Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Martînenco Veaceslav
Căutare avansată
Foto: presedinte.md

Aramă Sofia

Judecătorie Cimişlia, Vicepreședintă

Date biografice

Data numirii în funcție: 18 decembrie 2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1452-VIII din 12 februarie 2020, doamna Sofia Aramă a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1367-VIII din 11 decembrie 2019, doamna Sofia Aramă a fost numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia.
 
Data numirii în funcție: 18 decembrie 2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1452-VIII din 12 februarie 2020, doamna Sofia Aramă a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1367-VIII din 11 decembrie 2019, doamna Sofia Aramă a fost numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia.
 

Prin Hotărârea nr. 320/19 din 06 august 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Sofia Aramă în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia, pe un termen de 4 (patru) ani, înaintând proiectul decretului respectiv.

Conform Hotărîrii CSM nr. 442/18 din 09 iunie 2015 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Cimișlia, judecătorul Sofia Aramă în perioada de imposibilitate a judecătorului de instrucție desemnat anterior, Vladimir Rusnac.


Prin Decretul Președintelui RM nr. 1415-VII din 18 decembrie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia.

Anul nașterii 1980

Instruire/Diplome
1997 - 2002 facultatea de drept, USM
2007 - 2008 masterat, ULIM

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15.03.2005 - 10.04.2007 grefieră, Judecătoria Cimişlia
07.05.2007 - 14.06.2008 avocat stagiar, BAA „InterAvo”
02.03.2009 - 03.05.2011 specialist principal, Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii
01.06.2011 - 31.12.2011 avocat, BAA „Hanganu şi Tănase”
04.01.2012 - 18.12.2014 avocat, Cabinetul avocatului „Sofia Aramă”
18.12.2014 - numită în funcţia de judecător la Judecătoria Cimişlia, pe un termen de 5 ani, Decretul nr. 1415-VII

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 104/11 din 11 octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Sofia Aramă de la Judecătoria Cimişlia (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 64/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Mihaela Grosu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 58 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 42 ceea ce constituie 72,41%;
2016 au fost contestate în total 77 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59, ceea ce constituie 76,62%;
2017 au fost contestate în total 95 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 81 ceea ce constituie 85,26%;
2018 au fost contestate n total 70 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 41,42%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1 ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%;
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%;
2018 au fost contestate în total 35 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 18 ceea ce constituie 51,42%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
Judecător de drept comun:
2015, din 493 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,62%;
2016, din 499 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,20%;
2017, din 561 cauze examinate, 51 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,09%;
2018, din 484 cauze examinate, 36 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,43%.
Judecător de instrucție:
2015, din 164 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 175 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,57%;
2017, din 247 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,80%;
2018, din 358 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,23%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 337/28 din 10 Noiembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimişlia (sediul central) cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului în vederea promovării în funcţie administrativă.

Prin Hotărârea nr. 104/11 din 11 Octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimişlia (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 78 de puncte.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 353/20 din 19 septembrie 2019 materialele, în privința judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimişlia (sediul central), au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 01 Februarie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Sofia Aramă pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de vicepreşedinte al Judecătoriei Cimișlia, cu 72 (șaptezeci și două) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 64/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sofia ARAMĂ de la Judecătoria Cimișlia (sediul Cimișlia), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărârea nr. 69/8 din 15 octombrie 2014, a fost admisă candidatura doamnei Aramă Sofia la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Distincții
Prin 
Hotărârea nr. 476/23 din 06 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimișlia.
 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 104/11 din 11 octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Sofia Aramă de la Judecătoria Cimişlia (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 64/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Mihaela Grosu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 58 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 42 ceea ce constituie 72,41%;
2016 au fost contestate în total 77 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59, ceea ce constituie 76,62%;
2017 au fost contestate în total 95 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 81 ceea ce constituie 85,26%;
2018 au fost contestate n total 70 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 41,42%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1 ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%;
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%;
2018 au fost contestate în total 35 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 18 ceea ce constituie 51,42%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
Judecător de drept comun:
2015, din 493 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,62%;
2016, din 499 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,20%;
2017, din 561 cauze examinate, 51 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,09%;
2018, din 484 cauze examinate, 36 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,43%.
Judecător de instrucție:
2015, din 164 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 175 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,57%;
2017, din 247 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,80%;
2018, din 358 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,23%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 337/28 din 10 Noiembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimişlia (sediul central) cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului în vederea promovării în funcţie administrativă.

Prin Hotărârea nr. 104/11 din 11 Octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimişlia (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 78 de puncte.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 353/20 din 19 septembrie 2019 materialele, în privința judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimişlia (sediul central), au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 01 Februarie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Sofia Aramă pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de vicepreşedinte al Judecătoriei Cimișlia, cu 72 (șaptezeci și două) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 64/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sofia ARAMĂ de la Judecătoria Cimișlia (sediul Cimișlia), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărârea nr. 69/8 din 15 octombrie 2014, a fost admisă candidatura doamnei Aramă Sofia la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Distincții
Prin Hotărârea nr. 476/23 din 06 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimișlia.
 

 

Hotărârea nr. 337/28 din 10 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 353/20 din 19 septembrie 2019

Hotărârea nr. 104/11 din 11 octombrie 2019

Hotărârea nr. 320/19 din 06 august 2019

Hotărârea nr. 1/1 din 01 februarie 2019

Hotărârea nr. 476/23 din 06 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 64/7 din 06 iulie 2018

Hotărîrea nr. 69/8 din 15 octombrie 2014

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Sofia Aramă nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 9/1 din 28 Ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mocanu Serghei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1420s-1715p/m din 17 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 25 noiembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorilor Aramă Sofia, Carapirea Veronica, Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 272/9 din 29 Noiembrie 2019, Completul de examinare а contestațiilor al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de сătrе diгectorul gеnеrаl аl ÎM CIA ”Transelit" SA, la data de 04 octombrie 2019 sub nr.1159s-1359p/m, cu рriviге la acțiunile judecătorului Judecătoriei Cimișlia, sediul Сепtгаl, Sofia Аrаmă.

Potrivit Hotărârii nr. 64/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Sofia Aramă au fost intentate 3 proceduri disciplinare și, respectiv, au fost pronunțate hotărârile CD:

- nr. 18/7 din 28 martie 2016, prin care a fost încetată cauza disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară, iar prin Hotărârea Plenului CSM nr. 351/16 din 24 mai 2016, și, respectiv, Hotărârea CSJ nr. 3d-5/16 din 30 iunie 2016, a fost respinsă contestația petiționarului;
- nr. 50/15 din 28 octombrie 2016, prin care a fost încetată cauza disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară;
- nr. 24/16 din 16 decembrie 2016, prin care au fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 178/8 din 19 Septembrie 2019, Colegiul de examinare а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Bancov Piotr împotгiva Deciziei Inspecției judiciare nr. 581s-594p/m din 19 iunie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 1 1 iunie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Аramă Sofia de la Judecătoria Cimișlia (sediul Сепtrаl).

Prin Hotărârea nr. 9/2 din 15 Februarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de avocatul Ursu Petru, în privinţa acţiunilor judecătorului judecătoriei Cimişlia (sediul Central], Aramă Sofia, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 19/6 din 22 Iunie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorilor Judecătoriei Cimişlia Aramă Zinaida, Aramă Sofia şi Volcovschi Ion, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. 

Prin Hotărârea nr. 13/6 din 22 iunie 2018, Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia declarată de către cet. Şcurea Nicolae împotriva hotărârii nr.23/2 din 09 februarie 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emisă în privinţa judecătorilor Sofia Aramă de la judecătoria Cimişlia (sediul Central), Natalia Simciuc de la Curtea de Apel Chişinău şi ex-judecătorului Valentina Clevadî de la Curtea Supremă de Justiţie.

Prin Hotărârea nr. 233/9 din 25 august 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia primarului or. Cimişlia, Gheorghe Răileanu, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 15 septembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă.

Prin Hotărârea nr. 50/15 din 28 octombrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Arama Sofia din motive că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

La data de 27 iulie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, a parvenit sesizarea lui Evghenii Condrea cu privire la atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă, care în opinia autorului sesizării, a săvârşit o abatere disciplinară prin încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei, rezultate din examinarea cauzei civile pornite la contestaţia autorului sesizării împotriva încheierilor executorului judecătoresc. Autorul sesizării Evghenii Condrea solicită sancţionarea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă, pentru comiterea abaterilor disciplinare invocând prevederile art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Potrivit Hotărîrii nr. 18/7 din 26 martire 2016, Plenul Colegiului diciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia Sofia Aramă, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 351/16 din 24 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de Evghenii Condrea, împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 18/7 din 28 martie 2016, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Sofia Aramă. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 22 de sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 19 sesizări care au fost respinse. 

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Sofia Aramă nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 9/1 din 28 Ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mocanu Serghei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1420s-1715p/m din 17 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 25 noiembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorilor Aramă Sofia, Carapirea Veronica, Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 272/9 din 29 Noiembrie 2019, Completul de examinare а contestațiilor al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de сătrе diгectorul gеnеrаl аl ÎM CIA ”Transelit" SA, la data de 04 octombrie 2019 sub nr.1159s-1359p/m, cu рriviге la acțiunile judecătorului Judecătoriei Cimișlia, sediul Сепtгаl, Sofia Аrаmă.

Potrivit Hotărârii nr. 64/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Sofia Aramă au fost intentate 3 proceduri disciplinare și, respectiv, au fost pronunțate hotărârile CD:

- nr. 18/7 din 28 martie 2016, prin care a fost încetată cauza disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară, iar prin Hotărârea Plenului CSM nr. 351/16 din 24 mai 2016, și, respectiv, Hotărârea CSJ nr. 3d-5/16 din 30 iunie 2016, a fost respinsă contestația petiționarului;
- nr. 50/15 din 28 octombrie 2016, prin care a fost încetată cauza disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară;
- nr. 24/16 din 16 decembrie 2016, prin care au fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 178/8 din 19 Septembrie 2019, Colegiul de examinare а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Bancov Piotr împotгiva Deciziei Inspecției judiciare nr. 581s-594p/m din 19 iunie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 1 1 iunie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Аramă Sofia de la Judecătoria Cimișlia (sediul Сепtrаl).

Prin Hotărârea nr. 9/2 din 15 Februarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de avocatul Ursu Petru, în privinţa acţiunilor judecătorului judecătoriei Cimişlia (sediul Central], Aramă Sofia, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 19/6 din 22 Iunie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorilor Judecătoriei Cimişlia Aramă Zinaida, Aramă Sofia şi Volcovschi Ion, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. 

Prin Hotărârea nr. 13/6 din 22 iunie 2018, Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia declarată de către cet. Şcurea Nicolae împotriva hotărârii nr.23/2 din 09 februarie 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emisă în privinţa judecătorilor Sofia Aramă de la judecătoria Cimişlia (sediul Central), Natalia Simciuc de la Curtea de Apel Chişinău şi ex-judecătorului Valentina Clevadî de la Curtea Supremă de Justiţie.

Prin Hotărârea nr. 233/9 din 25 august 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia primarului or. Cimişlia, Gheorghe Răileanu, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 15 septembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă.

Prin Hotărârea nr. 50/15 din 28 octombrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Arama Sofia din motive că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

La data de 27 iulie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, a parvenit sesizarea lui Evghenii Condrea cu privire la atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă, care în opinia autorului sesizării, a săvârşit o abatere disciplinară prin încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei, rezultate din examinarea cauzei civile pornite la contestaţia autorului sesizării împotriva încheierilor executorului judecătoresc. Autorul sesizării Evghenii Condrea solicită sancţionarea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă, pentru comiterea abaterilor disciplinare invocând prevederile art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Potrivit Hotărîrii nr. 18/7 din 26 martire 2016, Plenul Colegiului diciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia Sofia Aramă, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 351/16 din 24 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de Evghenii Condrea, împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 18/7 din 28 martie 2016, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Sofia Aramă. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 22 de sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 19 sesizări care au fost respinse. 

 

Hotărârea nr. 9/1 din 28 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 272/9 din 29 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 178/8 din 19 septembrie 2019

Hotărârea nr. 9/2 din 15 Februarie 2019

Hotărârea nr. 19/6 din 22 Iunie 2018

Hotărârea nr. 13/6 din 22 iunie 2018

Hotărârea nr. 233/9 din 25 august 2017

Hotărârea nr. 18/7 din 26 martie 2016

Hotărârea nr. 351/16 din 24 mai 2016

Hotărârea nr. 50/15 din 28 octombrie 2016

Știri
 • Patru magistrați de la judecătoriile Bălți și Cimișlia au solicit să fie promovați

  Judecătorii Victor Potlog, Sofia Aramă, Aliona Donos și Andrei Guțu au solicitat să fie evaluați pentru o eventuală promovare în funcție. Solicitările acestora urmează să fie examinate la următoarea ședință a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Mai exact, Victor Potlog și Sofia Aramă, de la Judecătoria Cimișlia vor să ajungă în funcția administrativă. Totodată, Aliona Donos, de la Judecătoria Bălți vrea la o instanță ierarhic superioară, iar Andrei Guțu, de la aceeași instanță, urmează să fie evaluat pentru o eventuală promovare în funcție administrativă sau pentru a fi promovat la o instanță ierarhic superioară.

  Judecătorii Victor Potlog, Sofia Aramă, Aliona Donos și Andrei Guțu au solicitat să fie evaluați pentru o eventuală promovare în funcție. Solicitările acestora urmează să fie examinate la următoarea ședință a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Mai exact, Victor Potlog și Sofia Aramă, de la Judecătoria Cimișlia vor să ajungă în funcția administrativă. Totodată, Aliona Donos, de la Judecătoria Bălți vrea la o instanță ierarhic superioară, iar Andrei Guțu, de la aceeași instanță, urmează să fie evaluat pentru o eventuală promovare în funcție administrativă sau pentru a fi promovat la o instanță ierarhic superioară.

  Potrivit datelor publicate pe paginele web ale instanțelor, cea mai mare experiență de activitate în funcție de magistrat o au judecătorii de la instanța din Bălți. Andrei Guțu a fost numit în funcția de judecător în anul 2006, iar Aliona Donos un an mai târziu, în 2007. Sofia Aramă a fost numită în funcția de judecător în anul 2014, Victor Potlog, în 2018.

  Tot în următoarea ședință, CSM urmează să examineze solicitările de acordare a gradului cinci de calificare pentru următorii magistrați: Maria Frunze, Angela Furdui, Alina Brăgaru, Dragoș Crigan și Octavian Dvornic. Toti cinci activează în cadrul Judecătoriei Chișinău.
  Sursa: bizlaw.md

 • 6 magistrați urmează să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cine sunt aceștia

  Membrii revocați ai Consiliului Superior al Magistraturii se întrunesc, din nou, în ședință marți, 19 noiembrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 27 de subiecte, inclusiv solicitarea depusă de șase magistrați de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Cererile au fost semnate de către judecătorii:

  Membrii revocați ai Consiliului Superior al Magistraturii se întrunesc, din nou, în ședință marți, 19 noiembrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 27 de subiecte, inclusiv solicitarea depusă de șase magistrați de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Cererile au fost semnate de către judecătorii:

  Mihaela Grosu, de la Judecătoria Strășeni;
  Olga Bejenari, de la Judecătoria Chișinău;
  Sergiu Suvac, de la Judecătoria Chișinău;
  Iurie Malcoci, de la Judecătoria Bălți;
  Sofia Aramă, de la Judecătoria Cimișlia;
  Valentina Stratulat, de la Judecătoria Ungheni.

  Toți șase magistrați au primit calificativul foarte bine de la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. Cinci dintre magistrați au fost numiți în funcție la sfârșitul anului 2014, iar unul la începutul anului 2015.

  Mihaela Grosu, Olga Bejenari, Sergiu Suvac și Valentina Stratulat au devenit judecători după ce au absolvit Institutul Național al Justiției. La examenele de absolvire aceștia au obținut media generală între 9,29 și 9,63. Ceilalți doi magistrați care au solicitat să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă au ajuns în funcțiile de judecători în baza experienței de muncă acumulată anterior. Iurie Malcoci a fost procuror timp de 20 de ani, iar Sofia Aramă a activat ca avocat.

  Amintim că, în luna august Consiliul Superior al Magistraturii a propus ca Sofia Aramă să fie numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia pentru un mandat de patru ani.
  Sursa: bizlaw.md

 • Patru judecători au primit undă verde pentru a deveni președinți sau vicepreședinți de instanță. Cine sunt aceștia

  Patru magistrați de la diferite instanțe din țară au fost admiși de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor pentru a participa la concursurile de ocupare a funcțiilor administrative în instanțele în care activează. Deciziile au fost publicate, recent, pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, undă verde pentru funcția de președinte al Judecătoriei Soroca a primit Ghenadie Mîțu. Magistratul a obținut 67 de puncte în urma evaluării. Ghenadie Mîțu a fost numit în funcția de judecător în anul 2003, iar pe parcursul anului 2017 a exercitat atribuţiile judecătorului de instrucţie.

  Patru magistrați de la diferite instanțe din țară au fost admiși de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor pentru a participa la concursurile de ocupare a funcțiilor administrative în instanțele în care activează. Deciziile au fost publicate, recent, pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, undă verde pentru funcția de președinte al Judecătoriei Soroca a primit Ghenadie Mîțu. Magistratul a obținut 67 de puncte în urma evaluării. Ghenadie Mîțu a fost numit în funcția de judecător în anul 2003, iar pe parcursul anului 2017 a exercitat atribuţiile judecătorului de instrucţie.

  De asemenea, se poate în scrie în concursurile de angajare a președintelui de instanță și Igor Botezatu. Acesta optează pentru funcția administrativă în Judecătoria Comrat. Igor Botezatu a fost numit în funcția de magistrat în anul 2011 la Judecătoria Vulcănești, iar din ianuarie 2017 este vicepreședinte al Judecătoriei Comrat. În urma evaluării, Igor Botezatu a primit 73 de puncte.

  Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a mai admis doi magistrați pentru a participa la concursurile de angajare a vicepreședinților instanțelor de prim nivel. Este vorba despre Sofia Aramă la Judecătoria Cimișlia și Sergiu Caraman la Judecătoria Criuleni. Aceștia au obținut câte 72 și, respectiv, 67 de puncte.

  Sofia Aramă are o experiență de activitate în funcția de magistrat de puțin peste patru ani, iar Sergiu Caraman peste șase ani. Ambii judecători nu au fost sancționați disciplinar în ultimii doi ani.
  Sursa: bizlaw.md

 • Cinci magistrați vor fi evaluați, astăzi, pentru a fi promovați în funcție

  Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor urmează să evalueze 15 persoane. Dintre acestea, cinci vor trece prin procedura de evaluare în baza cererilor de a fi promovați în funcție.

  Conform agendei publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele interimar al Judecătoriei Soroca, Vadim Belous, va fi evaluat pentru a putea participa la concursul de angajare a șefului instanței. CSM a anunțat deja concurs pentru ocuparea acestei funcții. Vadim Belous a fost numit în funcția de judecător în anul 2000. Aceasta este vicepreședinte al instanței din Soroca pentru al doilea mandat. De asemenea, pentru o eventuală promovare în funcția de președinte al acestei instanțe a fost, deja, evaluat magistratul Ghenadie Mîțu.

  Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor urmează să evalueze 15 persoane. Dintre acestea, cinci vor trece prin procedura de evaluare în baza cererilor de a fi promovați în funcție.

  Conform agendei publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele interimar al Judecătoriei Soroca, Vadim Belous, va fi evaluat pentru a putea participa la concursul de angajare a șefului instanței. CSM a anunțat deja concurs pentru ocuparea acestei funcții. Vadim Belous a fost numit în funcția de judecător în anul 2000. Aceasta este vicepreședinte al instanței din Soroca pentru al doilea mandat. De asemenea, pentru o eventuală promovare în funcția de președinte al acestei instanțe a fost, deja, evaluat magistratul Ghenadie Mîțu.

  De asemenea, magistrata Sofia Aramă, de la Judecătoria Cimișlia, sediul central va fi evaluată pentru a putea participa la concursul de ocupare a funcției de cicepreședinte al aceleiași instanțe. Totodată, trei magistrați au solicitat să fie promovați la o instanță ierarhic superioară. Aceștia sunt:
  Dumitru Pușca, de la Curtea de Apel Bălți la Curtea Supremă de Justiției;
  Aliona Donos, de la Judecătoria Bălți, sediul central la Curtea de Apel Bălți;
  Denis Băbălău, de la Judecătoria Chișinău, sediul central la Curtea de Apel Chișinău.

  În cadrul ședinței de astăzi va fi examinat și dosarul magistratului Roman Mazureț, care vrea să fie transferat la o instanță judecătorească de acelaşi nivel. Și anume, acesta vrea să treacă de la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, la Judecătoria Chișinău. Totodată, Colegiul va evalua nouă persoane care vor să acceadă în funcția de magistrat. Aceștia sunt:

  • Diana Balan;
  • Ion Caraman;
  • Irina Pușcașu-Mamalîga;
  • Rodica Nicula;
  • Alexei Rusacov;
  • Dinu Brașoveanu;
  • Vitalie Moroșanu;
  • Cristina Salagor;
  • Liliana Cușcă.
   Sursa: bizlaw.md
 • FĂRĂ PRECEDENT. O judecătoare de la noi cere sancționarea unei avocate, pentru un mesaj pe facebook

  Judecătoarea Sofia Aramă de la Judecătoria Cimișlia susține că o avocată i-a pătat reputația profesională printr-un mesaj critic plasat pe facebook. În acest sens, magistrata a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să-i apere reputația profesională și să sesizeze Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, comunică Politik.md.
  La fel, magistrata susține că acțiuni similare a întreprins și un cetățean de rând, parte pe un dosar ce îl examinează. În rețeaua virtuală, acesta și-ar fi expus critic opinia asupra competenței magistratei. Judecătoarea Aramă consideră că prin aceasta se urmăreşte intimidarea, defăimarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale ale ei, fapt pentru care cere CSM să ia atitudine.
  Pe de altă parte, avocata Violeta Gașițoi neagă acuzațiile. Aceasta califică gestul drept o tentativă de intimidare, după ce anterior ar fi cerut înscrierile audio ale ședințelor de judecată pe un dosar, pentru a demonstra faptul că magistrata Aramă refuză să examineze un litigiu într-un termen rezonabil.
  Judecătoarea Sofia Aramă de la Judecătoria Cimișlia susține că o avocată i-a pătat reputația profesională printr-un mesaj critic plasat pe facebook. În acest sens, magistrata a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să-i apere reputația profesională și să sesizeze Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, comunică Politik.md.
  La fel, magistrata susține că acțiuni similare a întreprins și un cetățean de rând, parte pe un dosar ce îl examinează. În rețeaua virtuală, acesta și-ar fi expus critic opinia asupra competenței magistratei. Judecătoarea Aramă consideră că prin aceasta se urmăreşte intimidarea, defăimarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale ale ei, fapt pentru care cere CSM să ia atitudine.
  Pe de altă parte, avocata Violeta Gașițoi neagă acuzațiile. Aceasta califică gestul drept o tentativă de intimidare, după ce anterior ar fi cerut înscrierile audio ale ședințelor de judecată pe un dosar, pentru a demonstra faptul că magistrata Aramă refuză să examineze un litigiu într-un termen rezonabil.
  ”Nu a existat niciun comentariu prin care să fi atentat la reputația profesională a judecătoarei Aramă. Nu știu ce materiale a anexat la plângere, dar e clar că trebuie să probeze că am defăimat-o. Nu eu trebuie să probez contrariul, până la proba contrararie, ținând cont de prezumția nevinovăției. Nu știu cum va face asta din moment ce eu nu am făcut niciun comentariu de care sunt acuzată. (...) Mi s-a întâmplat să se plângă pe activitatea mea și polițiștii și chiar colegii din avocatură, care vor lipsirea mea de licență, iar acum și judecătorii. Cu intimidările m-am obișnuit deja”, a declarat Violeta Gașițoi, contactată de reporterul Politik.md.
  Cererea magistrateia fost trimisă Inspecţiei Judiciare din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii pentru verificarea circumstanţelor invocate.
  sursa: politik.md
 • Sofia Aramă: „Respectul comunității față de hotărârile instanțelor de judecată rezidă în însăși încrederea cetățenilor că magistrații sunt integri”

   - De ce aţi ales să vă întoarceţi acolo de unde ați pornit, în oraşul Cimișlia?
   - Orașul natal este locul în care ne păstrăm identitatea, tradiţiile, locul în care ţesem cele mai frumoase vise, aşa cum ne învață părinții, buneii. Şi dacă-i aşa, atunci de ce să nu fiu judecător acasă, în localitatea mea de baştină?
   - Ce aţi simţit atunci când aţi intrat pentru prima dată în sala de judecată în calitate de judecător? 
  - Am simțit încrederea pe care cetățenii o au pentru sistemul judecătoresc, respectiv, fiind în calitatea de judecător, sunt acel subiect care explică entităților publice și private că supremația legii predomină doar atunci când ei respectă și se supun legii, iar instanța de judecată aplică legea corect și imparțial.

   - De ce aţi ales să vă întoarceţi acolo de unde ați pornit, în oraşul Cimișlia?
   - Orașul natal este locul în care ne păstrăm identitatea, tradiţiile, locul în care ţesem cele mai frumoase vise, aşa cum ne învață părinții, buneii. Şi dacă-i aşa, atunci de ce să nu fiu judecător acasă, în localitatea mea de baştină?
   - Ce aţi simţit atunci când aţi intrat pentru prima dată în sala de judecată în calitate de judecător? 
  - Am simțit încrederea pe care cetățenii o au pentru sistemul judecătoresc, respectiv, fiind în calitatea de judecător, sunt acel subiect care explică entităților publice și private că supremația legii predomină doar atunci când ei respectă și se supun legii, iar instanța de judecată aplică legea corect și imparțial.

   

 • Doi judecători recent numiți în funcție au depus jurămîntul în fața Consiliului Superior al Magistraturii

  Sofia Aramă și Olga Bejenari, numite în funcția de judecător la 18 decembrie 2014, au depus jurămîntul în faţa Consiliului Superior al Magistraturii la 23 decembrie 2014, în ședință solemnă.

  Sofia Aramă și Olga Bejenari, numite în funcția de judecător la 18 decembrie 2014, au depus jurămîntul în faţa Consiliului Superior al Magistraturii la 23 decembrie 2014, în ședință solemnă.

  Noii judecători au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. 
  Depunerea jurămîntului a fost consemnată într-un proces-verbal, fiind semnat de către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu şi de către noii magistrați.
  Sofia Aramă a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia, iar Olga Bejenari la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

   

 • Trei judecători numiți în funcție de șeful statului

  La propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, președintele R. Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 18 decembrie, decretele de numire în funcție a trei judecători.
  Pe un termen de cinci ani au fost numiți în funcție doi magistrați:
  Doamna Sofia Aramă – judecător la Judecătoria Cimișlia;
  Doamna Olga Bejenari – judecător la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău.

  La propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, președintele R. Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 18 decembrie, decretele de numire în funcție a trei judecători.
  Pe un termen de cinci ani au fost numiți în funcție doi magistrați:
  Doamna Sofia Aramă – judecător la Judecătoria Cimișlia;
  Doamna Olga Bejenari – judecător la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău.

  Totodată, domnul Petru Vacula a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Leova.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU