Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Фурдуй Анджела
Căutare avansată

Dodon Viorica

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 26.02.2014

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, doamnei Dodon Viorica, a fost desemnată judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Criuleni, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Conform Hotărârii nr. 838/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Criuleni în perioada 01.12.2016 – 31.12.2016, pe  judecătoarea Viorica Ursu.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1969-VII din 17 martie 2016, numită, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 26 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Viorica Ursu, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Criuleni, pe un termen de 4 ani. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1009-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni.

Data numirii în funcţie: 26.02.2014

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, doamnei Dodon Viorica, a fost desemnată judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Criuleni, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Conform Hotărârii nr. 838/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Criuleni în perioada 01.12.2016 – 31.12.2016, pe  judecătoarea Viorica Ursu.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1969-VII din 17 martie 2016, numită, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 26 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Viorica Ursu, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Criuleni, pe un termen de 4 ani. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1009-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
09.06.2006 - judecător la Judecătoria Criuleni, Decret nr. 600-IV din 05 iunie 2006
04 iule 2011 - numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă (Decret nr. 191-VI)
26.02.2014 - numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 1/1 din 25 ianuarie 2019, Hotărârile judecătorului Viorica Dodon de la Judecătoria Chișinău (sediul (sediul Rîșcani), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 64/7 din 18 decembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Criuleni, Ursu Viorica, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 43/4 din 21 iunie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Criuleni, Ursu Viorica, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Procentajul hotărârilor menţinute din cele contestate pentru perioada anilor 2010-2012 este de 55, 16%, respectiv: din 32 sentinţe contestate 20 au fost menţinute - 62,5%; din 67 hotărâri contestate 47 au fost casate - 70%; din 3 hotărâri pe cauze contravenţionale 1 a fost menţinută - 33%.
2013, au fost contestate 41 hotărâri judecătorești, find menținute 24 hotărâri - 58,54%;
2014, au fost contestate 40 hotărâri judecătorești, find menținute 21 hotărâri - 52,50%;
2016 au fost contestate în total 17 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 70,58%;
2017 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 64,51%.
Judecător de instrucție:
2016 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%;
2017 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 76,19%;
2018 au fost contestate în total 78 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 38,46%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
Judecător de drept comun:
2016, din 521 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,15%;
2017, din 101 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,94%.
Judecător de instrucție:
2016, din 25 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8%;
2017, din 132 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,78%;
2018, din 1331 cauze examinate, 39 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,93%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 56/04 din 15 Martie 2019,  Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Viorica Dodon pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chişinău, cu 69 (șaizeci și nouă) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 1/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 518/24 din 13 noiembrie 2018 materialele, în privința judecătorului Viorica Dodon de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind promovarea la o instanță ierarhic superioară.

Potrivit Hotărârea nr. 11/3 din 03 februarie 2017Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului URSU Viorica pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 5/2 din 03 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului URSU Viorica pentru promovare la instanța judecătorească ierarhic superioară de nivelui Curții de Apel.

Potrivit Hotărârii nr. 11/2 din 03 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului URSU Viorica pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 858/35 din 06 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Criuleni, Viorica Ursu, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea selectării pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară și transfer la o instanță judecătorească de același nivel.

Potrivit Hotărârii nr. 117/14 din 17 octmbrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului URSU Viorica pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 3/2 din 15 ianuarie 2016, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor  a admis candidatura judecătorului Ursu Viorica, pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare funcției de președinte la Judecătoria Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 64/7 din 18 decembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 776/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Criuleni, Ursu Viorica, cu remiterea materialelor în privinţa candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanţelor şi la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 54/9 din 18 decembrie 2013 a fost admisă candidatura doamnei Ursu Viorica, judecător la Judecătoria Criuleni, la concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 21 iunie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85,1 de puncte.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 546/35 din 24 noiembrie 2023 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat-o pe judecătoarea Viorica Dodon de la Judecătoria Chișinău pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al sediului Rîșcani, pentru perioada aflării în deplasare de serviciu a vicepreședintelui interimar Violeta Chisilița, începând cu 28 noiembrie până la 02 decembrie 2023, inclusiv.

Distincții
Prin Hotărârea nr. 759/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii i-a conferit gradul trei de calificare judecătorului Judecătoriei Criuleni, Viorca Ursu.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 1/1 din 25 ianuarie 2019, Hotărârile judecătorului Viorica Dodon de la Judecătoria Chișinău (sediul (sediul Rîșcani), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 64/7 din 18 decembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Criuleni, Ursu Viorica, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 43/4 din 21 iunie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Criuleni, Ursu Viorica, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Procentajul hotărârilor menţinute din cele contestate pentru perioada anilor 2010-2012 este de 55, 16%, respectiv: din 32 sentinţe contestate 20 au fost menţinute - 62,5%; din 67 hotărâri contestate 47 au fost casate - 70%; din 3 hotărâri pe cauze contravenţionale 1 a fost menţinută - 33%.
2013, au fost contestate 41 hotărâri judecătorești, find menținute 24 hotărâri - 58,54%;
2014, au fost contestate 40 hotărâri judecătorești, find menținute 21 hotărâri - 52,50%;
2016 au fost contestate în total 17 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 70,58%;
2017 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 64,51%.
Judecător de instrucție:
2016 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%;
2017 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 76,19%;
2018 au fost contestate în total 78 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 38,46%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
Judecător de drept comun:
2016, din 521 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,15%;
2017, din 101 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,94%.
Judecător de instrucție:
2016, din 25 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8%;
2017, din 132 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,78%;
2018, din 1331 cauze examinate, 39 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,93%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 56/04 din 15 Martie 2019,  Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Viorica Dodon pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chişinău, cu 69 (șaizeci și nouă) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 1/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 518/24 din 13 noiembrie 2018 materialele, în privința judecătorului Viorica Dodon de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind promovarea la o instanță ierarhic superioară.

Potrivit Hotărârea nr. 11/3 din 03 februarie 2017Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului URSU Viorica pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 5/2 din 03 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului URSU Viorica pentru promovare la instanța judecătorească ierarhic superioară de nivelui Curții de Apel.

Potrivit Hotărârii nr. 11/2 din 03 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului URSU Viorica pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 858/35 din 06 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Criuleni, Viorica Ursu, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea selectării pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară și transfer la o instanță judecătorească de același nivel.

Potrivit Hotărârii nr. 117/14 din 17 octmbrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului URSU Viorica pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 3/2 din 15 ianuarie 2016, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor  a admis candidatura judecătorului Ursu Viorica, pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare funcției de președinte la Judecătoria Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 64/7 din 18 decembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 776/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Criuleni, Ursu Viorica, cu remiterea materialelor în privinţa candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanţelor şi la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 54/9 din 18 decembrie 2013 a fost admisă candidatura doamnei Ursu Viorica, judecător la Judecătoria Criuleni, la concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni.

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 21 iunie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85,1 de puncte.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 546/35 din 24 noiembrie 2023 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat-o pe judecătoarea Viorica Dodon de la Judecătoria Chișinău pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al sediului Rîșcani, pentru perioada aflării în deplasare de serviciu a vicepreședintelui interimar Violeta Chisilița, începând cu 28 noiembrie până la 02 decembrie 2023, inclusiv.

Distincții
Prin Hotărârea nr. 759/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii i-a conferit gradul trei de calificare judecătorului Judecătoriei Criuleni, Viorca Ursu.

 

Hotărârea nr. 546/35 din 24 noiembrie 2023

Hotărârea nr. 56/04 din 15 martie 2019

Hotărârea nr. 1/21 din 25 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 11/3 din 03 februarie 2017

Hotărârea nr. 5/3 din 03 februarie 2017

Hotărârea nr. 11/3 din 03 februarie 2017

Hotărârea nr. 43/4 din 21 iunie 2013

Hotărârea nr. 54/9 din 18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 776/30 din 20 octombrie 2015

Hotărârea nr. 759/29 din 13 octombrie 2015

Hotărârea nr. 759/29 din 13 octombrie 2015

Hotărârea nr. 64/7 din 18 decembrie 2015

Hotărârea nr. 3/2 din 15 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 117/14 din 17 octombrie 2016

Hotărârea nr. 858/35 din 06 decembrie 2016

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 1/1 din 25 ianuarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Viorica Dodon nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 64/7 din 18 decembrie 2015, "în perioada 10.11.2013 - 10.11.2015, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Viorica URSU”

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 43/4 din 21 iunie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Ursu Viorica".

Prin Hotărârea nr. 19/1 din 29 ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Botnariuc Ludmila împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 956s-1491p/m din 19 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 22 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Balan Eduard, Roșca Alexandru de la Judecătoria Bălți (sediul central), Dodon Viorica de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 133/5 din 11 iunie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația avocatului Sorochin Iuri împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 297s-392p/m din 28 aprilie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 09 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Dodon Viorica de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 45/2 din 20 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Lihovețchi Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1529s-1849p/m din 02 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 16 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Dodon Viorica de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 16/2 din 09 februarie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Colesnicenco Mihail împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 16 ianuarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Colesnicenco Mihail cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni, sediul central Ursu Viorica.

Potrivit Hotărârii nr. 171/7 din 24 mai 2017, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Petru Bulgac împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 31 octombrie 2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni, Viorica Ursu.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului Viorica Ursu, în anul 2013, au fost depuse 3 petiții, în anul 2014 - o petiție, find neintemeiate, iar în anul 2015 nu a fost depusă nici o petiție.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului au fost depuse 6 petiții, neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 1/1 din 25 ianuarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Viorica Dodon nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 64/7 din 18 decembrie 2015, "în perioada 10.11.2013 - 10.11.2015, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Viorica URSU”

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 43/4 din 21 iunie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Ursu Viorica".

Prin Hotărârea nr. 19/1 din 29 ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Botnariuc Ludmila împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 956s-1491p/m din 19 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 22 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Balan Eduard, Roșca Alexandru de la Judecătoria Bălți (sediul central), Dodon Viorica de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 133/5 din 11 iunie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația avocatului Sorochin Iuri împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 297s-392p/m din 28 aprilie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 09 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Dodon Viorica de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 45/2 din 20 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Lihovețchi Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1529s-1849p/m din 02 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 16 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Dodon Viorica de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 16/2 din 09 februarie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Colesnicenco Mihail împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 16 ianuarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Colesnicenco Mihail cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni, sediul central Ursu Viorica.

Potrivit Hotărârii nr. 171/7 din 24 mai 2017, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Petru Bulgac împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 31 octombrie 2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni, Viorica Ursu.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului Viorica Ursu, în anul 2013, au fost depuse 3 petiții, în anul 2014 - o petiție, find neintemeiate, iar în anul 2015 nu a fost depusă nici o petiție.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului au fost depuse 6 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 133/5 din 11 iunie 2020

Hotărârea nr. 45/2 din 20 februarie 2020

Hotărârea nr. 16/2 din 09 februarie 2018

Hotărârea nr. 171/7 din 24 mai 2017

Hotărârea nr. 213/8 din 16 iunie 2017

Știri
 • Încă cinci magistrați candidează pentru un mandat în CSM

  Încă cinci magistrați au decis să candideze pentru un mandat în Consiliul Superior al Magistraturii, după ce anterior șase judedcători au depus cereri similare.

  Potrivit Asociației Judecătorilor, au mai depus cereri de a candida în calitate de membru al CSM următorii cinci judecători:

  • Angela Bostan, judecător CA Chișinău;
  • Nelea Budăi, vicepreședinte CA Chișinău;
  • Viorica Dodon, magistrate Judecătoria Chișinău;
  • Iana Talmaci, magistrate Judecătoria Strășeni;
  • Anatolie Țurcan, judecător CSJ.

  Încă cinci magistrați au decis să candideze pentru un mandat în Consiliul Superior al Magistraturii, după ce anterior șase judedcători au depus cereri similare.

  Potrivit Asociației Judecătorilor, au mai depus cereri de a candida în calitate de membru al CSM următorii cinci judecători:

  • Angela Bostan, judecător CA Chișinău;
  • Nelea Budăi, vicepreședinte CA Chișinău;
  • Viorica Dodon, magistrate Judecătoria Chișinău;
  • Iana Talmaci, magistrate Judecătoria Strășeni;
  • Anatolie Țurcan, judecător CSJ.

  Aceștia se alătură astfel altor șase pretendenți pentru un mandat în Consiliu:

  • Aureliu Postică;
  • Ion Chirtoacă;
  • Nicolae Craiu;
  • Dmitrii Fujenco;
  • Alexandru Gheorghieș;
  • Mariana Stratan.

  Amintim că, potrivit deciziilor Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor din 27 septembrie, noua componență a CSM urmează a fi aleasă în cadrul unei noi Adunări, programată pentru 25 octombrie. Asta după ce la Adunarea din 27 septembrie au fost revocați din funcții actualii membri ai Consiliului.

  Potrivit legislației în vigoare Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din12 membri. În componenţa Consiliului intră judecători şi profesori de drept titulari, precum şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General, care sunt membri de drept.

  Trei membri ai CSM din rândul profesorilor de drept titulari, selectaţi în mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului în urma unui concurs public, se aleg de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

  Şase membri din rândul judecătorilor, inclusiv doi membri supleanţi, sunt aleşi în CSM prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, aceştia reprezentînd toate nivelurile instanţelor judecătoreşti. Se consideră aleşi membri şi membri supleanţi ai CSM, judecătorii care au acumulat mai mult de jumătate din voturile celor prezenţi la adunare, conform ordinii descrescătoare a voturilor obţinute.
  Sursa: bizlaw.md

 • Noii magistrați propuși la funcțiile vacante de la Judecătoria Chișinău

  Viorica Ursu este una dintre câștigătoarele postului vacant de la Judecătoria Chișinău. Decizia a fost luată astăzi, 6 iunie, de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii.

  Ea a obținut cel mai mare punctaj de 65 de puncte, urmată de Irina Țonov de la Căușeni și Ana Cucerescu de la Bălți, ambele cu câte 60 de puncte. 11 dintrei cei 16 candidați sunt candidați la funcția de judecător, ceilalți cinci fiind magistrați în instanțe raionale.

  Viorica Ursu este una dintre câștigătoarele postului vacant de la Judecătoria Chișinău. Decizia a fost luată astăzi, 6 iunie, de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii.

  Ea a obținut cel mai mare punctaj de 65 de puncte, urmată de Irina Țonov de la Căușeni și Ana Cucerescu de la Bălți, ambele cu câte 60 de puncte. 11 dintrei cei 16 candidați sunt candidați la funcția de judecător, ceilalți cinci fiind magistrați în instanțe raionale.

  De asemenea, membrii CSM au decis numirea în funcție de magistrat la Judecătoria Chișinău pe Sergiu Ciobanu și Natalia Lupașcu.
  sursa: zdg.md

 • Șeful statului a numit în funcție 15 judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 26 februarie, decretele de numire în funcție pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a mai multor judecători, transmite UNIMEDIA. Șeful statului i-a atenționat pe magistrați, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului. Nicolae Timofti a declarat că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor. „Datoria Dumneavoastră este respectarea cu strictețe a legilor.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 26 februarie, decretele de numire în funcție pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a mai multor judecători, transmite UNIMEDIA. Șeful statului i-a atenționat pe magistrați, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului. Nicolae Timofti a declarat că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor. „Datoria Dumneavoastră este respectarea cu strictețe a legilor.

  Activitatea judecătorilor trebuie să restabilească încrederea cetățenilor în actul de justiție. Cei care vor călca strâmb vor fi sancționați și excluși din sistemul judecătoresc”, a subliniat președintele Nicolae Timofti.

 • Тимофти назначил 15 новых судей

   Сегодня президент Николае Тимофти подписал указы о назначении 15 новых судей. Ещё для 7 судей срок их полномочий был продлён. Во время совещания в Государственной резиденции Николае Тимофти заявил, что увеличение заработной платы судей, одобренное парламентом, обеспечит их беспристрастность при принятии решений. В то же время глава государства предупредил судей, что в случае совершения ими неправомерных действий, они покинут систему правосудия. «Вашим долгом является строгое соблюдение законов. Деятельность судей должна вернуть доверие граждан к акту правосудия. Те, кто оступятся, будут наказаны и исключены из судебной системы», - заявил президент Николае Тимофти.

   Сегодня президент Николае Тимофти подписал указы о назначении 15 новых судей. Ещё для 7 судей срок их полномочий был продлён. Во время совещания в Государственной резиденции Николае Тимофти заявил, что увеличение заработной платы судей, одобренное парламентом, обеспечит их беспристрастность при принятии решений. В то же время глава государства предупредил судей, что в случае совершения ими неправомерных действий, они покинут систему правосудия. «Вашим долгом является строгое соблюдение законов. Деятельность судей должна вернуть доверие граждан к акту правосудия. Те, кто оступятся, будут наказаны и исключены из судебной системы», - заявил президент Николае Тимофти.

  Новые судьи назначены на пятилетний срок, по предложению Высшего совета магистратуры.

  Речь идёт об Эдуарде Галусчак и Анжеле Фурдуй – Суд сектора Ботаника, Кишинёв; Александре Негру, Оксане Парфени, Виолете Кисилица и Василисе Мунтян – Суд сектора Буюкань; Светлане Вышку, Серджиу Булару, Инге Вештиман, Ирине Максим и Наталье Патрашку – Суд сектора Чентру, Кишинёв. Георге Мыцу, Татьяна Василикэ, Виолета Гырляну и Игорь Барбакару - новые судьи инстанции сектора Рышкань, Кишинёв.

  Магистраты с продлёнными полномочиями: Рената Попеску в Районном суде Новых Анен, Людмила Холевицкая – Суд сектора Рышкань, Кишинёв, Геннадие Еремчук – Суд Бельц, Владислав Клима - вице-председатель Суда сектора Чокана, Кишинёв, Валентина Крючкова - вице-председатель Районного суда Калараш, Виорика Урсу - вице-председатель Районного суда Криулян, Дорин Дулгиеру - председатель Суда сектора Буюкань, Кишинёв.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU