Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Țihonschi Alina
Căutare avansată

Bulat Emil

Judecătorie Hînceşti, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 10 iulie 2015

Potrivit Hotărârii nr. 125/13 din 27 aprilie 2021, se anulează suspendarea din funcție a judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/12 din 20 aprilie 2021, cu reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, începând cu 27 aprilie 2021.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/12 din 20 aprilie 2020, Emil Bulat de la Judecătoria Hînceşti, a fost suspendat din funcţia de judecător în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 21 aprilie 2021 până la 27 ianuarie 2024, inclusiv.
Prin Decretul Președintelui RM nr. 1657-VIII din 13 iulie 2020, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Hîncești, începând cu 1 ianuarie 2017.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1673-VII din 10 iulie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

Conform Hotărîrii nr. 394/17 din 02 iunie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Emil Bulat, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
Examenul de capacitate la funcția de judecător, media generală - 8,0

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
iunie 2006 - traducător, grefier, consultant în cadrul Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău
iunie 2010 - 2015 - asistent judiciar în cadrul Curții Supreme de Justiție

Data numirii în funcție: 10 iulie 2015

Potrivit Hotărârii nr. 125/13 din 27 aprilie 2021, se anulează suspendarea din funcție a judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/12 din 20 aprilie 2021, cu reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, începând cu 27 aprilie 2021.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/12 din 20 aprilie 2020, Emil Bulat de la Judecătoria Hînceşti, a fost suspendat din funcţia de judecător în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 21 aprilie 2021 până la 27 ianuarie 2024, inclusiv.
Prin Decretul Președintelui RM nr. 1657-VIII din 13 iulie 2020, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Hîncești, începând cu 1 ianuarie 2017.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1673-VII din 10 iulie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

Conform Hotărîrii nr. 394/17 din 02 iunie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Emil Bulat, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
Examenul de capacitate la funcția de judecător, media generală - 8,0

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
iunie 2006 - traducător, grefier, consultant în cadrul Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău
iunie 2010 - 2015 - asistent judiciar în cadrul Curții Supreme de Justiție

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 46/3 din 05 Iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 110/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Emil Bulat nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:

2016 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19, ceea ce constituie 65,51%;
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 2, ceea ce constituie 40%;
2018 au fost contestate în total 18 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 13, ceea ce constituie 72,22%;
2019 au fost contestate în total 13 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 69,23%.
judecător de instrucţie:
2017 au fost contestate în total 147 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 136, ceea ce constituie 92,51%;
2018 au fost contestate în total 30 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 28, ceea ce constituie 93,33%;
2019 au fost contestate în total 32 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 29, ceea ce constituie 90,62%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:
2015, din 127 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 310 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,22%;
2017, din 38 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,63%;
2018, din 282 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,77%;
2019, din 329 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,21%.
judecător de instrucţie:
2017, din 1079 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,01%;
2018, din 332 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,42%;
2019, din 143 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,09%.

Prin Hotărârea nr. 157/13 din 16 Iunie 2020, Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă a judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești, înaintând proiectul decretului respectiv.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Ruslan Petrov de la Curtea de Apel Cahul şi Emil Bulat de la Judecătoria Hînceşti de remitere a materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare în funcţie administrativă.

Prin Hotărârea nr. 46/3 din 05 iunie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești, atribuindu-i calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 16/1 din 14 Ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Emil Bulat de la Judecătoria Hîncești, sediul central privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o funcție administrativă.

Prin Hotărârea nr. 04/01 din 31 Ianuarie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Emil Bulat pentru participare la concursul pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti cu 70 (șaptezeci) de puncte.

Prin Hotărârea 110/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Emil BULAT de la Judecătoria Hîncești (sediul Hîncești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine, acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 67/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Bulat Emil la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII

Prin Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019, se conferă gradul v (CINCI) de calificare judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hînceşti.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 46/3 din 05 Iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 110/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Emil Bulat nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:

2016 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19, ceea ce constituie 65,51%;
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 2, ceea ce constituie 40%;
2018 au fost contestate în total 18 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 13, ceea ce constituie 72,22%;
2019 au fost contestate în total 13 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 69,23%.
judecător de instrucţie:
2017 au fost contestate în total 147 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 136, ceea ce constituie 92,51%;
2018 au fost contestate în total 30 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 28, ceea ce constituie 93,33%;
2019 au fost contestate în total 32 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 29, ceea ce constituie 90,62%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:
2015, din 127 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 310 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,22%;
2017, din 38 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,63%;
2018, din 282 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,77%;
2019, din 329 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,21%.
judecător de instrucţie:
2017, din 1079 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,01%;
2018, din 332 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,42%;
2019, din 143 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,09%.

Prin Hotărârea nr. 157/13 din 16 Iunie 2020, Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă a judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești, înaintând proiectul decretului respectiv.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Ruslan Petrov de la Curtea de Apel Cahul şi Emil Bulat de la Judecătoria Hînceşti de remitere a materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare în funcţie administrativă.

Prin Hotărârea nr. 46/3 din 05 iunie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești, atribuindu-i calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 16/1 din 14 Ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Emil Bulat de la Judecătoria Hîncești, sediul central privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o funcție administrativă.

Prin Hotărârea nr. 04/01 din 31 Ianuarie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Emil Bulat pentru participare la concursul pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti cu 70 (șaptezeci) de puncte.

Prin Hotărârea 110/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Emil BULAT de la Judecătoria Hîncești (sediul Hîncești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine, acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 67/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Bulat Emil la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019, se conferă gradul v (CINCI) de calificare judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hînceşti.

 

Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/12 din 20 aprilie 2020

Decretul Președintelui RM nr. 1657-VIII din 13 iulie 2020

Hotărârea nr. 46/3 din 05 Iunie 2020

Hotărârea nr. 157/13 din 16 Iunie 2020

Hotărârea nr. 04/01 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020

Hotărârea nr. 16/1 din 14 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019

Hotărârea nr. 110/12 din 09 Noiembrie 2018

Hotărîrea nr. 67/6 din 02 aprilie 2015

Hotărârea nr. 125/13 din 27 aprilie 2021

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Emil Bulat nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 110/12 din 09 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Emil Bulat nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 112/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului autorizat, Ispas Iurie, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 299s-365p/m din 26 aprilie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 25 martie 2022 și 15 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Conform Hotărârii nr. 20/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Pleșca Leonid, creditor al „Aviatusplus” SRL, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1523s-2149p/m din 24 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 10 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 14/5 din 16 Iulie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de lichidatorul SRL ”Geamtal”, Rotaru Valentin, împotriva Hotărîrii nr. 35/1 din 31 ianuarie 2020 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1, emise în privinţa acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 170/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația reprezentantului Macovei Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 179s–237p/m din 29 iunie 2020, emise pe marginea sesizării asupra acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 108/4 din 08 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația administratorului autorizat, lichidator al SRL „GEAMTAL” Rotaru Valentin, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 179s–237p/m din 26 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 12 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul Central), restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 40/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе administratorul autorizat SRL ”Geamtal” Roraru Valentin împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 1514s-1831 p/m din 26 Decembrie 2019, de respingеrе а sesizării acestuia, privind faptele judecătоrului Judecătoriei Hîncești sediul Central, Bulat Emil саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 35/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе administratorul autorizat lichidator SRL ”GEAMTAL” - Valentin Rotaru, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 1512s-1829p/m din 24 Decembrie 2019, de respingere a sesizării cu privire la tragerea la răspundere disciplinară a judecătоrului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul Сепtrаl).

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 15 Ianuarie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinaг a геsрiпs contestația depusă de vicepreședintele Comitetului de Соnduсеrе al S.A. ,”Вапса de Finanțe și Соmеrț', Scripnic Dana împotriva Deciziei Inspecției judiciare пr. 542s-738p/m din 18 Iunie 2018 pe marginea sesizării depuse la 06 Iunie 2018, împotriva acțiuniunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul Сепtrаl).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 14 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), a fost înregistrată 1 sesizare, care a fost respinsă.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Emil Bulat nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 110/12 din 09 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Emil Bulat nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 112/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului autorizat, Ispas Iurie, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 299s-365p/m din 26 aprilie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 25 martie 2022 și 15 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Conform Hotărârii nr. 20/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Pleșca Leonid, creditor al „Aviatusplus” SRL, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1523s-2149p/m din 24 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 10 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 14/5 din 16 Iulie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de lichidatorul SRL ”Geamtal”, Rotaru Valentin, împotriva Hotărîrii nr. 35/1 din 31 ianuarie 2020 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1, emise în privinţa acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 170/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația reprezentantului Macovei Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 179s–237p/m din 29 iunie 2020, emise pe marginea sesizării asupra acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 108/4 din 08 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația administratorului autorizat, lichidator al SRL „GEAMTAL” Rotaru Valentin, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 179s–237p/m din 26 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 12 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul Central), restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 40/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе administratorul autorizat SRL ”Geamtal” Roraru Valentin împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 1514s-1831 p/m din 26 Decembrie 2019, de respingеrе а sesizării acestuia, privind faptele judecătоrului Judecătoriei Hîncești sediul Central, Bulat Emil саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 35/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе administratorul autorizat lichidator SRL ”GEAMTAL” - Valentin Rotaru, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 1512s-1829p/m din 24 Decembrie 2019, de respingere a sesizării cu privire la tragerea la răspundere disciplinară a judecătоrului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul Сепtrаl).

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 15 Ianuarie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinaг a геsрiпs contestația depusă de vicepreședintele Comitetului de Соnduсеrе al S.A. ,”Вапса de Finanțe și Соmеrț', Scripnic Dana împotriva Deciziei Inspecției judiciare пr. 542s-738p/m din 18 Iunie 2018 pe marginea sesizării depuse la 06 Iunie 2018, împotriva acțiuniunilor judecătorului Bulat Emil de la Judecătoria Hîncești (sediul Сепtrаl).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 14 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), a fost înregistrată 1 sesizare, care a fost respinsă.

Hotărârea nr. 112/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 20/3 din 25 februarie 2022

Hotărârea nr. 170/7 din 01 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 14/5 din 16 Iulie 2020

Hotărârea nr. 108/4 din 08 Mai 2020

Hotărârea nr. 35/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 40/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 1/1 din 15 Ianuarie 2019

Știri
 • JustiţieMagistrați cu onoarea pătată, distinși cu diplome și titluri onorifice

  Magistrați cu probleme de integritate, respinși de la promovare de către șeful statului, sancționați disciplinar sau vizați în anchete ale jurnaliștilor de investigație se numără printre cei 22 de judecători, cărora Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marți, 20 martie, să le acorde diplome și titluri onorifice. Centrul de Investigații Jurnalistice a radiografiat parcursul profesional al celor 16 magistrați de la Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și instanțele de fond din republică, care vor primi „Diploma de onoare a CSM” și al celor șase magistrați care vor primi titlul de „Veteran al sistemului judiciar” și vă prezintă cine sunt și ce „păcate” au unii dintre „cei mai buni judecători din țară”.

  Judecători respinși de șeful statului de la promovare, distinși cu titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”

  Magistrați cu probleme de integritate, respinși de la promovare de către șeful statului, sancționați disciplinar sau vizați în anchete ale jurnaliștilor de investigație se numără printre cei 22 de judecători, cărora Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marți, 20 martie, să le acorde diplome și titluri onorifice. Centrul de Investigații Jurnalistice a radiografiat parcursul profesional al celor 16 magistrați de la Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și instanțele de fond din republică, care vor primi „Diploma de onoare a CSM” și al celor șase magistrați care vor primi titlul de „Veteran al sistemului judiciar” și vă prezintă cine sunt și ce „păcate” au unii dintre „cei mai buni judecători din țară”.

  Judecători respinși de șeful statului de la promovare, distinși cu titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”

  Magistrații Lidia Bulgac și Anatolie Minciuna de la Curtea de Apel Chișinău, Vera Toma, judecătoare la Curtea de Apel Bălți, care a demisionat recent, Maria Iftodi și Lucia Danilișin, judecătoare la instanța de la Edineț, și Mihail Macar, președinte al Judecătoriei Hâncești vor primi titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”, care se acordă pentru „devotamentul faţă de sistemul judiciar”, în semn de „stimulare morală a muncii îndelungate a judecătorului şi a devotamentului lui faţă de profesia aleasă”.

  Conferirea titlului onorific, potrivit regulamentului, are ca scop „educarea stimei faţă de funcţia de judecător, păstrarea unităţii sistemului judiciar, încurajarea judecătorilor de a-şi aduce contribuţia personală la înfăptuirea încrederii societăţii în actul de justiţie”. Acest titlu onorific se decernează magistraților care au o vechime în funcţia de judecător mai mare de 25 de ani și care, pe parcursul activităţii în cadrul sistemului au manifestat un comportament ireproşabil, au susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor, nu au fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate și nu au fost suspendați din funcţie în baza pornirii urmării penale pe numele lor.

  Maria Iftodi, magistrată în Judecătoria Edineț, a fost vizată în Raportul Colegiului disciplinar al CSM pentru anul 2016 pentru „incompetență profesională gravă şi evidentă”. În document se arată că magistrata, în procesul de înfăptuire a justiţiei, a „utilizat expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori a emis motivări în mod vădit contrare raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător”. Astfel, în februarie 2016, judecătoarea a fost sancționată cu mustrare aspră de Colegiul Disciplinar, după ce, în mai 2015, a emis o hotărâre prin care a recunoscut Crimeea ca parte a Federației Ruse (!).

  Anatolie Minciuna a fost promovat în 2008 la Curtea de Apel Chișinău, în pofida faptului că șeful de atunci al statului, Vladimir Voronin, a respins candidatura lui, pentru că, potrivit unor informații primite de la SIS, acesta ar fi dat dovadă de comportament nedemn statutului de magistrat. O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice arăta că magistratul l-a achitat pe David Mereşinschi, alias „Debil”, cunoscut drept o autoritate criminală, dar şi pe membrii grupării conduse de acesta. Judecătorul Minciuna a făcut parte din completul de judecată care a examinat dosarul Întreprinderii de Stat Registru versus Intercomsoft LTD. În baza hotărârii magistratului și colegilor săi de la Curtea de Apel, ÎS Registru a fost obligată să achite companiei Intercomsoft LTD despăgubiri în valoare de 7,8 milioane de dolari. Ulterior s-a stabilit că această decizie a fost adoptată cu grave ilegalități.

  Tot judecătorul Minciuna a făcut parte din suita de participanți la vânătoarea ilegală din 23 decembrie 2012, în Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”, în cursul căreia a fost omorât un om.

  În august 2015, presa scria că Minciuna ar fi fost vizat într-un caz privind reținerea unui avocat suspectat că ar mai fi pretins de la o persoană 15.000 de euro pentru a-i influenţa pe magistraţii Curții de Apel să emită o încheiere privind excluderea unor agenţi economici din lista creditorilor în procesul de insolvabilitate. Oamenii legii ar fi percheziționat atunci biroul de serviciu al lui Anatolie Minciuna. Tot în 2015, portalul Moldova Curată scria că  magistratul a solicitat apartament la preț redus în Capitală, chiar dacă avea o casă de apoximativ 50 de metri pătraţi în municipiul Chişinău. Judecătorul a declarat atunci că imobilul respectiv este de fapt o vilă situată într-o suburbie a orașului.

  Cu toate acestea,  judecătorul Anatolie Minciuna a fost decorat acum un an cu Diploma de onoare a CSM și a fost desemnat de CSM în februarie 2017 să efectueze controlul judiciar asupra testării integrității profesionale, după ce noua Lege privind evaluarea integrității instituționale a intrat în vigoare, în noiembrie 2016. 

  Mihail Macar, un alt judecător distins cu titlul de „Veteran al sistemului judiciar”, în 2012, a fost respins de președintele Nicolae Timofti pentru a fi numit în funcția de președinte al Judecătoriei Hâncești. Drept temei pentru respingerea candidaturii lui Macar a servit lipsa din declarația sa de avere a unor proprietăți ce aparțin membrilor familiei sale.

  De „Diploma de onoare a CSM” s-au învrednicit Liliana Catan, Iuliana Oprea și Iurie Diaconu de la Curtea Supremă de Justiție, Gheorghe Iovu de la Curtea de Apel Chișinău, Aliona Miron și Constantin Roșca de la Judecătoria Chișinău, Iulia Grosu și Iurie Cotruță de la Curtea de Apel Bălți, Ion Păcăleu și Viorel Pușcaș de la Judecătoria Bălți, Lilia Țurcan de la Judecătoria Edineț, Svetlana Caitaz de la Judecătoria Cahul, Vasile Hrapacov, judecător de instrucție la Judecătoria Comrat, ​Igor Negreanu, judecător de instrucție la Judecătoria Orhei, Emilian Bulat, judecător de instrucție la Judecătoria Hâncești, și Veronica Carapirea, judecător de instrucție la Judecătoria Cimișlia.

  Distincția „Diploma de onoare a CSM”, așa cum arată Regulamentul în baza căruia se acordă, „întruchipează o evidenţiere şi o recunoaştere publică a măiestriei judecătorului, o măsură de încurajare în creşterea profesionalismului şi autorităţii corpului judecătoresc, o stimulare morală şi materială a muncii judecătorului”. La acordarea distincției se ia în considerare „numărul de cauze civile, administrative şi penale examinate pe parcursul anului în termen rezonabil, calitatea actului de justiţie, calitatea lucrărilor de secretariat şi a întocmirii actelor judiciare, corectitudinea faţă de părţi, de cetăţeni, de colaboratori, de alţi judecători și lipsa petiţiilor”.

  Trei dintre judecătorii de la CSJ, cărora li s-au acordat Diploma de Onoare, au fost vizați anterior în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice. Liliana Catan și Iurie Diaconu se numără printre cei care au pus punctul final în dosarul ex-premierului Vlad Filat la Curtea Supremă de Justiție. Cei doi au făcut parte și din completul de judecată care în 2014 l-a eliberat pe interlopul Ion Druţă, zis şi Vanea Pisateli, judecat pentru faptul că în anul 2000 ar fi comandat asasinarea a trei bărbați. În legătură cu acest caz, membrul CSM, Tatiana Răducanu, a solicitat ca magistrații care l-au eliberat pe Druță să fie trași la răspundere disciplinară. Colegiul disciplinar a examinat încălcările comise de magistrați, însă a decis să claseze procedurile disciplinare fără a-i sancționa. Răducanu nu a fost de acord şi a contestat hotărârea la CSM, iar Consiliul a schimbat hotărârea, aplicând sancțiuni sub formă de avertisment.

  Liliana Catan este membra Colegiului pentru Selecție și Cariera Judecătorilor din cadrul CSM. Potrivit unei anchete a Ziarului de Gardă, în 2010, Liliana Catan împreună cu soțul său, Petru Catan, și-au cumpărat un teren în or. Codru, mun. Chișinău, iar peste doi ani, în februarie 2012, au reușit să finalizeze construcția unei case moderne, cu două niveluri. Magistrata indica în declarația cu privire la venituri și proprietate că imobilul ar valora puțin peste jumătate de milion, însă prețul de piață ar fi fost de câteva ori mai mare.

  Iuliana Oprea se numără printre magistrații care în aprilie 2015 au emis hotărârea prin care obligau Ministerul Finanțelor să achite companiei de construcţii Basconslux SRL costul lucrărilor de demolare a Stadionului Republican din centrul Capitalei, efectuate încă în 2007. Decizia a fost luată chiar dacă, potrivit repezentanţilor statului, firma a fost aleasă în lipsa unei licitaţii publice, iar termenul de prescripţie pentru chemare în judecată a expirat, fapt confirmat şi de decizia Curţii de Apel Chișinău. Ulterior, reprezentanții Ministerului Finanțelor au depus o sesizare la CSM prin care solicitau tragerea la răspundere a judecătorilor „responsabili de prejudicierea în proporţii deosebit de mari a bugetului de stat”, iar Colegiul Disciplinar, printr-o hotărâre emisă la 22 aprilie 2016, a decis să le aplice judecătorilor CSJ Iulia Sîrcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea şi Ion Druţă sancţiunea disciplinară sub formă de mustrare. Magistrații însă au fost scutiți de pedeapsă, întrucât Consiliul Superior al Magistraturii a anulat hotărârea Colegiului disciplinar. Într-o contestație depusă anterior la CSM, Iulia Sîrcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea şi Ion Druţă solicitau casarea hotărârii Colegiului disciplinar și încetarea procedurii disciplinare „pe motiv că nu a fost comisă vreo abatere”. Hotărârea Colegiului disciplinar a fost contestată și de Inspecția judiciară de pe lângă CSM, care a respins anterior sesizarea Ministerului Finanțelor ca fiind vădit neîntemeiată. După ce Completul de admisibilitate a anulat decizia Inspecției și a transmis cauza în plenul Colegiului, reprezentantul Inspecției a declarat în ședință că niciuna dintre acțiunile invocate de cei de la Finanțe nu reprezintă o abatere disciplinară.

  Gheorghe Iovu, magistrat la Curtea de Apel Chișinău, în februarie 2013, s-a ales cu mustrare aspră, aplicată de Colegiul disciplinar pentru încălcarea normelor imperative ale legislaţiei şi pentru încălcarea gravă a eticii judiciare, după ce, împreună cu alți colegi, i-au redus termenul de detenţie lui Adrian Nichifor, care l-a omorât pe fratele comisarului de Nisporeni, împușcându-l de cinci ori. O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice din decembrie 2017 scoate la iveală că Gheorghe Iovu a obținut gratuit un apartament în Chișinău, deși mai avea imobile în proprietate. „Consiliul Municipal Chișinău a executat Hotărârea Curții de Apel Chișinău prin care a obligat municipalitatea să-i ofere magistratului apartament gratuit în Capitală. Colegii judecători au decis să-i dea magistratului Iovu apartament gratuit, chiar dacă în acea perioadă familia Iovu avea deja apartament, proprietara fiind soția acestuia”, se arată în investigație. Iovu a făcut parte din completele de judecată care au emis decizii în cele mai răsunătoare dosare de corupție din ultimii ani. El se numără printre judecătorii care au decis eliberarea din arest a lui Ilon Șor și prelungirea arestului în cazul ex-premierului Vlad Filat.

  Aliona Miron, membră a Colegiului Disciplinar din cadrul CSM, figurează într-o investigație semnată de reporterii de la RISE Moldova, care scoate la iveală faptul că judecătoarea a obținut dreptul de a cumpăra un apartament cu discount, deși avea în proprietate trei imobile. „Printre judecătorii care au obținut dreptul de a contracta un apartament în „Green City” se numără și Aliona Miron. În 2014, magistrata a declarat că familia sa deține mai multe terenuri agricole și trei case cu o suprafață totală de peste 400 de metri pătrați. Două dintre locuințe, situate în Călărași și Nisporeni, au ajuns în proprietatea familiei Miron în calitate de moștenire și donație. Cea de-a treia locuință, este de fapt un apartament la sol de 140 de metri pătrați din Chișinău. Imobilul este amplasat în regiunea Academiei de Studii Economice din Moldova și a fost cumpărat de familia Miron la finele anilor ’90. La aceeași adresă magistrata mai are în proprietate și un garaj ridicat acum câțiva ani”, se arată în ancheta jurnalistică.  

  Viorel Pușcaș, de la Judecătoria Bălți, în 2014 a fost sanționat cu avertisment, pentru faptul că nu înregistra ședințele de judecată. Atunci judecătorul a motivat, în cadrul ședinței CSM, că „înregistrarea audio nu s-a efectuat din cauza ocupării sălilor de judecată unde a fost instalat echipamentul”, dar și din cauză că „s-au descărcat acumulatoarele reportofoanelor”. Motivele invocate de acesta însă au fost calificate de Colegiul Disciplinar drept formale și care „denotă o atitudine iresponsabilă față de obligațiile de serviciu”.

  Lilia Țurcan, magistrată la Judecătoria Edineț, a fost vizată într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice privind creditele de milioane pe care judecătorii le contractează de la bănci. „Lilia Țurcan a contractat un credit în valoare de 1,7 milioane de lei. Potrivit declarației de avere și interese pentru anul 2016, datoria trebuie întoarsă până în anul 2024. Magistrata trebuie să plătească și o dobândă de 10% anual. Așadar, Lilia Țurcan trebuie să achite suma de peste 15.500 de lei în fiecare lună, în timp ce anul trecut salariul lunar al acesteia a constituit 19.000 de lei. Anterior magistrata a declarat portalului Moldova Curată că acest credit a fost contractat pentru fiica sa, care este proprietara unui restaurant și că are de unde întoarce banii. Soțul judecătoarei, Vasile Țurcan, fost șef al Poliției Rutiere din raionul Dondușeni, a avut anul trecut un venit de 87.000 de lei, bani adunaţi din pensia de la Ministerul Afacerilor Interne, dar și din leafa de funcție lunară. Lilia Țurcan nu a explicat cum va reuși să stingă creditul de 1,7 milioane  de lei”, se arată în investigația CIJM.

  Svetlana Caitaz, care, la fel ca Anatolie Minciună, este unul dintre magistrații desemnați în 2017 de CSM să efectueze controlul judiciar asupra testării integrității profesionale, se numără printre judecătorii care, la sfârșitul anului 2012, au fost obligați de CSM să accepte transferul de la Curtea Supremă de Justiție la Curtea de Apel Chişinău sau la o altă instanţă inferioară, fie să plece onorabil din sistem, prezentându-şi demisia. Decizia a fost luată la aproape un an după ce în fruntea Curții Supreme de Justiție a venit Mihai Poalelungi. Astfel, Caitaz a ajuns magistrată la Judecătoria Cahul, sediul Cantemir.

  Judecătoarea a beneficiat de un apartament spațios la preț redus, potrivit unei anchete semnate de RISE Moldova. Caitaz este proprietara unei case de 187 de metri pătrați, cu tot cu construcțiile accesorii, doar că nu în capitală, ci în Cantemir, oraș în care a activat în anii ‘90.

  În același timp, o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice a scos la iveală faptul că magistrata s-a îndatorat în anul 2014 pentru achitarea apartamentului luat la preţ preferenţial, cu 31.500 de euro, bani pe care trebuia să-i întoarcă până la sfârșitul lui 2017. „În doar trei ani, judecătoarea s-a angajat să întoarcă suma de 630.000 de lei, echivalentul salariului ei pentru trei ani. Anul trecut magistrata Caitaz a mai contractat două credite: unul de 100.000 de lei, scadent în 2021, cu o dobândă de 17,5%. Celălalt credit este de 50.000 de lei, bani care vor fi întorşi până în 2019. Un simplu calcul ne arată că din venitul pe care l-a obținut anul trecut familia Caitaz, peste 451.000 de lei (circa 37.000 de lei lunar - n.r.), mai mult de jumătate din sumă este achitată pentru credite. Întrebată cum va reuși să scape de datorii într-o perioadă de câțiva ani, magistrata nu a vrut să comenteze”, se menționează în anchetă.

  Judecătorul Igor Negreanu a ajuns în vizorul presei acum un an, când a scăpat de urmărire penală, după ce membrii CSM au respins două sesizări ale procurorului general, care a solicitat eliberarea acordului pentru pornirea urmăririi penale și tragere la răspundere. Una dintre solicitările procurorului general se referea la pronunțarea unei sentințe, decizii sau hotărâri ilegale, iar cea de-a doua presupusă încălcare, la excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu. În urma examinării sesizărilor de către CSM, membrii Consiliului au decis că abaterile care i se invocă magistratului se referă la încălcarea de procedură, iar acest fapt nu cade sub incidența Codului penal.

  Veronica Carapirea, judecător de instrucție la Judecătoria Cimișlia, sediul Basarabeasca, a figurat anterior într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice, realizată în comun cu Ziarul de Gardă. La sfârșitul lui 2008, președintele Vladimir Voronin a refuzat numirea Veronicăi Carapirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. „Conform informațiilor din documentul prezidențial, pe Voronin l-a deranjat faptul că aceasta «admite la examinarea dosarelor încălcări serioase ale procedurii judiciare și ale normelor de etică profesională, achitând nemotivat contravenienți și inculpați sau pronunțând sentințe ce contravin vădit legislației și probelor acumulate de organele de anchetă». Președintele a făcut referire la cazul inculpatei Irina Reihert, căreia magistrata i-a redus termenul pedepsei de la aproape şapte ani de închisoare cu executare la cinci ani de închisoare cu suspendare. În aprilie 2009, Vladimir Voronin a semnat totuşi decretul prin care Veronica Carapirea a devenit judecătoare până la pensionare”, potrivit anchetei. În 2012, Veronica Carapirea a intrat din nou în vizorul presei, după ce Colegiul Disciplinar din cadrul CSM i-a aplicat mustrare, pentru că ar fi preluat şi examinat un dosar care era în procedura unui alt judecător. Carapirea invoca atunci o defecţiune a programului electronic de distribuire aleatorie a dosarelor, care nu ar fi funcţionat aproape jumătate de an.

  Din lista judecătorilor propuși inițial de președinții instanțelor pentru acordarea Diplomei de Onoare a CSM au făcut parte și Ion Guzun, Luiza Gafton, Nadejda Toma și Mariana Pitic, de la CSJ, precum și Ion Muruianu, de la Curtea de Apel Chișinău, și Mihail Macar, de la Judecătoria Hâncești. Aceștia au fost însă respinși de membrii CSM.
  Sursa: anticoruptie.md

 • O absolventă a INJ, respinsă de două ori de președintele Timofti, a ajuns totuși judecătoare

  O absolventă a INJ, respinsă de două ori de președintele Timofti, a ajuns totuși judecătoare
  Astăzi, 14 iulie 2015, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au depus jurămîntul doi din judecătorii recent numiți în funcție, anunță CSM.

  Astfel, Natalia Berbec și Emil Bulat au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurământului a fost consemnată într-un proces-verbal, fiind semnat de către preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către noii magistrați, se spune într-un comunicat al CSM.

  O absolventă a INJ, respinsă de două ori de președintele Timofti, a ajuns totuși judecătoare
  Astăzi, 14 iulie 2015, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au depus jurămîntul doi din judecătorii recent numiți în funcție, anunță CSM.

  Astfel, Natalia Berbec și Emil Bulat au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurământului a fost consemnată într-un proces-verbal, fiind semnat de către preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către noii magistrați, se spune într-un comunicat al CSM.

  În data de 8 iulie, respectiv 10 iulie 2015, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, au fost numiți în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Hîncești, pe un termen de 5 ani, Emil Bulat și Natalia Berbec. Conform prevederilor art. 12 din Legea privind statutul judecătorului, înainte de a începe exercitarea funcției, judecătorul este obligat să depună jurămîntul, deoarece actele efectuate de judecător înainte de depunerea jurămîntului sunt nule, se mai precizează în comunicatul CSM.

  ZdG amintește că Natalia Berbec, absolventa Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), a fost respinsă anterior de două ori de şeful statului, pe motiv că ar fi avut unele relaţii cu omul de afaceri Veaceslav Platon, numele căruia a figurat în mai multe scandaluri.
  surs: zdg.md

 • Președintele Timofti a semnat decretele de numire în funcție a trei magistrați

  Președintele Republicii Moldova a semnat decretele de numire în funcție a trei judecători.
  Emilian Bulat a fost numit judecător la Judecătoria Hâncești pe un termen de cinci ani. Ion Nașco a fost numit președinte al Judecătoriei Ștefan Vodă, iar  Alexandru Parfeni, vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni, pe un termen de patru ani.

  Președintele Republicii Moldova a semnat decretele de numire în funcție a trei judecători.
  Emilian Bulat a fost numit judecător la Judecătoria Hâncești pe un termen de cinci ani. Ion Nașco a fost numit președinte al Judecătoriei Ștefan Vodă, iar  Alexandru Parfeni, vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni, pe un termen de patru ani.   

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU