Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Гарабаджиу Валентина
Căutare avansată
sursa foto: zdg.md

Bucur Svetlana

Judecătorie Soroca, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 08.02.2012

Prin Hotărârea nr. 161/13 din 16 Iunie 2020, Plenul Consilului Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază la Judecătoria Soroca (sediul Florești) judecătorul Svetlana Bucur.

Prin Hotărârea nr. 335/19 din 06 August 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Svetlana Bucur, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 222/13 din 25 iunie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Soroca, începînd cu 15 august 2019.

Prin Hotărîrea nr. 222/13 din 25 Iunie 2019, se suspendă doamna Svetlana Bucur din funcţia de judecător la Judecătoria Soroca în perioada aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, începînd cu 19 iulie 2019 pînă la 18 iulie 2020, inclusiv.

Potrivit Hotărîrii nr. 645/26 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a decis suspendarea judecătorul Svetlana Bucur din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 30 septembrie 2016 pînă la 18 iulie 2019 inclusiv. 

Conform Hotărîrii CSM nr. 301/14 din 11 mai 2016, se suspendă doamna Svetlana Bucur, din funcția de judecător la Judecătoria Florești, pe perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 10 mai 2016 pînă la 12 septembrie 2016, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 514-VI din 08 februarie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecăroria Florești.

Data numirii în funcţie: 08.02.2012

Prin Hotărârea nr. 161/13 din 16 Iunie 2020, Plenul Consilului Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază la Judecătoria Soroca (sediul Florești) judecătorul Svetlana Bucur.

Prin Hotărârea nr. 335/19 din 06 August 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Svetlana Bucur, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 222/13 din 25 iunie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Soroca, începînd cu 15 august 2019.

Prin Hotărîrea nr. 222/13 din 25 Iunie 2019, se suspendă doamna Svetlana Bucur din funcţia de judecător la Judecătoria Soroca în perioada aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, începînd cu 19 iulie 2019 pînă la 18 iulie 2020, inclusiv.

Potrivit Hotărîrii nr. 645/26 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a decis suspendarea judecătorul Svetlana Bucur din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 30 septembrie 2016 pînă la 18 iulie 2019 inclusiv. 

Conform Hotărîrii CSM nr. 301/14 din 11 mai 2016, se suspendă doamna Svetlana Bucur, din funcția de judecător la Judecătoria Florești, pe perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 10 mai 2016 pînă la 12 septembrie 2016, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 514-VI din 08 februarie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecăroria Florești.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 59/6 din 17 Mai 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Svetlana Bucur de la Judecătoria Soroca (sediul Făleşti), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărîrii nr. 215/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Florești, Svetlana Bucur, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:

2012 - hotărîri/încheieri contestate 17, menținute 10 - 58,82%
2013 - hotărîri/încheieri contestate 36, menținute 24 - 66,66%
2014 au fost contestate în total 54 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 61,11%;
2015 au fost contestate în total 41 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 63,41%;
2016 (01.01.16-11.04.16) au fost contestate în total 11 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8 ceea ce constituie 72,72%
Judecător de instrucție:
- în anul 2014 au fost contestate în total 5 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 80%;
- în anul 2015 au fost contestate în total 4 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1 ceea ce constituie 25%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 303, casate 7 - 2,31%
2013 - cauze examinate 401, casate 12 - 2,99%
2014 din 419 cauze examinate, 21 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,01%;
2015 din 334 cauze examinate, 15 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,49%;
2016 (01.01.16-11.04.16) din 47 cauze examinate, 3 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,38%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2014 din 419 cauze examinate, 10 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,38%;
- în anul 2015 din 234 cauze examinate, 14 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,98%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 321/31 din 30 noiembrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins cererile judecătorilor Dubcovețchi Dan, Rusu Marina și Bucur Svetlana privind suplinirea, prin transfer, a funcției de judecător în unele instanțe judecătorești.

Conform Hotărârii nr. 116/8 din 14 Iunie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Svetlana Bucur pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcției de judecător la Judecătoria Chișinău cu 62 (șaizeci și două) puncte. 

Prin Hotărârea nr. 59/6 din 17 Mai 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Floreşti), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 puncte.

Prin Hotărârea nr. 51/18 din 5 iunie 2018,  Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Bucur Svetlana pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău cu 27 (douăzeci şi șapte) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 286/14 din 29 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Svetlana Bucur de la Judecătoria Soroca, sediul Florești, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Prin Hotărârea nr. 272/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus, repetat, Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Svetlana BUCUR, în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei BUCUR Svetlana (Judecătoria Soroca), în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vârstă.

În conformitate cu Hotărârea nr. 641/26 din 29 septembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătoarei Bucur Svetlana (Judecătoria Florești), cu remiterea materialelor în privința ei la Colegiul de evaluare a performanțelor în vederea evaluării extraordinare pentru numire în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărîrea nr. 215/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 72 de puncte.

DISTINCȚII

Prin Hotărârea nr. 74/8 din 05 Mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare, judecătorului Svetlana Bucur de la Judecătoria Soroca.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 59/6 din 17 Mai 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Svetlana Bucur de la Judecătoria Soroca (sediul Făleşti), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărîrii nr. 215/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Florești, Svetlana Bucur, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:

2012 - hotărîri/încheieri contestate 17, menținute 10 - 58,82%

2013 - hotărîri/încheieri contestate 36, menținute 24 - 66,66%

2014 au fost contestate în total 54 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 61,11%;
2015 au fost contestate în total 41 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 63,41%;
2016 (01.01.16-11.04.16) au fost contestate în total 11 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8 ceea ce constituie 72,72%
Judecător de instrucție:
- în anul 2014 au fost contestate în total 5 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 80%;
- în anul 2015 au fost contestate în total 4 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1 ceea ce constituie 25%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:

2012 - cauze examinate 303, casate 7 - 2,31%
2013 - cauze examinate 401, casate 12 - 2,99%

2014 din 419 cauze examinate, 21 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,01%;
2015 din 334 cauze examinate, 15 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,49%;
2016 (01.01.16-11.04.16) din 47 cauze examinate, 3 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,38%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2014 din 419 cauze examinate, 10 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,38%;
- în anul 2015 din 234 cauze examinate, 14 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,98%.EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 321/31 din 30 noiembrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins cererile judecătorilor Dubcovețchi Dan, Rusu Marina și Bucur Svetlana privind suplinirea, prin transfer, a funcției de judecător în unele instanțe judecătorești.

Conform Hotărârii nr. 116/8 din 14 Iunie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Svetlana Bucur pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcției de judecător la Judecătoria Chișinău cu 62 (șaizeci și două) puncte. 

Prin Hotărârea nr. 59/6 din 17 Mai 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Floreşti), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 puncte.

Prin Hotărârea nr. 51/18 din 5 iunie 2018,  Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Bucur Svetlana pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău cu 27 (douăzeci şi șapte) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 286/14 din 29 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Svetlana Bucur de la Judecătoria Soroca, sediul Florești, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Prin Hotărârea nr. 272/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus, repetat, Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Svetlana BUCUR, în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei BUCUR Svetlana (Judecătoria Soroca), în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vârstă.

În conformitate cu Hotărârea nr. 641/26 din 29 septembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătoarei Bucur Svetlana (Judecătoria Florești), cu remiterea materialelor în privința ei la Colegiul de evaluare a performanțelor în vederea evaluării extraordinare pentru numire în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.


Prin Hotărîrea nr. 215/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 72 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 74/8 din 05 Mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare, judecătorului Svetlana Bucur de la Judecătoria Soroca.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 321/31 din 30 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 161/13 din 16 Iunie 2020

Hotărârea nr.74/8 din 05 Mai 2020

Hotărârea nr. 335/19 din 06 August 2019

Hotărîrea nr. 222/13 din 25 Iunie 2019

Hotărârea nr. 116/8 din 14 Iunie 2019

Hotărârea nr. 59/6 din 17 Mai 2019

Hotărârea nr. 51/18 din 5 iunie 2018

Hotărârea nr. 286/14 din 29 mai 2018

Hotărârea nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 272/13 din 11 aprilie 2017

Hotărârea nr. 641/26 din 29 septembrie 2016

Hotărîrea nr. 215/15 din 12 decembrie 2014

Hotărîrea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2014-2016), în privința judecătorului Svetlana Bucur nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 215/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Svetlana Bucur".

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mocan Piotr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1081s-1420p/m din 06 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 07 noiembrie 2022 și 16 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), Pușcaș Viorel, Scutelnic Gheorghe, Moraru Oleg de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărârea nr. 182/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mocan Piotr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 613s-768p/m din 27 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 29 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), Pușcaș Viorel, Scutelnic Gheorghe, Moraru Oleg de la Curtea de Apel Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 105/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mocan Piotr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 350s-418p/m din 14 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 06 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), Moraru Oleg, Scutelnic Gheorghe, Pușcaș Viorel de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărârea nr. 25/4 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Ioniță Tamara împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1532s-2157p/m, nr. 1596s-2239p/m din 11 ianuarie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 13 decembrie 2021 și 24 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești).

Prin Hotărârea nr. 48/3 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mocan Piotr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1498s-2122p/m din 24 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), Moraru Oleg, Pușcaș Viorel, Scutelnic Gheorghe de la Curtea de Apel Bălți.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), au fost înregistrate 3 sesizări care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2012-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiții neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2014-2016), în privința judecătorului Svetlana Bucur nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 215/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Svetlana Bucur".

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mocan Piotr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1081s-1420p/m din 06 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 07 noiembrie 2022 și 16 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), Pușcaș Viorel, Scutelnic Gheorghe, Moraru Oleg de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărârea nr. 182/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mocan Piotr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 613s-768p/m din 27 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 29 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), Pușcaș Viorel, Scutelnic Gheorghe, Moraru Oleg de la Curtea de Apel Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 105/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mocan Piotr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 350s-418p/m din 14 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 06 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), Moraru Oleg, Scutelnic Gheorghe, Pușcaș Viorel de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărârea nr. 25/4 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Ioniță Tamara împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1532s-2157p/m, nr. 1596s-2239p/m din 11 ianuarie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 13 decembrie 2021 și 24 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești).

Prin Hotărârea nr. 48/3 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mocan Piotr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1498s-2122p/m din 24 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Bucur Svetlana de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), Moraru Oleg, Pușcaș Viorel, Scutelnic Gheorghe de la Curtea de Apel Bălți.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), au fost înregistrate 3 sesizări care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2012-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiții neîntemeiate.

Hotărârea nr. 2/1 din 20 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 182/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 105/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 25/4 din 04 martie 2022

Hotărârea nr. 48/3 din 04 martie 2022

Știri
 • Noi magistrați selectați de CSM pentru judecătoriile din țără

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Tatiana Avasiloaie – judecător, Judecătoria Chișinău
  Dumitru Bosîi – judecător, Judecătoria Cahul
  Svetlana Bucur – judecător, Judecătoria Soroca
  Adrian Cerbu – judecător, Judecătoria Bălți
  Igor Chiroșca – judecător, Judecătoria Strășeni
  Elena Costiuc – judecător, Judecătoria Comrat
  Marina Curtiș – judecător, Judecătoria Cahul
  Petru Cocitov – judecător, Judecătoria Soroca
  Maria Țugui – judecător, Judecătoria Căușeni

  Tot în ședința de astăzi, membrii CSM au selectat șase magistrați noi pentru judecătoriile din țară. Este vorba de candidații Viorel Botnăraș și Svetlana Bîcu, care au depus dosarul pentru Judecătoria Hâncești, cu sediul la Ialoveni. Alți doi candidați au fost propuși pentru numirea în calitate de judecători la instanța dinOrhei. Este vorba de Iurie Movilă și Eugen Popovici. Pentru Judecătoria Strășeni, cu sediul la Călărași a fost propusă Silvia Țurcan, iar pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți, cu sediul la Fălești, a fost propus Radu Holban.

  Totodată, CSM a anunțat concurs repetat pentru suplinirea funcției de președinte a Judecătoriei Comrat și vicepreședinte a Judecătoriei Strășeni și asta pentru că, pretendenții, care s-au prezentat în fața membrilor CSM, nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi promovați în funcție.

  Amintim că, săptămâna trecută, CSM a selectat 27 de candidați la funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău. Aceștia urmează să fie numiți în funcție de șeful statului.
  sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU