Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Corolevschi Dumitru
Căutare avansată
Foto: presedinte.md

Rațoi Victor

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 01.08.2011

Prin Hotărârea nr. 193/10 din 23 mai 2023, se desemnează judecătorul Victor Rațoi de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al instanței, pe perioada aflării în concediul de odihnă anual a magistratului Constantin Damaschin, începând cu 26 mai 2023 până la 16 iunie 2023, inclusiv.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 918/29 din 11 noiembrie 2014 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, începînd cu 11.11.2014 pînă la 11.11.2017

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1358-VII din 30 octombrie 2014 reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pînă la expirarea împuternicirilor.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 240-VI din 1 august 2011 numit, pe un termen de 5 ani, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău.

Anul naşterii 1977

Data numirii în funcție: 01.08.2011

Prin Hotărârea nr. 193/10 din 23 mai 2023, se desemnează judecătorul Victor Rațoi de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al instanței, pe perioada aflării în concediul de odihnă anual a magistratului Constantin Damaschin, începând cu 26 mai 2023 până la 16 iunie 2023, inclusiv.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 918/29 din 11 noiembrie 2014 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, începînd cu 11.11.2014 pînă la 11.11.2017

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1358-VII din 30 octombrie 2014 reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pînă la expirarea împuternicirilor.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 240-VI din 1 august 2011 numit, pe un termen de 5 ani, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău.

Anul naşterii 1977

Instruire/Diplome
1996 - 2000 facultatea de drept a Universtiăţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente

Activitatea juridică

2000 - 2001 ajutor interimar al procurorului, Procuratura Buiucani
2001 - 2006 ajutor al procurorului, Procuratura Buiucani
2006 - 2011 procuror, Secţia de conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV din cadrul Direcţiei conducere a urmăririi penale, Procuratura Generală
01.08.2011 numit în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 240-VI)

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 47/5 din 25 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Victor Rațoi nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Rațoi Victor, a fost obiect de examinare la CtEDO.

CEAICOVSCHI contra Moldovei, Hotărârea din 05.06.2018, cererea nr. 37723/15, Articolele 3 și 5 § 3 din Convenție, reclamantul s-a plâns în fața Curții că autoritățile nu i-au oferit asistența medicală corespunzătoare de care avea nevoie în mod urgent și că detenția sa provizorie nu s-a bazat pe motive relevante și suficiente.

Conform Hotărîrii nr. 35/4 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Rățoi Victor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 149/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Rățoi Victor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de instrucție:
2011 - hotărîri/încheieri contestate 52, menținute 38 - 73,07%;
2012 - hotărîri/încheieri contestate 156, menținute 130 - 83,33%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 123, menținute 98 - 79,67%;
2015 au fost contestate în total 253 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 222 ceea ce constituie 87,74%;
2016 au fost contestate în total 348 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 277, ceea ce constituie 79,59%;
2017 au fost contestate în total 421 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 339 ceea ce constituie 80,52%.

Judecător de drept comun
2013 au fost contestate 142 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 117 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 82,39%;
2014 au fost contestate 226 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 202 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 89,38%;
2015 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19 ceea ce constituie 61,29%;
2016 au fost contestate în total 28 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19, ceea ce constituie 67,85%;
2017 au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 100%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 1007, casate 14 - 1,3%;
2012 - cauze examinate 2607, casate 32 - 1,2%;
2013, din 1987 cauze examinate, 25 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,25%;
2014, din 2866 cauze examinate, 24 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,83%;
2015, din 201 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,97%;
2016, din 116 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,75%;
2017, din 8 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.
Judecător de instrucție:
2015, din 2807 cauze examinate, 40 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,42%;
2016, din 3113 cauze examinate, 61 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,95%;
2017, din 2956 cauze examinate, 57 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,92%. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 78/5 din 29 Martie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Victor Rațoi pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 61 (șaizeci și unu) puncte.

Prin Hotărârea nr. 77/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Victor Rațoi privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 49/08 din 15 iunie 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Rațoi Victor pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 19 (nouăsprezece) puncte.

Conform Hotărârii nr. 47/5 din 25 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 203/10 din 17 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Victor Rațoi de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o instanță ierarhic superioară, cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, și ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor. 

Prin Hotărîrea nr. 35/4 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 149/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 115/10 din 13 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 47/5 din 25 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Victor Rațoi nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Rațoi Victor, a fost obiect de examinare la CtEDO.

CEAICOVSCHI contra Moldovei, Hotărârea din 05.06.2018, cererea nr. 37723/15, Articolele 3 și 5 § 3 din Convenție, reclamantul s-a plâns în fața Curții că autoritățile nu i-au oferit asistența medicală corespunzătoare de care avea nevoie în mod urgent și că detenția sa provizorie nu s-a bazat pe motive relevante și suficiente.

Conform Hotărîrii nr. 35/4 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Rățoi Victor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 149/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Rățoi Victor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de instrucție:
2011 - hotărîri/încheieri contestate 52, menținute 38 - 73,07%;
2012 - hotărîri/încheieri contestate 156, menținute 130 - 83,33%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 123, menținute 98 - 79,67%;
2015 au fost contestate în total 253 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 222 ceea ce constituie 87,74%;
2016 au fost contestate în total 348 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 277, ceea ce constituie 79,59%;
2017 au fost contestate în total 421 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 339 ceea ce constituie 80,52%.

Judecător de drept comun
2013 au fost contestate 142 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 117 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 82,39%;
2014 au fost contestate 226 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 202 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 89,38%;
2015 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19 ceea ce constituie 61,29%;
2016 au fost contestate în total 28 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19, ceea ce constituie 67,85%;
2017 au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 100%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 1007, casate 14 - 1,3%;
2012 - cauze examinate 2607, casate 32 - 1,2%;
2013, din 1987 cauze examinate, 25 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,25%;
2014, din 2866 cauze examinate, 24 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,83%;
2015, din 201 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,97%;
2016, din 116 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,75%;
2017, din 8 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.
Judecător de instrucție:
2015, din 2807 cauze examinate, 40 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,42%;
2016, din 3113 cauze examinate, 61 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,95%;
2017, din 2956 cauze examinate, 57 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,92%. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 78/5 din 29 Martie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Victor Rațoi pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 61 (șaizeci și unu) puncte.

Prin Hotărârea nr. 77/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Victor Rațoi privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 49/08 din 15 iunie 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Rațoi Victor pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 19 (nouăsprezece) puncte.

Conform Hotărârii nr. 47/5 din 25 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 203/10 din 17 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Victor Rațoi de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o instanță ierarhic superioară, cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, și ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor. 

Prin Hotărîrea nr. 35/4 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 149/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 115/10 din 13 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

 

Hotărârea nr. 193/10 din 23 mai 2023

Hotărârea nr. 78/5 din 29 Martie 2019

Hotărârea nr. 60/2 din 22 Februarie 2019

Hotărârea nr. 77/4 din 26 Februarie 2019

Hotărârea nr. 49/08 din 15 iunie 2018

Hotărârea nr. 47/5 din 25 mai 2018

Hotărârea nr. 203/10 din 17 aprilie 2018

Hotărârea nr. 149/10 din 18 iulie 2014

Hotărârea nr. 115/10 din 13 martie 2012

Hotărârea nr. 35/3 din 03 iunie 2016

Cauze CtEDO Ratoi Victor

Potrivit Hotărârii nr. 47/5 din 25 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Victor Rațoi au fost intentate 3 proceduri disciplinare, fiind pronunțate hotărârile nr. 48/12 din 22.12.2017, nr. 28/10 din 27.05.2015 și nr. 49/15 din 28.12.2016, prin care respectivele cauze au fost încetate, pe motiv că nu au fost comise careva abateri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelo Judecătorilor Hotărîrea nr.35/3 din 03 iunie 2006"de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Victor Raţoi".

Prin Hotărârea nr. 187/9 din 22 septembrie 2022,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Nunu Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 577s-723p/m din 30 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 09 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Teleucă Stelian, Cecan Silvia, Morozan Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 3/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Chirița Angela, Chirița Tudor, Chirița Ion, Chirița Dragoș, Dumitrescu Iulian împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1332s-1887p/m (conexată cu nr. 1333s-1888p/m, nr. 1379s-1957p/m) din 06 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 05 noiembrie 2021 și 15 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Damaschin Constantin, Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Stratan Vitalie de la Judecătoria Chișinău (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 100/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Bagrin Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 182s-310p/m din 12 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 12 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Stratulat Gheorghe de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 218/11 din 20 Noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Melnițchi Vasile împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 834s-1253p/m din 21 octombrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 07 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 196/8 din 13 Octombrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația avocatului Croitor Alexei în interesele cet. Olar Maria împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 671s-975p/m din 10 august 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 14 iulie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 177/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația directorului general ”Moldpresa Grup” SRL Filimon Viorel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 442s-610p/m din 11 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 15 mai 2020 asupra acțiunilor judecătorului Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).


Prin Hotărârea nr. 8/1 din 28 Ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Lungu Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1520s-1841p/m din 27 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 12 decembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorilor Rațoi Victor, Costiuc Elena de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).


Prin Hotărârea nr. 36/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Muhina Svetlana, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 1542s-1868 p/m din 27 Decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 17 Decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătоrului Victor Rațoi de Judecătoria Сhișinău sediul Ciocana.


Conform Hotărârii nr. 145/6 din 20 Iunie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Bukarscki Valdimir și Muhina Svetlana, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 8 mai 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Rațoi Victor.

Prin Hotărârea nr. 60/2 din 22 Februarie 2019, Completul de ехаmiпаrе а contestațiilor аl Colegiului disciplinar a respins са neîntemeiată contestația declarată de сătrе rерrеzепtапtul ICS ,,RED Union Fenosa" Рора Viorel împotriva deciziei Inspecliei judiciare пr.47s-1619p/m din 28 ianuarie 2019, de respingere а sesizării, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Сiосапа, Rațoi Viсtог, care pot constitui abateri disciplinare.


Prin Hotărârea nr. 29/1 din 25 Ianuarie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor a respins ca neîntemeiată, contestaţia declarată de către cet.Djulai Elena şi Zambilovici Iosif împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr. 1069s-1367p/m din 27 noiembrie 2018, de respingere a sesizării acestora din data de 30.11.2018, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani Raţoi Victor, care pot constitui abateri disciplinare.


Prin Hotărârea nr. 17/6 din 22 Iunie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Vignan Igor și se menține Hotărârea nr.111/4 din 30 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău /sediul Buiucani/ Victor Rațoi și a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău Ludmila Ursu, Ion Bulhac, Iurie Melinteanu, Ghenadie Lîsîi şi a preşedintelui Curţii de Apel Chişinău Ion Pleşca.


Prin Hotărârea nr. 17/2 din 09 Februarie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de cet. Decev Leonid împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 03 aprilie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) Raţoi Victor.

Potrivit Hotărârii nr. 48/12 din 22 decembrie 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Rațoi Victor, pe motiv că, nu a fost constatată o abatere disciplinară. 

Prin Hotărârea nr. 7/1 din 13 ianuarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de ministrul Justitiei, Vladimir Cebotari, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 05 septembrie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 22 august 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Victor Rațoi.

Conform Hotărârii nr. 11/1 din 13 ianuarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de administratorul „BoykoTextil" SRL, Boico Nadea și Lesan Veaceslav împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 septembrie 2016 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Victor Rațoi. 

Potrivit Hotărîrii nr. 28/10 din 27 mai 2016, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privinţa judecătorului Judecătoriei Buiucani mun.Chişinău Victor Raţoi, intentată în baza sesizării lui Alexandru Miţcul, parvenită în adresa Consiliului Superior al Magistraturii la 02 noiembrie 2015 pe motiv, că nu a fost comisă abatere disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 515/22 din 26 iulie 2016,  Consiliul Superior al Magistraturi a respins contestaţia înaintată de Alexandru Miţcul, împotriva Hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 28/10 din 27 mai 2016, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Victor Raţoi, cu menţinerea Hotărîrii contestate.

La data de 27 februarie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului de instrucție al Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Victor Rățoi, i s-a imputat comiterea abaterii disciplinare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, încălcarea normelor imperative ale legislației. Prin Hotărîrea nr. 17/2 din 28 martie 2014 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 465/16 din 27 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 17/2 din 28 martie 2014.

Pin Hotărârea nr. 86/14 din 27 mai 2016
Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea avocatului Alexei Croitor privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Victor Răţoi.

La data de 03 octombrie 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului de instrucție al Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Victor Rățoi, în baza art. 22 alin. (1) lit. f1) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 39/9 din 12 octombrie 2012 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 739/38 din 18 decembrie 2012, din Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 39/9 din 12 ocombrie 2012.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 28 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013 - 2015, nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2011-2013, în privinţa judecătorului  a fost depusă o petiție neîntemeiată.

Potrivit Hotărârii nr. 47/5 din 25 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Victor Rațoi au fost intentate 3 proceduri disciplinare, fiind pronunțate hotărârile nr. 48/12 din 22.12.2017, nr. 28/10 din 27.05.2015 și nr. 49/15 din 28.12.2016, prin care respectivele cauze au fost încetate, pe motiv că nu au fost comise careva abateri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelo Judecătorilor Hotărîrea nr.35/3 din 03 iunie 2006"de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Victor Raţoi".

Prin Hotărârea nr. 187/9 din 22 septembrie 2022,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Nunu Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 577s-723p/m din 30 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 09 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Teleucă Stelian, Cecan Silvia, Morozan Ghenadie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 3/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Chirița Angela, Chirița Tudor, Chirița Ion, Chirița Dragoș, Dumitrescu Iulian împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1332s-1887p/m (conexată cu nr. 1333s-1888p/m, nr. 1379s-1957p/m) din 06 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 05 noiembrie 2021 și 15 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Damaschin Constantin, Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Stratan Vitalie de la Judecătoria Chișinău (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 100/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Bagrin Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 182s-310p/m din 12 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 12 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Stratulat Gheorghe de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 218/11 din 20 Noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Melnițchi Vasile împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 834s-1253p/m din 21 octombrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 07 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 196/8 din 13 Octombrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația avocatului Croitor Alexei în interesele cet. Olar Maria împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 671s-975p/m din 10 august 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 14 iulie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 177/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația directorului general ”Moldpresa Grup” SRL Filimon Viorel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 442s-610p/m din 11 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 15 mai 2020 asupra acțiunilor judecătorului Rațoi Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 8/1 din 28 Ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Lungu Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1520s-1841p/m din 27 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 12 decembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorilor Rațoi Victor, Costiuc Elena de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 36/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Muhina Svetlana, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 1542s-1868 p/m din 27 Decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 17 Decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătоrului Victor Rațoi de Judecătoria Сhișinău sediul Ciocana.

Conform Hotărârii nr. 145/6 din 20 Iunie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Bukarscki Valdimir și Muhina Svetlana, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 8 mai 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Rațoi Victor.

Prin Hotărârea nr. 60/2 din 22 Februarie 2019, Completul de ехаmiпаrе а contestațiilor аl Colegiului disciplinar a respins са neîntemeiată contestația declarată de сătrе rерrеzепtапtul ICS ,,RED Union Fenosa" Рора Viorel împotriva deciziei Inspecliei judiciare пr.47s-1619p/m din 28 ianuarie 2019, de respingere а sesizării, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Сiосапа, Rațoi Viсtог, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 29/1 din 25 Ianuarie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor a respins ca neîntemeiată, contestaţia declarată de către cet.Djulai Elena şi Zambilovici Iosif împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr. 1069s-1367p/m din 27 noiembrie 2018, de respingere a sesizării acestora din data de 30.11.2018, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani Raţoi Victor, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 17/6 din 22 Iunie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Vignan Igor și se menține Hotărârea nr.111/4 din 30 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău /sediul Buiucani/ Victor Rațoi și a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău Ludmila Ursu, Ion Bulhac, Iurie Melinteanu, Ghenadie Lîsîi şi a preşedintelui Curţii de Apel Chişinău Ion Pleşca.

Prin Hotărârea nr. 17/2 din 09 Februarie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de cet. Decev Leonid împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 03 aprilie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) Raţoi Victor.

Potrivit Hotărârii nr. 48/12 din 22 decembrie 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Rațoi Victor, pe motiv că, nu a fost constatată o abatere disciplinară. 

Prin Hotărârea nr. 7/1 din 13 ianuarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de ministrul Justitiei, Vladimir Cebotari, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 05 septembrie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 22 august 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Victor Rațoi.

Conform Hotărârii nr. 11/1 din 13 ianuarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de administratorul „BoykoTextil" SRL, Boico Nadea și Lesan Veaceslav împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 septembrie 2016 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Victor Rațoi. 

Potrivit Hotărîrii nr. 28/10 din 27 mai 2016, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privinţa judecătorului Judecătoriei Buiucani mun.Chişinău Victor Raţoi, intentată în baza sesizării lui Alexandru Miţcul, parvenită în adresa Consiliului Superior al Magistraturii la 02 noiembrie 2015 pe motiv, că nu a fost comisă abatere disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 515/22 din 26 iulie 2016,  Consiliul Superior al Magistraturi a respins contestaţia înaintată de Alexandru Miţcul, împotriva Hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 28/10 din 27 mai 2016, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Victor Raţoi, cu menţinerea Hotărîrii contestate.

La data de 27 februarie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului de instrucție al Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Victor Rățoi, i s-a imputat comiterea abaterii disciplinare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, încălcarea normelor imperative ale legislației. Prin Hotărîrea nr. 17/2 din 28 martie 2014 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 465/16 din 27 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 17/2 din 28 martie 2014.

Pin Hotărârea nr. 86/14 din 27 mai 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea avocatului Alexei Croitor privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Victor Răţoi.

La data de 03 octombrie 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului de instrucție al Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Victor Rățoi, în baza art. 22 alin. (1) lit. f1) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 39/9 din 12 octombrie 2012 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 739/38 din 18 decembrie 2012, din Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 39/9 din 12 ocombrie 2012.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 28 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013 - 2015, nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2011-2013, în privinţa judecătorului  a fost depusă o petiție neîntemeiată.

 

Hotărârea nr. 187/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 3/3 din 25 februarie 2022

Hotărârea nr. 196/8 din 13 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 218/11 din 20 Noiembrie 2020

Hotărârea nr. 177/8 din 19 Septembrie 2020

Hotărârea nr.8/1 din 28 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 36/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 145/6 din 20 Iunie 2019

Hotărârea nr. 29/1 din 25 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 17/6 din 22 Iunie 2018

Hotărârea nr. 17/2 din 09 Februarie 2018

Hotărârea nr. 48/12 din 22 decembrie 2017

Hotărârea nr. 7/1 din 13 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 11/1 din 13 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 17/2 din 28 martie 2014

Hotărârea nr. 39/9 din 12 octombrie 2012

Hotărîrea nr. 149/10 din 18 iulie 2014

Hotărârea nr. 465/16 din 27 mai 2014

Hotărârea nr. 739/38 din 18 decembrie 2012

Hotărârea nr. 28/10 din 27 mai 2016

Hotărârea nr. 515/22 din 26 iulie 2016

Hotărârea nr. 86/14 27 mai 2016

Știri
 • Șase magistrați au solicitat să fie evaluați pentru o eventuală promovare. La ce funcții aspiră

  Șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Chișinău au solicitat să fie evaluați pentru a putea fi promovați la instanțele ierarhic superioare. Este vorba despre Andrei Mironov, Victor Rațoi, Angela Braga, Viorelia Varaniță, Tatiana Avasiloaie și Stelian Teleucă. Lista acestora urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 26 februarie, și ulterior transmisă colegiilor specializate.

  Șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Chișinău au solicitat să fie evaluați pentru a putea fi promovați la instanțele ierarhic superioare. Este vorba despre Andrei Mironov, Victor Rațoi, Angela Braga, Viorelia Varaniță, Tatiana Avasiloaie și Stelian Teleucă. Lista acestora urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 26 februarie, și ulterior transmisă colegiilor specializate.

  Totodată, magistratele Natalia Moldovanu de la Judecătoria Chișinău și Elena Lupan de la Judecătoria Strășeni au solicitat să fie evaluate pentru a putea fi numite în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. De asemenea, alți doi judecători vor să fie evaluați pentru a fi transferați la o instanță de același nivel. Și anume, este vorba despre Roman Mazureț, de la Judecătoria Edineț și Ion Ghizdari, de la Judecătoria Bălți.

  De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii este inclusă solicitarea a patru persoane de a fi evaluate pentru a accede în funcția de judecător. Și anume:

  • Elena Croitor, lector universitar;
  • Mihai Țurcanu, procuror;
  • Ruslan Cimpoi, avocat;
  • Vitalie Costișan, procuror.

  După aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, dosarele solicitanților urmează să fie transmise Colegiul de evaluare şi/sau Colegiul pentru selecţie și carieră.
  Sursa: bizlaw.md

 • „Răzgândirile” judecătorului Rațoi // Sârbu de la DOS - joi eliberat, sâmbătă - din nou după gratii

  Ion Sârbu - șeful de secție de la DOS, reținut recent pentru trafic de droguri - era la un pas să scape de arest. Joia trecută, judecătorul Victor Rațoi a decis plasarea lui în arest la domiciliu, iar sâmbătă același judecător de la aceeași instanță și-a schimbat decizia.

  Ion Sârbu, șef de secție la Direcția operațiuni speciale din cadrul INI, reținut recent pentru comercializarea drogurilor, a fost dus vineri la Judecătoria Buiucani pentru a-i fi prelungit mandatul de arest. 

  Judecătorul Victor Rațoi a decis că acuzarea nu a prezentat suficiente argumente pentru menținerea lui Sârbu după gratii și emis o hotărâre privind plasarea lui în arest la domiciliu. A doua zi, a avut loc o ședință repetată, în urma căreia același judecător și-a schimbat decizia: Sârbu să rămână în arest!

  Ion Sârbu - șeful de secție de la DOS, reținut recent pentru trafic de droguri - era la un pas să scape de arest. Joia trecută, judecătorul Victor Rațoi a decis plasarea lui în arest la domiciliu, iar sâmbătă același judecător de la aceeași instanță și-a schimbat decizia.

  Ion Sârbu, șef de secție la Direcția operațiuni speciale din cadrul INI, reținut recent pentru comercializarea drogurilor, a fost dus vineri la Judecătoria Buiucani pentru a-i fi prelungit mandatul de arest. 

  Judecătorul Victor Rațoi a decis că acuzarea nu a prezentat suficiente argumente pentru menținerea lui Sârbu după gratii și emis o hotărâre privind plasarea lui în arest la domiciliu. A doua zi, a avut loc o ședință repetată, în urma căreia același judecător și-a schimbat decizia: Sârbu să rămână în arest!

  ”Inițial nu erau argumente privind menținerea lui în arest, însă după prima hotărâre procurorii au cerut audierea suplimentară a unui martor care a declarat că persoane interpuse au exercitat presiune asupra lui din partea lui Sârbu. Respectiv, s-a ajuns la concluzia că persoana aflată în arest ar putea influența martorii”, ne-a explicat judecătorul Victor Rațoi. 

  De la procurorul de caz aflăm că de fapt ar fi fost vorba de un incident înregistrat la poliție, privind amenințarea unui martor. 

  ”Pe 9 februarie, procurorii au înaintat un demers privind prelungirea mandatului de arest în privința lui Sârbu. Judecătorul a decis, însă, schimbarea măsurii preventive în arest la domiciliu. A doua zi, pe data de 10 februarie, unul dintre martori a chemat 902 pentru că a fost amenințat de niște persoane necunoscute cu scopul de a fi influențat să facă declarații mincinoase în dosarul lui Sârbu. Asta ne-a făcut să cerem, în baza art. 195,  CPP, înlocuirea măsurii de arest și judecătul a acceptat”, ne-a declarat procurorul anticorupție, Victoria Furtună. 

  În mod inevitabil, pronunțarea a două sentințe diferite de către același judecător, fără a exista între ele un recurs la instanța ierarhic superioară, trezește nedumeriri. Dar iată ce spune art. la care a făcut referire procurora:

  Art. 195, aliniat 1, Cod de Procedură Penală:  Măsura preventivă aplicată poate fi înlocuită cu una mai aspră, dacă necesitatea acesteia este confirmată prin probe, sau cu una mai uşoară, dacă prin aplicarea ei se va asigura comportamentul respectiv al bănuitului, învinuitului, inculpatului, în scopul desfăşurării normale a procesului penal şi al asigurării executării sentinţei.

  Vom aminti că acum două zile, Deschide.MD scria despre Ion Sârbu că are o carieră care abundă în dosare penale. Pe lângă multiplele sancțiuni pe care le-a primit pe parcursul anilor, pe numele lui Sîrbu au fost deschise un șir de dosare penale pentru constrângerea la declarații, depășirea atribuțiilor de serviciu, estorcarea de bani, bătaie, dar și dispariția a 7 kilograme de hașiș din propriul safeu, drogurile fiind - culmea - probe într-un dosar.

  Șefulețul de la DOS a fost reținut pe data de 12 ianuarie. Realitatea.md scria atunci că reținerea a avut loc chiar în stradă după ce au fost cumpărate, droguri de la el. 

  sursa: deschide.md

 • Judecătorii sancționați în 2016. Ce abateri au comis

  Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător, incompetență profesională, atitudine nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de judecători, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori, motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător. Sunt doar câteva dintre abaterile disciplinare menționate în Raportul Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al magistraturii pentru anul 2016.

  Potrivit Raportului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 86 de sesizări cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate, dintre care 9 restante, au fost transferate din anul 2015. În urma examinării sesizărilor depuse, Plenul Colegiului disciplinar a pronunţat 13 hotărâri de aplicare a sancțiunii disciplinare:

  Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător, incompetență profesională, atitudine nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de judecători, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori, motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător. Sunt doar câteva dintre abaterile disciplinare menționate în Raportul Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al magistraturii pentru anul 2016.

  Potrivit Raportului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 86 de sesizări cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate, dintre care 9 restante, au fost transferate din anul 2015. În urma examinării sesizărilor depuse, Plenul Colegiului disciplinar a pronunţat 13 hotărâri de aplicare a sancțiunii disciplinare:

  7 – avertismente (un avertisment a fost contestat, ulterior, judecătorul a fost eliberat din funcție);
  6 – mustrări;
  1 – eliberare din funcţie.

   

  Judecătoarea Adela Andronic, de la Judecătoria Centru, a fost sancționată cu eliberarea din funcție. Amintim că magistrata a contestat la CSM decizia Colegiului Disciplinar, prin care a fost sancționată cu atenționare pentru hotărârea emisă în cazul Biroului Național al Asigurătorilor Auto. În urma acestei hotărâri instituția a fost prejudiciată cu 20 de milioane de lei, iar în consecință Moldova risca să fie exclusă din sistemul „Cartea Verde”. În urma examinării, CSM a decis ca Adela Andronic să fie eliberată din funcție, pentru abateri grave. Aceasta a contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție, dar CSJ a menținut în vigoare hotărârea CSM.

  Mustrare au primit următorii judecători:

  Judecătorul Judecătoriei Cahul, Ion Cotea, a fost sancționat pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești şi de transmitere a copiilor acestora participanților la proces.

  Judecătorul Judecătoriei Orhei, Vasile Negruţa, a încălcat normele imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției. Magistratul ar fi modificat soluția anunțată participanților la proces în ședința de judecată, în încheierea redactată anexată la dosar și eliberată participanților la proces fiind indicată o altă soluție.

  Judecătorul Judecătoriei Edineţ, Maria Iftodi. Colegiul disciplinar a stabilit că, în procesul de înfăptuire a justiţiei, judecătorul a dat dovadă de incompetență profesională gravă şi evidentă; utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărîrilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Orhei, Serghei Procopciuc. Magistratul a încălcat, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenilor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției.

  Judecătorul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Garri Bivol și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Iulia Sîrcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea, Ion Druță au încălcat normele imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei; au utilizat unele expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raționamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Serghei Papuha, a fost vizat în mai multe sesizări parvenite la CSM. Acesta a primit mustrare pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenilor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției; neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere, imputabilă judecătorului, a unei obligaţii de serviciu.

  Avertismentul este cea mai blândă sancţiune disciplinară şi a fost aplicat următorilor judecători:

  Ex-judecătorul Judecătoriei Bălţi, Nicolae Ocerednîi a fost sancționat pentru că ar fi admis abaterea disciplinare prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor – încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției.

  Magistratul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Sergiu Lazari, a primit avertisment pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești şi de transmitere a copiilor acestora participanților la proces.

  Judecătorul Judecătoriei Sângerei, Cristina Cheptea, a fost sancționat de către Plenul Colegiului disciplinar încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției. Mai exact, magistrata nu a ținut cont în deplină măsură de circumstanțele cauzei, de faptul că infracțiunea săvârșită de către inculpat face parte din categoria celor deosebit de grave, şi, aplicându-i pedeapsa cu suspendarea executării ei pe termen de probă, a încălcat prevederile art. 90 alin.(4) Cod penal.

  Judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Victor Raţoi, a fost sancționat pentru utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Cantemir, Renata Popescu-Balta. Colegiul disciplinar a sancționat magistratul pentru acțiunile acestuia în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente; încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei.

  Judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Ghenadie Bîrnaz, ar fi încălcat normele imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei. Și anume, magistratul nu a ținut cont în deplină măsură de circumstanțele în care s-a sărvârșit infracțiunea.

  Potrivit informațiilor prezentate în Raportul Colegiului disciplinar, cele mai multe sesizări, cinci la număr, au fost depuse pe numele judecătorului Serghei Papuha. Acesta este urmat de magistrații Steliana Lazari și Vasile Negruţa, de la Judecătoria Orhei, cu câte 4 cauze fiecare.
  sursa: bizlaw.md

 • Judecătorii sancționați în 2016. Ce abateri au comis

  Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător, incompetență profesională, atitudine nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de judecători, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori, motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător. Sunt doar câteva dintre abaterile disciplinare menționate în Raportul Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al magistraturii pentru anul 2016.

  Potrivit Raportului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 86 de sesizări cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate, dintre care 9 restante, au fost transferate din anul 2015. În urma examinării sesizărilor depuse, Plenul Colegiului disciplinar a pronunţat 13 hotărâri de aplicare a sancțiunii disciplinare:

  Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător, incompetență profesională, atitudine nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de judecători, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori, motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător. Sunt doar câteva dintre abaterile disciplinare menționate în Raportul Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al magistraturii pentru anul 2016.

  Potrivit Raportului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 86 de sesizări cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate, dintre care 9 restante, au fost transferate din anul 2015. În urma examinării sesizărilor depuse, Plenul Colegiului disciplinar a pronunţat 13 hotărâri de aplicare a sancțiunii disciplinare:

  7 – avertismente (un avertisment a fost contestat, ulterior, judecătorul a fost eliberat din funcție);
  6 – mustrări;
  1 – eliberare din funcţie.

   

  Judecătoarea Adela Andronic, de la Judecătoria Centru, a fost sancționată cu eliberarea din funcție. Amintim că magistrata a contestat la CSM decizia Colegiului Disciplinar, prin care a fost sancționată cu atenționare pentru hotărârea emisă în cazul Biroului Național al Asigurătorilor Auto. În urma acestei hotărâri instituția a fost prejudiciată cu 20 de milioane de lei, iar în consecință Moldova risca să fie exclusă din sistemul „Cartea Verde”. În urma examinării, CSM a decis ca Adela Andronic să fie eliberată din funcție, pentru abateri grave. Aceasta a contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție, dar CSJ a menținut în vigoare hotărârea CSM.

  Mustrare au primit următorii judecători:

  Judecătorul Judecătoriei Cahul, Ion Cotea, a fost sancționat pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești şi de transmitere a copiilor acestora participanților la proces.

  Judecătorul Judecătoriei Orhei, Vasile Negruţa, a încălcat normele imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției. Magistratul ar fi modificat soluția anunțată participanților la proces în ședința de judecată, în încheierea redactată anexată la dosar și eliberată participanților la proces fiind indicată o altă soluție.

  Judecătorul Judecătoriei Edineţ, Maria Iftodi. Colegiul disciplinar a stabilit că, în procesul de înfăptuire a justiţiei, judecătorul a dat dovadă de incompetență profesională gravă şi evidentă; utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărîrilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Orhei, Serghei Procopciuc. Magistratul a încălcat, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenilor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției.

  Judecătorul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Garri Bivol și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Iulia Sîrcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea, Ion Druță au încălcat normele imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei; au utilizat unele expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raționamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Serghei Papuha, a fost vizat în mai multe sesizări parvenite la CSM. Acesta a primit mustrare pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenilor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției; neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere, imputabilă judecătorului, a unei obligaţii de serviciu.

  Avertismentul este cea mai blândă sancţiune disciplinară şi a fost aplicat următorilor judecători:

  Ex-judecătorul Judecătoriei Bălţi, Nicolae Ocerednîi a fost sancționat pentru că ar fi admis abaterea disciplinare prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor – încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției.

  Magistratul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Sergiu Lazari, a primit avertisment pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești şi de transmitere a copiilor acestora participanților la proces.

  Judecătorul Judecătoriei Sângerei, Cristina Cheptea, a fost sancționat de către Plenul Colegiului disciplinar încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției. Mai exact, magistrata nu a ținut cont în deplină măsură de circumstanțele cauzei, de faptul că infracțiunea săvârșită de către inculpat face parte din categoria celor deosebit de grave, şi, aplicându-i pedeapsa cu suspendarea executării ei pe termen de probă, a încălcat prevederile art. 90 alin.(4) Cod penal.

  Judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Victor Raţoi, a fost sancționat pentru utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Cantemir, Renata Popescu-Balta. Colegiul disciplinar a sancționat magistratul pentru acțiunile acestuia în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente; încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei.

  Judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Ghenadie Bîrnaz, ar fi încălcat normele imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei. Și anume, magistratul nu a ținut cont în deplină măsură de circumstanțele în care s-a sărvârșit infracțiunea.

  Potrivit informațiilor prezentate în Raportul Colegiului disciplinar, cele mai multe sesizări, cinci la număr, au fost depuse pe numele judecătorului Serghei Papuha. Acesta este urmat de magistrații Steliana Lazari și Vasile Negruţa, de la Judecătoria Orhei, cu câte 4 cauze fiecare.
  sursa: bizlaw.md

 • Judecătorul Răţoi are alte legi, bisericeşti

  Insul a reacţionat la întrebare foarte ciudat pentru un magistrat (judecător de instrucţie la Buiucani, Chişinău), pare mai degrabă un habotnic religios care habar n-are de legile statului laic.

  Insul a reacţionat la întrebare foarte ciudat pentru un magistrat (judecător de instrucţie la Buiucani, Chişinău), pare mai degrabă un habotnic religios care habar n-are de legile statului laic.

  sursa: curaj.tv

 • Magistratul Rățoi a vorbit la telefon și s-a văzut cu mai multe persoane în timp ce delibera

  Magis­tra­tul Vic­tor Rățoi de la Jude­că­to­ria Buiu­cani a vor­bit la tele­fon și s-a văzut cu mai multe per­soane în timp ce se afla în deli­be­rare. Acesta a exa­mi­nat ieri mai multe dosare pri­vind ares­tul celor 15 magis­trați și trei exe­c­u­tori judi­ci­ari, care au fost reți­nuți de CNA pe 20 sep­tem­brie.
  Ion Guzun, jurist în cadrul Cen­tru­lui de Resurse Juri­dice din Mol­dova, sus­ține că legea nu per­mite magis­tra­ți­lor să comu­nice cu terțe părți în timp ce se află în deli­be­rare.

  Magis­tra­tul Vic­tor Rățoi de la Jude­că­to­ria Buiu­cani a vor­bit la tele­fon și s-a văzut cu mai multe per­soane în timp ce se afla în deli­be­rare. Acesta a exa­mi­nat ieri mai multe dosare pri­vind ares­tul celor 15 magis­trați și trei exe­c­u­tori judi­ci­ari, care au fost reți­nuți de CNA pe 20 sep­tem­brie.
  Ion Guzun, jurist în cadrul Cen­tru­lui de Resurse Juri­dice din Mol­dova, sus­ține că legea nu per­mite magis­tra­ți­lor să comu­nice cu terțe părți în timp ce se află în deli­be­rare.

  sursa: zdg.md

 • Magistratul Rățoi dă presa afară de la pronunțarea unei decizii publice

  Magis­tra­tul Vic­tor Rățoi de la Jude­că­to­ria Buiu­cani a încer­cat să dea afară presa de la pro­nun­ța­rea unei deci­zii publice. Jur­na­liș­tii au insis­tat că e un pro­ces de inte­res public și că vor să fil­meze măcar pro­nun­ța­rea deci­ziei. 

  Jude­că­to­ria Buiu­cani decide astăzi, 22 sep­tem­brie, apli­ca­rea man­da­te­lor de arest pe numele celor 15 jude­că­tori și trei exe­c­u­tori jude­că­to­rești care au fost reți­nuți de CNA acum două zile.

  Magis­tra­tul Vic­tor Rățoi de la Jude­că­to­ria Buiu­cani a încer­cat să dea afară presa de la pro­nun­ța­rea unei deci­zii publice. Jur­na­liș­tii au insis­tat că e un pro­ces de inte­res public și că vor să fil­meze măcar pro­nun­ța­rea deci­ziei. 

  Jude­că­to­ria Buiu­cani decide astăzi, 22 sep­tem­brie, apli­ca­rea man­da­te­lor de arest pe numele celor 15 jude­că­tori și trei exe­c­u­tori jude­că­to­rești care au fost reți­nuți de CNA acum două zile.

  Magis­tra­ții care exa­mi­nează cau­zele celor 15 jude­că­tori sunt: Mihai Dia­conu, Ghen­a­die Pav­liuc și Vic­tor Ratoi. Nici­u­nul din­tre ei nu a afi­șat public lista și ordi­nea în care se exa­mi­nează aceste cauze. La can­ce­la­rie ni s-a răs­puns că jude­că­to­rii de instruc­ție nu afi­șează așa infor­ma­ție la avi­zier, pen­tru că ar fi una secretă. Anti­ca­mera Jude­că­to­riei este încu­iată, deci nu are cine comenta lipsa infor­ma­ți­i­lor la avi­zier.

  Amin­tim că, la 20 sep­tem­brie, a por­nit ope­ra­țiu­nea de reți­nere a celor 15 magis­trați și trei exe­c­u­tori jude­că­to­rești, după ce CSM a dat acor­dul de a începe urmă­ri­rea penală. În cadrul aces­tei acțiuni s-au efec­tuat peste 51 de per­che­zi­ții. Decla­ra­ția a fost făcută de către Vio­rel Morari, şef al Pro­cu­ra­tu­rii anti­co­ru­pţie și Bogdan Zum­breanu, şef al Dire­cţiei gene­rale urmă­rire penală din cadrul CNA, în cadrul unei con­fe­rințe de presă. „Toate per­soa­nele reți­nute au sta­tut de bănu­iți. Ele au fost reți­nute pen­tru 72 de ore. Dacă se va demon­stra vino­vă­ția lor, aces­tea riscă de la 5 la 10 ani de închi­soare” a men­țio­nat Zum­breanu.
  s
  ursa: zdg.md

 • Cудьи на страже интересов прокуроров

  Молдавский закон, суровый, но справедливый, в частности, гласит: прокуратура является автономным учреждением в системе судебной власти, которое в пределах своих полномочий и компетенции защищает общие интересы общества, правопорядок, права и свободы граждан.

  А прокурор при осуществлении своих полномочий должен оставаться независимым, беспристрастным и подчиняться он может только закону.

  Молдавский закон, суровый, но справедливый, в частности, гласит: прокуратура является автономным учреждением в системе судебной власти, которое в пределах своих полномочий и компетенции защищает общие интересы общества, правопорядок, права и свободы граждан.

  А прокурор при осуществлении своих полномочий должен оставаться независимым, беспристрастным и подчиняться он может только закону.

  Кому служит прокурор Бецишор
  Аналогичные требования и к судьям: судьи судебных инстанций независимы, беспристрастны, несменяемы и подчиняются только закону. Они должны принимать решения независимо и беспристрастно и иметь возможность действовать без всяких ограничений, без оказания на них влияния, давления, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, со стороны любых органов, включая судебные. Иерархическая организация судебной власти не может влиять на индивидуальную независимость судьи.

  Все достаточно ясно и понятно, но на практике получается «как всегда»: иногда судьи «вслепую» выносят приговоры и решения, продиктованные или навязанные им прокурорами, прокуроры открыто вмешиваются в работу судов, беспрепятственно попадая в рабочие кабинеты служителей Фемиды, давая ценные и обязательные для исполнения указания…

  Не может быть? Грубое нарушение закона? Привлечь к ответственности и показательно покарать?

  В качестве наглядного примера такого «беспристрастного» и «независимого» служения закону можно привести деятельность скандально известной в широких кругах республики прокурора прокуратуры по борьбе с коррупцией Адрианы Бецишор, фактически надзирающей не только за прокуратурой по борьбе с коррупцией, но и за генеральной прокуратурой.

  Именно она ведет расследование по делу о хищении многих миллиардов лей банков Молдовы. Так усердно ведет, что по делу «BEM» до сих пор нет ни одного серьезного действия, а крайней мерой пресечения для большинства лиц, имеющих непосредственное отношение к «краже века», остается подписка о невыезде.

  Она так умело, скрупулезно и тщательно ведет расследование по этому делу, что международные финансовые структуры и организации (Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и другие), зарубежные партнеры Республики Молдова, в том числе США и страны ЕС, прекратили финансирование проектов в нашем государстве.

  Отсутствие результата в столь значимом (с политической, социальной и государственной точек зрения) расследовании не повлекло для прокурора Бецишор абсолютно никаких последствий. Или отсутствие результата – это и есть необходимый результат? Остается только выяснить: кому служит прокурор Бецишор – Фемиде, государству или некоторым частным интересам некой группы?

  Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку!
  По мнению некоторых адвокатов, влияние Адрианы Бецишор выросло до такой степени, что ее внимательно слушают и беспрекословно ей подчиняются не только работники Центра по борьбе с коррупцией или прокуратуры по борьбе с коррупцией, но и судьи.

  Известен вопиющий случай, произошедший совсем недавно: в начале лета этого года по ходатайству прокурора Адрианы Бецишор был арестован гражданин Израиля, Авихай Хафизов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 243 УК РМ  «отмывание денег».

  15 июня в отношении г.-на Хафизова судьей по уголовному преследованию суда сектора Буюкань Виктором Рэцой была избрана мера пресечения – предварительный арест сроком на 25 дней.

  О незаконности и необоснованности предъявляемых Хафизову обвинений сейчас речь не идет: дело, как говорится в народе, «шито белыми нитками», то есть доказательная база отсутствует, все строится на предположениях и догадках госпожи Бецишор, но аргументы и доводы защиты не принимаются во внимание. Впрочем, это отдельная тема для разговора.

  Итак, в отношении уже арестованного Авихая Хафизова 2 июля прокурор Адриана Бецишор подала в суд Буюкань ходатайство о продлении срока ареста.

  Ходатайство рассматривалось несколько дней, но довольно странным образом: в первом заседании 7 июля все тот же судья по уголовному преследованию Виктор Рэцой рассмотрел ходатайство, но оглашение по нему решения перенес на 8 июля.  По окончании заседания все покинули кабинет судьи, но г.-жа Бецишор вернулась в кабинет судьи и пробыла там с ним наединедлительное время.

  На следующий день, 8 июля, прокурор Бецишор по неизвестным причинам не явилась на судебное заседание, в связи с чем судья Рэцой отложил заседание суда еще на один день – на 9 июля, хотя в присутствии прокурора не было необходимости.

  9 июля прокурор Адриана Бецишор, ранее назначенного времени и без вызова суда, самостоятельно вошла в кабинет судьи Виктора Рэцой, провела там некоторое время, после чего вышла в коридор и сообщила, что заседание опять откладывается – на 10 июля. Сам судья сторонам ничего не говорил. На вопрос о причинах очередного откладывания слушаний прокурор Бецишор ответила: «она очень занята».

  Однако в 9 часов 10 июля прокурор Бецишор вновь не явилась на судебное заседание, очевидно, уже зная о характере принятого судьей Рэцой решения. И действительно, арест господина Хафизова был продлен.

  Проанализировав действия и поступки прокурора Бецишора и судьи Рэцой можно прийти к небезосновательному выводу о том, что решение за судью могла принять Адриана Бецишор.

  Открытое вмешательство в работу суда, грубое нарушение  требований закона, прав и интересов гражданина и всего общества в целом – все это и многое другое может быть позволено сейчас прокурору Адриане Бецишор.

  Описанные выше обстоятельства позволяют юристам, с которыми говорил автор этой статьи, не только усомниться в беспристрастности прокурора Адрианы Бецишор и судьи Рэцой, но и задуматься о законности действий представляемых ими учреждений.
  sursa: pan.md

   

 • Dosarul de corupţie de la Fisc: Procurorii vor cere verificarea legalităţii hotărârii luate de un judecător

  Procurorii vor cere verificarea legalităţii hotărârii judecătorului Victor Răţoi care a permis unui învinuit în dosarul de corupţie de la Fisc să fie cercetat în arest la domiciliu. Asta după ce învinuitul Eugen Stogu a dispărut de la domiciliu şi a fost anunţat în căutare de către CNA. Ieri, Curtea de Apel Chişinău a casat hotărârea judecătorului şi a dispus plasarea învinuitului dispărut în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie.

  Procurorii vor cere verificarea legalităţii hotărârii judecătorului Victor Răţoi care a permis unui învinuit în dosarul de corupţie de la Fisc să fie cercetat în arest la domiciliu. Asta după ce învinuitul Eugen Stogu a dispărut de la domiciliu şi a fost anunţat în căutare de către CNA. Ieri, Curtea de Apel Chişinău a casat hotărârea judecătorului şi a dispus plasarea învinuitului dispărut în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie.

  Şeful adjunct al Procuraturii Anticorupţie, Andian Popenco, susţine că persoana plasată în arest la domiciliu este fostul şef al peniteciarului numărul 5 de la Cricova, Eugen Stogu, care figurează în dosar drept om de afaceri. El a fost reţinut în timp ce extorca bani de la un om de afaceri. Aceste detalii au fost însă ignorate de instanţă, care a dispus în schimb plasarea în izolator a celorlalţi doi învinuiţi.

   
 • Inspectorul fiscal care a lăsat CNA-ul fără bani a fost trimis în arest pentru 20 de zile

  Vasile Popuşoi, şeful adjunct al Direcţiei Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat are de ispăşit 20 de zile de arest, în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie.

  Vasile Popuşoi, şeful adjunct al Direcţiei Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat are de ispăşit 20 de zile de arest, în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie.

   
 • „CNA a vândut „Dosarul Vicol” pe bucăţi”

  La începutul săptămânii s-a produs o nouă scurgere de informaţii din „Dosarul Vicol”. Deşi acces direct la CD-urile cu interceptări şi stenograme are CNA, PG şi judecătorul de instrucţie, aceştia declară că nu cunosc cine a aruncat în presă, intenţionat, stenogramele interceptărilor. „Eu deja am obosit ca CNA să se acopere cu PG. Noi investigăm inclusiv implicarea CNA-ului în plasarea interceptărilor şi stenogramelor în mass-media”, susţine Andrei Pântea, procuror general interimar. Pe de altă parte, CNA îi solicită PG să se abţină de la investigarea scurgerii de informaţii din „Dosarul Vicol”, suspectând instituţia de implicare în acest caz. Avocata lui Vicol, însă, arată cu degetul spre CNA.

  La începutul săptămânii s-a produs o nouă scurgere de informaţii din „Dosarul Vicol”. Deşi acces direct la CD-urile cu interceptări şi stenograme are CNA, PG şi judecătorul de instrucţie, aceştia declară că nu cunosc cine a aruncat în presă, intenţionat, stenogramele interceptărilor. „Eu deja am obosit ca CNA să se acopere cu PG. Noi investigăm inclusiv implicarea CNA-ului în plasarea interceptărilor şi stenogramelor în mass-media”, susţine Andrei Pântea, procuror general interimar. Pe de altă parte, CNA îi solicită PG să se abţină de la investigarea scurgerii de informaţii din „Dosarul Vicol”, suspectând instituţia de implicare în acest caz. Avocata lui Vicol, însă, arată cu degetul spre CNA.

   
 • Şeful Fiscului, Nicolae Vicol, rămâne în arest pentru încă 20 de zile

  Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol, rămâne în arest pentru încă 20 de zile. Hotărârea a fost luată de Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei. Totodată, Vicol a fost suspendat din funcţie printr-o decizie a ministrului Finanţelor, Veaceslav Negruţă, la solicitarea Procuraturii.

  Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol, rămâne în arest pentru încă 20 de zile. Hotărârea a fost luată de Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei. Totodată, Vicol a fost suspendat din funcţie printr-o decizie a ministrului Finanţelor, Veaceslav Negruţă, la solicitarea Procuraturii.

  Şeful Fiscului, suspendat din funcţie, Nicolae Vicol, consideră hotărârea privind prelungirea termenului de arest drept nefondată. Avocatul acestuia va contesta decizia instanţei la Curtea de Apel. Totodată, Vicol susţine în continuare că este nevinovat şi este victima unei răfuieli politice.

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU