Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Косташ Наталия
Căutare avansată
sursa foto: curaj.tv

Iorgov Steliana

Curtea de Apel Chişinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 11.09.2003

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 499-VIII din 20 decembrie 2017, doamna Steliana Iorgov se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1862-IV din 30 septembrie 2008 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1451-III din 11 septembrie 2003 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Data numirii în funcție: 11.09.2003

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 499-VIII din 20 decembrie 2017, doamna Steliana Iorgov se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1862-IV din 30 septembrie 2008 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1451-III din 11 septembrie 2003 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 69/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Iorgov Steliana, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Iorgov Steliana, a fost obiect de examinare la CtEDO.

STICI c. Moldovei, hotărârea din 23/10/2007, cererea nr. 35324/04, Violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) - deţinerea reclamantului sub arest fără un mandat legal după expirarea mandatului de arest; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea arestării) - instanţele de judecată care au autorizat arestul şi care au examinat legalitatea acestuia nu au invocat motive suficiente şi relevante pentru arestarea reclamantului.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 249 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 190 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 76,30%;
2015 au fost contestate 225 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 166 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 73,77%;
2016 au fost contestate 250 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 197 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 78,8%.
Hotărârile casate din cele examinate:
2014, din 785 de cauze examinate, 59 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,51%;
2015, din 891 de cauze examinate, 58 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,50%;
2016, din 673 de cauze examinate, 44 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,53%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 684/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Buhnaci Virgiliu și a doamnelor Moscalciuc Galina, Iorgov Steliana în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 77/13 din 09 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Iorgov Steliana pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de judecător al Curţii de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea Nr. 69/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 74 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 206/10 din 14 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Judecătoriei Chișinău, Iorgov Steliana, Miron Aliona și a judecătorului Judecătoriei Militare, Ciobanu Serghei, cu remiterea materialelor în privința lor la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor și ulterior la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 231/9 din 16 iulie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care a confirmat gradul IV (patru) de calificare deținut.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 69/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Iorgov Steliana, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Iorgov Steliana, a fost obiect de examinare la CtEDO.

STICI c. Moldovei, hotărârea din 23/10/2007, cererea nr. 35324/04, Violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) - deţinerea reclamantului sub arest fără un mandat legal după expirarea mandatului de arest; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea arestării) - instanţele de judecată care au autorizat arestul şi care au examinat legalitatea acestuia nu au invocat motive suficiente şi relevante pentru arestarea reclamantului.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 249 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 190 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 76,30%;
2015 au fost contestate 225 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 166 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 73,77%;
2016 au fost contestate 250 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 197 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 78,8%.
Hotărârile casate din cele examinate:
2014, din 785 de cauze examinate, 59 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,51%;
2015, din 891 de cauze examinate, 58 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,50%;
2016, din 673 de cauze examinate, 44 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,53%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 684/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Buhnaci Virgiliu și a doamnelor Moscalciuc Galina, Iorgov Steliana în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 77/13 din 09 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Iorgov Steliana pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de judecător al Curţii de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea Nr. 69/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 74 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 206/10 din 14 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Judecătoriei Chișinău, Iorgov Steliana, Miron Aliona și a judecătorului Judecătoriei Militare, Ciobanu Serghei, cu remiterea materialelor în privința lor la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor și ulterior la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 231/9 din 16 iulie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care a confirmat gradul IV (patru) de calificare deținut.

 

Hotărârea nr. 684/31 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr. 77/13 din 09 iunie 2017

Hotărârea Nr. 69/8 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 206/10 din 14 martie 2017

Cauze CtEDO Iorgov S

Hotărârea nr. 231/9 din 16 iulie 2009

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 69/8 din 02 iunie 2017, "în perioada de raportare, în privința judecătorului Steliana Iorgov a fost intentată 1 procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea nr. 13/2 din 27 februarie 2015, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii cu clasarea procedurii".

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 19 ianuarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarului Moldovanu Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 975s-1431p/m din 05 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 25 octombrie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Iorgov Steliana, Clim Eugeniu, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 7/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Sclifos Axenia, reprezentant al SRL ”Anitrans-M, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 484s-605p/m din 05 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 16 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 177/9 din 22 septembrie 2022,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Pușcaș Ruslan împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 480s-599p/m, nr. 514s-645p/m din 06 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 05 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Iordachi Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Bîrca Boris (judecător în demisie) de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 174/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația reprezentantului SRL ”Anitrans-M, Sclifos Axenia, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 484s-605p/m din 13 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 16 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău, restituind cauza Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 141/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Sclearenco Maia, director al SRL ”BGB Prim”, Vasile Rusu, fondator al SRL ”Ruchim”, Milețchi Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 321s-388p/m din 28 aprilie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 31 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Iorgov Steliana, Clim Eugeniu, Bîrca Boris (judecător în demisie) de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 95/6 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Procopi Igor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 224s-273p/m din 31 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 01 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Alexei Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 8/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Antonevici Andrei, directorul Agenției „Apele Moldovei”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1344s-1907p/m din 21 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 09 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Nicula Veaceslav de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Bîrca Boris, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 266/11 din 26 noiembrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL „S.C. S.D.M.-SIROCCO”, Lungu Veaceslav, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 952s-1405p/m din 01 octombrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 10 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Railean Victoria de la Judecătoria Căușeni (sediul central), Panov Ana, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga, Malîi Ala, Minciuna Anatolie, Muruianu Ion, Palanciuc Ecaterina de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 22/1 din 29 ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Donica Vasile vicepreședintele BC ”Victoriabank” SA și Brîncă Victoria directorul adjunct al Direcției juridice BC ”Victoriabank” SA împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1016s-1618p/m din 14 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrca Boris, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 173/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația președintelui Comitetului Creditorilor Î.M. ”Dionysos-Mereni” Bautov Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 577s-838p/m din 20 iulie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 24 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Iorgov Steliana și Clim Eugeniu de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 160/07 din 01 septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația președintelui comitetului de conducere al B.C. „Moldindconbank” S.A. Borissov Nicolay împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1318s-1584p/m, nr. 1376s-1658p/m din 27 martie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 30 octombrie 2019 și 11 noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrcă Boris, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 147/6 din 04 Iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Catan Marina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 418s-565p/m din 02 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse 07 mai 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Bîrca Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 134/6 din 04 Iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL ”Krapivka&Co” SRL Balașova Galina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 317s-413p/m din 05 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 11 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrca Boris, Iorgov Steliana, Clim Eugeniu de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr.11/2 din 21 februarie 2020, Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de cet. Vutcarău Vasile împotriva hotărârii nr. 257/10 din 14 noiembrie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorilor Iorgov Steliana, Cojocaru Olga şi Bîrca Boris de la Curtea de Apel Chişinău. 

Prin Hotărârea nr. 56/2 din 21 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația președintelui Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” SA Cibotaru Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1318s-1584p/m, nr. 1376s-1658p/m din 27 noiembrie 2019, emise pe marginea sesizărilor depuse la 30 octombrie 2019 și 11 noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrcă Boris, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău, restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 47/1 din 20 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația reprezentantului administratorului SC „S.D.M.-SIROCCO” SRL Sloninov Sergiu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1218s -1441p/m din 04 noiembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 04 octombrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 56/2 din 21 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația președintelui Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” SA Cibotaru Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1318s-1584p/m, nr. 1376s-1658p/m din 27 noiembrie 2019, emise pe marginea sesizărilor depuse la 30 octombrie 2019 și 11 noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrcă Boris, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău, restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 31/1 din 31 ianuarie 2020, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a геsрins contestația depusă de сătre cet. Vladimir Grate împotriva deciziei inspecției Judiciare din 06 Decembrie 2019 nr. 1258s-1499p/m  de respingere a sesizării acestuia  privind faptele judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Eleonora Badan Melnic  și judecătorilor Curții de Apel Chișinău Maria Moraru, Steliana Iorgov, Eugeniu Clim, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 257/10 din 14 noiembrie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a геsрins contestația depusă de сrеditоrul garant SRL ”Ilimad Соnstruсt" SRL Vasile Vutcarău împotriva deciziei inspecției Judiciare din 30 septembrie 2019, adoptată în urmа ехаminării sesizăгii depuse de dînsul cu рriviге lа faptele саrе pot constitui аbаtегi disciplinare comise de judесătогii din cadrul Cuгții de Ареl: Steliana Iorgov, Olga Соjосаru, Вогis Вîrcă. 

Potrivit Hotărârii nr. 39/11 din 15 noiembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării administratorului SRL „Prointelect-MP", M. Enachi, în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Steliana Iorgov, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. 

Prin Hotărârea nr. 18/1 din 25 ianuarie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet.Sorochin Iurii împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.1011s-1295p/m din 29 octombrie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Curţii de Apel Chişinău lorgov Steliana, care pot constitui abateri disciplinare. Conform Hotărârii nr. 41/7 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Sorochin Iurii şi a menţinut Hotărârea nr. 18/1 din 25 ianuarie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Iorgov Steliana.

Prin Hotărârea nr. 32/2 din 16 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Marcov Natalia. depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 07 iunie 2017, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) Steliana Iorgov.

Prin Hotărârea nr. 79/2 din 17 februarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de directorul S.A. „Gara Nord”, Liubovi Lagovscaia împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 17 mai 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de directorul S.A. „Gara Nord”, Liubovi Lagovscaia privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Steliana Iorgov.

Potrivit Hotărîrii nr. 186/16 din 22 iulie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația declarată de către Marcov Natalia, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 ianuarie 2016 de respingere a sesizării acesteia din 20 ianuarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Iorgov Steliana. 

Conform Hotărârii nr. 129/11 din 22 aprilie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia dlui Miţcul Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 21.10.2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun. Chisinău, Steliana Iorgov.

La data de 22 aprilie 2015, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Alexandru Mițcul remisă de Inspectoratul General al Poliției. Petiționarul indică presupunerea precum că judecătorii Judecătoriei Rîșcani, mun. Chșinău, Steliana Iorgov și Curtii de Apel Chișinău, Elena Cobzac, au primit mită pentru a nu admite cererea reconvențională depusă de ÎI "Cerempei Marina" în cadrul cauzei civile nr. 2e-781/14, deoarece judecătorul Elena Cobzac nu s-a expus asupra cererii reconvenționale, iar judecătorul Steliana Iorgov a dispus de a nu curs cererii pentru neînlăturarea neajunsurilor, apoi a restituit cererea în legatură cu nelichidarea lor, în același mod procedînd cu încă trei cereri reconvenționale, solicitînd tragerea la răspundere a judecătorilor nominalizați. Prin Hotărîrea nr. 132/19 din 30 octombrie 2015, Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet. Alexandru Mitcul împotriva deciziei Inspecției judiciare din 06 mai 2015, de respingere a sesizării acestuia din 22 mai 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Steliana Iorgov și Curții de Apel Chișinău, Elena Cobzac. 

La 03.12.2014, de către membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii - Ministrul Justiției Oleg Efrim, a fost emisă Dispoziția privind intentarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Steliana lorgov. Prin Hotărîrea nr. 13/2 din 27 februarie 2015 s-a respins propunerea membrului de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Oleg Efrim privind aplicarea sancțiunii disciplinare judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinau, Steliana lorgov și s-a clasat procedura disciplinară.

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărîrea nr. 2/3 din 20 februarie 2015 a respins ca vădit neîntemeiată contestația cet. Cerempei Marina și a menținut decizia Inspecției Judiciare din 12 ianuarie 2015 de respingere a cererii/sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Iorgov Steliana.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), au fost înregistrate 16 sesizări, care au fost respinse.
 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 69/8 din 02 iunie 2017, "în perioada de raportare, în privința judecătorului Steliana Iorgov a fost intentată 1 procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea nr. 13/2 din 27 februarie 2015, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii cu clasarea procedurii".

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 19 ianuarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarului Moldovanu Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 975s-1431p/m din 05 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 25 octombrie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Iorgov Steliana, Clim Eugeniu, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 7/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Sclifos Axenia, reprezentant al SRL ”Anitrans-M, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 484s-605p/m din 05 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 16 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 177/9 din 22 septembrie 2022,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Pușcaș Ruslan împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 480s-599p/m, nr. 514s-645p/m din 06 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 05 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Iordachi Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Bîrca Boris (judecător în demisie) de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 174/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația reprezentantului SRL ”Anitrans-M, Sclifos Axenia, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 484s-605p/m din 13 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 16 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău, restituind cauza Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 141/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Sclearenco Maia, director al SRL ”BGB Prim”, Vasile Rusu, fondator al SRL ”Ruchim”, Milețchi Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 321s-388p/m din 28 aprilie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 31 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Iorgov Steliana, Clim Eugeniu, Bîrca Boris (judecător în demisie) de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 95/6 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Procopi Igor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 224s-273p/m din 31 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 01 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Alexei Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 8/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Antonevici Andrei, directorul Agenției „Apele Moldovei”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1344s-1907p/m din 21 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 09 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Nicula Veaceslav de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Bîrca Boris, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 266/11 din 26 noiembrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL „S.C. S.D.M.-SIROCCO”, Lungu Veaceslav, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 952s-1405p/m din 01 octombrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 10 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Railean Victoria de la Judecătoria Căușeni (sediul central), Panov Ana, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga, Malîi Ala, Minciuna Anatolie, Muruianu Ion, Palanciuc Ecaterina de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 22/1 din 29 ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Donica Vasile vicepreședintele BC ”Victoriabank” SA și Brîncă Victoria directorul adjunct al Direcției juridice BC ”Victoriabank” SA împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1016s-1618p/m din 14 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrca Boris, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 173/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația președintelui Comitetului Creditorilor Î.M. ”Dionysos-Mereni” Bautov Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 577s-838p/m din 20 iulie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 24 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Iorgov Steliana și Clim Eugeniu de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 160/07 din 01 septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația președintelui comitetului de conducere al B.C. „Moldindconbank” S.A. Borissov Nicolay împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1318s-1584p/m, nr. 1376s-1658p/m din 27 martie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 30 octombrie 2019 și 11 noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrcă Boris, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 147/6 din 04 Iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Catan Marina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 418s-565p/m din 02 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse 07 mai 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Bîrca Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 134/6 din 04 Iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL ”Krapivka&Co” SRL Balașova Galina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 317s-413p/m din 05 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 11 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrca Boris, Iorgov Steliana, Clim Eugeniu de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr.11/2 din 21 februarie 2020, Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de cet. Vutcarău Vasile împotriva hotărârii nr. 257/10 din 14 noiembrie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorilor Iorgov Steliana, Cojocaru Olga şi Bîrca Boris de la Curtea de Apel Chişinău. 

Prin Hotărârea nr. 56/2 din 21 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația președintelui Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” SA Cibotaru Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1318s-1584p/m, nr. 1376s-1658p/m din 27 noiembrie 2019, emise pe marginea sesizărilor depuse la 30 octombrie 2019 și 11 noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrcă Boris, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău, restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 47/1 din 20 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația reprezentantului administratorului SC „S.D.M.-SIROCCO” SRL Sloninov Sergiu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1218s -1441p/m din 04 noiembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 04 octombrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Clim Eugeniu, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 56/2 din 21 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a admis contestația președintelui Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” SA Cibotaru Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1318s-1584p/m, nr. 1376s-1658p/m din 27 noiembrie 2019, emise pe marginea sesizărilor depuse la 30 octombrie 2019 și 11 noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Bîrcă Boris, Iorgov Steliana, Cojocaru Olga de la Curtea de Apel Chișinău, restituind Inspecției judiciare cauza pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 31/1 din 31 ianuarie 2020, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a геsрins contestația depusă de сătre cet. Vladimir Grate împotriva deciziei inspecției Judiciare din 06 Decembrie 2019 nr. 1258s-1499p/m  de respingere a sesizării acestuia  privind faptele judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Eleonora Badan Melnic  și judecătorilor Curții de Apel Chișinău Maria Moraru, Steliana Iorgov, Eugeniu Clim, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 257/10 din 14 noiembrie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a геsрins contestația depusă de сrеditоrul garant SRL ”Ilimad Соnstruсt" SRL Vasile Vutcarău împotriva deciziei inspecției Judiciare din 30 septembrie 2019, adoptată în urmа ехаminării sesizăгii depuse de dînsul cu рriviге lа faptele саrе pot constitui аbаtегi disciplinare comise de judесătогii din cadrul Cuгții de Ареl: Steliana Iorgov, Olga Соjосаru, Вогis Вîrcă. 

Potrivit Hotărârii nr. 39/11 din 15 noiembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării administratorului SRL „Prointelect-MP", M. Enachi, în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Steliana Iorgov, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. 

Prin Hotărârea nr. 18/1 din 25 ianuarie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet.Sorochin Iurii împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.1011s-1295p/m din 29 octombrie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Curţii de Apel Chişinău lorgov Steliana, care pot constitui abateri disciplinare. Conform Hotărârii nr. 41/7 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Sorochin Iurii şi a menţinut Hotărârea nr. 18/1 din 25 ianuarie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Iorgov Steliana.

Prin Hotărârea nr. 32/2 din 16 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Marcov Natalia. depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 07 iunie 2017, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) Steliana Iorgov.

Prin Hotărârea nr. 79/2 din 17 februarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de directorul S.A. „Gara Nord”, Liubovi Lagovscaia împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 17 mai 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de directorul S.A. „Gara Nord”, Liubovi Lagovscaia privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Steliana Iorgov.

Potrivit Hotărîrii nr. 186/16 din 22 iulie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația declarată de către Marcov Natalia, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 ianuarie 2016 de respingere a sesizării acesteia din 20 ianuarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Iorgov Steliana. 

Conform Hotărârii nr. 129/11 din 22 aprilie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia dlui Miţcul Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 21.10.2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun. Chisinău, Steliana Iorgov.

La data de 22 aprilie 2015, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Alexandru Mițcul remisă de Inspectoratul General al Poliției. Petiționarul indică presupunerea precum că judecătorii Judecătoriei Rîșcani, mun. Chșinău, Steliana Iorgov și Curtii de Apel Chișinău, Elena Cobzac, au primit mită pentru a nu admite cererea reconvențională depusă de ÎI "Cerempei Marina" în cadrul cauzei civile nr. 2e-781/14, deoarece judecătorul Elena Cobzac nu s-a expus asupra cererii reconvenționale, iar judecătorul Steliana Iorgov a dispus de a nu curs cererii pentru neînlăturarea neajunsurilor, apoi a restituit cererea în legatură cu nelichidarea lor, în același mod procedînd cu încă trei cereri reconvenționale, solicitînd tragerea la răspundere a judecătorilor nominalizați. Prin Hotărîrea nr. 132/19 din 30 octombrie 2015, Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet. Alexandru Mitcul împotriva deciziei Inspecției judiciare din 06 mai 2015, de respingere a sesizării acestuia din 22 mai 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Steliana Iorgov și Curții de Apel Chișinău, Elena Cobzac. 

La 03.12.2014, de către membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii - Ministrul Justiției Oleg Efrim, a fost emisă Dispoziția privind intentarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Steliana lorgov. Prin Hotărîrea nr. 13/2 din 27 februarie 2015 s-a respins propunerea membrului de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Oleg Efrim privind aplicarea sancțiunii disciplinare judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinau, Steliana lorgov și s-a clasat procedura disciplinară.

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărîrea nr. 2/3 din 20 februarie 2015 a respins ca vădit neîntemeiată contestația cet. Cerempei Marina și a menținut decizia Inspecției Judiciare din 12 ianuarie 2015 de respingere a cererii/sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Iorgov Steliana.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), au fost înregistrate 16 sesizări, care au fost respinse.
 

 

Hotărârea nr. 2/1 din 19 ianuarie 2024

Hotărârea nr. 7/1 din 20 ianurie 2023

Hotărârea nr. 177/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 174/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 95/6 din 29 aprilie 2022

Hotărârea nr. 8/3 din 25 februarie 2022

Hotărârea nr. 141/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 266/11 din 26 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 173/7 din 01 septembrie 2020

Hotărârea nr. 160/07 din 01 septembrie 2020

Hotărârea nr. 147/6 din 04 Iulie 2020

Hotărârea nr. 134/6 din 04 Iulie 2020

Hotărârea nr.11/2 din 21 februarie 2020

Hotărârea nr. 56/2 din 21 februarie 2020

Hotărârea nr. 47/1 din 20 februarie 2020

Hotărârea nr. 56/2 din 21 februarie 2020

Hotărârea nr. 31/1 din 31 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 257/10 din 14 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 39/11 din 15 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 41/7 din 12 aprilie 2019

Hotărârea nr. 18/1 din 25 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 32/2 din 16 februarie 2018

Hotărârea nr. 79/2 din 17 februarie 2017

Hotărîrea nr. 184/16 din 22 iulie 2016

Hotărîrea nr. 129/11 din 22 aprilie 2016

Hotărîrea nr. 13/2 din 20 februarie 2015

Hotărîrea nr. 132/19 din 30 octombrie 2015

Știri
 • Judecători cu lipici la donații

  Fiecare al cincilea judecător din Republica Moldova a indicat în declarația sa cu privire la venituri și proprietăți, depusă pentru anii 2013-2014, că a obținut cel puțin un bun sau o sumă de bani „din donații”. De cele mai multe ori, este vorba despre case, terenuri şi bani. Chiar dacă experții în domeniul justiției susțin că astfel pot fi mascate acte de corupție, fenomenul rămâne neobservat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Comisia Națională de Integritate și Procuratura Anticorupție.

  Din numărul total de 426 de judecători, 85 declară că au obținut cel puțin un bun din donații. Este și cazul președintei Judecătoriei Șoldănești, Elvira Lavciuc. La puțin timp după ce a fost numită în funcție, în 2010, aceasta a primit sub formă de donație o cotă-parte dintr-un apartament. Judecătoarea ne-a declarat că rudele i-au făcut acest cadou (care însă nu figurează ca moștenire, ci ca donație, în declarația de avere). Ea a refuzat să precizeze de cât timp dețineau părinții ei imobilul.

  Fiecare al cincilea judecător din Republica Moldova a indicat în declarația sa cu privire la venituri și proprietăți, depusă pentru anii 2013-2014, că a obținut cel puțin un bun sau o sumă de bani „din donații”. De cele mai multe ori, este vorba despre case, terenuri şi bani. Chiar dacă experții în domeniul justiției susțin că astfel pot fi mascate acte de corupție, fenomenul rămâne neobservat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Comisia Națională de Integritate și Procuratura Anticorupție.

  Din numărul total de 426 de judecători, 85 declară că au obținut cel puțin un bun din donații. Este și cazul președintei Judecătoriei Șoldănești, Elvira Lavciuc. La puțin timp după ce a fost numită în funcție, în 2010, aceasta a primit sub formă de donație o cotă-parte dintr-un apartament. Judecătoarea ne-a declarat că rudele i-au făcut acest cadou (care însă nu figurează ca moștenire, ci ca donație, în declarația de avere). Ea a refuzat să precizeze de cât timp dețineau părinții ei imobilul.

  Printre magistrații cu cele mai valoroase bunuri obținute cadou se numără Ion Corolevschi de la Curtea Supremă de Justiţie și Olga Cojocaru, de la Judecătoria Buiucani din Chișinău. Primul a declarat că deține un apartament în valoare de 550.000 de lei, obținut ca donație în 2007. Iar judecătoarea Cojocaru are un apartament cu suprafața de79,4 metripătrați, în valoare de 589.515 lei, obținut gratuit în 2013. Solicitat în repetate rânduri să ne ofere detalii despre modul de obținere a acestor bunuri, Ion Corolevschi a refuzat categoric să comunice cu presa. La rândul ei, Olga Cojocaru ne-a declarat doar că apartamentul nu i-a fost donat de vreun justițiabil, fără a oferi detalii.

  Și judecătoarea de la Judecătoria sectorului Râșcani din Chișinău Steliana Iorgov afirmă că a primit cadou de la rude 11 terenuri, o casă de locuit cu garaj, cote-părți în două apartamente și încă un imobil. Magistrata a declarat că rudele sale aveau în proprietate aceste bunuri de mai mulți ani, fapt ce n-a fost, însă, verificat vreodată de Comisia Națională de Integritate.

  Bani cadou

  Pe lângă bunuri, unii magistrați declară că au primit și bani sub formă de donație. Bunăoară, în declarațiile de avere ale Stelianei Lazări, de la Judecătoria Orhei, figurează două sume importante pe care cineva i le-ar fi dăruit: 644.952 de lei și 116.180 de lei. O donație de 12.000 de euro a declarat Oleg Cojocari, de la Judecătoria Criuleni, iar Mariana Stratan, de la Judecătoria Ungheni, a declarat un cadou bănesc de 11.000 de euro.

  Donații mai modeste găsim în declarația de avere a judecătoarei Stela Bleșceaga, de la Judecătoria Râșcani din Capitală. În 2014 ea a declarat că a obținut din donații și moșteniri venituri în valoare de 1.800 de euro, iar în 2013 – 1.100 de euro. Solicitată de noi, judecătoarea a refuzat cu vehemență să spună cine i-a făcut un asemenea cadou. „Dacă aveți întrebări privind veridicitatea celor declarate, adresați-vă la CNI. Vă rog să ieșiți din birou”, ne-a arătat ușa Stela Bleșceaga.

  Fără comentarii pentru presă

  Practica de a nu oferi comentarii s-a dovedit a fi una răspândită printre magistrații care au indicat cadouri de sute de mii de lei în declarațiile de avere. Contactat de mai multe ori pentru o reacție, judecătorul Petru Cocitov, de la Judecătoria Soroca, a declarat că este ocupat. Într-un final, a spus că nu vrea să răspundă la întrebările referitoare la cele două terenuri și un apartament, în valoare totală de peste 380.000 de lei, obținute ca donații în anii 2007 și 2008.

  Nici Nicolae Craiu, judecător la Curtea de Apel Chișinău, nu a dorit să discute cu jurnaliștii și să explice cum, având un venit anual oficial de puțin peste 200.000 de lei, și-a cumpărat o mașină în valoare de 285.000 de lei, dar și cine i-a dăruit în 2009 un apartament de peste o sută de metri pătrați, în valoare de 836.013 lei. Inițial, secretara magistratului a confirmat disponibilitatea acestuia de a comenta proveniența donației, pentru ca la ora stabilită pentru discuții să nu mai ridice receptorul.

  Nici Dorel Musteață, fost judecător la Judecătoria Anenii Noi și actual membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nu a fost de găsit pentru a explica cine a fost atât de generos încât le-a donat lui și soției sale opt terenuri agricole, două grădini și o ½ dintr-o construcție cu teren aferent. Totodată, șefa Serviciului resurse umane din cadrul CSM, Maia Laur, susține că, în conformitate cu legislația în vigoare, CSM nu este împuternicit să verifice declarațiile depuse de judecători.

  „Noi doar le colectăm, le plasăm pe site-ul instituției și le remitem Comisiei Naționale de Integritate. Deja ei le verifică. Nu putem verifica averea judecătorilor și proveniența donațiilor, pentru că nu avem mecanismele pe care le are CNI, cu acces la bazele de date ale băncilor, ale Cadastrului și persoanelor. (…) Nu există magistrați care să nu fi depus declarații de avere și interese”, a declarat Maia Laur.

  Totodată, reprezentanta instituţiei a spus că niciun judecător n-a fost sancționat vreodată pentru acceptarea de donații, camuflarea sau nedeclararea veniturilor și a proprietăților.

  „Legea e bună, implementarea lasă de dorit”

  Avocatul Roman Zadoinov consideră că autoritățile au suficiente instrumente pentru a scoate la iveală eventualele cazuri de corupție camuflată. „Legea este bună, dar implementarea lasă de dorit. Inspectoratul Fiscal deține toată informația cu privire la proprietățile tuturor persoanelor. Sunt multe structuri, cetățeni, ONG-uri care pot verifica aceste informații. Ele sunt publice și de interes public”, subliniază avocatul. Potrivit lui, donațiile declarate de magistrați trezesc suspiciuni. „Judecătorul nu are dreptul să primească niciun cadou. El este obligat să refuze orice donație, mită și orice alt venit decât cel prevăzut în sistemul de salarizare a judecătorilor”, explică Zadoinov.

  O opinie similară are și judecătorul Cristi Danileţ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România. Potrivit lui, simpla publicare a declarațiilor de avere, fără să existe un mecanism eficient de verificare a celor declarate nu e suficientă. „Aceste declarații nu se publică doar pentru a îndeplini o formalitate a legii. Magistrații își publică declarațiile de avere pentru a putea fi urmărită, pe parcursul evoluției carierei lor, și evoluția sau involuția averii. Cercetând aceste declarații de avere, publicul are posibilitatea să sesizeze o comisie specială de cercetare a averilor respective”, a menționat Cristi Danileț. Magistratul român s-a arătat surprins de faptul că zeci de judecători din Republica Moldova declară venituri și averi importante primite cadou. „Normele de etică reclamă ca judecătorul să fie extrem de atent și să evite chiar și sub aspectul aparenței să fie implicat într-un scandal sau într-o discuție de acest gen. În România nu există această practică a donațiilor, precum nu există ca judecătorii să conducă autoturisme de lux împrumutate de la diverse persoane”, ne-a declarat Cristi Danileț.

   

  Niciun judecător în vizorul Procuraturii Anticorupție și al CNI

  Faptul că fiecare al cincilea magistrat a declarat că deține bunuri din donații, în lipsa altor explicații, lasă loc pentru diverse interpretări, e de părere Galina Bostan, directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC). „Donațiile pe care le declară judecătorii în realitate par să fie contracte de vânzare-cumpărare deghizate, cu scopul de a ascunde cheltuielile și veniturile reale. De fapt, ar putea fi și cazuri de legalizare a unor venituri obținute pe căi ilegale”, crede Galina Bostan.

  Potrivit unei analize realizate se CAPC, de la înființarea sa și până în prezent CNI a inițiat 64 de proceduri de control în privința judecătorilor, fiind finalizate doar 55 de dosare. Dintre acestea, 46 au clasate și doar în opt cazuri au fost constatate încălcări, fiind sesizată Procuratura Generală. La rândul ei, Procuratura Anticorupţie a examinat 9 sesizări, dintre care, în 8 cazuri a fost dispusă neînceperea urmăririi penale și doar pe numele unui fost judecător a fost pornită urmărirea penală. Totodată, niciun dosar nu a vizat donațiile ce figurează în declarațiile de avere ale magistraților.

  Vicepreședintele CNI, Victor Strătilă, recunoaște că instituția pe care o reprezintă a acordat prea puțină importanță acestui subiect, dar are și o explicație. „La CNI nu au fost așa dosare. Noi nu am găsit în privința judecătorilor astfel de încălcări. O problemă este că noi nu putem verifica operativ în baza de date a notarilor de la cine este donația, deoarece nu avem acces la ea. Legea prevede ca toate persoanele care dețin baze de date să ne permită accesul, dar încă nu au fost perfectate toate contractele cu furnizorii de date. Dacă facem solicitări, noi primim informația, dar asta durează”, se justifică Victor Strătilă.

  „Dacă o persoană oferă bani sau bunuri judecătorului printr-un mediator, este foarte greu de demonstrat că este o ilegalitate. Este vădit o încălcare, cel puțin a Codului deontologic, atunci când un judecător acceptă donații de la o persoană care figurează într-un dosar de-al său. Noi nu putem însă dovedi că magistratul a luat o decizie în favoarea unei persoane după ce a primit astfel de cadouri”, adaugă Victor Strătilă.

  Sursa: anticoruptie.md

 • Magistraţii vor apartamente sociale; „Este o lipsă de bun simț”

  La judecătoria Râşcani cea mai bogată în imobile este magistrata Steliana Iorgov. Aceasta a indicat în declaraţia sa de avere 10 locuinţe - 9 apartamente şi o casă de 185 de metri pătraţi. O altă judecătoare, Aliona Miron, are trei case, cu o suprafaţă totală de aproximativ 400 de metri pătraţi.
  Preşedintele instanţei, Oleg Melniciuc deţine două case: una de 162 metri pătraţi şi alta de 90 de metri. Alţi 21 de angajaţi au câte un imobil.

  La judecătoria Râşcani cea mai bogată în imobile este magistrata Steliana Iorgov. Aceasta a indicat în declaraţia sa de avere 10 locuinţe - 9 apartamente şi o casă de 185 de metri pătraţi. O altă judecătoare, Aliona Miron, are trei case, cu o suprafaţă totală de aproximativ 400 de metri pătraţi.
  Preşedintele instanţei, Oleg Melniciuc deţine două case: una de 162 metri pătraţi şi alta de 90 de metri. Alţi 21 de angajaţi au câte un imobil.

 • Veniţi ieri la judecată…

  Acum patru luni, mai exact la 31 ianuarie 2008, FLUX a inserat în paginile sale articolul „Umilit, apoi înjunghiat, Un tânăr chişinăuian nu-şi poate face nici astăzi dreptate”. Celui care ne păşise pragul redacţiei, pentru a-şi descrie păsul, îi spune Gheorghe Vrabie. Apărut pe lume în 1988, acum un an şi jumătate n-a mai putut răbda „perlele” lingvistice, aruncate în faţă de către Iuri Adamciuc, de origine slavă, şi a încercat să-i dea riposta. Ca rezultat, s-a pomenit cu un cuţit implantat în abdomen.

  Acum patru luni, mai exact la 31 ianuarie 2008, FLUX a inserat în paginile sale articolul „Umilit, apoi înjunghiat, Un tânăr chişinăuian nu-şi poate face nici astăzi dreptate”. Celui care ne păşise pragul redacţiei, pentru a-şi descrie păsul, îi spune Gheorghe Vrabie. Apărut pe lume în 1988, acum un an şi jumătate n-a mai putut răbda „perlele” lingvistice, aruncate în faţă de către Iuri Adamciuc, de origine slavă, şi a încercat să-i dea riposta. Ca rezultat, s-a pomenit cu un cuţit implantat în abdomen.

  După mai multe tergiversări, la 20 februarie, Judecătoria sectorului Râşcani a capitalei a emis verdictul: 6 ani şi o lună privaţiune de libertate. Aşa cum am promis cititorilor, am urmărit cu maximă atenţie acest caz, astăzi venind cu noi detalii ce ţin de derularea acestuia. Prilejul pentru acest articol ni l-a oferit chiar mama celui pătimit, dna Ecaterina Vrabie, care, în urma unor discuţii, ne-a lăsat la redacţie textul pe care-l reproducem în continuare.

 • MOŞIERUL DE LA PRIMĂRIA CAPITALEI

  În timp ce indică într-un act destinat unei instanţe de judecată că traieste dintr-un salariu ce abia depăşeşte 1200 de lei, un funcţionar de la Primăria Chişinău are trecute pe numele său şi al familiei sale mai multe imobile: un teren şi o casă cu două nivele în suburbia Ciorescu, două apartamente şi un garaj în Chişinau şi un teren la Ocniţa. Mai mult, Mihai Cojocaru, şef al Directiei privatizare a fondului de locuinţe al municipiului Chişinău, susţine că a investit aproape jumătate de milion de lei în construcţia unei alte case,

  În timp ce indică într-un act destinat unei instanţe de judecată că traieste dintr-un salariu ce abia depăşeşte 1200 de lei, un funcţionar de la Primăria Chişinău are trecute pe numele său şi al familiei sale mai multe imobile: un teren şi o casă cu două nivele în suburbia Ciorescu, două apartamente şi un garaj în Chişinau şi un teren la Ocniţa. Mai mult, Mihai Cojocaru, şef al Directiei privatizare a fondului de locuinţe al municipiului Chişinău, susţine că a investit aproape jumătate de milion de lei în construcţia unei alte case,

  pe care acum o revendică în instanţă de la fosta iubită. Proprietăţile au ieşit la iveală în cursul proceselor de judecată, la fel ca şi mărimea salariului, însă nimeni nu şi-a pus întrebarea cum s-a putut face rost de o asemenea avere dintr-o retribuţie lunară atît de mică, mai ales că şi soţia funcţionarului este bugetară. Într-un răspuns dat reporterilor Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Cojocaru a spus ca l-au mai ajutat părinţii săi, de la Ocniţa, care ar câştiga din ... spargerea nucilor. Daca a indicat sau nu aceste proprietăţi în declaraţiile de avere este deocamdată o enigmă, întrucat acestea... au dispărut!

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU