Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Костру Родика
Căutare avansată

Puica Viorica

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 26.11.2002

Prin Hotărîrea nr. 750/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Puica Viorica, cu remiterea materialelor în privinţa candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor şi la Colegiul de selecţie pentru realizarea procedurilor de rigoare în vederea suplinirii prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1310-IV din 26 septembrie 2007 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul nașterii: 1971

Instruire/Diplome
1987 - 1991 Şcoala pedagogică ,,A.S.Makarenko" din or.Cahul, specialitatea învăţătoare de clasele primare
1991 - 1996 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea drept, profilul juridica, specializarea dreptul
1997 Universitatea Europeană Centrală din or. Budapesta, Ungaria, studii pentru ridicarea calificării lectorilor care predau în instituţiile superioare
2000 Universitatea de Stat din Moldova, obţinerea titlului de magistru în profilul drept privat

Data numirii în funcție: 26.11.2002

Prin Hotărîrea nr. 750/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Puica Viorica, cu remiterea materialelor în privinţa candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor şi la Colegiul de selecţie pentru realizarea procedurilor de rigoare în vederea suplinirii prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1310-IV din 26 septembrie 2007 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul nașterii: 1971

Instruire/Diplome
1987 - 1991 Şcoala pedagogică ,,A.S.Makarenko" din or.Cahul, specialitatea învăţătoare de clasele primare
1991 - 1996 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea drept, profilul juridica, specializarea dreptul
1997 Universitatea Europeană Centrală din or. Budapesta, Ungaria, studii pentru ridicarea calificării lectorilor care predau în instituţiile superioare
2000 Universitatea de Stat din Moldova, obţinerea titlului de magistru în profilul drept privat

2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013: Institutul Naţional al Justitiei în parteneriat cu Uniunea Europeana, Consiliul Europei, UNICEF, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite, Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională în Moldova, studii pentru formare formator, tematica: ,,AbiIităţi metodologice de predare pentru judecători şi procurori", ,,Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului", ,,Standarde cu privire la combaterea relelor tratamente şi impunităţi ale CEDO şi ale Comitetului pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor Inumane şi Degradante", ,,Şcolarizarea formatorilor în sistemul de instruire la distanţă pentru platforma INJ", ,,Drept contravenţional: aspecte materiale şi procesuale privind statutul juridic al străinilor", ,,Cadrul juridic internaţional şi naţional în domeniul azilului şi apatridei", ,,Justitia juvenila".

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1996 - Ministerul Justiției al RM, stagiar la Judecătoria Centru mun.Chisinau
1996 - 2000 - Tribunalul Chişinău, consultant, şeful secţiei generalizare a practicii judiciare şi analiza  statisticii judiciare
2000 - 2002 - Biroul de avocaţi „ Facultatea de drept", avocat
2002 - prezent,  Judecator, Judecatoria Botanica mun.Chisinau
02.03.2011 - 03.09.2012 - Conform hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 94/7 din 02.03.2011, detaşată la INJ în funcţia de şef Direcţie instruire judecători şi procurori
1996 - 2007 - Universitatea de Stat din Moldova, lector universitar, catedra Drept procesual civil
2009 - prezent  Formator la Institutul Naţional al Justiţiei

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Viorica Puica nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 34/3 din 31 mai 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Puica Viorica nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013 au fost contestate 89 de hotărîri/sentințe/încheieri, find menținute 58 - 65,16%;
2014 au fost contestate 162 hotărîri/sentințe/încheieri, find menținute 110 - 67,90%;
2015 (9 luni) au fost contestate 72 hotărîri/sentințe/încheieri, find mentinute 60 - 83,33%.
Hotăririle/sentințele/încheierile casate din cele examinate este urmatoarea:
2013, din 922 cauze examinate, 10 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,08%;
2014, din 734 cauze examinate, 25 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 3,40%;
2015 (9 luni), din 411 cauze examinate, 9 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 2,18%.

Procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate pe cauze civile pentru anii 2010 - 2012 este de 86,65%, respectiv 11 hotărîri casate din 68 contestate. Pe cauze penale, au fost casate 4 sentințe din 13 contestate - 86,66%. Ce ține de cauze contravenționale procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate constituie 47,22%, astfel din 20 de hotărîri contestate 13 au fost casate.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 608/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibili cu interesele funcției judecătorii Danilov Aliona Vasile de la Curtea de Apel Chișinău, Puica Viorica Fiodor de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Diaconu Iurie Gavril de la Curtea Supremă de Justiție și Vieru Tatiana Mihail de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărîrea nr. 2/2 din 15 ianuarie 2016, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor  a admis candidatura judecătorului Puica Viorica, pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare funcției de judecător la Curții Supreme de Justiție.

Conform Hotărîrii nr. 61/7 din 18 decembrie 2015, Colegiul de evaluare a admis cererea judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Viorica Puica, cu privire la corectarea erorii de calcul admisă în hotărîrea Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015 cu privire la pontajul indicatorului "Formarea profesionala a judecătorului" și a stabilit pontajul "9", iar în total — 91 de puncte, ce echivaleaza cu calificativul "Excelent". 

Prin Hotărîrea nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 90 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 36/5 din 12 iunie 2013 s-a admis candidatura doamnei Puica Viorica la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărîrea nr. 34/3 din 31 mai 2013 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 90 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 732/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii autorizează delegarea judecătorului Viorica Puica de la Judecătoria Chișinău și judecătorului Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni în perioada 15-18 noiembrie 2017 la Viena, Austria, pentru participare la seminarul de instruire privind egalitatea de gen, diversitatea și accesul la justiție.

Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Viorica Puica nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 34/3 din 31 mai 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Puica Viorica nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013 au fost contestate 89 de hotărîri/sentințe/încheieri, find menținute 58 - 65,16%;
2014 au fost contestate 162 hotărîri/sentințe/încheieri, find menținute 110 - 67,90%;
2015 (9 luni) au fost contestate 72 hotărîri/sentințe/încheieri, find mentinute 60 - 83,33%.
Hotăririle/sentințele/încheierile casate din cele examinate este urmatoarea:
2013, din 922 cauze examinate, 10 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,08%;
2014, din 734 cauze examinate, 25 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 3,40%;
2015 (9 luni), din 411 cauze examinate, 9 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 2,18%.

Procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate pe cauze civile pentru anii 2010 - 2012 este de 86,65%, respectiv 11 hotărîri casate din 68 contestate. Pe cauze penale, au fost casate 4 sentințe din 13 contestate - 86,66%. Ce ține de cauze contravenționale procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate constituie 47,22%, astfel din 20 de hotărîri contestate 13 au fost casate.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 608/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibili cu interesele funcției judecătorii Danilov Aliona Vasile de la Curtea de Apel Chișinău, Puica Viorica Fiodor de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Diaconu Iurie Gavril de la Curtea Supremă de Justiție și Vieru Tatiana Mihail de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărîrea nr. 2/2 din 15 ianuarie 2016, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor  a admis candidatura judecătorului Puica Viorica, pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare funcției de judecător la Curții Supreme de Justiție.

Conform Hotărîrii nr. 61/7 din 18 decembrie 2015, Colegiul de evaluare a admis cererea judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Viorica Puica, cu privire la corectarea erorii de calcul admisă în hotărîrea Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015 cu privire la pontajul indicatorului "Formarea profesionala a judecătorului" și a stabilit pontajul "9", iar în total — 91 de puncte, ce echivaleaza cu calificativul "Excelent". 

Prin Hotărîrea nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 90 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 36/5 din 12 iunie 2013 s-a admis candidatura doamnei Puica Viorica la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărîrea nr. 34/3 din 31 mai 2013 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 90 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 732/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii autorizează delegarea judecătorului Viorica Puica de la Judecătoria Chișinău și judecătorului Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni în perioada 15-18 noiembrie 2017 la Viena, Austria, pentru participare la seminarul de instruire privind egalitatea de gen, diversitatea și accesul la justiție.

Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

Hotărârea nr. 732/32 din 07 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 606/27 din 12 septembrie 2017

Hotărârea nr. 608/27 din 12 septembrie 2017

Hotărârea nr. 61/7 din 18 decembrie 2015

Hotărârea nr. 2/2 din 15 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 36/5 din 12 iunie 2013

Hotărârea nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 34/3 din 31 mai 2013

Hotărârii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013- 2015, în privința judecătorului Puica Viorica nu au fost înregistrate și examinate proceduri discilplinare”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 34/3 din 31 mai 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare privind activitatea  judecătoarei Puica Viorica".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii,  în perioada 2013 - 2014, în privința judecătorului nu a fost depusă nici o petiție, iar în anul 2015 a fost înregistrată o petiție, neîntemeiată. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătoarei a fost depusă 1 petiţie neîntemeiată.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013- 2015, în privința judecătorului Puica Viorica nu au fost înregistrate și examinate proceduri discilplinare”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 34/3 din 31 mai 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare privind activitatea  judecătoarei Puica Viorica".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii,  în perioada 2013 - 2014, în privința judecătorului nu a fost depusă nici o petiție, iar în anul 2015 a fost înregistrată o petiție, neîntemeiată. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătoarei a fost depusă 1 petiţie neîntemeiată.

Știri
 • O magistrată din Chișinău, despre independența justiției: „Un judecător care se teme este unul periculos”

  Magistrata Viorica Puica de la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, afirmă că un judecător independent adoptă o hotărâre în sala de deliberare doar în baza probelor constatate în ședință, raportate la lege sau reieșind din prevederile legale, iar atunci când în deliberare se discută alte împrejurări ale procesului, rugăminți, solicitări sau amenințări, există o problemă gravă a independenței sistmeului judiciar. Viorica Puica a ținut un discurs la capitolul independența judecorilor în R. Moldova în cadrul conferinței anuală a actorilor din domeniul justiției: „Justiția în Republica Moldova: realizări, provocări și perspective”, care are loc astăzi, 29 iunie, în capitală.

  Magistrata Viorica Puica de la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, afirmă că un judecător independent adoptă o hotărâre în sala de deliberare doar în baza probelor constatate în ședință, raportate la lege sau reieșind din prevederile legale, iar atunci când în deliberare se discută alte împrejurări ale procesului, rugăminți, solicitări sau amenințări, există o problemă gravă a independenței sistmeului judiciar. Viorica Puica a ținut un discurs la capitolul independența judecorilor în R. Moldova în cadrul conferinței anuală a actorilor din domeniul justiției: „Justiția în Republica Moldova: realizări, provocări și perspective”, care are loc astăzi, 29 iunie, în capitală.

  Judecătoarea, care și anterior a avut discursuri critice privind sistemul judecătoresc din R. Moldova, susține că despre un sistem independent se poate vorbi doar când magistrații sunt selectați și promovați în funcții pe criterii de profesionalism integritate și meritocrație, când nu există pârghii de influență asupra judecătorilor, când sunt asigurate condițiile de bază pentru protecția efectivă și completă și când există garanții în privința apărării drepturilor fundamentale ale omului.

  Cu experiență de 16 ani în sistem, Viorica Puica afirmă că „un judecător care se teme  este un judecător periculos”. În acest sens, aceasta precizează că independența funcțională presupune că instanțele nu sunt influențate și supuse ingerințelor din partea puterii executive și legislative, iar independența personală reiese din statutul pe care-l are judecătorul.

  „În principiu, legislația RM asigură independența judecătorului: reglementarea strictă a procedurii, procedeul de numire, eliberare, temeiuri concrete de sancționare a unui judecător, secretul deliberării, și interzicerea divulgării lui, asigurarea resurselor materiale. Legea nu este perfectă, dar asigură garanții destule”, a declarat magistrata în cadrul evenimentului la care participă avocați, procurori și judecători, inclusiv șefii PG, PA, CSM și UAM.

  În același timp, magistrata s-a întrebat de ce în ultimul timp tot mai multe voci vorbesc despre faptul că justiția nu este independentă, iar credibilitatea cetățenilor este sub orice nivel. Aceasta a mai precizat că după ce au investit mijloace financiare importante pentru reforma sistemului judiciar din R. Moldova, partenerii de dezvoltate ai statului reproșează că încă mai așteaptă ca să fie garantată independența justiției.

  „Esențial, schimbarea depinde de fiecare judecător, indiferent de instanța în care activează”, a declarat magistrata, precizând totodată și importanța conștientizării rolului avocaților și procurorilor. Viorica Puica a sugerat Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor să fie „mai curajoși și mai vocali” și să se transfrome, într-adevăr, în organe care să garanteze „efectiv independența justiției”.

  „Să nu uităm că suntem puternici prin statut și nu avem nevoie de relații cu politicul sau cu oamenii de afaceri”, a declarat aceasta, citând îndemnul unui raportor al ONU: „Să fim independenți și să nu luăm instrucțiuni de la politiceni sau de la oameni bogați”.

  Magistrata a recunoscut că în cariera sa a existat un caz în care s-a încercat intimidarea sa pentru adoptarea unei anumite hotărâri pe un dosar. Viorica Puica susține că a fost telefonată, dar că drept răspuns i-a comunicat persoanei că are loc o imixtiune în activitatea sa și că va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii. Ulterior, afirmă judecătoarea, a senunțat tentativa de intimidare a sa: „trebuie să vă recunosc, mi-a fost foarte greu, nu puteam dormi noaptea, am avut sentiment de empatie, mai ales pentru că printre ei a fost și un judecător. (….) De atunci, nimeni nu se mai apropie cu solicitări”.

  Magistrata susține că în ultimii ani, legiuitorul a încercat să atenteze la independența puterii judecătorești, dar că instanța Constituțională, la cererea plenului Curții Supreme de Justiție, a adoptat mai multe hotărâri prin care a apărat independența justiției. În acest sens, magistrata a enumerat, inclusiv, hotărârea CC care a  declarat neconstituțională pensia specială a judecătorilor, hotărârea din 27 iunie 2017 prin care obligația CSM-ului  de a verifica condițiile prevăzute de lege pentru ridicarea imunității judecătorului a fost declarată constituțională și hotărârea din 5 decembrie 2017 prin care verificarea judecătorilor de către SIS a fost declarată neconstituțională.

  În acest sens, magistrata și-a exprimat dezacordul, enunțat și anterior, față de excluderea din sistem a judecătoarei Domnica Manole doar în baza unui aviz consultativ al SIS, precizând că este un caz „grav”.

  În finalul discursului său, magistrata a îndemnat colegii săi din sistem să aibă un comportament ireproșabil: „Să înlăturăm orice suspiciuni ce afectează imaginea justiției”.

  Pe 29 iunie, la Chișinău are loc conferința anuală a actorilor din domeniul justiției „Justiția în Republica Moldova: realizări, provocări și perspective”. La discuții participă procurorul general al R. Moldova, Eduard Harunjen, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, și președintele Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM), Emanoil Ploșniță.
  Sursa: zdg.md

 • Magistrat, candidat la funcția de membru CSM, anunță protest public: Se dorește răstignirea întregului sistem judecătoresc

  Magistrați din întreaga țară aleg astăzi viitoarea componență a Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru cele șase posturi de membru CSM candidează opt persoane. Înainte de a purcede la procedura de vot, fiecare dintre candidați a ieșit cu un mesaj în fața celor peste 370 de judecători aflați în sală. Dintre aceștia, magistratul Gheorghe Balan a avut unul din cele mai critice discursuri, în special în adresa fostei componențe a CSM. 
  „Este gravă perioada mandatului fostului CSM. Au fost răstigniți unii colegi incomozi Consiliului Superior al Magistraturii, iar astăzi se dorește răstignirea întregului sistem. Indiferent de rezultatul alegerilor voi încerca să inițiez un protest public împotriva derapajelor create. Trebuie să se convingă societatea, dar și partenerii de dezvoltare cât de controlat este sistemul. Politicul e mut, aproape toată presa e mută. Numai noi, dacă vrem, putem schimba această situație. Majoritatea sistemului judecătoresc trebuie să iasă în prima linie”, a declarat Balan. 

  Magistrați din întreaga țară aleg astăzi viitoarea componență a Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru cele șase posturi de membru CSM candidează opt persoane. Înainte de a purcede la procedura de vot, fiecare dintre candidați a ieșit cu un mesaj în fața celor peste 370 de judecători aflați în sală. Dintre aceștia, magistratul Gheorghe Balan a avut unul din cele mai critice discursuri, în special în adresa fostei componențe a CSM. 
  „Este gravă perioada mandatului fostului CSM. Au fost răstigniți unii colegi incomozi Consiliului Superior al Magistraturii, iar astăzi se dorește răstignirea întregului sistem. Indiferent de rezultatul alegerilor voi încerca să inițiez un protest public împotriva derapajelor create. Trebuie să se convingă societatea, dar și partenerii de dezvoltare cât de controlat este sistemul. Politicul e mut, aproape toată presa e mută. Numai noi, dacă vrem, putem schimba această situație. Majoritatea sistemului judecătoresc trebuie să iasă în prima linie”, a declarat Balan. 

  La rândul său, judecătoarea Viorica Puică a subliniat că situația actuală cere ca în următoarea componență a Consiliului Superior al Magistraturii să fie aleși magistrați mai curajoși.   

  „Consider că în CSM trebuie să vină membri curajoși și mai vocali. Mi se creează impresia că cineva intenționat dorește să introducă frică în judecători ca să ne poată manipula. Nu este admisibil ca judecătorii să fie înregistrați la ce oră vin și la ce oră pleacă. Este o atentare la independența acestora. Regimul de lucru al unui judecător trebuie să fie unul flexibil, având în vedere caracterul intelectual al acestuia”, a declarat Puică.
  În replică, Petru Moraru, candidatul propus de Curtea Supremă de Justiție la funcția de membru CSM și-a îndemnat colegii să nu se comporte asemeni copiilor. 

  „Haideți să dăm dovadă de maturitate. Atunci când venim aici, să nu ne transformăm în copii. În Republica Moldova judecătorii sunt cei mai buni juriști. Copilăria s-a terminat, haideți să fim maturi”, a menționat Moraru. 

  De menționat că Viorica Puică și Gheorghe Balan sunt singurii magistrați care și-au depus portofoliile în concurs din inițiativă proprie. 

  Nu este prima dată când Gheorghe Balan vine cu astfel de mesaje critice în fața judecătorilor. În martie curent, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor acesta a declarat că de tot ce se întâmplă în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova sunt responsabili cei de la guvernare. Vezi video aici
  Sursa: agora.md

   

 • Cine sunt şi ce avere au pretendenţii la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii

  Opt judecători candidează pentru ocuparea a şase funcţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Şase dintre candidaţi au fost propuşi de către cele trei instanţe ierarhice: Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi Judecătorii. Astfel, pentru cele două locuri vacante care îi revin din partea CSJ candidează doar doi judecători: Victor Micu, actualul preşedinte al CSM, promovat în funcţia de judecător la CSJ în 2017, şi Petru Moraru, magistrat promovat în instanţa supremă în iulie 2014, la scurt timp după ce Micu a devenit preşedinte al CSM. Candidaturile lui Victor Micu, care nu a activat niciodată ca judecător la CSJ, şi Petru Moraru, magistrat cu doar 3 ani de activitate la CSJ, au fost propuse în concurs, conform informaţiilor plasate pe portalul CSM, de către angajaţii CSJ.

  Şi din partea Curţilor de Apel (CA), pentru cele două locuri vacante, candidează doar două persoane: Nina Cernat, actuala membră a CSM, judecătoare la CA Chişinău din decembrie 2012, şi Alexandru Gheorghieş, preşedintele CA Bălţi din luna mai 2012. Şi angajaţii Judecătoriei Chişinău au înaintat pentru cele două locuri vacante în CSM care le revin doar doi magistraţi: Anatolie Galben, care activează la sediul Râşcani al Judecătoriei Chişinău, şi Dorel Musteaţă, actual membru al CSM, fost judecător la Anenii Noi, promovat în perioada mandatului la Judecătoria Chişinău. La fel ca şi Victor Micu, Dorel Musteaţă nu a activat niciodată, de facto, ca judecător, în cadrul instanţei care l-a propus în CSM. Doar doi judecători şi-au depus, personal, candidaturile la funcţia de membru al CSM: Gheorghe Balan şi Viorica Puică, ambii de la Judecătoria Chişinău.

  Opt judecători candidează pentru ocuparea a şase funcţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Şase dintre candidaţi au fost propuşi de către cele trei instanţe ierarhice: Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi Judecătorii. Astfel, pentru cele două locuri vacante care îi revin din partea CSJ candidează doar doi judecători: Victor Micu, actualul preşedinte al CSM, promovat în funcţia de judecător la CSJ în 2017, şi Petru Moraru, magistrat promovat în instanţa supremă în iulie 2014, la scurt timp după ce Micu a devenit preşedinte al CSM. Candidaturile lui Victor Micu, care nu a activat niciodată ca judecător la CSJ, şi Petru Moraru, magistrat cu doar 3 ani de activitate la CSJ, au fost propuse în concurs, conform informaţiilor plasate pe portalul CSM, de către angajaţii CSJ.

  Şi din partea Curţilor de Apel (CA), pentru cele două locuri vacante, candidează doar două persoane: Nina Cernat, actuala membră a CSM, judecătoare la CA Chişinău din decembrie 2012, şi Alexandru Gheorghieş, preşedintele CA Bălţi din luna mai 2012. Şi angajaţii Judecătoriei Chişinău au înaintat pentru cele două locuri vacante în CSM care le revin doar doi magistraţi: Anatolie Galben, care activează la sediul Râşcani al Judecătoriei Chişinău, şi Dorel Musteaţă, actual membru al CSM, fost judecător la Anenii Noi, promovat în perioada mandatului la Judecătoria Chişinău. La fel ca şi Victor Micu, Dorel Musteaţă nu a activat niciodată, de facto, ca judecător, în cadrul instanţei care l-a propus în CSM. Doar doi judecători şi-au depus, personal, candidaturile la funcţia de membru al CSM: Gheorghe Balan şi Viorica Puică, ambii de la Judecătoria Chişinău.

  Iertat de CNI

  Petru Moraru este judecător din 2003. El a activat la Judecătoria Cahul timp de 11 ani, până în 2014, când a fost promovat, direct la CSJ. Din 2010 şi până în 2014, Petru Moraru a fost preşedintele Judecătoriei Cahul. Ajuns la CSJ, Moraru a făcut parte din completul de judecători care a decis că generalii Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari nu au încălcat legea în timpul evenimentelor din aprilie 2009, iar „faptul că nu au intervenit pentru a stopa devastarea sediilor Parlamentului şi Preşedinţiei a fost o mişcare bună, pentru că astfel au fost salvate vieţile mai multor copii care au participat la proteste”, se preciza în motivarea hotărârii, luată de completul din care a făcut parte şi Moraru. Înainte de a fi judecător, Petru Moraru a fost procuror. Ulterior a fost ales preşedintele Uniunii raionale Cahul a veteranilor războiului din Afganistan, funcţie pe care încă o deţine. Svetlana Moraru, soţia sa, este avocată, cu licenţă din 2009, la fel ca şi fiica sa, Diana. Şi Petru, fiul candidatului la funcţia de membru al CSM, a călcat pe urmele familiei, fiind student la Facultatatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

  În 2015, la scurt timp după ce ajunge judecător la CSJ, Petru Moraru ajunge şi în vizorul Comisiei Naţionale de Integritate (CNI), care i-a verificat declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2013. În mai 2015, deşi membrii CNI au constatat că Moraru nu a indicat în declaraţia sa de avere „deţinerea în proprietate din 1996 a unui automobil de model Audi 100, fabricat în 1985, şi calitatea de comodatar, la data declarării, a automobilului Volkswagen Tuareg, fabricat în 2005, un venit în sumă de 150 de mii de lei, obţinut din înstrăinarea unui apartament, opt conturi bancare cu solduri nesemnificative, dar şi două construcţii accesorii, bucătărie de vară şi garaj, aferente casei de locuit declarate”, „ţinând cont de explicaţiile persoanei supuse controlului şi de faptul că omisiunile admise în conţinutul declaraţiei depuse nu s-au produs cu rea-credinţă, totodată fiind inexistentă situaţia de diferenţă vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 şi proprietatea dobândită în aceeaşi perioadă”, au dispus clasarea cauzei.

  Casa pusă în gaj la bancă

  Anul 2016 a fost unul prosper pentru pretendentul la funcţia de membru al CSM. Conform declaraţiei de avere şi interese,Moraru a încasat din funcţia de judecător un salariu de 273 de mii de lei (23 de mii de lei pe lună), alţi 37 de mii de lei de la Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) şi aproape 7 mii de la Universitatea de Studii Europene. Petru Moraru a primit 1200 de lei „îndemnizaţie de ostaş internaţionalist” ca fost participant la războiul din Afganistan, iar familia sa a obţinut 108 mii de lei din darea în arendă a unui spaţiu comercial din or. Cahul. Magistratul declară că este proprietarul a opt terenuri şi a nouă clădiri, majoritatea dintre ele fiind înregistrate în r. Cahul. În declaraţia de avere şi interese pentru anul 2016, Petru Moraru nu mai face referire la o casă de 300 m.p. din oraşul Cahul, declarată anterior.

  Unele bunuri au intrat în posesia sa şi a soţiei în urma unor contracte de donaţie, inclusiv o casă de locuit şi construcţiile accesorii din satul Paşcani, r. Cahul, acolo unde familia Moraru a locuit până la promovarea la CSJ. Conform datelor de la Cadastru, astăzi, imobilul este pus în gaj la Eximbank. În 2014 acesta a fost gajat pentru suma de 145 de mii de lei, iar în 2016, printr-un contract adiţional, pentru 130 de mii de lei. Creditul încă nu a fost stins. De fapt, Moraru a indicat în declaraţia sa de avere şi interese că are datorii contractate în 2015 şi 2016, însă sumele şi creditorii nu sunt informații publice.

  În 2004, Petru Moraru, în numele Asociaţiei de Veterani pe care o conduce, a primit de la preşedintele Vladimir Voronin un Moskvici 2145, fabricat în 1997. Este cel mai vechi autovehicul declarat de judecător, care mai deţine o Toyota Land Cruiser fabricată în 2010 şi cumpărată în 2016 prin contract de comodat, un Mercedes Benz din 2000, achiziţionat, tot prin comodat, în 2014, un Audi 100, deţinut prin procură, şi o Mazda 6 din 2006, achiziţionată în 2010 printr-un contract de leasing în valoare de 31 de mii de USD.

  Printr-un răspuns pe care l-am primit în scris, Moraru ne-a anunțat că imobilul nefinisat  „al dlui judecător Moraru nu a dispărut din declarația de avere. Îl puteți găsi la secțiunea clădiri și construcții”. Totodată, am fost informați că „domnia sa locuiește în prezent, împreună cu soția, fiica și fiul, într-un apartament din Chișinău. Apartamentul este proprietatea fiului său, care este major”.

  Promisiunile făcute de Micu în 2014

  Victor Micu a ajuns judecător la CSJ în luna iulie 2017, când Parlamentul a acceptat propunerea CSM, care, cu o lună mai devreme, l-a desemnat pe Micu câştigător în concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la CSJ, competiţie la care au mai participat judecătorii Viorica Puică şi Mihail Diaconu. Micu a ajuns la CSM în ianuarie 2014 cu voturile a 281 de judecători, iar peste jumătate de an a fost ales preşedinte al Consiliului. Conform programului său din 2014, Micu promitea că dacă va ajunge în CSM va contribui la întărirea integrităţii şi transparenţei în sistemul judiciar, va perfecta procedura de recrutare, promovare şi evaluare a judecătorilor, va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a sistemului de gestionare a bazei de date a instanţelor şi la îmbunătăţirea managementului dosarelor, dar şi că va îmbunătăţi relaţiile dintre CSM, judecători şi persoanele din exteriorul sistemului.

  Până să ajungă în CSM, Micu a fost judecător, vicepreşedinte, iar ulterior preşedintele Judecătoriei sect. Râşcani din Chişinău. În septembrie 2016, Victor Micu a fost desemnat de către CSM în calitate de membru al Consiliului de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate. În perioada în care a fost preşedinte la Judecătoria sect. Râşcani, în aprilie 2009, mai mulţi judecători din instanţa pe care o conducea au mers să examineze dosarele tinerilor reţinuţi în urma protestelor în comisariatele de poliţie. „Da, au fost doi judecători care au mers în comisariate. Dar… a trecut atâta timp. Situaţia a impus. Atunci erau vreo 50 de persoane reţinute. Nu aveau cum să încapă în instanţă. Nimeni nu a invocat atunci că nu e de acord să fie examinat dosarul în comisariate. Faptul că s-a aplicat o pedeapsă e deja o altă problemă. În acest sens, nu mă pot pronunţa”, a explicat, anterior, Victor Micu pentru ZdG.

  Casa socrilor şi apartamentul de 109 m.p.

  Pe când era judecător, Micu a fost cel care i-a acordat licenţa de avocat controversatului judecător Aureliu Colenco, dar şi cel care, în 2010, a decis ca Sergiu Mocanu să-i plătească lui Valeriu Zubco, pe atunci procuror general, 300 de mii de lei despăgubiri morale pentru declaraţii defăimătoare. „Când a fost eliberat Colenco din serviciu, el nu a avut nicio sancţiune disciplinară. Nu ştiu cum a fost posibil, dar era curat. Eu nu am putut să mă bazez doar pe presupuneri, că a fost implicat în ceva. Le-am cerut celor de la Uniunea Avocaţilor să aducă măcar vreo probă, dar nu au adus. Hotărârea mea a fost menţinută, semn că a fost corectă din punct de vedere al probatoriului. Referitor la cazul Zubco şi Mocanu, eu am considerat că, într-adevăr, dlui Zubco i-a fost încălcată onoarea şi demnitatea. În această parte, chiar şi la CSJ, hotărârea a rămas în vigoare. Doar că nu s-au dat careva sume băneşti. Am considerat, ţinând cont de funcţia respectivă şi impactul asupra societăţii, că suma este una rezonabilă”, şi-a argumentat deciziile Victor Micu, într-un interviu oferit anterior pentru ZdG.

  În 2016, familia candidatului la funcţia de membru al CSM a avut un venit din salariul de bază în sumă de 263 de mii de lei (22 de mii pe lună). La acesta însă s-au mai adăugat alţi peste 60 de mii de lei din activitatea didactică de la INJ şi alte patru instituţii universitatare din ţară. Micu deţine cinci terenuri agricole în s. Popeştii de Sus, r. Drochia, localitatea sa de baştină, un apartament cu o supraţă de 109 m.p. pe str. Miron Costin din Chişinău, achiziţionat printr-un contract de investiţii în anul 2009, dar şi o casă de locuit modestă pe str. Drumul Crucii din Chişinău. Imobilul este în folosinţă la familia Micu, el fiind, de facto, achiziţionat şi înregistrat pe numele socrilor judecătorului, Maria şi Ion Vasiliu.

  Victor Micu conduce de mai mulţi ani un Volvo S80, fabricat în 2008 şi cumpărat în 2011. În 2016, acesta a început să investească 28 de mii de euro în construcţia unui apartament pentru judecătorii Judecătoriei sect. Râşcani. Candidatul la funcţia de membru al CSM a fost inclus în lista beneficiarilor de către fostul preşedinte al instanţei, Oleg Melniciuc, anchetat astăzi pentru îmbogăţire ilicită, inclusiv pentru afacerea cu apartamente pentru judecătorii Judecătoriei sect. Râşcani.

  Cernat: 11 hotărâri atacate la CtEDO

  Nina Cernat este judecătoare la CA Chişinău din 2012, atunci când a fost transferată de la CSJ, acolo unde a activat începând cu anul 2003, în urma reorganizării instanţei supreme. Ea îmbracă roba de judecătoare încă din anul 1990. Cernat a ajuns membră a CSM la începutul anului 2017, după ce Tatiana Răducanu a renunţat la mandat. Cernat a fost aleasă membră supleantă a CSM în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din noiembrie 2013 cu 263 de voturi. În activitatea sa, a fost implicată în luarea mai multor decizii controversate. Conform informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, nu mai puţin de 11 hotărâri ale completului de judecată din componenţa căruia a făcut parte judecătoarea Nina Cernat au fost obiect de examinare la CtEDO.

  Nina Cernat a avut un an 2016 prosper. Ea precizează că a cumpărat 1/10 dintr-o casă care nu este dată în exploatare, iar ulterior a câştigat, „la tombolă”, un apartament cu o odaie, cu o suprafaţă de 42 m.p. şi o valoare de 12 mii de euro. „Nu eu am câştigat. Vedeţi, că e şi uşor de verificat, a fost la televizor”, susţine Nina Cernat. Informaţiile publice arată că, încă în 2014, Ştefan Rusu, soţul magistratei, care practică avocatura, a câştigat un apartament în cadrul unei tombole organizate de un agent economic care comercializează materiale de construcţie. „Nu m-am aşteptat, deoarece în viaţă nu prea am avut noroc”, zicea soţul judecătoarei, într-un material publicitar. Ziarul Adevărul Moldova a scris anterior însă că judecătoarea şi soţul ei, locuiesc, de fapt, într-un imobil de lux, înregistrat pe numele soacrei magistratei. Ulterior, casa a fost trecută pe numele celor doi soţi.

  Nina Cernat a ridicat în 2016 un salariu de 285 de mii de lei din funcţia de judecătoare la CA Chişinău (24 de mii de lei pe lună), în timp ce soţul său, Ştefan Rusu, doar 30 de mii de lei din activitatea de avocat. Cernat a ridicat anul trecut şi o pensie consistentă, în valoare de 162 de mii de lei, iar soţul său, din arenda unor bunuri şi dividende, alţi 170 de mii. La capitolul maşini, cuplul Rusu-Cernat declară un Land Rover Freelander, cumpărat în 2009, un camion şi o semiremorcă MAN. Ştefan Rusu este unul dintre fondatorii companiei de transport „Sevicor-Trans” împreună cu Natalia Dugan, dar şi unul din proprietarii clinicii medicale „Dr Pitel” din sect. Botanica al capitalei, având o cotă de 50%. Ambele companii sunt active şi se regăsesc, în premieră, în declaraţiile de avere ale magistratei.

  Candidatul Gheorghieş şi conflictul cu primarul de Bălţi

  Alexandru Gheorghieş aspiră la fotoliul de membru al CSM din postura de preşedinte al CA Bălţi, funcţie pe care o deţine din 2012. Anterior, acesta a fost preşedintele Judecătoriei Glodeni. Gheorghieş a ajuns în funcţia de judecător în 2002, după ce a fost, timp de trei ani, primarul satului Fundurii Vechi, iar anterior, procuror şi inspector vamal. În decembrie 2016, Gheorghieş, împreună cu alţi judecători, a depus cerere de demisie din sistem, după ce, în culise, se pregătea o lege prin care judecătorii ar fi pierdut pensiile privilegiate. La scurt timp însă, Gheorghieş s-a răzgândit.

  Conform declaraţiei de avere şi interese pentru anul 2016, Alexandru Gheorghieş a ridicat un salariu de funcţie în valoare de 187 mii de lei, iar soţia sa, angajată la CRIS Registru – 71 de mii. Candidatul la funcţia de membru al CSM a mai raportat venituri din activitatea didactică – aproximativ 23 de mii de lei de la INJ şi Universitatea Alecu Russo din Bălţi, din vânzarea unui automobil – 150 de mii de lei – şi dintr-o îndemnizaţie de la CA Bălţi – 20 de mii de lei. El este proprietarul a nouă terenuri, a unei casei de locuit în or. Glodeni şi a unui apartament, pe care-l deţine doar cu drept de folosinţă. În 2016, Alexandru Gheorghieş şi-a cumpărat un automobil nou, cu 350 de mii de lei. Doar că, în declaraţia sa de avere şi interese nu este indicat modelul maşinii. Fiica candidatului la funcţia de membru al CSM, Iulia Gheorghieş este fostă şefă de direcţie din cadrul Ministerului Justiţiei, job de la care a plecat în 2015. Conform ultimei declaraţii de avere disponibile, pentru anul 2014, aceasta deţinea două apartamente, dintre care unul în Chişinău, şi conducea un BMW X3.

  În august 2015, la scurt timp după ce a fost instalat primar al mun. Bălţi, printr-un comunicat de presă, Renato Usatîi îl acuza pe Alexandru Gheorghieş de eschivare de la plăţile pentru privatizarea apartamentului în valoare de 400 de mii de lei, preşedintele Curţii de Apel Bălţi, Alexandru Gheorghieş şi-a înscris soacra şi socrul în apartament. La rândul său, judecătorul susţinea, într-o intervenţie pentru ZdG că nu înţelege ce urmăreşte edilul prin acele acuzaţii, precizând că a depus toate documentele în conformitate cu legea. „Chiar nu înţeleg de ce s-a legat de acest caz, pentru că au fost privatizate sute şi mii de apartamente cu toţi membrii familiei şi nu au fost probleme. Eu vreau doar să fiu tratat ca orice participant la privatizare, dar să nu se procedeze într-un fel sau altul doar pentru că e vorba de Gheorghieş, preşedintele Curţii de Apel Bălţi”, menţiona judecătorul.

  Despăgubiri de 169 de mii de lei

  Dorel Musteaţă este judecător din 2005, când a fost numit în funcţie la Judecătoria Anenii-Noi. În 2011 ajunge preşedintele Judecătoriei, iar în 2014 este ales membru al CSM. La scurt timp, îşi dă demisia din funcţia de preşedinte de instanţă, iar anul trecut, în septembrie, colegii săi din CSM au decis numirea sa, prin transfer, la Judecătoria Chişinău, începând cu data de 1 ianuarie 2017.

  În 2016, Musteaţă a ridicat un salariu de funcţie în sumă de 217 mii de lei, iar soţia sa, avocată, a avut venituri de 106 mii de lei. Alţi 17 mii de lei au intrat în conturile familiei de la INJ, unde Musteaţă este formator, iar 1364 de euro, echivalentul a aproape 20 de mii de lei de la Consiliul Europei, acordând servicii de expert. Tot anul trecut, judecătorul a vândut cu 42 de mii de lei automobilul Mazda 3, accidentat, obţinând de la compania de asigurări Asito şi un prejudiciu de 169 mii de lei. Din arenda terenurilor agricole, Musteaţă a mai obţinut 3800 de lei. Împreună cu soţia, judecătorul deţine nu mai puţin de 15 terenuri agricole în s. Slobozia şi Palanca din r. Ştefan-Vodă. În Palanca, candidatul la funcţia de membru al CSM deţine o casă de locuit, iar în Chişinău, două apartamente de puţin peste 70 de m.p. Anul trecut, Musteaţă şi-a cumpărat o nouă Mazda 3, fabricată în 2015, cu 16 mii de euro. El mai deţine o Honda CRV fabricată în 2000 şi un UAZ 469, fabricat în perioada sovietică.

  „Casa nefinisată” a candidatului Galben

  Anatolie Galben este magistrat din 2004, fiind angajat la Judecătoria Ialoveni şi promovat ulterior la Judecătoria sect. Râşcani din Chişinău. Până să îmbrace roba de judecător, Galben a fost procuror. În 2002 a fost decorat cu medalia „Pentru vitejie” pentru participare la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei R. Moldova. În aprilie 2009, acesta a fost judecătorul care a examinat cele mai multe dosare privind aplicarea măsurilor preventive pe numele tinerilor care protestau la 7 aprilie 2009 – 33 de demersuri. A admis însă doar 9 dintre ele. Magistratul nu a fost pedepsit pentru faptele sale, chiar dacă, ulterior, Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009 stabilea că, „pentru prima dată, în istoria modernă a statului R. Moldova, procesele de judecată în privinţa persoanelor reţinute şi bănuite de către poliţie în săvârşirea unor contravenţii şi infracţiuni …, au fost judecate în incinta comisariatelor de poliţie”.

  În octombrie 2016, Anatolie Galben a fost ales membru al Colegiului Disciplinar de pe lângă CSM. Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor din 2014, un dosar examinat de judecătorul Anatolie Galben a fost obiect de examinare la Curtea Europeană. Însă, potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului”, două hotărâri ale completului de judecată din componenţa căruia a făcut parte judecătorul Anatolie Galben, au fost obiect de examinare la CtEDO.

  În 2016, magistratul a ridicat un salariu de 196 mii de lei, iar partenera sa, Ludmila, 192 de mii. Din vânzarea unui teren, Galben a raportat încă 11,8 mii de lei. Din 1998, candidatul la funcţia de membru al CSM este proprietarul unui teren pentru construcţii în or. Ialoveni, pe care anunţă, în declaraţiile sale de avere că se află „o casă nefinisată de 110 m.p.”. La faţa locului, am găsit un imobil modest, în comparație cu cele ale altor colegi judecători, care însă deja este ridicat. Judecătorul mai declară o casă de locuit în s. Racovăţ, r. Soroca, dar şi a faptul că a investit, de rând cu alţi colegi de la Judecătoria sect. Râşcani aproape 30 de mii de euro în construcţia unui apartament cu două odăi pe str. Hristo Botev, într-un bloc ridicat pentru magistraţii instanţei în care activează. Judecătorul este şi proprietarul unui garaj de 32 m.p., pe str. Sprâncenoaia din Chişinău, cumpărat în 2011. Deşi deţine o casă la Ialoveni, Galben este unul din judecătorii care a obţinut, în instanţa de judecată, dreptul de a beneficia de apartament gratuit din partea Primăriei mun. Chişinău. Decizia definitivă a CSJ din 2013 nu a fost însă executată de către autorităţi.

  Judecătorii care s-au autopropus membri ai CSM

  Întâmplător sau nu, cei mai săraci candidaţi în declaraţiile de avere sunt judecătorii Gheorghe Balanşi Viorica Puică de la Judecătoria Chişinău, care şi-au depus, personal, candidaturile pentru funcţia de membru al CSM, spre deosebire de ceilalţi şase candidaţi, propuşi în funcţii de către colectivele instanţelor în care activează.

  Gheorghe Balan este judecător din 1996 şi a activat în toată cariera sa doar la Judecătoria sect. Botanica din Chişinău. În ultimii ani, acesta s-a remarcat prin discursuri critice la adresa şefilor justiţiei. „Am ajuns un sistem de laşi şi incompetenţi cu funcţii, care caută nod în papură oricui este diferit”, zicea Balan, la Adunarea Generală a Judecătorilor din martie 2017. Ulterior, acesta a depus şi o plângere penală pe numele unor membri ai CSM, acuzându-i că, ilegal, i-au intentat o procedură disciplinară în 2014, fiind pedepsit cu avertisment. Solicitarea sa nu a avut însă o finalitate. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Gheorghe Balan a fost obiect de examinare la CtEDO.

  Candidatul la funcţia de membru al CSM a declarat pentru anul 2016 un salariu de aproape 200 de mii de lei, iar persoana pe care o are la întreţinere a primit de la stat, din burse, pensie şi compensaţia lunară pentru transport, alţi 6,5 mii de lei. El deţine cinci terenuri, dintre care patru dintre ele, extravilane, au fost obţinute în 2016. Din 2001, magistratul locuieşte într-un imobil de 65 m.p. Din 2008, acesta conduce un automobil Mazda, fabricat în 2005. Confom declaraţiei sale de avere, Balan a împrumutat în 2009 de la o persoană fizică 400 de mii de lei, fără termen şi fără dobândă.

  Viorica Puică este judecătoare din 2002, activând, la fel ca şi Gheorghe Balan, doar la Judecătoria sect. Botanica din Chişinău. În ultimii ani, Puică a candidat la mai multe concursuri pentru promovarea în funcţia de judecător la CSJ, însă, deşi adesea avea cel mai mare punctaj, nu a fost desemnată de CSM câştigătoare a concursurilor. Conform declaraţiei de avere şi interese pentru anul 2016, Puică a avut un salariu de 200 de mii de lei, iar soţul, avocat, a ridicat 122 de mii de lei. De la INJ şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Puică a încasat încă 11 mii de lei. Ea declară două apartamente, unul cu o suprafaţă de 30 de m.p., achiziţionat în 2009, şi altul cu o suprafaţă de 72 m.p., în care investeşte împreună cu soţul din 2014. La capitolul maşini, candidata la funcţia de membru al CSM a declarat un Nissan Almera, fabricat în 2004 şi achiziţionat în 2008.

  P.S. În ediţia viitoare a ZdG vedeţi ce promisiuni fac cei opt candidaţi care doresc să acceadă în CSM.
  sursa: zdg.md

 • Alegeri în Justiţie // Lista preliminară a judecătorilor care vor să devină membri ai CSM

  Opt judecători candidează la funcţia de membru permanent al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Alegerile vor avea loc la 20 octombrie, la Adunarea generală a judecătorilor. Printre candidaţi sunt şi actuali membri ai CSM, Victor Micu, Dorel Musteaţă şi Nina Cernat, propuşi de instanţele în care activează.

  În cursă s-au mai înscris Petru Moraru, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Alexandru Gheorghieş, de la Curtea de Apel Bălți, Anatolie Galben, de la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, Viorca Puică şi Gheorghe Balan, ambii de la sediul Botanica al aceleiaşi instanţe. Ultimii doi şi-au înaintat singuri candidaturile, în timp ce ceilalţi şase au fost propuşi de instanţele în care activează. 

  Opt judecători candidează la funcţia de membru permanent al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Alegerile vor avea loc la 20 octombrie, la Adunarea generală a judecătorilor. Printre candidaţi sunt şi actuali membri ai CSM, Victor Micu, Dorel Musteaţă şi Nina Cernat, propuşi de instanţele în care activează.

  În cursă s-au mai înscris Petru Moraru, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Alexandru Gheorghieş, de la Curtea de Apel Bălți, Anatolie Galben, de la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, Viorca Puică şi Gheorghe Balan, ambii de la sediul Botanica al aceleiaşi instanţe. Ultimii doi şi-au înaintat singuri candidaturile, în timp ce ceilalţi şase au fost propuşi de instanţele în care activează. 

  Gheorghe Balan şi-a înaintat candidatura şi la funcţia de membru supleant al CSM. Tot pentru postul de membru supleant candidează Sergiu Furdui şi Anatolie Pahapol de la Curtea de Aple Chişinău, la fel înaintându-şi singuri candidaturile. Luiza Gafton a fost propusă de CSJ. Listele au fost publicate de CSM cu menţiunea că sunt preliminare. 

  CSM a publicat şi lista preliminară a candidaţilor înscrişi pentru funcţia de membru permanent în Colegiul disciplinar. Pentru acest post în cursă s-au înscris Ala Cobăneanu şi Nadejda Toma de la CSJ, Elena Cobzac şi Anatolie Minciună de la Curtea de Apel Chişinău, Aliona Miron de la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău.

  „Listele finale ale candidaţilor la funcţia de membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii și al Colegiului disciplinar, de membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii și al Colegiului disciplinar vor fi întocmite separat din partea Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi judecătoriilor, cu trei zile înainte de data şedinţei Adunării generale a judecătorilor, în ordinea parvenirii cererilor conform registrului şi se vor publica pe pagina web a Consiliului”, potrivit unei note a CSM. 

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis în luna august convocarea ședinței extraordinare a Adunării generale a judecătorilor pentru data de 20 octombrie, la Casa Sărbătorii. 

  În 2017 şi 2018 expiră mandatul a şase membri ai CSM: Anatolie Țurcan, Dumitru Visternicean și Nina Cernat – la 29 noiembrie 2017; Victor Micu – la 18 ianuarie 2018, Vera Toma – la 15 martie 2018 și Dorel Musteață – la 6 octombrie 2018.

  Mai mulţi judecători înscrişi în cursă pentru aceste funcţii au fost vizaţi anterior în anchetele Centrului de Investigaţii Jurnalistice. Anticoruptie.md va reveni cu detalii. 
  Sursa: anticorupție.md

 • Președintele CSM, Victor Micu, printre pretendenții la funcția de judecător la CSJ. Cine sunt ceilalți candidați

  Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, este unul dintre cei trei candidați la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ). Ceilalți doi pretendenți sunt magistrați la Judecătoria Chișinău – Viorica Puica și Mihail Diaconu. Astfel, la următoarea ședință, care va avea loc la data de 6 iunie, membrii CSM vor desemna candidatul la CSJ. Potrivit legislaţiei, judecătorii CSJ sunt numiţi de Parlament, la propunerea CSM, în termen de 30 de zile de la data înregistrării propunerii.

  Victor Micu are cel mai mare punctaj dintre cei trei candidați înscriși în concurs – 98 de puncte și a fost apreciat cu calificativul ”excelent” de către Colegiul de evaluare. Micu este membru al CSM din ianuarie 2014. În iunie 2014 el a fost ales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Anterior, Victor Micu a activat în cadrul judecătoriei Râșcani, unde a deținut funcțiile de vicepreședinte și președinte de instanță.

  Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, este unul dintre cei trei candidați la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ). Ceilalți doi pretendenți sunt magistrați la Judecătoria Chișinău – Viorica Puica și Mihail Diaconu. Astfel, la următoarea ședință, care va avea loc la data de 6 iunie, membrii CSM vor desemna candidatul la CSJ. Potrivit legislaţiei, judecătorii CSJ sunt numiţi de Parlament, la propunerea CSM, în termen de 30 de zile de la data înregistrării propunerii.

  Victor Micu are cel mai mare punctaj dintre cei trei candidați înscriși în concurs – 98 de puncte și a fost apreciat cu calificativul ”excelent” de către Colegiul de evaluare. Micu este membru al CSM din ianuarie 2014. În iunie 2014 el a fost ales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Anterior, Victor Micu a activat în cadrul judecătoriei Râșcani, unde a deținut funcțiile de vicepreședinte și președinte de instanță.

  Judecătoarea Viorica Puica activează în cadrul Judecătoriei Chișinău. Activitatea acesteia a fost evaluată cu calificativul ”excelent” și 80 de puncte. Viorica Puica este judecătoare din 2002, iar din 2009 este și formator la Institutul Naţional al Justiţiei.

  Cel de-al treilea candidat este Mihail Diaconu, magistrat în cadrul Judecătoriei Chișinău. Acesta are cel mai mic punctaj dintre candidați – 72 de puncte și a fost evaluat cu calificativul ”foarte bine”. Diaconu este judecător din 2004. În 2014 a fost numit judecător de instrucție la Judecătoria Buiucani, iar la sfârșitul anului trecut a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, până în decembrie 2017. Mihail Diaconu a apărut în vizorul presei încă din aprilie 2009, când a judecat mai mulți tineri în incinta Comisariatului General de Poliţie (CGP). La fel, el este unul dintre judecătorii care au examinat cauzele privind arestarea celor 15 magistrați vizați în dosarul ”Spălătoria rusească” și a prelungit mandatul de arest al fostului premier Vlad Filat.
  sursa: bizlaw.md

 • Concurs // Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău vor să fie promovați la Curtea Supremă de Justiție

  Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Luiza Gafton, Viorica Puica și Mihail Diaconu. Cererile lor vor fi examinate de Consiliul Superior al Magistraturii la ședința de marți, 28 martie. 

  Luiza Gafton vrea să devină magistrată la CSJ după ce la începutul acestui an a fost numită vicepreședintă a Judecătoriei Chișinău, creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana ale Capitalei. Anterior, din martie 2014, ea a ocupat fotoliul de președintă a Judecătoriei sectorului Botanica. Colega sa Viorica Puica a lucrat la aceeași instanță începând cu anul 2002. 

  Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Luiza Gafton, Viorica Puica și Mihail Diaconu. Cererile lor vor fi examinate de Consiliul Superior al Magistraturii la ședința de marți, 28 martie. 

  Luiza Gafton vrea să devină magistrată la CSJ după ce la începutul acestui an a fost numită vicepreședintă a Judecătoriei Chișinău, creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana ale Capitalei. Anterior, din martie 2014, ea a ocupat fotoliul de președintă a Judecătoriei sectorului Botanica. Colega sa Viorica Puica a lucrat la aceeași instanță începând cu anul 2002. 

  Mihail Diaconu a activat la Judecătoria sectorului Buiucani din 2004. În 2014 a devenit judecător de instrucție la aceeași instanță, iar la sfârșitul anului trecut a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la noua Judecătorie Chișinău, sediul Buiucani, pentru perioada ianuarie  – decembrie 2017. Ziarul de Gardă a scris anterior despre faptul că, în aprilie 2009, Diaconu a judecat mai mulți tineri în incinta Comisariatului General de Poliţie (CGP), admițând toate cele nouă demersuri înaintate de procuror, privind aplicarea arestului preventiv a persoanelor reţinute. Spre deosebire de alţi magistraţi implicaţi în judecarea participanţilor la evenimentele din aprilie 2009, Diaconu şi-a păstrat intactă funcţia, precizau atunci jurnaliștii. Tot el se numără printre magistrații care au examinat cauzele privind arestarea celor 15 magistrați vizați în dosarul „Spălătoria rusească”.

  Tot în ședința din 28 martie, Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze cererile de demisie ale magistraților Gheorghe Muntean de la Judecătoria Comercială de Circumscripție și Mihail Ciugureanu de la Curtea de Apel Chișinău. Ultimul a fost vizat într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice care scotea la iveală schemele prin care mai multe terenuri din zone centrale ale Chișinău au ajuns în mâini private. 

  Potrivit jurnaliștilor, Ciugureanu, venit în 2001 de la Soroca, a depus o cerere la Primărie, solicitând, în baza Legii cu privire la statutul judecătorului, să-i fie repartizat un teren pentru a-și contrui o casă. Pentru că Primăria a respins solicitarea, invocând lipsa de fonduri, peste şapte ani, la 9 iunie 2008, magistratul a depus o cerere la Curtea de Apel Chișinău, adică în instanța în care lucrează, care a obligat Primăria să-i atribuie teren. La 23 mai 2012, magistratul a depus la Curtea de Apel Chișinău o altă cerere prin care a solicitat schimbarea ordinii de executare a hotărârii judecătorești, argumentând că Primăria tărăgănează aprobarea proiectului care prevede repartizarea terenului, de aceea vrea emiterea unei încheieri prin care rezolva totul: cerea atribuirea lotului fără a mai aştepta decizia Primăriei, înregistrarea dreptului său de proprietate la Agenţia Cadastru şi încasarea din contul său a preţului nominal al terenului, calculat conform legislaţiei. 

  Deşi aceste pretenţii au fost considerate ulterior ilegale, ele au fost satisfăcute integral de către colegul lui Ciugureanu, Grigore Zubati. Peste o săptămână, la 1 iunie 2012, acesta a și emis o încheiere care, în proporție de 80 la sută, conţine acelaşi text ca şi cererea scrisă de Ciugureanu. Peste două luni, ministrul Justiției a sesizat CSM, cerând sancţionarea ambilor magistraţi. 
  sursa: anticoruptie.md

 • Judecătoarea Viorica Puica: „Procuratura nu este independentă şi aceasta este tragedia societăţii noastre”

   - Dacă nu aţi fi judecătoare, ci un cetăţean din afara sistemului, câtă încredere aţi avea în sistemul judiciar din R. Moldova, în cazul în care aţi ajunge cumva parte a vreunui dosar?
   - Eu am încredere în sistemul judiciar pentru că lucrez în acest sistem şi cunosc mulţi judecători dedicaţi acestei profesii nobile, care îşi exercită funcţia cu demnitate. Este adevărat, în sistemul judiciar din R. Moldova sunt probleme. Dar, totodată, ştiu că sistemul judecătoresc de la noi are şanse, cu aceşti judecători şi cu suportul Uniunii Europene, să devină unul în care cetăţenii să aibă încredere. Dacă nu aş fi crezut aşa, de mult aş fi plecat din R. Moldova. Sunt o persoană optimistă şi am speranţa că va veni o zi în care justiţia va recăpăta încrederea cetăţeanului. În sistemul judecătoresc sunt doar câţiva judecători care nu sunt integri, nu au curaj să adopte hotărâri adecvate şi pe care îi cunoaştem. Aceştia ne fac probleme. Locul lor nu este în justiţie. Ei trebuie să plece.

   - Dacă nu aţi fi judecătoare, ci un cetăţean din afara sistemului, câtă încredere aţi avea în sistemul judiciar din R. Moldova, în cazul în care aţi ajunge cumva parte a vreunui dosar?
   - Eu am încredere în sistemul judiciar pentru că lucrez în acest sistem şi cunosc mulţi judecători dedicaţi acestei profesii nobile, care îşi exercită funcţia cu demnitate. Este adevărat, în sistemul judiciar din R. Moldova sunt probleme. Dar, totodată, ştiu că sistemul judecătoresc de la noi are şanse, cu aceşti judecători şi cu suportul Uniunii Europene, să devină unul în care cetăţenii să aibă încredere. Dacă nu aş fi crezut aşa, de mult aş fi plecat din R. Moldova. Sunt o persoană optimistă şi am speranţa că va veni o zi în care justiţia va recăpăta încrederea cetăţeanului. În sistemul judecătoresc sunt doar câţiva judecători care nu sunt integri, nu au curaj să adopte hotărâri adecvate şi pe care îi cunoaştem. Aceştia ne fac probleme. Locul lor nu este în justiţie. Ei trebuie să plece.

  continuare: zdg.md

 • Judecătorii onești #Moldova

  Sistemul judecatoresc este considerat cel mai corupt din R.Moldova. Cu toate acestea, exista judecatori onesti si corecti care isi fac meseria asa cum scrie legea. Chiar daca pare de necrezut, acesti judecatori nu vin la serviciu in masini de lux si nu locuiesc in palate.

  Sistemul judecatoresc este considerat cel mai corupt din R.Moldova. Cu toate acestea, exista judecatori onesti si corecti care isi fac meseria asa cum scrie legea. Chiar daca pare de necrezut, acesti judecatori nu vin la serviciu in masini de lux si nu locuiesc in palate.

  //  Video: Reporter de GARDA, www.ZdG.md

 • Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

  Astfel, în ianuarie 2014, CSM a propus la funcţia de judecător în cadrul CSJ pe Dumitru Mardari (91 puncte) şi Oleg Sternioală (59 puncte), deşi, la concurs s-a prezentat Dina Rotarciuc, care a fost evaluată cu 94 de puncte, dar şi alţi doi judecători, Viorica Puică şi Aliona Danilov, care au acumulat mai multe puncte decât Oleg Sternioală. O lună mai târziu, în urma unui concurs asemănător, la CSJ a ajuns Ion Guzun, deşi acesta avea cele mai puţine puncte dintre candidaţii, doar 57, în timp ce ceilalţi 4 aveau toţi peste 74 de puncte. În luna iulie 2014, Maria Ghervas, Petru Moraru şi Nadejda Toma au ajuns şi ei la CSJ, în condiţiile în care, ultimii doi candidaţi au obţinut la CSPJ cel mai mic punctaj dintre candidaţii care au participat la concurs. Situaţia s-a repetat şi în concursul pentru ocuparea unei funcţii de judecător la Curtea de Apel Chişinău. În iulie 2014, CSM a desemnat-o câştigătoare pe Ludmila Ouș în detrimentul lui Stelian Teleucă, chiar dacă acesta avea un punctaj mai mare, 74 vs 67.

  Astfel, în ianuarie 2014, CSM a propus la funcţia de judecător în cadrul CSJ pe Dumitru Mardari (91 puncte) şi Oleg Sternioală (59 puncte), deşi, la concurs s-a prezentat Dina Rotarciuc, care a fost evaluată cu 94 de puncte, dar şi alţi doi judecători, Viorica Puică şi Aliona Danilov, care au acumulat mai multe puncte decât Oleg Sternioală. O lună mai târziu, în urma unui concurs asemănător, la CSJ a ajuns Ion Guzun, deşi acesta avea cele mai puţine puncte dintre candidaţii, doar 57, în timp ce ceilalţi 4 aveau toţi peste 74 de puncte. În luna iulie 2014, Maria Ghervas, Petru Moraru şi Nadejda Toma au ajuns şi ei la CSJ, în condiţiile în care, ultimii doi candidaţi au obţinut la CSPJ cel mai mic punctaj dintre candidaţii care au participat la concurs. Situaţia s-a repetat şi în concursul pentru ocuparea unei funcţii de judecător la Curtea de Apel Chişinău. În iulie 2014, CSM a desemnat-o câştigătoare pe Ludmila Ouș în detrimentul lui Stelian Teleucă, chiar dacă acesta avea un punctaj mai mare, 74 vs 67.

 • Judecătorii absolvenți ai Programului Lumea Deschisă colaborează cu ABA ROLI Moldova

  Judecătoarea Viorica Puică este implicată în calitate de formator la cursurile pentru avocații stagiari organizate de către ABA ROLI în colaborare cu Institutul Național de Perfecționare Juridică din Statele Unite ale Americii. Judecătoarea Puică a fost selectată pentru a fi membrul grupului de lucru creat de ABA ROLI pentru a dezvolta ghidul pentru judecători care analizează prevederile Codului Penal legate de condamnare și stabilirea pedepsei. De asemena, Doamna Puică a fost selectată pentru a participa la programul de schimb judiciar lansat de CEELI și INL/C pentru judecătorii instanțelor secundare și este membru al Rețelei Judiciare Europene Centrale și de Est creată de Institutul CEELI.

  Judecătoarea Viorica Puică este implicată în calitate de formator la cursurile pentru avocații stagiari organizate de către ABA ROLI în colaborare cu Institutul Național de Perfecționare Juridică din Statele Unite ale Americii. Judecătoarea Puică a fost selectată pentru a fi membrul grupului de lucru creat de ABA ROLI pentru a dezvolta ghidul pentru judecători care analizează prevederile Codului Penal legate de condamnare și stabilirea pedepsei. De asemena, Doamna Puică a fost selectată pentru a participa la programul de schimb judiciar lansat de CEELI și INL/C pentru judecătorii instanțelor secundare și este membru al Rețelei Judiciare Europene Centrale și de Est creată de Institutul CEELI.

 • На вакантные должности членов ВСМ претендует 13 судей

  На шесть вакантных должностей членов Высшего совета магистратуры (ВСМ), освобождающихся с 1 ноября, претендует 13 судей.

  Как передает агентство "Инфотаг" со ссылкой на данные пресс-службы ВСМ, от Высшей судебной палаты (ВСП) выдвигаются Ион Вистерничан, Татьяна Рэдукану и Ион Друцэ. Кандидаты от апелляционных инстанций – Вера Тома, Дина Ротарчук, Анатолий Цуркан, Лилиана Катан и Анатолие Минчунэ. От иных судебных инстанций – Никифор Корокий, Григорий Шишкану, Георге Балан, Виорика Пуйкэ и Мария Гервас.

  На шесть вакантных должностей членов Высшего совета магистратуры (ВСМ), освобождающихся с 1 ноября, претендует 13 судей.

  Как передает агентство "Инфотаг" со ссылкой на данные пресс-службы ВСМ, от Высшей судебной палаты (ВСП) выдвигаются Ион Вистерничан, Татьяна Рэдукану и Ион Друцэ. Кандидаты от апелляционных инстанций – Вера Тома, Дина Ротарчук, Анатолий Цуркан, Лилиана Катан и Анатолие Минчунэ. От иных судебных инстанций – Никифор Корокий, Григорий Шишкану, Георге Балан, Виорика Пуйкэ и Мария Гервас.

  Каждый из них должен будет в пятницу на Республиканском собрании судей изложить свое видение работы в ВСМ.

  Из числа претендентов лишь трое не из Кишинева.
  С ноября также становится вакантной должность главы ВСМ, которого должны избрать из своего состава 12 членов после их ротации. Сейчас ВСМ руководит судья из Единец Никифор Корокий, сменивший на этом посту Николае Тимофти, в марте 2012 года избранного парламентом президентом РМ.

  По новому закону "О статусе судей" в ВСМ избирается 12 членов. По трое назначаются от парламента из числа преподавателей права вузов и от правительства - генпрокурор, министр юстиции и председатель ВСП. Еще шесть избираются собранием судей от судейского сообщества, при этом они не проходят никаких дополнительных согласований ни с одной из ветвей власти.

  В Молдове 420 судей, при этом одна треть из них – женщины. Средний возраст судьи – 43 года.

   

 • Deplasări, dar nu pentru toți judecătorii

  Deplasările magistraţilor au devenit subiect de polemică în Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă de obicei membrii CSM aprobă fără obiecţii demersurile în acest sens, astăzi preşedintele CSJ, Mihai Poalelungi, s-a arătat deranjat de faptul că Asociaţia Avocaţilor Americani i-a invitat la o conferinţă pe judecătorii Viorica Puica şi Igor Mînăscurtă.

  Masa rotundă, cu genericul „Consolidarea integrităţii sistemului judecătoresc şi eficientizarea activităţii instanţelor de judecată”, se va desfăşura în perioada 3-6 noiembrie, în oraşul Praga. Asociaţia Avocaţilor Americani, care va suporta toate cheltuielile, i-a invitat pe Viorica Puica, de la Judecătoria Botanica, şi pe Igor Mânăscurtă, de la Judecătoria Ciocana. CSM trebuia doar să aprobe demersul venit din partea ONG-ului, însă preşedintele Curţii Supreme de Justiţiei a avut obiecţii. Mihai Poalelungi a fost susţinut imediat de unii membri ai CSM, care au votat pentru excluderea celor doi din listă.

  Deplasările magistraţilor au devenit subiect de polemică în Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă de obicei membrii CSM aprobă fără obiecţii demersurile în acest sens, astăzi preşedintele CSJ, Mihai Poalelungi, s-a arătat deranjat de faptul că Asociaţia Avocaţilor Americani i-a invitat la o conferinţă pe judecătorii Viorica Puica şi Igor Mînăscurtă.

  Masa rotundă, cu genericul „Consolidarea integrităţii sistemului judecătoresc şi eficientizarea activităţii instanţelor de judecată”, se va desfăşura în perioada 3-6 noiembrie, în oraşul Praga. Asociaţia Avocaţilor Americani, care va suporta toate cheltuielile, i-a invitat pe Viorica Puica, de la Judecătoria Botanica, şi pe Igor Mânăscurtă, de la Judecătoria Ciocana. CSM trebuia doar să aprobe demersul venit din partea ONG-ului, însă preşedintele Curţii Supreme de Justiţiei a avut obiecţii. Mihai Poalelungi a fost susţinut imediat de unii membri ai CSM, care au votat pentru excluderea celor doi din listă.

  „Mie mi-i interesant, de ce anume ăștia doi? Niciunul n-are nicio tangență cu chestia dată. Eu înțeleg dacă sunt membri ai CSM, membri ai Colegiului disciplinar, de evaluare sau chiar și de inspecție. Să înțeleg că organizațiile neguvernamentale au prieteni și îi numesc pe judecători? Eu asta am observat nu o singură dată deja”, a declarat președintele CSJ, Mihai Poalelungi, în cadrul ședinței de astăzi a CSM.

   

 • Общее собрание судей выберет еще 3 членов ВСМ

  Три постоянных члена Высшего совета магистратуры (ВСМ) будут избраны в пятницу, 22 ноября, во внеочередном Общем собрании судей. На три вакансии претендуют семь судей. Три других члена были избраны 18 октября, передает IPN.
  В состав ВСМ входят в целом 12 человек - шесть избираются Общим собранием судей, 3 входят автоматически (министр юстиции, генеральный прокурор и председатель ВСП), троих назначает парламент. Члены ВСМ меняются в связи с истечением мандата старого состава, избранного в 2009 году.
  Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ВСМ, от судов на должность постоянного члена Высшего совета магистратуры зарегистрировались кандидаты: Никифор Короки, Григоре Шишкану, Георге Балан, Виорика Пуйкэ, Виктор Мику, Владимир Брашовяну и Мария Гервас.

  Три постоянных члена Высшего совета магистратуры (ВСМ) будут избраны в пятницу, 22 ноября, во внеочередном Общем собрании судей. На три вакансии претендуют семь судей. Три других члена были избраны 18 октября, передает IPN.
  В состав ВСМ входят в целом 12 человек - шесть избираются Общим собранием судей, 3 входят автоматически (министр юстиции, генеральный прокурор и председатель ВСП), троих назначает парламент. Члены ВСМ меняются в связи с истечением мандата старого состава, избранного в 2009 году.
  Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ВСМ, от судов на должность постоянного члена Высшего совета магистратуры зарегистрировались кандидаты: Никифор Короки, Григоре Шишкану, Георге Балан, Виорика Пуйкэ, Виктор Мику, Владимир Брашовяну и Мария Гервас.

  В проекте повестки дня заседания включен и вопрос об избрании по одному кандидату в члены ВСМ из числа судей Высшей судебной палаты и апелляционных судов. От Высшей судебной палаты на должность кандидата в члены ВСМ зарегистрировался судья Ион Друцэ. От апелляционных судов записались Дина Ротарчук, Домника Маноле, Вера Тома, Аурелия Парпалак, Анатолие Минчуна, Ион Муруяну, Нина Чернат и Серджиу Фурдуй.

  18 октября в качестве членов Высшего совета магистратуры были избраны судьи Думитру Вистерничан, Татьяна Рэдукану и Анатолие Цуркан.

  22 ноября внеочередного Общее собрание судей начнется в 10.00 и будет проходить в Доме праздника.

   

 • Viitorii membri ai CSM au case de milioane şi dosare pierdute la CtEDO

  Adunarea Generală a Judecătorilor va decide, pe 18 octombrie, cine sunt cei 6 judecători care vor obţine un fotoliu de membru permanent şi supleant în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). ZdG a aflat detalii din culisele alegerilor preconizate pentru 18 octombrie 2013, privind judecătorii care vor fi aleşi în noua componenţă a CSM. Printre aceştia se numără Nichifor Corochii, actualul şef al CSM, Ion Druţă, preşedintele Judecătoriei Botanica, Grigore Şişcanu, preşedintele Judecătoriei Nisporeni, Anatolie Ţurcan, membru CSM, Tatiana Răducanu, judecătoare CSJ, şi Dina Rotarciuc, membră CSM.

  Toţi aceştia deţin case de milioane, iar numele unora dintre ei figurează în lista dosarelor pe care R. Moldova le-a pierdut la CtEDO. Potrivit Legii cu privire la CSM, Consiliul este format din 12 membri, dintre care trei sunt numiţi din oficiu — preşedintele Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), ministrul Justiţiei şi procurorul general. Alţii trei membri sunt numiţi de Parlament şi se aleg din rândul profesorilor de drept titulari, cu votul majorităţii deputaţilor, la propunerea a cel puţin 20 de deputaţi în Parlament.

  Adunarea Generală a Judecătorilor va decide, pe 18 octombrie, cine sunt cei 6 judecători care vor obţine un fotoliu de membru permanent şi supleant în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). ZdG a aflat detalii din culisele alegerilor preconizate pentru 18 octombrie 2013, privind judecătorii care vor fi aleşi în noua componenţă a CSM. Printre aceştia se numără Nichifor Corochii, actualul şef al CSM, Ion Druţă, preşedintele Judecătoriei Botanica, Grigore Şişcanu, preşedintele Judecătoriei Nisporeni, Anatolie Ţurcan, membru CSM, Tatiana Răducanu, judecătoare CSJ, şi Dina Rotarciuc, membră CSM.

  Toţi aceştia deţin case de milioane, iar numele unora dintre ei figurează în lista dosarelor pe care R. Moldova le-a pierdut la CtEDO. Potrivit Legii cu privire la CSM, Consiliul este format din 12 membri, dintre care trei sunt numiţi din oficiu — preşedintele Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), ministrul Justiţiei şi procurorul general. Alţii trei membri sunt numiţi de Parlament şi se aleg din rândul profesorilor de drept titulari, cu votul majorităţii deputaţilor, la propunerea a cel puţin 20 de deputaţi în Parlament.

  Precizăm că membrii CSM din rândul profesorilor nu pot fi aleşi pentru 2 mandate consecutive. Iar ceilalţi 6 membri ai CSM sunt aleşi din rândul judecătorilor, prin vot secret, de către Adunarea Generală a Judecătorilor. Prin Hotărârea din 9 iulie 2013, CSM a dispus convocarea la 18 octombrie 2013 a Adunării Generale a Judecătorilor. Una dintre chestiunile principale din agenda şedinţei este alegerea membrilor permanenţi şi supleanţi ai CSM. Tot pe 9 iulie curent, CSM a dat start concursului pentru ocuparea funcţiilor de membru al CSM, iar până la termenul limită din 23 august curent şi-au depus candidaturile 13 judecători. Printre aceştia se numără: 4 actuali membri CSM — Nichifor Corochii, Dina Rotarciuc, Dumitru Visternicean şi Anatolie Ţurcan. 4 judecători de la Judecătoria Botanica — Ion Druţă, Gheorghe Balan, Viorica Puica şi Maria Ghervas. 2 judecători CA Chişinău — Anatolie Minciună şi Liliana Catan. Şi câte un judecător de la CA Bălţi — Vera Toma, Judecătoria Nisporeni — Grigore Şişcanu, CSJ – Tatiana Răducanu.

 • Cadrul juridic naţional şi internaţional în domeniul azilului şi apatridiei

  În zilele de 10 şi 11 mai, curent, Reprezentanţa Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi în Moldova (UNHCR) în colaborare cu Institutul Naţional al Justiţiei (INJ), a oprganizat un seminar de instruire (formare formatori) cu tema CADRUL JURIDIC INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL ÎN DOMENIUL AZILULUI ŞI APATRIDIEI.

  Evenimentul a fost realizat în scopul de a informa şi instrui un număr cât mai mare de persoane responsabile din domeniul dreptului, administraţiei publice şi societăţii civile privind domeniul azilului, în special în ceea ce priveşte drepturile solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară şi a apatrizilor; dar şi racordarea legislaţiei naţionale din domeniu la cea a statelor europene şi promovarea drepturilor omului în corespundere cu responsabilităţile asumate de către R. Moldova prin aderarea la o serie de acte şi convenţii internaţionale. La eveniment au participat şi colaboratorii Centrului de Drept al Avocaţilor.

  În zilele de 10 şi 11 mai, curent, Reprezentanţa Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi în Moldova (UNHCR) în colaborare cu Institutul Naţional al Justiţiei (INJ), a oprganizat un seminar de instruire (formare formatori) cu tema CADRUL JURIDIC INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL ÎN DOMENIUL AZILULUI ŞI APATRIDIEI.

  Evenimentul a fost realizat în scopul de a informa şi instrui un număr cât mai mare de persoane responsabile din domeniul dreptului, administraţiei publice şi societăţii civile privind domeniul azilului, în special în ceea ce priveşte drepturile solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară şi a apatrizilor; dar şi racordarea legislaţiei naţionale din domeniu la cea a statelor europene şi promovarea drepturilor omului în corespundere cu responsabilităţile asumate de către R. Moldova prin aderarea la o serie de acte şi convenţii internaţionale. La eveniment au participat şi colaboratorii Centrului de Drept al Avocaţilor.

  Seminarul a fost deschis de către PUICA Viorica, Judecător-detaşat, Şef Direcţie Instruire şi cercetare INJ, care a mulţumit Reprezentanţei UNHCR pentru frumoasa iniţiativă şi tuturor celor prezenţi pentru interesul arătat faţă de tema pusă în discuţie. Sunt sigură că în aceste două zile mulţi dintre noi îşi vor împrospăta cunoştinţele privind domeniul azilului şi apatridiei, unii vor afla lucruri noi şi pentru prima oară, dar cu siguranţă toţi împreună vom pleca de aici mai bogaţi sub aspectul informării, mai cu seamă, după ce vom audia comunicatele experţilor invitaţi din România şi a celor de la UNHCR, dar şi urmare a discuţiilor pe care urmează să le susţinem împreună – a menţionat dna Puica.

 • Судьи избирают Высший совет

  Почти все примерно 440 судей Республики Молдова собрались в субботу, 31 октября, во Дворце Республики Молдова, чтобы принять участие в избрании 5 членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) на последующие 4 года, передает Info-Prim Neo. Организаторы утверждают, что до настоящего времени столь многочисленного присутствия на подобных собраниях не отмечалось.
  Избрание новых членов ВСП вписывается в процесс реформирования Совета. Новые члены начнут свою деятельность 12 ноября, когда истекает срок полномочий действующих членов. Согласно Закону о Высшем совете магистратуры, 5 из 12 членов избираются судьями, 4 – назначаются парламентом из рядов действительных профессоров, а остальные 3 являются членами по назначению – это министр юстиции, генеральный прокурор и председатель Высшей судебной палаты.

  Почти все примерно 440 судей Республики Молдова собрались в субботу, 31 октября, во Дворце Республики Молдова, чтобы принять участие в избрании 5 членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) на последующие 4 года, передает Info-Prim Neo. Организаторы утверждают, что до настоящего времени столь многочисленного присутствия на подобных собраниях не отмечалось.
  Избрание новых членов ВСП вписывается в процесс реформирования Совета. Новые члены начнут свою деятельность 12 ноября, когда истекает срок полномочий действующих членов. Согласно Закону о Высшем совете магистратуры, 5 из 12 членов избираются судьями, 4 – назначаются парламентом из рядов действительных профессоров, а остальные 3 являются членами по назначению – это министр юстиции, генеральный прокурор и председатель Высшей судебной палаты.

  Согласно недавним изменениям, члены ВСМ не могут работать в судах в период исполнения своих полномочий. Они будут отстранены от должностей и будут постоянно работать в Совете. Вместе с тем лица, занимающие административные посты, лишатся их с избранием на посты членов Высшего совета магистратуры.

  Говоря о собрании судей, министр юстиции Александру Тэнасе заявил, что важно, чтобы в его ходе был подан ясный сигнал о переменах, к которым стремится руководство страны. "Мы не намерены превращать эти перемены в расправу с судьями. Считаем, что любые меры по реформированию и модернизации правосудия должны идти в рамках закона", — сказал Александру Тэнасе.

  Министр юстиции считает, что роль ВСП – "определяющая", поскольку этот орган ответственен за внедрение профессиональных и этических стандартов.

  Для проведения процедуры голосования судьи избрали сначала председателя (судья Высшей судебной палаты Константин Гурски) и секретаря собрания ( судья Суда сектора Чокана Людмила Черней), а также специальную комиссию из 5 членов (Вера Мачински, Ион Цуркану, Николае Горгилэ, Ион Друцэ и Домника Маноле).

  Хотя организаторы голосования настаивали на предложении о меньшем числе кандидатов, чтобы не рассредоточивать голоса, судьи предложили 15 кандидатур. Чтобы стать членом ВСМ, кандидат должен получить голоса более половины присутствующих на собрании. Каждый судья голосует за 5 из 15 кандидатур, включенных в избирательный бюллетень – Николае Тимофти, Ион Тимофей, Георге Балан, Виорика Пуйкэ, Андрей Плэмэдялэ, Тудор Попович, Алена Данилова, Анатол Цуркану, Юрие Иордан, Михай Гаврилицэ, Николае Клима, Дина Ротарчук, Светлана Гаитас, Никифор Гороки и Валентин Вережан.

  Процедура голосования началась в 13.45. Если не удастся избрать 5 членов в первом туре, будет организован второй тур, в этот же день, с участием тех же кандидатов, в убывающем порядке, согласно результатам первого тура. Последнее подобное собрание, состоявшееся в 2005 году, продолжалось почти до полуночи. 

   

   

   

  IPN
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU