Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Chisilița Violeta
Căutare avansată
foto: tv8.md

Muntean Vasilisa

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Conform Hotărârii nr. 5/1 din 18 martie 2022, se suspendă din funcția deținută judecătorul Vasilisa Muntean de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru perioada aflării în concediul parțial plătit de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, până la 07 decembrie 2024, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1109-VIII din 26 februarie 2019, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1014-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

Instruire/Diplome
1999 - 2002 Colegiul de Economie şi Drept „Socrate”,specializarea – Drept
2002  - 2007 facultatea de drept a Universitatea de Studii Europene din Moldova
2007 - 2009 Institutul Naţional al Justiţiei, cursuri de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, a absolvit cu media generală de 9,72
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2002 - 2007 specialist în cadrul Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii
01.2003 - 09.2003 consultant superior la Curtea Supremă de Justiţie
2003 - 2007 Şef de Secţie, Curtea Supremă de Justiţie,
2011 - 2014 S.R.L. „Proalfa Service”, jurisconsult
2011 - 2014 S.R.L. „Pro Sano”, jurisconsult
2011 – 2014 S.A. „ABC”, jurisconsult
26.02.2014 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1014-VII)

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Conform Hotărârii nr. 5/1 din 18 martie 2022, se suspendă din funcția deținută judecătorul Vasilisa Muntean de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru perioada aflării în concediul parțial plătit de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, până la 07 decembrie 2024, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1109-VIII din 26 februarie 2019, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1014-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

Instruire/Diplome
1999 - 2002 Colegiul de Economie şi Drept „Socrate”,specializarea – Drept
2002  - 2007 facultatea de drept a Universitatea de Studii Europene din Moldova
2007 - 2009 Institutul Naţional al Justiţiei, cursuri de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, a absolvit cu media generală de 9,72
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2002 - 2007 specialist în cadrul Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii
01.2003 - 09.2003 consultant superior la Curtea Supremă de Justiţie
2003 - 2007 Şef de Secţie, Curtea Supremă de Justiţie,
2011 - 2014 S.R.L. „Proalfa Service”, jurisconsult
2011 - 2014 S.R.L. „Pro Sano”, jurisconsult
2011 – 2014 S.A. „ABC”, jurisconsult
26.02.2014 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1014-VII)

 
 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 97/11 din 02 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Vasilisa Muntean nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 41/5 din 31 martie 2017, hotărârile judecătorului Muntean Vasilisa nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 43 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 39 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 90,69%;
2015 au fost contestate 78 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 73 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 93,58%;
2016 au fost contestate în total 92 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 85 ceea ce constituie 92,39%;
2017 au fost contestate în total 74 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67, ceea ce constituie 90,54%;
2018 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 83,33%.
Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 386 de cauze examinate, 10 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,59%;
2015, din 553 de cauze examinate, 12 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,25%;
2016, din 521 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,68%;
2017, din 424 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%;
2018, din 219 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 597/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor judecători de la Judecătoria Chișinău: 
- Bularu Sergiu;
- Mîțu Gheorghe; 
- Patrașcu Natalia; 
- Muntean Vasilisa; 
- Negru Alexandru; 
- Parfeni Oxana; 
- Galușceac Eduard; 
- Chisilița Violeta.

Prin Hotărârea 97/11 din 02 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Vasilisa MUNTEAN de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 81 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 41/5 din 31 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 87 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 8/1 din 24 aprilie 2013, a fost respinsă candidatura doamnei Muntean Vasilisa la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 97/11 din 02 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Vasilisa Muntean nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 41/5 din 31 martie 2017, hotărârile judecătorului Muntean Vasilisa nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 43 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 39 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 90,69%;
2015 au fost contestate 78 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 73 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 93,58%;
2016 au fost contestate în total 92 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 85 ceea ce constituie 92,39%;
2017 au fost contestate în total 74 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67, ceea ce constituie 90,54%;
2018 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 83,33%.
Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 386 de cauze examinate, 10 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,59%;
2015, din 553 de cauze examinate, 12 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,25%;
2016, din 521 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,68%;
2017, din 424 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%;
2018, din 219 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 597/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor judecători de la Judecătoria Chișinău: 
- Bularu Sergiu;
- Mîțu Gheorghe; 
- Patrașcu Natalia; 
- Muntean Vasilisa; 
- Negru Alexandru; 
- Parfeni Oxana; 
- Galușceac Eduard; 
- Chisilița Violeta.

Prin Hotărârea 97/11 din 02 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Vasilisa MUNTEAN de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 81 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 41/5 din 31 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 87 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 8/1 din 24 aprilie 2013, a fost respinsă candidatura doamnei Muntean Vasilisa la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău.

 

Hotărârea nr. 5/1 din 18 martie 2022

Hotărârea nr. 597/28 din 18 decembrie 2018

Hotărârea nr. 97/11 din 02 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 41/5 din 31 martie 2017

Hotărîrea nr. 8/1 din 24 aprilie 2013

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 97/11 din 02 noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Vasilisa Muntean nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 41/5 din 31 martie 2017"de către Colegiul disciplinar în perioada de raportare, în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Vasilisa Muntean nu a fost intentată  nici o procedură disciplinară”.

Prin Hotărârea nr. 6/1 din 19 ianuarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Zero Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1053s-1615p/m din 28 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 29 noiembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Muntean Vasilisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani). 

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Glușcenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 142s-238p/m din 14 mai 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 01 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Muntean Vasilisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Potrivit Hotărârii nr. 51/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația Procurorului General al Republicii Moldova, Stoianolgo Alexandr, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 14s-20p/m (conexată cu nr. 81s-127p/m) din 23 februarie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 12 ianuarie 2021 și 05 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Muntean Vasilisa și Păduraru Irina de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 69/3 din 26 martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Pruteanu Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1602s-1951p/m din 29 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 31 decembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorului Muntean Vasilisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 90/3 din 22 martie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Glușcenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 150s93p/m din 14 februarie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 01 februarie 2019 împotriva acțiunilor judecătorului Muntean Vasilisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Conform Hotărârii nr. 139/5 din 24 mai 2019, Completul de ехаminаге а contestațiilor al Colegiului disciplinar a respins са neîntеmеiаtă contestația declarată de сătrе аvосаtul Eugeniu Glușcenco împotгiva deciziei Inspecției judiciare din 23 aprilie 2019 nr. 398s-385 р/m, de respingere а sesizării de аtrаgеrе la răspundere disciplinară а judecătorului Judесătогiеi Сhișinău sediul Buiucani, Vasilisa Muntean, pentru faptele/acțiunile pгesupuse аr constitui temeiuri de abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 125/5 din 24 mai 2019, Completul de examinare a contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestația dесlаrаtă de сătrе cet.Glușcenco Eugeniu împotriva deciziei Inspecției Judiсiаrе nr.272s-235р/m din 25 Mагtiе 2019 de rеsрiпgеrе а sеsizăгii acestuia, privind faptele judесătогului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani Muntean Vasilisa, саге pot constitui abateri disciрliпаrе.

Prin Hotărârea nr. 40/4 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de către avocatul Gluşcenco Eugeniu şi a menţinut Hotărârea nr. 346/12 din 16 noiembrie 2018 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorilor Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani], Muntean Vasilisa şi Plămădeală Ghenadie.

Prin Hotărârea nr. 199/7 din 25 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Munteanu Victor, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 20 martie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani - Muntean Vasilisa.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 16 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 30 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 97/11 din 02 noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Vasilisa Muntean nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 41/5 din 31 martie 2017"de către Colegiul disciplinar în perioada de raportare, în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Vasilisa Muntean nu a fost intentată  nici o procedură disciplinară”.

Prin Hotărârea nr. 6/1 din 19 ianuarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Zero Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1053s-1615p/m din 28 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 29 noiembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Muntean Vasilisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani). 

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Glușcenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 142s-238p/m din 14 mai 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 01 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Muntean Vasilisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Potrivit Hotărârii nr. 51/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația Procurorului General al Republicii Moldova, Stoianolgo Alexandr, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 14s-20p/m (conexată cu nr. 81s-127p/m) din 23 februarie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 12 ianuarie 2021 și 05 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Muntean Vasilisa și Păduraru Irina de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 69/3 din 26 martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Pruteanu Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1602s-1951p/m din 29 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 31 decembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorului Muntean Vasilisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 90/3 din 22 martie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Glușcenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 150s93p/m din 14 februarie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 01 februarie 2019 împotriva acțiunilor judecătorului Muntean Vasilisa de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Conform Hotărârii nr. 139/5 din 24 mai 2019, Completul de ехаminаге а contestațiilor al Colegiului disciplinar a respins са neîntеmеiаtă contestația declarată de сătrе аvосаtul Eugeniu Glușcenco împotгiva deciziei Inspecției judiciare din 23 aprilie 2019 nr. 398s-385 р/m, de respingere а sesizării de аtrаgеrе la răspundere disciplinară а judecătorului Judесătогiеi Сhișinău sediul Buiucani, Vasilisa Muntean, pentru faptele/acțiunile pгesupuse аr constitui temeiuri de abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 125/5 din 24 mai 2019, Completul de examinare a contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestația dесlаrаtă de сătrе cet.Glușcenco Eugeniu împotriva deciziei Inspecției Judiсiаrе nr.272s-235р/m din 25 Mагtiе 2019 de rеsрiпgеrе а sеsizăгii acestuia, privind faptele judесătогului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani Muntean Vasilisa, саге pot constitui abateri disciрliпаrе.

Prin Hotărârea nr. 40/4 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de către avocatul Gluşcenco Eugeniu şi a menţinut Hotărârea nr. 346/12 din 16 noiembrie 2018 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorilor Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani], Muntean Vasilisa şi Plămădeală Ghenadie.

Prin Hotărârea nr. 199/7 din 25 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Munteanu Victor, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 20 martie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani - Muntean Vasilisa.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 16 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 30 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 6/1 din 19 ianuarie 2024

Hotărârea nr. 51/4 din 29 aprilie 2021

Hotărârea nr. 69/3 din 26 martie 2020

Hotărârea nr. 90/3 din 22 martie 2019

Hotărârea nr. 139/5 din 24 mai 2019

Hotărârea nr. 125/5 din 24 mai 2019

Hotărârea nr. 40/4 din 12 aprilie 2019

Hotărârea nr. 199/7 din 25 mai 2018

Știri
 • Cine este magistrata care îl va judeca pe fostul procuror general adjunct, Ruslan Popov

  Prima şedinţă de judecată în dosarul intentat pentru îmbogăţire ilicită fostului adjunct al procurorului general, Ruslan Popov, a fost programată pentru data de 15 iulie. Dosarul a fost repartizat aleatoriu magistratei Vasilisa Muntean. Afacerile necunoscute ale procurorului Popov au fost descoperite de către jurnaliştii de la portalul Anticoruptie.md şi descrise în câteva investigaţii în baza cărora s-au autosesizat procurorii anticorupţie.

  Vasilisa Muntean a îmbrăcat mantia de magistrat în 2014, după ce a deţinut diferite funcţii de consultant sau specialist în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau a Curţii Supreme de Justiţie.

  Vasilisa Muntean este magistrata care a decis prelungirea mandatului de arestare pe numele lui Chiril Lucinschi, dar și cea care în 2014 a suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank și a menținut-o în funcție pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş. Aceasta a fost înlăturată de la conducerea băncii din mai multe motive, inclusiv pentru că a admis cheltuieli nejustificate şi a acordat credite cu omiterea unor proceduri obligatorii. Vasilisa Muntean a emis hotărârea chiar în aceeaşi zi în care Politov a depus cerere împotriva Victoriabank.

  Prima şedinţă de judecată în dosarul intentat pentru îmbogăţire ilicită fostului adjunct al procurorului general, Ruslan Popov, a fost programată pentru data de 15 iulie. Dosarul a fost repartizat aleatoriu magistratei Vasilisa Muntean. Afacerile necunoscute ale procurorului Popov au fost descoperite de către jurnaliştii de la portalul Anticoruptie.md şi descrise în câteva investigaţii în baza cărora s-au autosesizat procurorii anticorupţie.

  Vasilisa Muntean a îmbrăcat mantia de magistrat în 2014, după ce a deţinut diferite funcţii de consultant sau specialist în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau a Curţii Supreme de Justiţie.

  Vasilisa Muntean este magistrata care a decis prelungirea mandatului de arestare pe numele lui Chiril Lucinschi, dar și cea care în 2014 a suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank și a menținut-o în funcție pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş. Aceasta a fost înlăturată de la conducerea băncii din mai multe motive, inclusiv pentru că a admis cheltuieli nejustificate şi a acordat credite cu omiterea unor proceduri obligatorii. Vasilisa Muntean a emis hotărârea chiar în aceeaşi zi în care Politov a depus cerere împotriva Victoriabank.

  Vasilisa Muntean a fost preşedinta completului de judecată care gestionează dosarul intentat pe numele fostului şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, în care Veaceslav Platon figurează în calitate de parte vătămată. Controversatul afacerist a acuzat-o pe magistrata Vasilisa Muntean face parte din grupul criminal organizat condus de Vladimir Plahotniuc. Acuzaţiile au fost aduse în şedinţa de judecată în timp ce Platon era audiat în calitate de parte vătămată. Toamna trecută, Vasilisa Muntean a fost eliminată din completul de judecată după ce a fost admisă cererea de recuzare a procurorului pe caz.

  În 2015, Judecătoria Buiucani i-a interzis partidului lui Gigore Petrenco să mai desfășoare proteste cu corturi în fața casei lui Vlad Plahotniuc. În acest sens, a fost emisă o decizie judecătorească, prin care judecătoarea Vasilisa Muntean a decis ca orășelul de corturi de pe strada Bulgară să fie demontat.

  Vasilisa Muntean face parte din categoria magistraţilor răsfăţaţi cu donaţii din partea rudelor.

  Anul trecut, părinţii magistratei i-au transferat de peste hotare 11.000 de euro şi 90.000 de ruble, iar bunica i-a dat cadou 2000 de euro.

  Vasilisa Muntean a adus în acest an pe lume un copil şi cu această ocazie rudele i-au dăruit 11.400 de lei. Magistrata a mai primit încă 72 .021 de lei ca pensie alimentară de la tatăl copilului.

  Anul trecut, magistrata a procurat trei terenuri cu construcţii, pentru care susţine că a achitat 880.000 de lei şi 6000 de euro.

  Judecătoarea mai deţine, din 2008, un apartament cu suprafaţa de 64,8 metri pătraţi, estimat la 415.547 de lei.

  Vasilisa Muntean a raportat în Declaraţia de avere şi interese personale pentru anul 2021 mai multe unităţi de transport: un Hiyundai Tucson, procurat în 2020 cu 18.000 de euro, un mijloc de transport estimat la 300.000 de lei, trei remorci în sumă totală de 8000 de euro, automobil Volkswagen Passat, estimat la 10.000 de euro, şi Toyota Corolla de 100.000 de lei.

   

  Pentru anul trecit, magistrata a mai raportat venituri din salariu de 242.166 de lei, alţii 17.744 de lei i-a obţinut din activitatea didactică, 33.629 reprezintă o îndemnizaţie de la asistenţa socială, 16.000 de lei pentru că a fost infectată cu Covid-19, iar 240.000 de mii i-a primit în urma înstrăinării unui imobil.

  Ruslan Popov este învinuit într-un dosar penal intentat pentru îmbogăţire ilicită. Procurorul ar fi beneficiarul final al unei livezi moderne şi a unui frigider pentru păstrarea fructelor înregistrate pe numele tatălui, un simplu pensionar din satul Mileştii Mici.

  Precizăm că alături de Ruslan Popov pe banca acuzaţilor urmează să vină soşia sa, procurora Iulia Popov, tatăl şi soacra, precum şi un om de afaceri. Fostului procuror i se mai incriminează săvârșirea a opt episoade de fals în declarația de avere și interese personale.

  Reţinut la începutul lunii octombrie 2021, Popov s-a aflat în arest preventiv aproape 30 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție.

  Iniţial, Judecătoria Chişinău a dispus plasarea sa în arest la domiciliu, însă peste câteva zile Curtea de Apel Chişinău a dat curs demersului procurorilor anticorupţie de a-l plasa în izolator.

  Ulterior, Curtea de Apel Chişinău a modificat deciziile instanţei de fond în privinţa lui Popov, prelungindu-i arestul la domiciliu. Fostul procuror a scăpat de măsura preventivă în ajunul sărbătorilor de iarnă.

  Procurorul Popov a fost suspendat din funcţie pe durata desfăşurării anchetei, iar în luna martie 2021 a depus cerere de eliberare din sistem, care i-a fost acceptată.

  De partea cealaltă, Ruslan Popov pledează nevinovat.
  Sursa: anticoruptie.md

 • ANI: O magistrată de la Judecătoria Chișinău s-ar putea alege cu amendă după ce a depus cu întârziere declarația de avere și interese personale

  Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate a întocmit un proces verbal cu privire la contravenție în privința judecătoarei Vasilisa Muntean din cadrul Judecătoriei Chișinău pentru depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale. Procesul verbal a fost remis instanței de judecată pentru aplicarea amenzii, anunță ANI într-un comunicat de presă.

  Săptămâna trecută a fost pornită o cauză contravențională împotriva unei instituții financiare pentru că a împiedicat activitatea ANI prin faptul că nu a oferit informațiile solicitate de inspectorul de integritate în cadrul unui control.

  Tot săptămâna trecută, inspectorii de integritate au stabilit conflicte de interese pe numele fostului manager al SA Red-Nord, al directorului Spitalului Clinic din Bălți, conducerii Școlii sportive de polo pe apă din Chișinău și al șefului Institutului Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului. Alți doi primari din raioanele Dubăsari și Edineț, dar și un fost primar din raionul Hâncești au admis conflicte de interese, iar un primar din raionul Râșcani este vizat într-o altă cauză contravențională pornită pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale.

  Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate a întocmit un proces verbal cu privire la contravenție în privința judecătoarei Vasilisa Muntean din cadrul Judecătoriei Chișinău pentru depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale. Procesul verbal a fost remis instanței de judecată pentru aplicarea amenzii, anunță ANI într-un comunicat de presă.

  Săptămâna trecută a fost pornită o cauză contravențională împotriva unei instituții financiare pentru că a împiedicat activitatea ANI prin faptul că nu a oferit informațiile solicitate de inspectorul de integritate în cadrul unui control.

  Tot săptămâna trecută, inspectorii de integritate au stabilit conflicte de interese pe numele fostului manager al SA Red-Nord, al directorului Spitalului Clinic din Bălți, conducerii Școlii sportive de polo pe apă din Chișinău și al șefului Institutului Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului. Alți doi primari din raioanele Dubăsari și Edineț, dar și un fost primar din raionul Hâncești au admis conflicte de interese, iar un primar din raionul Râșcani este vizat într-o altă cauză contravențională pornită pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale.

  La fel, inspectorii de integritate au inițiat controale pentru nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința a unui fost primar din raionul Sângerei și doi consilieri locali din Ciorești, Chișinău și raionul Florești.
  Sursa: anticoruptie.md

 • CSM propune „desemnarea pe viață” a opt judecători. Cine sunt aceștia

  Opt judecători au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile acestora au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis să înainteze toate cele opt candidaturi președintelui pentru numirea lor „pe viață” în funcția de judecători.

  Decretele celor opt judecători pentru numirea în funcție pentru o perioadă de cinci ani au fost semnate de fostul președinte Nicolae Timofti în februarie 2014. Tot în grup, cei opt judecători urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de președintele Igor Dodon.

  Opt judecători au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile acestora au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis să înainteze toate cele opt candidaturi președintelui pentru numirea lor „pe viață” în funcția de judecători.

  Decretele celor opt judecători pentru numirea în funcție pentru o perioadă de cinci ani au fost semnate de fostul președinte Nicolae Timofti în februarie 2014. Tot în grup, cei opt judecători urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de președintele Igor Dodon.

  Cine sunt cei opt judecători numiți în funcție până la tingerea plafonului de vârstă

  Sergiu Bularu a  fost consilier al ex-preşedintelui PDM, actualul deputat, Marian Lupu. Ulterior, în 2014 acesta a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru.

  În 2014 Bularu avea un salariu ce circa 130 de mii de lei, obținut din activitatea de la Parlament, dar și cea de la Judecătorie. Acum salariul anual al judecătorului este de peste 220 de mii de lei, la care în 2018 s-au mai adăugat 11 mii de euro primiți de peste hotare. Bularu deține un apartament de 118 m2, un garaj, dar și un automobil de model Audi, procurat în 2017, și care are o valoare de 120 de mii de lei.

  Gheorghe Mîțu a fost numit în 2014 în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani. Potrivit Magistrat.md, anterior Mîțu a activat în calitate de lector la Catedra de drept Civil a USM, dar și concultant principal în Serviciul de Acte al Președintelui în cadrul Direcţiei de Drept și relații publice a Aparatului Președintelui Voronin. În 2017 judecătorul a ridicat un salariu de peste 210 mii de lei, la care s-a adăugat o indemnizația de circa 54 de mii de lei. Judecătorul deține un apartament de 80 m2, dobândit în 2018, dar și un autoturism de model Mercedes-Benz E 220 CDI.

  Natalia Patrașcu  este judecătoare la Judecătoria Centru. Din 2004 şi până în 2007, Patraşcu a fost grefieră la Curtea de Apel Chişinău, iar din 2007 şi până în 2014, asistent judiciar la Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie. Patrașcu a fost cea care a decis în 2014  interzicerea exploatării de către Ministerul Afacerilor Interne a R. Moldova a camerelor de supraveghere de pe străzile capitalei. Ulterior Curtea de Apel a casat această decizie.

  Alexandru Negru a fost numit în 2014 de judecător la Judecătoria Buiucani. Acesta examinează dosarul lui Dorin Chirtoacă, chiar dacă fostul primar a cerut recuzarea acestuia de mai multe ori. Potrivit Magistrat.md, înainte de a deveni judecător, Negru a activat la Întreprinderea municipală „Servicii Locative Rîșcani” și „Servicii Locative Centru”. În 2017 judecătorul a avut un salariu de peste 160 de mii de lei.

  Oxana Parfeni a fost numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014. Anterior funcției de judecător, Parfeni a activat în calitate de asistent judiciar la CSJ, specialist principal la CSM și grefier la Judecătoria Buiucani, scrie Magistrat. Potrivit declarației de avere și interese, Parfeni a obținut un salariu de peste 200 de mii de lei în 2017. Familia Parfeni deține un teren, un apartament și o casă de locuit.

  Vasilisa Muntean, judecătoare la Judecătoria Buiucani, a fost cea care a decis în august prelungirea mandatului de arest pe numele lui Chiril Lucinschi, dar și cea care în 2014 a suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank și a menținut-o în funcție pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş. În 2017 judecătoarea a avut un venit de peste 200 de mii de lei, la care se mai adaugă un venit de 65 de mii de ruble, primite de peste hotare.

  Eduard Galușceac a fost propus de CSM pentru numirea în funcția de judecător în ianuarie 2014, chiar dacă acesta a fost evaluat de CSCJ cu 75 de puncte, în condiţiile în care alţi 9 concurenţi au obţinut un punctaj mai mare sau cel puţin egal cu al „câştigătorului”. Salariu pentru 2017 a judecătorului a constituit circa 150 de mii de lei. Potrivit declarației de avere și interese, Galușceac are o casă de 149 m2, un apartament de 56 m2, la care se mai adaugă încă un apartament deținut de soția sa. Judecătorul mai deține două automobile: un Nissan Almera, anul de fabricație 1996, dar și un VAZ 2108, anul de fabrucație 1990.

  Violeta Chisilița a fost numită în 2014 judecătoare la Judecătoria Buiucani. Magistrat precizează că anterior aceasta a activat în calitate de lector la USM, șef-adjunct la cadetra „Administrație publică și drept” de la USM, dar și referent judiciat la CSM. Judecătoarea  a ridicat anul trecut un salariu de peste 200 de mii de lei.
  Sursa: zdg.md

 • Inspecţia a constatat încălcări

  Cei trei magistraţi de la Judecătoria Buiucani care au suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank şi, în pofida voinței acționarilor, au menţinut-o în funcţie pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş, sunt cercetaţi de Inspecţia Judiciară a CSM-ului. Se întâmplă după ce mai mulţi membri ai Consiliului de Administraţie s-au plâns pe acţiunile lor, calificându-le drept ilegale. Inspecția Judiciară a constatat că magistrații au încălcat normele imperative ale legislației, dar și Codul de etică al judecătorului.

  Reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Victoriabank au expediat o petiţie CSM-ului, întrucât s-au arătat contrariaţi de o serie de hotărâri emise peste noapte în favoarea managerului băncii Natalia Politov-Cangaş, care în opinia lor, a comis mai multe ilegalităţi în cadrul instituţiei și pe care au încercat să o demit-o. După ce Inspecţia judiciară a cercetat cazul, a ajuns la concluzia că magistraţii vizaţi au comis încălcări. Raportorul nu a precizat despre ce încălcări este vorba.

  Cei trei magistraţi de la Judecătoria Buiucani care au suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank şi, în pofida voinței acționarilor, au menţinut-o în funcţie pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş, sunt cercetaţi de Inspecţia Judiciară a CSM-ului. Se întâmplă după ce mai mulţi membri ai Consiliului de Administraţie s-au plâns pe acţiunile lor, calificându-le drept ilegale. Inspecția Judiciară a constatat că magistrații au încălcat normele imperative ale legislației, dar și Codul de etică al judecătorului.

  Reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Victoriabank au expediat o petiţie CSM-ului, întrucât s-au arătat contrariaţi de o serie de hotărâri emise peste noapte în favoarea managerului băncii Natalia Politov-Cangaş, care în opinia lor, a comis mai multe ilegalităţi în cadrul instituţiei și pe care au încercat să o demit-o. După ce Inspecţia judiciară a cercetat cazul, a ajuns la concluzia că magistraţii vizaţi au comis încălcări. Raportorul nu a precizat despre ce încălcări este vorba.

  Judecătoarea Silvia Gîrbu este cea care a suspendat activitatea întrgului Consiliu de Administrație al Victoriabank, în urma unei sesizări depuse de un acţionar al băncii, care deține doar 8 acțiuni la Victoriabank, adică de 40 de mii de ori mai puțin decât un procent. Sesizarea a fost depusă pe 11 septembrie, iar decizia a fost pronunţată în regim de urgenţă, chiar a doua zi, fapt ce a fost calificat de Consiliul de Administrație drept atac raider asupra băncii. Judecătoarea se apără.

  La rândul său, Vasilisa Muntean este judecătoarea care a suspendat decizia Consiliului de Administrație al Victoriabank prin care Natalia Politov-Cangaș a fost înlăturată de la conducerea băncii din mai multe motive, inclusiv pentru că a admis cheltuieli nejustificate şi a acordat credite cu omiterea unor proceduri obligatorii. Şi în acest caz, hotărârea a fost emisă cu o viteză fulgerătoare, chiar în aceeaşi zi în care Politov a depus cerere împotriva Victoriabank.

  La rândul său, cel de-al treilea magistrat a suspendat mai multe decizii ale Adunării generale a băncii.
  După ce au ascultat explicaţiile celor trei judecători, membrii CSM au dispus ca Inspecţia Judiciară să cerceteze suplimentar anumite circumstanţe, urmând ca instituţia să se pronunţe ulterior. Amintim că toate deciziile emise de judecătorii menţionaţi anterior au fost calificate de unii acţionari ai Victoriabank drept abuzive. Preşedintele Consiliului de Administrație al băncii, Victor Ţurcan, a declarat că deciziile au fost influenţate de managerul băncii - Natalia Politov-Cangaș, în spatele căreia ar sta persoane importante în stat. Natalia Politov-Cangaş a calificat acuzaţiile lansate la adresa sa drept nefondate. 

   
 • Judecatoarea Muntean nu respectă drepturile justițiabililor

  Judecatorul Vasilisa Muntean din cadrul Judecătoriei Buiucani mai întîi refuză să elibereze copia înregistrării audio a ședinței de judecată către reclamant, în baza solicitării legale, apoi ”cică” eliberează înregistrarea pe DVD, după 2 zile de stat sub ușa biroului său a reclamantului, DVD-ul dovedindu-se a fi gol și rămînînd, în cele din urmă, la judecător în birou. Și asta după ce a fost cheltuită o avere pentru cursurile de instruire a grefierilor în vederea asigurării utilizării eficiente a Sistemului de înregistrare audio a şedinţelor de judecată „SRS Femida”, la Institutul Naţional al Justiţiei, pentru care aceștia au primit și certificate de participare.

  Judecatorul Vasilisa Muntean din cadrul Judecătoriei Buiucani mai întîi refuză să elibereze copia înregistrării audio a ședinței de judecată către reclamant, în baza solicitării legale, apoi ”cică” eliberează înregistrarea pe DVD, după 2 zile de stat sub ușa biroului său a reclamantului, DVD-ul dovedindu-se a fi gol și rămînînd, în cele din urmă, la judecător în birou. Și asta după ce a fost cheltuită o avere pentru cursurile de instruire a grefierilor în vederea asigurării utilizării eficiente a Sistemului de înregistrare audio a şedinţelor de judecată „SRS Femida”, la Institutul Naţional al Justiţiei, pentru care aceștia au primit și certificate de participare.

  Cred că numai în instanțele naționale poți să întîlnești o asemenea bătaie de joc. În ședința de judecată din 04.09.14, judecătorul Muntean refuză demersul reclamantului de eliberare a copiei înregistrării audio a ședinței de judecată, care, culmea, conform Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, este efectuată tocmai ”pentru reproducerea înregistrărilor şi eliberarea copiilor de pe acestea participanţilor la proces, contra unei plăţi stabilite de Guvern”, iar după ședința de judecată din 27.10.14, după o cerere identică, catadicsește să dea curs acesteia, eliberînd solicitantului un DVD gol.

   

   
 • SCRISOARE DESCHISĂ

  Cu scopul camuflării situaţiei reale, neadmiterii depistării de noi fapte, în rezultatul continuării investigațiilor de serviciu și tragerea la răspundere, Natalia Politov-Cangaș, la 25.08.14, depune o cerere de chemare în judecată la Judecătoria Buiucani, în cadrul căreia, în aceeaşi zi, judecătorul Vasilisa Muntean emite o încheiere prin care deciziile menționate ale Consiliului de Administrație sînt suspendate şi reclamantul este repus în funcţie.

  Cu scopul camuflării situaţiei reale, neadmiterii depistării de noi fapte, în rezultatul continuării investigațiilor de serviciu și tragerea la răspundere, Natalia Politov-Cangaș, la 25.08.14, depune o cerere de chemare în judecată la Judecătoria Buiucani, în cadrul căreia, în aceeaşi zi, judecătorul Vasilisa Muntean emite o încheiere prin care deciziile menționate ale Consiliului de Administrație sînt suspendate şi reclamantul este repus în funcţie.

   

   
 • Atac raider din interior asupra Victoriabank?

  Conflictul a luat o nouă turnură vineri, 12 septembrie, după ce judecătoria Buiucani (judecător – Silvia Gîrbu) a emis o încheiere prin care a suspendat executarea tuturor hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor din 6 februarie 2014. Totodată, sunt suspendate mai multe decizii ale Consiliului de administrație ce se referă la activitatea băncii (stabilirea limitelor de acordare a creditelor de comitetul de direcţie), inclusiv decizia privind ancheta de serviciu şi suspendarea contractului de management cu preşedintele băncii.

  Conflictul a luat o nouă turnură vineri, 12 septembrie, după ce judecătoria Buiucani (judecător – Silvia Gîrbu) a emis o încheiere prin care a suspendat executarea tuturor hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor din 6 februarie 2014. Totodată, sunt suspendate mai multe decizii ale Consiliului de administrație ce se referă la activitatea băncii (stabilirea limitelor de acordare a creditelor de comitetul de direcţie), inclusiv decizia privind ancheta de serviciu şi suspendarea contractului de management cu preşedintele băncii.

   

   

   
 • 15 judecători noi; Timofti: Cei care vor călca strâmb vor fi excluși

  Președintele Nicolae Timofti a semnat, astăzi, decretele de numire în funcție a 15 magistrați. Totodată, alți șapte judecători au fost confirmați în noile funcții, până la expirarea împuternicirilor.
  Nicolae Timofti a declarat, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor.

  Președintele Nicolae Timofti a semnat, astăzi, decretele de numire în funcție a 15 magistrați. Totodată, alți șapte judecători au fost confirmați în noile funcții, până la expirarea împuternicirilor.
  Nicolae Timofti a declarat, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor.

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU