Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Iordachi Natalia
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Valah Ciprian

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1604-VII din 04 iunie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chisinău.

Instruire/Diplome
23 octombrie 2003 - grad științific de doctor în drept
06-31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, media generală - 8,45

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
19.07.2003 - lector superior la catedra Teoria și istoria statutului din cadrul ULIM
01.09.2004 - 30.12.2004 - lector superior la catedra Teoria dreptului și discipline statale din cadrul Academiei de Drept din Moldova
01.12.2004 - 30.06.2005 - angajat temporar, lector superior catedra de Drept al antreprenoriatului din cadrul USM
14.04.2005 - 03.03.2006 - șef al Direcției Generale Relații Economice Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
04.03.2006 - 10.02.2014 - avocat al Biroului Asociat de Avocați ”Vivat Ius”
01.02.2009 - 04.02.2014 - conferențiar universitar al catedrei Drept civil din cadrul academiei Ștefan cel Mare a MAI
10.02.2014 - asistent judiciar al grefei Curții Supreme de Justiție
04.06.2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani

Publicații
Articol științific coautorat: ”Problemele teoretico-practice ale apărării bănuitului și învinuitului în procedura penală a Republicii Moldova

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1604-VII din 04 iunie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chisinău.

Instruire/Diplome
23 octombrie 2003 - grad științific de doctor în drept
06-31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, media generală - 8,45

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
19.07.2003 - lector superior la catedra Teoria și istoria statutului din cadrul ULIM
01.09.2004 - 30.12.2004 - lector superior la catedra Teoria dreptului și discipline statale din cadrul Academiei de Drept din Moldova
01.12.2004 - 30.06.2005 - angajat temporar, lector superior catedra de Drept al antreprenoriatului din cadrul USM
14.04.2005 - 03.03.2006 - șef al Direcției Generale Relații Economice Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
04.03.2006 - 10.02.2014 - avocat al Biroului Asociat de Avocați ”Vivat Ius”
01.02.2009 - 04.02.2014 - conferențiar universitar al catedrei Drept civil din cadrul academiei Ștefan cel Mare a MAI
10.02.2014 - asistent judiciar al grefei Curții Supreme de Justiție
04.06.2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani

Publicații
Articol științific coautorat: ”Problemele teoretico-practice ale apărării bănuitului și învinuitului în procedura penală a Republicii Moldova

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 69/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ciprian Valah care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 60, ceea ce constituie 96,77%;
2017 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 90,76%
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 187 cauze examinate, 2 hotărâre/sentință/încheiere a fost casată, ceea ce constituie 1,06%;
2016, din 488 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,02%;
2017, din 369 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,16%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 69/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ciprian VALAH de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 62/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnului Ciprian Valah la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 69/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ciprian Valah care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 60, ceea ce constituie 96,77%;
2017 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 90,76%
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 187 cauze examinate, 2 hotărâre/sentință/încheiere a fost casată, ceea ce constituie 1,06%;
2016, din 488 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,02%;
2017, din 369 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,16%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 69/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ciprian VALAH de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 62/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnului Ciprian Valah la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

 

Hotărârea nr. 69/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 62/6 din 02 aprilie 2015

Potrivit Hotărârii nr. 69/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Ciprian Valah nu au fost intentate proceduri disciplinare.
 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 26 sesizări care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii nr. 69/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Ciprian Valah nu au fost intentate proceduri disciplinare.
 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 26 sesizări care au fost respinse.

 

Știri
 • Președintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție pentru 11 judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 11 judecători, pe un termen de cinci ani.

  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;

  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;

  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;

  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;

  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 11 judecători, pe un termen de cinci ani.

  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;

  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;

  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;

  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;

  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;

  Valeriu Pădurari - Judecătoria Bălți;

  Silvia Gurițanu -  Judecătoria Leova;

  Ludmila Iarmaliuc - Judecătoria Telenești;

  Iurie Palade - Judecătoria Cimișlia;

  Lilia Roic-Botezatu - Judecătoria Hâncești;

  Ciprian Valah - Judecătoria Buiucani, Chișinău;

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU