Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Осояну Серджиу
Căutare avansată
Foto: captura imagini video zdg.md

Cotorobai Vitalie

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 13.05.2004

Prin Decretul Președintelui RM nr. 189-VIII din 20 mai 2017, domnul Vitalie Cotorobai se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 625/27 din 04 octombrie 2016, judecătorul Vitalie Cotorobai a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, în perioada de imposibilitate a judecătorului de instrucție desemnat, Ion Dadu, pînă la data de 31 decembrie 2016.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 647-VII din 23 mai 2013, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1654-IV din 13 mai 2008 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Hîncești.

Data numirii în funcţie: 13.05.2004

Prin Decretul Președintelui RM nr. 189-VIII din 20 mai 2017, domnul Vitalie Cotorobai se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 625/27 din 04 octombrie 2016, judecătorul Vitalie Cotorobai a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, în perioada de imposibilitate a judecătorului de instrucție desemnat, Ion Dadu, pînă la data de 31 decembrie 2016.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 647-VII din 23 mai 2013, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1654-IV din 13 mai 2008 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Hîncești.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 63/8 din 14 Iunie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Vitalie Cotorobai de la Curtea de Apel Chişinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 51/5 din 14 august 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Vitalie Cotorobai nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” un dosar al completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Vitalie Cotorobai, a fost obiect de examinare la CtEDO.

Ciobanu c. Moldovei, hotărîrea din 24/02/2015, cerere nr. 62578/09, violarea art. 2 CEDO – investigarea ineficientă a circumstanțelor accidentului ce s-au soldat cu decesul soțului reclamantei.

Conform Hotărârii nr. 9/1 din 05 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului de instrucție a Judecătoriei Hîncești, Cotorobai Vitalie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Hotărîrile/încheierile menținute din cele contestate, pronunțate în calitate de judecător de instrucție:
2013 au fost contestate 66 hotărîri/încheieri, mentinute 58 hotărîri/încheieri - 87,87%;
2014 au fost contestate 91 hotărîri/încheieri, menținute 77 hotărîri/încheieri - 84,61%;
2015 au fost contestate 22 hotărîri/încheieri, menținute 15 hotărîri/încheieri - 68,18%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate, pronuntate în calitate de judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 103 hotărîri, sentințe și încheieri, fiind menținute 78, ceea ce constituie 75,72%;
2016 au fost contestate în total 60 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 40, ceea ce constituie 66,66%;
2017 au fost contestate în total 42 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 21, ceea ce constituie 50%.

Curtea de Apel Chişinău:
- în anul 2017 au fost contestate în total 20 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 70%;
- în anul 2018(6 luni) au fost contestate în total 47 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 34, ceea ce constituie 72,34%.
Hotărîrile/încheierile casate din cele examinate, pronunțate în calitate de judecător de instrucție:
2013, din 856 de cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri au fost casate - 1,05%;
2014, din 521 de cauze examinate, 14 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,7%;
2015(4 luni) din 192 cauze examinate, 4 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,08%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate, în calitate de judecător de drept comun:
2015 din 820 cauze examinate, 25 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,04%;
2016 din 341 cauze examinate, 20 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,86%;
2017 din 168 cauze examinate, 21 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 12,5%
Curtea de Apel Chişinău:
- în anul 2017 din 217 cauze examinate, 6 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,76%;
- în anul 2018(6 luni) din 252 cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,15%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 63/8 din 14 Iunie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Vitalie Cotorobai de la Curtea de Apel Chişinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 puncte.

Prin Hotărârea nr. 129/7 din 21 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Vitalie Cotorobai, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, prin Hotărârea nr. 70/7 din 18 decembrie 2015, a stabilit în hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 51/5 din 14 august 2015 în privința judecătorului Judecătoriei Hîncesti, Vitalie Cotorobai punctajul total - 85 puncte.  

Prin Hotărârea nr. 117/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura judecătorului Cotorobai Vitalie la concurs pentru numirea în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 51/5 din 14 august 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/4 din 12 martie 2015 a fost admisă candidatura domnului Cotorobai Vitalie, judecător la Judecătoria Hîncești, pentru participare la concursul privind transfrerul în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 63/2 din 21 ianuarie 2014 s-a desemnat judecătorul Judecătoriei Hînceşti, Vitalie Cotorobai, pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie al instanţei, pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014.

Prin Hotărârea  nr. 104/9 din 08 noiembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor a reconfirmat Hotărîrea nr. 9/1 din 05 aprilie 2013 a colegiului de evaluare cu privire la evaluarea performanțelor judecătorului de instrucție Cotorobai Vitalie.

Prin Hotărârea 9/1 din 05 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 76 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 241/21 din 08 Septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătorului Vitalie Cotorobai de la Curtea de Apel Chișinău, gradul III (trei) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 437/27 din 28 septembrie 2010, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 63/8 din 14 Iunie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Vitalie Cotorobai de la Curtea de Apel Chişinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 51/5 din 14 august 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Vitalie Cotorobai nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” un dosar al completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Vitalie Cotorobai, a fost obiect de examinare la CtEDO.

Ciobanu c. Moldovei, hotărîrea din 24/02/2015, cerere nr. 62578/09, violarea art. 2 CEDO – investigarea ineficientă a circumstanțelor accidentului ce s-au soldat cu decesul soțului reclamantei.

Conform Hotărârii nr. 9/1 din 05 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului de instrucție a Judecătoriei Hîncești, Cotorobai Vitalie, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Hotărîrile/încheierile menținute din cele contestate, pronunțate în calitate de judecător de instrucție:
2013 au fost contestate 66 hotărîri/încheieri, mentinute 58 hotărîri/încheieri - 87,87%;
2014 au fost contestate 91 hotărîri/încheieri, menținute 77 hotărîri/încheieri - 84,61%;
2015 au fost contestate 22 hotărîri/încheieri, menținute 15 hotărîri/încheieri - 68,18%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate, pronuntate în calitate de judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 103 hotărîri, sentințe și încheieri, fiind menținute 78, ceea ce constituie 75,72%;
2016 au fost contestate în total 60 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 40, ceea ce constituie 66,66%;
2017 au fost contestate în total 42 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 21, ceea ce constituie 50%.

Curtea de Apel Chişinău:
- în anul 2017 au fost contestate în total 20 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 70%;
- în anul 2018(6 luni) au fost contestate în total 47 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 34, ceea ce constituie 72,34%.
Hotărîrile/încheierile casate din cele examinate, pronunțate în calitate de judecător de instrucție:
2013, din 856 de cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri au fost casate - 1,05%;
2014, din 521 de cauze examinate, 14 hotărîri/încheieri au fost casate - 2,7%;
2015(4 luni) din 192 cauze examinate, 4 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,08%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate, în calitate de judecător de drept comun:
2015 din 820 cauze examinate, 25 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,04%;
2016 din 341 cauze examinate, 20 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,86%;
2017 din 168 cauze examinate, 21 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 12,5%
Curtea de Apel Chişinău:
- în anul 2017 din 217 cauze examinate, 6 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,76%;
- în anul 2018(6 luni) din 252 cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,15%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 63/8 din 14 Iunie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Vitalie Cotorobai de la Curtea de Apel Chişinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 puncte.

Prin Hotărârea nr. 129/7 din 21 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Vitalie Cotorobai, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, prin Hotărârea nr. 70/7 din 18 decembrie 2015, a stabilit în hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 51/5 din 14 august 2015 în privința judecătorului Judecătoriei Hîncesti, Vitalie Cotorobai punctajul total - 85 puncte.  

Prin Hotărârea nr. 117/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura judecătorului Cotorobai Vitalie la concurs pentru numirea în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 51/5 din 14 august 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/4 din 12 martie 2015 a fost admisă candidatura domnului Cotorobai Vitalie, judecător la Judecătoria Hîncești, pentru participare la concursul privind transfrerul în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 63/2 din 21 ianuarie 2014 s-a desemnat judecătorul Judecătoriei Hînceşti, Vitalie Cotorobai, pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie al instanţei, pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014.

Prin Hotărârea  nr. 104/9 din 08 noiembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor a reconfirmat Hotărîrea nr. 9/1 din 05 aprilie 2013 a colegiului de evaluare cu privire la evaluarea performanțelor judecătorului de instrucție Cotorobai Vitalie.

Prin Hotărârea 9/1 din 05 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 76 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 241/21 din 08 Septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătorului Vitalie Cotorobai de la Curtea de Apel Chișinău, gradul III (trei) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 437/27 din 28 septembrie 2010, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Hotărârea nr. 241/21 din 08 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 63/8 din 14 Iunie 2019

Hotărârea nr. 129/7 din 21 februarie 2017

Hotărârea nr. 625/27 din 04 octombrie 2016

Cauze CtEDO Cotorobai 2015

Hotărârea nr. 70/7 din 18 decembrie 2015

Hotărârea nr. 117/12 din 08 octombrie 2015

Hotărârea nr. 51/5 din 14 august 2015

Hotărârea nr. 33/4 din 12 martie 2015

Hotărârea nr. 63/2 din 21 ianuarie 2014

Hotărârea nr. 104/9 din 08 noiembrie 2013

Hotărârea nr. 9/1 din 05 aprilie 2013

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada anilor 2016 -2018, în privința judecătorului Vitalie Cotorobai nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 51/5 din 14 august 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013 - 2015, în privința judecătorului Vitalie Cotorobai nu au fost înregistrate și examinate proceduri discilplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 9/1 din 05 aprilie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Cotorobai Vitalie".

Prin Hotărârea nr. 46/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sviridova Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1256s-1658p/m din 09 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 21 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Malîi Ala, Cotorobai Vitalie, Braga Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 211/10 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Brijatîi Petru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 624s-786p/m din 18 iulie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 20 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Cucerescu Ana de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Cotruță Iurie, Cotorobai Vitalie la Curtea de Apel Chișinău, Filincova Svetlana, Cobăneanu Ala de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 110/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Savvateev Veaceslav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 260s-316p/m din 11 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 11 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Cotorobai Vitalie, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 104/06 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Albu Rozalina, director al Serviciului Fiscal de Stat a Ministerului de Finanțe, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 244s-296p/m din 05 aprilie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 04 martie 2022 și 09 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Suvac Sergiu și Lupașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Anton Marina, Cotorobai Vitalie, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 13/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Țîgulea Nina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1446s-2054p/m din 24 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 24 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Cerbu Adrian de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), Bostan Angela, Anton Marina, Cotorobai Vitalie de la Curtea de Apel Chișinău, Pitc Mariana, Cobăneanu Ala, Craiu Nicolae, Mardari Dumitru de la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărârii nr. 183/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Agheni Tudor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 571s-886p/m din 20 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 23 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Anton Marina, Cotorobai Vitalie, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 41/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Colisnicenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 27s-32p/m din 02 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 14 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Anton Marina, Cotorobai Vitalie, Bostan Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 32/2 din 25 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Nichita Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 07s-12p/m din 01 februarie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 06 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Bologan Angela de la Judecătoria Criuleni (sediul central), Cotorobai Vitalie, Pulbere Ruxanda, Țurcanu Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 211/10 din 23 Octombrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL ”Expertiza Milenium” Postevca Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 573s-833p/m, nr.576s-837p/m din 04 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 23 iunie 2020 și 24 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Anton Marina, Panov Ana și Cotorobai Vitalie de la Curtea de Apel Chișinău, Doagă Valeriu, Chișca-Doneva Tamara și Vascan Nina de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 186/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Negoiță Elena împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 585s-854p/m din 08 iulie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 25 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Anton Marina, Cotorobai Vitalie și Bostan Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 63/2 din 21 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Alexa Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1518s-1836p/m din 15 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 12 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Braga Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Simciuc Natalia, Cotorobai Vitalie, Cotruță Iurie de la Curtea de Apel Chișinău, Vascan Nina, Ghervas Maria și ale ex-judecătorului Vieru Tatiana de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 255/10 din 14 Noiembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestăția depusă de cet. Мursа Vitalie îmроtгivа Deciziei Inspecției judiciare nr. 883s-976p/m din 01 octombrie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 29 iulie 2019 asupra acțiunilor judесătогilоr Anton Маriпа, Cotorobai Vitalie, Țurcan Ion de la Сurtеа de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 15/2 din 15 Februarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de cet Mocan Igor şi a menţinut Hotărârea nr. 329/11 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1 din 02 noiembrie 2018, în privinţa acţiunilor judecătorului Cotorobai Vitalie de la Curtea de Apel Chişinău. 

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 18 Ianuarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de către cet. Terticinîi Dmitrii, în privinţa acţiunilor judecătorului Barbacaru Igor de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani) şi ale judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Guzun Maria, Cotruţa Iurie şi Cotorobai Vitalie, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 329/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de către cet.Mocan Igor împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr. 853 s - 1103 p/m din 11 septembrie 2018, de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Curţii de apel Chişinău, Cotorobai Vitalie, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 30/12 din 16 Noiembrie 2018, Completul de examinare a contestatiilor a admis raportul inspectorului - judecător principal al Inspecţiei Judiciare Clima Nicolae din 11.06.2018, pe marginea verificării sesizării înaintate de Tertîcinîi Dumitru şi se transmite cauza disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Barbacaru Igor şi a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Guzun Maria, Cotruţă Iurie şi Cotorobai Vitalie, spre examinare Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit Hotărârii nr. 13/2 din 24 februarie 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privinţa judecătorului Judecătoriei Hînceşti, Vitalie Cotorobai, intentată în baza sesizării reprezentantului BC ”Moldindconbank” SA, Olga Babără, pe motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară.

Prin Hotărîrea nr. 84/10 din 06 iulie 2015 Comitetul de admisibilitate a respins sesizarea semnată de Andrei Cucta privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Hinceşti, Vitalie Cotorobai, ca fiind neîntemeiată. Hotărârea poate fi contestată în plenul Colegiului disciplinar în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii. Faptele invocate de petiţionar se rezumă la dezacordul cu modul în care judecătorul Judecătoriei Hînceşti, Vitalie Cotorobai, a examinat demersul procurorului din Procuratura Anticorupţie, Roman Statnîi, privind verificarea legalităţii măsurii speciale de investigaţii şi a constatat respectarea cerinţelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigaţii. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 15 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2014, în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiții neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2011-2013 au fost depuse 4 petiții, toate fiind neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada anilor 2016 -2018, în privința judecătorului Vitalie Cotorobai nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 51/5 din 14 august 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013 - 2015, în privința judecătorului Vitalie Cotorobai nu au fost înregistrate și examinate proceduri discilplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 9/1 din 05 aprilie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Cotorobai Vitalie".

Prin Hotărârea nr. 46/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sviridova Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1256s-1658p/m din 09 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 21 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Malîi Ala, Cotorobai Vitalie, Braga Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 211/10 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Brijatîi Petru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 624s-786p/m din 18 iulie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 20 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Cucerescu Ana de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Cotruță Iurie, Cotorobai Vitalie la Curtea de Apel Chișinău, Filincova Svetlana, Cobăneanu Ala de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 110/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Savvateev Veaceslav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 260s-316p/m din 11 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 11 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Cotorobai Vitalie, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 104/06 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Albu Rozalina, director al Serviciului Fiscal de Stat a Ministerului de Finanțe, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 244s-296p/m din 05 aprilie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 04 martie 2022 și 09 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Suvac Sergiu și Lupașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Anton Marina, Cotorobai Vitalie, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 13/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Țîgulea Nina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1446s-2054p/m din 24 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 24 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Cerbu Adrian de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), Bostan Angela, Anton Marina, Cotorobai Vitalie de la Curtea de Apel Chișinău, Pitc Mariana, Cobăneanu Ala, Craiu Nicolae, Mardari Dumitru de la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărârii nr. 183/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Agheni Tudor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 571s-886p/m din 20 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 23 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Anton Marina, Cotorobai Vitalie, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 41/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Colisnicenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 27s-32p/m din 02 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 14 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Anton Marina, Cotorobai Vitalie, Bostan Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 32/2 din 25 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Nichita Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 07s-12p/m din 01 februarie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 06 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Bologan Angela de la Judecătoria Criuleni (sediul central), Cotorobai Vitalie, Pulbere Ruxanda, Țurcanu Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 211/10 din 23 Octombrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL ”Expertiza Milenium” Postevca Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 573s-833p/m, nr.576s-837p/m din 04 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 23 iunie 2020 și 24 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Anton Marina, Panov Ana și Cotorobai Vitalie de la Curtea de Apel Chișinău, Doagă Valeriu, Chișca-Doneva Tamara și Vascan Nina de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 186/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Negoiță Elena împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 585s-854p/m din 08 iulie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 25 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Anton Marina, Cotorobai Vitalie și Bostan Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 63/2 din 21 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Alexa Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1518s-1836p/m din 15 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 12 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Braga Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Simciuc Natalia, Cotorobai Vitalie, Cotruță Iurie de la Curtea de Apel Chișinău, Vascan Nina, Ghervas Maria și ale ex-judecătorului Vieru Tatiana de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 255/10 din 14 Noiembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestăția depusă de cet. Мursа Vitalie îmроtгivа Deciziei Inspecției judiciare nr. 883s-976p/m din 01 octombrie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 29 iulie 2019 asupra acțiunilor judесătогilоr Anton Маriпа, Cotorobai Vitalie, Țurcan Ion de la Сurtеа de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 15/2 din 15 Februarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de cet Mocan Igor şi a menţinut Hotărârea nr. 329/11 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1 din 02 noiembrie 2018, în privinţa acţiunilor judecătorului Cotorobai Vitalie de la Curtea de Apel Chişinău. 

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 18 Ianuarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de către cet. Terticinîi Dmitrii, în privinţa acţiunilor judecătorului Barbacaru Igor de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani) şi ale judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Guzun Maria, Cotruţa Iurie şi Cotorobai Vitalie, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 329/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de către cet.Mocan Igor împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr. 853 s - 1103 p/m din 11 septembrie 2018, de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Curţii de apel Chişinău, Cotorobai Vitalie, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 30/12 din 16 Noiembrie 2018, Completul de examinare a contestatiilor a admis raportul inspectorului - judecător principal al Inspecţiei Judiciare Clima Nicolae din 11.06.2018, pe marginea verificării sesizării înaintate de Tertîcinîi Dumitru şi se transmite cauza disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Barbacaru Igor şi a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Guzun Maria, Cotruţă Iurie şi Cotorobai Vitalie, spre examinare Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit Hotărârii nr. 13/2 din 24 februarie 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privinţa judecătorului Judecătoriei Hînceşti, Vitalie Cotorobai, intentată în baza sesizării reprezentantului BC ”Moldindconbank” SA, Olga Babără, pe motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară.

Prin Hotărîrea nr. 84/10 din 06 iulie 2015 Comitetul de admisibilitate a respins sesizarea semnată de Andrei Cucta privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Hinceşti, Vitalie Cotorobai, ca fiind neîntemeiată. Hotărârea poate fi contestată în plenul Colegiului disciplinar în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii. Faptele invocate de petiţionar se rezumă la dezacordul cu modul în care judecătorul Judecătoriei Hînceşti, Vitalie Cotorobai, a examinat demersul procurorului din Procuratura Anticorupţie, Roman Statnîi, privind verificarea legalităţii măsurii speciale de investigaţii şi a constatat respectarea cerinţelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigaţii. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 15 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2014, în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiții neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2011-2013 au fost depuse 4 petiții, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 46/2 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 211/10 din 21 octombrie 2022

Hotărârea nr. 110/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 13/3 din 25 februarie 2022

Hotărârea nr. 104/06 din 29 aprilie 2022

Hotărârea nr. 183/9 din 21 octombrie 2021

Hotărârea nr. 32/2 din 25 februarie 2021

Hotărârea nr. 41/2 din 26 februarie 2021

Hotărârea nr. 211/10 din 23 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 186/8 din 19 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 63/2 din 21 Februarie 2020

Hotărârea nr. 255/10 din 14 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 15/2 din 15 Februarie 2019

Hotărârea nr. 3/1 din 18 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 329/11 din 02 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 30/12 din 16 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 13/2 din 24 februarie 2017

Hotărîrea nr. 84/10 din 06 iulie 2015

Știri
 • Doi procurori și un judecător, acționați în ordine de regres. Cine sunt și câți bani cere Ministerul Justiției

  Ministerul Justiţiei a depus cerere de chemare în judecată împotriva a doi procurori și a unui judecător, cu privire la încasarea în ordine de regres a sumei de 419.240 lei. Este vorba de procurorul Igor Lambă, care în prezent activează în Procuratura Generală, Aurel Burlacu, acuzator de stat în Procuratura terirorială Anenii-Noi și magistratul Vitalie Cotorobai, care activează la Curtea de Apel Chișinău, fiind promovat în această funcție de la Judecătoria Hâncești. Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO și a achitat, după cum scrie presa, cea mai mare despăgubire, de 20 de mii de euro, după ce procurorii și judecătorul nu ar fi investigat eficient un accident rutier, soldat cu decesul unui bărbat.

  Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. Ministerul Justiţiei a declarat apel împotriva hotărârii primei instanţe, solicitând pronunţarea unei noi hotărâri de admitere a acţiunii.

  Ministerul Justiţiei a depus cerere de chemare în judecată împotriva a doi procurori și a unui judecător, cu privire la încasarea în ordine de regres a sumei de 419.240 lei. Este vorba de procurorul Igor Lambă, care în prezent activează în Procuratura Generală, Aurel Burlacu, acuzator de stat în Procuratura terirorială Anenii-Noi și magistratul Vitalie Cotorobai, care activează la Curtea de Apel Chișinău, fiind promovat în această funcție de la Judecătoria Hâncești. Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO și a achitat, după cum scrie presa, cea mai mare despăgubire, de 20 de mii de euro, după ce procurorii și judecătorul nu ar fi investigat eficient un accident rutier, soldat cu decesul unui bărbat.

  Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. Ministerul Justiţiei a declarat apel împotriva hotărârii primei instanţe, solicitând pronunţarea unei noi hotărâri de admitere a acţiunii.

  Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău nu s-a dat curs apelului declarat de Ministerul Justiţiei, fiindu-i comunicat faptul că trebuie să prezinte apelul motivat. Instanța i-a explicat apelantului că în cazul în care nu va lichida neajunsurile în termenul stabilit, cererea de apel nu va fi considerată depusă şi va fi restituită. Reprezentanții Ministerului Justiţiei au depus cerere de apel motivată. Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău cauza a fost ridicată de la examinare în ordine de apel pentru soluţionarea chestiunii privind strămutarea cauzei în altă instanţă de judecată de acelaşi grad, pe motiv că pârâtul Vitalie Cotorobai activează în calitate de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

  Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a admis demersul și a decis strămutarea cauzei spre judecare în ordine de apel la Curtea de Apel Comrat. Magistrații CSJ au considerat întemeiat motivul invocat de instanța de apel, precum că examinarea cauzei la Curtea de Apel Chișinău ar pune la îndoială obiectivitatea şi nepărtinirea magistraţilor, întrucât unul dintre pârâți activează în instanța de apel.

  Amintim că, Republica Moldova a pierdut la CtEDO în 2015, după ce o femeie s-a adresat la Curte și a invocat că instanțele naționale nu au investigat eficient un accident rutier, în urma căruia soțul său a decedat, iar celalalt conducător a scăpat nepedepsit. Statul a achitat despăgubiri de 20 de mii de euro.
  sursa: bizlaw.md 

 • Trei judecători noi la Curtea de Apel Chișinău

  Doar trei magistrați au fost acceptați de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Este vorba de judecătorii de la Judecătoria Chișinău, Viorica Mihaila și Alexandru Spoială, și Vitalie Cotorobai, magistrat la Judecătoria Hâncești.

  Judecătorii selectați au fost evaluați de Colegiul de evaluare cu calificativul ”foarte bine”. În total, nouă candidați și-au depus dosarele la CSM pentru a ocupa cele șapte funcții de judecător la Curtea de Apel.

  Doar trei magistrați au fost acceptați de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Este vorba de judecătorii de la Judecătoria Chișinău, Viorica Mihaila și Alexandru Spoială, și Vitalie Cotorobai, magistrat la Judecătoria Hâncești.

  Judecătorii selectați au fost evaluați de Colegiul de evaluare cu calificativul ”foarte bine”. În total, nouă candidați și-au depus dosarele la CSM pentru a ocupa cele șapte funcții de judecător la Curtea de Apel.

  Anterior, unul dintre candidați, Iurie Potângă, de la Judecătoria Chișinău, a fost sancționat de către Colegiul disciplinar cu avertizare, pentru că ar fi folosit un limbaj neadecvat în instanță și nu a purtat mantia de judecător în timpul procesului. Acesta a contestat decizia Colegiului disciplinar, iar CSM a casat-o.

  Amintim că, la sfârșitul anului trecut, mai mulți judecători de la Curtea de Apel și-au dat demisia. Unul dintre motivele plecărilor masive din sistemul de justiție este reforma sistemului de pensii. Ulterior, alți șase magistrați au fost numiți judecători la Curte.

  De la 1 ianuarie 2017, toate procesele de judecată de la Curtea de Apel Chișinău au loc doar în incinta sediului de pe strada Teilor, 4, sectorul Botanica al capitalei. Anterior, din cauza lipsei de spațiu, Curtea de Apel Chișinău își desfășura activitatea în două sedii, unul situat în sectorul Centru, iar celălalt – în sectorul Botanica al Capitalei.
  sursa: bizlaw.md

 • Dosarele de 2 milioane ale judecătorilor și procurorilor

  Aproape 100 de mii de euro, echi­va­len­tul a 2 mili­oane de lei. Atât va încerca Minis­te­rul Jus­ti­ţiei să recu­pe­reze de la 34 de jus­ti­ţi­a­bili, din­tre care 27 actu­ali sau foşti jude­că­tori şi şapte pro­cu­rori, dar şi doi fun­cţio­nari, con­si­de­raţi res­pon­sa­bili de fap­tul că, în ulti­mii ani, R. Mol­dova a pier­dut 11 dosare în faţa Curţii Euro­pene a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtEDO). Cea mai mare des­pă­gu­bire, de 20 mii de euro, ar urma s-o achite un jude­că­tor şi doi pro­cu­rori din rai­oane, după ce nu au inves­ti­gat efi­cient un acci­dent rutier, sol­dat cu dece­sul unui băr­bat.

  Vla­di­mir Cebo­tari, minis­trul Jus­ti­ţiei, anu­nţa mier­curi, 27 ianu­a­rie 2016, că R. Mol­dova dema­rează în pre­mieră o serie de acţiuni care „vin să spo­rească res­pon­sa­bi­li­ta­tea acto­ri­lor atât în dome­niul jus­ti­ţiei, cât şi a între­gu­lui dome­niu public, în res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor şi inte­re­se­lor legale ale per­soa­ne­lor, şi să spo­rească res­pon­sa­bi­li­za­rea per­so­nală”. Tot atunci Minis­te­rul Jus­ti­ţiei (MJ) anu­nţa şi o listă de 36 de jude­că­tori, pro­cu­rori şi alţi fun­cţio­nari cu fun­cţie de răs­pun­dere care vor fi acţio­naţi în jude­cată prin acţiune de regres de către insti­tu­ţie. ZdG a soli­ci­tat şi a pri­mit de la MJ nu doar lista fun­cţio­na­ri­lor care urmează să-şi jus­ti­fice deci­zi­ile luate, dar şi dosa­rele din cauza cărora R. Mol­dova a fost con­dam­nată la Cur­tea Euro­peană a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtEDO). Ast­fel am des­co­pe­rit că cei 36 de ofi­ci­ali, din­tre care 27 de jude­că­tori, şapte pro­cu­rori şi doi fun­cţio­nari publici, urmează să plă­tească pen­tru 11 dosare pier­dute, în valoare totală de 97 mii de euro, echi­va­len­tul a 2 mili­oane de lei. În urma aces­tei ana­lize se con­stată că cea mai mare sumă de bani, 20 mii de euro, ar urma să fie achi­tată din buzu­na­rele a trei jus­ti­ţi­a­bili din Hân­ceşti şi Ane­nii Noi, deşi marile dosare, dar şi marile erori din jus­ti­ţie sunt, de fapt, în Chi­şi­nău.

  Aproape 100 de mii de euro, echi­va­len­tul a 2 mili­oane de lei. Atât va încerca Minis­te­rul Jus­ti­ţiei să recu­pe­reze de la 34 de jus­ti­ţi­a­bili, din­tre care 27 actu­ali sau foşti jude­că­tori şi şapte pro­cu­rori, dar şi doi fun­cţio­nari, con­si­de­raţi res­pon­sa­bili de fap­tul că, în ulti­mii ani, R. Mol­dova a pier­dut 11 dosare în faţa Curţii Euro­pene a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtEDO). Cea mai mare des­pă­gu­bire, de 20 mii de euro, ar urma s-o achite un jude­că­tor şi doi pro­cu­rori din rai­oane, după ce nu au inves­ti­gat efi­cient un acci­dent rutier, sol­dat cu dece­sul unui băr­bat.

  Vla­di­mir Cebo­tari, minis­trul Jus­ti­ţiei, anu­nţa mier­curi, 27 ianu­a­rie 2016, că R. Mol­dova dema­rează în pre­mieră o serie de acţiuni care „vin să spo­rească res­pon­sa­bi­li­ta­tea acto­ri­lor atât în dome­niul jus­ti­ţiei, cât şi a între­gu­lui dome­niu public, în res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor şi inte­re­se­lor legale ale per­soa­ne­lor, şi să spo­rească res­pon­sa­bi­li­za­rea per­so­nală”. Tot atunci Minis­te­rul Jus­ti­ţiei (MJ) anu­nţa şi o listă de 36 de jude­că­tori, pro­cu­rori şi alţi fun­cţio­nari cu fun­cţie de răs­pun­dere care vor fi acţio­naţi în jude­cată prin acţiune de regres de către insti­tu­ţie. ZdG a soli­ci­tat şi a pri­mit de la MJ nu doar lista fun­cţio­na­ri­lor care urmează să-şi jus­ti­fice deci­zi­ile luate, dar şi dosa­rele din cauza cărora R. Mol­dova a fost con­dam­nată la Cur­tea Euro­peană a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtEDO). Ast­fel am des­co­pe­rit că cei 36 de ofi­ci­ali, din­tre care 27 de jude­că­tori, şapte pro­cu­rori şi doi fun­cţio­nari publici, urmează să plă­tească pen­tru 11 dosare pier­dute, în valoare totală de 97 mii de euro, echi­va­len­tul a 2 mili­oane de lei. În urma aces­tei ana­lize se con­stată că cea mai mare sumă de bani, 20 mii de euro, ar urma să fie achi­tată din buzu­na­rele a trei jus­ti­ţi­a­bili din Hân­ceşti şi Ane­nii Noi, deşi marile dosare, dar şi marile erori din jus­ti­ţie sunt, de fapt, în Chi­şi­nău.

  20 mii de euro de la doi procurori şi un judecător din raion

  Pro­cu­ro­rii Igor Lamba şi Aurel Bur­lacu, dar şi jude­că­to­rul Vita­lie Coto­ro­bai urmează să fie acţio­naţi în jude­cată pen­tru un dosar pier­dut de R. Mol­dova la CtEDO în luna febru­a­rie 2015. Recla­mantă a fost Vero­nica Cio­banu, o tânără care s-a adre­sat la Îna­lta Curte pen­tru drep­tate după ce oame­nii legii din R. Mol­dova nu au inves­ti­gat efi­cient şi sub toate aspec­tele un acci­dent rutier din 6 apri­lie 2006, când soţul său, taxi­me­trist, aflându-se la vola­nul unui auto­mo­bil LADA, s-a cioc­nit, mor­tal, cu un BMW Seria 5, şofe­rul căruia nu a fost găsit res­pon­sa­bil de jus­ti­ţia din R. Mol­dova. Cur­tea a decis ca sta­tul să-i plă­tească recla­man­tei 20 mii de euro, drept pre­ju­di­ciu moral, plus orice taxă care poate fi per­ce­pută. Cur­tea a con­si­de­rat că „modul în care auto­ri­tă­ţile naţio­nale au desfă­şu­rat inves­ti­ga­ţia îi poate crea impre­sia unui obser­va­tor inde­pen­dent că ele nu au încer­cat cu ade­vă­rat să elu­ci­deze cir­cum­stanţele cau­zei şi să des­co­pere ade­vă­rul”. Igor Lamba, fost pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Hân­ceşti, actu­al­mente dele­gat la Pro­cu­ra­tura Gene­rală, dar şi Aurel Bur­lacu, actu­a­lul pro­cu­ror al r. Ane­nii Noi, fost pro­cu­ror la Hân­ceşti, au fost acu­za­to­rii de stat care au ges­tio­nat acel dosar. Împre­ună cu Vita­lie Coto­ro­bai, jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria Hân­ceşti, cei trei urmează să plă­tească, în total, 20 mii de euro.

  Pro­cu­ro­rul Aurel Bur­lacu susţine că nu a fost infor­mat până acum des­pre dosa­rul pen­tru care urmează să fie acţio­nat în jude­cată. „Între­ba­rea e dacă am banii ăştia (zâm­beşte, n.r.). Eu sunt sigur că instanţa nu o să accepte cere­rea. Legea cu pri­vire la agen­tul guver­na­men­tal a intrat în vigoare în 2015. Acolo se menţio­nează că se trage la răs­pun­dere timp de trei ani de zile. Dar, cazul a avut loc în 2008. Are impor­tanţă când a avut loc încăl­ca­rea, în 2008. Da, pe asta mizez”, explică pro­cu­ro­rul. Acesta susţine că nu a vor­bit cu cele­lalte două per­soane impli­cate în acest dosar, dar pasează vina spre jude­că­to­rul de instru­cţie, Vita­lie Coto­ro­bai. „El a luat ultima deci­zie pe caz”, susţine Bur­lacu, pre­ci­zând că lista cu fun­cţio­na­rii acţio­naţi în jude­cată ar fi una „făcută selec­tiv”. Jude­că­to­rul Coto­ro­bai a evi­tat să dis­cute cu noi, deşi i-am lăsat gre­fi­e­rei aces­tuia un număr de con­tact, la care urma să ne ape­leze.

  17150 de euro pentru violenţă domestică

  Magis­tra­ţii Liuba Pru­teanu şi Ser­giu Lazări de la Jude­că­to­ria Buiu­cani, dar şi pro­cu­ro­rii Daniela Chi­r­iac, Igor Cer­chez şi Ale­xei Axen­tiev, foşti sau actu­ali anga­jaţi ai Pro­cu­ra­tu­rii sect. Buiu­cani, urmează să fie acţio­naţi în jude­cată pen­tru un pre­ju­di­ciu de 17150 de euro adus R. Mol­dova în urma unei hotă­râri a CtEDO din 28 ianu­a­rie 2014. Cei cinci jus­ti­ţi­a­bili urmează să răs­pundă după ce două femei, TM şi MC, mamă şi fiică, s-au plâns la orga­nele de drept că sunt mal­tra­tate de soţul şi, res­pec­tiv, tatăl aces­tora. Recla­man­tele au invo­cat în faţa jude­că­to­ri­lor de la Stra­s­bo­urg fap­tul că auto­ri­tă­ţile nu au exe­cu­tat ordo­nanţa de pro­te­cţie emisă de instanţa de jude­cată şi ast­fel nu le-au acor­dat pro­te­cţie efec­tivă împo­triva vio­lenţei domes­tice. Cur­tea a con­sta­tat că instanţele de jude­cată şi Pro­cu­ra­tura au luat în acest caz deci­zii con­tra­dic­to­rii sau cu întâr­zi­ere.

  Cauza „Dra­gos­tea Copi­i­lor”, ini­ţi­ată printr-o cerere depusă la 13 mai 2008 con­tra R. Mol­dova de către între­prin­de­rea „Dra­gos­tea Copi­i­lor – Petro­vschi – Nagor­nîi”, a avut o fina­li­tate la data de 20 mai 2014, când Cur­tea a decis, în şedinţă închisă, ca sta­tul să plă­tească repre­zen­tanţi­lor fir­mei 6300 de euro. Com­pa­nia recla­mantă a susţi­nut că, în urma ero­ri­lor din jus­ti­ţia R. Mol­dova, şcoala pe care o ges­tiona a fost nevo­ită să-şi înce­teze acti­vi­ta­tea, iar con­si­liul de admi­nis­tra­ţie a sufe­rit pre­ju­di­cii grave. Pen­tru acest dosar, MJ i-a găsit res­pon­sa­bili pe Vera Macin­skaia, fostă jude­că­toare la CSJ, dar şi pe Galina Stra­tu­lat şi Tatiana Vieru, actu­ale magis­trate în cadrul aces­tei instanţe.

  Jude­că­to­rii Vic­tor Pru­teanu, Ana Panov şi Ana­to­lie Min­ciună, toţi de la CA Chi­şi­nău, urmează, dacă demer­sul MJ va fi apro­bat, să achite 10800 de euro pen­tru dosa­rul lui Radu Bote­zatu, pe care l-au exa­mi­nat. Recla­man­tul este ofi­ţe­rul de poli­ţie Radu Bote­zatu, care s-a plâns la CtEDO că o deci­zie de repar­ti­ţie a unui apar­ta­ment care i se cuve­nea a sur­ve­nit tar­div, iar ulte­rior, instanţele naţio­nale i-au acor­dat „com­pen­sa­ţii insu­fi­ciente pen­tru această încăl­care”.

  3700 de euro de la o judecătoare decedată

  Ion Muru­ianu (fost preşe­dinte al CSJ) şi Nina Cer­nat, actu­al­mente jude­că­tori la CA Chi­şi­nău, împre­ună cu Con­stan­tin Gurschi şi Valen­tin Barbă, foşti jude­că­tori la CSJ, urmează să fie acţio­naţi în jude­cată pen­tru dosa­rul „Ken­zie Glo­bal Limi­ted LTD”, pier­dut de R. Mol­dova la Curte în apri­lie 2014. Acest SRL a acu­zat fap­tul că, având un liti­giu, nu a fost citat de CSJ pen­tru a se pre­zenta la pro­ces şi, res­pec­tiv, a fost pri­vat de drep­tul de a-şi expune punc­tul de vedere. CtEDO a decis ca R. Mol­dova să plă­tească aces­tei firme, cu sediul în Rega­tul Unit al Marii Bri­ta­nii şi Irlan­dei de Nord, suma de 5100 de euro.

  Olga Adam, fostă jude­că­toare la CSJ, dece­dată între timp, Mihail Macar, preşe­din­tele Jude­că­to­riei Hân­ceşti, Nico­lae Gor­dilă, vice­preşe­din­tele CSJ, şi Tudor Popo­vici, fost jude­că­tor în cadrul instanţei supreme, vor plăti, dacă vor fi găsiţi vino­vaţi, 3700 de euro din cauza exa­mi­nă­rii defec­tu­oase a dosa­ru­lui Sve­tla­nei Beş­liuc, recla­mantă care s-a plâns de durata exce­sivă a pro­ce­du­ri­lor penale împo­triva sa.

  Pen­tru cauza „Dănă­lachi c. Mol­do­vei”, pro­nu­nţată în sep­tem­brie 2013 şi în urma căreia sta­tul a fost obli­gat de CtEDO să achite recla­man­tei Angela Dănă­lachi 5 mii de euro, urmează să plă­tească, con­form Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţiei, trei per­soane: Galina Vavrin, acum preşe­dinte inte­ri­mar la CA Cahul, Dumi­tru Che­bac şi Tudor Chircu, foşti jude­că­tori din cadrul aces­tei instanţe. Angela Dănă­lachi, printr-o hotă­râre jude­că­to­rească, care a deve­nit defi­ni­tivă în noiem­brie 2008, a fost con­dam­nată, pen­tru dela­pi­dare, la plata unei amenzi. La 20 febru­a­rie 2009, instanţa a înlo­cuit amenda pe care nu a reu­şit să o plă­tească cu pedeapsa cu închi­soa­rea pe un ter­men de 12 luni şi ea a fost în ace­eaşi zi reţi­nută. La 12 mar­tie 2009, hotă­rârea a fost anu­lată de către Cur­tea de Apel în cadrul unei pro­ce­duri în care doamna Dana­lachi nu a fost repre­zen­tată de un avo­cat, se spune în hotă­rârea CtEDO.

  Expli­ca­ți­ile minis­te­ru­lui
  Minis­te­rul Jus­ti­ției, într-un răs­puns remis ZdG, anunță că inten­ta­rea acțiu­ni­lor civile în regres a deve­nit posi­bilă după intra­rea în vigoare a noii legi cu pri­vire la Agen­tul guver­na­men­tal, din 30 iulie 2015. Insti­tu­ția pre­ci­zează că, la indi­ca­ția minis­tru­lui Jus­ti­ției, au fost cre­ate două gru­puri de lucru: pri­mul grup urma să iden­ti­fice o listă pre­a­la­bilă de per­soane con­tra cărora MJ intenţio­nează să depună acţiuni în regres, iar cel de al doi­lea grup – să ela­bo­reze aceste acţiuni şi să le depună în instanţele de jude­cată. „Ca urmare a unei ana­lize teme­i­nice a tutu­ror cazu­ri­lor în care R. Mol­dova a fost obli­gată de CtEDO să achite nişte pre­ju­di­cii morale, mate­ri­ale şi chel­tu­ieli recla­manţi­lor şi ţinând cont de ter­me­nul de pre­scri­pţie pre­vă­zut de legea cu pri­vire la Agen­tul guver­na­men­tal, pri­mul grup de lucru a iden­ti­fi­cat o listă pre­a­la­bilă de 11 cazuri”. MJ anunță că aceste cauze au fost alese ținându-se cont de ter­me­nul de pre­scrip­ție (cau­zele în care R. Mol­dova a achi­tat pre­ju­di­cii morale, mate­ri­ale și chel­tu­ieli recla­man­ți­lor în urma hotă­râri­lor CtEDO, dar nu au o peri­oadă mai mare de 3 ani din momen­tul achi­tă­rii sume­lor men­țio­nate), de fap­tul că ele ar putea crea pre­ce­dente pen­tru jus­ti­ție, dar și de încăl­că­rile comise de func­țio­nari.

  Doi procurori din Străşeni şi Călăraşi, somaţi să achite 17150 de euro

  Cauza Lebe­din­schi (Adrian Lebe­din­schi, avo­cat, actual depu­tat pe lis­tele PSRM) va face şi ea obiec­tul unui pro­ces de jude­cată din­tre MJ şi patru foşti sau actu­ali jude­că­tori: Ana Gavri­liţă de la CA Chi­şi­nău, Galina Stra­tu­lat şi Sve­a­to­slav Mol­do­van de la CSJ şi Sve­tlana Novac, fostă anga­jată a instanţei supreme. MJ con­si­deră că aceşti jude­că­tori sunt res­pon­sa­bili de fap­tul că sta­tul a fost obli­gat de CtEDO să achite 5500 de euro recla­man­tu­lui, care s-a plâns că instanţele naţio­nale i-au sta­bi­lit o indem­ni­za­ţie unică mai mică decât cea legală, după ce a sufe­rit un acci­dent fiind la ser­vi­ciu (poli­ţist), în urma căruia şi-a pier­dut capa­ci­ta­tea de muncă.

  Şase jude­că­tori, Djeta Chis­tol de la Jude­că­to­ria Cen­tru, Vale­riu Doagă, Tamara Chişcă-Doneva, Tatiana Vieru, Iulia Cim­poi şi Galina Stra­tu­lat de la CSJ, dar şi un fun­cţio­nar din cadrul Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii (MS), Adela Gla­van, mama minis­trei Sănă­tă­ţii, tot ea, şefa Aso­ci­a­ţiei medi­cale Cen­tru din Chi­şi­nău, vor fi jude­caţi pen­tru a returna sta­tu­lui 5960 de euro, după hotă­rârea Radu c. Mol­do­vei, din apri­lie 2014. Recla­manta Lili­ana Radu a recla­mat în faţa jude­că­to­ri­lor de la Stra­s­bo­urg că jude­că­to­rii şi fun­cţio­nara de la MS nu i-au asi­gu­rat drep­tul „la res­pec­ta­rea vieţii pri­vate”, fiind făcute publice infor­ma­ţii din dosa­rul său medi­cal.

  Igor Chi­r­iac, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tura Călă­raşi, şi Ion Teţcu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Stră­şeni, vor fi acţio­naţi în jude­cată pen­tru cauza „Ere­mia c. Mol­do­vei”. Recla­man­tele, Lilia Ere­mia şi fii­cele ei, Doina şi Mari­ana Ere­mia, s-au plâns la CtEDO de fap­tul că auto­ri­tă­ţile au fost inac­tive în vede­rea pro­te­jă­rii împo­triva vio­lenţei domes­tice şi tra­ge­rii la răs­pun­dere a făp­tu­i­to­ru­lui. Jude­că­to­rii de la Stra­s­bo­urg au decis ca sta­tul să le achite celor trei nu mai puţin de 17150 de euro, bani pe care acum MJ va încerca să-i recu­pe­reze de la cei doi pro­cu­rori.

  900 de euro MJ va încerca să recu­pe­reze de la Vla­di­mir Coteţ, vice­pri­mar de Chi­şi­nău, după hotă­rârea „Chi­rica c. Mol­do­vei”, în care recla­man­tul, Gri­gore Chi­rica, pe atunci anga­jat al Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii, s-a plâns de fap­tul exe­cu­tă­rii tar­dive de către auto­ri­tă­ţile locale a unei hotă­râri de jude­cată prin care aces­tuia îi fusese repar­ti­zat un apar­ta­ment.
  sursa: zdg.md

 • Timofti a numit în funcție 13 judecători noi

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 23 mai, un decret de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a 13 judecători, informează UNIMEDIA cu referire la un comunicat al președinției. Judecătorii au fost convocați în prealabil la Reședința de stat, unde au avut o întrevedere cu șeful statului. Nicolae Timofti a decis numirile în urma unor discuții separate cu fiecare magistrat. Șeful statului le-a cerut judecătorilor să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în actul justiției. Timofti a subliniat importanța reformei sistemului judecătoresc, fapt care va permite eradicarea corupției.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 23 mai, un decret de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a 13 judecători, informează UNIMEDIA cu referire la un comunicat al președinției. Judecătorii au fost convocați în prealabil la Reședința de stat, unde au avut o întrevedere cu șeful statului. Nicolae Timofti a decis numirile în urma unor discuții separate cu fiecare magistrat. Șeful statului le-a cerut judecătorilor să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în actul justiției. Timofti a subliniat importanța reformei sistemului judecătoresc, fapt care va permite eradicarea corupției.

  La reuniune a participat Nichifor Corochii, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. „Deoarece am prerogativa de a numi în funcție judecătorii, voi exclude din sistem magistrații care sfidează legea”, a spus Nicolae Timofti.

 • Убийца Деда Мороза вновь взят под арест, или коллизии судебной системы Молдовы

  «Апелляционная палата Кишинева удовлетворила протест хынчештской прокуратуры  и отменила решение судьи Виталия Которобай, выпустившего в конце минувшей недели под домашний арест убийцу односельчанина, переодетого в Деда Мороза. Преступление было совершено в селе Кэрпинень накануне Нового года», - сообщил агентству «НОВОСТИ-МОЛДОВА» заместитель прокурора Хынчештского  района Виктор Бундуки. Он сказал, что подозреваемый Валериу Фрунзэ, которого судья по уголовному преследованию города Хынчешть Виталий Которобай, после истечения месячного срока задержания, 26 января текущего года выпустил под домашний арест, вновь взят под стражу на 30 дней.

  «Апелляционная палата Кишинева удовлетворила протест хынчештской прокуратуры  и отменила решение судьи Виталия Которобай, выпустившего в конце минувшей недели под домашний арест убийцу односельчанина, переодетого в Деда Мороза. Преступление было совершено в селе Кэрпинень накануне Нового года», - сообщил агентству «НОВОСТИ-МОЛДОВА» заместитель прокурора Хынчештского  района Виктор Бундуки. Он сказал, что подозреваемый Валериу Фрунзэ, которого судья по уголовному преследованию города Хынчешть Виталий Которобай, после истечения месячного срока задержания, 26 января текущего года выпустил под домашний арест, вновь взят под стражу на 30 дней.

  «За это время следствие должно завершить судебно-психиатрическую экспертизу подозреваемого, ряд следственных действий  и передать дело, вызвавшее большой общественный резонанс, в суд», - сказал Бундуки. Напомним, что трагедия произошла 28 декабря: приехавший на каникулы мигрант застрелил переодетого в Деда Мороза односельчанина, когда тот отказался пойти к нему домой и поздравить его детей с Новым годом. Причем сделал это с хладнокровием и расчетом бывалого киллера. После отказа Деда Мороза прервать свою работу, Фрунзэ зарядил ружье, вернулся на место, где шло новогоднее празднество, и спокойно выстрелил прямо в свою жертву.

  Полиция сразу же арестовала 49-летнего Фрунзэ, который, как выяснилось позже, незаконно хранил у себя охотничье ружье. Все улики и очевидцы преступления свидетельствовали о его тяжкой вине – лишении жизни невинного человека. Убийство Деда Мороза вызвало общественный резонанс не только в районе, но и во всей республике. Граждане ждали соответствующего судебного решения за  жестокую расправу с невинным человеком. Но, судья, мотивировавший свои действия заботой о правах человека, через месяц назначил  подозреваемому в одном из тягчайших преступлений – убийстве, домашний арест.

 • Правосудие по-хынчештски

  Пути судейские, почти как и господни, неисповедимы. Например, чем объясняются действия судьи по уголовному преследованию города Хынчешть Виталия Которобай, который 26 января текущего года, после истечения месячного срока под арестом, не продлил его действие по отношению к Валериу Фрунзэ. Подозреваемый накануне нового года застрелил односельчанина, переодетого в Деда Мороза.Мотивируя свои действия презумпцией невиновности и европейскими нормами защиты прав человека, судья выпустил его на свободу под домашний арест.

  Пути судейские, почти как и господни, неисповедимы. Например, чем объясняются действия судьи по уголовному преследованию города Хынчешть Виталия Которобай, который 26 января текущего года, после истечения месячного срока под арестом, не продлил его действие по отношению к Валериу Фрунзэ. Подозреваемый накануне нового года застрелил односельчанина, переодетого в Деда Мороза.Мотивируя свои действия презумпцией невиновности и европейскими нормами защиты прав человека, судья выпустил его на свободу под домашний арест.

  Напомним, что трагедия произошла в селе Кэрпинень 28 декабря: приехавший на каникулы гастрабайтер застрелил переодетого в Деда Мороза односельчанина, когда тот отказался поздравить его детей с Новым годом. Причем сделал это с хладнокровием и расчетом бывалого киллера. После отказа Деда Мороза навестить его дом Фрунзэ отправился туда сам, зарядил ружье, вернулся на место, где шло новогоднее празднество, и спокойно выстрелил прямо в свою жертву. Полиция сразу же арестовала 49-летнего Фрунзэ, который, как выяснилось позже, незаконно хранил у себя охотничье ружье. Убийство невинного человека вызвало общественный резонанс не только в районе, но и во всей республике.

  Граждане ждали соответствующего судебного решения за жестокую расправу с невинным человеком. Но, видимо, не скоро дождутся, потеряв при этом надежду, что вечный нравственный постулат «зло должно быть наказано» стал руководством для всех служителей Фемиды.«Я не помню подобного судебного казуса, когда подозреваемого в тяжком преступлении отпускают под домашний арест. К тому же у него попросту нет постоянного места жительства, он давно находится на заработках в Италии и имеет вид на жительство в этой стране. Где гарантии, что он не попытается скрыться за рубежами Молдовы после такого судебного вердикта? Поэтому мы опротестовали решение судьи в Апелляционной палате Кишинева. Надеемся, что в течение трех дней будет принято верное решение по этому громкому делу», - сказал агентству «НОВОСТИ-МОЛДОВА» прокурор Хынчештского района Аурел Бурлаку.Попытки редакции подробнее разузнать мотивы такого «гуманного» отношения хынчештского судьи к человеку, подозреваемому в самом тяжком преступлении – убийстве, не увенчались успехом. Нам ответили, что «подобная информация для СМИ не представляется». Хотя по тем же европейским нормам и стандартам, именно через средства массовой информации граждане могут проследить за исходом практически всех резонансных уголовных дел. И нашим судьям пора бы также научиться не просто принимать решения, но и отвечать перед законом и общественностью за их последствия. Иначе в родной стране мы рискуем попасть в такую ситуацию, когда сотрудники правоохранительных органов, выполняя свой служебный долг, задерживают убийц, а суды, проявляя псевдо-«европейское» рвение в защите прав человека, отпускают их… под домашний арест!Не хочется думать, что судья получил «предложение», от которого не мог отказаться. Все в недоумении, как мог человек, поставленный на службу закона, освободить убийцу в тот самый редкий случай, когда все улики сразу указали на преступника? Но и эти факты не повлияли на судью, который вынес решение, далекое от закона. «Интересно, что еще нужно совершить человеку, чтобы взгляд данного судьи остановился на жестоком преступлении?» - задал нам вопрос житель Хынчешть Алексей, не пожелавший назвать свою фамилию. И, наверное, правильно сделал. А вдруг еще какой-нибудь убийца, поощренный безнаказанностью своего «коллеги» по беспределу, обидится, да и пульнет в другого односельчанина.Он ведь знает, найдутся другой добрый дядя или сердобольная тетя, которые во имя «высшего» осознания прав человека отпустят на все четыре стороны этого очередного убийцу. В редакцию поступило множество звонков от граждан из Хынчешть и других городов республики. Они интересуются ходом расследования происшествия, вызвавшего громкий общественный резонанс, ждут объяснений неординарного решения судьи, желают узнать, как отреагировала на него система правосудия страны, которая имеет все права на деле доказать, что является независимой ветвью власти. Но, увы, находясь в таком же неведении, как и они, редакция не может удовлетворить их законные права на получение объективной и оперативной информации о происшествии, вызвавшем громкий общественный резонанс. Напомним, что если суд признает Фрунзэ виновным в умышленном убийстве, согласно статье 145 Уголовного кодекса, он будет осужден на срок от 20 лет до пожизненного заключения. Общественность уверена, что на этот раз убийца понесет законное наказание в полном объеме. А судья? Вот тут-то никто ни в чем не уверен. Формулу «честь мундира» как раз могут понять наоборот.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU