Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Gribincea Vladislav
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Chiroșca Igor

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 05.03.2012

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1639-VIII din 30 Iunie 2020, domnul Igor Chiroșca a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 151/12 din 09 Iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Chiroșca Igor în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, domnul Chiroșca Igor se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Strășeni, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Potrivit Hotărîrii nr. 112/5 din 23 februarie 2016,  a fost desemnat judecătorul Igor Chiroşca pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Străşeni în perioada 01.03.2016 - 01.03.2017, iar, în cazul imposibilităţii judecătorului de instrucţie desemnat de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de judecătorii Osoianu Sergiu şi Dumitru Mîrzenco. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 544-VI din 05 martie 2012 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.

Data numirii în funcţie: 05.03.2012

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1639-VIII din 30 Iunie 2020, domnul Igor Chiroșca a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 151/12 din 09 Iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Chiroșca Igor în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, domnul Chiroșca Igor se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Strășeni, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Potrivit Hotărîrii nr. 112/5 din 23 februarie 2016,  a fost desemnat judecătorul Igor Chiroşca pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Străşeni în perioada 01.03.2016 - 01.03.2017, iar, în cazul imposibilităţii judecătorului de instrucţie desemnat de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de judecătorii Osoianu Sergiu şi Dumitru Mîrzenco. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 544-VI din 05 martie 2012 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 42/4 din 12 aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Igor Chiroşca de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărîrii nr. 3/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 190/13 din 21 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - hotărîri contestate 24, menținute 15 - 62,5%;
2013 - hotărîri contestate 65, menținute 44 - 67,69%;
2014 au fost contestate 118 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 93, ceea ce constituie 78,8%;
2015 au fost contestate 95 de hotărâri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 75, ceea ce constituie 78,9%;
judecător de drept comun:
- în anul 2016 au fost contestate în total 43 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 83,72%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 36 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28, ceea ce constituie 77,77%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 40 ceea ce constituie 90,90%.
judecător de instrucție:
- în anul 2016 au fost contestate în total 41 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 ceea ce constituie 78,04%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 88 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 68, ceea ce constituie 77,27%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 47 ceea ce constituie 83,92%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 364, casate 9 - 2,47%;
2013 - cauze examinate 517, casate 21 - 4,06%;
2014, din 869 de cauze examinate, 25 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,8%;
2015, din 551 de cauze examinate, 20 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,6%;
judecător de drept comun:
- în anul 2016, din 425 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,64%;
- în anul 2017, din 514 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,55%;
- în anul 2018, din 443 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,90%.
judecător de instrucție:
- în anul 2016, din 678 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,32%;
- în anul 2017, din 990 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,02%;
- în anul 2018, din 849 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,06%.

Prin Hotărârea nr. 162/8 din 20 martie 2018, Plenul Consiliul Superior al Magistraturi a autorizat delegarea judecătorului Igor Chiroșca de la Judecătoria Strășeni, pentru participare la atelierul de lucru privind proprietatea intelectuală, ce va avea loc în perioada 7 – 11 mai 2018 la București, România.

Potrivit Hotărârii nr. 798/35 din 05 decembrie 2017, se autorizează delegarea judecătorului Igor Chiroșca, de la Judecătoria Strășeni, sediul Central, în perioada 11 – 15 decembrie, pentru participare la Simpozionul OMC cu privire la Acordul TRIPS, care va avea loc la 12 – 15 decembrie 2017 la Geneva, Elveția. 

Prin Hotărârea nr. 333/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Chiroșca Igor de la Judecătoria Strășeni, pentru perioada 26-27 mai și 02-03 iunie 2017, pentru participare în calitate de președinte al comisiei pentru susținerea examenelor și tezelor de master în cadrul Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Comrat.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 113/8 din 14 iunie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Igor Chiroșca pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcției de judecător la o instanţă judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curții de Apel cu 64 (șaizeci și patru) puncte.

Prin Hotărârea nr. 42/4 din 12 aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Igor Chiroşca de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 84 de puncte.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 56/3 din 05 februarie 2019, materialele în privința judecătorului Igor Chiroșca au fost expediate Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru promovare în funcția de judecător la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 25/06 din 18 mai 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Chiroșca Igor, pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 27 puncte (douăzeci și șapte).

Prin Hotărârea nr. 184/9 din 03 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Igor Chiroșca (Judecătoria Strășeni, sediul central), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la instanța ierarhic superioară.

Potrivit Hotărârii nr. 62/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Chiroşca Igor pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 59/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Chiroşca Igor pentru promovarea în funcţie administrativă – vicepreşedinte la judecătoria Străşeni.

Conform Hotărârii nr. 242/12 din 28 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor, cu remiterea materialelor în privința acestuia la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare în funcție administrativă a instanței judecătorești.

Conform Hotărîrii nr. 3/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 89 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru numire în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 190/13 din 21 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Chiroșca Igor.

Conform Hotărârea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 42/4 din 12 aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Igor Chiroşca de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărîrii nr. 3/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 190/13 din 21 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

2012 - hotărîri contestate 24, menținute 15 - 62,5%;

2013 - hotărîri contestate 65, menținute 44 - 67,69%;
2014 au fost contestate 118 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 93, ceea ce constituie 78,8%;
2015 au fost contestate 95 de hotărâri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 75, ceea ce constituie 78,9%;
judecător de drept comun:
- în anul 2016 au fost contestate în total 43 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 83,72%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 36 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28, ceea ce constituie 77,77%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 40 ceea ce constituie 90,90%.
judecător de instrucție:
- în anul 2016 au fost contestate în total 41 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 ceea ce constituie 78,04%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 88 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 68, ceea ce constituie 77,27%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 47 ceea ce constituie 83,92%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:

2012 - cauze examinate 364, casate 9 - 2,47%;

2013 - cauze examinate 517, casate 21 - 4,06%;
2014, din 869 de cauze examinate, 25 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,8%;
2015, din 551 de cauze examinate, 20 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,6%;
judecător de drept comun:
- în anul 2016, din 425 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,64%;
- în anul 2017, din 514 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,55%;
- în anul 2018, din 443 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,90%.
judecător de instrucție:
- în anul 2016, din 678 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,32%;
- în anul 2017, din 990 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,02%;
- în anul 2018, din 849 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,06%.

Prin Hotărârea nr. 162/8 din 20 martie 2018, Plenul Consiliul Superior al Magistraturi a autorizat delegarea judecătorului Igor Chiroșca de la Judecătoria Strășeni, pentru participare la atelierul de lucru privind proprietatea intelectuală, ce va avea loc în perioada 7 – 11 mai 2018 la București, România.

Potrivit Hotărârii nr. 798/35 din 05 decembrie 2017, se autorizează delegarea judecătorului Igor Chiroșca, de la Judecătoria Strășeni, sediul Central, în perioada 11 – 15 decembrie, pentru participare la Simpozionul OMC cu privire la Acordul TRIPS, care va avea loc la 12 – 15 decembrie 2017 la Geneva, Elveția. 

Prin Hotărârea nr. 333/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Chiroșca Igor de la Judecătoria Strășeni, pentru perioada 26-27 mai și 02-03 iunie 2017, pentru participare în calitate de președinte al comisiei pentru susținerea examenelor și tezelor de master în cadrul Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Comrat.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 113/8 din 14 iunie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Igor Chiroșca pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcției de judecător la o instanţă judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curții de Apel cu 64 (șaizeci și patru) puncte.

Prin Hotărârea nr. 42/4 din 12 aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Igor Chiroşca de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 84 de puncte.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 56/3 din 05 februarie 2019, materialele în privința judecătorului Igor Chiroșca au fost expediate Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru promovare în funcția de judecător la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 25/06 din 18 mai 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Chiroșca Igor, pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 27 puncte (douăzeci și șapte).

Prin Hotărârea nr. 184/9 din 03 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Igor Chiroșca (Judecătoria Strășeni, sediul central), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la instanța ierarhic superioară.

Potrivit Hotărârii nr. 62/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Chiroşca Igor pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 59/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Chiroşca Igor pentru promovarea în funcţie administrativă – vicepreşedinte la judecătoria Străşeni.

Conform Hotărârii nr. 242/12 din 28 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor, cu remiterea materialelor în privința acestuia la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare în funcție administrativă a instanței judecătorești.

Conform Hotărîrii nr. 3/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 89 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru numire în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.


Prin Hotărârea nr. 190/13 din 21 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Chiroșca Igor.

Conform Hotărârea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 151/12 din 09 iunie 2020

Hotărârea nr. 113/8 din 14 iunie 2019

Hotărârea nr. 42/4 din 12 aprilie 2019

Hotărârea nr. 25/06 din 18 mai 2018

Hotărârea nr. 184/9 din 03 aprilie 2018

Hotărârea nr. 162/8 din 20 martie 2018

Hotărârea nr. 798/35 din 05 decembrie 2017

Hotărârii nr. 59/11 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 62/11 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 333/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 242/12 din 28 martie 2017

Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017

Hotărârea nr. 3/1 din 20 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 190/13 din 21 noiembrie 2014

Interviu cu judecătorul Igor Chiroşca

Hotărârea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012

Hotărârea nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Igor Chiroşca nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor Nr. 3/1 din 20 ianuarie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Igor Chiroşca”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 190/13 din 21 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2012-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Chiroșca Igor”.

Prin Hotărârea nr. 59/3 din 23 martie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dimitrov Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1120s-1470p/m din 15 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 17 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gafton Alexandru, Chiroșca Igor, Talpă Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 45/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Cobîșenco Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1174s-1544p/m din 04 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 01 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gafton Alexandru, Chiroșca Igor, Talpă Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 176/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Paraschiv Filip împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 481s-601p/m din 14 iunie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 16 mai 2022 și 19 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Papuha Serghei și Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Teleucă Stelian, Chiroșca Igor, Gafton Alexandru, Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 103/6 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Picic Pavel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 283s-346p/m din 28 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 15 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Teleucă Stelian, Chiroșca Igor, Gafton Alexandru de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 26 martie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Paraschiv Filip împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 17s-23p/m din 05 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 13 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie, Chiroșca Igor de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de examinare а contestațiiloг al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Chicu Vаlеriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1240s-1560p/m din 15 Decembrie 2018 emise pe mаrgiпеа sesizării depuse la 12 Decembrie 2018 împotriva acțiunilor judecătorilor Chiroșca Sergiu și Sergiu Osoianu de la Judecătoria Strășeni (sediul Central).

Prin Hotătârea nr. 209/7 din 18 iunie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Valeriu Chicu, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 20 martie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Străşeni Chiroșca Igor.

Prin Hotărârea nr. 222/12 din 26 septembrie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Vasile Nițu împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 06.01.2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Strașeni, Igor Chiroșca. 

Completul de admisibilitate Nr. 2 al Colegiului disciplinar, prin Hotărârea nr. 42/4 din 12 februarie 2016, a respins contestația depusă de administratorul Asociației de Coproprietari în Condominiu (ACC) nr.55/258 din or.Strășeni, Pletea Claudia, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 31 iulie 2015 de respingere a sesizării acesteia din 23 iulie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor și a Curții de Apel Chișinău, Gavriliță Ana. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 17 sesizări, care au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Igor Chiroşca, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 15 sesizări.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 4 petiții neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Igor Chiroşca nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor Nr. 3/1 din 20 ianuarie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Igor Chiroşca”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 190/13 din 21 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2012-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Chiroșca Igor”.

Prin Hotărârea nr. 59/3 din 23 martie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dimitrov Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1120s-1470p/m din 15 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 17 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gafton Alexandru, Chiroșca Igor, Talpă Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 45/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Cobîșenco Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1174s-1544p/m din 04 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 01 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gafton Alexandru, Chiroșca Igor, Talpă Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 176/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Paraschiv Filip împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 481s-601p/m din 14 iunie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 16 mai 2022 și 19 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Papuha Serghei și Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Teleucă Stelian, Chiroșca Igor, Gafton Alexandru, Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 103/6 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Picic Pavel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 283s-346p/m din 28 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 15 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Teleucă Stelian, Chiroșca Igor, Gafton Alexandru de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 26 martie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Paraschiv Filip împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 17s-23p/m din 05 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 13 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Ciobanu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Bulhac Ion, Lîsîi Ghenadie, Chiroșca Igor de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de examinare а contestațiiloг al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Chicu Vаlеriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1240s-1560p/m din 15 Decembrie 2018 emise pe mаrgiпеа sesizării depuse la 12 Decembrie 2018 împotriva acțiunilor judecătorilor Chiroșca Sergiu și Sergiu Osoianu de la Judecătoria Strășeni (sediul Central).

Prin Hotătârea nr. 209/7 din 18 iunie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Valeriu Chicu, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 20 martie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Străşeni Chiroșca Igor.

Prin Hotărârea nr. 222/12 din 26 septembrie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Vasile Nițu împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 06.01.2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Strașeni, Igor Chiroșca. 

Completul de admisibilitate Nr. 2 al Colegiului disciplinar, prin Hotărârea nr. 42/4 din 12 februarie 2016, a respins contestația depusă de administratorul Asociației de Coproprietari în Condominiu (ACC) nr.55/258 din or.Strășeni, Pletea Claudia, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 31 iulie 2015 de respingere a sesizării acesteia din 23 iulie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Strășeni, Chiroșca Igor și a Curții de Apel Chișinău, Gavriliță Ana. Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 17 sesizări, care au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Igor Chiroşca, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 15 sesizări.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 4 petiții neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 59/3 din 23 martie 2023

Hotărârea nr. 45/2 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 176/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 103/6 din 29 aprilie 2022

Hotărârea nr. 12/1 din 25 ianuarie 2019

Hotătârea nr. 209/7 din 18 iunie 2018

Hotărârea nr. 42/4 din 12 februarie 2016

Hotărârea nr. 222/12 din 26 septembrie 2016

Știri
 • Nou judecător la Curtea de Apel Chișinău. CSM a aprobat numirea acestuia

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat în cadrul ședinței de astăzi numirea lui Igor Chiroșca în funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. Hotărârea a fost aprobată cu zece voturi pentru și unul împotrivă. 

  În februarie 2016, Igor Chiroșca a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la Judecătoria Strășeni pentru perioada 01 martie 2016 – 01 martie 2017.

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat în cadrul ședinței de astăzi numirea lui Igor Chiroșca în funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. Hotărârea a fost aprobată cu zece voturi pentru și unul împotrivă. 

  În februarie 2016, Igor Chiroșca a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la Judecătoria Strășeni pentru perioada 01 martie 2016 – 01 martie 2017.

  Prin decretul președintelui R. Moldova, din 22 martie 2017, Igor Chiroșca a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

  Cereri de participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău au mai depus: Ghenadie Plămădeală, Iurie Potînga, Cristina Cheptea, Alexandru Sandu și Denis Băbălău.
  Sursa: safenews.md

 • Alți zece magistrați numiți în funcție de șeful statului. În ce instanțe vor activa

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Printre judecătorii acceptați de președinte sunt:
  Ludmila Caraianu, judecător la Curtea de Apel Comrat
  Eugeniu Pșenița, vicepreședinte, Judecătoria Edineț

  La fel, Igor Dodon a numit în funcție opt judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Este vorba de:
  Tatiana Avasiloaie
  Ecaterina Buzu
  Natalia Clevadî
  Elena Costiuc
  Dumitru Bosîi
  Adrian Cerbu
  Igor Chiroșca
  Radu Holban

  Amintim că, săptămâna trecută, președintele țării a semnat decretele de numire pentru 33 de magistrați noi la instanțele de fond. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției. 25 de magistrați care activează deja la Judecătoria Chișinău și 8 – în judecătoriile din raioane.

  La ședința de ieri a CSM, cei 33 de magistrați au depus jurământul, iar de astăzi aceștia au început activitatea în cadrul instanțelor.
  sursa: bizlaw.md

 • Noi magistrați selectați de CSM pentru judecătoriile din țără

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Tatiana Avasiloaie – judecător, Judecătoria Chișinău
  Dumitru Bosîi – judecător, Judecătoria Cahul
  Svetlana Bucur – judecător, Judecătoria Soroca
  Adrian Cerbu – judecător, Judecătoria Bălți
  Igor Chiroșca – judecător, Judecătoria Strășeni
  Elena Costiuc – judecător, Judecătoria Comrat
  Marina Curtiș – judecător, Judecătoria Cahul
  Petru Cocitov – judecător, Judecătoria Soroca
  Maria Țugui – judecător, Judecătoria Căușeni

  Tot în ședința de astăzi, membrii CSM au selectat șase magistrați noi pentru judecătoriile din țară. Este vorba de candidații Viorel Botnăraș și Svetlana Bîcu, care au depus dosarul pentru Judecătoria Hâncești, cu sediul la Ialoveni. Alți doi candidați au fost propuși pentru numirea în calitate de judecători la instanța dinOrhei. Este vorba de Iurie Movilă și Eugen Popovici. Pentru Judecătoria Strășeni, cu sediul la Călărași a fost propusă Silvia Țurcan, iar pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți, cu sediul la Fălești, a fost propus Radu Holban.

  Totodată, CSM a anunțat concurs repetat pentru suplinirea funcției de președinte a Judecătoriei Comrat și vicepreședinte a Judecătoriei Strășeni și asta pentru că, pretendenții, care s-au prezentat în fața membrilor CSM, nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi promovați în funcție.

  Amintim că, săptămâna trecută, CSM a selectat 27 de candidați la funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău. Aceștia urmează să fie numiți în funcție de șeful statului.
  sursa: bizlaw.md

 • CSM nu a putut alege judecătorul care să facă parte din Consiliul INJ. Domnica Manole și Ion Druță s-au luptat pentru funcție

  Consiliul Institutului Național al Justiției rămâne fără un reprezentant din partea CSM. Un candidat nu a putut fi ales, deoarece niciunul dintre cei care și-au prezentat dosarele nu au acumulat numărul necesar de voturi.

  În urma votului secret, CSM a anunțat că nici unul din cei 5 participanți la concurs nu a întrunit numărul necesar de voturi. Astăzi, în fața membrilor CSM s-au prezentat: Domnica Manole – judecător la Curtea de Apel, Ion Țurcanu – judecător la Curtea Supremă de Justiție,  Mihail Diaconu – judecător la Judecătoria Buiucani, Virgiliu Buhnaci, judecător la Judecătoria Botanica și Igor Chiroșca – judecător la Judecătoria Strășeni.

  Consiliul Institutului Național al Justiției rămâne fără un reprezentant din partea CSM. Un candidat nu a putut fi ales, deoarece niciunul dintre cei care și-au prezentat dosarele nu au acumulat numărul necesar de voturi.

  În urma votului secret, CSM a anunțat că nici unul din cei 5 participanți la concurs nu a întrunit numărul necesar de voturi. Astăzi, în fața membrilor CSM s-au prezentat: Domnica Manole – judecător la Curtea de Apel, Ion Țurcanu – judecător la Curtea Supremă de Justiție,  Mihail Diaconu – judecător la Judecătoria Buiucani, Virgiliu Buhnaci, judecător la Judecătoria Botanica și Igor Chiroșca – judecător la Judecătoria Strășeni.

  Precizăm că un concurs pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul INJ a fost lansat, după ce pe 20 septembrie Eduard Ababei, judecător la Curtea de Apel Bălți, a plecat din propria inițiativă.
  sursa: bizlaw.md

 • FACEŢI MĂCAR CEVA, DOMNILOR GUVERNANŢI!

  În Republica Moldova Legea nu funcţionează!În cazul cînd devii jertfă a acestui fenomen nu ai la cine apela, omul de rînd nu este auzit. Clanurile mafiote, conglomerate cu puterea, îşi fac deschis jocurile, călcînd peste valoarea umană! La data de 31 mai 2011, prin decizia Consiliului orăşenesc Străşeni 37/16 din 31.05.2011, conform cererii Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu nr.55/258 (Anexa 1 pe 2 foi), a fost transmisă Asociaţiei cu titlu gratuit casa de locuinţe de pe str. S. Lazo,9, cu încălcarea art. 5, 8, 9 a Legii Condominiului în fondul locativ nr.913 – XIV, adică fără delimitarea şi transmiterea terenului condominiului (Anexa 2 copia deciziei nr.37/16).

  În Republica Moldova Legea nu funcţionează!În cazul cînd devii jertfă a acestui fenomen nu ai la cine apela, omul de rînd nu este auzit. Clanurile mafiote, conglomerate cu puterea, îşi fac deschis jocurile, călcînd peste valoarea umană! La data de 31 mai 2011, prin decizia Consiliului orăşenesc Străşeni 37/16 din 31.05.2011, conform cererii Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu nr.55/258 (Anexa 1 pe 2 foi), a fost transmisă Asociaţiei cu titlu gratuit casa de locuinţe de pe str. S. Lazo,9, cu încălcarea art. 5, 8, 9 a Legii Condominiului în fondul locativ nr.913 – XIV, adică fără delimitarea şi transmiterea terenului condominiului (Anexa 2 copia deciziei nr.37/16).

  La iniţiativa primarului, ograda casei noastre, care este gestionată de către locatari timp de 48 ani şi pe care se află bunurile Asociaţiei (un teren de joacă pentru copii, un stativ pentru uscat haine, copaci şi plante multianuale, o fîntînă, drumuşorul, care este unica cale de acces a locatarilor în oraş ş.a.) a fost ilegal împărţită în trei părţi şi înregistrată la cadastru cu trei coduri cadastrale 8001107467, 800110440, 800110441. Prin Decizia Consiliului orăşenesc nr.6/12 din 16.09.2013 “Cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate a UAT Străşeni” toate trei terenuri menţionate mai sus, inclusiv şi terenul de sub blocul de locuinţe al Asociaţiei, au fost recunoscute ca proprietate a UAT (Anexa 3 cu parafa of. Cadastru).

 • Interviu cu judecătorul Igor Chiroşca

 • Oferte rebutate de tinerii judecători

  Nu se închipuie judecători sau procurori în raioane. Absolvenții Institutului Național de Justiție sunt gata să aștepte ani întregi doar ca să obțină locuri de muncă în raza municipiului Chișinău. Chiar dacă legea îi impune să accepte ofertele, pentru că și-au făcut studiile din bugetul statului, Consiliul Superior al Magistraturii nu îi obligă să meargă în provincie.  Consiliul Superior al Magistraturii a venit cu șase oferte de muncă în raioanele Căușeni, Cahul, Soroca și Strășeni. Din cei 8 absolvenți ai Institutului Național de Justiție, care au participat la concursul de numire a judecătorilor, doar unul a optat pentru raionul Cahul. Restul, au vrut să muncească la Strășeni.

  Nu se închipuie judecători sau procurori în raioane. Absolvenții Institutului Național de Justiție sunt gata să aștepte ani întregi doar ca să obțină locuri de muncă în raza municipiului Chișinău. Chiar dacă legea îi impune să accepte ofertele, pentru că și-au făcut studiile din bugetul statului, Consiliul Superior al Magistraturii nu îi obligă să meargă în provincie.  Consiliul Superior al Magistraturii a venit cu șase oferte de muncă în raioanele Căușeni, Cahul, Soroca și Strășeni. Din cei 8 absolvenți ai Institutului Național de Justiție, care au participat la concursul de numire a judecătorilor, doar unul a optat pentru raionul Cahul. Restul, au vrut să muncească la Strășeni.

  Membrii Consiliului s-au arătat indignați de pretențiile absolvenților, unii dintre ei refuzând zeci de oferte al treilea an la rând. În cele din urmă, doar 2 din cei 8 absolvenți ai Institutului Național de Justiție s-au ales cu un loc de muncă la judecătoriile din Strășeni și Cahul. La Strășeni a fost repartizat absolventul cu media cea mai mare, Igor Chiroșca, doctor în drept și lector superior la USM. La Cahul va merge unicul pretendent, Dumitru Bosâi.

 • A treia promoţie de judecători şi procurori

  Astăzi, în sala de conferinţe a INJ a avut loc festivitatea de înmînare a atestatelor celei de a treia promoţii de absolvenţi ai Institutului Naţional al Justiţiei. Evenimentul a fost onorat de ministrul Justiţiei, domnul Alexandru Tănase, Procurorul General, domnul Valeriu Zubco, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Iurie Garaba, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Nicolae Timofti, Preşedintele Consiliului INJ, domnul Gheorghe Creţu, precum şi membri ai Consiliului INJ, ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ambasadei SUA în Republica Moldova, alte personalităţi. Festivitatea a fost deschisă de Preşedintele Consiliului INJ, domnul Gheorghe Creţu.

  Astăzi, în sala de conferinţe a INJ a avut loc festivitatea de înmînare a atestatelor celei de a treia promoţii de absolvenţi ai Institutului Naţional al Justiţiei. Evenimentul a fost onorat de ministrul Justiţiei, domnul Alexandru Tănase, Procurorul General, domnul Valeriu Zubco, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Iurie Garaba, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Nicolae Timofti, Preşedintele Consiliului INJ, domnul Gheorghe Creţu, precum şi membri ai Consiliului INJ, ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ambasadei SUA în Republica Moldova, alte personalităţi. Festivitatea a fost deschisă de Preşedintele Consiliului INJ, domnul Gheorghe Creţu.

  În discursul său, doamna Anastasia Pascari, Directorul executiv al Institutului Naţional al Justiţieia menţionat: „Putem afirma cu certitudine că se mai înscrie încă o filă frumoasă în istoria INJ, care se încadrează perfect şi în istoria întregului sistem judecătoresc…În acest context, activitatea Institutului Naţional al Justiţiei, ca instituţie publică în sistemul de drept al ţării noastre, confirmă, o dată în plus, ataşamentul Republicii Moldova faţă de angajamentele sale pe plan internaţional ca stat-membru al Consiliului Europei, a cărui voinţă politică la nivel naţional este de a consolida autoritatea judecătorească şi a organelor Procuraturii, inclusiv prin pregătirea cadrelor calificate în domeniile respective”.

  „V-aţi ales o profesie interesantă, necesară societăţii şi, în acelaşi timp, de o înaltă responsabilitate”, a afirmat în cuvîntul său de salut domnul Nicolae Timofti, apreciind în acelaşi timp pozitiv pregătirea pe care au avut-o audienţii în cadrul Institutului în vederea respectării tuturor rigorilor prevăzute la funcţia aleasă, fapt care le va permite să-şi îndeplinească obligaţiunile la cel mai înalt nivel.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU