003, poate fi cumpărat pe piața auto din Moldova, în cel mai bun caz, cu 3.500 de euro, iar un BMW 525 d din 2001 costă cel puţin 5.000 de euro.

  Ludmila Grădinaru, care activează începând cu anul 2011 la Judecătoria Floreşti, deţine un automobil de model Honda Jazz (anul de fabricație 2006). În declaraţia de avere scrie că a cumpărat maşina în 2014 cu 10.000 de lei. Preţul de piaţă al unui automobil de acest model cu o vechime de nouă ani este de circa 4.000 de euro.

  Magistrați cu mașini de 10.000 de lei

  Și Ghenadie Mâțu, judecător în Soroca din anul 2003, susţine în declaraţia de avere că și-a procurat în 2012 autoturismul Hyundai Tucson (fabricat în 2008) cu doar 10.000 de lei. O mașină similară, doar că mai veche, din 2005, este scoasă de vânzare pe un site din Republica Moldova cu 9.500 de euro.

  Aureliu Postica de la Judecătoria sectorului Râşcani, municipiul Chişinău, la fel susţine că a plătit numai 10.000 de lei pentru autoturismul de marca Toyota Yaris (din 2004), înregistrat pe numele soţiei sale. Costul de piaţă al acestui automobil oscilează între 3.000 şi 4.500 de euro.

  Alexandru Spoială de la Judecătoria Ciocana din Chișinău declară că a dat doar 500 de euro, în anul 2010, pentru automobilul său Renault Megane (produs în 2006). În prezent o astfel de mașină costă cu cel puțin vreo 3.000 de euro mai mult decât pretinde că a dat magistratul acum cinci ani.

  Şi Zinaida Talpalaru, preşedinta Judecătoriei Comerciale Chişinău, indică în declaraţia de avere preţuri ce nu corespund nici pe aproape realităţii. Ea susține că autoturismul de marca Citroën C3 (fabricat în 2002), cumărat în 2009, ar fi costat-o 12.824 de lei, iar pentru automobilul Mercedes Benz S320 (din 2002) ar fi plătit 15.115 lei, în anul 2006. Am găsit pe piaţa auto un Mercedes similar, doar că mai vechi cu patru ani şi într-o stare deplorabilă, care se vinde cu 3.500 de euro. Şi preţul de piaţă pentru Citroën C 3 din 2002 nu este mai mic de 2.000 de euro.

  Practica de a subestima bunurile mobile deținute nu este străină nici pentru magistraţii Curţii Supreme de Justiţie. Astfel, judecătorul Sveatoslav Moldovan, care activează în înalta instanţă din 2003, la fel ca şi mulţi colegi din instanţele inferioare, scrie în declaraţia de avere că automobilul său Toyota Avensis, procurat în anul 2008, costă 10.000 de lei. Pe piaţa auto din Republica Moldova un astfel de automobil este estimat la cel puţin 7.500 de euro.

  Potrivit declaraţiei de avere, magistratul Vladimir Timofti de la Curtea Supremă de Justiţie deţine trei automobile. În cazul a două dintre ele valoarea indicată pare a fi diminuată. Timofti susține că a procurat în 2012 autoturismul de marca Rover 25 (fabricat în 2001) cu 5.000 de lei, iar pe automobilul Hyundai Santa Fe (produs în 2007) ar fi dat, anul trecut, 28.000 de lei. Un Rover 25 din 2001 este vândut pe piaţa autohtonă cu vreo 2.500 de euro, iar cea de-a doua maşină costă cel puţin 10.000 de euro.

  Că magistrații diminuează în declarațiile de avere valoarea autoturismelor pe care le dețin o confirmă și estimările făcute de expertul auto Andrei Tabuică, la solicitarea noastră.  

  O bună parte din judecători își subestimează bunurile mobile şi imobile pe care declară că le dețin oficial. La această concluzie au ajuns reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice, examinând cele peste 400 de declarații de venituri și proprietăți depuse de magistrați pentru anul 2014.

  Legislaţia prevede ca în declaraţia de avere să fie indicată estimarea cadastrală a imobilelor, care, în aproape toate cazurile, este mult sub valoarea de piaţă. În cazul automobilelor, este indicat prețul din contractul de vânzare-cumpărare, care la fel este, în foarte multe cazuri, mai mic decât cel real. Experții spun că este o practică vicioasă și acuză lipsa de moralitate și integritate a judecătorilor, care folosesc lacunele legislative pentru a tăinui valoarea reală a averilor.

  Lilia Lupașco cu Mercedes de 500 de euro

  Lilia Lupaşco de la Judecătoria sectorului Râşcani din Chișinău, care deține mandatul de judecător din 2008, este proprietara a două automobile. Unul e Chevrolet Captiva (anul de fabricație 2011), în valoare de 456.250 de lei, procurat în leasing în 2013. A doua mașină, un Mercedes-Benz E220, fabricat în 2008, figurează în declarația de avere ca fiind cumpărată în anul 2012 cu doar 10.000 de lei. Pe piaţa auto un astfel de automobil poate fi găsit acum la preț de 10.000 de euro, iar în 2012 ar fi costat şi mai mult. Colega sa din aceeaşi instanţă Aliona Miron indică în declaraţia de avere că deţine un automobil similar, doar că produs în anul 2004, pentru care a plătit 8.000 de euro.

  Magistrata Diana Cristian de la Judecătoria Străşeni indică în declaraţia de avere că deține un automobil Nissan Almira Tino (fabricat în 2006), pe care l-ar fi cumpărat în 2012 cu doar 5.000 de lei. Pe un portal de anunțuri din Republica Moldova, am găsit un autoturism de acest model, produs în anul 2005, la preț de 4.700 de euro.

  Judecătoarea Ludmila Holevițcaia activează în sistem din 2008, iar anul trecut a fost transferată de la Judecătoria raionului Comrat la cea a sectorului Râşcani din municipiul Chişinău. Magistrata indică în declaraţia de avere că în 2013 şi-a procurat un autoturism Mazda 6 (produs în 2003), pentru care ar fi achitat doar 10.000 de lei. În 2009 şi-a luat un BMW 525 d (din 2001), pentru care ar fi plătit şi mai puțin – 3.000 de lei. În prezent, un automobil Mazda 6, produs în 2003, poate fi cumpărat pe piața auto din Moldova, în cel mai bun caz, cu 3.500 de euro, iar un BMW 525 d din 2001 costă cel puţin 5.000 de euro.

  Ludmila Grădinaru, care activează începând cu anul 2011 la Judecătoria Floreşti, deţine un automobil de model Honda Jazz (anul de fabricație 2006). În declaraţia de avere scrie că a cumpărat maşina în 2014 cu 10.000 de lei. Preţul de piaţă al unui automobil de acest model cu o vechime de nouă ani este de circa 4.000 de euro.

  Magistrați cu mașini de 10.000 de lei

  Și Ghenadie Mâțu, judecător în Soroca din anul 2003, susţine în declaraţia de avere că și-a procurat în 2012 autoturismul Hyundai Tucson (fabricat în 2008) cu doar 10.000 de lei. O mașină similară, doar că mai veche, din 2005, este scoasă de vânzare pe un site din Republica Moldova cu 9.500 de euro.

  Aureliu Postica de la Judecătoria sectorului Râşcani, municipiul Chişinău, la fel susţine că a plătit numai 10.000 de lei pentru autoturismul de marca Toyota Yaris (din 2004), înregistrat pe numele soţiei sale. Costul de piaţă al acestui automobil oscilează între 3.000 şi 4.500 de euro.

  Alexandru Spoială de la Judecătoria Ciocana din Chișinău declară că a dat doar 500 de euro, în anul 2010, pentru automobilul său Renault Megane (produs în 2006). În prezent o astfel de mașină costă cu cel puțin vreo 3.000 de euro mai mult decât pretinde că a dat magistratul acum cinci ani.

  Şi Zinaida Talpalaru, preşedinta Judecătoriei Comerciale Chişinău, indică în declaraţia de avere preţuri ce nu corespund nici pe aproape realităţii. Ea susține că autoturismul de marca Citroën C3 (fabricat în 2002), cumărat în 2009, ar fi costat-o 12.824 de lei, iar pentru automobilul Mercedes Benz S320 (din 2002) ar fi plătit 15.115 lei, în anul 2006. Am găsit pe piaţa auto un Mercedes similar, doar că mai vechi cu patru ani şi într-o stare deplorabilă, care se vinde cu 3.500 de euro. Şi preţul de piaţă pentru Citroën C 3 din 2002 nu este mai mic de 2.000 de euro.

  Practica de a subestima bunurile mobile deținute nu este străină nici pentru magistraţii Curţii Supreme de Justiţie. Astfel, judecătorul Sveatoslav Moldovan, care activează în înalta instanţă din 2003, la fel ca şi mulţi colegi din instanţele inferioare, scrie în declaraţia de avere că automobilul său Toyota Avensis, procurat în anul 2008, costă 10.000 de lei. Pe piaţa auto din Republica Moldova un astfel de automobil este estimat la cel puţin 7.500 de euro.

  Potrivit declaraţiei de avere, magistratul Vladimir Timofti de la Curtea Supremă de Justiţie deţine trei automobile. În cazul a două dintre ele valoarea indicată pare a fi diminuată. Timofti susține că a procurat în 2012 autoturismul de marca Rover 25 (fabricat în 2001) cu 5.000 de lei, iar pe automobilul Hyundai Santa Fe (produs în 2007) ar fi dat, anul trecut, 28.000 de lei. Un Rover 25 din 2001 este vândut pe piaţa autohtonă cu vreo 2.500 de euro, iar cea de-a doua maşină costă cel puţin 10.000 de euro.

  Că magistrații diminuează în declarațiile de avere valoarea autoturismelor pe care le dețin o confirmă și estimările făcute de expertul auto Andrei Tabuică, la solicitarea noastră.  

  Andrei Tabuică, redactor-şef AutoExpert.md: „Preţul maşinilor variază mult în funcţie de dotări, parcursul, starea şi motorizarea maşinei. Unele modele nu au fost oficial disponibile pe piaţă, ele fiind importate de către persoane fizice din alte ţări. Pentru un Mercedes-Benz E220, fabricat în 2008, preţul mediu variază între 9.500-11.500 de euro; Nissan Almira Tino, fabricat în 2006: 5.000-6.000 de euro; Mazda 6, produsă în 2003: 3.500-5.500 de euro (în funcţie de generaţie) BMW 525 d, fabricat în 2001: 5.000-7.000 de euro; Honda Jazz, fabricată în 2006: 4.000-4.700 de euro; Hyundai Tucson din 2008: 6.000-7.000 de euro; Toyota Yaris din 2004: 3.500-4.000 de euro; Renault Megane, fabricat în 2006: 3.000-4.000 de euro; Citroën C3, fabricat în 2002: 2.500-3.500 de euro; Mercedes Benz S320, produs în 2002: 8.000-10.000 de euro; Toyota Avensis, fabricată în 2008: 7.500-8.500 de euro; Rover 25, produs în 2001: 2.000-2.500 de euro; Hyundai Santa Fe, fabricat în 2007: 10.000-12.000 de euro.”

  Locuinţe de până la două mii de euro

  Şi în cazul bunurilor imobiliare magistraţii nu se jenează să diminueze preţurile în declarațiile de avere. Legea cere să fie indicată valoarea conform estimării cadastrale, care însă, de cele mai multe ori, nu corespunde valorii de piață. Folosindu-se de asta, dar și de alte breșe legislative, unii judecători declară prețuri nereal de mici. Bunăoară, Iurie Sceastlivîi, care lucrează din anul 1993 la Judecătoria din Ialoveni, susţine că apartamentul înregistrat pe numele soţiei, cu suprafaţa de 60,8 metri pătrați, nu costă mai mult de 16.645 de lei.

  Aliona Donos de la Judecătoria Bălţi arată în declaraţia de avere că deţine o casă de locuit cu suprafața de 79,8 metri pătrați în valoare de 39.625 de lei, dobândită prin moştenire în anul 2014.

  Un caz relevant e și cel al Alionei Miron, de la Judecătoria sectorului Râşcani al Capitalei, care are în proprietate mai multe bunuri imobiliare. Între altele, declară că deţine o casă de locuit cu suprafaţa de 141,7 metri pătrați, cu teren aferent şi anexe, în valoare de 46.875 de lei, primită ca donaţie în 2011, şi altă casă de 131 de metri pătrați, cu anexe și teren aferent cu suprafaţa de 0,2587 ha, în valoare de numai 14.069 de lei, primită moştenire în 2010.

  Fără casă şi fără masă

  Dacă e să dăm crezare informațiilor din declaraţiile de avere ale magistraţilor, atunci cel puţin 25% dintre ei ar fi săraci și nu ar deține - nici ei, nici membrii familiilor lor – vreo locuință sau mașină. Bunăoară, judecătorul de instrucţie Constantin Damaschin, de la Judecătoria Botanica din Chișinău, deşi declară că a obținut un teren pentru construcţii încă la 31 decembrie 2005 (la doar trei luni de la primirea mandatului de judecător), nu are, oficial, o locuinţă. Presa a scris și despre judecătorii Svetlana Filincova, de la Curtea Supremă de Justiție, și Sergiu Arnăut, de la Curtea de Apel Chişinău, care locuiesc în case de lux ce nu sunt însă indicate în declaraţiile lor de venituri și proprietăți.

  Judecând după declaraţia sa de avere, pare a fi sărac şi magistratul Vladimir Braşoveanu, care a lucrat mai mulţi ani la Judecătoria sectorului Centru al Capitalei, iar la 7 august 2015 a fost numit prin decret prezidențial judecător la Curtea de Apel Chişinău. De fapt, Vladimir Braşoveanu locuieşte într-o vilă de lux de pe strada Ialoveni din Chişinău.

  Tot potrivit declarației de avere, Ion Pleşca, președintele Curții de Apel Chișinău, nu are în posesie niciun mijloc de transport - nici el, nici soţia, dar deţine imobile de milioane.

  Magistrat: „Nu mi-am imaginat că aş putea avea probleme”

  Contactaţi la telefon, mai mulţi judecători vizaţi în investigaţie au evitat sau au refuzat să comenteze. Magistratul Vladimir Timofti ne-a spus că maşina a fost cumpărată de soţia sa şi s-o întrebăm pe aceasta de ce costă atâta automobilul. Zinaida Talpalaru a explicat că cele două automobile au fost procurate de soţul său de peste hotare şi că a indicat în declaraţia de avere preţurile ce figurează în contractele de vânzare-cumpărare. „Legislaţia prevede să fie indicat preţul din documentele oficiale. Nu mi-am imaginat că aş putea avea probleme”, a punctat şefa de la Judecătoria Comercială.

  CNI nu verifică preţurile maşinilor

  Comisia Naţională de Integritate a verificat în acest an declaraţiile de avere ale 17 judecători. Doar în trei cazuri au fost constatate abateri privind corectitudinea întocmirii declaraţiilor şi a fost sesizată Procuratura Generală. Este vorba de Mihai Ciuntu, magistrat la Judecătroia Criuleni, Svetlana Filincova de la Curtea Supremă de Justiţie şi Sergiu Arnaut de la Curtea de Apel Chişinău. În cazurile ultimilor doi, CNI s-a autosesizat în urma materialelor de investigaţie apărute în presă. În celelalte 14 cazuri, CNI a decis suspendarea controlului pe motiv că abaterile „nu au fost făcute intenţionat”. Andrian Popenco, şef interimar la Procuratura Anticorupţie, ne-a comunicat că toate cele trei dosare au fost clasate pe motiv că lipseşte componenta de infracţiune.

  Cristina Dumbrăvan, ofiţer de presă la CNI, ne-a spus că instituţia pe care o reprezintă nu verifică preţurile automobilelor indicate în declaraţiile de avere. „Depuneţi o sesizare şi CNI va verifica”, a sugerat Dumbrăvan.

  Membru CSM: „Cad sub incidenţa Codului Penal”

  Teodor Cârnaţ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, este de părere că judecătorii diminuează preţurile la imobile şi mijloace de transport pentru a se eschiva de la plata impozitelor. Un alt motiv este ca valoarea bunurilor indicate în declaraţia de avere să corespundă veniturilor. „Este vorba de fals în acte publice, infracţiune prevăzută în Codul Penal”, a punctat membrul CSM. Problema este însă că aceste infracţiuni sunt aproape imposibil de demonstrat, deoarece magistraţii întocmesc cu acordul vânzătorilor contracte în care sunt indicate preţuri diminuate ale bunurilor. Teodor Cârnaţ consideră că diminuarea valorii bunurilor reprezintă o problemă gravă, iar la soluţionarea ei urmează a fi implicați Serviciul Vamal şi Întreprinderea de Stat „Cadastru”.

  Ce spun experţii anticorupție

  Ianina Spinei, expert Transparency International-Moldova, susţine că magistraţii, dar şi alţi funcţionari publici, profită de o breşă în legislaţie. „Legea prevede ca în declaraţiile de avere să fie indicate preţurile din contractele de vânzare-cumpărare. Intenţionat sunt indicate preţuri mai mici, ca ulterior să fie achitate impozite mai mici şi să fie justificate bunurile procurate în limitele veniturilor legale. Este clar că legislaţia trebuie schimbată. Dar mai este şi legea bunului simţ, pe care mulţi nu o respectă”, a spus experta.

  O opinie similară are şi Cristi Danileţ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România:

  „Magistraţii nu pot avea decât venituri legale. Toate veniturile şi bunurile lor trebuie declarate. Dacă cineva dobândeşte un bun, trebuie să declare valoarea reală. Altfel fapta reprezintă o infracţiune de fals. Nu pot să înţeleg de ce un magistrat care nu are nimic de ascuns, care este corect, ar trece alte sume în actele de cumpărare a unui bun, imobil sau autoturism. Integritatea implică o maximă corectitudine. Din păcate, unii încă nu înţeleg acest concept. E nevoie de transparenţă şi presiuni pozitive ca să schimbăm starea de lucruri actuală”.

  Olga Bâtcă, preşedinta Alianţei Anticorupţie, explică fenomenul prin faptul că prevederile legislative nu au fost adaptate la prevenirea corupţiei. „În Codul Penal sunt articole care necesitîă demonstrarea intenţiei de a declara fals. Pentru că intenţia nu poate fi demonstrată, Procuratura Generală clasează dosarul. Toate eforturile presei de investigaţie, ale ONG-urilor din domeniu și ale CNI se reduc la zero, iar persoanele cu integritatea dubioasă sunt menţinute în funcţie”, a declarat experta.

  Potrivit Olgăi Bâtcă, actualmente se lucrează asupra unui proiect de lege privind reformarea CNI. „Este al treilea pachet de proiecte de legi de acest gen, cu menirea de a debloca activitatea CNI și de a pune accent şi pe aspectul prevenirii coruptiei. Proiectul a fost blocat de Guvernul Gaburici. Cum să crezi că o persoană care micșorează de zece ori valoarea automobilului în declarația de avere sau nu-l declară deloc lucrează exclusiv în favoarea interesului public?”, a comentat președinta Alianței Anticorupție.
  sursa: anticoruptie.md

   

 • Noutăţile din averea judecătorilor instanţelor din Chişinău

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei sect. Centru, a avut un salariu de 152 mii de lei în 2014 şi 10 mii din activitatea didactică. Cei mai mulţi bani acasă a adus însă soţia sa, Daniela Ţurcan, care este notar. Aceasta a raportat un venit de 1,43 milioane de lei şi alţi 28 de mii din activitatea didactică. Alţi 549 mii de lei, anul trecut, familia Ţurcan i-a câştigat din vânzarea unui apartament din str. Miron Costin, aşa că a rămas, conform declaraţiei, fără loc de trai oficial.

  Judecătoarea Angela Catană, tot de la Centru, a raportat anul trecut un salariu de 154 mii de lei. Declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi este completată ciudat, ea precizând în mai multe locuri că situaţia nu s-a schimbat de anul trecut, deşi este obligată să declare tot ce are la momentul completării declaraţiei. Totodată, aceasta a indicat că soţul său, fiind avocat, a avut dividende de 1,7 milioane de lei de la firma SRL „Termidor”, însă mai jos nu a indicat că acest SRL este fondat chiar de Victor Catană, soţul ei, cu 100%, aşa cum arată datele de la Camera Înregistrării de Stat.

  Sergiu Bularu a ajuns judecător în sect. Centru în februarie 2014, fiind anterior consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui PD din Parlament. Acesta a avut un salariu de 140 mii de lei, dar a obţinut alţi 10 mii de lei (doar) din vânzarea unui automobil BMW 525 D şi alţi 7500 de euro (150 mii de lei) dintr-un transfer din Italia. El şi-a cumpărat anul trecut un garaj de 52 m.p., dar şi un BMW 525. Un 2014 bun a avut şi colega sa, Svetlana Vâşcu. În februarie, aceasta a fost desemnată de preşedintele Timofti în funcţia de judecătoare, câştigând în 10 luni puţin peste 100 mii de lei. Anul trecut, soţul judecătoarei, care deţine două firme în agricultură, a procurat nu mai puţin de 13 loturi de teren extravilan, în sate din r. Cimişlia. Nu este clară suprafaţa acestora, pentru că la unele judecătoarea nu a menţionat acest lucru.

  Preşedinte de instanţă cu Skoda Superb din 2014
  Dorin Dulghieru, preşedintele Judecătoriei Buiucani, a avut un salariu de 152 mii de lei şi alţi 3 mii din activitatea didactică, fiind conducător al stagiului de practică al unui audient al Institutului Naţional al Justiţiei. Dulghieru a investit 173 mii de lei şi 6300 de euro într-un apartament de 87 m.p. construit special pentru judecători. Suma totală a contractului este de 31500 de euro. Tot anul trecut, magistratului i-au ajuns bani şi pentru o maşină nouă, cumpărată ce-i drept în baza unui contract de leasing, în valoare de 15872 de euro, încheiat cu firma Victoria Leasing pentru o perioadă de 4 ani. Preţul maşinii cumpărate de judecător, o Skoda Superb nouă, din 2014, este, conform informaţiilor de pe site-ul dealer-ului oficial, între 17 şi 30 şi… mii de euro, în funcţie de dotările pe care le soliciţi. Anul trecut, Dulghieru a contractat şi două credite, în valoare de 16300 de euro.

  Colegul său, Mihail Diaconu, a intrat în posesia unui apartament cu trei camere de aproape 100 m.p., deşi deţinea încă două, şi a ridicat un salariu de 147 mii de lei în 2014. S-a înnoit anul trecut şi colegul său, judecătorul de instrucţie Ion Morozan. Acesta declară o maşină, Volkswagen Tiguan, pe care o conduce prin contract de comodat (contract prin care se dă unei alte persoane un bun în folosinţă, gratis). Şi Mihail Murguleţ, proaspăt numit în funcţie, în 2014 şi-a cumpărat o maşină, Toyota Avensis. Oxana Parfeni, numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014, a obţinut anul trecut două apartamente în Chişinău, unul prin donaţie, în urma unui contract de investiţii, pentru care a achitat o primă rată de 85 mii de lei, echivalentă cu aproape 70% din salariul său de anul trecut.

  Ghenadie Pavliuc a ajuns în atenţia opiniei publice anul acesta, după ce a eliberat pe numele lui Ilan Şor mandat de arest la domiciliu, deşi procurorii l-au dorit în penitenciar, iar ulterior, i-a permis acestuia să iasă din arestul la domiciliu pentru a putea candida la funcţia de primar al oraşului Orhei, asta deşi, Şor este învinuit într-un dosar de rezonanţă, legat de fraudele din sistemul bancar. Şi pentru el, anul trecut a fost unul prosper. Pe lângă salariul de 140 mii de lei, magistratul a primit, ca donaţie, un teren şi o casă în Donduşeni, dar a şi investit într-un apartament, probabil social, din proiectul pentru judecători, deşi acesta deţine, din 2011, o casă de locuit în capitală.

  A renunţat la 50 mii de lei pe lună pentru a fi judecător 
  Luiza Gafton, preşedinta Judecătoriei Botanica, a avut în 2014 un salariu de 171 mii de lei şi o pensie de 119 mii de lei. Anul trecut, aceasta şi-a deschis un cont bancar de 2 mii de euro la Victoriabank. Cel mai mare venit de la Judecătoria Botanica, anul trecut, nu l-a avut însă cineva care a activat acolo, ci un fost angajat al Moldatsa, întreprinderea de stat despre care ZdG a scris că este casa rudelor mai multor demnitari din ţara noastră şi unde salariile sunt chiar mai mari decât în justiţie. Vitalie-Silviu Midrigan a devenit judecător la Judecătoria Botanica în ianuarie 2015, după ce a renunţat la funcţia de director al direcţiei Juridice a Moldatsa, funcţie care i-a adus nu mai puţin de 567 mii de lei, respectiv 47 mii de lei pe lună în 2014. Alţi 10 mii de lei Midrigan i-a câştigat din activitatea didactică, 20 mii de euro (400 mii de lei) – din donaţiile părinţilor, iar 104 mii – din închirierea unui spaţiu comercial. Conform informaţiilor din declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi, spaţiul comercial are o suprafaţă de 66,8 m.p. şi o valoare cadastrală de 1 milion de lei. Şi acesta a fost obţinut prin donaţie. Tot prin donaţie, proaspătul judecător a obţinut şi un apartament de 49 m.p. El mai deţine o Toyota RAV 4, cumpărată şi fabricată în 2013, şi conduce un Lexus RX 350, prin comodat, din 2012.

  Şi familia judecătorului Nicolae Şova a avut un an bun. Din salariu şi din activitatea didactică, magistratul a adus acasă peste 150 mii de lei, iar soţia sa, din servicii notariale, puţin peste jumătate de milion. Angela Braga a avut anul trecut un salariu de 134 mii de lei, iar împreună cu soţul său a obţinut 274 mii de lei de pe urma vânzării unui bun imobil. Anul trecut judecătoarea şi-a cumpărat un alt apartament, de 66,7 m.p., indicând că acesta ar avea o valoare cadastrală de 367 mii de lei, deşi preţul de piaţă este, evident, mai mare. Aceasta a contractat şi un credit de 250 mii de lei, până în 2024.

  Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Râşcani, a avut un salariu de 151 mii de lei în 2014 şi alţi 8 mii din activitatea didactică. Judecătorul a beneficiat şi de o donaţie de la mama sa, Elena Melniciuc, despre care ZdG a scris anul trecut că, deşi locuieşte în satul Mândâc, Drochia, are înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 milioane de lei. Elena Melniciuc este pensionară, iar în luna mai 2015 a împlinit onorabila vârstă de 77 de ani. Doar că, judecătorul a blurat suma pe care a primit-o cu titlu de donaţie de la aceasta. Şi soţia judecătorului, Diana, a primit anul trecut donaţii financiare de la părinţi.

  Ghenadie Morozan conduce, de anul trecut, un Mercedes B 170, prin comodat. Tot anul trecut, judecătorul a cumpărat şi un teren agricol de jumătate de hectar. Iurie Potînga s-a înnoit anul trecut cu un Renault Megane, iar Aureliu Postică sau, mai exact, soţia sa, Diana, cu o Toyota Yaris. Violeta Gârleanu a devenit judecătoare în 2014, iar ulterior şi-a vândut cu 90 mii de lei un imobil în Soroca. Ea are două conturi bancare, unul salarial, unde deţinea la finele anului trecut 109 mii de lei, şi un altul, depozit, unde ţine 113 mii de lei.

  Mai mulţi judecători, cu apartamente sociale 
  Victor Burduh, preşedintele Judecătoriei Ciocana, nu s-a remarcat anul trecut prin achiziţii, el declarând doar un salariu de 171 mii de lei. Colegul său, Vladislav Clima, vicepreşedintele Judecătoriei, şi-a cumpărat însă o Honda CRV, după ce a vândut un Subaru Forester. Anul trecut, magistratul şi-a continuat construcţia unei case de locuit individuale, începute în 2013, în aprilie 2014 ea fiind gata în proporţie de 50%. Un alt magistrat de la Ciocana, Ion Bulhac, se remarcă în declaraţia de avere cu deschiderea a 6 conturi bancare, pe care păstrează 27 mii de euro şi 8 mii USD. Acestea i-au adus peste 28 mii de lei din dobândă, bani care s-au alăturat la cei 134 mii de lei din salariu.

  Anul trecut, mai mulţi judecători din prima instanţă şi-au procurat apartamente sociale în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Superior al Magistraturii. Blocurile din str. Ceucari şi Alecsandri sunt construite de firma SRL „Basconslux”, urmând a fi finalizate la sfârşitul lui 2016. Magistraţii au plătit pentru ele un preţ preferenţial, de doar 360 de euro pentru un metru pătrat, în condiţiile în care preţul de piaţă este dublu. În total, 43 de judecători şi peste 130 de persoane din sistemul judecătoresc au beneficiat de acest proiect.
  sursa: zdg.md

   
   
 • Judecatorul de instructie Postica Aureliu

  Judecatorul de instructie Postica Aureliu din Judecatoria sect Rascani mi-a lasat o parere din cele mai proaste  ce tine competenta lui profesionala.

  Judecatorul de instructie Postica Aureliu din Judecatoria sect Rascani mi-a lasat o parere din cele mai proaste  ce tine competenta lui profesionala.

   

   
 • Motivele pentru care judecătorii nu înregistrează şedinţele de judecată

  Bateriile prea slabe, dictafoane prea puţine, reparaţia din interiorul judecătoriilor, şedinţe de judecată ţinute în penitenciare, grefiere în concediu, iar altele neinstruite în folosirea programului sunt doar câteva dintre motivele pentru care judecătorii nu înregistrează audio şedinţele de judecată, expuse de judecători în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Marţi, 11 februarie, la şedinţa CSM au fost invitaţi preşedinţii judecătoriilor, dar şi judecătorii care nu înregistrează audio şedinţele de judecată, asta după ce, la 5 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, în cadrul căreia au fost prezentate Rapoartele de evaluare privind distribuirea aleatorie a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată. Încă de atunci, s-a anunţat că la şedinţă au fost invitaţi preşedinţii instanţelor de judecată din Bălţi, Călăraşi, Străşeni şi Orhei, în care s-a constatat o situaţie mai gravă privind neînregistrarea audio a şedinţelor.

  Bateriile prea slabe, dictafoane prea puţine, reparaţia din interiorul judecătoriilor, şedinţe de judecată ţinute în penitenciare, grefiere în concediu, iar altele neinstruite în folosirea programului sunt doar câteva dintre motivele pentru care judecătorii nu înregistrează audio şedinţele de judecată, expuse de judecători în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Marţi, 11 februarie, la şedinţa CSM au fost invitaţi preşedinţii judecătoriilor, dar şi judecătorii care nu înregistrează audio şedinţele de judecată, asta după ce, la 5 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, în cadrul căreia au fost prezentate Rapoartele de evaluare privind distribuirea aleatorie a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată. Încă de atunci, s-a anunţat că la şedinţă au fost invitaţi preşedinţii instanţelor de judecată din Bălţi, Călăraşi, Străşeni şi Orhei, în care s-a constatat o situaţie mai gravă privind neînregistrarea audio a şedinţelor.

   
 • Олег Мельничук пристроил своих родственников в Суд сектора Рышкань

  Он устроил своих родственников на работу Суд столичного сектора Рышкань. После того, как в прошлом году, вопреки воле президента, он занял должность председателя данной инстанции Олег Мельничук одного за другим взял на работу несколько своих родственников и не видит в этом никакой проблемы. Под его руководством работает его свояченица, племянница его посажёного отца и другие близкие, несвязанные с ним кровным родством. Более того, один и тот же государственный служащий является главным бухгалтером как в Суде сектора Рышкань, так и в Высшей судебной палате, что по закону запрещено. Упомянутые лица отказались предоставить нам информацию об их устройстве на работу. В июле 2014 года Олег Мельничук взял на работу сестру своей жены в качестве секретаря судебного заседания. 23-летняя девушка только окончила свою учёбу на юридическом факультете. Людмила Бобейка фигурирует в списке секретарей судебных заседаний Суда сектора Рышкань, но у неё нет постоянного кабинета, где она могла бы выполнять свою работу. На протяжении двух дней её коллеги почему-то направили нашу съёмочную группу в кабинеты разных судей. Свояченица Олега Мельничука оказалась крайне немногословной.

  Он устроил своих родственников на работу Суд столичного сектора Рышкань. После того, как в прошлом году, вопреки воле президента, он занял должность председателя данной инстанции Олег Мельничук одного за другим взял на работу несколько своих родственников и не видит в этом никакой проблемы. Под его руководством работает его свояченица, племянница его посажёного отца и другие близкие, несвязанные с ним кровным родством. Более того, один и тот же государственный служащий является главным бухгалтером как в Суде сектора Рышкань, так и в Высшей судебной палате, что по закону запрещено. Упомянутые лица отказались предоставить нам информацию об их устройстве на работу. В июле 2014 года Олег Мельничук взял на работу сестру своей жены в качестве секретаря судебного заседания. 23-летняя девушка только окончила свою учёбу на юридическом факультете. Людмила Бобейка фигурирует в списке секретарей судебных заседаний Суда сектора Рышкань, но у неё нет постоянного кабинета, где она могла бы выполнять свою работу. На протяжении двух дней её коллеги почему-то направили нашу съёмочную группу в кабинеты разных судей. Свояченица Олега Мельничука оказалась крайне немногословной.

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU