Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Павлюк Геннадие
Căutare avansată
Foto: presedinte.md

Aramă Sofia

Judecătorie Cimişlia, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 18 decembrie 2014

Conform Hotărîrii CSM nr. 442/18 din 09 iunie 2015 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Cimișlia, judecătorul Sofia Aramă în perioada de imposibilitate a judecătorului de instrucție desemnat anterior, Vladimir Rusnac.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1415-VII din 18 decembrie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia.

Anul nașterii 1980


Instruire/Diplome
1997 - 2002 facultatea de drept, USM
2007 - 2008 masterat, ULIM

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15.03.2005 - 10.04.2007 grefieră, Judecătoria Cimişlia
07.05.2007 - 14.06.2008 avocat stagiar, BAA „InterAvo”
02.03.2009 - 03.05.2011 specialist principal, Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii
01.06.2011 - 31.12.2011 avocat, BAA „Hanganu şi Tănase”
04.01.2012 - 18.12.2014 avocat, Cabinetul avocatului „Sofia Aramă”
18.12.2014 - numită în funcţia de judecător la Judecătoria Cimişlia, pe un termen de 5 ani, Decretul nr. 1415-VII
Data numirii în funcție: 18 decembrie 2014

Conform Hotărîrii CSM nr. 442/18 din 09 iunie 2015 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Cimișlia, judecătorul Sofia Aramă în perioada de imposibilitate a judecătorului de instrucție desemnat anterior, Vladimir Rusnac.


Prin Decretul Președintelui RM nr. 1415-VII din 18 decembrie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia.

Anul nașterii 1980

Instruire/Diplome
1997 - 2002 facultatea de drept, USM
2007 - 2008 masterat, ULIM

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15.03.2005 - 10.04.2007 grefieră, Judecătoria Cimişlia
07.05.2007 - 14.06.2008 avocat stagiar, BAA „InterAvo”
02.03.2009 - 03.05.2011 specialist principal, Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii
01.06.2011 - 31.12.2011 avocat, BAA „Hanganu şi Tănase”
04.01.2012 - 18.12.2014 avocat, Cabinetul avocatului „Sofia Aramă”
18.12.2014 - numită în funcţia de judecător la Judecătoria Cimişlia, pe un termen de 5 ani, Decretul nr. 1415-VII

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 64/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Mihaela Grosu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 58 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 42 ceea ce constituie 72,41%;
2016 au fost contestate în total 77 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59, ceea ce constituie 76,62%;
2017 au fost contestate în total 95 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 81 ceea ce constituie 85,26%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1 ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%;
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
Judecător de drept comun:
2015, din 493 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,62%;
2016, din 499 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,20%;
2017, din 561 cauze examinate, 51 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,09%.
Judecător de instrucție:
2015, din 164 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 175 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,57%;
2017, din 247 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,80%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 64/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sofia ARAMĂ de la Judecătoria Cimișlia (sediul Cimișlia), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărârea nr. 69/8 din 15 octombrie 2014, a fost admisă candidatura doamnei Aramă Sofia la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 64/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Mihaela Grosu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 58 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 42 ceea ce constituie 72,41%;
2016 au fost contestate în total 77 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59, ceea ce constituie 76,62%;
2017 au fost contestate în total 95 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 81 ceea ce constituie 85,26%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1 ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%;
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
Judecător de drept comun:
2015, din 493 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,62%;
2016, din 499 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,20%;
2017, din 561 cauze examinate, 51 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,09%.
Judecător de instrucție:
2015, din 164 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 175 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,57%;
2017, din 247 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,80%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 64/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sofia ARAMĂ de la Judecătoria Cimișlia (sediul Cimișlia), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărârea nr. 69/8 din 15 octombrie 2014, a fost admisă candidatura doamnei Aramă Sofia la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

 

Hotărârea nr. 64/7 din 06 iulie 2018

Hotărîrea nr. 69/8 din 15 octombrie 2014

Potrivit Hotărârii nr. 64/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Sofia Aramă au fost intentate 3 proceduri disciplinare și, respectiv, au fost pronunțate hotărârile CD:

- nr. 18/7 din 28 martie 2016, prin care a fost încetată cauza disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară, iar prin Hotărârea Plenului CSM nr. 351/16 din 24 mai 2016, și, respectiv, Hotărârea CSJ nr. 3d-5/16 din 30 iunie 2016, a fost respinsă contestația petiționarului;
- nr. 50/15 din 28 octombrie 2016, prin care a fost încetată cauza disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară;
- nr. 24/16 din 16 decembrie 2016, prin care au fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 13/6 din 22 iunie 2018, Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia declarată de către cet. Şcurea Nicolae împotriva hotărârii nr.23/2 din 09 februarie 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emisă în privinţa judecătorilor Sofia Aramă de la judecătoria Cimişlia (sediul Central), Natalia Simciuc de la Curtea de Apel Chişinău şi ex-judecătorului Valentina Clevadî de la Curtea Supremă de Justiţie.

Prin Hotărârea nr. 233/9 din 25 august 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia primarului or. Cimişlia, Gheorghe Răileanu, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 15 septembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă.

Prin Hotărârea nr. 50/15 din 28 octombrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Arama Sofia din motive că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

La data de 27 iulie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, a parvenit sesizarea lui Evghenii Condrea cu privire la atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă, care în opinia autorului sesizării, a săvârşit o abatere disciplinară prin încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei, rezultate din examinarea cauzei civile pornite la contestaţia autorului sesizării împotriva încheierilor executorului judecătoresc. Autorul sesizării Evghenii Condrea solicită sancţionarea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă, pentru comiterea abaterilor disciplinare invocând prevederile art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Potrivit Hotărîrii nr. 18/7 din 26 martire 2016, Plenul Colegiului diciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia Sofia Aramă, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 351/16 din 24 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de Evghenii Condrea, împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 18/7 din 28 martie 2016, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Sofia Aramă. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 19 sesizări care au fost respinse. 

Potrivit Hotărârii nr. 64/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Sofia Aramă au fost intentate 3 proceduri disciplinare și, respectiv, au fost pronunțate hotărârile CD:

- nr. 18/7 din 28 martie 2016, prin care a fost încetată cauza disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară, iar prin Hotărârea Plenului CSM nr. 351/16 din 24 mai 2016, și, respectiv, Hotărârea CSJ nr. 3d-5/16 din 30 iunie 2016, a fost respinsă contestația petiționarului;
- nr. 50/15 din 28 octombrie 2016, prin care a fost încetată cauza disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară;
- nr. 24/16 din 16 decembrie 2016, prin care au fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 13/6 din 22 iunie 2018, Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia declarată de către cet. Şcurea Nicolae împotriva hotărârii nr.23/2 din 09 februarie 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emisă în privinţa judecătorilor Sofia Aramă de la judecătoria Cimişlia (sediul Central), Natalia Simciuc de la Curtea de Apel Chişinău şi ex-judecătorului Valentina Clevadî de la Curtea Supremă de Justiţie.

Prin Hotărârea nr. 233/9 din 25 august 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia primarului or. Cimişlia, Gheorghe Răileanu, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 15 septembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă.

Prin Hotărârea nr. 50/15 din 28 octombrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Arama Sofia din motive că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

La data de 27 iulie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, a parvenit sesizarea lui Evghenii Condrea cu privire la atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă, care în opinia autorului sesizării, a săvârşit o abatere disciplinară prin încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei, rezultate din examinarea cauzei civile pornite la contestaţia autorului sesizării împotriva încheierilor executorului judecătoresc. Autorul sesizării Evghenii Condrea solicită sancţionarea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Sofia Aramă, pentru comiterea abaterilor disciplinare invocând prevederile art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Potrivit Hotărîrii nr. 18/7 din 26 martire 2016, Plenul Colegiului diciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia Sofia Aramă, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 351/16 din 24 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de Evghenii Condrea, împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 18/7 din 28 martie 2016, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Sofia Aramă. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 19 sesizări care au fost respinse. 

 

Hotărârea nr. 13/6 din 22 iunie 2018

Hotărârea nr. 233/9 din 25 august 2017

Hotărârea nr. 18/7 din 26 martie 2016

Hotărârea nr. 351/16 din 24 mai 2016

Hotărârea nr. 50/15 din 28 octombrie 2016

Știri
 • FĂRĂ PRECEDENT. O judecătoare de la noi cere sancționarea unei avocate, pentru un mesaj pe facebook

  Judecătoarea Sofia Aramă de la Judecătoria Cimișlia susține că o avocată i-a pătat reputația profesională printr-un mesaj critic plasat pe facebook. În acest sens, magistrata a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să-i apere reputația profesională și să sesizeze Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, comunică Politik.md.
  La fel, magistrata susține că acțiuni similare a întreprins și un cetățean de rând, parte pe un dosar ce îl examinează. În rețeaua virtuală, acesta și-ar fi expus critic opinia asupra competenței magistratei. Judecătoarea Aramă consideră că prin aceasta se urmăreşte intimidarea, defăimarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale ale ei, fapt pentru care cere CSM să ia atitudine.
  Pe de altă parte, avocata Violeta Gașițoi neagă acuzațiile. Aceasta califică gestul drept o tentativă de intimidare, după ce anterior ar fi cerut înscrierile audio ale ședințelor de judecată pe un dosar, pentru a demonstra faptul că magistrata Aramă refuză să examineze un litigiu într-un termen rezonabil.
  Judecătoarea Sofia Aramă de la Judecătoria Cimișlia susține că o avocată i-a pătat reputația profesională printr-un mesaj critic plasat pe facebook. În acest sens, magistrata a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să-i apere reputația profesională și să sesizeze Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, comunică Politik.md.
  La fel, magistrata susține că acțiuni similare a întreprins și un cetățean de rând, parte pe un dosar ce îl examinează. În rețeaua virtuală, acesta și-ar fi expus critic opinia asupra competenței magistratei. Judecătoarea Aramă consideră că prin aceasta se urmăreşte intimidarea, defăimarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale ale ei, fapt pentru care cere CSM să ia atitudine.
  Pe de altă parte, avocata Violeta Gașițoi neagă acuzațiile. Aceasta califică gestul drept o tentativă de intimidare, după ce anterior ar fi cerut înscrierile audio ale ședințelor de judecată pe un dosar, pentru a demonstra faptul că magistrata Aramă refuză să examineze un litigiu într-un termen rezonabil.
  ”Nu a existat niciun comentariu prin care să fi atentat la reputația profesională a judecătoarei Aramă. Nu știu ce materiale a anexat la plângere, dar e clar că trebuie să probeze că am defăimat-o. Nu eu trebuie să probez contrariul, până la proba contrararie, ținând cont de prezumția nevinovăției. Nu știu cum va face asta din moment ce eu nu am făcut niciun comentariu de care sunt acuzată. (...) Mi s-a întâmplat să se plângă pe activitatea mea și polițiștii și chiar colegii din avocatură, care vor lipsirea mea de licență, iar acum și judecătorii. Cu intimidările m-am obișnuit deja”, a declarat Violeta Gașițoi, contactată de reporterul Politik.md.
  Cererea magistrateia fost trimisă Inspecţiei Judiciare din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii pentru verificarea circumstanţelor invocate.
  sursa: politik.md
 • Sofia Aramă: „Respectul comunității față de hotărârile instanțelor de judecată rezidă în însăși încrederea cetățenilor că magistrații sunt integri”

   - De ce aţi ales să vă întoarceţi acolo de unde ați pornit, în oraşul Cimișlia?
   - Orașul natal este locul în care ne păstrăm identitatea, tradiţiile, locul în care ţesem cele mai frumoase vise, aşa cum ne învață părinții, buneii. Şi dacă-i aşa, atunci de ce să nu fiu judecător acasă, în localitatea mea de baştină?
   - Ce aţi simţit atunci când aţi intrat pentru prima dată în sala de judecată în calitate de judecător? 
  - Am simțit încrederea pe care cetățenii o au pentru sistemul judecătoresc, respectiv, fiind în calitatea de judecător, sunt acel subiect care explică entităților publice și private că supremația legii predomină doar atunci când ei respectă și se supun legii, iar instanța de judecată aplică legea corect și imparțial.

   - De ce aţi ales să vă întoarceţi acolo de unde ați pornit, în oraşul Cimișlia?
   - Orașul natal este locul în care ne păstrăm identitatea, tradiţiile, locul în care ţesem cele mai frumoase vise, aşa cum ne învață părinții, buneii. Şi dacă-i aşa, atunci de ce să nu fiu judecător acasă, în localitatea mea de baştină?
   - Ce aţi simţit atunci când aţi intrat pentru prima dată în sala de judecată în calitate de judecător? 
  - Am simțit încrederea pe care cetățenii o au pentru sistemul judecătoresc, respectiv, fiind în calitatea de judecător, sunt acel subiect care explică entităților publice și private că supremația legii predomină doar atunci când ei respectă și se supun legii, iar instanța de judecată aplică legea corect și imparțial.

   

 • Doi judecători recent numiți în funcție au depus jurămîntul în fața Consiliului Superior al Magistraturii

  Sofia Aramă și Olga Bejenari, numite în funcția de judecător la 18 decembrie 2014, au depus jurămîntul în faţa Consiliului Superior al Magistraturii la 23 decembrie 2014, în ședință solemnă.

  Sofia Aramă și Olga Bejenari, numite în funcția de judecător la 18 decembrie 2014, au depus jurămîntul în faţa Consiliului Superior al Magistraturii la 23 decembrie 2014, în ședință solemnă.

  Noii judecători au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. 
  Depunerea jurămîntului a fost consemnată într-un proces-verbal, fiind semnat de către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu şi de către noii magistrați.
  Sofia Aramă a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia, iar Olga Bejenari la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

   

 • Trei judecători numiți în funcție de șeful statului

  La propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, președintele R. Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 18 decembrie, decretele de numire în funcție a trei judecători.
  Pe un termen de cinci ani au fost numiți în funcție doi magistrați:
  Doamna Sofia Aramă – judecător la Judecătoria Cimișlia;
  Doamna Olga Bejenari – judecător la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău.

  La propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, președintele R. Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 18 decembrie, decretele de numire în funcție a trei judecători.
  Pe un termen de cinci ani au fost numiți în funcție doi magistrați:
  Doamna Sofia Aramă – judecător la Judecătoria Cimișlia;
  Doamna Olga Bejenari – judecător la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău.

  Totodată, domnul Petru Vacula a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Leova.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU