Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bobu Natalia
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Valah Ciprian

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1623-VIII din 26 iunie 2020, domnul Ciprian Valah a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1604-VII din 04 iunie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chisinău.

Instruire/Diplome
23 octombrie 2003 - grad științific de doctor în drept
06-31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, media generală - 8,45

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
19.07.2003 - lector superior la catedra Teoria și istoria statutului din cadrul ULIM
01.09.2004 - 30.12.2004 - lector superior la catedra Teoria dreptului și discipline statale din cadrul Academiei de Drept din Moldova
01.12.2004 - 30.06.2005 - angajat temporar, lector superior catedra de Drept al antreprenoriatului din cadrul USM
14.04.2005 - 03.03.2006 - șef al Direcției Generale Relații Economice Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
04.03.2006 - 10.02.2014 - avocat al Biroului Asociat de Avocați ”Vivat Ius”
01.02.2009 - 04.02.2014 - conferențiar universitar al catedrei Drept civil din cadrul academiei Ștefan cel Mare a MAI
10.02.2014 - asistent judiciar al grefei Curții Supreme de Justiție
04.06.2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani

Publicații
Articol științific coautorat: ”Problemele teoretico-practice ale apărării bănuitului și învinuitului în procedura penală a Republicii Moldova

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1623-VIII din 26 iunie 2020, domnul Ciprian Valah a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1604-VII din 04 iunie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chisinău.

Instruire/Diplome
23 octombrie 2003 - grad științific de doctor în drept
06-31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, media generală - 8,45

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
19.07.2003 - lector superior la catedra Teoria și istoria statutului din cadrul ULIM
01.09.2004 - 30.12.2004 - lector superior la catedra Teoria dreptului și discipline statale din cadrul Academiei de Drept din Moldova
01.12.2004 - 30.06.2005 - angajat temporar, lector superior catedra de Drept al antreprenoriatului din cadrul USM
14.04.2005 - 03.03.2006 - șef al Direcției Generale Relații Economice Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
04.03.2006 - 10.02.2014 - avocat al Biroului Asociat de Avocați ”Vivat Ius”
01.02.2009 - 04.02.2014 - conferențiar universitar al catedrei Drept civil din cadrul academiei Ștefan cel Mare a MAI
10.02.2014 - asistent judiciar al grefei Curții Supreme de Justiție
04.06.2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani

Publicații
Articol științific coautorat: ”Problemele teoretico-practice ale apărării bănuitului și învinuitului în procedura penală a Republicii Moldova

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 13/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Valah Ciprian de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 69/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ciprian Valah care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 60, ceea ce constituie 96,77%;
2017 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 90,76%;
2018 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 58 ceea ce constituie 89,23%;
2019 au fost contestate în total 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 51 ceea ce constituie 82,25%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 187 cauze examinate, 2 hotărâre/sentință/încheiere a fost casată, ceea ce constituie 1,06%;
2016, din 488 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,02%;
2017, din 369 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,16%;
2018, din 447 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,56%;
2019, din 709 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,98%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 13/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 81 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 69/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ciprian VALAH de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 62/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnului Ciprian Valah la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 13/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Valah Ciprian de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 69/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ciprian Valah care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 60, ceea ce constituie 96,77%;
2017 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 90,76%;
2018 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 58 ceea ce constituie 89,23%;
2019 au fost contestate în total 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 51 ceea ce constituie 82,25%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 187 cauze examinate, 2 hotărâre/sentință/încheiere a fost casată, ceea ce constituie 1,06%;
2016, din 488 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,02%;
2017, din 369 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,16%;
2018, din 447 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,56%;
2019, din 709 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,98%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 13/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 81 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 69/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ciprian VALAH de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 62/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnului Ciprian Valah la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

 

Hotărârea nr. 13/2 din 22 mai 2020

Hotărârea nr. 69/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 62/6 din 02 aprilie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Valah Ciprian nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 107/5 din 26 mai 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Olar Maria împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 208s-267p/m din 24 martie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 22 februarie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Conform Hotărârii nr. 87/4 din 21 aprilie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Guzun Valeriu, administratorul SRL „Guzun V.E.”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 167s-218p/m din 13 martie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 14 februarie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 57/2 din 27 februarie 2023,  Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depuse de Guzun Valeriu, administrator al SRL „Guzun V.E.”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 51s-72p/m, 62s-89p/m, 92s-125p/m din 02 februarie 2023, emise pe marginea sesizărilor depuse la 12 ianuarie 2023, 19 ianuarie 2023 și 26 ianuarie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 26/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Guzun Valeriu, administrator al SRL „Guzun V.E.”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1206s-1585p/m din 29 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 09 decembrie 2022, asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 4/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Eriomenco Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1098s-1442p/m din 08 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 10 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 5/1 din 2 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Perjunca Vitalie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1088s-1429p/m din 05 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 08 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Conform Hotărârii nr. 59/4 din 18 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Viasnou Aliaksandr, administratorul ÎM CC „Keramin” SRL împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 04s-05p/m din 08 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 03 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Budăi Nelea, Mihaila Viorica, Cotruță Iurie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 102/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vasilița Larisa împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 188s-322p/m din 14 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 17 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Vîșcu Svetlana, Valah Ciprian, Brăgaru Alina de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 174/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Iclodean Gabriel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 578s-896p/m din 05 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 23 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 161/8 din 19 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 313s523p/m din 21 mai 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 27 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 69/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Ciprian Valah nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 25 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Boicenco Nicolai împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1091s-1748p/m din 12 ianuarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 18 decembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 28 Ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Roșca Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1544s-1869p/m din 23 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 18 decembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 287/9 din 29 Noiembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către avocatul Grecu Denis în interese sanatoriului ”Struguraș” SRL împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 1204s-1418p/m, din 18 Octombrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 03 Octombrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 23 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 26 sesizări care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Valah Ciprian nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 107/5 din 26 mai 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Olar Maria împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 208s-267p/m din 24 martie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 22 februarie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Conform Hotărârii nr. 87/4 din 21 aprilie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Guzun Valeriu, administratorul SRL „Guzun V.E.”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 167s-218p/m din 13 martie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 14 februarie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 57/2 din 27 februarie 2023,  Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depuse de Guzun Valeriu, administrator al SRL „Guzun V.E.”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 51s-72p/m, 62s-89p/m, 92s-125p/m din 02 februarie 2023, emise pe marginea sesizărilor depuse la 12 ianuarie 2023, 19 ianuarie 2023 și 26 ianuarie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 26/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Guzun Valeriu, administrator al SRL „Guzun V.E.”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1206s-1585p/m din 29 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 09 decembrie 2022, asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 4/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Eriomenco Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1098s-1442p/m din 08 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 10 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 5/1 din 2 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Perjunca Vitalie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1088s-1429p/m din 05 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 08 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Conform Hotărârii nr. 59/4 din 18 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Viasnou Aliaksandr, administratorul ÎM CC „Keramin” SRL împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 04s-05p/m din 08 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 03 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Budăi Nelea, Mihaila Viorica, Cotruță Iurie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 102/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vasilița Larisa împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 188s-322p/m din 14 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 17 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Vîșcu Svetlana, Valah Ciprian, Brăgaru Alina de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 174/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Iclodean Gabriel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 578s-896p/m din 05 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 23 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 161/8 din 19 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 313s523p/m din 21 mai 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 27 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 69/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Ciprian Valah nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 25 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Boicenco Nicolai împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1091s-1748p/m din 12 ianuarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 18 decembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 28 Ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Roșca Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1544s-1869p/m din 23 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 18 decembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 287/9 din 29 Noiembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către avocatul Grecu Denis în interese sanatoriului ”Struguraș” SRL împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 1204s-1418p/m, din 18 Octombrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 03 Octombrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 23 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 26 sesizări care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 107/5 din 26 mai 2023

Hotărârea nr. 26/1 din 28 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 87/4 din 21 aprilie 2023

Hotărârea nr. 57/2 din 27 februarie 2023

Hotărârea nr. 5/1 din 2 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 4/1 din 20 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 59/4 din 18 martie 2022

Hotărârea nr. 174/9 din 21 octombrie 2021

Hotărârea nr. 161/8 din 19 octombrie 2021

Hotărârea nr. 29/2 din 25 februarie 2021

Hotărârea nr. 12/1 din 28 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 287/9 din 29 Noiembrie 2019

Știri
 • Judecătorul Ciprian Valah, el însuși judecat. Ce contravenție a admis

  Colegii de breaslă au dispus ca judecătorul Ciprian Valah să achite o amendă de 1500 de lei pentru că nu a depus la timp declarația de avere. Deși magistratul a invocat probleme tehnice la încărcarea declarației, instanța i-a aplicat pedeapsa, indicând la lipsa unei comunicări eficiente cu autoritatea de integritate. Totuși, Valah și-ar putea înjumătăți cheltuielile dacă va plăti banii pe parcursul a trei zile lucrătoare.

  Colegii de breaslă au dispus ca judecătorul Ciprian Valah să achite o amendă de 1500 de lei pentru că nu a depus la timp declarația de avere. Deși magistratul a invocat probleme tehnice la încărcarea declarației, instanța i-a aplicat pedeapsa, indicând la lipsa unei comunicări eficiente cu autoritatea de integritate. Totuși, Valah și-ar putea înjumătăți cheltuielile dacă va plăti banii pe parcursul a trei zile lucrătoare.

  În luna noiembrie 2022, inspectorul Autorității Naționale de Integritate(ANI), Eugenia Parfeni, a întocmit procesul-verbal cu privire la faptul că magistratul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Ciprian Valah, nu a completat în termenele prevăzute de lege declarația de avere și interese personale. Cererea ANI a ajuns la colegii săi de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar examinarea cauzei și stabilirea sancțiunii a avut loc în lipsa judecătorului. Valah a prezentat explicațiile scrise în care a invocat că, pe parcursul activității sale în calitate de judecător, începând cu anul 2015 până în prezent, a depus în fiecare an în termen declarația de avere și interese personale. Pe 20 martie 2021 ar fi procedat la fel, însă  în luna octombrie a fost contactat de inspectorul de integritate, care l-a informat că declarația pentru anul 2021, pe numele său, nu se regăsește pe site-ul oficial. Ultimul i-a solicitat să depună repetat declarația anuală, astfel demonstrând că nu refuză verificările. Ciprian Valah declară că nu a putut să plaseze declarația, deoarece programul care gestionează depunerea nu răspundea la comanda „semnătura electronică”. Instanța a conchis însă că, în situația în care existau deficiențe tehnice, subiectul depunerii urma să informeze ANI despre aceste impedimente până la data de 31 martie 2022, în vederea înlăturării lor.

  „Instanţa de judecată consideră necesar de a-l recunoaște vinovat pe dl Valah Ciprian de săvârșirea contravenției prevăzute la art. 3302 alin.(1) din Codul contravenţional și de a-i aplica o sancţiune contravenţională sub formă de amendă în mărime de 30 unități convenționale, ceea ce constituie 1500 (o mie cinci sute) lei”, se arată în hotărârea instanței.  

   

  Ciprian Vlah este magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, din luna iunie a anului 2015. În data de 2 iunie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat i-a aprobat cererea pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, alături de alți 16 judecători. 

  În declarația cu bucluc, judecătorul nu a avut de declarat achiziții noi și nici la capitolul bani nu există mari diferențe comprativ cu veniturile anterioare. De departe, Ciprian Valah este unul dintre cei mai „modești” judecători. Magistratul declară un apartament de 43,9 metri pătrați, procuraț în anul 2014, un autoturism Skoda Roomster, fabricat în 2007 și procurat în 2015, cu 120 de mii de lei. Magistratul mai indică și salariul de la locul de muncă, în sumă totală de puțin peste 243 mii lei.

  Sursa: anticoruptie.md
 • На вакантное место в Высшем совете магистратуры претендуют 9 судей. Что о них известно

  В Высшем совете магистратуры (ВСМ) после добровольной отставки и.о. главы совета Анатола Пахопола освободилось место. На него уже претендуют девять судей. Некоторые из них были замешаны в скандалах, другие — открыто критиковали действующий состав ВСМ и пытались отправить в отставку его членов. Нового члена ВСМ должны выбрать на общем собрании судей, которое запланировано на 23 октября, однако из-за эпидемии коронавируса его могут перенести. NM рассказывает, что известно о судьях, которые хотят стать членами Высшего совета магистратуры.

  В Высшем совете магистратуры (ВСМ) после добровольной отставки и.о. главы совета Анатола Пахопола освободилось место. На него уже претендуют девять судей. Некоторые из них были замешаны в скандалах, другие — открыто критиковали действующий состав ВСМ и пытались отправить в отставку его членов. Нового члена ВСМ должны выбрать на общем собрании судей, которое запланировано на 23 октября, однако из-за эпидемии коронавируса его могут перенести. NM рассказывает, что известно о судьях, которые хотят стать членами Высшего совета магистратуры.

   Геннадий Павлюк

   

  Геннадий Павлюк стал судьей в 2005 году. В 2014 году его перевели из суда Дондюшан в Кишинев. В 2015 году Павлюк поместил Илана Шора под домашний арест, хотя прокуроры требовали, чтобы его отправили в изолятор. Судья Павлюк также дважды продлевал предварительный арест экс-премьеру Владимиру Филату. Кроме того, Павлюк заменил на условный срок приговор экс-депутату парламента Валерию Гуме, которого суд Румынии в 2011 году приговорил к четырем годам тюрьмы по делу о коррупции. Гума должен был отбывать наказание в Молдове., но судьи решили заменить реальный срок условным.

  В 2016 году против Павлюка начали дисциплинарную проверку. Его заподозрили в том, что он обсудил приговор Гуме с прокурором Адрианой Бецишор, хотя по закону приговор нельзя ни с кем обсуждать до его оглашения. В 2016 дисциплинарная коллегия ВСМ решила, что Павлюк не допустил нарушений.

  В 2017 году Павлюк стал вице-председателем суда Чекан. В июне 2019 года ВСМ отстранил его от должности, после того как судья Михай Мургулец пожаловался на давление председателей судов, в том числе Павлюка. Но последний обжаловал решение о своем отстранении в Апелляционной палате и вернулся к работе.

  В июле 2019 года Павлюка отправили в отставку с поста члена совета Нацинститута юстиции. С таким требованием в ВСМ обратилась тогдашний министр юстиции Олеся Стамате.

  Осенью 2019 Павлюк принимал активное участие в двух общих собраниях судей, на которых пытались отправить в отставку некоторых членов ВСМ. Венецианская комиссия усомнилась в законности этих собраний, а ВСМ продолжил работать в прежнем составе.

  По данным ассоциации «Юристы за права человека», Молдова проиграла в ЕСПЧ одно дело, решение по которому принимал Павлюк.

  Согласно декларации о доходах, в 2019 году Павлюк заработал 296,5 тыс. леев. Также семья судьи получила наследство: €2,5 тыс., $ 2 тыс. и 45 тыс. леев. Кроме того, семья судьи продала имущество за €46,3 тыс. и 773 тыс. леев (какое имущество, не указано). Семья судьи владеет домом площадью 155,5 кв.м. за 578 тыс. леев и частью дома площадью 110,3 кв.м. Также в 2020 году семья судьи купила автомобиль Renault KADJAR за 272,1 тыс. леев и Lexus NX300h за 478,7 тыс. леев.

   Георгий Балан

   

  Георгий Балан начал работать судьей в 1996 году. Балан неоднократно выступал с критикой судебной системы и Высшего совета магистратуры и активно поддерживал партию «Платформа Достоинство и правда» (DA). В 2018 году, когда Балан работал в суде Буюкан, ВСМ отправил его в отставку. Причиной стала жалоба на него властей села Пугачены Новоаненского района. Они утверждали, что Балан нарушил закон, проконсультировав жителей Пугачен, которые были недовольны открытием песчаных карьеров.
  После отставки  против Балана начали вторую дисциплинарную процедуру. На этот раз дисциплинарная коллегия решила, что Балан вынес два необоснованных приговора. Он назначил штраф 50 тыс. леев вместо тюремного срока члену группировки, которая занималась торговлей наркотиками в особо крупных размерах, а также — штраф 20 тыс. леев по делу о домашнем насилии, которое закончилось смертью жертвы. Апелляционная палата была не согласна с его приговорами по этим делам, и оба решения заменила на реальные тюремные сроки.

  На парламентских выборах 2019 года Балан баллотировался от блока ACUM в Новоаненском одномандатном округе, но проиграл выборы.

  В июне 2019 года, после смены власти в Молдове, Балана назначили главой Генинспектората полиции. Однако, после того как в кадровых назначениях нового правительства нашли конфликт интересов, Балана сделали и.о. главы Генинспектората полиции. 15 ноября он подал в отставку с этой должности. К тому времени ему уже удалось оспорить решение о своей отставке с должности судьи, и в декабре 2019 года Балан вернулся на работу в суд Буюкан.

  Согласно декларации, в 2019 году Балан получил 44,2 тыс. леев за работу судьей, 84,8 тыс. за работу в Генинспекторате полиции и компенсацию за увольнение 6,3 тыс. леев. Семья Балана получила пожертвования € 3 тыс. и 60 тыс. леев. У судьи есть квартира площадью 65,7 кв. м, которую купили в 2001 году за €110 тыс.

   Виорика Пуйкэ

   

  Виорика Пуйкэ работает судьей с 2002 года, сейчас —. в суде столичного сектора Ботаника. Пуйкэ не раз публично критиковала положение дел в судебной системе. Она несколько раз претендовала на пост судьи Высшей судебной палаты (ВСП), но не набирала нужного числа голосов. Во время одного из таких конкурсов в 2017 году тогдашний генпрокурор и член Высшего совета магистратуры Корнелиу Гурин напомнил Пуйкэ, что она сказала в интервью, что «Генпрокуратура не является независимой». В том же 2017 году Пуйкэ баллотировалась в ВСМ, но не набрала нужного числа голосов.

  В июне 2020 года Пуйкэ снова приняла участие в конкурсе на пост судьи ВСП. Высший совет магистратуры из семи кандидатов выбрал только ее и отправил на утверждение в парламент.
  Однако на заседании юркомиссии депутаты от Партии социалистов (ПСРМ) и Демпартии (ДПМ) проголосовали против ее назначения. При этом они не объяснили причину своего решения. После этого 17 НПО подписали совместную декларацию, в которой призвали депутатов назначить Пуйкэ судьей ВСП. Также к декларации присоединился суд Кишинева. Пока парламент не рассмотрел вопрос о назначении Пуйкэ судьей ВСП.

  Согласно декларации о доходах, в 2019 году Виорика Пуйкэ заработала 268,8 тыс. леев в должности судьи и 11,5 тыс. леев за работу в Нациституте юстиции.

   Василий Шкёпу

   

  Василий Шкёпу начал работать судьей в Унгенском суде в 2003 году. В 2012 году он возглавил суд Унген. В 2018 году Шкёпу получил орден «Трудовой славы» от президента Игоря Додона.

  Согласно декларации о доходах, в 2019 году Шкёпу получил зарплату 239,8 тыс. леев и пенсию 79 тыс. леев. Также в 2019 году его жена получила в наследство дом площадью 99,4 кв. м и квартиру площадью 54,2 кв.м.

  Судья указал, что стоимость дома 10,8 тыс. леев, а стоимость квартиры 3,6 тыс. леев. Также семья судьи с 1992 года владеет домом площадью 146 кв.м.

   Наталья Клевады

   

  Наталья Клевады с 1999 года по 2005 год работала адвокатом. Затем она работала прокурором в прокуратуре Бассарабяски (с 2005 по 2006 год) и в прокуратуре Кишинева (с 2006 по 2007 год). Потом она снова вернулась в адвокатуру, а в 2011 году стала судьей в суде Бельц. В 2017 году ее перевели работать в Кишинев в суд Рышкановки, а с 2019 года она работает в суде Буюкан.

  Судебная коллегия под председательством Клевады рассматривала в первой инстанции дело «группы Петренко» и приговорила их к условным срокам от 3 до 4,5 лет. По словам Григория Петренко, судья неоднократно не давала подсудимым высказаться, запретила им заявлять отводы судьям и прокурору, и не пустила на последнее заседание. Этот приговор Высшая судебная палата отменила в 2020 году и вернула дело на пересмотр.

  В 2019 году, согласно декларации, судья заработала 258,6 тыс. леев. Семья судьи владеет квартирой площадью 73,9, которую купили в 2018 году за 503,3 тыс. леев.

  Чиприан Валах

  Чиприан Валах преподавал в нескольких университетах Молдовы. С 2005 по 2006 год он возглавлял главное управление международных экономических отношений при министерстве иностранных дел и евроинтеграции. С 2006 по 2014 год работал адвокатом, а в 2015 стал судьей в суде Буюкан.

  В июне 2019 претендовал на пост судьи Конституционного суда, но не прошел по конкурсу.

  В 2019 году судья заработал 247,5 тыс. леев. Семья судьи владеет квартирой площадью 42,9 кв.м, которую купила в 2014 году за 491,8 тыс. леев.

   Аурелий Постикэ

   

  Аурелий Постикэ начинал карьеру в 2000-х годах с должности помощника прокурора. В 2003 году он стал следователем в Антикоррупционной прокуратуре, а в 2005 — прокурором. В 2011 году Постикэ ушел из кишиневской прокуратуры и стал судьей. Сначала его назначили судьей по уголовному преследованию в суд Оргеева.

  В сентябре 2015 года тогдашний председатель суда столичного сектора Рышкановка Олег Мельничук обратился в ВСМ и попросил на полгода перевести Постикэ в суд Рышкановки, но ему в этом отказали. Через месяц Мельничук повторно обратился с ходатайством в ВСМ, и на этот раз его одобрили. Срок работы Постикэ в суде Рышкановки продлевали несколько раз, а в 2017 году перевели работать в суд Кишинева.

  Осенью 2019 года Постикэ принимал участие в общем собрании судей, на котором пытались отправить в отставку действующих членов ВСМ.

  В 2019 году судья заработал 247, 3 тыс. леев. Его жена получила 504 тыс. леев за работу в SRL DB Express Account (бухгалтерская компания, также занимается аудитом)

  Виктор Санду

  Виктор Санду с 2011 года работал адвокатом. В 2015 году он стал судьей. В 2017 году Санду признал дееспособным 24-летнего молодого человека с ограниченными возможностями. Судья подтвердил, что его незаконно признали недееспособным. Многие правозащитники одобрили это решение и назвали его «историческим». В 2015 году к Санду на рассмотрение поступило громкое дело Antifa Rezist. Оно до сих пор находится у него на рассмотрении.

  В 2019 году судья заработал 247, 9 тыс. леев. В его декларации о доходах не указано, что он владеет каким-либо движимым или недвижимым имуществом.

  Ион Киртоакэ

   

  Киртоакэ стал судьей в 2016 году. До этого он работал в МВД и преподавал в академии им.Штефана чел Маре, которая работает при МВД. Киртоакэ участвовал в написании гида «Соблюдение полицейскими прав человека». В 2019 году Киртоакэ активно участвовал в двух общих собраниях судей, на которых пытались отправить в отставку действующих членов ВСМ. Он открыто выступал с критикой совета и назвал его членов «бывшими палачами Демпартии». В частности, он был не согласен с тем, что ВСМ не поддерживал судей Домнику Маноле и Георге Балана, которых, по его мнению, преследовали по политическим мотивам. В октябре 2019 года Киртоакэ вошел в Совет по реформе юстиции при президенте Игоре Додоне.

  В 2019 году Киртоакэ получил 20,6 тыс. за работу судьей. Еще 323,3 тыс. он получил за работу в Нацинституе юстиции, 56,9 тыс. — за работу в академии им.Штефана чел Маре и еще € 5 тыс. — за научную работу при Совете Европы. Также у семьи судьи есть квартира площадью 39 кв.м. за 194,9 тыс. леев.

  Высший совет магистратуры — это орган самоуправления судей. Члены ВСМ решают, кого назначить судьей, а кого отправить в отставку. Также ВСМ следит за тем, чтобы судьи соблюдали нормы этики. Кроме того, специальная коллегия при ВСМ может начать дисциплинарные производства против судей. Согласно действующему законодательству, в ВСМ 15 членов: на основе конкурса в состав ВСМ выбирают шесть судей и шесть преподавателей права, а генпрокурор, министр юстиции и глава ВСП входят в совет по праву должности.

  Место в ВСМ освободилось после добровольной отставки с должности и.о. главы ВСМ Анатолия Пахопола, он также сложил мандат члена ВСМ. Подав заявление об отставке, Пахопол пояснил, что, после того как представители партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) оспорили в Конституционном суде правомерность его назначения на пост, у него нет морального права и дальше занимать эту должность, независимо от решения КС.

  Нового члена ВСМ должны выбрать на общем собрании судей, которое назначили на 23 октября, однако 2 октября Нацагенство общественного здоровья рекомендовало ВСМ не проводить собрание из-за эпидемии коронавируса.  ВСМ пока не сообщил проведет ли собрание суде.

 • Președintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție pentru 11 judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 11 judecători, pe un termen de cinci ani.

  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;

  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;

  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;

  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;

  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 11 judecători, pe un termen de cinci ani.

  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;

  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;

  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;

  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;

  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;

  Valeriu Pădurari - Judecătoria Bălți;

  Silvia Gurițanu -  Judecătoria Leova;

  Ludmila Iarmaliuc - Judecătoria Telenești;

  Iurie Palade - Judecătoria Cimișlia;

  Lilia Roic-Botezatu - Judecătoria Hâncești;

  Ciprian Valah - Judecătoria Buiucani, Chișinău;

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU