Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Галушчак Едуард
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Ciumac Vitalii

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Hotărârea nr. 337/19 din 09 august 2023, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Vitalii Ciumac de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.303/16 din 11 iulie 2023, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, începând cu 16 august 2023.

Conform Hotărârii nr. 303/16 din 11 iulie 2023, se suspendă din funcția deținută judecătorul Vitalii Ciumac de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), pentru perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor, începând cu 16 august 2023 până la 20 martie 2026, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 Iunie 2020, numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Ciumac Vitalii, a fost desemnat judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1540-VII din 24 aprilie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 179/8 din 10 martie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Ciumac Vitalii în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Data numirii în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Hotărârea nr. 337/19 din 09 august 2023, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Vitalii Ciumac de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.303/16 din 11 iulie 2023, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, începând cu 16 august 2023.

Conform Hotărârii nr. 303/16 din 11 iulie 2023, se suspendă din funcția deținută judecătorul Vitalii Ciumac de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), pentru perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor, începând cu 16 august 2023 până la 20 martie 2026, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 Iunie 2020, numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Ciumac Vitalii, a fost desemnat judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1540-VII din 24 aprilie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 179/8 din 10 martie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Ciumac Vitalii în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
A susținut examenul de capacitate cu media generală - 9,36

Activităţi profesionale pertinente

Activitatea juridică
20.01.2014 - 2015 - asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău
24.04.2015 - numit, pe un termen de cinci ani,în funcția de Judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 11/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
judecător de drept comun:
- în anul 2017 au fost contestate în total 134 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 103 ceea ce constituie 76,86%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 47 ceea ce constituie 72,30%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 35 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 ceea ce constituie 91,42%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2018 au fost contestate în total 99 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64 ceea ce constituie 64,64%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 25 ceea ce constituie 73,52%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2017, din 339 cauze examinate, 31 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,14%;
- în anul 2018, din 112 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 16,07%;
- în anul 2019, din 219 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,36%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2018, din 2169 cauze examinate, 70 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,22%;
- în anul 2019, din 635 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 11/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 79 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 26/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Ciumac Vitalii la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Vitalii Ciumac.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 11/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
judecător de drept comun:
- în anul 2017 au fost contestate în total 134 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 103 ceea ce constituie 76,86%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 47 ceea ce constituie 72,30%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 35 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 ceea ce constituie 91,42%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2018 au fost contestate în total 99 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64 ceea ce constituie 64,64%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 25 ceea ce constituie 73,52%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2017, din 339 cauze examinate, 31 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,14%;
- în anul 2018, din 112 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 16,07%;
- în anul 2019, din 219 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,36%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2018, din 2169 cauze examinate, 70 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,22%;
- în anul 2019, din 635 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 11/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 79 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 26/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Ciumac Vitalii la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Vitalii Ciumac.

 

Hotărârea nr. 337/19 din 09 august 2023

Hotărârea nr. 303/16 din 11 iulie 2023

Hotărârea nr. 26/1 din 19 februarie 2015

Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Ciumac Vitalii nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 135/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Vasilevici Lilia, reprezentant al SRL ”Dromas-Cons”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 476s-593p/m (conexat cu nr. 478s-597p/m și nr. 479s-598p/m) din 08 iunie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 13 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Guzun Corneliu, Paniș Alexei, Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 134/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Tudose Irina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 448s-560p/m, nr. 490s-612p/m din 25 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 05 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), Palanciuc Ecaterina, Negru Veronica, Minciuna Anatolie de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 117/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dogotar Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 273s-334p/m din 11 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 17 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 7/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Dogotar Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1432s-2030p/m din 20 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 25 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 9/5 din 23 aprilie 2021, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării, depuse de cet. Ciobanu Stanislav în privința acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Conform Hotărârii nr. 71/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Chițan Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1026s-1627p/m din 28 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Avasiloaie Tatiana, Ciumac Vitalii, Ciobanu Galina de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 176/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Perju Serghei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 465s-650p/m, nr. 489s-686p/m din 11 iunie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 27 mai 2020 și 01 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 164/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Morari Viorel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 8s-09p/m din 29 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 03 ianuarie 2020 împotriva acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani). 

Prin Hotărârea nr. 114/4 din 05 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Podolean Ana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 264s-351p/m din 03 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 27 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani). 

Prin Hotărârea nr. 113/4 din 05 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Podolean Ana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 186s-247p/m din 27 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 13 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 70/3 din 26 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a admis contestația cet. Morari Viorel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 8s-9p/m din 30 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 03 ianuarie 2020 împotriva acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 149/6 din 20 Iunie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiiloг al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Nicolaev Oleg împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 422s-409р/m din 25 арriliе 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 13 aprilie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de lа Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

Conform Hotărârii nr. 187/8 din 19 Septembrie 2019, Colegiul de examinare а contestațiilor аl Colegiului Disciplinaг a respins са neîntemeiată contestația depusă de Mițcul Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 628s-65Зр/m din 12 iulie 20l9, emise ре marginea sesizării depuse la 26 iunie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de lа Judecătoria Chișinău (sediul Rișcani).

Prin Hotărârea nr. 52/5 din 24 Mai 2019, Plenul Colegiului disciplinaг a respins contestația depusă de сătrе cet. Băieșu Gгigоге și mепțiпе Hotărârea пr.79/1 din 25 Iапuагiе 2019 а Completului de examinare а сопtеstаțiilог nr. 1, еmisă în рrivința acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judесătогiа Chișinău (sediul Rîșcani.

Prin Hotărârea nr. 152/5 din 27 Aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Craveţ Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 09 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Craveţ Alexandru cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, (sediul Buiucani şi Rîşcani) Gîrbu Silvia, Hadîrcă Victoria şi Ciumac Vitalie.

Prin Hotărârea nr. 217/7 din 18 Iunie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ministrul Justiţiei, Victoria Iftodi împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 16 martie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Boicenco Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Vitalie Ciumac.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 49 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Ciumac Vitalii nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 135/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Vasilevici Lilia, reprezentant al SRL ”Dromas-Cons”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 476s-593p/m (conexat cu nr. 478s-597p/m și nr. 479s-598p/m) din 08 iunie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 13 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Guzun Corneliu, Paniș Alexei, Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 134/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Tudose Irina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 448s-560p/m, nr. 490s-612p/m din 25 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 05 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), Palanciuc Ecaterina, Negru Veronica, Minciuna Anatolie de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 117/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dogotar Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 273s-334p/m din 11 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 17 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 7/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Dogotar Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1432s-2030p/m din 20 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 25 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 9/5 din 23 aprilie 2021, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării, depuse de cet. Ciobanu Stanislav în privința acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Conform Hotărârii nr. 71/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Chițan Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1026s-1627p/m din 28 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Avasiloaie Tatiana, Ciumac Vitalii, Ciobanu Galina de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 176/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Perju Serghei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 465s-650p/m, nr. 489s-686p/m din 11 iunie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 27 mai 2020 și 01 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 164/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Morari Viorel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 8s-09p/m din 29 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 03 ianuarie 2020 împotriva acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani). 

Prin Hotărârea nr. 114/4 din 05 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Podolean Ana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 264s-351p/m din 03 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 27 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani). 

Prin Hotărârea nr. 113/4 din 05 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Podolean Ana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 186s-247p/m din 27 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 13 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 70/3 din 26 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a admis contestația cet. Morari Viorel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 8s-9p/m din 30 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 03 ianuarie 2020 împotriva acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 149/6 din 20 Iunie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiiloг al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Nicolaev Oleg împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 422s-409р/m din 25 арriliе 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 13 aprilie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de lа Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

Conform Hotărârii nr. 187/8 din 19 Septembrie 2019, Colegiul de examinare а contestațiilor аl Colegiului Disciplinaг a respins са neîntemeiată contestația depusă de Mițcul Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 628s-65Зр/m din 12 iulie 20l9, emise ре marginea sesizării depuse la 26 iunie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de lа Judecătoria Chișinău (sediul Rișcani).

Prin Hotărârea nr. 52/5 din 24 Mai 2019, Plenul Colegiului disciplinaг a respins contestația depusă de сătrе cet. Băieșu Gгigоге și mепțiпе Hotărârea пr.79/1 din 25 Iапuагiе 2019 а Completului de examinare а сопtеstаțiilог nr. 1, еmisă în рrivința acțiunilor judecătorului Ciumac Vitalii de la Judесătогiа Chișinău (sediul Rîșcani.

Prin Hotărârea nr. 152/5 din 27 Aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Craveţ Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 09 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Craveţ Alexandru cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, (sediul Buiucani şi Rîşcani) Gîrbu Silvia, Hadîrcă Victoria şi Ciumac Vitalie.

Prin Hotărârea nr. 217/7 din 18 Iunie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ministrul Justiţiei, Victoria Iftodi împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 16 martie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Boicenco Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Vitalie Ciumac.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 49 sesizări, care ulterior au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 135/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 134/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 7/3 din 25 februarie 2022

Hotărârea nr. 117/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 9/5 din 23 aprilie 2021

Hotărârea nr. 71/5 din 07 mai 2021

Hotărârea nr. 164/7 din 01 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 176/8 din 19 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 70/3 din 26 Martie 2020

Hotărârea nr. 114/4 din 05 Mai 2020

Hotărârea nr. 113/4 din 05 Mai 2020

Hotărârea nr. 11/2 din 22 Mai 2020

Hotărârea nr. 149/6 din 20 Iunie 2019

Hotărârea nr. 187/8 din 19 Septembrie 2019

Hotărârea nr. 52/5 din 24 Mai 2019

Hotărârea nr. 152/5 din 27 Aprilie 2018

Hotărârea nr. 217/7 din 18 Iunie 2018

Știri
 • DOC // Dosarul Chitoroagă vs Morari: Un magistrat va fi atras la răspundere disciplinară

  Magistratul Vitalie Ciumac de la Judecătoria Chișinău urmează să fie tras la răspundere disciplinară pentru că ar fi admis nereguli la examinarea plângerii fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale, Nicolae Chitoroagă, privind revenirea lui Viorel Morari la șefia Procuraturii Anticorupție, în septembrie 2019. Consiliul Superior al Magistraturii a admis contestația lui Viorel Morari privind atragerea magistratului Ciumac la răspundere disciplinară.

  Fostul șef al Procuraturii Anticorupție a depus o plângere pe numele lui Ciumac, după ce magistratul a admis la 24 decembrie 2019 cererea lui Chitoroagă privind suspendarea ordinului de repunere în funcție pe durata examinării cauzei în fond.

  Magistratul Vitalie Ciumac de la Judecătoria Chișinău urmează să fie tras la răspundere disciplinară pentru că ar fi admis nereguli la examinarea plângerii fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale, Nicolae Chitoroagă, privind revenirea lui Viorel Morari la șefia Procuraturii Anticorupție, în septembrie 2019. Consiliul Superior al Magistraturii a admis contestația lui Viorel Morari privind atragerea magistratului Ciumac la răspundere disciplinară.

  Fostul șef al Procuraturii Anticorupție a depus o plângere pe numele lui Ciumac, după ce magistratul a admis la 24 decembrie 2019 cererea lui Chitoroagă privind suspendarea ordinului de repunere în funcție pe durata examinării cauzei în fond.

  Inițial, Inspecția Judiciară a respins plângerea lui Morari. Fostul șef de la Procuratura Anticorupție a contestat decizia, iar un complet de examinare a contestațiilor din cadrul CSM i-a admis cererea.

   

  Totoodată, și Curtea de Apel Chișinău a admis recent contestația lui Morari privind decizia lui Ciumac din 24 decembrie din 2019.

  Amintim că la 23 aprilie judecătorul Vitalie Ciumac a respins plângerea lui Chitoroagă pe motiv că a fost depusă peste termen. Instanța a respins ca nefondată și pretenția lui Chitoroagă precum că repunerea în funcție a lui Morari i-au afectat dreptul la un proces echitabil, fiindu-i intentat un dosar penal, pe motiv că legislația prevede atât recuzarea procurorului pe caz, cât și dreptul de a contesta acțiunile procurorului. 

  Nicolae Chitoroagă a solicitat în instanță anularea ordinului semnat la 17 septembrie 2019 de ex-procurorul general interimar, Dumitru Roibu, privind revenirea lui Viorel Morari la șefia Procuraturii Anticorupție. Procesul de judecată a început la data de 23 decembrie, iar o zi mai târziu, când Morari era deja suspendat din funcție de către Alexandr Stoianoglo, judecătorul Vitalie Ciumac a dat curs cererii lui Chitoroagă de a suspenda executarea ordinului din 17 septembrie 2019 până la adoptarea unei decizii finale.

  Unul dintre dosarele de rezonanță investigate de Procuratura Anticorupție după revenirea lui Viorel Morari a fost cel pornit pe numele lui Chitoroagă pentru îmbogățire ilicită. Fostul șef al PCCOCS a fost pus sub învinuire și a stat 15 zile în arest preventiv. Dosarul a fost pornit după ce Procuratura Generală s-a autosesizat la o investigație jurnalistică a portalului Anticoruptie.md, privind o afacere care ar aparține lui Chitoroagă.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Un judecător moldovean bate toate recordurile! A stabilit 25 de şedinţe de judecată pentru o perioadă mai mică de 1,5 luni

  Un judecător moldovean bate toate recordurile în materie de orgnizare a şedinţelor de judecată pe marginea unui dosar stabilind 25 de şedinţe de judecată care urmează să aibă loc în mai puţin de o lună şi jumătate. Toate acestea din cauza că în curând urmează să se împlinească un an de la plasarea învinuitului în arest preventiv, iar potrivit unei decizii anterioare a Curţii Constituţionale, detenţia preventivă nu poate fi menţinută pe o perioadă mai mare de un an.

  Este vorba despre un dosar penal deschis pe numele activitstului „Partidului Nostru” şi consilier local în oraşul Vatra, suburbia capitalei, din partea aceleaşi formaţiuni. Acesta a fost reţinut la data de 17 noiembrie 2016 într-un dosar penal care anterior a fost închis de trei ori prin decizia instanţelor de judecată ale sectoarelor Centru, Rîşcani, precum şi, în 2013, de Curtea Supremă de Justiţie, care l-a recunoscut pe Grincu nevinovat.

  Un judecător moldovean bate toate recordurile în materie de orgnizare a şedinţelor de judecată pe marginea unui dosar stabilind 25 de şedinţe de judecată care urmează să aibă loc în mai puţin de o lună şi jumătate. Toate acestea din cauza că în curând urmează să se împlinească un an de la plasarea învinuitului în arest preventiv, iar potrivit unei decizii anterioare a Curţii Constituţionale, detenţia preventivă nu poate fi menţinută pe o perioadă mai mare de un an.

  Este vorba despre un dosar penal deschis pe numele activitstului „Partidului Nostru” şi consilier local în oraşul Vatra, suburbia capitalei, din partea aceleaşi formaţiuni. Acesta a fost reţinut la data de 17 noiembrie 2016 într-un dosar penal care anterior a fost închis de trei ori prin decizia instanţelor de judecată ale sectoarelor Centru, Rîşcani, precum şi, în 2013, de Curtea Supremă de Justiţie, care l-a recunoscut pe Grincu nevinovat.

  Astfel, pentru a se isprăvi cât mai rapid cu activistul formaţiunii de opoziţie, la data de 1 septembrie curent, judecătorul Vitalie Ciumac a stabilit începând cu data 4 septembrie şi până la mijlocul lunii octombrie tocmai 25 de şedinţe de judecată. Despre aceasta a informat vicepreşedintele „Partidului Nostru”, Ilian Caşu pe o reţea de socializare.

  Potrivit lui Caşu, aceasta vorbeşte despre faptul că întreaga maşină represivă a statului capturat este utilizată împotriva formaţiunii. „Maşina represivă a statului capturat Republica Moldova, împotriva „Partidului Nostru” – în acţiune! Pe 1 septembrie 2017, cu multiple încălcări, activistului şi consilierului or. Vatra – Felix Grincu, i-a fost prelungit mandatul de arest în Penitenciarul nr. 13 cu încă 30 de zile. Dar şi, pentru a se isprăvi cât mai rapid cu Felix, judecătorul V. Ciumac a stabilit de la începutul lui septembrie până la mijlocul lui octombrie 25 (!) de şedinţe de judecată! Începând de luni, 4 septembrie, şedinţele de judecată vor avea loc în fiecare zi, de la 11:00 până la 16:30… Asemenea exemple, sistemul judiciar moldovenesc, reformat cu succes pe bani europeni, încă nu a cunoscut”, a scris el.

  Amintim că activistul „Partidului Nostru”, Felix Grincu, a fost reţinut pe 17 noiembrie 2016, chiar dacă dosarul deschis pe numele său a fost închis, iar el declarat nevinovat printr-o decizie a Curţii Supreme de Justiţie din 2013. Aceasta însă nu a încurcat Curţii de Apel să anuleze în octombrie 2016 decizia instanţei ierarhic inferioare, care l-a plasat pe activist în arest la domiciliu pe un termen de 25 de zile şi să elibereze un ordin de detenţie în izolator pentru 30 de zile. De atunci, Felix Grincu continuă să se afle în Izolatorul de Detenţie Preventivă a Penitenciarului nr. 13.

  „Partidul Nostru” consideră dosarul împotriva activistului drept unul motivat politic.
  sursa: independent.md

 • (FOTO) Șapte judecători au depus astăzi jurământul

  Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
  Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

  Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
  Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU